mg1debica.pl

Transkrypt

mg1debica.pl
Miejskie Gimnazjum nr 1
im. Adama Mickiewicza
ul. Cmentarna 1, 39-200 Dębica,
tel. 14 681 25 89
Miejskie Gimnazjum nr 1
im. A. Mickiewicza w Dębicy
www.mg1- am.neostrada.pl
e-mail:[email protected]
"Jedynka" kontynuuje działalność najstarszej szkoły w Dębicy, której tradycja i historia liczą ponad 500
lat. Reprezentuje wysoki poziom nauczania i wychowania. Zapewnia swoim wychowankom wszechstronny
rozwój. Dużą wagę przywiązuje do kształtowania wysokiej kultury osobistej i angażowania uczniów w działania na
rzecz środowiska lokalnego, w tym dzieci niepełnosprawnych.
Uzyskują najwyższe wyniki w egzaminie gimnazjalnym (8 stanin w skali od 1 do 9) w powiecie
dębickim, również w zestawieniu za ostatnie 10 lat. Są bardzo dobrze przygotowani do kolejnego etapu
kształcenia.
Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych (czołowe miejsca w województwie
podkarpackim i Dębicy), artystycznych i zawodach sportowych.
„Jedynka” organizuje m.in. Międzypokoleniowe Spotkania Dębickich Nauczycieli, zajęcia dla dzieci
niepełnosprawnych ze stowarzyszenia "Radość", koncerty charytatywne, uroczystości o charakterze
patriotycznym, różne konkursy powiatowe - Gimnazjalista u progu kariery zawodowej, As Matematyczny,
liczne konkursy wewnątrzszkolne. Realizując ogólnopolski program „Katyń …ocalić od zapomnienia”,
opiekuje się razem z I LO w Dębicy „Dębami Katyńskimi”.
Oferta edukacyjna 2013/2014
 Klasa z podstawowym programem
nauczania
 Klasy dla uczniów zainteresowanych szczególnie:
matematyką i fizyką
matematyką i geografią
biologią i chemią
Zajęcia dodatkowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
koła przedmiotowe
koła zainteresowań
grupa wokalno-teatralna "Safo"
wolontariat, "Klub 8"
Klub Europejski
Klub Turysty "Tramp"
ZHP
UKS "Lider"
Szkolny Ośrodek Kariery
Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej
• nauka języka rosyjskiego
Najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego osiągniesz,
wybierając „Jedynkę”

Podobne dokumenty