7 października odbyła się uroczystość związana z

Transkrypt

7 października odbyła się uroczystość związana z
Powiat Tczewski
7 października odbyła się uroczystość związana z
zakończeniem rozbudowy szpitala w Tczewie
Zakończono prace związane z rozbudową tczewskiego szpitala. Inwestycja warta prawie 24 mln
złotych poprawi jakość i zwiększy dostęp do usług medycznych świadczonych w placówce, zgodnie
z normami, które zaczęły obowiązywać od początku 2016 roku.
Uroczystość zakończenia rozbudowy budynku szpitala w Tczewie odbyła się w piątek, 7 października. Ten ważny
moment zgromadził przedstawicieli Zarządu Powiatu Tczewskiego, władz państwowych, samorządowych i
duchowieństwa. W uroczystości uczestniczył również personel medyczny szpitala i wielu gości. Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Spółki - Marzena Mrozek, Wiceprezes - Zenon Żynda, Minister - Kazimierz
Smoliński, Starosta Tczewski - Tadeusz Dzwonkowski, Starosta poprzedniej kadencji - Józef Puczyński, Wiesław
Kostrzewa - Dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ S.A. w Gdańsku oraz Prezes firmy wykonującej rozbudowę Tadeusz Grześkowiak.
Proces rozbudowy placówki rozpoczął się w 2014 roku, kiedy to 29 maja Spółka Szpitale Tczewskie S.A.
podpisała umowę kredytową z Bankiem Ochrony Środowiska. 9 grudnia 2014 r. został wmurowany kamień
węgielny, który rozpoczął I etap inwestycji. Prace w ramach I etapu zakończyły się w grudniu 2015 roku.
- Przypomnę tylko, iż w wyniku tych prac powstała szpitalna izba przyjęć, blok operacyjny, oddział intensywnej
terapii, sala wybudzeń, sale łóżkowe dla oddziału chirurgicznego – mówiła do zebranych w ogrodzie zimowym
uczestników uroczystości Prezes Marzena Mrozek. Zaraz potem rozpoczęto II etap inwestycji, tj. nadbudowę
budynku oddziału pediatrycznego, dzięki czemu powstaje nowy oddział internistyczny z 17 salami i 13
łazienkami. Sale umożliwiają ustawienie łóżek tak, aby dostęp do pacjenta był możliwy z trzech stron. Powstają
pomieszczenia do pracy dla personelu medycznego, ogród zimowy, oraz bar szpitalny. Wygospodarowano
miejsce dla kaplicy szpitalnej, ktora wraca do szpitala po 40 latach.
Jeszcze w 2016 roku nastąpi przeniesienia Oddziału Chorób Wewnętrznych, który na chwilę obecną
zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Paderewskiego 11. Dzięki temu, scentralizowane zostaną kluczowe
oddziały w jednym kompleksie szpitalnym. Takie rozwiązanie pozwoli na polepszenie jakości usług oraz zwiększy
bezpieczeństwo naszych pacjentów.
Koszt inwestycji wyniósł 23,7 mln zł. Na tę kwotę składa się kredyt z EBI (przez BOŚ S.A. w Gdansku) - 14,9 mln,
udział własny Spółki - 4,55 mln, wkład Powiatu Tczewskiego - 4,25 mln zł. - Decyzje, które zostały podjęte
wspólnie z Zarządem Powiatu Tczewskiego oraz z radnymi Powiatu Tczewskiego były trudne, związane z
poważnym ryzykiem finansowym, ale dały efekt pod postacią nowoczesnej placówki medycznej, która jest
gotowa aby stać się szpitalem modelowym sieci szpitali – podsumowała działania Prezes Spółki Szpitale
Tczewskie S.A. - Marzena Mrozek.
Załączniki
Wpaniale wygląda nasz szpital powiatowy.JPG [zdjęcie - pobierz]
Prezes Spółki Szpitale Tczewskie przemawia do zgromadzonych.JPG [zdjęcie - pobierz]
Wielu mieszkańców Powiatu Tczewskiego przyszło na uroczystość.JPG [zdjęcie - pobierz]
Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski, Wicestarosta Witold Sosnowski, Prezes Marzena Mrozek i
Wiceprezes Zenon Żynda.JPG [zdjęcie - pobierz]
Poświęcenia dokonał Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.JPG [zdjęcie - pobierz]
Moment przecięcia wstęgi.JPG [zdjęcie - pobierz]
Pięknie prezentują się sale dla chorych.JPG [zdjęcie - pobierz]
Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski w jednej z sal nowej nadbudowanej części szpitala.JPG [zdjęcie pobierz]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)