KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

Transkrypt

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)
ISSN 2082-2553 • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
O b i e k t y w n e
s t r o n y
p o w i a t u
b o l e s ł a w i e c k i e g o
Wrócili z tarczą
TOSAT
e
k
l
a
m
NAPRAWA I MONTAŻ
term gazowych
kotłów
gazowych
kuchenek
gazowych
ul. Tysiąclecia 17, 59-700 Bolesławiec
tel: 503 660 181
a
str. 5
str. 8
e
k
l
a
m
str. 10
a
bez dochodu!
200 - 1000 zł
a także 1500 zł, 6000 zł
fot.Bolec.info
r
r
(KazimierzMarczewski)
Dawna
Bośnia
BolecKultura
S
Nasi żołnierze służąc w Afganistanie
cieszyli się dobrą opinią, i dobrze nasi
sojusznicy mówią o polskich siłach
zbrojnych, o polskim żołnierzu.
Prezydent podkreślał, że 2% PKB
będzie przeznaczone na wojsko, na
dozbrojenie. Przykład Ukrainy jest
dla nas najlepszym przykładem, że
trzeba mieć dobrze wyposażone siły
zbrojne. Komorowski nawiązał też
do swoich zapowiedzi i wypowiedzi
prezydenta USA Baracka Obamy,
który uczestniczył w uroczystościach
z okazji 25-lecia wyborów w 1989 r.
i mówił o obowiązku wspólnej obrony terytoriów krajów członkowskich
Sojuszu
Północnoatlantyckiego,
a więc także i naszego polskiego terytorium.
Podczas uroczystości Prezydent
odznaczył 17 żołnierzy za nienaganną służbę w Afganistanie. Żołnierzom za służbę dziękował także, minister Obrony Narodowej Tomasz
Siemoniak.
XIV zmiana była jedną z ostatnich w najtrudniejszej dotychczas
misji polskiego wojska. Myślę, że
byliście przez to bardziej obciążeni
niż Wasi poprzednicy - powiedział
uczestniczący w Tomasz Siemoniak.
- Musieliście godnie zakończyć
to, co rozpoczęli koledzy przed siedmiu laty. Pozostawić po sobie dobrą
opinię i przekonanie, że Polakom
można ufać. Ten cel został osiągnięty
- dodał Tomasz Siemoniak.
Uroczystości w Świętoszowie zakończyła defilada wojskowa i wspólne pamiątkowe zdjęcie.
str. 2
BolecSport
erdeczną myślą ogarniam rodziny wszystkich 43 żołnierzy, którzy służąc w Afganistanie, oddali życie - mówił Prezydent.
W poniedziałek 9 czerwca 2014
roku w 10.Brygadzie Kawalerii
Pancernej Świętoszowie odbyło się
uroczyste powitanie żołnierzy XIV
zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, którzy w pełnym składzie
wrócili z Afganistanu. Na powitanie
przybyli: lokalne władze, rodziny
żołnierzy i żołnierze, którzy powrócili z Afganistanu. W uroczystości
uczestniczył Prezydent, Zwierzchnik
Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski.
W wygłoszonym przemówieniu Bronisław Komorowski dziękował powracającym żołnierzom za
rzetelną służbę. - Wracacie do kraju
z tarczą, a nie na tarczy, po trudnej
służbie, z bogatymi doświadczeniami i podwyższonymi umiejętnościami – powiedział prezydent
Bronisław Komorowski do żołnierzy
XIV zmiany Polskiego Kontyngentu
Wojskowego.
- Polska kończy bojową część
swojej obecności w Afganistanie.
Dziękuję wszystkim żołnierzom,
którzy przez tyle lat służyli w Afganistanie. Pragnę w szczególny sposób
oddać hołd i podziękować wszystkim. Serdeczną myślą ogarniam rodziny wszystkich 43 żołnierzy, którzy
służąc w Afganistanie, oddali życie
służąc dla naszej ojczyzny - dodał.
Minutą ciszy uczczono śmierć
żołnierzy poległych w Afganistanie.
Prezydent Bronisław Komorowski
podziękował również dowódcy
XIV zmiany gen. brygady Cezaremu Podlasińskiemu za „szczęśliwy
powrót razem ze wszystkim żołnierzami”.
Prezydent podkreślił, że żołnierze dali dowód, że polskie wojsko
to bardzo dobry sojusznik NATO.
Glinoludy
w Berlinie
r
e
URZĘDOWA
KASACJA
SAMOCHODÓW
KUPUJEMY KAŻDE AUTO
ODBIERAMY WŁASNYM
TRANSPORTEM
BEZ UKRY TYCH OPŁAT
PŁACIMY NA JLEPIE
J
tel. 664 788 290
Bolesławiec
k
oraz inne pożyczki bez BIK
również z komornikiem
l
a
m
a
2
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
BolecInformacje
Śmierć na drodze nr
94 koło Wykrot
W
sobotę, 7 czerwca 2014r., około godziny
16.45 na drodze nr 94 w Wykrotach doszło
do tragicznego wypadku.
W Wykrotach za rondem
w kierunku Zgorzelca samochód osoby Volkswagen
Sharan zderzył się czołowo
z samochodem ciężarowym
marki Man. W wyniki wypadku śmierć na miejscu poniosła
jedna osoba, mężczyzna 33
letni.
- Jechałem w kierunku
Bolesławca, moja prędkość
wynosiła około 60-70 km/h
- mówi 46 letni kierowca samochodu ciężarowego Man. Zobaczyłem na prostej drodze
jadący naprzeciwko bardzo
szybko samochód osobowy,
który nagle zjechał na mój pas
i uderzył we mnie, był wielki
huk, bałem się, że mój samochód się wywróci. Uderzenie
było tak duże, że przednie
koła Volkswagena zostały pod
moim podwoziem. Resztę sa-
mochodu odbiła się ode mnie
i wpadła do rowu. Nie ma co
zbierać, jakbym wiedział, że
we mnie wjedzie to zjechałbym do rowu. Czuję się fatalnie, młody człowiek nie żyje.
początkiem czerwca w Starostwie PowiatowTo stało się tak nagle - dodaje
ym nastąpiła zmiana godzin urzędowania.
odpalając kolejnego papierosa.
Kierowca Mana ma poPracownicy Starostwa od dnia 2 17.00 - wtorek - czwartek w godz.
tłuczone kolano i spuchniętą czerwca 2014 r. przyjmują petentów 7.30 do 15.30 - piątek w godz. 7.30
prawą nogę. Policja ze wzglę- w: - poniedziałek w godz. 7.30 do do 14.00
dów humanitarnych nie pozwoliła robić zdjęć samochodu osobowego. Na miejscu
jest policja i prokuratur oraz
służby ratownicze.
Droga nr 94 jest obecnie
zablokowana do późnych godzin nocnych. Do Zgorzelca
objechać drogą przez Czerwoną Wodę, albo autostradą A4.
Zmiana czasu pracy Starostwa
Z
We wtorek 4 czerwca 2014 roku
w Bolesławieckim Ośrodku Kultury Międzynarodowe Centrum
Ceramiki, jak już pisaliśmy spotkali
się bohaterowie z przed 25 lat, bolesławieccy opozycjoniści z uczniami
szkół gimnazjalnych z Bolesławca
oraz władzami Bolesławca.
- To byli w tym czasie bardzo
odważni ludzie - mówi prof. dr hab
Grzegorz Starauchold z Uniwersytetu Wrocławskiego.
- W razie aresztowania ich rodziny pozostawały bez środków do
życia, ile trzeba było mieć determinacji, aby przeciwstawiać się doskonale
zorganizowanej władzy komunistycznej czy Służbie Bezpieczeństwa.
To są prawdziwi bohaterowie - dodał.
Wiceprezydent Bolesławca Kornel Filipowicz wyczytał nazwiska
najbardziej znanych bolesławieckich opozycjonistów i poprosił ich
na scenę kina Forum, aby osobiście
podziękować im i wręczyć symboliczną wiązankę kwiatów. Oto
nazwiska naszych bohaterów: Antonina Dutkowska, Jan Filipek, ks.Józef
Gołębiowski, Jan Kisilijczyk, Eugeniusz Kowalski, Franciszek Kozdra,
Ryszard Łoś, Zygmunt Maćkowiak,
Danuta i Czesław Maśliccy, Wiesław
Ogrodnik, Jan Prystupa, Zbigniew
Razik, Alicja Wdowińska, Beata
Skorupa z domu Winiarska i Lucjan
Złotkowski. Znakomicie zareagowała młodzież zgromadzona na sali,
wszyscy wstali i gromkimi oklaskami
powitali opozycjonistów.
Wcześniej uczniowie wysłuchali
wykładu dotyczącego najnowszej historii Polski. Uczniowie dowiedzieli
się z fragmentów kronik filmowych
o niebywałym kryzysie gospodarczym w latach osiemdziesiątych,
hiperinflacji wynoszącej w najgorszym okresie 60 % w skali miesiąca,
o reglamentacji żywności, kartkach
(Bolec.Info/StarostwoPowiatowe)
po prostu trzeba przeżyć.
Berlin nas kocha a my się
mu odwdzięczamy.
Glinoludy ja zawsze były
chętnie fotografowane i filmowane, udzielały wywiadów i wzbudzały ogromne
zainteresowanie.
- Wirus Gliniady zbiera
swoje żniwo - mówi Bogdan
Nowak. -Wielu rozmówców
zagranicznych chce przyjechać do Bolesławca na bolesławiecką Gliniadę. Dziękuję wszystkim Glinoludom za pracę i pasję, którą
włożyły w ten wyjazd. Dziękuję za dużą pomoc w zbieraniu środków na wyjazd
redakcji najpiękniejszego
miesięcznika o Dolnym
Śląsku SCHLESIEN HEUTE z Goerlitz, dziękuję
niedzielę Glinoludy z Bolesławca (i też bolesławieckiej szkole
za użyczenie bunie tylko) wzięły udział w berlińskim OXPRES
sa a także za profesjonalną
Karnawale Kultur.
obsługę bolesławieckiemu
Przedsiębiorstwu KomuniZ Bolesławca pojechało jącym 36 stopni. - Jesteśmy kacji Samochodowej - spedo Niemiec 60 osób a na strasznie zmęczeni i spa- cjalne podziękowania dla
miejscu dołączyło jeszcze leni słońcem, ale szczęśli- pana Adama Fornala.
kilka. Gliniada przema- wi - mówi Papa Glinolud,
szerowała ulicami Berlina czyli Bogdan Nowak. - Jak
(Bolec.Info/Gliniada.pl)
w potwornym upale sięga- zawsze było wspaniale, to
Glinoludy w Berlinie
(KazimierzMarczewski)
Lekcja najnowszej historii
M
łodzi ludzie na stojąco gromkimi brawami
powitali bolesławieckich opozycjonistów.
Uwaga! W każdy piątek Biuro
Podawcze/Kancelaria - pok. nr 1
w budynku przy pl. Piłsudskiego
(okrąglak) będzie czynne do godz.
15.30.
na niemal wszystkie artykuły. Pustych półkach. O długich kolejkach,
w których ustawiali się ludzie, zajmując miejsca nocą, aby kupić na kartki
kawałek kiełbasy, mięsa, proszku,
mleka, papierosy, alkohol, czekoladę,
a nawet zapałek.
Na kartki była też benzyna.
Mówiono także o kompromisie zawartym przy okrągłym stole
i o pierwszych wyborach w wolnej
Polsce. Pokazywano filmy, o uruchomieniu produkcji Fiata 126 p w Tychach. Samochody te miały zrewolucjonizować rynek samochodowy
w Polsce.
Młodzi ludzie dowiedzieli się, że
nie ma wolności bez solidarności.
Uczniom urodzonym już w wolnej
Polsce, trudno było zrozumieć naszą najnowszą historię. Nie bardzo
chcieli wierzyć w to co widzieli na
archiwalnych filmach i plakatach.
Takie spotkania wielopokoleniowe
są bardzo ważne. Uczmy najnowszej
historii młode pokolenie.
W
r
e
k
l
a
m
(KazimierzMarczewski)
Akademia Przedsiębiorcy
W
iele elementów z zarządzania na polu
walki można wykorzystać w biznesie, by
uzyskać przewagę nad konkurencją.
Akademia Przedsiębiorcy z majorem US Army w Bolesławcu już
11 czerwca 2014 r. 11 czerwca odbędzie się Akademia Przedsiębiorcy
w Bolesławcu. Bezpłatne warsztaty
dla przedsiębiorców poprowadzi
major US Army, Rocco A. Spencer.
Były wojskowy, a dziś doradca firm,
pokaże jak odnosić sukcesy na biznesowym polu walki, dzięki metodom
wykorzystywanym w siłach zbrojnych.
Akademia Przedsiębiorcy to
ogólnopolski projekt, którego celem
jest inspirowanie firm nowymi pomysłami, technikami zarządzania czy
budowania przewagi nad konkuren-
cją. Tegoroczna edycja odbywająca
się pod hasłem: Strategie zwycięstwa
na biznesowym polu walki – to
przełożenie metod wojskowych na
praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców.
W ramach Akademii Przedsiębiorcy poprowadzi warsztaty pt.: Nie
ma drugiego miejsca. Są tylko zwycięzcy i przegrani. Warsztaty będą
tłumaczone na język polski.
Przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać, że to co sprawdziło się w ekstremalnych warunkach i może zostać
wykorzystane również w biznesie.
Stąd pomysł zaproszenia byłych wojskowych do ogólnopolskich warszta-
Bolec.Info–Obiektywnestronypowiatubolesławieckiego.
ISSN2082-2553
tów w ramach Akademii Przedsiębiorcy. Łącznie odbędzie się 50 spotkań w całej Polsce. Organizatorem
Akademii Przedsiębiorcy jest Bank
Zachodni WBK i Polfund Fundusz
Poręczeń Kredytowych. Patronem
honorowym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Wsparcie
zapewniają także: Dolnośląska Izba
Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Towarzystwo Biznesowe.
Patronami medialnymi są: Radio
Wrocław, Gazeta Wrocławska oraz
portal Bolec.Info. Data: 11 czerwca
2014 r., godzina 9:30
Miejsce: Hotel Garden, Aleja Piastów 14
Szczegóły pod adresem: www.
akademia-przedsiebiorcy.pl
Serdecznie zapraszamy! (KazimierzMarczewski/JakubMroczkowski)
Redaktornaczelna:KatarzynaBodzioch-Marczewska
Współpraca:AngelikaKrzemińska,KrzysztofKrzemiński,KazimierzMarczewski
Wydawca: K atarzyna Bodzioch-Marczewska, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Kraków
ReklamawGazeciei/lubPortalu: tel.+48693375590,[email protected]
Skład:LENDOAndrzejSkrętowski,ul.Staszica65,59-700Bolesławiec
Druk:PolskapressePoligrafiao/Wrocław,ul.Kolejowa7,50-075BielanyWrocławskie
KontaktzRedakcjąBolec.Info::
tel.+48693375790,+48693375799,[email protected]
BiuroRedakcjiBolec.Info:Bolesławiec,ul.Kościuszki8,IIpiętro,
Dyżuryredakcyjne:
poniedziałki-od9:00do12:00,środa-od16:00do18:00,piątki-od9:00do12:00,soboty-od9:00do11:00.
WszelkąkorespondencjędoWydawcyiRedakcjiBolec.Infonależykierowaćpodadreskorespondencyjny:
Bolec.InfoKatarzynaBodzioch-Marczewska,ul.Radzikowskiego106B/61,31-315Kraków
a
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
r
e
BolecReklama
k
l
a
m
3
a
4
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
BolecInformacje
Ukradł drewno
Został zatrzymany na terenie posesji jednej z okolicznych miejscowości
w momencie próby wyładowania drewna.
W dniu 30.05.2014r. w godzinach popołudniowych Straż Leśna z Bolesławca zatrzymała
kierowcę auta ciężarowego marki Scania, mieszkańca gminy Osiecznica, ze skradzionym
drewnem iglastym w ilości 18mp.
Uwaga na fałszywą ankieterkę!
Strażnicy prowadząc obserwację terenu zrębu w lesie w pobliżu miejscowości Dobra
zauważyli auto ciężarowe, które po załadowaniu drewna odjechało z lasu drogą publiczną w kierunku miejscowości Kliczków. Kierowca auta nie posiadał kwitu wywozowego
wystawianego przez pracownika Służby Leśnej Nadleśnictwa Bolesławiec.
Na terenie Gminy Osiecznica pojawiła kobieta, która chodzi od domu do
domu podając się za ankieterkę.
Został zatrzymany na terenie posesji jednej z okolicznych miejscowości w momencie
próby wyładowania drewna. Sprawcy kradzieży grozi kara pozbawienia wolności do lat
3.
Na facebookowym profilu „Kliczków Na Dolnym Śląsku” pojawiło się ostrzeżenie przed fałszywą ankieterką. Pojawiła się ostatnio na terenie Gminy najprawdopodobniej fałszywa ankieterka, która chodzi
od domu do domu i pyta o służbę zdrowia. Nachalnie próbuje wejść do mieszkań. Może to być osoba,
która chce rozeznać się na temat sytuacji materialnej mieszkańców i kto zamieszkuje w danym budynku. Z naszych informacji wynika, że jeden z mieszkańców nie chcąc jej wpuścić został obrzucony
niecenzuralnymi epitetami. Apelujemy o rozwagę i rozsądek.
Może być to fałszywy alarm ale lepiej dmuchać na zimne. (
(Strażleśna/KazimierzMarczewski)
r
e
k
l
a
m
a
r
e
k
l
a
m
a
Bolec.Info/KliczkówNaDolnymŚląsku)
Ukradł palety wartości 112 000 zł
Funkcjonariusze ujawnili na jednym ze skupów złomu, działających na terenie miasta, dużą ilość stalowo - żeliwnych palet.
Policjanci z Bolesławca ustalili i zatrzymali obcokrajowca, podejrzanego o kradzież stalowo - żeliwnych
palet o wartości ponad 112 tys. złotych, służących do przewozu silników samochodowych. Do zatrzymania podejrzanego doszło po tym, jak funkcjonariusze znaleźli na jednym ze skupów złomu przedmiotowe
palety oraz metalowe uchwyty do mocowania. Podejrzany współpracował z jedną z firm produkujących
silniki, świadcząc usługi transportowe.
Policjanci Wydziału Kryminalnego z bolesławieckiej komendy powiatowej, w wyniku prowadzonych
działań operacyjnych, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież stalowo - żeliwnych palet służących do przewozu silników samochodowych oraz metalowych uchwytów mocujących te silniki do palety. Zatrzymany, to 41 – letni obcokrajowiec.
Do zatrzymania doszło po tym, jak funkcjonariusze ujawnili na jednym ze skupów złomu, działających
na terenie miasta, dużą ilość stalowo - żeliwnych palet. W wyniku dalszych czynności funkcjonariusze
ustalili, że są to 42 palety służące do przewozu silników samochodowych. Razem z nimi było też 190
metalowych uchwytów mocujących silnik do palety.
Policjanci prowadząc czynności w tej sprawie, ustalili źródło pochodzenia „złomu wyjątkowej jakości
i wartości”. Wartość zabezpieczonych elementów oszacowano na kwotę ponad 112 tys. złotych. Według
dalszych ustaleń policjantów zajmujących się tą sprawą, podejrzany mężczyzna współpracował z właścicielem palet - jedną z firm produkujących silniki, świadcząc usługi transportowe.
Wieczorem, podczas kolejnego załadunku, policjanci zatrzymali 41 – letniego mężczyznę, kierowcę
TIR - a, który jak ustalono, sprzedał na skupie złomu palety. Zatrzymany obcokrajowiec przyznał się do
zarzucanego mu czynu.
Za kradzież grozi mu teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
(KPP/KazimierzMarczewski)
Zderzenie samochodów na ulicy Leśnej
W wyniku zderzenia oba samochody nie nadawały się do dalszej jazdy.
We wtorek 10 czerwca 2014 roku około godziny 6.30 doszło do groźnie wyglądającego
zderzenia dwóch samochodów na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Willowej w Bolesławcu. Na prawidłowo
jadący ulicą Leśną w kierunku ulicy Zwycięstwa samochód Volkswagen najechał wymuszając pierwszeństwo przejazdu jadący ulicą Willową( droga nie mająca pierwszeństwa przejazdu) bus.W wyniku
zderzenia oba samochody nie nadawały się do dalszej jazdy.
Kierowca Volkswagena został ranny i przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bolesławcu.
Obaj kierowcy byli trzeźwi
Apelujemy o ostrożność!
r
(KPP/KazimierzMarczewski)
e
k
l
a
m
a
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
r
e
k
Dawna Bośnia cz. 1
D
o Bolesławca po II wojnie światowej przybyli reemigranci z terenów dawnej Bośni
i Hercegowiny.
Przez wiele lat kultywowali
swoje tradycje w domach rodzinnych i opowiadali liczne historie
z przeszłości młodszym pokoleniom. Dziś miejsca młodości naszych rodziców i dziadków możemy podziwiać na starych kartach
pocztowych i zdjęciach.
Na przełomie XIX i XX
wieku rozpaczał się proces emigracji Polaków z Galicji, Wołynia i Bukowiny na tereny Bośni i Hercegowiny. W tym okresie historycznym
BolecInformacje
wszystkie te ziemie wchodziły
w skald Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Rząd cesarstwa umożliwiał
i zachęcał do wyjazdu wykształconych Polaków, którym zapewniał
posady urzędnicze oraz chłopów.
Chłopi dostawali w nowej ojczyźnie około 10-12 hektarów ziemi
a dokładnie lasu do wykarczowania. Musieli się oni zadeklarować,
że będą dbać o ziemię i pozostaną
wierni zasadom moralnym i politycznym. Przez pierwsze 3 lata zie-
l
mia była zwolniona od podatków.
Propozycja rządu była bardzo
interesująca dla Polaków z zaboru
austriackiego, ponieważ stanowiła
dla nich możliwość pozyskania ziemi oraz majątku, którego w swoich
rodzinnych stronach by nie otrzymali. Szacuje się, że do Bośni i Hercegowiny wyjechało około 15 tys.
Polaków. Tworzyli oni gęste skupiska ludności, w których funkcjonowały polskie szkoły oraz kościoły.
Jednym z takich miejsc był Prnjavor i jego okolice, dziś miasto partnerskie Bolesławca. W kolejnych
artykułach zaprezentuję pozostałe
miejscowości w których żyli Polacy
i ich losy w dawnej ojczyźnie.
Zdjęcia i źródła: prnjavor.info,
starerazglednice.blogger, materiał
własny. (Sebastian Zielonka)
Na fotografii z początku XX wieku widzimy dawny budynek gminy na tle kościoła
a
m
Fragment ulicy w pierwszej polowie XX wieku
Pamiątkowa pocztówka w języku niemieckim z przełomu XIX i XX wieku
5
a
6
t
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
BolecInformacje
e
k
s
t
s
p
o
s
o
r
o
w
a
n
y
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
t
e
k
s
t
BolecInformacje
s
p
o
s
o
r
o
w
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie Dotarł transport z darami
W Pałacu Ślubów w Bolesławcu odbyła się uroczystość
z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego państwa: Janiny i Mieczysława
Lewandowskich,
Marii i Władysława Sawickich, Marii i Stefana Wiadernych, Jadwigi i Zdzisława
Zalwert.
Z okazji jubileuszu dostojni
jubilaci uhonorowani zostali dyplomami i medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie. Podczas ceremonii jubilatom towarzyszyły rodziny
i przyjaciele. Nie zabrakło
gratulacji oraz życzeń wielu
lat zdrowia i pomyślności.
Uroczystość uświetnił występ
uczniów z Państwowej Szkoły
Muzycznej w Bolesławcu.
Dotarł transport z darami dla
powodzian z Bośni i Hercegowiny
Absolutorium dla prezydenta Bolesławca
28 maja 2014 r. radni podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia Prezydentowi
Miasta Bolesławiec absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2013
rok.
Podjęcie uchwały poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok, sprawozdanie finansowe, pozytywna opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej, informacja
o stanie mienia Gminy, stanowisko
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz informacji o stanie
mienia komunalnego. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi
opowiedzieli się wszyscy radni, bez
głosów „przeciw” i bez głosów”
wstrzymujących się”.
Prezydent Piotr Roman poinformował radnych, iż uchwalony przez
Radę Miasta Bolesławiec budżet na
2013 rok zamykał się następującymi
wielkościami: po stronie dochodów
- 135.700.767 zł, po stronie wydatków - 129.510.251 zł. Uchwaloną
nadwyżkę w wysokości 6.190.516
zł przeznaczono na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowano również przychody budżetu
w wysokości 150.000 zł . W okresie sprawozdawczym budżet uległ
zmianom wynikającym ze zmian
subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uchwał Rady
Miasta oraz zarządzeń Prezydenta
Miasta w ramach kompetencji wynikających z art. 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Po wprowadzeniu tych
zmian dochody budżetu zwiększono
o kwotę 4.667.404 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 7.261.286 zł.
Na podstawie tych danych należy
stwierdzić, iż koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 7.299.197 zł przy
planowanej wysokości 3.596.634 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat kredytów
i pożyczek w kwocie 6.340.516 zł .
Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie
gminy stanowiło kwotę 55.693.572
zł, tj. 42,8% do wykonanych dochodów. Realizacja dochodów budżetowych na 31.12.2013 r. wyniosła
130.223.599 zł, co stanowi 92,8 %
w stosunku do zaplanowanych wielkości w kwocie 140.368.171 zł.
Plan wydatków 136.771.537 zł
w 2013 r. zrealizowano w wysokości
122.924.402 zł. Za okres sprawoz-
dawczy został osiągnięty dodatni wynik operacyjny. Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące – 112.679.523
zł, wydatki bieżące – 101.760.642 zł,
różnica – 10.918.881 zł. Został zatem
spełniony wymóg z art. 242 ust. 2
ustawy o finansach publicznych.
Wśród głównych zadań zaplanowanych w 2013 r. znalazły się prace nad
projektami:
- „Be - Fair internet jako dobro
wspólne”. Wydatki majątkowe projektu: 4 328 402 zł, wydatki w roku
2013: 2 612 924 zł. Projekt dofinansowany ze środków PO IG. Projekt
obejmuje budowę sieci światłowodowej, publicznych punktów dostępu do internetu oraz wyposażenie
200 rodzin w zestawy komputerowe
wraz z przeszkoleniem .
- „Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec”. Wartość
projektu:1657124zł,wydatkiwroku
2013: 1 639 904 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD. Projekt
dotyczy modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu miejskiego
w Bolesławcu. Wnioskodawcą jest
Gmina Miejska Bolesławiec, powstały system zarządzany przez Straż
Miejską. W ramach projektu przewidziano modernizację 16 istniejących
punktów kamerowych, rozbudowa
systemu poprzez utworzenie 15 nowych punktów kamerowych, zakup
mobilnego punktu monitoringu –
pojazdu z zamontowaną kamerą.
- „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na
potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”. Wartość projektu: 6 197 336
zł, wydatki w roku 2013: 2 468 137
zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD. Dawne kino ‘Orzeł’
zyskało nowe funkcje, m.in.: pracownię filmową, warsztaty fotograficzne,
taneczne i teatralne, kino offowe oraz
klub filmowy.
- „VIA FABRILIS” - szlak tradycji
rzemieślniczych. Wartość projektu:
1 551 400 zł, wydatki w roku 2013:
531 000 zł. Projekt dofinansowany
ze środków Program Operacyjny
Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. W ramach
ostatnich działań inwestycyjnych
w latach 2013-2014 przebudowano
poddasze budynku Muzeum Ceramiki przy ul. A. Mickiewicza, gdzie
zlokalizowano magazyn, biuro oraz
część socjalno-sanitarną. Od podstaw stworzono też pracownię z nowoczesnym sprzętem do konserwa-
cji ceramiki, kamienia i wyrobów
rzemiosła. Ponadto wymieniono
pokrycie dachu oraz odnowiono
elewacje.
- „Przywrócenie dawnej funkcji
zakładu kąpielowego w zabytkowej
pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”. Wartość projektu: 12 114 042 zł, wydatki
w roku 2013: 5 666 700 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD.
Rewitalizacja polega na odnowieniu
miejskiej pływalni. Przywrócona
zostanie jej podstawowa funkcja jako zakładu kąpielowego, w którym
realizowane będą zajęcia profilaktyczno – zdrowotne oraz szeroka
gama zabiegów z zakresu rehabilitacji
i odnowy biologicznej. Projekt kontynuowany.
- „Kobieta sukcesu to ja!”. Wartość projektu: 1554 880 zł, wydatki
w 2013: 305 430 zł. Projekt dofinansowany ze środków PO KL.
- „Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego”. Wartość projektu: 6 404 353
zł, wydatki w roku 2013: 3 474 490 zł.
Projekt dofinansowany ze środków
RPO WD.
Gmina Miejska Bolesławiec w 2013
r. przystąpiła do realizacji blisko 30
projektów współfinansowanych ze
środków EWT, które realizowane
były przez Urząd Miasta Bolesławiec i podległe mu jednostki - BOK
MCC, Muzeum Ceramiki, MOSiR,
szkoły podstawowe, gimnazja oraz
miejskie przedszkola – poinformował prezydent Piotr Roman
Wśród zadań drogowych Piotr
Roman przypomniał remont nawierzchni jezdni i chodników ul.
Rajskiej i ul. Sportowej. Zadanie powiązane z inwestycją „Modernizacja
oświetlenia w rejonie ul . Rajskiej
i Sportowej ”. Remont ul. Góralskiej
(odcinek ul. Staszica - Łąkowa), parkingi- zadanie współfinansowane
przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Bolesławianka”. Remont ul. Kraszewskiego - jezdnia, sieci wodno kanalizacyjne, oświetlenie. Budowa
sygnalizacji świetlnej (ul. Łokietka,
Garncarska, Gdańska, Kubika).
Zadanie realizowane we współpracy z DSDiK. Wartość nakładów
Gminy Miejskiej Bolesławiec 258
324 zł. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Asnyka, Bielska, Tyrankiewiczów. Zadanie realizowane
we współpracy z Powiatem Bolesławieckim. Wartość nakładów Gminy Miejskiej Bolesławiec 486 900 zł.
Drogi techniczne - II etap (kwartał
ulic: Warszawska, Gdańska, Śluzowa). Budowa miejsc parkingowych
przy sali sportowej na ul. Jana Pawła
II. Modernizacja skrzyżowania ul.
Rumianków i ul. Czerwonych Maków. Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Zabobrze, ul. Bazaltowa, ul.
Kamienna - I etap. W 2013 r. Gmina
Miejska Bolesławiec przeznaczyła na
prace konserwatorskie 1192 225 zł –
dotacje do remontów wspólnot.
dla powodzian z Bośni i Hercegowiny
Z Bolesławca dotarł
transport z darami dla powodzian z Bośni i Hercegowiny. Dary zostały dostarczona do miasta Prnjavor,
z którym Bolesławiec od
40 lat ma umowę partner-
ską. Zgodnie z sugestiami władz miasta Prnjavor
wśród darów znalazły się
środki czystości: mydła,
płyny czyszczące, detergenty. W akcję zorganizowaną przez bolesławiecki
Dni Bolesławca 20 - 22 czerwca
Tercet Egzotyczny oraz duża
dawka doskonałej, pełnej energii
muzyki folkowej zespołów Čači
Vorba, Hoverla, Nadija podczas Dni
Bolesławca. Zapraszamy w dniach
20 - 22 czerwca na Plac księdza Jerzego Popiełuszki. Każdy dzień imprezy
ma odrębną formułę: piątek - Dzień
Seniora, sobota - to Festiwal Kultury
Południowosłowiańskiej, niedziela Kresowiana.
Podczas trzech dni świętowania
zaprezentują się przede wszystkim
bolesławianie: dzieci, młodzież, a także seniorzy. Tematem przewodnim
będzie również kultura, tradycje
i obyczaje naszych rodziców, dziadków, którzy przybyli na ziemie odzyskane z byłej Jugosławii oraz Kresów
Wschodnich.
W piątek, 20 czerwca obchodzimy Dzień Seniora. Na stoiskach
promować się będą stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe zrzeszone
w Bolesławieckiej Radzie ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Bolesławiec, czyli: Polski Związek Działkowców, Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Stowarzyszenie Społeczne „Carpe Diem”, Dom Dziennego Pobytu, Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych, Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Hobby seniora.
Tego dnia zaprezentują się również
dzieci z Miejskich Przedszkoli Publicznych, ich działania rozpocznie
przemarsz dzieci i władz miasta
z Rynku na Plac Popiełuszki. Po
południu, tą samą trasą odbędzie się barwny korowód seniorów.
W galerii BOK-MCC odbędzie się wernisaż wystawy „Pasja tworzenia” grupy malarskiej
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
tworzącej pod opieką Katarzyny
Sas. Prezentowane prace powstały
w roku akademickim 2013/2014.
Przed południem na scenie na Placu
Popiełuszki jako pierwsi zaprezentują się seniorzy m.in. Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Dom Dziennego Pobytu oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Następnie
podziwiać będziemy występy utalentowanych młodych wykonawców
z instytucji kultury działających w naszym mieście. Wystąpią uczestnicy
zajęć pracowni tanecznych oraz muzycznych Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego
Centrum Ceramiki: grupa Break
Dance prowadzona przez Pawła
Klimka, Studio Piosenki, którego instruktorem jest Agata Pińczuk-Burdzy, pracownia wokalna - Barbary
Lendzian, zespół Poeticon, którego
opiekunem jest Anna Frączkiewicz,
pracownia gitary prowadzona przez
Mirka Kuca oraz pracownia Tańca Współczesnego grupa Modus
prowadzona przez Haliny Bałacką – Kłak. Nie zabraknie występu
grup tańca nowoczesnego Canon
i Canonki prowadzonych przez
Katarzynę Tomczyk-Jakubowską.
Z okazji 60-lecia istnienia swój program zaprezentuje Młodzieżowy
Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego. Na scenie zobaczymy również uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
Na zakończenie dnia wystąpi gwiazda wieczoru Tercet Egzotyczny,
legenda polskiej muzyki rozrywkowej, obecna od 50 lat na muzycznej
scenie.
W sobotę, 21 czerwca zapraszamy na 14. Festiwal Kultury
Południowosłowiańskiej. Ideą imprezy jest pielęgnowanie tradycji
bałkańskiej, z którą związani są liczni
mieszkańcy Bolesławca i okolic. Na
Placu Popiełuszki zbudowana zostanie wioska reemigrantów, którą
zasiedlą Koła Gospodyń Wiejskich:
Wykroty, Dobra, Lipiany, Tomaszów Bolesławiecki, Kierżno oraz
stowarzyszenia:
Stowarzyszenie
Polsko-Słoweńskiego Triglav - Rysy i Stowarzyszenie Reemigrantów
z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół, swoje stoisko będzie miało
również Miasto Partnerskie Prnjavor.
Podczas imprezy mieszkańcy miasta oraz goście będą mieli okazję
spróbować kuchni bałkańskiej:
tradycyjnej pity z dodatkami (na
ostro i na słono), zupy gulaszowej
czy paprykowej oraz pečenicy –
tradycyjnego, świątecznego dania
z pieczonego świniaka. Odbędzie
się również konkurs kulinarny na
„dobrą pitę“ i „kociołek bałkański“.
Godzinę przed południem z Rynku
na Plac Popiełuszki wyruszy barwny
korowód zespołów folklorystycznych, który rozpocznie oficjalne
otwarcie festiwalu. Podczas otwarcia przy akompaniamencie Kapeli
Herbutów wspólnie zatańczymy
Kolo – tradycyjny taniec ludowy
popularny na Bałkanach. Wystąpi
Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół
oraz dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca
„Bolesławiec“. Będzie również tort,
z okazji 40-lecia podpisania umowy
partnerskiej z miastem Prnjavor.
Po południu na scenie zaprezentują
się lokalne zespoły folklorystyczne:
Wesoła Gromadka, Niespodzianka
z Tomaszowa Bolesławieckiego, ZespółWokalny„LeśneNastroje“zDobrej,KGWOsiecznica-Kliczków,Nasza Biesiada z Osiecznicy, Niezapominajka z Osłej oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Bolesławiec“ oraz Gminny
Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka“.
Jak co roku nie zabraknie gości
z zagranicy, wystąpią dwa zespoły
z Chorwacji: „Sinovi atara” zespół
wokalny z tamburinami oraz Zespół
pieśni i tańca „KUD Dika” ze Slatiny,
a także grupa z Bośni i Hercegowiny/ Prnjavor - Srbsko Folkorno
Udruzenje „Svilen Konac” Lisnja. Gwiazdą wieczoru będzie lubelski
zespół folk, world-music specjalizujący się w żywiołowej mieszance muzyki cygańskiej, bałkańskiej oraz karpackiej Čači Vorba. Zespół zaliczany
jest do najbardziej uhonorowanych
za granicą polskich wykonawców
ostatnich kilku lat. Swoimi energe-
a
n
7
y
Urząd Miasta włączyło się
Stowarzyszenie
Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół.
Transport z pomocą humanitarną z Bolesławca
spotkał się z zainteresowaniem lokalnych mediów.
Relacje można zobaczyć
na stronie: http://prnjavor.
info/stigla-pomoc-iz-poljske/.
tycznymi połączeniami w stylu „bałkańskiego twista”, czy „rumuńskiego
rock’n’rolla” zaskoczył publiczność na
ponad 250 koncertach w 14 krajach.
Dodatkowo, w sobotę w ramach
Dni Bolesławca o g. 19.00 w Teatrze
Starym odbędzie się koncert karkonoskiego zespołu folkowego „Szyszak” pod patronatem Starosty Bolesławieckiego, na który wstęp również
jest bezpłatny. W niedziele, 22 czerwca bawimy
się w rytmach kresowych. Kresowiana, to ważny dzień dla Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, m.in. w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł
odbędzie się wystawa Kresowiaków
i Lwowska, zakończony zostanie projekt „Ocalić od zapomnienia – Kresowiacy”, realizowany przez GimnazjumSamorządowenr2im.Polaków
Zesłanych na Sybir i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Podczas uroczystości promowana będzie książka
zawierająca biogramy Kresowian.
Na scenie odbędą się występy artystyczne bolesławieckich szkół, zaprezentują się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 3, z Miejskiego
Zespołu Szkół nr 1 i 2 oraz Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Następnie wystąpi zespół
wokalno - instrumentalny „Winne
Grona” oraz zespoły z Gminnego
Ośrodka Kultury Oleśnica. Wysłuchamy również czterdziestoosobowego chóru „Echo Kresów”, który
wykonuje utwory muzyczne z bogatego repertuaru pieśni kresowych.
Dni Miasta zakończy występ
dwóch świetnych, energetycznych
zespołów: Hoverla oraz Nadija.
Oba zespoły tworzą swoje utwory
w językach: ukraińskim, łemkowskim i polskim. Polsko-ukraiński
folkowo-rockowy zespół Hoverla
pochodzi z Wrocławia, jego nazwa
oznacza śnieżną górę. Grupa czerpie
muzyczne inspiracje z ukraińskiej,
polskiej i łemkowskiej muzyki ludowej. Muzycy łączą mocne rockowe
sekcje z dynamicznymi, folkowymi
skrzypcami, akordeonem i melodyjnym, słowiańskim wokalem.
Natomiast Nadija, to łemkowski folk
przyprawiony słonecznym reggae
i energią ska. Utwory grane przez
Nadiję łączą tradycję wielu kultur
słowiańskich i mniejszości etnicznych. Potrzeba tworzenia muzyki
z domieszką folku wypływa z ich korzeni oraz z przywiązania do tradycji.
Tego dnia, na Placu Piłsudskiego, nie
tylko miłośnicy motoryzacji, będą
mieli okazję oglądać zabytkowe auta
prezentowane w ramach X Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych IKAR 2014.
Ponadto przez trzy dni świętowania Dni Miasta, Zakłady Ceramiczne
„Bolesławiec” zapraszają na kiermasz
ceramiczny na placu przy ulicy Kościuszki 11. Kiermasz będzie czynny
w piątek, od 9.00 do 17.00, w sobotę
i niedzielę od 9.00 do 16.00. (info
BOK-MCC)
8
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
BolecSport
Aikido niezwykła sztuka walki
N
ie ma współzawodnictwa, pychy zwycięstwa;
jest za to studium ruchu i przestrzeni.
W dniach 07-08 czerwca 2014
w Zespole Szkół Handlowych
i Usługowych w Bolesławcu odbyło
Seminarium Aikido, japońskiej sztuki walki. Zajęcia były prowadzone
przez Michała Górskiego z Poznania
i Paweła Mizia z Mikołowa. Sensei
Górski posiada 6 dan w aikido i 3 dan
w toho iai (japońskiej sztuce władania
mieczem), jest jednym z pionierów
aikido w Polsce, ćwiczy aikido od
ponad 30 lat. Sensei Mizia posiada 3
dan w aikido i ćwiczy aikido od 25 lat.
Organizatoremseminariumbyły:
Zespół Szkół Handlowych i Mushin
Dojo grupa ćwicząca aikido w Bolesławcu prowadzona przez Radka
Hugeth który z aikido jest związany
od wczesnych lat 90 ubiegłego wieku oraz Zespół Szkół Handlowych
i Usługowych ul. Zgorzelecka.
Byliśmy na tym niezwykłym
treningu sztuki walki i zobaczyliśmy
dzieci, młodzież i dorosłych ludzi
ćwiczących w białych kimonach.
Ogromne przeżycie
- Wszyscy byli uśmiechnięci,
zero urazów, 100% satysfakcji i tylko
zmęczenie jak diabli. Super weekend
- mówi Radosław Hungeth organizator Aikido i treningów tej niezwykłej
sztuki walki w Bolesławcu.
- Trening aikido ruchy ciała
i wzmocnienie umysłu. Stan jednego
wpływa na drugie. Z tej przyczyny,
rozluźnienie ciała wynikające z nauki
aikido w naturalny sposób przekłada się na psychiczne rozluźnienie.
Podobnie, uzyskana pewność siebie
i zdecydowanie przekładają się na
silną postawę ciała i zdecydowane
ruchy. Prawdziwe zrozumienie musi
Zdobyli srebrny medal
S
ukces uczniów Hufca Pracy z Bolesławca w
Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportów Obronnych we Wrocławiu.
Lądowych we Wrocławiu.
Rywalizacja stała na bardzo
wysokim poziomie. Zawodnicy
poszczególnych drużyn mieli, w jak
najkrótszym czasie, do pokonania
przeszkody takie jak: studnię, rów,
płot, grzybek, ściankę na fosie.
Przeszkody należało wykonać
nie tylko jak najszybciej, ale również
dokładnie, aby nie tracić czasu na
nakazane powtórzenia pokonania
przeszkody.
Po zaliczeniu toru przeszkód zawodnicy mieli do pokonania dystans
Mistrzowie karate
P
odopieczni Roberta Bielińskiego wywalczyli jeden złoty, jeden srebrny i dwa brązowe
medale. Podopieczni Roberta Bielińskiego
wywalczyli jeden złoty, jeden srebrny i dwa
brązowe medale.
W niedzielę 31.05.2014r. Członka, Wiktoria Kuczyńska
w Krynicznie k/Wrocławia oraz Wiktor Małkowski.
odbył się II Turniej Karate
Podopieczni Roberta Biee
o Puchar Gór Kocich pod pa- r
tronatem wójta Gminy Wisznia Mała. Zawody zorganizowane zostały głównie z myślą
o najmłodszych adeptach tej
dyscypliny (6- 14 lat).
Rozegrane zostały trzy
konkurencje kihon i kata –
konkurencje techniczne oraz
kumite - walka, w różnych kategoriach wiekowych.
W zawodach uczestniczyło
120 zawodników z dolnośląskich klubów karate, nasze
miasto reprezentowało 14 zawodników klubu Top Bolesławiec: Szymon Bober, Michał
Rosiak, Igor Marcinkiewicz,
Bartek Kubów, Jaś Kawałko,
Dominika Grzyb, Karol Scelina, Piotr Nowak, Sławek
Męczyński, Marcin Żebrowski, Adam Rosiński, Kacper
W
mieć swoje odbicie w ciele.
Trening aikido wymaga od
uczniów unikania konfliktom. Poprzez to realne, fizyczne doświadczenie aikido każdy uczy się reagować na
życiowe sytuacje i w konstruktywny
sposób, przełamując wzorce unikania konfliktu i strachu. Przyjdź do nas
spróbuj potrenować, zobaczysz ile to
radości i satysfakcji, w każdym wieku
możesz zacząć - dodaje.
Dzięki treningowi aikido dana
osoba może wykształcić sobie cechy
stawiane za wzór: prostolinijność,
odwagę idącą w parze z skromnością,
siłę i umiejętność wykorzystywania
jej tylko w takim stopniu, w jakim
wymagają tego okoliczności.
Jedyną regułą Aikido jest chęć
zachowania czyjegoś zdrowia i życia
w stanie możliwie nienaruszonym.
Nie ma współzawodnictwa, pychy
zwycięstwa; jest za to studium ruchu,
przestrzeni.
.
(Bolec.Info/BKSBobrzanie)
AKS Strzegom - BKS Bobrzanie
Bramki: 1:0 Werner (26), 1:1 BryBolesławiec 1:2 (1:1)
jak (36), 1:2 Żmudziński (85-karny)
Młodziki KS Talent wygrywają!
W
meczu na szczycie tabeli drużyna
Młodzików KS Talent pokonała
rówieśników ze Świeradowa 3-2.
Mecz z Kwisą Świeradów okazał
się bardzo dobrym widowiskiem,
widać było, że oba zespoły nieprzypadkowo znalazły się na szczycie
tabeli. Od początku spotkania zdominowaliśmy grę czego efektem była
szybkostrzelonabramkaprzezPiotra
Skibę. Kolejnych okazji na podwyższenie wyniku było naprawdę wiele.
Oddawaliśmy bardzo dobre strzały
z dystansu, jednak bramkarz Kwisy
nie dał się zaskoczyć. Goście starali
się grać indywidualnie, kilka razy
(KazimierzMarczewski)
3 km. Na trasie biegu znajdował się
punkt medyczny. Do zawodników
należało rozpoznanie urazu poszkodowanego i jego zaopatrzenie.
Kolejnymi konkurencjami były
: rzut granatem do celu, prawidłowe
rozłożenie namiotu wojskowego,
wymiana koła w samochodzie terenowym, test dotyczący znajomości
przepisów ruchu drogowego, strzelanie z karabinka pneumatycznego
do tarczy.
Bolesławiecka drużyna zdobyła
II miejsce. - Jesteśmy dumni z naszej
drużyny, która spisała się doskonale -mówi Komendant Hufca Jacek
Nesler. - Nasza praca nie poszła na
marne. Drużyna ćwiczyła udzielanie
pierwszej pomocy, trenowała strzelanie i ćwiczyła w Ośrodku Sprawności
Fizycznej w bolesławieckiej Jednostce
Wojskowej - dodaje.
zagrozili grającemu w bramce Rafałowi Karońskiemu. Kiedy zdawało
się że druga bramka dla KST to tylko
kwestia czasu, w zamieszaniu w polu
karnym goście odnajdują się lepiej
i strzelają wyrównującą bramkę. Do
przerwy wynik nie uległ zmianie.
W drugiej części gry znacznie lepiej zaczęli poczynać sobie goście ze
Świeradowa, co udokumentowali
strzeleniem gola. Mieli również kilka
sytuacji mogących podwyższyć wynik, jednak szczęście nam sprzyjało
i do naszej bramki nic już nie wpadło. Nadzieję na zwycięstwo wniósł
Jawka, który niepozornym strzałem
doprowadził do remisu. Chwilę później bramkę dającą zwycięstwo w w
meczu strzelił Pero i tym sposobem 3
punkty zostały w Bolesławcu!
Chłopcy zostawili na boisku dużo sił i zdrowia. Sporo zdrowia przy dzisiejszym meczu zostawił
trener Sebastian, który do ostatnich
minut motywował zespół do zwycięstwa. Brawa za to 2 miejsce!
Przed ostatnim meczem mamy na koncie 98 bramek!
Z COMT-em gramy o 100.
(Bolec.Info/KSTalent)
David Abwo gościem Football Academy
(KazimierzMarczewski/MałgorzataWąsik)
Z
nakomity piłkarza Zagłębia Lubin spotkał
się w Bolesławcu z piłkarzami i rodzicami
piłkarzy trenujących w FA.
lińskiego wywalczyli 4 medale:
Małkowski Wiktor – złoty
medal - kata
Bartosz Kubów – srebrny
medal - kata
Piotr Nowak – brązowy
medal - kata
Adam Rosiński – brąz – kihon
Serdecznie gratulujemy!
Abwo odpowiadał na pytania
i rozmawiał z bolesławianami, ale
zagrał także mecze z trenującymi
w Football Academy chłopcami. Zaimponował szybkością, skutecznością
i techniką. Okazał się bardzo sympatycznym i otwartym człowiekiem.
(R.Bieliński/KazimierzMarczewski) Chętnie rozmawiał z zawodnikami,
dawał rady i spełniał życzenia brzmiące np.: „Niech mi pan strzeli karnego”.
k
BKS: Kowalski - M. Błoński
(85 Janicki), B. Błoński, Bochnia,
Ganczarek, Kraśnicki, Żmudziński,
Wojciechowski (46 Rissmann), Ziółkowski (70 Kliwak), Ohagwu, Bryjak
meczu XXIX kolejki IV ligi BKS Bobrzanie Bolesławiec pokonał na wyjeździe
AKS Strzegom 2:1 (1:1).
fot.:fotopestka.pl
W czwartek 5 czerwca 2014r. odbyła się we Wrocławiu Wojewódzka
Spartakiada Sportów Obronnych
Hufców Pracy z Dolnego Śląska.
Hufiec Pracy z Bolesławca reprezentowali w czteroosobowym składzie
uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych. Zawody odbyły na obiektach
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Lądowych we Wrocławiu. Organizatorami turnieju była Dolnośląska
Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu
oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Wyjazdowa niemoc przełamana
l
a
(Bobrzanie.pl)
r
- To nie pierwszy i nie ostatni raz,
kiedy nasi podopieczni mają możliwość spotkania się ze znakomitym
zawodowym piłkarzem - mówi
Damian Sawczak, manager Football
Academy Bolesławiec. - Tydzień temu chłopcy mieli okazję osobiście
pogratulować powoływanemu do
Reprezentacji Polski U19 Maciejowi Szewczykowi udanego sezonu
m
i awansu do I ligi. Takie spotkania na
pewno motywują chłopców do pracy
a możliwość zagrania meczu z takimi
zawodnikami jak Maciej czy David
Abwo jest dla nich dużym przeżyciem.
28 – letni Nigeryjczyk od paru
lat jest piłkarzem Zagłębia Lubin.
Z reprezentacją Nigerii do lat 20 zdobył mistrzostwo Afryki U-20 w 2005
roku i (w tym samym roku) wicemistrzostwo świata U-20. W minionym
sezonie strzelił w Ekstraklasie 6 goli.
Miał też niemały udział w dojściu
Zagłębia do finału Pucharu Polski.
W związku ze spadkiem Zagłębia do
I ligi możliwe, że w nowym sezonie
zobaczymy go w innym klubie.
a
e
k
l
a
m
a
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
r
e
BolecKultura
k
l
a
m
9
a
10
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
BolecKultura
Znakomita artystka
Poznaj tajemnice Dolnego Śląska
Z
J
amek Grodziec oraz portal Bolec.Info
zapraszają na imprezę historyczną.
12 lipca 2014 r. na zamku Grodziec odkrywać będziemy „Tajemnicze historie Dolnego Śląska”. W programie imprezy m.in. pokaz grup rekonstrukcyjnych, kiermasz książek,
sprzedaż starych pocztówek, nocne
est osobą bardzo skromną,woli pracować niż
udzielać wywiadów mediom.
zwiedzanie zamku oraz prelekcje.
Portal Bolec.Info jest patronem
W piątek 6 czerwca 2014 roku
medialnym wydarzenia. Serdecznie wernisażem Janiny Bany - Kozapraszamy! (Bolec.Info/Zamek złowskiej w Galerii BolesławiecGrodziec)
kiego Ośrodka Kultury Międzynarodowym Centrum Ceramiki
otwarto Jubileuszowy 50. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski.
Janina Bana-Kozłowska zawo-
dowo od 36 lat związana jest z Zakładami Ceramicznymi Spółka
z o.o. Jest głównym projektantem
i autorką większości wzorów, znajdujących się seryjnej produkcji.
Zajmuje się wykonaniem rzeźby ceramicznej i projektowaniem
ceramiki użytkowej.
Jubileuszowy tort
J
ubileuszowy 50. Międzynarodowy Plener
Ceramiczno - Rzeźbiarski to ogólnopolskie
wydarzenie kulturalne.
W piątek 6 czerwca 2014 w Bolesławieckim Ośrodku Kultury w Międzynarodowym Ceramiki odbyła się
uroczystość otwarcia Jubileuszowego
50. Międzynarodowego Pleneru
Ceramiczno - Rzeźbiarskiego. Na
otwarcie Pleneru przybyli między innymi: Przewodniczący Rady Powiatu, Prezes Zakładów Ceramicznych
Spółka z o.o.Karol Stasik, wiceprezydent Bolesławca Iwona Mandżuk-Dudek, Przewodniczący Rady Mia-
Swoje prace prezentowała na
wielu wystawach ogólnopolskich
i zagranicznych. Odznaczona
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ważniejsze wystawy zagraniczne to
między innymi:
w Berlinie, Lipsku, Pradze,
Karlovych Varach, Budapeszcie,
Sofii, Dreźnie Wiedniu, Francji
i USA.
- Bolesławiecka ceramika to
Janina Bany - Kozłowska ponieważ jej pomysły i projekty w 90 %
są wzorami handlowymi naszego zakładu - mówi Karol Stasik
prezes Zakładów Ceramicznych
w Bolesławcu. - Bez pomysłów
Janiny Bany- Kozłowskiej nie
byłoby takiego poziomu naszej
ceramiki. W imieniu 500 pracowników dziękuję jej za to co dla nas
robi - dodaje.
Wystawa ceramiki artystycznej, ale użytkowej bardzo podobała się zwiedzającym. Szczególnie kolorystyka kształtów rzeźb
naczyń wydaje się znakomicie
dobrana. Pokazana ceramika jest
bardzo miła dla oka i możliwa do
zastosowania.
(Kazimierz Marczewski)
sta Józef Pokładek i oczywiście artyści
uczestnicy
Międzynarodowego
Pleneru Ceramiczno- Rzeźbiarskiego i inny zaproszeni goście. W tym
roku w Plenerze udział weźmie 15
artystów, z Polski, Włoch, Hiszpanii,
Litwy, Ukrainy i Indii.
W tym roku artyści będą swoje
prace wykonywali w Zakładach Ceramicznych Spółka z o.o i Fabryka
Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz
w Bolesławcu.
Prace artystów będą prezentowane na Bolesławieckim Święcie
Ceramiki.
Po powitaniu gości dyrektor
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury
Międzynarodowego Centrum Ceramiki Ewa Lijewska - Małachowska
poprosiła o wniesienie specjalnie
przygotowanego na tą uroczystość
jubileuszowego tortu. Tortem częstowali gości Wiceprezydent i Przewodniczący Rady Powiatu. Potem
goście obejrzeli wystawę znanej bolesławieckiej artystki Janiny Bany- Kozłowskiej. (Kazimierz Marczewski)
Smoki w Teatrze Starym
W
ramach Tygodnia z Powiatem 1 czerwca 2014 roku “Teatrzyk Słowa” MDK
zaprezentował spektakl “Wszystkie smoki o
tym wiedzą” w reż. Katarzyny Pranić – przedstawienie opowiadające o dziecięcym pragnieniu bycia dorosłym oraz o dorastaniu, z którym
nierzadko nie chcą pogodzić się rodzice.
Zapisy do MDK
Z
asady rekrutacji na zajęcia organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury im.
Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu, w
roku szkolnym 2014/2015:
r
e
k
l
a
m
a
1. Uczestnikami zajęć
w MDK mogą być dzieci
i młodzież w wieku od 4 lat
do 19 lat. Po uzyskaniu zgody dyrektora MDK uczestnikiem zajęć może być osoba
dorosła.
2. Uczestnik może brać
udział w więcej niż jednej
formie zajęć stałych.
3. Rekrutacja prowadzona
jest od 1 czerwca do 15 sierpnia 2014.
4. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji
jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, do każdej grupy
osobno, przez rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego (zał. nr 1).
5. Rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni kandydaci pobierają karty zgłoszeń
uczestnika od instruktora,
z sekretariatu lub ze strony
internetowej placówki.
6. Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie
MDK.
7. Karty zgłoszenia rozpatruje Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora
placówki, który zatwierdza
karty.
8. W przypadku liczby
kandydatów większej niż
liczba wolnych miejsc w danej grupie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
Sztuka zawierała również przy- górska. Nasi młodzi aktorzy spisali się
pomnienie, że dobro zawsze zwycię- znakomicie, za co zostali nagrodzeni
ża ze złem, a wielkich czynów można długimi oklaskami… (MDK)
dokonywać będąc w każdym wieku.
Autorką scenariusza jest Izabela Denastępujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny
kandydata;
2)
niepełnosprawność
kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych
opiekunów kandydata;
4)
niepełnosprawność
obojga rodziców/prawnych
opiekunów kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9. Kryteria, o których mowa w pkt. 9 mają jednakową
wartość.
10. Kryteria określone
w pkt. 9 mogą być potwierdzone oświadczeniami podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego dołączonymi
jako załączniki do karty zgłoszeniowej.
11. Kandydaci spoza powiatu bolesławieckiego mogą
być przyjęci w wypadku wolnych miejsc w danej grupie
zajęciowej po przeprowadze-
Muminki na scenie!
M
łodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w
Bolesławcu serdecznie zaprasza na przedstawienie „THEATRUM
MUmiNDI czyli narzeczone lwa”.
niu postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem przepisów zawartych w pkt. 2 – 9.
12. W wypadku wolnych
miejsc w grupie zajęciowej
istnieje możliwość przyjęcia
nowego uczestnika do stałej formy zajęć w ciągu roku
szkolnego za zgodą nauczyciela z uwzględnieniem pkt.
1 -7.
13. Informacje o przyjęciu do danej grupy uczestnik
bądź jego rodzice uzyskują
w sekretariacie od 25 sierpnia
2014. Od 25 sierpnia prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca.
14. W przypadku rezygnacji osoby która została uczestnikiem zajęć, w jej miejsce
zostaje przyjęta kolejna osoba zgodnie z kolejnością
złożenia kart zgłoszeń i po
ocenie spełniania kryteriów
o których mowa w pkt. 9.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Młodzieżowego Domu
Kultury oraz bezpośrednio
w sekretariacie placówki.
(MDK)
Będzie to sceniczna adaptacja
„Lata w Dolinie Muminków” Tove
Jansson w wykonaniu Teatru Manufaktura Warsztatów Literackich
MDK.
26 czerwca (czwartek) / godz.
19:00 / Teatr Stary / wstęp bezpłatny
(MDK)
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
BolecOgłoszenia
11
BolecOgłoszenia
Dodaj ogłoszenie i wyróżnij je!
Jeśli chcesz, aby Twoje ogłoszenie dotarło do większej grupy osób? Zachęcamy do publikacji w kolejnym wydaniu Gazety Bolec.Info (nakład 10000) ogłoszenia wyróżnionego.
Twoje ogłoszenie ukaże się w całości (łącznie do 270 znaków z danymi kontaktowymi, bez zdjęć) w specjalnej, wyróżnionej ramce. Koszt emisji ogłoszenia w jednym wydaniu
to zaledwie 7,99 zł netto (9,83 zł z VAT).
Jak zlecić publikację ogłoszenia wyróżnione?
Wypełnij formularz na stronie www.ogloszenia.bolec.info lub prześlij treść ogłoszenia pod adres [email protected] lub adres Redakcji (w stopce) dokonaj płatności (przedpłata) na konto: 85 1140 2004 0000 3302 7134 7941, Bolec.Info Katarzyna Bodzioch, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Krakow. W poleceniu przelewu podaj także numer
ogłoszenia, który zobaczysz po wysłaniu tego formularza na stronie. Wysyłając formularz zgadzasz się na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej (e-faktura).
POBIEROWO - wynajmę POKOJE GOŚCINNE.
350m morze, 200m centrum, 500m PKS. 2,3,4,5 os.
pokoje z łazienkami. PROMOCJE NA LATO! Tel
518 217 417, www.pobierowo-kwatery.pl
Pokoje gościnne U Lucyny, [email protected], www.
pobierowo-kwatery.pl, POBIEROWO
Mieszkanie we Wrocławiu
sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe
(KW) we Wrocławiu pow. 47,8 m2, dwa pokoje
14,6m2 i 9m2, kuchnia widna -8,2m2, łazienka4,5m2, przedpokój- 8,6m2, wiatrołap -2,9m2, balkon
oraz piwnica. lokalizacja: Stare Miasto ul. Bolesławiecka Mieszkanie bez wyposażenia do własnej
aranżacji. Więcej informacji tel. 692197529
SPRZĄTANIE
Zatrudnię Panie i Panów do sprzątania marketu
,osoby ze stopniem umiarkowanym mile widziane.
Dzwonic w godzinach: 10.00 – 14.00 Kontakt: Tel.:
660 470 087, [email protected]
InterKadra-certyfikat nr 3372.
Praca od zaraz! Kasjer/sprzedawca-bez doświadczenia-przeszkolimy!
Market ul.10 marca Boleslawiec.
Wymagania: książeczka sanepidowska
i chęć do pracy.
Kontakt 666826238.
AGD I RTV
Elektronika
•dekoder dvbt + telewizor thomson 29 gratis (nr:
352170), tel. 510617854
•monitor samsung 17” 80zł. (nr: 351839), tel. 790
36 30 35
•pioneer vsx-d814 (nr: 350261), tel. 604535914
•przepływowy podgrzewacz wody 5000 w. (nr:
351087), tel. 504804747
•sprzedam cyfrowy dekoder (nr: 350201), tel.
721024218
•sprzedam komputer , monitor , dvd (nr: 351090),
tel. 505 496 767
•sprzedam komputer sprwny z dvd-50zł (nr:
351599), tel. 603471149
•sprzedam mikrofele (nr: 350317), tel. 604178432
•sprzedam telewizor philips 28” (nr: 350037), tel.
795 474 376
•sprzedam uszkodzony telefon (nr: 350494), tel.
783 022 392
Sprzęt AGD
•kuchenka elektryczna premiere (nr: 331396), tel.
665897911
•kuchenka gazowa (nr: 344895), tel. 665897911
•lodówko zamrażarka privileg (nr: 352608), tel.
665897911
•mała lodówka (nr: 351351), tel. 665897911
•monitor komputerowy (nr: 349679), tel. 75 736
6101 ,603 131 116
•odkurzacz 1200 w sprzedam (nr: 344576), tel.
50120786
•pralka gorenje (nr: 351965), tel. 665897911
•sprzedam aparaty fotograficzne nowe wysokiej
klasy analogi. (nr: 351603), tel. 603471149
•sprzedam tanio profesjonalną maszynę do kawy
firmy de longhi (nr: 352276), tel. 511629540
•sprzedam telewizor grundig flatt 55 (nr: 351372),
tel. 726639753
•zadbane meble oraz sprzęt agd w rozsądnych
cenach (nr: 349857), tel. 668392832
•zmywarka pod zabudowę (nr: 351968), tel. 534
963 137
r
e
DLA DZIECKA
Kupię
•dla dzieci (nr: 352137), tel. 793984691
•kupie fotelik na rower stan b.dobry w super cenie.
(nr: 351584), tel. 603471149
•kupie przyczepke rowerową-riksze dla dziecka (nr:
352325), tel. 603471149
•Sprzedam (akcesoria)
•*****sprzedam chodzik***** (nr: 351052), tel.
601-473-417
•*****sprzedam leżaczek***** (nr: 351047), tel.
601-473-417
•*****sprzedam mate edukacyjną***** (nr: 351049),
tel. 601-473-417
•gryzak z siateczką (nr: 349333), tel. 696416304
•karuzela na łożeczko fisher-price (nr: 350256),
tel. 790888697
•kask na rower/rolki niebieski lub żółty 10 zł. (nr:
351827), tel. 790 36 30 35
•nosidełko dziecięce (nr: 350560), tel. 661194632
•rowerek dla dziewczynki (nr: 350973), tel.
661944419
•sprzedam nowy przewijak,uniwersalny kolor 50zl
(nr: 351304), tel. 603471149
•sprzedam sandałki nowe-skóra 21/22 firmy f&f,solidne. (nr: 350386), tel. 603471149
•Sprzedam (inne)
•dywanik dziecięcy do pokoju 15 zł.!!!!!!!!!!! (nr:
351003), tel. 501008965
•rower koła 24” dla dziewczynki 250 zł. do negocjacji (nr: 352596), tel. 790 36 30 35
•rowerek (nr: 350981), tel. 661944419
•sprzedam fotelik-nosidełko 0-13kg 10zł (nr:
352485), tel. 603471149
•sprzedam łużko rehabilitacyjne mało używane (nr:
352600), tel. 539466300
•sprzedam rolki dziecięce regulowane 29-32 (nr:
350661), tel. 660456074
Sprzedam (odzież)
•bluzy chłopięce rozm.122/128 (nr: 350559), tel.
661194632
•firmowe bluzeczki po 5 zł.!!!!!!!!!!!!!! (nr: 351012),
tel. 501008965
r
e
k122/128l (nr: 350556),
a
m
a
•jeansy
chłopięce
tel.
661194632
•katanka dżinsowa 10 zł. (nr: 350996), tel.
501008965
•letnia paka chłopięca 86/92 (nr: 350429), tel.
661194632
•letnia paka chłopięca 86/92 (nr: 350575), tel.
661194632
•modna paka chłopięca 86/92 (nr: 350566), tel.
661194632
•nowe, tanio!! (nr: 350277), tel. 518 629 056
•paka chłopięca 122/128 (nr: 350571), tel.
661194632
•sandałki dziecięce rozm.25 jak nowe!!! (nr:
350430), tel. 661194632
•spódniczka dżinsowa marki 5 10 15 (nr: 351001),
tel. 501008965
•sukienka dżinsowa 15 zł. (nr: 350998), tel.
501008965
•wyprawka dla dziewczynki (nr: 350258), tel.
790888697
Sprzedam (wózki)
•sprzedam wozek (nr: 351673), tel. 694719391
•sprzedam wózek baby merc (nr: 337361), tel.
538811903
•wozek 2w1 nania (nr: 351248), tel. 515017011
•wózek 2w1 za 199 zł. do negocjacji (nr: 352591),
tel. 790 36 30 35
•wózek x- lander x- run, gondola + spacerówka na
gwarancji (nr: 351680), tel. 531560160
•Sprzedam (zabawki)
•mata edukacyjna plus zabawki (nr: 349338), tel.
696416304
•skoczek (nr: 352497), tel. 784057480
DOM I OGRÓD
Kupię
k
l
•poszukuję osoby, która uszyłaby mi kołdrę (nr:
351642), tel. 697 664 081
Sprzedam (inne)
•balon na wino w metalowym koszu (nr: 352016),
tel. 661128225
•drzwi porta nowe 70 lewe, zapakowane (nr:
352547), tel. 660 075 303
•gliniane garnki do kiszenia kapusty lub ogórków
(nr: 352014), tel. 661128225
•kotwa stalowa ekspresowa m12x160mm (nr:
350400), tel. 504 659 704
•lampa koło wozy zyrandol (nr: 351098), tel.
515314661
•maxmonter super promocja na przewód ydyp
3x1,5 w cenie 1,5 z (nr: 352565), tel. 730 746 558
•nowa kosiarka stiga 200 zł (nr: 352537), tel. 606
468 814
•oddam gruz i ziemie (nr: 351653), tel. 662794228
•odnowienie wanny - 5 lat gwarancji (nr: 350557),
tel. 513593593
•podkowa do pieca (nr: 350045), tel. 531216783
•sprzedam działkę ogrodową w bolesławcu (nr:
352592), tel. 601087009
•sprzedam działkę zagospodarowaną. (nr: 349918),
tel. 784354477
•sprzedam kosiarke traktorek (nr: 350335), tel.
693335749
•sprzedam nową beczke 120l z przykrywą pcv do
kiszenia itp. (nr: 352090), tel. 603471149
•sprzedam traktorek-kosiarkę (nr: 350954), tel.
503802991
•stihl ts 700 (nr: 352155), tel. 883576026
•wyciągarka elektr. (nr: 351229), tel. 533587086
•Sprzedam (meble)
•drzwi porta nowe 70 lewe, zapakowane (nr:
352317), tel. 660 075 303
•meble na sprzedaż ! (nr: 352104), tel. 533829959
•meble tapicerowane od 999zl do 1999zl (nr:
352443), tel. 883-783-222
•sofa rozkładana (nr: 351633), tel. 504 932 333
•sprzedam łóżko podwójne małżeńskie plus 2 szafki
nocne. (nr: 352563), tel. 75 732 37 58
•sprzedam narożnik (nr: 350704), tel. 791674270
•sprzedam stół okrągły rozkładany (nr: 351120),
tel. 784428620
•sprzedam szafę (nr: 349677), tel. 785496821
•wyprzedaż mebli z powodu przeprowadzki (nr:
352206), tel. 501868729
Sprzedam (wyposażenie)
•---- sprzedam plac zabaw---- (nr: 352432), tel.
75/644 34 30
•drzwi drewniane do budynku-mieszkania-tanio!!!
(nr: 344264), tel. +48-533-624-855
•drzwi porta nowe 70 lewe, zapakowane (nr:
351582), tel. 660 075 303
•drzwi wejściowe drewniane z futryną 100 zł. (nr:
351836), tel. 790 36 30 35
•duze lustro w drewnie scienne-tanio!!! (nr:
344242), tel. +48-533-624-855
•kosiarka elektryczna z koszem (nr: 352548), tel.
506496891
•lampka (nr: 350406), tel. 509-055-765
•sprzedam kołdry puchowe,nowy wsyp,wsypowe,pierze tanio. (nr: 352082), tel. 603471149
•sprzedam stół rozkładany do pokoju stołowego itp
200zł (nr: 351308), tel. 603471149
•sprzedam umywalke stan b.dobry-30zł (nr:
352486), tel. 603471149
•sprzedam zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem (nr: 350631), tel. 795 474 376
•stolik serduszko,deska do kreślenia-malowania,dla
dzieci (nr: 352487), tel. 603471149
•wanna z hydromasażem jacuzzi (nr: 351355), tel.
048739001374
Usługi
•- - - złota rączka - - - (nr: 351951), tel. 605 645 231
•**firma ogólnobudowlana**880722552 (nr:
350800), tel. 880722552
•budowlaniec (nr: 349994), tel. 729672600-po
a
20-tej
•centrum ubezpieczeń (nr: 350937), tel. 533 277
990
•ciesielstwo, dekarstwo, (nr: 352601), tel.
661824351
•kompleksowe remonty mieszkań/domów (nr:
350284), tel. 535-213-103
•koparko-ładowarka minikoparka koparka kołowa
(nr: 349637), tel. 600-372-998 668-318-294
•monatż drzwi ,okien ,paneli ,mebli itp. (nr:
350915), tel. 790 265 233
•nowa wanna w 2 godziny - bez remontu łazienki!
(nr: 352456), tel. 513593593
•ogrodzenia z kamienia, grill z kamienia, schody,posadzki,płot kamienny (nr: 350788), tel.
793991110
•profesjonalne pranie mebli tapicerowanych , dywanów ... (nr: 349705), tel. 509794899
•sprzątanie, pranie, czyszczenie (nr: 349765), tel.
500614001
Zamienię
•piękną starą makatę francuską zamienie (nr:
351684), tel. 661-028-659
EDUKACJA
Korepetycje
•angielski (nr: 350994), tel. 512 839 061
•angielski ze studentką ;) (nr: 352125), tel. 535
910 929
•biologia korepetycje (nr: 349626), tel. 791776034
•język niemiecki (nr: 350720), tel. 501735508
•korepetycje z matematyki i statystyki -matura 2014
(nr: 350820), tel. 530341008
•matematyka (nr: 350464), tel. 693 929 029
•obrona przed wakacjami? pomogę! (nr: 352358),
tel. 533 107 025
Książki
•artemis fowl. fortel wróżki (nr: 350678), tel.
794035460
•co za tydzień 3 - rosie rushton (nr: 350680), tel.
794035460
•sprzedam (nr: 351672), tel. 606 742 367
•sprzedam książki z serii „ulysses moore” (nr:
350676), tel. 794035460
•sprzedam książki!!! (nr: 349697), tel. 663081531
•stowarzyszenie wędrujących dżinsów (nr: 350677),
tel. 794035460
r
e
k
a
m
KUPIĘ KAŻDE AUTO
OSOBOWE DOSTAWCZE CIĘŻAROWE
CAŁE USZKODZONE STARE NOWE
PROFESJONALNA WYCENA, LEGALNIE!
UMOWA I GOTÓWKA OD RĘKI
Kupię
•kupie telefon kazam 5,5 na gwarancji (nr: 350173),
tel. 881310765
Sprzedam
•nokia 6303i classic (nr: 352204), tel. 880 794 906
•nokia lumia 610. 190zł !!! (nr: 352099), tel.
530759889
•samsung omnia 2 i8000 (nr: 350260), tel.
604535914
•samsung s ii i samsung wave (nr: 352274), tel.
695748167
•sprzedam nokia 6150 stan b.dobry-45zł+ładowarka (nr: 350024), tel. 603471149
Zamienię
•zamienie lg l5 (nr: 350418), tel. 783814070
KOMPUTERY
Konsole
•konsola ps3 i duzo gier (nr: 350154), tel.
667388218
•ps3 szprzedam trzy gry 80zl. (nr: 351015), tel.
696804304
•Sprzedam
•dysk przenośny toshiba v63700-c 1tb usb3.0 (nr:
349763), tel. 726-023-960
USŁUGI POGRZEBOWE
ZADBAMY
O WSZYSTKO
601 722 333
TEL. CAŁODOBOWY
MOTORYZACJA
Części
•klapa poloneza (nr: 351687), tel. 698995412
•alfa romeo 156 1,6 - wszystkie części (nr: 285032),
tel. 609 199 029, 609 199 187
•alufelgi 15 z nowymi oponami letnimi (nr:
344212), tel. +48-533-624-855
NOWOGRODZIEC, ul. KOŚCIELNA 6
BOLESŁAWIEC, ul. K.MIARKI 16
a
OKNA I DRZWI
PCV, drewno, stalowe, aluminiowe, zewnętrzne, wewnętrzne, techniczne
59-700 Bolesławiec, ul. Wróblewskiego 7,
tel./fax 75 736 07 35, tel. 605 399 322 i 665 298 665, [email protected]
a
SKUP AUT 788-345-470
KOMÓRKI
m
l
•kupię kazde auto tel.724 131 669 (nr: 350542),
tel. 724131669
•kupię każde auto 880 134 327 (nr: 350311), tel.
880134327
•vw passat b5 fl na części (nr: 352240), tel.
602852965
Sprzedam
•agregat prądotwórczy 30 kw 45 kw 100 kw 200 kw
skup sprzeda (nr: 351970), tel. 796259320
•alufelgi 15 alutec 520zl. (nr: 350330), tel.
888679969
•alufelgi 15 z nowymi oponami letnimi (nr:
344211), tel. +48-533-624-855
•alufelgi 18” bmw e38 e39 e60 e61 (nr: 349748),
tel. 785 332 656
•alufelgi peugeot citroen 4*108 17 cali (nr: 351922),
tel. 733169829
•bmw 318 e36 klima 99r compact 1.8 tds 1999 (nr:
352084), tel. 667669704
•bmw 320 mpakiet 2.0 diesel 2000r. (nr: 350344),
tel. 888679969
•bmw 320d mpakiet 2.0 diesel 2000r. (nr: 350318),
tel. 888679969
•bmw e46 2.0 disel 200r. 11200zł (nr: 351013), tel.
888679969
•bmw e46 320i (nr: 350770), tel. 739458037
•citroen xantia-hydro 1999 1.8 16v,klima (nr:
350150), tel. 886150501
•claysler stratus cabrio (nr: 352161), tel. 606971630
•felgi alutec 15cali (nr: 350345), tel. 888679969
•ford mondeo (nr: 352174), tel. 500 456 652
•hyundai coupe 2.0 98r z instalacją gazową (nr:
351297), tel. 608 350 697
•hyundai coupe 2.0 98r zinstalacją gazową (nr:
351022), tel. 608350697
OKNA DACHOWE, ROLETY, MOSKITIERY, ROLETKI
BRAMY GARAŻOWE, AUTOMATYKA
PARAPETY, DASZKI, AKCESORIA
RATY !!!
NOCLEGI NAD MORZEM - POBIEROWO - POKOJE OD 30ZŁ/OS
•części do vw passat b5 b4 b3 vw golf 3 1.9 td.tdi ,
(nr: 350242), tel. 535929773
•części fiat palio (nr: 352248), tel. 602852965
•części mondeo mk i, mk ii (nr: 352245), tel.
602852965
•części opel astra i (nr: 352250), tel. 602852965
•felgi kola bmw (nr: 351062), tel. 694 592 920
•golf iv, bora karoserie na części (nr: 352244), tel.
602852965
•kadet kombi 1991 (nr: 351686), tel. 698995412
•lampy samochodowe - oświetlenie do wszystkich
marek (nr: 350837), tel. 609 199 029, 609 199 187
•nowe opony ciężarowe ! gyd dunlop (nr: 350471),
tel. 667652531
•opel omega a kombi 1992 wszystkie częsci (nr:
351683), tel. 698995412
•opony letnie (nr: 338664), tel. 509-055-765
•radia samochodowe-blaupunkt-jvc-claru-tanio!!!
(nr: 344224), tel. +48-533-624-855
•renault megane ii 1,5 dci (nr: 350787), tel.
889283653
•sprzedam silnik 2.5 tdi (nr: 349210), tel.
663703098
•volvo v40 (nr: 351627), tel. 504 932 333
•zimówki (nr: 352598), tel. 504 932 333
Kupię
•części do a6 c4 2.5tdi quatrro (nr: 352242), tel.
602852965
•części ford fiesta 89-95 i 96-01 (nr: 352246), tel.
602852965
•kukie koła 16 alu z ogumieniem galaxy,sharan,alehambra (nr: 352300), tel. 603471149
•kupie (nr: 352196), tel. 785711547
•kupie każdy samochód (nr: 351569), tel.
605999062
12
www.bolec.info • wydanie 11/2014 (77) • 11 czerwca 2014
Bolec.Reklama
Zostań uczestnikiem
ceramicznej parady i wygraj!
O
ryginalny strój może przynieść zwycięstwo w Ceramicznej Paradzie,
która tradycyjnie otworzy Bolesławieckie Święto Ceramiki. Tegoroczna
Parada pn. Ceramiczna Fala odbędzie się w piątek, 22 sierpnia. Barwny korowód przejdzie ulicami miasta do sceny głównej, podczas otwarcia zostanie
rozstrzygnięty konkurs na Najciekawsze Przebranie. Na zwycięzców czeka
wiele atrakcyjnych nagród.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich
chętnych - zarówno osób indywidualnych, jak i grup. Wystarczy
odrobina fantazji i pomysłowości.
Należy przygotować przebranie
nawiązujące do ceramiki bolesławieckiej, np. stroje odpowiadające
kolorystyce i kształtom ceramiki
bolesławieckiej, makijaż, nakrycia
głowy oraz inne rekwizyty. Możliwości jest wiele tak wiele, jak wzo-
r
e
k
r
e
k
rów ceramiki produkowanej przez
bolesławieckie zakłady. A jest o co
walczyć.
Karty zgłoszeń oraz regulamin
można pobrać na stronie BOK-MCC.
Zapraszamy również firmy, instytucje oraz grupy zorganizowane,
które chciałyby się zaprezentować
podczas Parady. Pobierz, zgłoszenie do udziału w Paradzie.
Na zgłoszenia czekamy do 1
sierpnia. Kartę zgłoszeń należy
dostarczyć do Bolesławieckiego
Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki,
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1c,
59-700 Bolesławiec, tel/fax 75 644
21 45. Szczegółowych informacji
udziela Dorota Berdzik, tel. 75 /
645 32 94, e-mail: [email protected]
Czekamy również na zgłoszenia Firm, które chciałyby zaistnieć
na świecie i ufundować nagrody
dla zwycięzców: tel. 75 644 21 46
lub e-mail: [email protected]
a
m
a
a
l
a
m
a
Centrum nc+
ul. Asnyka 11
59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 3825
W
l
m
ZAPRASZAMY DO PUNKTU SPRZEDAŻY
R O K
k
a
każdy ogląda to, co lubi
N A
e
l
Multiroom
T E R A Z
r
P R E Z E N C I E !

Podobne dokumenty

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB) Bolec.Info – Obiektywne strony powiatu bolesławieckiego.

Bardziej szczegółowo

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB) z matematyki. Do egzaminu z matematyki przystąpiło także 570 osób, a egzaminu pisemnego nie zdało aż 112 osób, co oznacza, że egzaminu nie zdało 19,65% wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do...

Bardziej szczegółowo

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB)

KLIKNIJ POBIERZ PDF (ok. 5MB) oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Zadanie uzyskało również dofinansowanie w kwocie 984 tys złotych z rządowego Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata...

Bardziej szczegółowo