kurs: rachunkowość i finanse

Transkrypt

kurs: rachunkowość i finanse
KURS:
RACHUNKOWOŚĆ
I FINANSE
PROGRAM:
1. Podstawowe zasady
prowadzenia rachunkowości
2. Konto księgowe i jego rola
w ewidencji
3. Dzielenie i łączenie kont
4. Bilans jako sprawozdanie
o sytuacji majątkowej
i finansowej jednostki
5. Operacje gospodarcze i ich
wpływ na składniki bilansu
6. Środki pieniężne, rachunki
bankowe oraz inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe
7. Rozrachunki
8. Obrót materiałowy i towarowy
9. Aktywa trwałe
10. Wynagrodzenia
11. Ewidencja i rozliczanie
kosztów
12. Przychody i koszty związane
z ich osiągnięciem
13. Straty i zyski nadzwyczajne
14. Kapitały zasadnicze i specjalne
15. Podatek dochodowy
wpływający na wynik
finansowy
16. Wynik finansowy i jego
podział
17. Sprawozdanie finansowe
(bilans, rachunek zysków
i strat, informacja dodatkowa,
zestawienie zmian w kapitale
własnym, rachunek
przepływów pieniężnych)
18. Analiza finansowa – analiza
rentowności, płynności
zadłużenia, analiza sprawności
działania
Po ukończeniu kursu otrzymasz
Zaświadczenie MEN
Certyfikat
Nie czekaj już dziś
zarezerwuj sobie miejsce!!
Napisz lub zadzwoń!!
EFFEKT Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/2
40-013 Katowice
Tel. 32 203-41-75
Kom. 720-820-804
Mail: [email protected]
[email protected]
Sprawdź pozostałe kursy
wejdź na naszą stronę:
www.effekt.biz.pl
lub odwiedź nasz Funpage
www.facebook.com/Effekt.Katowice

Podobne dokumenty