Równania i nierównoś ci. Uczeń: 1) sprawdza, czy dana liczba

Transkrypt

Równania i nierównoś ci. Uczeń: 1) sprawdza, czy dana liczba
Równania i nierówności. Uczeń:
1) sprawdza, czy dana liczba rzeczywista jest
rozwiązaniem równania lub nierówności;
2) wykorzystuje interpretację geometryczną
układu równań pierwszego stopnia z dwiema
niewiadomymi;
3) rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia
z jedną niewiadomą;
4) rozwiązuje równania kwadratowe z jedną
niewiadomą;
5) rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną
niewiadomą;
6) korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x3 = –8;
7) korzysta z własności iloczynu przy rozwiązywaniu równań typu x(x + 1)(x – 7) = 0;
8) rozwiązuje proste równania wymierne,
prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, np.
x 1
x 1
2,
2 x
x 3
x
1. Liczbę 42 przedstaw w postaci sumy dwóch składników tak, by różnica ich kwadratów była równa 168.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
3
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
4
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
02.2013
6
62.
63.
05.2013
64.
65.
66.
67.
68.
69.
05-14
70.
7
71.
08-14
72.
73.
74. XII 2013
A
75.
D
76.
B
77.
C
8
78.
Odp:
a=−2
79.
Odp:
80.
XII 2014
81.
C
82.
D
83.
84.
85.
9
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
10
94.
95.
11

Podobne dokumenty