0,2MB Przyrządy miernicze

Transkrypt

0,2MB Przyrządy miernicze
KOLEKCJA PRZYRZÑDÓW MIERNICZYCH
Spoinomierz suwakowy
Precyzyjny do pomiaru spoin pachwinowych w zakresie
od 0 do 20 mm i nadlewu spoin czołowych w zakresie
od 0 do 10 mm. Kształt ramion spoinomierza umożliwia
pomiar rowków o kącie 60°, 70°, 80°, 90° w spoinach
typu „V” oraz „Y”.
Dokładność odczytu ± 0,1 mm.
Spoinomierz elektroniczny
Pomiar w milimetrach i w calach.
Zakres pomiarowy: 0 - 12,5 mm.
Dokładność odczytu 0,01 mm / 0,0005 cali.
Suwmiarka cyfrowa
Pomiar w milimetrach i calach.
Zakres pomiarowy: 0 - 150 mm.
Dokładność odczytu 0,01 mm / 0,0005 cali.
40-748 Katowice, ul. Pstràgowa 38
tel. (+48 32) 25 26 245, 20 29 410
fax (+48 32) 25 03 566
e-mail: [email protected]
www.pascal.katowice.pl