R.16 jęczmień browar

Transkrypt

R.16 jęczmień browar
Paweł Jakubowski
Przykładowe zadanie egzaminacyjne R16
Gospodarstwo rolne planuje uprawę jęczmienia jarego przeznaczonego na cele
browarniane. Pod uprawę przewiduje sie 3 ha pola kompleksu 4 żytniego bardzo
dobrego pH 6,3 . Na podstawie przeprowadzonej analizy gleby stwierdzono średnią
zawartość potasu i wysoką fosforu. Przewidywany plon 4,5 t/ha. Przedplonem były
ziemniaki zebrane w październiku. Okres gospodarczy trwa 242 dni (15 .III -15 XI).
Masa tysiąca ziaren (MTZ) = 46 g , obsada 375 roślin / m2 , czystość nasion=99%,
zdolność kiełkowania =97%
Park maszynowy
-Ciągnik Ursus 2812 (moc silnika 38 KM)
-Ciągnik Ursus 4514 (moc silnika 66 KM)
-Ciągnik New Holland (moc silnika 98 KM)
-Brona zębowa U 212/2 ( zapotrzebowanie mocy 30 KM)
-Kultywator U448/2 zapotrzebowanie mocy powyżej 40 KM)
-Pług obracalny zawieszany Ibis M2(zapotrzebowanie mocy powyżej 60KM)
-Rozsiewacz nawozów MXL- 1200 (zapotrzebowanie na moc powyżej 60 KM)
-Włóka
-Agregat uprawowy U -617 ( zapotrzebowanie mocy minimum 45 KM)
-Opryskiwacz ciągnikowy Pilmet P-612 ( zapotrzebowanie mocy 80 KM)
-Siewnik zbożowy Polonez 3,0 ( zapotrzebowanie mocy 55 KM)
-Kombajn zbożowy Bizon ZO -58
-Przyczepy transportowe T -040 2 szt
-Prasa zwijająca
-Brona talerzowa
-Ładowacz Tur 4
-Wóz stertujący
-Zaprawiarka do nasion
Nawozy stosowane w gospodarstwie
Saletra amonowa 34 % N
Superfosfat potrójny granulowany 46% P2O5
Sól potasowa 60 % K2O
Tabela 1 Środki ochrony roślin
Środek
Maxim Star 020FS
200ml w 400ml -1000 ml wody na 100kg ziarna
Herbicydy Lintur 170WG 15 0
faza krzewienia
g /ha + Chwastox Extra 300 SL
1 l ha
Retardant Modus 250EC
od fazy pierwszego do drugiego kolanka
0,4l/ha
Fungicydy
1 zabieg Tilt Turbo 1l/ha
Faza strzelania w źdźbło
2 zabieg Artea 0,5 l/ha
Faza kłoszenia
Insektycyd Eforia 065 ZC
Faza kłoszenia
0,3l/ha
Tabela 2 Wzór na obliczanie ilości wysiewu
Obsada x MTZ
Ilość wysiewu=
-----------------------------------------------CZ N x ZK
Obsada – w szt/m2 MTZ-masa tysiąca ziaren w g, ość nasion, CZN – czystość
nasion ZK –zdolność kiełkowania
Tabela 3 Dawki nawozów mineralnych pod jęczmień browarny
Kompleks Plon
P2O5 -zasobność
K2O -zasobność
w t/ha Niska Średnia Wysoka Niska Średnia Wysoka
2
5,0
80
70
65
90
70
50
3
3,9
80
70
55
90
80
60
4,8,10
4,5
100
80
60
120
100
80
Nawożenie N dawka startowa 40 kg /ha
W tabeli Zabiegi uprawowe od zbioru przedplonu do zbioru słomy ( bez
nawożenia i ochrony roślin):
- zapisz harmonogram zabiegów uprawowych od zbioru przedplonu do zbioru ziarna i
słomy,
- określ jakimi narzędziami będą wykonywane powyższe zabiegi uprawowe,
- oblicz ilość wysiewu ziarna na 1 hektar i na powierzchnię pola.
W tabeli Nawożenie:
- zapisz dawki czystego składnika P2O5 i K2O w kg/ha,
-określ formę stosowanych nawozów,
-wykonaj obliczenia dawek nawozów na hektar i na powierzchnię pola.
-określ termin stosowania nawozów.
W tabeli Ochrona roślin:
- określ jakie zabiegi ochrony roślin będą wykonywane w trakcie uprawy jęczmienia,
-dobierz środki ochrony roślin do zaplanowanych zabiegów,
- wykonaj obliczenia dawek środków ochrony roślin na 100 kg ziarna lub na hektar
oraz na powierzchnię pola,
- określ termin wykonywania zabiegów ochrony jęczmienia browarnego i dobierz do
nich odpowiednie
narzędzia.
Zabiegi uprawowe od zbioru przedplonu do zbioru słomy (bez nawożenia i
ochrony roślin)
Lp.
1
Narzędzia lub maszyny
Zabieg uprawowy
2
3
Termin
wykonania
/dekada,
miesiąc/
4
Ilość materiału siewnego
Ustalona
obsada
(szt./ha)
Masa
1000 nasion
MTZ (g)
Nawożenie
Składnik
Dawka
pokarmowy czystego
składnika
w kg/ha
P2O5
ZD – zdolność
kiełkowania
(w procentach)
Forma
nawozu
Ilość wysiewu
(kg/ha)
Dawka nawozu
w kg/ha
Dawka
nawozu
w kg/powierz.
pola
Ilość
wysiewu
(kg/ pole)
Termin
stosow
ania
K2O
N
Ochrona roślin
Rodzaj zabiegu
Środek
ochrony
roślin
Termin
stosowania
/dekada,
miesiąc
lub faza
rozwojowa/
Dawka
środka
na 100 kg
ziarna
lub na ha
Dawka
Narzędzia
środka
lub maszyny
na
powierzchnię
pola