FR=√(F X 1+F X 2+ FX 3)2+(FY 1+ FY 2+ FY 3)2

Komentarze

Transkrypt

FR=√(F X 1+F X 2+ FX 3)2+(FY 1+ FY 2+ FY 3)2
CWICZENIE 3
SKŁADANIE SIŁ
Składanie sił przedstawiono na Fig. 1. Wektory sił są połączone w łańcuch w ten sposób, że
koniec kolejnego wektora pokrywa się z początkiem następnego. W tym przypadku, łańcuch jest
zamknięty co oznacza, że siły są w równowadze i wynikiem ich złożenia jest wektor zerowy.
Fig.1. Złożenie wektorów, którego wynikiem jest wektor zerowy
Fig.2. Wektory z Fig.1. na wspólnym układzie współrzędnych
Na Fig.2. przedstawiono te same siły F1, F2 i F3 w dwuwymiarowym kartezjańskim układzie
współrzędnych. Kierunki i zwroty sił określone są przez kąty α1, α2, α3.
W ćwiczeniu stosuje się przyrząd, w którym występują trzy siły napinające nitki przywiązane do
sztywnego drucika. Są one równe ciężarom obciążników wiszących swobodnie na końcach nitek.
Siły są w równowadze gdy nitki utrzymują drucik w położeniu pionowym. Wymaga to
odpowiedniego ustawienia kątów pomiędzy nitkami. Kąty należy zmierzyć zgodnie z Fig.2 z
dokładnością Δα. Obciążniki należy zważyć z dokładnością Δm .
Opracowanie wyników:
1/ Obliczyć wartości sił : F1 = m1 g ,
F2 = m 2 g ,
F3 = m 3 g ,
g = 9.81 m/s2
2/ Obliczyć składowe sił :
FX1 = F1 cosα1,
FX2 = F2 cosα2,
FX3 = F3 cosα3,
FY1 = F1 sinα1,
FY2 = F2 sinα2,
FY3 = F3 sinα3 .
3/ Obliczyć wartość siły wypadkowej w stanie równowagi:
F R= √( F X 1+ F X 2 + F X 3 )2 +(F Y 1+ F Y 2+ F Y 3 )2
4/ Złożyć graficznie wektory sił zaznaczając pola niepewności wg rysunku poniżej:
2ΔF
2Δα
Ćwiczenie 3
Nazwisko i Imię: .......................................................................................... data: .........................
Dokładność ważenia Δm = …........................
Pomiar
m1
α1
Δα1
m2
α2
Δα2
m3
α3
Δα3
A
B
C
D
E
Wynik
FX1
FX2
FX3
FY1
FY2
FY3
FR
A
B
C
D
E
Wnioski: ...............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Graficzne złożenia wektorów sił na papierze milimetrowym i obliczenia przykładowe w załączeniu.

Podobne dokumenty