Biuro Usług Ubezpieczeniowych Andrzej Weistock Przezorny

Transkrypt

Biuro Usług Ubezpieczeniowych Andrzej Weistock Przezorny
Biuro Usług Ubezpieczeniowych Andrzej Weistock
Przezorny Gospodarz – program ochronny dla rolników i ich rodzin
Jakie korzyści otrzymujesz?
Ubezpieczenie działające przez 24 h na dobę na całym świecie, obejmujące następujące ryzyka:
1. śmierć ubezpieczonego spowodowaną:
* chorobą (lub śmiercią naturalną)
* nieszczęśliwym wypadkiem
* pożarem
2. trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
3. śmierć członków rodziny:
* małżonka
* dziecka
* dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku
* rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego
4. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka
5. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego
6. W okresie kwiecień – październik, dodatkowe świadczenia z tytułu:
- śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
- trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
- śmierci dziecka ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
7. Zawarcie ubezpieczenia bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego
8. Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia (bez konieczności przeprowadzenia badań
medycznych).
9. Możliwość poszerzenia zakresu programu (bez konieczności przeprowadzenia badań
medycznych) o ubezpieczenia na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego i jego rodziny
wymagających:
* zagranicznej konsultacji medycznej (ubezpieczenie dodatkowe Ekspert)
* opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem
prywatnych placówek medycznych (ubezpieczenie dodatkowe Opieka Medyczna)
* doraźnej pomocy medycznej - zapewniające pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego
wypadku w domu ( ubezpieczenie dodatkowe Doraźna Ochrona Medyczna)
10. Niska składka – dodatkowe zniżki dla posiadaczy ubezpieczenia majątkowego w PZU SA
11. Pewność wypłaty należnego świadczenia
Biuro Usług Ubezpieczeniowych Andrzej Weistock
60-518 POZNAŃ, ul. Kraszewskiego 12, tel. +48 061 843 42 73, tel. kom. 0601 785 609,email: [email protected]
Biuro Usług Ubezpieczeniowych Andrzej Weistock
12. Świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego.
13. Sprawna obsługa i minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia i wypłacie świadczeń
Ile to kosztuje?
Ubezpieczenie można nabyć za niewielką składkę. Wysokość składki uzależniona jest od wysokości
sumy ubezpieczenia i zakresu ubezpieczeń dodatkowych.
Składka może być płacona miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
Biuro Usług Ubezpieczeniowych Andrzej Weistock
60-518 POZNAŃ, ul. Kraszewskiego 12, tel. +48 061 843 42 73, tel. kom. 0601 785 609,email: [email protected]