TU - UNIQA www.PolisaRodzinna.pl Składka zł 60 54 42 35 2 3 4 5

Transkrypt

TU - UNIQA www.PolisaRodzinna.pl Składka zł 60 54 42 35 2 3 4 5
UBEZPIECZENIE RODZINA & ODPOWIEDZIALNOŚĆ
TU - UNIQA dla KANCELARII BROKERSKIEJ EPAL
www.PolisaRodzinna.pl
Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego
objętego ochroną
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgon Ubezpieczonego K - 6 m-cy
Zgon Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku lub jego nast.
Zgon Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Zgon Ubezpieczonego z powodu udaru mózgu
lub zawału mięśnia sercowego
Zgon Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy
Poniesienie przez Ubezpieczonego trwałego
uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw za 1% uszczerbku
Poniesienie przez Ubezpieczonego trwałego
uszczerbku na zdrowiu w wyniku udaru mózgu
lub zawału mięśnia sercowego lub jego
następstw - za 1% uszczerbku
Trwała i całkowita niezdolność do pracy w
wyniku nieszczęśliwego wypadku (Wariant IV)
albo również w wyniku choroby (tylko Wariant II i
Wariant I
Wariant II
Wariant III
Wariant IV
SU 50 000
SU 25 000
SU 15 000
SU 14 000
60
54
Składka zł
42
35
100 000
Świadczenie w złotych
50 000
30 000
25 000
140 000
100 000
60 000
50 000
240 000
150 000
90 000
78 000
120 000
75 000
60 000
53 000
140 000
100 000
90 000
50 000
100
500
375
150
100
500
375
150
-
20 000
15 000
7 000
-
100
100
100
-
50**
50**
-
-
5 000
3 750
3 500
-
10 000
9 000
7 700
-
20 000
18 000
15 400
-
1 000
750
-
-
2 000
1 650
1 000
III)
9
10
11
12
13
14
15
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu
nieszczęśliwego wypadku lub jego nast.
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu
poddania się leczeniu * K - 1 m-c
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego
K - 6 m-cy
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego
K - 6 m-cy
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w
wyniku nieszczęśliwego wypadku
Urodzenie się żywego dziecka
Ubezpieczonemu
K - 9 m-cy
Zgon rodzica i teścia Ubezpieczonego
K - 6 m-cy
Zdarzenia, które wystąpiły przed przystąpieniem do ubezpieczenia - nie są objęte ochroną
K - Karencja – brak ochrony
* - z wyłączeniem pobytu na oddz.: położniczym, psychiatrii, rehabilitacji
** - za każdy dzień, przez pierwsze 15 dni pobytu (max 180 dni), następnie dni - 50% dziennie
1. Dla wariantów najwyższych (składka 54 lub 60 zł) - nie są wymagane badania lekarskie, należy jedynie
wypełnić Ankietę Medyczną, z której musi wynikać nienaganny stan zdrowia
2. W wariantach ze składką 35 i 60 zł należy też podpisać "Oświadczenie zdrowotno zawodowe", z którego
treścią można się zapoznać.
3. Osoba wybierająca wariant ze składką 42 zł, nie wypełnia Ankiety Medycznej ani nie podpisuje "Oświadczenia
zdrow.-zawod.", a jedynie podpisuje we wniosku, że nie przebyła zawału serca, wylewu, udaru oraz, że nie
chorowała na chorobę nowotworową w ciągu ostatnich 5 lat a ponadto nie przebywa na zwolnieniu lekarskim ani
w szpitalu i nie ma zaplanowanej operacji chirurgicznej lub pobytu w szpitalu.
Przedstawiony materiał (w poniższej części opisowej) jest wyłącznie do
Państwa dyspozycji i nie należy go przekazywać klientowi.
Dla klienta można używać tabeli np. po edycji
(wpisać swoje)
danych adresowych.
Opis ubezpieczenia
Ubezpieczenie działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę. ( wyłączenia terroryzm,
wojna)
Do ubezpieczenia może przystąpić osoba fizyczna na stałe zamieszkująca w Polsce
(zameldowana)
Wiek - od 18 do 55 - dla wariantów II i III oraz
od 18 do 57 - dla wariantów I i IV
Wyłączenia: służby mundurowe, pracownik budowlany praca powyżej 4m, przy rozbiórkach, pod
ziemią, pracownik leśny, tartaku, cyrkowiec, elektryk napięcie powyżej1 kV, operator dźwigów,
i suwnic renta inwalidzka ( pełna lista OWU- 004 ) Art. 2.7.4, emeryci wariant II i III.
Info: do nowych wariantów I i IV nie mogą być przyjęte wytłuszczone zawody ale mogą przystąpić
emeryci do 57 lat. Jeśli ktoś jest budowlańcem lub elektrykiem ... może skorzystać z wariantu II i III.
Ubezpieczenie obejmuje ochroną osoby do 65 roku życia w pełnym zakresie.
Ubezpieczenie wygasa z końcem miesiąca, w którym Ubezpieczony kończy 69 rok życia
wariant I i IV,
z końcem roku, w którym ubezpieczony ukończył 69 rok życia wariant II i III.
Istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Zgon ubezpieczonego - tylko wariant I i IV karencja 6 miesięcy OWU- 004 Art.7.1
Ciężkie zachorowania obejmują: zawał serca, nowotwór złośliwy, udar mózgu,
niewydolność nerek, porażenia kończyn, całkowita utrata wzroku, śpiączka, oparzenia III
stopnia 20% powierzchni ciała, utrata: mowy, słuchu, kończyn, łagodny guz mózgu, operacja
bypasów, zastawek serca, operacje aorty Dodatkowo wariant I i IV: Choroba CreutzfeldaJakoba, Alzheimera, Parkinsona, przeszczep narządów.
Świadczenie z tytułu ciężkiego zachorowania jest wypłacane jeden raz. ( jeśli była wypłata z tytułu
np. zawału to jeśli klient będzie miał potem nowotwór to nie będzie kolejnej wypłaty)
Pobyt w szpitalu jest liczony od 3 dnia – za pełny dzień liczy się każdy dzień pobytu.
wyłączenie: pobyt na oddziale: położniczym, psychiatrii, rehabilitacji
Jeżeli klient przechodzi z innego Towarzystwa karencja nie jest zniesiona.
Uwaga: wariant IV ze skł. 35 zł nie ma pobytu w szpitalu z tytułu choroby i tak jak było wcześniej
niezdolność do pracy jest wyłącznie z tytułu NNW