Ściągnij plik załącznika

Transkrypt

Ściągnij plik załącznika
A
Pionierkowo
Zadanie polega na zbudowaniu elementu
zdobnictwa obozowego:
Totemu w postaci
dowolnego zwierzęcia
lub tablicy ogłoszeń
Możecie wykonać jakiś element
podany na schemacie.
Element musi być wolnostojący,
przenośny
i estetycznie wykonany.
Jeśli uzancie, że ilość materiałów jest
niewystarczająca to złóżcie i rozłóżcie namiot
spisując czas jaki Wam to zadanie zajęło.
A
Technikowo
Zadanie polega na przefiltrowaniu tej
zanieczyszczonej wody.
Jak sobie z tym poradzicie?
B
Redakcja
Wydajcie 1 egzemplarz gazetki
Waszego kursu.
D
Sztab akcji X
Wytwórzcie 3 kartki, które można by
wykorzystać jako akcję zarobkową
na potrzeby dowolnej akcji społecznej.
F
Fitness Club
Wykonajcie wspólnie niżej podany
zestaw ćwiczeń.
H
Problemownia
Wybierzcie jakiś problem dotyczący Waszych
drużyn, może się okaże, że macie jakiś
wspólny? Spróbujcie go rozwiązać za pomocą
załączonej karty kołowej.
W
Papierownia
Wykonajcie Lisa origami
Schemat w załączeniu.