Ludzki mózg. Nietypowe włamanie. Wynik ?

Komentarze

Transkrypt

Ludzki mózg. Nietypowe włamanie. Wynik ?
Ludzki mózg.
Nietypowe włamanie. Wynik ?
Adrian Kapczyński
Tytułem wstępu
http://www.tvn24.pl/ciekawostkimichalki,5/maszyna-ukradnie-nam-zglowy-pin-kazdej-techniki-moznanaduzyc,272998.html
1
PC World , 21.11.2006r.
 „Naukowcy z Hitachi liczą na to, iż
pomoże ona w normalnym
funkcjonowaniu w świecie ludziom
sparaliżowanym lub po ciężkich urazach
kręgosłupa.”
Mindball
Źródło: www.mindball.com.pl
2
BrainGate2.com
Fenomelnalna moc umysłu
Nie młgoem urzyiweć,
że mgoę zumierzoć to co wśłaine cztyam.
Włudeg bdaań ppodzrzeynorwach na
Usrniweciytee Cmabrigde, nie ma zinnaczea
w jekaij keolśjcnoi lteriy unomcziesze są
w swiłoe, jyeinde iottnse jset, aby piszwera
i onisatta lteria błyy na wyśłaiwcm miscjeu.
3
Synapses
Soma
I syn (t )
Spike
EPSP, IPSP
Rsyn
Spike
Csyn
Cm
Rm
s AMPA (t )
d AMPA
s j (t )   j
   (t  t kj )
dt
 AMPA
k
, ext
I AMPA,ext (t )  g AMPA,ext (Vi (t )  VE ) wij s AMPA
(t )
j
s NMDA
(t )
d NMDA
j
s j (t )  
  x j (t )(1  s NMDA
(t ))
j
dt
 NMDA, decay
j
I AMPA, rec (t )  g AMPA, rec (Vi (t )  VE ) wij s jAMPA, rec (t )
j
I NMDA, rec (t ) 
g NMDA, rec (Vi (t )  VE )
(1  [ Mg 2  ]exp(0.062Vi (t ) /3.57))
, rec
I GABA, rec (t )  gGABA, rec (Vi (t )  VE ) wij s GABA
(t )
j
w s
NMDA, rec
ij j
j
(t )
x NMDA (t )
d NMDA
x j (t )   j
   (t  t kj )
dt
 NMDA, rise k
s GABA
(t )
d GABA
j
s j (t )  
   (t  t kj )
dt
 GABA
k
j
4
Co to jest ?
Klawiatura projekcyjna
5
Imagine a world where
technology helps solve
the toughest problems
6
Zacznijmy od człowieka
Metody biometrii
7
Metody biometrii
Biometrics 2003
8
Yes…!
9
http://adriankap.chce.to
Think different…!
10
Think different…!
Think different…!
11
12
Nasze zmysły
Nasze zmysły
13
14
Uczucia i postrzeganie
15
Postrzeganie
Przekaz podprogowy
 "I sing because I live with Satan. The
Lord turns me off. There's no escaping it.
Here's to my sweet Satan. Whose power
is Satan. He will give you 666. I live for
Satan."
 Led Zeppelin, Stairway to Heaven
16
Postrzeganie pozazmysłowe
 ESP to komunikowanie się lub postrzeganie
z bez użycia fizycznych zmysłów
Rodzaje ESP
 Trzy rodzaje ESP




Telepathy (telepatia umysłu)
Clairvoyance (telepatia obiektu, zdarzenia)
Precognition (prekognicja)
Retrocognition (retrokognicja)
17
F. Myers (1882)
„Who is able to make use of
telepathy is said to be able
to read the minds of others”
Oni już to potrafią!
18
Jedynie przy wsparciu technologii?
 Techlepatia
Początki ESP (30., XX w.)
 J.B. Rhine
19
ESP Game
ESP Game
ON THE ONE HAND, YOU HAVE NO
IDEA WHO YOUR PARTNER IS.
ON THE OTHER HAND, THE TWO OF
YOU ARE BRINGING YOUR MINDS
TOGETHER IN A WAY THAT LOVERS
WOULD ENVY.
20
Nietypowe włamanie
O czym pomyślałem ?
11
12
13
14
15
16
17
18
20
10
9876543210
19
A)
B)
iPad
C)
iPhone
D)
iPod
iMac
21
Tak! O białej technologii !
Typowe włamanie
22
PIN
W zasięgu naszych możliwości…
23
Emotiv EPOC
Emotiv EPOC
24
Emotiv EPOC
Dziękuję!
25