Wyspa niezgody: konflikt na Cyprze w XX w. – początku XXI w.

Transkrypt

Wyspa niezgody: konflikt na Cyprze w XX w. – początku XXI w.
mgr Sergiusz Anoszko
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Wyspa niezgody: konflikt na Cyprze w XX w. – początku XXI w.
Celem wystąpienia będzie przedstawienie konfliktu na Cyprze w okresie
ponowoczesnym, czyli w XX w. – początku XXI w. Metodą badawczą, która będzie
zastosowana podczas prezentacji, będzie analiza historyczna materiałów źródłowych oraz
opracowań, powstałych na temat zagadnienia.
Referat składać się będzie z kilku części tematycznych, obejmujących studium
historyczno-politologiczne. Na początku zostanie dokonane krótkie omówienie dziejów
wyspy do roku 1570, kiedy to ten teren został podbity przez Turków. Następnie zostanie
podjęta próba doszukania się korzeni konfliktu, który wówczas się narodził. Autor
wystąpienia przyjrzy się też czasom panowania brytyjskiego, aby pokazać głębię i trud
w podejmowaniu rozwiązywania nieporozumień. Natomiast główna uwaga wystąpienia skupi
się na czasach niepodległości Cypru, gdy konflikt grecko-turecki ujrzał światło dzienne
i przybrał charakter wojny domowej.

Podobne dokumenty