BrilliANt - Osadkowski SA

Transkrypt

BrilliANt - Osadkowski SA
Profil agrotechniczny
CECHY JAKOŚCIOWE
Tolerancja niskiego pH: średnia
Zimotrwałość: dobra – 4
Odporność na suszę: wysoka
Wymagania glebowe: na wszystkie rodzaje gleb
MTZ: niska – 39 g
Gęstość ziarna: wysoka
Wyrównanie ziarna: średnie
Zawartość białka: wysoka
Liczba opadania: bardzo wysoka
Sedymentacja: bardzo wysoka
ZDROWOTNOŚĆ
ocena BSA Niemcy *
Brilliant
Klasa: A Rejestracja: Niemcy 2005, Węgry 2008, Czechy, Litwa 2009, Estonia 2010 Hodowla: Syngenta
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny JESIEŃ 2015
SPRAWDZONA, OD LAT NIEZAWODNA,
NADAJE SIĘ DO UPRAWY NA KAŻDYM POLU
choroby podstawy źdźbła
2
mączniak prawdziwy
6
rdza brunatna
5
DTR
5
septorioza liści
4
septorioza plew
4
fuzarioza kłosów
*Skala BSA Niemcy: 1 – bardzo wysoka, 9 – bardzo niska
średnia
wzmocnić ochronę
fungicydową
standardowa ochrona
fungicydowa
3
wysoka
podwyższona odporność
genetyczna
Najwyżej plonująca pszenica klasy A w doświadczeniach PDO w 2014 r.
w rejonie V- południowo-zachodniej Polski na poziomie a2 – 11,3 tony
Plonowanie
Zalety
101
• stabilne i niezawodne plonowanie, szczególnie na słabszych glebach
• bardzo szybko rozwijający się system korzeniowy, dzięki któremu odmiana dobrze
znosi okresowe niedobory wody
• wysoki plon jest uzyskiwany dzięki dużej liczbie kłosów i ziarniaków w kłosie
• odmiana o drobniejszym ziarnie, ale bardzo dużej gęstości
• bardzo dobra odporność na mączniaka, należy wzmocnić ochronę
chemiczną na rdzę brunatną
• może być uprawiana w monokulturze, nadaje się również do siewu po kukurydzy
98
wzorzec
2009
102
101
96
2010
2011
2013
Miejsce w płodozmianie
2014
Plonowanie odmiany Brilliant, % wzorca, poziom intensywności
uprawy A2, doświadczenia PDO, 2009–2014
Uprawa po pszenicy
+++
Uprawa po kukurydzy
+++
Późny siew
+++
+++ – zalecany, ++ – średnio zalecany, + – możliwy, – nie zaleca się
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny JESIEŃ 2015
pszenica OZIMa
5
niska
PSZENICA OZIMA
75
PSZENICA OZIMA
74