kierunek MIKROBIOLOGIA - Wydział Biologii i Biotechnologii

Transkrypt

kierunek MIKROBIOLOGIA - Wydział Biologii i Biotechnologii
Informacja kierowana do osób zainteresowanych podjęciem
stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku
MIKROBIOLOGIA
Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
Absolwent studiów drugiego stopnia (kierunek Mikrobiologia) uzyskuje tytuł zawodowy
magistra.
Posiada
rozszerzoną
wiedzę
dotyczącą
różnorodności
taksonomicznej,
morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz
makroorganizmów.
Znajomość budowy
makroorganizmów
umożliwia
ze
szczególnym
mu
uwzględnieniem
oraz
dobór
technik
wymagań środowiskowych mikro- i
zawansowanych
technik
mikrobiologicznych
i
laboratoryjnych
immunologicznych:
klasycznych i molekularnych. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów
trzeciego stopnia.
Szczegółowe plany studiów, opracowane dla poszczególnych specjalności, znajdują się na
stronie internetowej Wydziału Biologii i Biotechnologii w zakładce Rekrutacja i oferta
kształcenia

Podobne dokumenty