LOGO FIRMY ZAPISY OPIS ZMIAN

Transkrypt

LOGO FIRMY ZAPISY OPIS ZMIAN
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008
Numer dokumentu:
FO/DSJ/001
LOGO FIRMY
Tytuł:
Szablon Procesu, Procedury, Instrukcji
Opracował:
Sprawdził / Zatwierdził :
>Imię, Nazwisko<
Data obowiązywania:
>Imię, Nazwisko<
Wydanie:
>rrrr-mm-dd<
><
ZAPISY
Lp.
Zapis
Miejsce
przechowywania
Kto jest
odpowiedzialny
Jak długo
przechowywany
OPIS ZMIAN
Wydanie:
Opis zmiany:
Nazwisko:
1/1
Data
aktualizacji:
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

Podobne dokumenty