Oświadczenie Enkev Polska w sprawie wydania

Transkrypt

Oświadczenie Enkev Polska w sprawie wydania
28 maja 2014, Łódź
Oświadczenie Enkev Polska w sprawie wydania decyzji o budowie ul. Nowotargowej
Od 7 lat sytuacja Enkev Polska S.A. pozostaje niepewna w związku z budową Nowego
Centrum Łodzi. Będąc bezpośrednim sąsiadem Dworca Łódź Fabryczna i mając na uwadze
plany miasta liczyliśmy się z faktem, że Enkev będzie musiał przenieść swoją siedzibę oraz
produkcję do innej lokalizacji.
Mimo licznych prób porozumienia się w tej sprawie, Miasto nigdy nie przedstawiło nam
realnej oferty czasowej ani finansowej umożliwiającej przeniesienie Firmy, na jaką – w
naszym uznaniu - zasługujemy działając od 50 lat w Łodzi.
W związku z tym wszelkie dotychczasowe działania podejmowane przez Zarząd Enkev Polska,
zmierzały do utrzymania firmy na rynku, zapewnienia ciągłości zatrudnienia naszym blisko
200 pracownikom oraz ograniczeniu szkód.
Po dzisiejszym spotkaniu w Urzędzie Miasta Łodzi i otrzymanych informacjach, musimy
podjąć konieczne analizy oraz zaplanować kolejne kroki mając na uwadze przyszłość Enkev
Polska i przede wszystkim zmniejszenie strat dla firmy. Naszym priorytetem pozostaje
utrzymanie działania firmy oraz zatrudnienia. Nie możemy podejmować decyzji, które
zagroziłby przyszłości Firmy. We wszystkich sprawach biznes musi zachować się racjonalnie.
Enkev Polska S.A.

Podobne dokumenty