Zadania na listopad 2011

Transkrypt

Zadania na listopad 2011
ZADANIA NA LISTOPAD 2011
Przypominamy, że punkty uzyskane w poszczególnych miesiącach się sumują
i za każde zebrane 20 pkt z danego przedmiotu otrzymujecie ocenę bardzo dobrą!
Matematyka
1. Czy istnieje prostokąt, którego długości boków wynoszą odpowiednio 3/8 i 1/17
długości obwodu prostokąta? (5 pkt)
2. Obliczyć pole czworokąta o wierzchołkach w punktach: A=(-3,-2), B=(2,-2), C=(0,4),
D=(-3,3). (5 pkt)
3. Liczby dodatnie a, b ,c, d są takie, że pierwiastek trzeciego stopnia z abc równa się 4,
a pierwiastek czwartego stopnia z abcd wynosi 2 10 . Oblicz wartość liczby d.
(10 pkt)
Fizyka
1. Zbuduj wahadło Newtona i opis zasadę jego działania. (10 pkt)
2. Dlaczego krupnik na talerzu stygnie wolniej niż czysty barszcz? (5 pkt)
3. Opisz i narysuj powstawianie tęczy. (5 pkt)
Termin: 30.11.2011 r.
Dawid Basak, Anna Grabania

Podobne dokumenty