OFERTA PARTNERSKA

Transkrypt

OFERTA PARTNERSKA
OFERTA PARTNERSKA
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Informacje o konferencji
Program VII Forum ‘2014
Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji
Strategiczny Partner VII Forum ‘2014
Partner VII Forum ‘2014
Zasady współpracy
Kontakt
W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.:
Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:
Szanowni Państwo!
Zapraszam do partnerskiej współpracy przy największej konferencji przemysłu energetyki
prosumenckiej organizowanej w Polsce – VIII Forum Energetyki Prosumenckiej 2015 (nowa
formuła corocznego Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy).
Program Forum jest skierowany do różnych grup związanych z energetyką PROSUMENCKĄ
– producentów, instalatorów, dystrybutorów i inwestorów oraz do wszystkich pasjonatów
nowych technologii odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod
hasłem „Obywatel z Energią” i poruszy kwestie kluczowe dla, stojącego obecnie przed szansa
i olbrzymimi możliwościami rozwoju, sektora prosumenckiego.
Sesje poprowadzą specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej, jak i zaproszeni specjalnie na
to wydarzenie eksperci z kraju i Europy. Uzupełnieniem treści merytorycznej konferencji
będzie również panel dyskusyjny.
Dotychczasowe Fora były wydarzeniami cieszącymi się uznaniem środowisk branżowych,
polskich mediów oraz niesłabnącym zainteresowaniem uczestników. Zgromadziły już kilka
tysięcy osób.
Udział partnerski w konferencji stwarza Państwu doskonałą okazję do nawiązania nowych
kontaktów biznesowych, zaprezentowania swojej oferty i rozwiązań potencjalnym klientom,
ugruntowania istniejących już relacji, jak również zdobycia ciekawych doświadczeń i wiedzy
nt. powstającego w Polsce, nowego rynku prosumenckiego.
Podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej przedstawione zostaną kwestie dotyczące
mikroinstalacji i energetyki rozproszonej: kolektorów słonecznych, systemów
fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, magazynów ciepła i energii elektrycznej i innych.
Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w VIII Forum Energetyki Prosumenckiej - jednym z
ważniejszych wydarzeń na polskim rynku OZE. Podsumowanie ubiegłorocznej konferencji
oraz szczegóły oferty znajdą Państwo w załączonym dokumencie.
8 EDYCJA FORUM
Grzegorz Wiśniewski
konferencję objęli do tej pory
Forum Energetyki Prosumenckiej to dwudniowa konferencja skierowana do
branży mikroinstalacji OZE, specjalistów, menadżerów, inwestorów,
producentów, instalatorów, prezesów i kadry zarządzającej firm. Jest to
największe spotkanie sektora energetyki prosumenckiej w Polsce.
Kilka tysięcy uczestników FORUM!
Przedstawiciele firm
Dziennikarze
Prelegenci krajowi i międzynarodowi
UCZESTNICY
Politycy
Partnerzy FORUM
Partnerzy Strategiczni
Partnerzy
Przyjaciele Forum
Patroni Honorowi
PARTNERZY
Patroni medialni
Główne obszary tematyczne VIII Forum ‘2015
Potencjał rozwoju sektora energetyki prosumenckiej w obliczu polskich
uwarunkowań systemowych: realizacja programu PROSUMENT, ustawa
o odnawialnych źródłach energii: taryfy, aukcje, net-metering
Rynek urządzeń i inwestycji energetyki prosumenckiej w Polsce
TEMATYKA
Dobór, instalacja i finansowanie instalacji OZE
: tb
INFORMACJE O KONFERENCJI
TERMIN
MIEJSCE
12-13 maja 2015 r.
Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
UCZESTNICY
Konferencja jest przeznaczona dla branży mikroinstalacji OZE, a w tym:
- specjalistów, menadżerów, producentów, instalatorów , prezesów i kadry zarządzającej firm,
projektantów, architektów oraz inwestorów publicznych i przemysłowych, a także samorządowców.
To w sumie kilkuset uczestników konferencji. Udział w Forum jest odpłatny
OBSZARY TEMATYCZNE I EKSPERCI
zakres tematyczny: kolektory słoneczne, pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie
wiatrowe, kotły na biomasę, magazyny ciepła i energii elektrycznej, stan i perspektywy rozwoju
mikroinstalacji w systemach energetyki prosumenckiej i w sektorze rolniczym
-
Do udziału w tegorocznym Forum zostali zaproszeni min.: prof. Maciej Nowicki – promotor
energetyki prosumenckiej w Polsce, , Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy
Witold Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Małgorzata Skucha - Prezes
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lutz Ribbe - Przewodniczący
Sustainable Development Observatory (SDO) w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym,
Andrzej Gross, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz posłowie i
senatorowie. Prowadzącym i moderatorem Forum jest, jak co roku, Grzegorz Wiśniewski – prezes
Instytutu Energetyki Odnawialnej.
KOMUNIKACJA
Działania PR oraz wsparcie reklamowe:
- w mediach biznesowych, branżowych, lokalnych i ogólnopolskich poświęconych rynkowi OZE
(drukowane i elektroniczne),
- w ponad 30 partnerach medialnych Forum,
- zapowiedzi prasowe,
- konferencja prasowa,
- w newsletterach i biuletynach Instytutu Energetyki Odnawialnej wysyłanych do ponad 5 tys.
odbiorców,
- na witrynie konferencji www.forum.ieo.pl
- na stronach Instytutu Energetyki Odnawialnej,
- profil na portalu Facebook (ponad 1000 fanów), LinkedIn
PODSUMOWANIE KORZYŚCI DLA PARTNERÓW
Korzyści dla Partnerów
VIII Forum Energetyki Prosumenckiej
Partner
Strategiczny
Partner
Przyjaciel
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Logo na tablicy informacyjnej w sali obrad.
X
X
X
Logo na ogłoszeniach/reklamach/relacjach prasowych
X
X
X
Przekazanie listy uczestników Forum
X
X
X
Bezpłatne zaproszenia* (liczba uzależniona od statusu Partnera)
Dołączenie materiałów reklamowych (notatniki, długopisy,
wkładki reklamowe, itd. ) do pakietów konferencyjnych dla
uczestników
Prezentacja multimedialnych materiałów Partnera na ekranach w
salach sesyjnych w przerwach pomiędzy sesjami
Wywiad z partnerem
X
X
X
X
X
X
X
X
Logo na slajdzie tytułowym prezentacji otwierającej Forum
X
Logo w mailingach do potencjalnych uczestników
Logo na stronie startowej VIII Forum Energetyki Prosumenckiej
www.forum.ieo.pl
Zakładka na stronie Forum poświęcona Partnerowi (logo, opis
działalności, produktów i usług, elementy multimedialne) do 3
miesięcy po zakończeniu konferencji
Logo w programie i innych materiałach wręczanych każdemu
uczestnikowi Forum,
Wyeksponowane pole w newsletterze z logo wraz z krótkim
opisem (2-3 zdania)
Notatka o partnerze w materiałach prasowych np. w postaci
wywiadu merytorycznego (materiały wysyłane są minimum
5krotnie)
x
X
X
Możliwość przeprowadzenia prezentacji merytorycznej
X
Publikacja logo na imiennych identyfikatorach dla uczestników
Pierwszeństwo w możliwości wyposażenia uczestników Forum w
firmowe taśmy, na których będą znajdować się identyfikatory
uczestników imprezy (tzw. smycze).
Inne, do uzgodnienia
X
CENA PAKIETU NETTO
X
X
…
…
10.000 PLN 7.000 PLN
…
5.000 PLN
Gala Dinner – Sponsor Bankietu
*bezpłatne zaproszenia na konferencję w ramach pakietu można przeznaczyć dla klientów, partnerów bądź pracowników swojej firmy
Korzyści dla Sponsora Galla Dinner
VIII Forum Energetyki Prosumenckiej
Logo w mailingach do potencjalnych uczestników
Logo na stronie startowej VIII Forum Energetyki Prosumenckiej www.forum.ieo.pl
Zakładka na stronie Forum poświęcona Partnerowi (logo, opis działalności,
produktów i usług, elementy multimedialne) do 3 miesięcy po zakończeniu
konferencji
Logo w programie i innych materiałach wręczanych każdemu uczestnikowi Forum,
Logo na tablicy informacyjnej w sali obrad.
Logo na ogłoszeniach/reklamach/relacjach prasowych
Przekazanie listy uczestników Forum
Bezpłatne zaproszenia* (liczba uzależniona od statusu Partnera)
Dołączenie materiałów reklamowych (notatniki, długopisy, wkładki reklamowe,
itd. ) do pakietów konferencyjnych dla uczestników
Prezentacja multimedialnych materiałów Partnera na ekranach w salach
sesyjnych w przerwach pomiędzy sesjami
Logo na slajdzie tytułowym prezentacji otwierającej Forum
Wyeksponowane pole w newsletterze z logo oraz krótkim opisem (2-3 zdania)
Publikacja logo na imiennych identyfikatorach dla uczestników
Pierwszeństwo w możliwości wyposażenia uczestników Forum w firmowe taśmy,
na których będą znajdować się identyfikatory uczestników imprezy (tzw. smycze).
Logo partnera na biletach zapraszających na Galla Dinner
Identyfikacja wizualna Sponsora podczas bankietu
Oficjalne podziękowania dla Sponsora podczas inauguracji Gala Dinner
Zapraszamy do współpracy!
Kontakt:
Anna Santorska
Specjalista ds. energetyki słonecznej
T: 22 825 46 52
E: asantorsk[email protected]
Sponsor
Galla Dinner
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Podobne dokumenty