informacja przegląd, obsługa i naprawa lekkich i ciężkich

Transkrypt

informacja przegląd, obsługa i naprawa lekkich i ciężkich
Znak zamówienia 36/2015
Giżycko dn. 13.05.2015 r.
INFORMACJA
Ogłoszenie o zamówieniu na:
PRZEGLĄD, OBSŁUGA I NAPRAWA LEKKICH I CIĘŻKICH
PODNOŚNIKÓW FIGUR BOJOWYCH TYPU PPL – 2A, PPC – 81,
I PPC – 81 MR W 2015 ROKU
zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu: 13 maja
2015r. pod numerem referencyjnym: 2015 – 063455. SIWZ wraz z załącznikami
zostanie opublikowana w dniu publikacji ogłoszenia o zmówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473
oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349):
- na stronie internetowej Jednostki Wojskowej Nr 4352 Giżycko:
http://www.24wog.wp.mil.pl
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MON:
http://www.bip.mon.gov.pl