oferta pracy 2

Transkrypt

oferta pracy 2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5
poszukuje kandydatów do pracy:
Komórka organizacyjna:
SEKCJA ŻYWIENIA
Nazwa stanowiska:
dietetyk
Miejsce wykonywania pracy:
Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Krótki opis zadań na stanowisku:
• Planowanie i realizacja diet leczniczych dla pacjentów w szpitalu, nadzór nad
procesami technologicznymi, opieka dietetyczna nad pacjentem Szpitala –
edukacja żywieniowa pacjentów, nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym
posiłków w szpitalu
Wymagania:
• wykształcenie wyższe o kierunku żywienie dietetyczne
• zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów
sanitarno – epidemiologicznych ( wymazy na SS ) ,
• Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• Pracę w pełnym wymiarze godzin,
Informacje dodatkowe:
• Wiadomość i bliższe informacje: Kierownik Sekcji Żywienia
(76) 72 11 791 dla
– nr tel.
• Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie aplikacji zawierających
CV (z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) i list
motywacyjny osobiście do siedziby szpitala do kierownika sekcji
żywienia
• Dostarczonych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną
komisyjnie zniszczone).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
1
osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informuję, iż
administratorem danych jest Szpital Legnica .
2

Podobne dokumenty