TRENING PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach projektu

Transkrypt

TRENING PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach projektu
TRENING PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ramach projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie pt. „Program
aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Działdowo” w miesiącu maju b.r. odbył się trening
przedsiębiorczości, którego celem było odpowiednie ukształtowanie nastawienia do pracy. Beneficjenci uczyli
się m.in. form prawnych, procedur i zasad dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej, podstaw
rachunkowości małej firmy oraz sporządzania biznesplanu.
\

Podobne dokumenty