Szczegółowy Program Konferencji - społeczno

Transkrypt

Szczegółowy Program Konferencji - społeczno
PROGRAM KONFERENCJI
1 dzień - 21 maja 2016 (sobota)
7.30 - wyjazd Uczestników Konferencji ze Szczecina do Gdańska (Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8)
16.00-16.30 akredytacja i spotkanie uczestników rejsu na Bazie Promowej w Gdańsku,
ul. Sucharskiego 70 zaokrętowanie na prom Polferries - Wawel
17.15-INAUGURACJA KONFERENCJI - prof. dr hab. Wiesław Maziarz
17.15-19.30 OBRADY PLENARNE
Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Maziarz
prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński - Uniwersytet Łódzki
BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
dr Mariusz Czyżak - Urząd Komunikacji Elektronicznej
CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ BANKOWA I ŚRODKI JEJ ZWALCZANIA
prof. dr hab. Kazimierz Krupa – Uniwersytet Rzeszowski
CENTRA INNOWACJI UNIWERSYTETU OTAGO
dr Karol Kuczera – Uniwersytet Szczeciński
WYKORZYSTANIE METODY AHP W IDENTYFIKACJI PREFERENCJI DECYDENTÓW FIRM
ODNOŚNIE MODELI BIZNESU – WNIOSKI Z BADAŃ
mgr Malwina Popiołek – Uniwersytet Jagielloński
NIERÓWNOŚCI CYFROWE I PODZIAŁY CYFROWE DRUGIEGO RZĘDU JAKO WYZWANIE DLA
GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
dyskusja
godz.20.00 - uroczysta kolacja w restauracji
nocleg na promie
2 dzień - 22 maja 2016 (niedziela)
godz.8.00 – 9.00 śniadanie
GODZ.9.00 – 11.15 OBRADY
Prowadzący: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka – Uniwersytet Szczeciński
WYBRANE ASPEKTY RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO NA PRZYKŁADZIE POLSKI I DANII
dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska – Uniwersytet Łódzki
WSPÓŁCZESNE TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE A KIERUNKI ROZWOJU INNOWACJI I
ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI
dr Jędrzej Wieczorkowski - Szkoła Główna Handlowa
dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska – Politechnika Opolska
OCENA POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO ORGANIZACJI POD KĄTEM WDROŻENIA
ROZWIĄZAŃ IT – ZAŁOŻENIA MODELU
dr Łukasz Zakonnik – Uniwersytet Łódzki
PRÓBA MODELOWANIA CEN KOŃCOWYCH W AUKCJACH INTERNETOWYCH
dr Anna Janiga-Ćmiel – Uniwersytet Ekonomiczny W Katowicach DYNAMICZNA ANALIZA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
dyskusja
godz.11.30 - lunch w restauracji
godz.12.00 - przyjście promu do Nynashamn
godz.12.30 - wyjazd autokarem do Mariefred
zwiedzanie XVI w zamku GRIPSHOLM /miejsce urodzenia Zygmunta III Wazy - króla Szwecji i
Polski, z największą w Europie kolekcją 4000 portretów,
spacer malowniczymi uliczkami Mariefred,
przejazd przez Sodertalje - krótki spacer deptakiem
godz.19.00 powrót na prom,
godz. 19.00 – kolacja
godz. 20.00 - możliwość nocnego spaceru po Nynashamn
nocleg na promie
3 dzień - 23 maja 2016 (poniedziałek)
godz.7.00 - śniadanie
godz.8.00 - wyjazd do Sigtuny i Uppsali
godz.9.30 - Sigtuna – jedno z najstarszych miast z X wieku,
spacer deptakiem w drewnianej zabudowie, najmniejszy w Europie drewniany ratusz z XVII
wieku
godz.10.30- przejazd do Uppsali - I stolicy Szwecji
godz. 12.30 -15.00 – wizyta na UNIWERSYTECIE - spotkanie w auli, zwiedzanie biblioteki
CAROLINA REDIVIVA - wśród zbiorów m.in. tablice astronomiczne z zapiskami M. Kopernika,
Historia Polski J. Długosza.
godz.15.00 - powrót przez Sztokholm do Nynashamn
godz.17.00 - zaokrętowanie na prom
godz.17.30 -20.00 – Obrady
PROWADZĄCY: Dr Maciej Czaplewski
dr Maciej Czaplewski - Uniwersytet Szczeciński
E-COMMERCE W POLSCE I W DANII – ISTNIEJĄCY STAN I JEGO OCENA
prof. dr hab. inż. Ewa Kulińska – Politechnika Opolska
SYSTEMY INFORMATYCZNE A ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW FUNKCJONALNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWO – SPEDYCYJNYCH – WYNIKI BADAŃ
dr Paweł Kuźbik – Uniwerytet Łódzki
SPORT JAKO PLATFORMA KOMUNIKACYJNA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
PRZETWARZANIE WIEDZY NIEUSTRUKTURALIZOWANEJ W OBSZARZE E-BANKINGU
dr Iwona Gorzeń-Mitka – Politechnika Częstochowska
INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
dyskusja
godz. 20.00 - kolacja
nocleg na promie
4 dzień - 24 maja 2016 (wtorek)
godz.9.00 śniadanie serwowane
godz. 10.00 -11.30 OBRADY
Prowadzący: dr Anna Drab-Kurowska
dr Anna Drab-Kurowska - Uniwersytet Szczeciński
KSZTAŁTOWANIE POLITYKI KONKURENCJI W OBSZARZE RYNKU POCZTOWEGO – OCENA
WYKORZYSTANIA NARZĘDZI NA PRZYKŁADZIE POLSKI I DANII
prof. zw. dr hab. Bohdan Jung – Szkoła Główna Handlowa
PEŁNA CYFRYZACJA SEKTORA GOSPODARKI I JEJ MOŻLIWE KONSEKWENCJE - PRZYKŁAD
MEDIÓW
dr Piotr Adamczewski – Wyższa Szkoła Bankowa –
ORGANIZACJE INTELIGENTNE WOBEC WYZWAŃ E-GOSPODARKI
mgr Izabela Heppner - Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu –
EKSPLORACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - TREND W PERSPEKTYWIE ROZWOJU
GOSPODARKI
dyskusja
godz. 11.30 - lunch
godz. 13.00 - przyjście promu do Gdańska
godz.13.30 - 20.30 - przejazd autokarem do Szczecina