Klasa przyrodnicza - Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w

Transkrypt

Klasa przyrodnicza - Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w
Klasa przyrodnicza
Dlaczego klasa przyrodnicza?
Jeśli interesujesz się przyrodą i chcesz zdobyć w przyszłości zawód wpisujący się w aktualne potrzeby
rynku pracy, to wybierz klasę przyrodniczą w naszym gimnazjum. Ucząc się w niej, będziesz brał
udział w atrakcyjnych zajęciach praktycznego zdobywania wiedzy. Realizując Nową podstawę
programową uzyskasz w trzyletnim toku nauki możliwość rozwijania swoich zainteresowań, pasji
i odkrywania talentów, a jeśli czujesz się słaby z jakiegoś przedmiotu lub chcesz pogłębić swoją
wiedzę, to możesz liczyć na nasze wsparcie.
W tej klasie swoje zainteresowania rozwiną osoby lubiące przyrodę.






Naszym uczniom w trzyletnim cyklu edukacyjnym proponujemy:
zwiększoną liczbę zajęć z biologii i chemii realizowanych w oparciu o bogate
zaplecze laboratoryjne wyposażone w sprzęt i niezbędne odczynniki,
zajęcia biologii prowadzone w terenie,
wyjścia edukacyjno-poznawcze i wycieczki przedmiotowe; program klasy przewiduje
uczestnictwo w:
- warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Mikrobiologii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach,
- zajęciach warsztatowych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie,
- Festiwalu „Noc biologów” na Uniwersytecie Śląskim (pokazy doświadczeń
i eksperymentów naukowych z biologii, wykłady i zajęcia warsztatowe)
- wycieczkach dydaktycznych m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Palmiarnii w
Gliwicach, Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu
kształtowanie świadomej postawy prozdrowotnej na zajęciach dydaktycznowychowawczych (klasowy projekt na temat zdrowego trybu życia, szkolny dzień promocji
zdrowia, aktywny wypoczynek, zajęcia w punkcie krwiodastwa, zajęcia udzielania pierwszej
pomocy prowadzone przy współpracy ze służbami ratunkowymi)
rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i podejmowanie działań na rzecz
poprawy jego stanu (segregacja śmieci, zajęcia w oczyszczalni ścieków w Bieruniu)
zajęcia prowadzone przez specjalistów m.in. przez dietetyków, pszczelarzy, leśników.
Uczniowie zostaną wyposażeni w solidny fundament wiedzy ogólnej. Zostanie ona znacznie
pogłębiona w zakresie odpowiadającym zainteresowaniom i predyspozycjom uczniów. Ważnym
elementem rozwijania wiedzy i zainteresowań przyrodniczych jest poznawanie świata za pomocą
odpowiednio zaplanowanych doświadczeń oraz stosowania aktywizujących metod nauczania.

Podobne dokumenty