Rurki tracheostomijne Bivona

Komentarze

Transkrypt

Rurki tracheostomijne Bivona
Rurki tracheostomijne Bivona®
bez mankietu
Rurki tracheostomijne Bivona®
z mankietem TTS®
Rurki tracheostomijne Bivona®
z mankietem Aire-Cuf®
Rurki tracheostomijne Bivona®
z mankietem Fome-Cuf®
Rurki tracheostomijne Bivona®
przewodem do mówienia
Rurki tracheostomijne Bivona® HyperflexTM
zbrojone z regulowanym kołnierzem
Rurki tracheostomijne Bivona®
FlexTend PlusTM
Rurki Bivona®
dla osób po laryngektomii
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl
SILIKONOWE RURKI
TRACHEOSTOMIJNE BIVONA®
Sterylne rurki tracheostomijne z obturatorem i łącznikiem 15mm wykonane z 100% czystego
silikonu.
Zestaw zawiera:
• rurkę tracheostomijną z oburatorem,
• opaskę do mocowania,
• klin do rozłączania obwodu oddechowego,
• koreczek (tylko w wersji dla dorosłych).
Rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z opaską i klinem
Średnica
wewnętrzna
(mm)
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Średnica
zewnętrzna
(mm)
7,4
8,8
10,0
11,0
12,3
Długość
(mm)
Numer katalogowy
60,0
70,0
80,0
88,0
98,0
60A150
60A160
60A170
60A180
60A190
Pediatryczna rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z opaską i klinem
Średnica
wewnętrzna
(mm)
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Średnica
zewnętrzna
(mm)
4,0
4,7
5,3
6,0
6,7
7,3
8,0
Długość
(mm)
Numer katalogowy
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
44,0
46,0
60P025
60P030
60P035
60P040
60P045
60P050
60P055
Noworodkowa rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z opaską i klinem
Średnica
wewnętrzna
(mm)
2,5
3,0
3,5
4,0
Średnica
zewnętrzna
(mm)
4,0
4,7
5,3
6,0
Długość
(mm)
Numer katalogowy
30,0
32,0
34,0
36,0
60N025
60N030
60N035
60N040
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl
SILIKONOWE RURKI
TRACHEOSTOMIJNE BIVONA®
TM
z mankietem TTS
Sterylne rurki tracheotomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm wykonane z 100% czystego
silikonu, z gładko przylegającym przed wypełnieniem mankietem z TTSTM.
Zestaw zawiera:
• rurkę tracheotomijną
• opaskę do mocowania,
• klin do rozłączania obwodu oddechowego,
• koreczek (tylko w wersji dla dorosłych).
Rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z mankietem TTSTM
Średnica
wewnętrzna (mm)
5,0
6,0
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Średnica
zewnętrzna (mm)
7,4
8,8
10,0
10,5
11,0
11,8
12,3
Długość
(mm)
60
70
80
80
88
88
98
Numer katalogowy
670150
670160
670170
670175
670180
670185
670190
Pediatryczna rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z mankietem TTSTM
Średnica
wewnętrzna (mm)
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Średnica
zewnętrzna (mm)
4,0
4,7
5,3
6,0
6,7
7,3
8,0
Długość
(mm)
38
39
40
41
42
44
46
Numer katalogowy
67P025
67P030
67P035
67P040
67P045
67P050
67P055
Noworodkowa rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z mankietem TTSTM
Średnica
wewnętrzna (mm)
2,5
3,0
3,5
4,0
Średnica
zewnętrzna (mm)
4,0
4,7
5,3
6,0
Długość
(mm)
30
32
34
36
Numer katalogowy
67N025
67N030
67N035
67N040
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl
SILIKONOWE RURKI
TRACHEOSTOMIJNE BIVONA®
z mankietem Aire-CufTM
Sterylne rurki tracheotomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm wykonane z 100% czystego
silikonu, z mankietem Aire-CufTM.
Zestaw zawiera:
• rurkę tracheotomijną
• opaskę do mocowania,
• klin do rozłączania obwodu oddechowego.
Rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z mankietem Aire-CufTM
Średnica
wewnętrzna (mm)
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
9,5
Średnica
zewnętrzna (mm)
7,4
8,7
10,0
11,0
12,3
13,3
Długość
(mm)
60
70
80
88
98
98
Numer katalogowy
750150
750160
750170
750180
750190
750195
Pediatryczna rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z mankietem Aire-CufTM
Średnica
wewnętrzna (mm)
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Średnica
zewnętrzna (mm)
4,0
4,7
5,3
6,0
6,7
7,3
8,0
Długość
(mm)
38
39
40
41
42
44
46
Numer katalogowy
65P025
65P030
65P035
65P040
65P045
65P050
65P055
Noworodkowa rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z mankietem Aire-CufTM
Średnica
wewnętrzna (mm)
2,5
3,0
3,5
4,0
Średnica
zewnętrzna (mm)
4,0
4,7
5,3
6,0
Długość
(mm)
30
32
34
36
Numer katalogowy
65N025
65N030
65N035
65N040
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl
SILIKONOWE RURKI
TRACHEOSTOMIJNE BIVONA®
TM
z mankietem Fome-Cuf
Sterylne rurki tracheotomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm wykonane z 100% czystego
silikonu, z samorozpręŜalnym mankietem z pianki poliuretanowej Fome-CufTM.
Zestaw zawiera:
• rurkę tracheotomijną mankietem Fome-CufTM,
• łącznik do automatycznej regulacji ciśnienia,
• strzykawkę 60 ml z kranikiem,
• opaskę do mocowania,
• klin do rozłączania obwodu oddechowego.
Rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z mankietem Fome-CufTM
Średnica
wewnętrzna (mm)
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
9,5
Średnica
zewnętrzna (mm)
7,3
8,7
10,0
11,0
12,3
13,3
Długość
(mm)
60,0
70,0
80,0
88,0
98,0
98,0
Numer katalogowy
850150
850160
850170
850180
850190
850195
Pediatryczna rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z mankietem Fome-CufTM
Średnica
wewnętrzna (mm)
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Średnica
zewnętrzna (mm)
4,0
4,7
5,3
6,0
6,7
7,3
8,0
Długość
(mm)
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
44,0
46,0
Numer katalogowy
85P025
85P030
85P035
85P040
85P045
85P050
85P055
Noworodkowa rurka tracheostomijna Bivona® 100% silikonu, z mankietem Fome-CufTM
Średnica
wewnętrzna (mm)
3,0
3,5
4,0
Średnica
zewnętrzna (mm)
4,7
5,3
6,0
Długość
(mm)
32,0
34,0
36,0
Numer katalogowy
85N030
85N035
85N040
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl
®
RURKI TRACHEOSTOMIJNE BIVONA
z mankietem oraz dodatkowym
przewodem do mówienia
Sterylna rurka tracheotomijna z dodatkowym przewodem umoŜliwiającym mówienie
z obturatorem i łącznikiem 15mm wykonana z czystego silikonu, dostępna:
• z mankietem Aire-Cuf®
• z samorozpręŜalnym mankietem z pianki poliuretanowej Fome-CufTM
Z
•
•
•
•
•
Zestaw zawiera:
rurkę tracheotomijną
opaskę do mocowania,
klin do rozłączania obwodu oddechowego
łącznik do automatycznej regulacji ciśnienia (z rurką z mankietem Fome-CufTM),
strzykawkę 60 ml z kranikiem (z rurką z mankietem Fome-CufTM).
Rurka tracheostomijna Bivona® z mankietem Aire-CufTM oraz dodatkowym przewodem do mówienia
Średnica
wewnętrzna (mm)
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Średnica
zewnętrzna (mm)
7,4
8,7
10,0
11,0
12,3
Długość
(mm)
60
70
80
88
98
Numer katalogowy
755150
755160
755170
755180
755190
Rurka tracheostomijna Bivona® z mankietem Fome-CufTM oraz dodatkowym przewodem do mówienia
Średnica
wewnętrzna (mm)
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Średnica
zewnętrzna (mm)
7,4
8,7
10,0
11,0
12,3
Długość
(mm)
60
70
80
88
98
Numer katalogowy
855150
855160
855170
855180
855190
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl
®
RURKI TRACHEOSTOMIJNE BIVONA
HYPERFLEXTM Z REGULOWANYM
POŁOśENIEM KOŁNIERZA
Sterylne rurki tracheostomijna Bivona® HyperflexTM z regulowanym połoŜeniem kołnierza,
z obturatorem i łącznikiem 15mm, zbrojone, wykonane z czystego silikonu, dostępne z
mankietem Aire-Cuf® lub mankietem TTS® (gładko przylegającym przed wypełnieniem) oraz
pediatryczne bez mankietu
Zestaw zawiera:
• rurkę tracheostomijną z oburatorem,
• opaskę do mocowania,
• klin do rozłączania obwodu oddechowego.
Średnica
wewnętrzna
(mm)
6,0
7,0
8,0
9,0
Rurka tracheostomijna Bivona® HyperflexTM z mankietem Aire-Cuf®
Średnica
Długość
zewnętrzna
Numer katalogowy
(mm)
(mm)
9,2
110
75HA60
10,6
120
75HA70
11,7
130
75HA80
12,9
140
75HA90
Średnica
wewnętrzna
(mm)
6,0
7,0
8,0
9,0
Rurka tracheostomijna Bivona® HyperflexTM z mankietem TTS®
Średnica
Długość
zewnętrzna
Numer katalogowy
(mm)
(mm)
9,2
110
67HA60
10,6
120
67HA70
11,7
130
67HA80
12,9
140
67HA90
Pediatryczna rurka tracheostomijna Bivona® HyperflexTM bez mankietu
Średnica
Średnica
Długość
Numer katalogowy
wewnętrzna (mm)
zewnętrzna (mm)
(mm)
2,5
4,0
56
60HA25
3,0
4,7
61
60HA30
3,5
5,3
66
60HA35
4,0
6,0
71
60HA40
4,5
6,7
76
60HA45
5,0
7,3
81
60HA50
5,5
8,0
88
60HA55
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl
RURKI TRACHEOSTOMIJNE BIVONA
FlexTend PlusTM
®
Pediatryczne i noworodkowe sterylne rurki tracheostomijne Bivona® FlexTend PlusTM, ze
zbrojoną częścią zewnątrztchawiczną, odporne za załamania, wykonane z czystego silikonu
z atraumatycznym kołnierzem, z obturatorem i łącznikiem 15mm.
Zestaw zawiera:
• rurkę tracheostomijną z oburatorem,
• opaskę do mocowania,
• klin do rozłączania obwodu oddechowego.
Średnica
wewnętrzna (mm)
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
Pediatryczna rurka tracheostomijna Bivona® FlexTend PlusTM
Średnica
Długość
Numer katalogowy
zewnętrzna (mm)
(mm)
6,0
44
60PFP40
6,7
48
60PFP45
7,3
50
60PFP50
8,0
52
60PFP55
8,7
56
60PFP60
Średnica
wewnętrzna (mm)
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Pediatryczna rurka tracheostomijna Bivona® FlexTend PlusTM
Średnica
Długość
Numer katalogowy
zewnętrzna (mm)
(mm)
4,0
38
60PFS25
4,7
39
60PFS30
5,3
40
60PFS35
6,0
41
60PFS40
6,7
42
60PFS45
7,3
44
60PFS50
8,0
46
60PFS55
Średnica
wewnętrzna (mm)
2,5
3,0
3,5
4,0
Noworodkowa rurka tracheostomijna Bivona® FlexTend PlusTM
Średnica
Długość
Numer katalogowy
zewnętrzna (mm)
(mm)
4,0
30
60NFP25
4,7
32
60NFP30
5,3
34
60NFP35
6,0
36
60NFP40
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl
®
SILIKONOWA RURKA BIVONA
dla osób po laryngektomii
Laryngektomijne rurki tracheostomijne Bivona®:
• w całości wykonane z silikonu, co znacznie podnosi komfort pacjenta,
• dłuŜsza cześć wewnątrztchawiczna,
• szerszy silikonowy kołnierz,
• dostępne w trzech rozmiarach i w dwóch długościach,
• w zestawie dwie tasiemki do mocowania rurki.
Średnica wewnętrzna
(mm)
9,5
9,5
11,0
11,0
13,0
13,0
Średnica zewnętrzna
(mm)
12,0
12,0
14,0
14,0
16,0
16,0
Długość
(mm)
85
55
105
55
85
55
Numer
katalogowy
BOSL1L
BOSL1S
BOSL3L
BOSL3S
BOSL5L
BOSL5S
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl
Rurki Bivona® mogą być produkowane na indywidualne zamówienie klienta.
W sprawie zamówienia rurki, zgodnie ze spersonalizowaną specyfikacją, prosimy o kontakt
bezpośrednio z firmą Akme Sp. z o.o. Sp. k..
Informacje podane w tym katalogu są aktualne w momencie oddania do druku.
Oddanie do druku nastąpiło w marcu 2013r.
Portex, Bivona, Fome-Cuf, Aire-Cuf, TTS, Flex Tend Plus i Hyperflex są zarejestrowanymi znakami
towarowymi Smith Group plc.
02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
[email protected] www.akme.com.pl

Podobne dokumenty

Tracheotomia

Tracheotomia in­dywidualne potrzeby pacjenta. Pozwalają one na zapewnienie wysokiej jakości opieki tracheostomijnej na poszc­zególnych etapach terapii w różnych oddziałach szpitalnych i w domu. Cechy wpływające...

Bardziej szczegółowo

Rurki 2011

Rurki 2011 Kaniula wewnętrzna ze srebrnym łącznikiem - umożliwia pacjentom po laryngektomii posiadającym protezy mowy, mówienie po zatkaniu tracheostomii palcem. Pacjentom po laryngektomii umożliwia podłączen...

Bardziej szczegółowo