pobierz PDF

Komentarze

Transkrypt

pobierz PDF
www.sig.biz
Wydanie 2/2015
Centrum combiLab:
idealnie wyposażone do testowania
nowych produktów
Orkla Foods Sverige wybiera SIG | Nowa kategoria produktów w Chinach: Mengniu
wprowadza na rynek mleczny posiłek do picia | SIG Combibloc Obeikan: Nowa siedziba
mieści Centrum Szkoleniowe i Akademię Wiedzy | combiblocXSlim: małe opakowanie,
wielkie wejście | Aguarela i Serigy: nowi klienci w segmencie NCSD | Recykling w
Barcelona Mill: od kartonów po soku do części samochodowych | Odświeżenie
uznanych marek: akcent na przyjemności
STOPKA REDAKCYJNA ///
BIULETYN SIG COMBIBLOC 2/15
Wydawca
SIG International Services GmbH
Rurstrasse 58; D-52441 Linnich
Redaktorzy
Carolina Boni, Ingo Büttgen,
Bea Callanta, Luciana Galvão,
Norman Gierow, Matthias
Krusche, Claudia Meza, Bianca
Roßkopf, Heike Thevis, Julia
Trebels, Areerat Wongsa-oun,
Taube Zhou
Koncepcja i projekt
Arnold.KircherBurkhardt AG,
Uerikon, Szwajcaria
SIG International Services
Zdjęcia
SIG Combibloc
Daniel Loewe
stockfood
René Schiffer
Orkla Foods Sverige
Mengniu Dairy
Wolfgang Flamisch
Litografie
Appel Grafik, Frankfurt
Druk
Appel Grafik, Düsseldorf
Kontakt
T: +49 2462 79 -0
[email protected]
Strona internetowa
www.sig.biz
Biuletyn Combibloc jest publikowany w języku niemieckim,
angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, portugalskim,
polskim, rosyjskim i chińskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Artykuły osób trzecich niekoniecznie odzwierciedlają poglądy
wydawców tego biuletynu.
Żadna część niniejszej publikacji
nie może być powielana ani
rozprowadzana w formie elektronicznej bez uprzedniej zgody
zespołu redakcyjnego.
Szanowni
czytelnicy,
Dla nas wszystkich w SIG stworzenie
udanego opakowania to coś więcej niż za­
pewnienie wysokiej jakości opakowań kartonowych i niezawod­
nych, wszechstronnych napełniarek. Aby umożliwić przekuwanie
pomysłów w sukcesy, nasi eksperci w centrum combiLab zapew­
niają cenne wsparcie zarówno w badaniach wewnętrznych i pro­
jektach rozwojowych jak i w innowacyjnych projektach naszych
klientów.
W tym numerze przedstawimy przegląd naszych usług, a także
imponujące wyniki niezwykle owocnej współpracy pomiędzy
naszym klientem, firmą Mengniu, a centrum combiLab i partne­
rami zewnętrznymi. W ramach tego wspólnego przedsięwzięcia
opracowane zostało nowe mleko premium zawierające nasiona
pszenicy i owsa, które następnie wprowadzone zostało na rynek
chiński przez firmę Mengniu, tworząc tym samym nową kategorię
produktów spożywczych: przekąskę mleczną do picia. Produkt ten
idealnie odpowiada potrzebom nowoczesnych konsumentów, któ­
rzy z jednej strony zazwyczaj, a w szczególności rano w tygodniu,
nie mają czasu na zjedzenie pełnowartościowego posiłku, a z dru­
giej coraz częściej poszukują rozwiązań wspomagających zdrowy i
zrównoważony tryb życia. Dzięki temu produktowi, stworzonemu
przez firmę Mengniu we współpracy z SIG, konsumenci mogą mieć
to wszystko: naturalny, zdrowy produkt z prawdziwymi ziarnami
pszenicy i owsa ­ tak samo wartościowy jak tradycyjne śniadanie ­
dostępny w sprawdzonym, wyjątkowym i aseptycznym opakowa­
niu SIG: do spożycia w dowolnym miejscu i czasie.
Nowych możliwości w zakresie kreowania produktów dostarcza
także nasze najmniejsze opakowanie, combiblocXSlim, które jest
szczególnie popularne w Ameryce, Azji i Afryce. combiblocXSlim to
opakowanie przeznaczone dla szerokiej gamy produktów, począw­
szy od napojów dla dzieci po sektor produktów o wartości dodanej.
Powyższe przykłady wyraźnie pokazują, że budujemy z
naszymi klientami partnerskie relacje, aby dostarczać zdrowe i
pełnowartościowe produkty konsumentom z całego świata.
Mamy nadzieję, że z zainteresowaniem przeczytają Państwo
najnowszy numer naszego biuletynu.
Markus Boehm, Chief Market Officer SIG Combibloc
2
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
Spis treści
04
Torując drogę dla nowych
produktów i wzrostu
produkcji
Orkla Foods Sverige wybiera
elastyczną technologię
napełniania SIG Combibloc.
12
Mengniu wprowadza
mleczny posiłek do picia
Wprowadzając mleczny posłek
do picia z ziarnami pszenicy i
owsa, firma Mengniu stworzyła
nową kategorię produktów.
16
Akademia Wiedzy i Centrum
Szkoleniowe w Dubaju
Konsolidacja wszystkich funkcji
regionalnych w nowej siedzibie.
18
combiblocXSlim: małe
opakowanie, wielkie wejście
Małe opakowanie zostało
bardzo dobrze przyjęte w Azji,
USA i Afryce. Teraz dostępne
jest najmniejsze możliwe opakowanie o pojemności 80 ml.
06
06
TEMAT NUMERU
Centrum combiLab: idealnie
wyposażone do testowania
koncepcji nowych produktów
Klienci z całego świata mogą korzystać z specjali­
stycznej wiedzy personelu i urządzeń dostępnych
w combiLab.
24
Na drodze do sukcesu z SIG
Firmy Aguarela z Portugalii i
Serigy z Brazylii zdecydowały
się sprzedawać swoje niegazowane napoje bezalkoholowe
w kartonowych opakowaniach
firmy SIG.
26
32
Odświeżenie ugruntowanych
kategorii produktów
Producenci koncentrują się na
tworzeniu nowych smaków,
dostarczaniu przyjemności i nowych wrażeń smakowych, które
pobudziłoby interesy uznanych
marek.
Od kartonów po soku do
części samochodowych
Sposób, w jaki firma Barcelona
Mill wykorzystuje recykling
kartonowych opakowań po
napojach, jest niespotykany na
skalę światową.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
3
Torując drogę dla nowych
produktów i wzrostu
produkcji
Orkla Foods Sverige wybiera elastyczną technologię napełniania firmy
SIG Combibloc.
W
spółpraca z Orkla Foods Sverige, jednym z wio­
dących producentów żywności w Szwecji,
oznacza dla SIG Combibloc kolejnego nowego
klienta. W zakładzie w miejscowości Kumla,
została zainstalowana pierwsza maszyna firmy SIG Combibloc
zastepująca dwie dotychczasowe napełniarki. Teraz produkty
linii JOKK i BOB – zarówno gotowe do picia napoje jak i kon­
centraty – są asptycznie napełnianie w kartony combiblocSmall
i combifitSmall, podobnie jak pokarmy dla niemowląt marki
Muksu.
Johan Linné, Dyrektor Zakładu w Orkla Foods Sverige
Kumlafabriken: "Nowa napełniarka firmy SIG Combibloc
pozwoliła nam znacząco zwiększyć wielkość produkcji. Wydaj­
ność tej maszyny, w połączeniu z niespotykaną elastycznością
w kwestii formatu, pojemności i rodzaju produktów do napeł­
nienia, była głównym czynnikiem decydującym o przejściu na
technologię napełnienia od SIG. Pomyślny początek działań
sprawił, że rozważamy wymianę kolejnych napełniarek na
maszyny SIG Combibloc w najbliższych latach".
Elastyczność otwiera nowe możliwości
Przy pomocy napełniarki CFA 712 firma Orkla Foods Sverige
może pakować produkty w formatach combibloc i combifit. W
godzinę napełnić można nawet do 12 000 opakowań. Produkty
mogą różnić się pojemnością i wzorem opakowania. Oznacza
to, że oferowane produkty mogą zostać optymalnie
4 SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
O firmie Orkla Foods Sverige
Orkla Foods Sverige zatrudnia ponad 1 500 osób.
Siedziba główna firmy znajduje się w Eslöv,
natomiast zakłady produkcyjne zlokalizowane
są w ośmiu szwedzkich miastach. Firma ta należy
do działającej globalnie grupy Norwegian Orkla
Group, która zatrudnia ponad 28 000 osób na
całym świecie.
Zdjęcie: Orkla Foods Sverige
dopasowane: tak aby spełniać wymagania
rynku i odpowiedniej docelowej grupy
konsumenckiej.
Peter Hedin, Key Account Manager Scan­
dinavia w SIG Combibloc: "Jesteśmy dumni,
że fi rma tak ambitna jak Orkla Foods Sverige
dołączyła do grona naszych klientów. Ela­
styczność naszych napełniarek stanowi pod­
stawę, dzięki której Orkla Foods Sverige może
dynamicznie się rozwijać i tworzyć nowe pro­
dukty, które uzupełnią jej ofertę. Poza klasycz­
nymi napojami, nowo zainstalowana napeł­
niarka SIG pozwala na napełnianie opakowań
gęstszymi produktami, jak np. koktajle typu
smoothie czy sosy deserowe. Maszyna poradzi
sobie również z produktami zawierającymi
włókna i cząstki".
Dzięki nowej napełniarce Orkla Foods Sverige może oferowac teraz swoje napoje i koncentraty w aseptycznych
opakowaniach kartonowych SIG Combibloc.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
5
Centrum combiLab:
idealnie wyposażone
do testowania nowych
produktów
Usługi oferowane przez centrum combiLab firmy SIG to cenne
wsparcie niezbędne do przekucia pomysłów na produkty w
sukces rynkowy. Klienci z całego świata mogą korzystać
z specjalistycznej wiedzy personelu i urządzeń dostępnych w
combiLab.
6
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
7
D
la SIG Combibloc skuteczne pako­
Pomysły z potencjałem
wanie produktów oznacza oferowa­
Jednym z przykładów jest tutaj najnowszy
nie opakowań i napełniarek, które
projekt zrealizowany we współpracy z czołową
pozwolą klientom wytwarzać
chińską grupą mleczarską, Mengniu Da­
produkty w niezawodny i wydajny
iry. Wnioski wyciągnięte z kom­
sposób, a także otwierać się na
pleksowej serii testów pilotażo­
"Ścisła
nowe możliwości. Usługi ofe­
wych w centrum combiLab
współpraca
rowane przez centrum com­
przyczyniły się do szybkiego
ekspertów z trzech
biLab fi rmy SIG Combibloc
i technicznie zaawansowa­
firm doprowadziła
zapewniają cenne wsparcie
nego projektu produktu,
do
powstania
nowej
potrzebne do przekucia po­
opracowania receptury i od­
kategorii produktów".
mysłów na produkty w suk­
powiednich modułów do
ces rynkowy – zarówno
przetwarzania i pakowania
Scottie Liu
w wewnętrznych projektach
nowego mleka premium, za­
badawczo­rozwojowych jak i w
wierającego prawdziwe ziarna i
innowacyjnych projektach naszych
nasiona. Tym produktem fi rma Men­
klientów.
gniu zapoczątkowała na chińskim rynku no­
Norman Gierow, Head of Global Product
wą grupę produktów: mleczny posiłek do picia.
Management Market w SIG Combibloc: "Usłu­
gi świadczone przez centrum combiLab kon­
centrują się na trzech głównych obszarach:
wsparciu merytorycznym i marketingowym,
doradztwie i próbnym napełnianiu w labora­
torium i zakładzie pilotażowym, a także usłu­
gach uzupełniających, takich jak dodatkowe
testy produktów przeprowadzane we współpra­
cy z partnerami zewnętrznymi".
Wiele działów wewnątrz fi rmy oraz klien­
tów z całego świata czerpie korzyści z umiejęt­
ności i fachowej wiedzy pracowników oraz
wyposażenia technicznego centrum combi­
Lab. Próbne napełniania są zazwyczaj prowa­
dzone w Niemczech, w zakładzie w Linnich,
niedaleko Aachen. Ten specjalistyczny zakład
koncentruje się na szybkim i wszechstronnym
testowaniu prototypów opakowań, napełnia­
rek, kartonów i koncepcji nowych produktów
poprzez przeprowadzanie serii ukierunkowa­
nych testów i próbnych napełnień, a także
szybkie dostarczanie ekspertyz na temat całe­
go systemu pakowania i napełniania wewnątrz
fi rmy, a także dla klientów SIG Combibloc.
Scottie Liu jest dumny z wprowadzenia na rynek nowego
produktu przez firmę Mengniu. Był on zaangażowany w
ten projekt od samego początku.
8
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
Produkty tego typu mają ogromny potencjał
na wschodzącym rynku mleczarskim w Chi­
nach (patrz strony 12­15).
Scottie Liu, Deputy Head of Cluster Mar­
keting w SIG Combibloc Asia Pacific North:
"Ten innowacyjny produkt powstał dzięki no­
watorskiemu projektowi naszej fi rmy przygo­
towanemu we współpracy z ekspertami z fi rm
Mengniu Dairy i GEA. Każdy krok realizowa­
ny był w ścisłej współpracy – od pomysłu na
produkt i stworzenia odpowiedniej formuły,
przez dobór i pozyskanie składników, wybór
rodzaju opakowania i jego projekt, aż po nowo
opracowana metodę przetwarzania i aseptycz­
ne napełnienie. Od samego początku odpo­
wiednie zespoły z trzech fi rm były zaangażo­
wane w projekt, wnosząc cenny, konstruktywny
wkład, którego rezultatem jest powstanie tego
wyjątkowego produktu".
Rudolf Flörke, Head of Aseptic Technology
w SIG Combibloc, dodaje: "Projekt realizowa­
ny z fi rmą Mengniu i dostawcą systemów przy­
gotowania produktu, fi rmą GEA, dobrze obra­
zuje, że praca w centrum combiLab polega na
ścisłej współpracy z innymi. Przy innowacyj­
nych projektach tego typu, które nasz dział
Competence Pool Filling and Package Material
realizuje wspólnie z klientami, uznanymi do­
stawcami surowców i systemów przygotowa­
nia produktu, możemy w pełni zaprezentować
nasze mocne strony". Jako producentów su­
rowców możemy wymienić między innymi
fi rmy Döhler, Agrana, CPKelco i Kölln.
W pilotażowym zakładzie napełniania w
centrum combiLab testowane są nowe pro­
dukty, a także poprawki i ulepszenia wprowa­
dzane do aseptycznego systemu napełniania
w warunkach rzeczywistych. W tym celu, po­
za rozbudowanym zapleczem sprzętów do
przetwarzania produktów, dostępna jest także
szeroka gama napełniarek aseptycznych do
napojów i produktów spożywczych oraz apli­
katory do zakrętek i systemy pakowania
zbiorczego.
Werner Trautwein: klienci czerpią korzyści z jego ponad
25-letniego doświadczenia pracy w dziale Competence
Pool Product Processing w SIG.
Pracownicy centrum combiLab pochodzą z
różnych obszarów przemysłu, takich jak tech­
nologia żywności, technologia pakowania, in­
żynieria systemów produkcji czy chemia, i
nadzorują procesy począwszy od testowania
surowców po pakowanie końcowego produk­
tu. Jednym z nich jest Werner Trautwein,
technolog żywności i Profesjonalny Ekspert
ds. Aseptyki. W centrum combiLab fi rmy SIG
Combibloc pracuje od ponad 25 lat: "Sprzęt do­
stępny w centrum combiLab pozwala na prze­
prowadzanie testów produktów mlecznych i
napojów, a także bardzo gęstych produktów
spożywczych oraz tych zawierających kawał­
ki. Wyposażenie centrum combiLab idealnie
nadaje się do przeprowadzania testów nowych
produktów w zakresie technologii drinksplus.
Technologia drinksplus pozwala na napełnia­
nie napojów zawierających do dziesięciu
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
9
Oferta usług centrum
combiLab
Marketing
• Znajomość rynku i trendów
• Wsparcie na etapie tworzenia koncepcji
nowych produktów
• Zarządzanie projektem
Testowe napełnienie
• Przygotowanie produktu spożywczego
i udostępnienie obiektu testowego
• Wiedza i doświadczenie techniczne oraz
ekspertyza w zakresie aseptyczności
Usługi uzupełniające
Podstawowe usługi laboratoryjne i testowe
(we współpracy z partnerami)
10
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
z ponad 25­letnim doświadczeniem. Schmidt:
procent naturalnych cząstek przy użyciu
"Nasza siła tkwi w improwizacji. Znaczącą za­
standardowych napełniarek do napojów. Te­
letą jest fakt, iż konstruktorzy maszyn i tech­
stowe napełnianie produktów w ilościach od
nolodzy pakowania i żywności znajdują się fi­
500 do 1 000 kilogramów może być przepro­
zycznie blisko siebie, przez co są dostępni w
wadzone w warunkach produkcyjnych. Nie
chodzi bowiem o opracowywanie re­
każdej chwili. Jest to niezmiernie waż­
ceptur, ale o wdrożenie technolo­
ne, na przykład w sytuacji, gdy w
"Specjaliści z
gii procesu. Przeprowadzamy
wyniku napełniania testowego
innych działów są
testy zgodności nowych sys­
powstaje potrzeba wprowa­
w pobliżu. W każdej
temów i ich elementów albo
dzenia modyfikacji jakiejś
chwili
służą
pomocą.
To
badamy takie kwestie jak
części maszyny. Pozwala
sprawia, że działamy w nam to na elastyczne korzy­
wpływ przetwarzania i na­
sposób bardzo wydajny stanie z tej technologii".
pełniania na jakość nowych
i elastyczny”.
produktów. Możliwości są
Jedną z usług znajdują­
ogromne".
cych się w ofercie combiLab
Bruno Schmidt
jest również sprawdzanie, czy
opakowanie jest odpowiednie dla
"Nasza siła tkwi w improwizacji"
danego produktu. Dostępne serie testów
Poza wyposażeniem technicznym i in­
zawierają ocenę statusu mikrobiologicznego
frastrukturą, możliwości jakie daje centralna
lokalizacja combiLab wewnątrz firmy mają
surowców i produktów przeznaczonych do na­
fundamentalne znaczenie, mówi Brudno
pełnienia, analizę zmian zachodzących w
Schmidt, Coordinator Expert Aseptic, również
opakowaniu i produktach w wyniku obróbki
cieplnej i napełnienia aseptycznego, badanie
terminu przydatności do spożycia w celu usta­
lenia możliwego czasu przechowywania żyw­
ności w opakowaniach kartonowych (wartość
odżywcza, odbarwienia itp.) oraz sensoryczne
testy żywności.
Ścisła współpraca z instytucjami zewnętrz­
nymi i równolegle prowadzone badania po­
zwalają na weryfi kację uzyskanych wyników.
Dzięki temu, combiLab korzysta ze wsparcia
ekspertów z dziedzin takich jak prawo o pro­
duktach spożywczych, technologia środowi­
skowa czy technologia żywności.
Bruno Schmidt, Ekspert Koordynator ds. Aseptyczności
kontroluje produkty w laboratorium-kuchni.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
11
Mengniu wprowadza
mleczny posiłek do picia
Wraz z wprowadzeniem na rynek chiński nowego mlecznego posiłku
do picia z ziarnami pszenicy i owsa, firma Mengniu stworzyła nową
kategorię produktów.
12
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
D
la nowoczesnych i aktywnych
konsumentów w Chinach posiłki
mleczne to strzał w dziesiątkę.
W wypełnionym po brzegi życiu
codziennym często nie mają oni czasu na zje­
dzenie porządnego posiłku. Dlatego też kate­
goria zdrowych i pożywnych mlecznych posił­
ków do picia przyciąga coraz większą uwagę.
Wprowadzone na rynek przez chińskie
przedsiębiorstwo mleczarskie Mengniu Dia­
ry mleko Deluxe idealnie wpasowuje się w
gusta konsumentów w Chinach. Dla każde­
go, kto nie ma zbyt wiele czasu na jedzenie,
ale mimo to chce spożywać produkty wyso­
kiej jakości, mleko premium Deluxe z ziar­
nami pszenicy i owsa w kartonowym opako­
waniu combiblocMini 250 ml jest strzałem w
dziesiątkę. Połączenie zdrowego mleka z po­
żywnymi ziarnami może zastąpić posiłek.
Stella Yan, Head of Marketing Asia­Pacific
North SIG Combibloc: "Mleko Deluxe z ziar­
nami pszenicy i owsa, w bezpiecznym i asep­
tycznym kartonowym opakowaniu, przydatne
Ekspozycja w chińskim supermarkecie.
"Mleko Deluxe z
ziarnami pszenicy i owsa
to przełomowy produkt
w historii napojów z
wartością dodaną".
Stella Yan
do spożycia przez długi czas, stanowi przeło­
mowy produkt w historii napojów z wartością
dodaną i jesteśmy przekonani, że będzie to ko­
lejny udany produkt fi rmy Mengniu Dairy.
Napój mleczny z ziarnami stanowi dla konsu­
mentów cenny element zrównoważonej diety.
Ten innowacyjny produkt powstał przy współ­
pracy z ekspertami z fi rm Mengniu Dairy i
GEA, dzięki czemu połączono szeroką wiedzę
specjalistyczną z zakresu inżynierii, technolo­
gii i automatyki. Efektem profesjonalnej i
owocnej współpracy pomiędzy właściwymi
zespołami z trzech fi rm było stworzenie tego
niezwykłego produktu. Jesteśmy z niego bar­
dzo dumni".
Główną grupą docelową fi rmy Mengniu
dla mleka Deluxe z ziarnami pszenicy i owsa
są wymagający konsumenci, którzy prowadzą
określony tryb życia i w związku z tym mają
konkretną wizję jakości spożywanego przez
nich jedzenia. Zdrowe produkty, które można
zjeść szybko i łatwo w każdej sytuacji, są wśród
nich bardzo popularne. Mleko Deluxe to zdro­
we i szybkie źródło pożywienia, składa się
z mleka premium zawierającego 3,3 grama
białka mleka na 100 ml. Uzupełnienie stano­
wią najwyższej jakości ziarna pszenicy i
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
13
Plakat promujący nowy posiłek mleczny do picia.
14
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
owsa. Ziarna owsa pochodzą z Australii i,
podobnie jak ziarna gryki, spełniają najwyż­
sze standardy jakości.
Technologia z ogromnym potencjałem
Napełnianie mleka Deluxe zawierającego
prawdziwe ziarna pszenicy i owsa jest możli­
we dzięki technologii drinksplus firmy SIG
Combibloc. W tej technologii, napoje z zawar­
tością do 10% naturalnych cząsteczek, takich
jak kawałki owoców czy ziarna, mogą być
przetworzone i aseptycznie napełnione przy
użyciu standardowych napełniarek do płyn­
nych produktów mlecznych i niegazowanych
napojów bezalkoholowych produkcji SIG
Combibloc. Song Jidong, Dyrektor Generalny
Centrum 5 ds. Zarządzania Marką (Market­
ing) w Mengniu Dairy: "Zgodnie z naszym naj­
nowszym badaniem konsumenckim, wyma­
gania konsumentów można podzielić na sześć
głównych kategorii. Jedną z nich jest zapotrze­
bowanie na wysokiej jakości zamienniki
posiłków. W sektorze produktów mlecznych
jeszcze się nią nie zajmowano – dlatego posta­
nowiliśmy się skupić właśnie na niej".
Grupa mleczarska
Mengniu Dairy Group
Mengniu Dairy Group Co. jest jednym z wiodących, a zarazem jednym z największych przedsiębiorstw mleczarskich w Chinach. Obecnie
w skład grupy wchodzi ponad 50 zakładów
produkcyjnych w 31 lokalizacjach w 20 prowincjach. Roczne moce produkcyjne wynoszą
7,7 mln ton. Mengniu zatrudnia łącznie około
30 000 osób. Roczny obrót w 2014 r. wyniósł
około 7,4 mld Euro (50 mld RMB).
Mengniu stawia sobie ambitne cele w
zakresie innowacji – nie chodzi tylko o rynek
chiński, ale również o rynki na całym świecie.
Firma zawarła ostatnio wiele strategicznych
porozumień o współpracy, na przykład z firmami Arla (Dania), Danone (Francja), White Wave
(USA) czy AsureQuality (Nowa Zelandia).
Owocna współpraca daje nowe możliwości
Firma Mengniu opracowała nowy mleczny
napój z ziarnami z wykorzystaniem komplek­
sowej serii testów pilotażowych w centrum
badawczo-rozwojowym firmy SIG Combibloc
w Linnich, w Niemczech – w sumie przygoto­
wano osiem różnych receptur, z których wy­
brano jedną, najlepszą. Zespoły projektowe z
Mengniu i SIG Combibloc były wspomagane
przez uznanych dostawców surowców, a tak­
że firmę GEA, dostawcę technologii produkcji.
Dzięki temu stworzona została optymalna
receptura i odpowiedni moduł umożliwiający
przetwarzanie mleka Deluxe i uzupełnianie
go o prawdziwe ziarna. (Patrz strony: 6-11).
Materiał wideo opowiadający o stworzeniu nowego
mlecznego posiłku do picia Deluxe: http://kurz.link/34x
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 15
Akademia Wiedzy i
Centrum Szkoleniowe
w Dubaju
Firma SIG Combibloc Obeikan przeniosła się do nowej siedziby w Dubai
Silicon Oasis. To pierwsza lokalizacja na świecie, w której znajduje się zarówno siedziba regionalna jak i Akademia Wiedzy i Centrum Szkoleniowe.
Z
budowana na ponad 4 150 metrach
kwadratowych, nowa siedziba regio­
nalna w Dubaju składa się z trzech
pięter pomieszczeń biurowych, nowo­
czesnego Centrum Szkoleniowego i innowa­
cyjnej Akademii Wiedzy z pięcioma bogato
wyposażonymi salami wykładowymi, a także
siedmioma wielofunkcyjnymi salami konfe­
rencyjnymi z wyposażeniem audiowizualnym.
Nowy budynek może pomieścić około 180
pracowników, przez co z pewnością sprosta
potrzebom rozwojowym fi rmy.
Akademia Wiedzy i Centrum Szkoleniowe
będą służyć jako centrum szkoleniowo­rozwo­
jowe, mające na celu ułatwić współpracę i
szkolenie pracowników fi rmy, a także pracow­
ników klientów na Bliskim Wschodzie, w
Afryce i Turcji. W tym celu specjaliści będą
ściśle współpracować z uznanymi fi rmami
konsultingowymi, aby opracować idealnie
dostosowane programy szkoleniowe.
Po Brazylii, Niemczech, Tajlandii i Chi­
nach, piąte centrum szkoleniowe fi rmy SIG
Combibloc właśnie rozpoczęło działalność.
Poza akademią w Rijad jest to druga Akademia
Wiedzy w tym regionie.
Wielkie otwarcie nowej siedziby firmy w Dubaju.
16
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
Wywiad z Chrisem Altem, Dyrektorem Operacyjnym w SIG Combibloc Obeikan.
»Nowa siedziba pozwoli nam
poszerzyć naszą ofertę o indywidualne rozwiązania szkoleniowe, a także skonsolidować
wszystkie funkcje regionalne.«
Co dla SIG oznacza otwarcie
nowej siedziby w Dubaju?
Chris Alt: Otwarcie naszej
nowej Siedziby Regionalnej połączone z otwarciem Akademii
Wiedzy i Centrum Szkoleniowego
jest zwieńczeniem ponad 10 lat
pracy w tym regionie i dowodzi
naszego zaangażowania w
świadczenie usług na najwyższym poziomie i wspieranie
naszych klientów na Bliskim
Wschodzie, w Afryce i w Turcji.
Wraz z otwarciem nowej siedziby,
chcielibyśmy skoncentrować się
na ofercie spersonalizowanych
rozwiązań szkoleniowych dla
naszych klientów i skonsolidować
wszystkie nasze funkcje regionalne – są to dwa wymogi niezbędne
do sprostania oczekiwaniom
naszych klientów i stale rosnącej
liczbie pracowników w tym
regionie, związane z rozwojem
naszej działalności i poszerzeniem zakresu usług.
Dlaczego ważna jest dla
was działalność na Bliskim
Wschodzie?
Chris Alt: Pomimo ostatnich
zakłóceń politycznych i ekonomicznych, rynek napojów na
Bliskim Wschodzie i w Afryce
powiększył się i na chwilę obecną
jest jednym z naszych głównych
rynków. Dzięki rosnącej liczbie
ludności, pojawieniu się zamożnej klasy średniej, a tak że ze
względu na brak rozwiniętego
łańcucha chłodniczego, widzimy
szanse na dalszy rozwój w najbliż szych 20 latach. Te i inne
czynniki napędzają przemysł
pakowania aseptycznego.
Na czym polega wyjątkowy
charakter tego kraju?
Chris Alt: Strategiczna lokalizacja Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, niezależne rozporządzenia, zwolnienia z podatku i
infrastruktura pozwalają na
łatwy dostęp do rynku o wysokim
potencjale, tj. Bliskiego Wchodu i
Afryki, w tym do kluczowych
krajów rozwijających się, takich
jak Iran, Arabia Saudyjska,
Egipt, Algieria i Nigeria. Odbywają się tam również największe
światowe targi przemysłu spoż ywczego i napojów, które przyciągają najlepsze światowe firmy
i specjalistów. Zjednoczone Emiraty Arabskie stanowią idealną
platformę rozwoju w skali regionu dla każdej firmy. Dubaj stał
się centrum biznesowym Bliskiego Wschodu, a jego strategiczne
położenie pomiędzy Europą, Azją
i Afryką wcią ż czyni go jednym z
głównych miast, w których międzynarodowe przedsiębiorstwa
otwierają swoje siedziby.
Relacja wideo z oficjalnego otwarcia:
http://kurz.link/34y
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
17
combiblocXSlim:
małe opakowanie,
wielkie wejście
To najmniejsze opakowanie wchodzi na rynek z wielkim rozmachem:
kartonowe opakowanie combiblocXSlim zapowiada się na prawdziwy
bestseller. W Azji, USA i Afryce zostało ono bardzo dobrze przyjęte.
Obecnie po raz pierwszy na rynku dostępne jest także najmniejsze
opakowanie, mieszczące 80 ml produktu.
18
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
W
skali światowej opakowania
o niewielkiej pojemności, tj.
poniżej 200 ml, cieszą się ro­
snącą popularnością od lat –
szczególnie w Azji, Ameryce Południowej i na
Bliskim Wschodzie. Ta pozytywna tendencja
zdaje się utrzymać również w przyszłości. Roz­
patrując tę kwestię w skali świata, od 2013 do
2019 roku ilość opakowań napojów małego
formatu ma rocznie wzrastać o 5,4%. Opako­
wania kartonowe również na tym skorzystają.
Podczas gdy w 2013 roku stanowiły one 58,4%
udziałów, w 2019 roku liczba ta ma dojść
do 61,4%. SIG Combibloc idealnie wpasowała
się w ten trend, tworząc opakowanie
combiblocXSlim.
Technologia napełniarek od SIG Combibloc
została zaprojektowana w taki sposób, aby
zapewnić producentom napojów wysoce sper­
sonalizowane urządzenie o maksymalnej
wydajności. Na przykład, wszystkie siedem
objętości opakowania combiblocXSlim może
być napełniane przy użyciu tej samej napeł­
niarki CFA 1224­34 fi rmy SIG – i można to
robić z szybkością sięgającą 24 000 opakowań
na godzinę. Oliver Ihloff, Product Manager for
combiblocXSlim w SIG Combibloc: "Zmiana
pomiędzy różnymi objętościami opakowań o
tych samych wymiarach podstawy to kwestia
kilku minut. Wymiary podstawy opakowania
combiblocXSlim to 47 x 32,5 mm, co nadaje mu
niezwykle smukły wygląd. Szybka zmiana po­
między objętościami niesie za sobą wiele moż­
liwości pozycjonowania produktów w taki
sposób, aby dostosować je do konkretnych od­
biorców docelowych. Produkty mogą być
zatem odpowiednio dobrane pod kątem
Fakty i liczby:
napełniarka CFA 1224 - 36 do opakowań combiblocXSlim
7 pojemności
80, 90, 100, 110, 125, 150 i 180 ml
1 maszyna
CFA 1224 - 36
24 000
opakowań na godzinę
47 x 32,5 mm
wymiary podstawy opakowania nadają
mu smukły wygląd
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
19
siły nabywczej danej grupy konsumenc­
kiej i preferowanej przez nich objętości napo­
jów – zwłaszcza jeśli chodzi o produkty
premium".
Małe opakowania nadają się do napełnie­
nia mlekiem i innymi produktami mlecznymi,
jak również niegazowanymi napojami bezal­
koholowymi. Można je wyposażyć w 6 lub
8 mm otwory na rurki. Dzięki odpowiedniej
rurce nawet napoje o kremowej konsystencji
można z łatwością wypić prosto z kartonika.
Obiecujące wyniki w Afryce Północnej
Idealny rozmiar dla dziecięcych rąk:
Ramy wprowadza na rynek mleko czekoladowe w
opakowaniach combiblocXSlim.
Bliski Wschód i Afryka to niezwykle podatny
grunt na sprzedaż napojów w małych opako­
waniach. Firma Ramy Food z Algierii, jeden z
wiodących producentów napojów w tym kraju,
wybrała napełniarkę CFA 1224­36 produkcji
SIG Combibloc i używa jej do napełniania opa­
kowań combiblocXSlim o pojemności 180ml
mlekiem czekoladowym.
Ali Djouider, Prezes Zarządu i właściciel fi r­
my Ramy: "Napoje w opakowaniach z jedną
porcją notują coraz lepsze wyniki. W naszej
części świata osoby, które chcą ugasić pragnie­
nie będąc poza domem, wybiorą napoje
Rozwój małych opakowań do 200 ml (w mln litrów)
2009
2013
2019
2 050
2 134
749
1 165
2 014
Azja i Pacyfik
5 967
10 071
14 708
Europa
2 908
2 989
3 202
Bliski Wschód/Afryka
1 920
2 433
3 156
11 545
18 708
25 213
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Razem
Źródło: SIG Business Intelligence.
20
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
Debiut opakowania combiblocXSlim 80ml w
firmie FrieslandCampina
J
esienią 2012 r. w Tajlandii, firma Friesland-
Produkty dopasowane do konsumenta
Campina wypuściła na rynek swój pierwszy
Fidiyantri Cholid, Senior Brand Manager RTD w
produkt w opakowaniu combiblocXSlim.
Frisian Flag Indonesia: "Napoje w małych opako-
FrieslandCampina Thailand rozpoczęła od produk-
waniach świetnie sprzedają się w Azji, ponieważ
tów mlecznych marki 'Omega', które zostały stwo-
wielu konsumentom zależy na wygodzie. Wolą
rzone specjalnie, by dostarczyć dzieciom niezbęd-
takie opakowania, które będą mogli wszędzie ze
nych witamin i składników mineralnych. Od tego
sobą zabrać i bez trudu się z nich napić, nawet
czasu wachlarz produktów sprzedawanych w
będąc w ciągłym ruchu. Każde opakowanie, które
innowacyjnych, małych opakowaniach stale się
potencjalnie mogłoby odnieść sukces, musi być
powiększa. Teraz w ofercie FrieslandCampina
również odpowiednie dla małych rąk dzieci. Co
dostępne jest również czyste mleko, smakowe
więcej, napoje w bardzo małych opakowaniach
napoje mleczne, a także jogurty pitne w opako-
mogą być sprzedawane w atrakcyjnych i przystęp-
waniach combiblocXSlim – firma wykorzystała
nych cenach - nawet dzieci mogą sobie na nie
również możliwość dostosowywania maszyny do
pozwolić z kieszonkowego. Używając napełniarki
własnych potrzeb i ugruntowała już rynkową
do opakowań combiblocXSlim, można szybko i
pozycję produktów w opakowaniach 90, 100, 125
bezpiecznie nalewać różne napoje i w elastyczny
i 180 ml. Jednocześnie Frisian Flag Indonesia, spół-
sposób reagować na potrzeby rynku. Wielkość
ka zależna Royal FrieslandCampina N.V., wypuściła
porcji może być dopasowana do wymagań
na rynek mleka truskawkowe i czekoladowe sy-
konsumentów'".
gnowane marką 'Frisian Flag' w opakowaniach
combiblocXSlim 80, które po raz pierwszy trafią
na półki sklepowe.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
21
dostosowane do ich osobistych preferencji,
których objętość będzie wystarczająca, by za­
spokoić ich pragnienie. Stosując elastyczne w
działaniu napełniarki o wysokiej wydajności do
opakowań combiblocXSlim, mamy w tym za­
kresie spore pole manewru". Firma Ramy pla­
nuje wypuścić na rynek soki owocowe
w innowacyjnych opakowaniach o małej
objętości.
Małe opakowania, wielkie perspektywy
Steuben Foods, jedna z wiodących fi rm w Sta­
nach Zjednoczonych w dziedzinie aseptyczne­
go napełniania żywnością i napojami, zdecy­
dowała się używać opakowań combiblocXSlim,
podkreślając tym samym swoją chęć wprowa­
dzania na rynek innowacyjnych rozwiązań,
które stanowią rzeczywistą wartość dodaną.
Jeffrey Sokal, Senior Vice President w
Steuben: "Innowacyjne rozwiązania stanowią
znaczącą część naszej kultury korporacyjnej.
Dzięki nowej, wysoce wydajnej napełniarce
od SIG Combibloc, jesteśmy teraz w stanie
znacząco poszerzyć portfolio naszych produk­
tów. Jako producent, umożliwiamy naszym
klientom z branży napojów skorzystać z zupeł­
nie nowych możliwości. Nowy format opako­
wań z wyjątkową gamą objętości pozwala
markom dotrzeć do demograficznie zróżnico­
wanych grup docelowych, rozszerzyć swój
zakres wpływów na inne części sklepów i
osiągnąć sukces tam, gdzie inne rodzaje opa­
kowań zawiodły. Zastosowanie nowego roz­
wiązania napełniającego od SIG Combibloc
było dla nas świetnym posunięciem. Małe
opakowania otwierają przez nami ogromne
możliwości. combiblocXSlim daje możliwość
precyzyjnego dostosowania ilości produktu do
potrzeb konsumentów i elastycznego reagowa­
nia na zmieniające się wymagania rynkowe".
Idealne porcje produktów
Małe opakowania kartonowe to dobre rozwią­
zanie dla całego szeregu produktów – w
22
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
szczególności w sektorze wartości dodanej.
Małe opakowania kartonowe umożliwiają
producentom napojów oferowanie produktów
w ilościach precyzyjnie dopasowanych do po­
trzeb ich konsumentów i w rozsądnej cenie.
Mogą to być na przykład popularne produkty
ze zdrową wartością dodaną, tzw. nutraceuty­
ki, których wartość rynkowa rośnie od lat.
Nutraceutyki należą do grupy funkcjonalnych
produktów spożywczych, które oferują konsu­
mentowi dodatkowe korzyści zdrowotne. Poza
aspektami żywieniowymi, mają one również
na celu zapewnienie korzyści prozdrowotnych
i zapobieganie chorobom lub łagodzenie ich
objawów. Fizjologicznie aktywne substancje
zawarte w nutraceutykach są uznane za sub­
stancje spożywcze, więc w przeciwieństwie do
leków nutraceutyki można sprzedawać bez
ograniczeń.
Oliver Ihloff: „Konsumenci spożywają tego
rodzaju produkty jako naturalne suplementy
diety, pragnąc poprawić swoje zdrowie bez
obaw o negatywne skutki uboczne, które cza­
sami niosą ze sobą leki. Również dla tych pro­
duktów opakowania kartonowe i napełniarki
fi rmy SIG oferują wymaganą jakość i precyzję
­ a combiblocXSlim zapewnia idealną wielkość
porcji. W sektorze nutraceutyków dostrzegamy
zatem znaczący potencjał rozwoju".
Witaminy
Kwas
foliowy
Wapń
Omega
3
…
combiblocXSlim: idealna wielkość porcji produktu z dodatkami.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
23
Na drodze do sukcesu
z SIG Combibloc
Dwaj producenci napojów – firmy Aguarela z Portugalii i Serigy
z Brazylii – zdecydowały się sprzedawać swoje niegazowane napoje
bezalkoholowe w kartonowych opakowaniach firmy SIG.
S
erigy, renomowany producent produk­ marakuja. Dotąd fi rma oferowała koncentraty
tów spożywczych i napojów w Brazylii, soków i nektary wyłącznie w 300 ml opako­
wybrał technologię napełniania do­ waniach PET.
Carlos Cabral, Dyrektor ds. Rynku w Serigy:
starczaną przez SIG i obecnie rozlewa
wodę kokosową i nektary owocowe do opako­ “W 2017 roku będziemy świętować setną
wań combiblocMidi 1 000 ml z nakrętką rocznicę powstania fi rmy. W Brazylii, ale
combiSwift. W obecnej gamie nektarów znaj­ również w Ameryce Południowej i Północnej,
dują się winogrona, gujawa, owoc nerkowca, Serigy jest jedną z wiodących marek mleka ko­
kosowego i płatków kokosowych. Oznacza to
ananas, mango, pomarańcza, brzoskwinia i
oczywiście, że można uznać nas za fi rmę o
ustabilizowanej pozycji, jednak zawsze stara­
my się być na bieżąco z trendami wśród na­
szych docelowych konsumentów i oferować
im aktualnie popularne produkty. Jesteśmy
przekonani, że na gwałtownie rozwijającym
się rynku bezalkoholowych napojów niegazo­
wanych woda kokosowa i nektary w przycią­
gających uwagę i wygodnych opakowaniach
kartonowych combiblocMidi szybko zyskają
popularność wśród konsumentów brazylij­
skich. Dlatego też postanowiliśmy dołączyć
opakowania kartonowe do naszej gamy
opakowań".
Ricardo Rodriguez, Director and General
Manager South America w SIG: „Cieszymy się
z pozyskania fi rmy Serigy dla naszych opako­
wań kartonowych, napełniarek i oferty usług.
Tym, co przekonało do nas fi rmę Serigy, była
przede wszystkim elastyczność i powiązana z
nią wysoka wydajność naszych napełniarek".
24
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
K
olejnym nowym klientem fi rmy SIG
jest Grupo Água de S. Martinho
(Aguarela), wiodący portugalski do­
stawca pakowanej wody pitnej. Dla
fi rmy Aguarela decyzja o wyborze technologii
napełniania fi rmy SIG Combibloc stanowi
wejście na rynek napojów w opakowaniach
kartonowych, a jednocześnie wejście do sek­
tora bezalkoholowych napojów niegazowa­
nych. Firma Aguarela oferuje obecnie mrożo­
ną herbatę w opakowaniu combiblocMagnum
1500 ml z nakrętką combiSwift i w opakowa­
niu combiblocMini 200 ml; w dalszej kolejno­
ści będą wprowadzane nektary i soki.
znaczący wzrost w Portugalii. Kluczowym
czynnikiem w tym względzie jest kwestia re­
gionalizmu wśród konsumentów w Portugalii.
Dla konsumentów zorientowanych prozdro­
wotnie produkty spożywcze z własnego kraju
są atrakcyjniejsze niż produkty importowane.
Jesteśmy zatem przekonani, że mrożona her­
bata, nektary i soki z Portugalii dla Portugalii
pozwolą nam trafić w potrzeby konsumentów.
Przygotowujemy się do wejścia w ten sektor z
opakowaniami kartonowymi, ponieważ po­
magają one zachować wysoką jakość produk­
tów, są wygodne w codziennym użyciu i mają
istotne zalety jeśli chodzi o logistykę i ochronę
środowiska".
Wejście na rynek napojów niegazowanych z
firmą SIG
„Razem z fi rmą SIG Combibloc otwieramy
nowy rozdział w historii naszej fi rmy. Zamie­
rzamy znacząco poszerzyć ofertę produktową
o gamę herbat mrożonych i napojów owoco­
wych w opakowaniach kartonowych o róż­
nych formatach i pojemnościach. Firma SIG
to partner o bogatym doświadczeniu w dzie­
dzinie aseptycznych opakowań kartonowych
i napełniarek. Daje nam to podstawy do pa­
trzenia w przyszłość z optymizmem", twierdzi
Francisco Ferreira, właściciel i Dyrektor Gene­
ralny Grupy Aguarela.
Początki Grupy Aguarela sięgają roku
1992. Od momentu powstania fi rma odnosi
sukcesy, w dużej mierze dzięki stale rosnące­
mu spożyciu pakowanej wody pitnej w Portu­
galii. Sprzedaż na eksport również od lat sty­
muluje rozwój fi rmy. Obecnie grupa składa się
z czterech fi rm o 42% udziale w portugalskim
sektorze pakowanej wody do picia, odnotowu­
jących w ostatnich kilku latach stały wzrost
obrotów sięgający 6% rocznie. Oczekuje się, że
wejście do sektora bezalkoholowych napojów
niegazowanych przyniesie nową falę pozy­
tywnych bodźców.
Francisco Ferreira: „Rynek bezalkoholo­
wych napojów niegazowanych notuje
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
25
Od kartonów na soki do
części samochodowych
Wyobraźcie sobie, że jesteście w Barcelonie, ogrzani słońcem, popijacie
z kartonu schłodzony sok pomarańczowy tuż przed pójściem na plażę.
Co zrobicie z pustym opakowaniem kartonowym po soku? Wasza decyzja może dać wszystkim zawartym w kartonie surowcom „nowe życie".
Opublikowano za pozwoleniem Stora Enso.
Tekst: Eeva Taimisto; Zdjęcia: Daniel Loewe
B
ardzo możliwe, że będziesz mógł
wrzucić swoje opakowanie kartonowe
do pojemnika na surowce wtórne.
Współczynnik odzysku dla zużytych
opakowań kartonowych w Hiszpanii wynosi
67% i wciąż rośnie. Konsumenci w Europie
zużywają ponad milion ton kartonów na na­
poje rocznie. Los tych kartonów to poważna
sprawa dla środowiska i klimatu.
Konsumenci z wielkich miast na całym
świecie zdają sobie również sprawę z tego pro­
blemu z perspektywy ograniczania ilości śmie­
ci. Śmieci na ulicach miast są nieestetyczne, a
rosnące góry śmieci na składowiskach na
obrzeżach miast również nie stanowią miłego
widoku. Pierwszą istotną z tego punktu widze­
nia decyzję podejmują konsumenci przy zaku­
pie produktu. Warto rozważyć, czy
26
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
Co roku Fabryka Barcelona
Mill przyjmuje około
2 miliardy zużytych
opakowań kartonowych po
mleku i innych napojach.
Surowiec wtórny w balach: Barcelona Mill pozyskuje surowiec w promieniu 1 200 kilometrów.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
27
„Części składowe
opakowania kartonowego poddawane recyklingowi mogą w zaledwie
kilka tygodni stać się
częścią nowego
samochodu".
Miguel Sanchez
opakowanie i jego materiały składowe są
surowcami wtórnymi i na ile skutecznie moż­
na poddać je recyklingowi.
Sekretne życie śmieci
Być może wypiłeś już sok do ostatniej kropli i
wrzuciłeś pusty karton do najbliższego pojem­
nika na surowce wtórne. Gdy ty odpoczywasz
na plaży, opakowanie kartonowe po wypitym
soku w tajemnicy rozpoczyna nowe życie.
Zużyte opakowania kartonowe są najpierw
odbierane i przewożone do miejskiej sortow­
ni. Po posortowaniu zużyte opakowania kar­
tonowe po napojach są sprzedawane i
transportowane do Fabryki Barcelona Mill.
Droga nie jest długa, jako że fabryka znajduje
się w dogodnej odległości 20 kilometrów od
centrum Barcelony.
Co roku zakład otrzymuje około dwóch
miliardów zużytych opakowań kartonowych
po napojach zebranych w promieniu 1200 ki­
lometrów. Konsumenci mogą postrzegać te
oszałamiające ilości kartonów jako masy śmie­
ci, jednak dla branży stanowią one cenny
surowiec.
Sposób przetwarzania zużytych opakowań
kartonowych po napojach w fabryce Barcelona
Mill jest unikatowy na skalę światową. Dzięki
zastosowaniu specjalistycznej technologii
każda część każdego opakowania kartonowe­
go może być w tym zakładzie przetwórczym
ponownie użyta. Daje to kartonom nowe
życie w formie energii lub surowca, nie pozo­
stawiając
żadnych
niewykorzystanych
elementów.
Rewolucyjny recykling
Dyrektor Barcelona Mill, Miguel Sanchez
wyjaśnia ten proces: „Opakowania kartonowe
są wykonane z celulozy, tworzyw sztucznych
i aluminium. Około 75 % to celuloza, 20 %
tworzywa sztuczne, a 5 % aluminium. Aby
skutecznie odzyskać wszystkie te materiały,
należy zastosować kilka sztuczek".
Od śmieci do surowców wtórnych: Zużyte opakowania po napojach będą przetwarzane w nowy materiał kartonowy,
w ciepło i w sztaby aluminium.
28
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
W pierwszym etapie przenośnik taśmowy
umieszcza zużyte kartony w wielkim roz­
włókniaczu. Tu włókna celulozowe z opako­
wań kartonowych są oddzielane od tworzywa
sztucznego i aluminium. Włókna są następnie
oczyszczane i przygotowywane do wykorzy­
stania w produkcji nowej tektury, która może
być użyta do pakowania produktów spożyw­
czych, na przykład jako pudełka na płatki
śniadaniowe.
Rewolucyjnym rozwiązaniem jest to, co
dzieje się z aluminium i tworzywami sztucz­
nymi po oddzieleniu włókien celulozowych.
Dotąd materiały te lądowały na wysypisku,
jednak obecnie Barcelona Mill jest w stanie
użyć ponownie wszystkie materiały wchodzą­
ce w skład opakowań kartonowych. Tworzy­
wo sztuczne jest wykorzystywane do genero­
wania energii cieplnej, a aluminium jest
odzyskiwane i sprzedawane w formie sztab
hutom aluminium.
Odzyskiwanie energii i aluminium
Recykling różnych warstw opakowań karto­
nowych może się wydawać prostym przedsię­
wzięciem. Historia pokazuje jednak, że w pro­
cesie tym napotykamy nadal na pewne
trudności. Stora Enso eksperymentowała z
procesami oddzielania i recyklingu od lat w
Varkaus Mill w Finlandii, jednak nie była w
stanie w Varkaus odzyskać aluminium w
bardziej wartościowej nieutlenionej formie,
pomimo znacznych nakładów na badania i
rozwój.
Cała idea nie sprawdziłaby się w również
w Barcelonie, gdyby nie nowatorskie wykorzy­
stanie technologii rozkładu termicznego zwa­
nej pirolizą. Barcelona Mill jest pierwszym za­
kładem przemysłowym na świecie, który
wykorzystuje procesy pirolizy w ten sposób na
dużą skalę – fabryka ta otrzymała nagrodę
Unii Europejskiej za znaczące korzyści projek­
tu dla ekologii.
Nowe życie pirolizy
„Pyros” to z greckiego ogień. Piroliza obejmuje
podgrzanie materiału bez obecności tlenu do
temperatury około 400-500°C. Sam proces
znany jest od stuleci i jest powszechnie wykorzystywany w branży naftowej. Jednak w
Barcelona Mill proces ten jest zastosowany w
nowym kontekście – jako technologia recyklingowa przy przetwarzaniu tworzyw sztucznych i
laminatu aluminiowego.
Pyroliza losowo rozkłada długie łańcuchy
polietylenowe tworzyw sztucznych, generując
takie gazy jak butan, metan oraz cięższe frakcje
olejów, które mogą być wykorzystywane jako
paliwo w zakładzie. Proces pozostawia aluminium w stanie nieutlenionym, co oznacza, że
można je bez trudu przetopić.
Barcelona Mill jest pierwszym i jedynym jak
dotąd zakładem przetwórstwa surowców wtórnych na świecie stosującym na przemysłową
skalę system pirolizy do recyklingu polietylenu i
aluminium. Nie jest to jednak pierwszy tego
rodzaju zakład oddzielania aluminium od tworzyw sztucznych. Varkaus Mill firmy Stora Enso
eksperymentował z podobnymi procesami przez
około dziesięć lat przy użyciu innej technologii.
Procesy wykorzystywane w Varkaus Mill wymagały większych ilości tlenu. Powodowało to jednak oksydację pozostałego aluminium, obniżając
jego wartość i utrudniając proces recyklingu.
Projekt pirolizy zastosowany w Barcelona
Mill zdobył w roku 2011 nagrodę „Best of the
Best” LIFE Environment przyznawaną przez
Komisję Europejską. Nagroda przyznawana jest
za nowatorskie projekty w dziedzinie ochrony
środowiska.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 29
Nowatorska koncepcja: Dyrektor Barcelona Mill, Miguel Sanchez jest dumny z unikatowego procesu recyklingu
stosowanego w jego fabryce.
„Pokrywamy około
Fascynująca jest myśl o cy­
Proces pirolizy polega
20% potrzeb zakładu w
klu życia kartonów z so­
na podgrzaniu tworzyw
zakresie pary wodnej
kiem owocowym, takich
sztucznych i aluminium
energią uzyskiwaną
jak ten poddany recyklin­
do temperatury 400­
z tworzywa sztucznego
gowi w Barcelonie. Włók­
500°C w atmosferze bez­
ze zużytych opakowań
no celulozowe w tekturze
tlenowej. W takiej atmo­
kartonowych".
pochodzi z drzew rosnących
sferze podgrzane tworzywa
Miguel Sanchez
w lasach Szwecji lub Finlandii.
sztuczne nie spalają się, ale
Po procesie recyklingu włókno
przekształcają w gaz i olej, któ­
to stanie się częścią kolejnego opa­
re mogą być wykorzystywane do
kowania, na przykład z płatkami śniada­
generowania energii dla zakładu prze­
niowymi lub butelką perfum. Cienkie war­
twórstwa surowców wtórnych.
stewki plastiku i aluminium z opakowania
Aluminium z opakowań kartonowych,
kartonowego będą użyte do wytworzenia
które przetrwa proces termicznej pirolizy bez
energii dla zakładu oraz aluminium w no­
spalenia, może być formowane w stosy sztabek
wych produktach. Części opakowania karto­
o idealnym kształcie. Sztabki te można sprze­
nowego poddane recyklingowi mogą w zaled­
dawać fi rmom zajmującym się hutnictwem
wie kilka tygodni stać się częścią nowego
aluminium, które wytwarzają z nich nowe
samochodu.
produkty, takie jak zderzaki samochodowe.
30
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
Korzyści biznesowe
Sanchez dodaje, że dzięki odzyskiwaniu two­
rzyw sztucznych i aluminium z opakowań
kartonowych Barcelona Mill ogranicza ilość
śmieci trafiających na wysypiska o około
20 000 ton. Wszystko to dzięki procesowi
pirolizy.
Występują tu również korzyści biznesowe.
Po pierwsze, zakład unika opłat wysypisko­
wych. Po drugie, pozyskiwane jest wartościo­
we aluminium, które można następnie sprze­
dać. Po trzecie, gaz i olej będące produktami
pirolizy można wykorzystać do produkcji
energii w formie podgrzanej pary wodnej, a
nawet elektryczności. Pokrywamy około 20%
potrzeb zakładu w zakresie pary wodnej
Fakty i liczby: Barcelona Mill
160 000t
tektury makulaturowej z białym pokryciem (WLC) jest
produkowane rocznie z surowca wtórnego. Tektura WLC
jest wykorzystywana w opakowaniach, np. na czekoladę,
słodycze, produkty gospodarstwa domowego itp.
około 90 000t
opakowań kartonowych po napojach z pięciu krajów jest
poddawanych recyklingowi co roku.
50 000t
tektury jest odzyskiwane z opakowań kartonowych po
napojach każdego roku.
około 6 300t
gazu ziemnego jest oszczędzane co roku, ponieważ zakład przetwarzania surowców wtórnych wykorzystuje
odzyskane tworzywa sztuczne do generowania pary dla
fabryki.
O firmie Stora Enso
Firma Stora Enso to wiodący dostawca ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań,
biomateriałów, drewna i papieru na rynki
globalne. Do naszych klientów należą firmy z
branży opakowaniowej, ślusarskiej i budowlanej,
jak również wydawcy, drukarnie i firmy zajmujące się handlem artykułami papierniczymi.
Celem firmy jest zastąpienie materiałów
nieodnawialnych poprzez opracowanie nowych
produktów i usług bazujących na drewnie i
innych surowcach odnawialnych. Nacisk kładziony jest na opakowania na bazie celulozy,
masę pozyskiwaną z plantacji, innowacje w biomateriałach oraz ekologiczne rozwiązania
budowlane.
Grupa zatrudnia około 27 000 pracowników
w ponad 35 krajach i jest notowana na giełdzie
w Helsinkach i Sztokholmie. Sprzedaż w roku
2014 wyniosła 10,2 miliarda euro, a zysk netto
z działalności operacyjnej (EBIT) 810 milionów
euro.
energią uzyskiwaną z tworzywa sztucznego ze
zużytych opakowań kartonowych. Co cał­
kiem sporo!” twierdzi Sanchez.
Niesamowite ile wartości można uzyskać
ze zwykłych odpadów. Miguel Sanchez pro­
mienieje dumą opisując ten proces. „A to nie
koniec. Możemy zrobić dużo więcej. Proces
wykorzystywany w Barcelona Mill można
jeszcze udoskonalić. Nadal możemy podwyż­
szyć jakość aluminium, aby można było pro­
dukować z niego folię aluminiową. Możliwo­
ści, które niesie ze sobą opakowanie kartonowe,
są prawie nieograniczone".
50 000t
laminatów NIE trafia na wysypisko, co pozwala na uniknięcie 1500 kursów śmieciarek i tym samym ograniczanie
emisji CO2.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 31
Odświeżenie ugruntowanych kategorii produktów
Producenci skupiają się na nowych smakach, satysfakcji z produktu
i tworzeniu nowych doświadczeń, w celu zwiększenia udziału
ugruntowanych marek w rynku.
32
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
„Tworzenie nowych
rodzajów napojów o
zaskakujących smakach
jest doskonałym sposobem na odświeżenie wizerunku ugruntowanych
marek.”
Mogą to być, na przykład, nowe rodzaje napo­
jów o zaskakujących smakach lub łączących
różne składniki, które oferują nieznane dotąd
wrażenia i są niezwykle smaczne. Produkty
takie podążają za aktualną modą wśród kon­
sumentów i mogą stymulować wzrost udziału
ugruntowanych marek w rynku. Jest to przede
wszystkim kwestia otwarcia tradycyjnych pro­
duktów i tradycyjnych marek i przypisania im
nowych, nowoczesnych atrybutów: może
Norman Gierow
W
sektorze napojów niegazowa­
nych jest tak jak w każdej innej
branży: ostatecznie tylko pro­
dukty, które będą się cieszyć
powodzeniem wśród konsumentów, staną się
bestselerami. Dlatego też aktualne trendy
wśród konsumentów zapewniają producen­
tom informacje kluczowe do opracowania
nowatorskich napojów. Aspektem stale odgry­
wającym kluczową rolę dla konsumentów
przy wyborze napoju jest smak. Jednak zaraz
za nim jest podążanie za czymś, co nie tylko
zaspokoi pragnienie i będzie pysznie smako­
wać, ale również da moment czystej przyjem­
ności. W poszukiwaniu takich momentów
konsumenci są otwarci na nowe niezwykłe
produkty, które zmieniają proces picia w do­
świadczenie. Tu producenci muszą się wyka­
zać kreatywnością.
Norman Gierow, Head of Global Product
Management Market w SIG Combibloc mówi:
„Na całym świecie widzimy producentów na­
pojów wprowadzających innowacje, które od­
różniają ich produkty od klasycznych napojów.
Unilever: Warzywne delicje
Chociaż klasyczne soki warzywne dają wiele
korzyści zdrowotnych, ich smak często nie
cieszy się zbyt wielką popularnością. Te innowacyjne napoje warzywne oferowane przez
Unilever Indonesia łączą korzyści zdrowotne z
wyjątkowo atrakcyjnym smakiem. Pod marką
Buavita firma Unilever z Indonezji oferuje napoje
owocowo-warzywne w różnych odmianach:
Sunshine Carrot z pomarańczą, marchewką,
ananasem i mango oraz Chloro Broccoli z melonem, gruszką, pomarańczą i brokułem. Obydwa
rodzaje napojów są dostępne w litrowych oraz
250 ml opakowaniach kartonowych.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
33
to być na przykład łączenie tradycji z za­
bawą i przygodą lub orzeźwienia z
radością. Możliwościom nie ma tu końca”.
Gierow zdaje sobie jednak sprawę z tego, że
muszą się tu wykazać nie tylko producenci na­
pojów, ale również branża opakowaniowa.
Aby koncepcja napoju odniosła sukces, pro­
dukt i opakowanie muszą być opracowywane
jednocześnie. Jest tak w szczególności, jeśli
produkt tradycyjny zawiera innowacyjne do­
datki, których konsument nie kojarzy z sa­
mym produktem. W takim przypadku opako­
wanie może stanowić szczególnie użyteczne
narzędzie komunikacji z konsumentem. Opa­
kowanie przemyślnie skonstruowane i zapro­
jektowane tak, aby przemawiać do emocji,
może tworzyć nowe wrażenie już na starcie.
Dla osiągnięcia tego efektu producenci muszą
zdefi niować główne grupy docelowe i wybrać
formę komunikacji skierowaną bezpośrednio
do konkretnej grupy.
Norman Gierow twierdzi, że: „Konsumenci
szukają diety zdrowej i zróżnicowanej, ale jed­
nocześnie starają się łączyć posiłek i napój z
przyjemnością – jest to trend wśród konsu­
mentów na całym świecie, którego producen­
tom nie wolno lekceważyć przy opracowywa­
niu produktów. Producent, który zdoła
osiągnąć na rynku harmonijną koncepcję pro­
duktu już na początkowym etapie ma dużą
szansę stworzyć wizerunek marki jako lidera
innowacji w dłuższej perspektywie".
Amecke: Tworzenie nowych wrażeń smakowych
Dobrym przykładem producenta poprawiającego pozycję już ugruntowanej marki poprzez dodanie
produktów wysokiej jakości i jednocześnie obietnicy chwili czystej przyjemności, jest niemiecki producent
nowych soków owocowo-warzywnych – firma Amecke Fruchtsaft. Trzy produkty są dostępne w smakach
Malina/Burak Czerwony/Jabłko, Mango/Marchew/Jabłko/Gruszka oraz Rabarbar/Marchew/Jabłko – po
raz pierwszy na rynku niemieckim. Wprowadzając te produkty firma Amecke celowo przyjmuje nowe
podejście. Owoce i warzywa są połączone tak, aby stworzyć zupełnie nowe wrażenia smakowe. Oznacza to, że firma może dotrzeć do całkowicie nowych grup konsumentów. W szczególności konsumentów,
którzy dążą do stosowania zbilansowanej diety, chcąc jednak jednocześnie czerpać przyjemność z konsumpcji. Szata graficzna opakowań kartonowych łączy w sobie znajome motywy Amecke z niezwykłymi
grafikami owoców i warzyw w modnej kolorystyce. Grafika zwraca uwagę konsumentów i zachęca do
zakupu produktu.
34
SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15 ///
Dr Chung's Food odświeża
sektor napojów sojowych
Nowy produkt marki „Vegemil” koreańskiego
lidera na rynku napojów sojowych, firmy
Dr Chung’s Food, również celuje w bardzo konkretną grupę konsumentów. Nowy, pasteryzowany napój sojowy z sokiem z jabłek i mango
skierowany jest głównie do młodych kobiet,
które pragną się zdrowo odżywiać i nie odmawiać sobie przyjemności z życia. Specjalnym
dodatkiem w tym innowacyjnym napoju są
zdrowe i naturalne kawałki orzecha kokosowego
i brzoskwini. Dzięki temu produktowi firma Dr
Chung’s Food wnosi świeży powiew do koreańskiego segmentu tradycyjnych napojów
sojowych. Ruch ten wykonano w samą porę,
ponieważ mimo tego, że rynek napojów sojowych zanotował duży, około 33 %, wzrost w
latach 2010 – 2012, pozostaje on w stagnacji od roku 2013. Nowa koncepcja produktu z
wyczuwalnymi dodatkami ma zmienić tę sytuację. Dzięki niezwykłej konsystencji napoje te
oferują nowe wrażenia konsumpcyjne, a także
korzyści zdrowotne. Produkt ten jest nowością
na rynku koreańskim, a jego opakowanie kartonowe bardzo zwraca uwagę potencjalnych
kupujących. Opakowania kartonowe tych produktów cechują się metalicznym nadrukiem,
co sprawia, że bardzo mocno wyróżniają się
na tle konkurencyjnych produktów na półce
sklepowej.
/// SIG COMBIBLOC MAGAZINE 2/15
35
Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres:
[email protected]
www.sig.biz

Podobne dokumenty

pobierz PDF - SIG Combibloc Magazine

pobierz PDF - SIG Combibloc Magazine Nguyen, Bianca Roßkopf, Thanaporn Suwannagoud, Heike Thevis, Ligia Ziomek Koncepcja i projekt SIG International Services Fotografie SIG Combibloc Wolfgang Flamisch, Zappar Litografia Appel Grafik, ...

Bardziej szczegółowo