Katalog Scenarzystów Polskich 2009

Komentarze

Transkrypt

Katalog Scenarzystów Polskich 2009
Szanowni Państwo,
Kiedy twórcy Festiwalu Lato Filmów postanowili przenieść go do Warszawy, postawili przed sobą ogromne
wyzwanie. Musieli zaproponować formułę na tyle oryginalną, by wnosiła nową jakość do mapy kulturalnej
miasta, w którym imprezy filmowe odbywają się niemal każdego miesiąca. Pomysł Script Forum okazał się
prawdziwym strzałem w dziesiątkę. głym roku. Dzięki temu Festiwalowi Warszawa stała się centralnym miejscem spotkań polskich scenarzystów
i wszystko wskazuje na to, że tak będzie i w przyszłości. Jestem przekonana, że dzięki Script Forum wiele
twórczą, która będzie miała szansę wzajemnych spotkań i wymiany doświadczeń.
Script Forum stwarza także nowe możliwości debiutantom. To właśnie z myślą o nich organizowane są szkole-
wego dialogu mistrzów pióra zajmujących się tematyką filmową.
Tegoroczny Script Forum zbiega się z jubileuszową, piętnastą już edycją festiwalu Lato Filmów. To dodatkowy
atut Warszawy starającej się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Agnieszka Odorowicz
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej POLSKICH
Uczestnikom Festiwalu życzę wielu niezapomnianych wrażeń.
SCENARZYSTÓW
nia, warsztaty, spotkania z mistrzami. Daje unikalną w polskim przemyśle filmowym szansę międzypokolenio-
1
KATALOG
scenariuszy, dotąd bez możliwości realizacji ujrzy wreszcie światło dzienne; że scenarzyści stworzą grupę
WSTĘP
O potrzebie stworzenia takiej imprezy świadczyło ogromne zainteresowanie jej pierwszą edycją w ubie-
Drodzy Scenarzyści i Przyjaciele Scenarzystów,
Układając w tym roku program Script Forum i przygotowując Katalog Scenarzystów Polskich 2009 byliśmy
pewniejsi naszych wyborów. To dzięki reakcjom na ubiegłoroczną edycję i Waszym postulatom. Traktujemy
je jak niezwykle cenne komentarze. Zwłaszcza, że pierwszy “draft” naszego projektu opieraliśmy głównie na
intuicji własnej i doradzających nam znakomitych fachowców. Jako kultywujący i propagujący sztukę popraWSTĘP
wiania, wiemy jak budująca jest pewność co do słuszności obranego kierunku, tematu. Budujemy zatem dalej.
2
Przed nami druga “wersja” projektu.
Pierwszy dzień będzie odpowiedzią na postulat o potrzebie poszerzania wiedzy na temat kina gatunkowego.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Skupimy się na wyjątkowo bezwzględnym warsztatowo gatunku – komedii. Bo poczucie humoru to z jednej
strony rzecz indywidualna, a z drugiej reakcja publiczności (śmiech lub nie) weryfikuje warsztatowe umiejętności autora. Stąd odważnie chcemy zaproponować wiedzę o komedii, jej podgatunkach, kreowaniu postaci,
anatomii sceny. Może ta wiedza pozwoli nie skupiać się na wyważaniu otwartych drzwi, a podsunie klucz do
tych, za którymi kryje się prawdziwa oryginalność. I szczery śmiech widowni.
Cały dzień wykładów przeznaczamy na sztukę poprawiania i rozwoju projektów. To jeden z naszych nieskrywanych priorytetów i – niestety - jedno ze słabszych ogniw polskiego kina. Słabością tą nie można jednak
obarczyć wyłącznie scenarzystów. Jak zauważył pewien doświadczony autor: „zaczyna u nas brakować ludzi,
którzy potrafią przeczytać scenariusz i powiedzieć scenarzyście coś bardziej pomocnego niż ‘podoba mi się/
nie podoba mi się’”. Tylko nielicznym służy intelektualna samotność podczas pracy twórczej. Konfrontacja
tekstu ze współpracownikami, redaktorami, producentami, reżyserami, konsultantami, w końcu z przyjaciółmi i
rodziną, wzbogaca go i pozwala przewidzieć reakcje potencjalnych widzów na gotowy film. Inspirowanie scenarzysty, umiejętność analitycznej lektury scenariusza i kompetentnej oceny także jest sztuką. Sztuką opartą
na gruntownym warsztacie, która jako taka powinna być rozwijana i ceniona. Chcemy się do tego przyczynić.
Skupiamy się na adaptacjach z rzeczywistości, bo to niewyczerpane źródło tematów automatycznie plasuje
ukończone dzieło filmowe “bliżej życia”. Wiarygodność i utrafienie w nastroje współczesności są jednym z kluczy do emocji widzów, a także czymś wymagającym ogromnego wysiłku dokumentacyjnego oraz artystycznej
świadomości. Zdajemy sobie sprawę jednak, że większość scenarzystów w Polsce utrzymuje się z pracy przy
serialach telewizyjnych. Dlatego znów proponujemy wykłady na ten temat, a także kolejną odsłonę unikatowych warsztatów “Forma(t) serialu” – swoistego “inkubatora” autorskich pomysłów na seriale. Finałem szkolenia będzie ponownie publiczny pitching uczestniczących w nim projektów - niepowtarzalna okazja konfrontacji
z gustem publiczności i oczekiwaniami przedstawicieli nadawców telewizyjnych oraz producentów realizujących seriale. A także przyczynek do szerszej dyskusji o produkcji serialowej.
Realne zmiany można osiągnąć tylko poprzez dialog. W programie nie mogło zabraknąć zatem dyskusji
Takich jak debata o kierunkach rozwoju edukacji scenariuszowej w Polsce i możliwościach dalszego dokształcania zawodowego scenarzystów. Kluczową kwestią jest również wzajemna komunikacja pomiędzy scenarzystą
i producentami. A podstawą takiej współpracy powinna być oczywiście precyzyjna i uczciwa umowa. Jednak
ponieważ nie zawsze tak jest, a wiedza prawna to prawdziwa bolączka społeczności scenarzystów, temat ten
powróci w tym roku w kolejnej odsłonie.
Wszystkie nasze inicjatywy warsztatowe: IKS – Indywidualne Konsultacje Scenariuszowe, “Nowela Filmowa”,
“Forma(t) serialu”, Laboratorium Scenariuszowe SFP, a także nowe przedsięwzięcie jakim jest “Giełda scenariuszy”, poza założeniami czysto szkoleniowymi mają na celu zwiększenie liczby spotkań, stymulowanie współpracy i nawiązywania kontaktów. Często okazuje się to wartością najtrwalszą i najważniejszą, bo fakt, że autor
ma z kim porozmawiać o tekście pozwala mu go rozwijać, a często - w ogóle napisać.
Na szczęście idei i potrzeby istnienia Katalogu Scenarzystów Polskich nie trzeba już tłumaczyć. Świadczy o tym
WSTĘP
zainteresowanie z jakim spotkało się pierwsze wydanie. Sposób w jaki publikacja ta skutecznie funkcjonowała
3
nie tylko samych scenarzystów, ale również producentów, reżyserów, redaktorów i wszystkich, którzy pracują
na rynku scenariuszowym. Wszak nie samym scenarzystą scenariusz stoi. Katalog stanowi też naturalny rejestr
częścią warsztatu.
Kulminacją spotkań będzie II Forum Scenarzystów Polskich. Nikt nie zrozumie scenarzysty tak jak inny sce-
PISF, producentom filmowym i telewizyjnym, nadawcom. Po to powstało Koło Scenarzystów SFP, które jest
partnerem merytorycznym i organizacyjnym II Forum. W obliczu planowanych zmian w programach operacyjnych PISF – szczególnie dotyczących PO Rozwój Projektu – przekonywujące i solidarne wyartykułowanie
stanowiska środowiska scenarzystów pozwoli na uwzględnienie go podczas reformy. Może w końcu rozwój
projektu zacznie się kojarzyć z uczciwie wykonanym zadaniem, odpowiednio opłacanym i przynoszącym oczekiwany skutek - dopracowany film. Doświadczenia gildii zrzeszonych w Federacji Scenarzystów Europejskich
(FSE) pokażą jak skutecznie przeprowadzić zmiany i dowiodą, że to co korzystne dla scenarzystów jest - bezpośrednio i w sposób wyjątkowo wydajny - korzystne dla całej kinematografii.
Oriana Kujawska Katarzyna Długosz Jan Dowjat
Zespół Script Forum
POLSKICH
narzysta. Tym bardziej warto podjąć wysiłek wytłumaczenia naszych zawodowych potrzeb przedstawicielom
SCENARZYSTÓW
projektów pozwalając zorientować się, co aktualnie powstaje w głowach i na papierze. A znajomość rynku jest
KATALOG
na rynku przez cały rok przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. W tym roku zaprosiliśmy do wpisywania się
LEBENBAUM ZNÓW MA RACJĘ
K. T. Toeplitz
Ktoś napisał niedawno, że jeśli w Polsce dzieje się coś ważnego to możemy być pewni, że nie powstanie na
ten temat żaden film.
WSTĘP
Toczy się więc już od dość dawna proces żołnierzy oskarżonych o umyślne morderstwo w Nangar Khel, ale
lonialna wojna. Upada wśród politycznych fajerwerków przemysł stoczniowy, ale nie słychać o filmie pokazującym biznesowo-polityczne kulisy tej gry, co jest obecnie gatunkiem bardzo w świecie filmowym popularnym.
POLSKICH
udziałem ich rodziców, ale nie udało się nam obejrzeć filmu polskiego pokazującego korporacyjny „wyścig
SCENARZYSTÓW
Młode pokolenie Polaków wkracza w życie zawodowe oparte na całkowicie innych zasadach niż te, które były
Legendarny przedwojenny producent filmowy Lebenbaum powiadał, że „w tym kraju filmy i pomarańcze się
KATALOG
4
nie słychać, aby komuś krążył po głowie pomysł filmu o zdziczeniu i patologiach, jako rodzi i musi rodzić ko-
jest warunkiem wstępnym robienia filmów w ogóle.
szczurów”, zjawisko dzisiaj globalne. Można wymieniać tak niemal bez końca.
nie rodzą”. Mimo to produkował on drugorzędne filmiki ku uciesze publiczności, zakochanej w Dymszy, Smosarskiej, czy Bodo. Była to działalność usługowa, na miarę potrzeb i możliwości. I w tych nie najlepszych przecież filmikach zachował się jakiś obraz ówczesnego życia, zaś ludzie identyfikowali się z ich bohaterami, co
Po wojnie nastąpił jednak okres, kiedy doktryna Lebenbauma wydała się błędna. Mam na myśli okres „szkoły
polskiej” i „filmów moralnego niepokoju”. Na powstanie tych zjawisk pracowało jednak wiele, niekiedy przypadkowych czynników, jak na przykład niewątpliwy wysyp nie dających się zaplanować talentów Munka,
Kawalerowicza, Wajdy, Hasa, Stawińskiego, a potem Kieślowskiego, Zanussiego czy Holland. Urodzajowi temu
sprzyjał ustrój kinematografii, oparty na hojnym mecenacie państwowym skojarzonym z daleko posuniętą autonomią Zespołów Filmowych. A więc rzeczy należące już dzisiaj do odległych wspomnień.
Kinematografia polska wylądowała bowiem dziś na miejscu, w którym znajdują się średnie kinematografie
średnio zamożnych krajów w systemie kapitalistycznego komercjalizmu, przy czym, co gorsza, w przeciwieństwie do Czech na przykład, zniszczona została jej pochodząca z czasów świetności baza produkcyjna,
wytwórnie w Łodzi i Wrocławiu, czy zdegradowana szkoła filmowa.
Ale trzeba się w tym wszystkim jakoś się znaleźć. Jak dotąd jednak obecna kinematografia polska znajduje się
w tym bardzo dziwacznie. Omija zdarzenia, które niejako same proszą się o obraz ekranowy, dlatego zapewne,
że uważamy je za zbyt złożone, trudne, a może nawet niebezpieczne dla autorów. Na pierwszy plan wysuwają
się więc dwie grupy filmów.
Pierwszą z nich, najbardziej lansowaną przez media, są filmy „z wysokiej półki”, będące w istocie młóceniem
w kółko polskiej krzywdy historycznej. Stefan Opara wydał niedawno świetną książkę „Tyrania złudzeń” w której odważył się powiedzieć, że na ową polską krzywdę historyczną, klęski, powstania, prześladowania itd. można spojrzeć także od innej strony, nie tej chwalebnej, lecz bardziej realistycznej, jako na historię po prostu nieudaną, spaskudzoną często przez nas samych. Jesteśmy krajem, który śmieje się z Czechów, że ich powstanie
w Pradze przy końcu wojny trwało dwa czy trzy dni i skończyło się wypędzeniem Niemców z miasta, podczas
gdy my w Warszawie przez wiele tygodni spaliliśmy całe miasto, wytraciliśmy najlepszą młodzież powstańczą
i dwieście tysięcy cywili, a Niemcy z miasta nie wyszli. A więc nasza moralna przewaga jest oczywista.
Takiemu rozumowaniu właśnie, jeśli się dobrze nad tym zastanowić, hołduje „Katyń”, „Popiełuszko”, film o generale Nilu, a więc nasze flagowe filmy ostatnich sezonów.
Jako reakcja na te filmy powstało kilka utworów, przerażonych otaczającym nas szaleństwem. Nie ukrywam,
że żywię dla nich prawdziwą sympatię, choćby za to właśnie, że ich autorzy zauważają, iż otacza nas klimat
albo Masłowska wraz z Xawerym Żuławskim w najnowszej „Wojnie polsko-ruskiej”. Masłowska w wywiadzie
WSTĘP
mówi, że jej film stara się oddać „mentalny miał, który ludzie uważają za swoje poglądy. Tu coś usłyszeli,
5
rozdrganej nerwowości, bliski histerii, o czym opowiada np. Koterski w „Dniu świra” i innych swoich filmach,
Jest to ambitne zadanie, wymagające bardzo wyszukanego języka filmowego, na który nie wszyscy potrafią się
zdobyć, ale dobrze, że takie filmy powstają.
zbudować normalnej, profesjonalnej kinematografii. Pomiędzy narodowym szaleństwem cierpiętniczym a rejestracją objawów codziennego szaleństwa zwykłych ludzi panuje pustka. Stara się ją wypełnić albo nieudolne
małymi lecz powszechnymi troskami przenosi się do telewizji. Na pozór nie było by w tym nic złego i był okres,
kiedy także w Ameryce prawdziwie ambitny film, z „Dwunastoma gniewnymi ludźmi” jako symbolem tego nurtu, przeniósł się do telewizji i tam powstawał styl realistyczny i nie wolny od mądrej refleksji. Ale jest to już
daleka przeszłość, zaś nasza telewizja, ze swoimi „Brzydulami”, „M jak miłość”, „Plebaniami „ i „Klanami” staje
się światem warsztatowej tandety i myślowego, a także obserwacyjnego banału. Co gorsza zaś , jak wiadomo,
polska twórczość filmowa w telewizjach umiera, zabijana przez importowane „formaty”, to znaczy zagraniczne sztance scenariuszowe, w których jacyś bezimienni autorzy przerabiają Johnów na Jaśków a New Jersey
na Nowy Dwór Mazowiecki. Jest to dla producentów telewizyjnych tańsze i pewniejsze, bo skoro te historyjki
oglądali jacyś ludzie na świecie, to będą je oglądali i u nas.
Powoli więc zmierzamy do tego, że Lebenbaum znów ma rację. Mamy filmy, ale nie mamy kinematografii,
która mogła by w sposób rozważny i systematyczny prowadzić dialog o naszym obecnym życiu, widzieć
POLSKICH
naśladownictwo wzorców amerykańskich, albo też film polski z całą warstwą obyczajową, życiem codziennym,
SCENARZYSTÓW
Tyle tylko, że z tego tworzywa, a więc przewrotnych, indywidualnych i zbuntowanych talentów, nie da się
KATALOG
tam coś usłyszeli, z tym mogą się zgodzić, z tamtym pokłócić, ale konsekwencja żadna nie ma tu znaczenia”.
i zastanawiać się nad tym, co dzieje się dookoła. Żeby jednak kinematografia polska mogła odgrywać tę rolę
musi spełnić się kilka trudnych warunków. Musi powstać sensowniejszy niż dotąd system finansowania filmów,
w którym obecnie państwo daje jedynie część środków na produkcję filmów, reszty zaś trzeba szukać rozpaczliwie u jakichś biznesmanów, którzy nie mają w tym żadnego interesu i – sparzeni zresztą kilkakrotnie – uciekają od filmu jak od zarazy . Musi powstać autentyczna telewizja publiczna, produkująca zamiast „formatów”
polskie filmy i seriale trafiające do publiczności.
Muszą też powstać regulacje, które także prywatnych, komercyjnych nadawców zmuszą do inwestowania
w produkcję filmową, która stanie się dla nich równie opłacalna jak „Taniec z gwiazdami”.
Ale przede wszystkim samo środowisko filmowe musi zacząć myśleć o tym, co się dzieje dookoła, porzucić
„mentalny miał”, o którym mówi Masłowska i dojść do wniosku, że to, o czym czytamy w gazetach jest naszym
życiem, które można pokazać na ekranie. Bez lęków, strachów i uciekania na boczne tory.
K.T.Toeplitz
WSTĘP
Przedruk z „Miesięcznika”, nr 6 (107), Koszalin, czerwiec 2009
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
6
WYWIADY
NIE WOLNO ODSŁANIAĆ KART
rozmowa
z
KRZYSZTOFEM
ZANUSSIM
P a m i ę t a p a n s w ó j p i e r w s z y s c e n a r i u s z ? Scenariuszy krótkometrażowych, które pisałem w amatorskim
klubie filmowym, albo na studiach, nie traktowałbym jako zadania fabularnego w pełnym wymiarze. Ważne było wówczas
WYWIADY
sprostanie prostym, z reguły jednowątkowym formom, które służyłyby możliwie najpełniejszemu opowiedzeniu anegdoty.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
8
Jednak przed dyplomem, uświadomiłem sobie, że w zasadzie nie wiem, jak należy pisać scenariusz, jak to się robi. Nikt nas
tego nie uczył.
W s p ó ł p r a c o w a ł p a n w ó w c z a s z E d w a r d e m Ż e b r o w s k i m . Wspólnie uczyliśmy się pisać scenariusze.
Tę samą historię opisywaliśmy osobno, na własny sposób, a następnie zestawialiśmy ze sobą obie wersje.
Pisanie
dla
kina
wa r s z tat o w y c h .
narzysta
powinien
wymaga
Scenariusz
poznać
nie
filmowy
tajemnice
tylko
nie
jest
warsztatowe,
ta l e n t u ,
dziełem
które
w
ale
literackim,
ostatnich
ta k ż e
to
tekst
dekadach
o pa n o wa n i a
służebny
zostały
wobec
reguł
kina.
zdewaluowane
Scepo-
przez przenoszenie do filmu techniki serialowej.
A kino to zupełnie inna kategoria niż telewizja – w filmie cho-
dzi
przemycania
o
nieustającą
grę
z
widzem,
umiejętność
informacji.
Jeżeli
natomiast
widz
doskonale
wie,
co się za chwilę wydarzy, wówczas można podejrzewać, że już na etapie pisania scenariusza popełniono dramaturgiczny
błąd.
G d z i e m o ż n a s i ę n a u c z y ć p i s a n i a s c e n a r i u s z y ? Uczyć się można przede wszystkim od innych: czytając
dobre scenariusze oglądając świetnie skonstruowane filmy. Nie jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju podręczników pisania scenariuszy, które są wydawane także u nas. Chociaż gros tych wydawnictw zostało napisane przez profesjonalistów
hollywoodzkich, również w naszej rzeczywistości adeptom scenariopisarstwa na pewno przyda się omówienie zagadnień
związanych z techniczną stroną zawodu.
D l a c z e g o , pa n a z d a n i e m , w P o l s c e j e s t c i ą g l e ta k n i e w i e l u d o b r z e i s p r aw n i e p i s z ą c y c h
s c e n a r z y s t ó w ? W przeciwieństwie do innych państw europejskich (o Hollywood nie wspominając) nie było u nas takie
profesji. Na przestrzeni kilku dekad mieliśmy może dwóch, trzech znakomitych scenarzystów, do których zawsze ustawiała
się długa kolejka reżyserów. Innych, którzy zaczynali świetnie, szybko wchłaniała telewizja: pieniądze, seriale, widowiska,
shows. Między innymi dlatego reżyserzy w Polsce najczęściej piszą scenariusze samodzielnie. Nie zawsze z sukcesem dla
kina.
A c z y k i e d y k o lw i e k s a m m i a ł pa n o c h o t ę n a n a k r ę c n i e f i l m u w e d ł u g s c e n a r i u s z a
c u d z e g o a u t o r s t w a ? Nie, wszak zbyt wiele moich własnych scenariuszy czeka w kolejce do realizacji, na którą
zapewne już się nie doczeka… Mimo to dwukrotnie zdarzyło mi się, że na moje biurko trafiały scenariusze
które przeczytałem z wielkim przejęciem. Okazało się bowiem, że ujęcie tematów przez nieznanych mi autorów było
jednocześnie krańcowo różne od mojego, ale zarazem intelektualnie niezwykle nęcące…
M ó w i m y o wa r s z ta c i e , t e c h n i c e p i s a n i a i t d . , a p r z e c i e ż w i e l k a s i ł a pa n a p i e r w s z y c h
f i l m ó w , n a p r z y k ł a d „ S t r u k t u r y k r y s z ta ł u ” c z y „ Ż y c i a r o d z i n n e g o ” w y n i k a ł a z t e g o ,
ż e – c o b y ł o a b s o l u t n y m n ov u m w p o l s k i m k i n i e – w t yc h fo r m a l n i e z dys c y p l i n owa n y c h d z i e ł a c h , w p r o wa d z a ł pa n ż y w i o ł u n i k at o w e j , a k t o r s k i e j i m p r o w i z a c j i .
Bardzo podobały mi się filmy Johna Cassavetesa, który próbował tę metodę stosować w kinie amerykańskim. Podobnie było
w niektórych filmach francuskiej „Nowej Fali” - w tok narracji wprowadzano dialogi improwizowane na planie.
Trzeba jednak pamiętać, że taka metoda pracy, chociaż niezwykle intrygująca, jest jednak bardzo ryzykowna, bo rozwleka
toczące się sceny.
Gdybym zarejestrował wówczas w fabule język, którym posługujemy się na co dzień, byłoby to absolutnie nie do przyjęcia,
a zatem te „improwizowane” filmy nie były w żadnym wypadku dokumentem, weryzmem, tylko arcytrudnym zadaniem
aktorskim, w ramach którego odtwórcy poszczególnych ról próbowali mówić na ekranie własnymi słowami w ramach granych
przez siebie postaci.
T a l i s t a w y g l ą d a i m p o n u j ą c o i z a w i e r a w s u m i e c z t e r d z i e ś c i t r z y p o z y c j e . Czy potrafiłby pan sprecyzować, ile czasu zajmuje panu napisanie scenariusza? Piszę szybko. Wiele scenariuszy powstało dosłownie
w kilka dni. Ale samo pisanie to już finał, zarazem zwieńczenie długiej drogi. Jednak zanim zasiądę do pisania, w głowie
mam już bohaterów, gotowe sceny, dialogi. Trzeba to przełożyć na papier. Pisanie scenariusza wymaga jednak nadzwyczaj-
Na przykład o kolorze sukienki, którą bohaterka nosi w trzeciej lub ósmej scenie, o marginesowym dialogu z czwartej strony,
który staje się ważny dopiero w finale. Niejednokrotnie, po napisaniu kolejnego skryptu, w trakcie korekty, byłem zaskoczo-
drobne, ale niezmiernie ważne w konstrukcji filmu szczegóły z głowy. Zbyt duże obciążenie.
Woody Allen w wywiadzie-rzece ze Stigiem Björkmanem mówił, że wymyślanie filmu
j e s t d l a n i e g o g e h e n n ą , n at o m i a s t s a m o p i s a n i e p r z y j e m n o ś c i ą . A d l a pa n a ?
A c o , pa n a z d a n i e m , p o w i n n o b y ć p i e r w s z y m p r z y k a z a n i e m d e k a l o g u s c e n a r z y s t y ?
Dekalog nie jest chyba ,w tym kontekście najbardziej fortunnym określeniem. Gdybyśmy chcieli należycie rozwinąć ów wątek,
należałoby opowiedzieć o etycznym wymiarze profesji, odpowiedzialności za słowo, uczciwości scenarzysty itd. Natomiast
jeżeli rozmawiamy w kategoriach czysto zawodowych, bez wątpienia podstawowym obowiązkiem scenarzysty jest umiejętność takiego przedstawienia historii, żeby widz był w nią zaangażowany. Zaskoczony albo zdumiony. W kinie nie wolno
odsłaniać wszystkich kart na raz.
W s c e n a r i u s z a c h m . i n . „ Ż y c i a r o d z i n n e g o ” i „ C wa ł u ” , s i ę g a ł pa n p o w y d a r z e n i a z w ł a s n e j b i o g r a f i i . C z y a u t o b i o g r a f i z m j e s t w k i n i e p o t r z e b n y ? Ile osobowości, tyle szkół. Niektórzy twórcy czerpią przede wszystkim z literatury, kina czy teatru. Inni, na przykład Tarantino, wyłącznie z kina. Ja zawsze
byłem raczej obserwatorem życia. Patrzyłem, słuchałem, wyciągałem wnioski. Kino stanowi dla mnie rodzaj przekrzywionego
POLSKICH
Przygotowanie każdego filmu to zupełnie inna historia. Nie chciałbym tego uogólniać.
SCENARZYSTÓW
ny, że udało mi się tyle rzeczy zapamiętać, odnotować, zapisać. Z reguły bowiem tuż po napisaniu scenariusza, wyrzucam
9
KATALOG
nego skupienia. Niczego nie można pominąć. Pisząc, trzeba pamiętać o twarzach, charakterach, architekturze – wszystkim.
WYWIADY
J e s t pa n a u t o r e m ( b ą d ź w s p ó ł a u t o r e m ) s c e n a r i u s z y d o w s z y s t k i c h s w o i c h f i l m ó w.
lustra, w którym odbijają się cienie autentycznych i zmyślonych postaci, albo wydarzeń również z mojej biografii, przeprofilowane we wspólny, zbiorowy filmowy sen.
O k a z j o n a l n i e s i ę g a ł p a n j e d n a k w k i n i e p o l i t e r a t u r ę . Bardzo rzadko. Kiedy w 1983 roku realizowałem „Sinobrodego”, byłem pokornym adaptatorem prozy Maxa Frischa, chociaż sam oceniałem niektóre zachowania
bohaterów inaczej niż autor. Podobnie było, kiedy przenosiłem do kina dramat Karola Wojtyły – „Brat naszego Boga”, albo
gdy pracuję w teatrze.
C z ę s t o w s p o m i n a Pa n w w y w i a d a c h o p r z y j a ź n i z K i e ś l o w s k i m , z n a c z n i e r z a d z i e j
– przyjaźń z
A n d r i e j e m Ta r k o w s k i m . P y ta m o Ta r k o w s k i e g o r ó w n i e ż d l at e g o , ż e
j e g o s c e n a r i u s z e c h a r a k t e r y z u j ą s i ę p i ę k n ą f o r m ą l i t e r a c k ą . Pisał pięknie, mówił wspaniale.
Znaliśmy się z Andriejem od wielu lat, ale nasze relacje zacieśniły się w momencie, kiedy Tarkowski został na obczyźnie.
Był wtedy bardzo samotny, nie władał swobodnie zachodnimi językami. Zawsze będę wspominał nasze spotkania we Włoszech, albo we Francji, kiedy Tarkowski mieszkał w moim domu. Rozmawialiśmy po rosyjsku, ale mój rosyjski był szalenie „komsomolski” – bo tak zostałem wyedukowany w socjalistycznym kraju; dlatego ciągle wertowałem łaciński słownik,
żeby – w rozmowie z Andriejem – przebić się przez gąszcz metafizycznych terminów, których komsomoł mnie nie uczył.
A rozmawialiśmy o tym, jak wytłumaczyć moc przebaczenia, wartość pokuty, wagę miłosierdzia.
WYWIADY
W
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
10
swoich
wspomnieniach
pisał
Pa n ,
że
w
Ameryce
to wa r z ys z y ł
Pa n
Andriejowi
T a r k o w s k i e m u j a k o … t ł u m a c z . No, prawie. Byłem moderatorem dyskusji, które z nim prowadzono. Nastąpiły
wtedy komiczne spięcia. Tarkowski w ogóle nie rozumiał Ameryki, a Ameryka nie rozumiała jego. Dla Tarkowskiego pojęcie
szczęścia było zwykłym zawracaniem głowy, dla Amerykanów stanowiło największą wartość.
C o b y ł o , P a n a z d a n i e m , w a r t o ś c i ą d l a T a r k o w s k i e g o ? Andriejowi chodziło o wypełnienie misji.
Miał piękne, religijne sformułowania: uważał że człowiek jest powoływany z niebytu do spełnienia jakiegoś zadania, ma to
zadanie odkryć, a następnie je zrealizować. Po raz ostatni widziałem się z Tarkowskim na trzy tygodnie przed jego śmiercią.
Już ciężko chory, wydawał się pogodny. Spełnił zadanie.
R o z m aw i a ł
Łukasz Maciejewski
DOBRY SCENARZYSTA JEST NA WAGĘ ZŁOTA
rozmowa
z
ROBERTEM
GLIŃSKIM
Pa n a n a j n o w s z y f i l m , „ Ś w i n k i ” , j e s t i n t r y g u j ą c y m p o ł ą c z e n i e m fa b u ły i d o k u m e n t u .
W j a k i c h o k o l i c z n o ś c i a c h p o w s t a ł s c e n a r i u s z ? Kiedy tylko przeczytałem pierwszą wersję scenariusza „Świnek”, autorstwa mojej studentki, Joanny Didik, kontrowersyjny temat dziecięcej prostytucji na pograniczu polsko-
wspólnych prac nad tekstem, usiłowaliśmy pracować nad poszczególnymi scenami w taki sposób, żeby - zachowując walor
autentyku (dokumentu rzeczywistości) - były jednocześnie dobrą fabułą, miały dramaturgię i konflikt.
W f i l m i e g r a j ą p r z e d e w s z y s t k i m b a r d z o m ł o d z i a k t o r z y - a m a t o r z y. C z y n a p l a n i e
n a d i a l o g i i m p r o w i z o wa n e ?
Bywało różnie. Oczywiście, podstawą był scenariusz, ale od dzieci nie można
wymagać aktorskiego profesjonalizmu , że zagrają wszystko co jest w tekście. Z odtwórcami głównych ról w filmie - Filipem
liczne próby. Tekst mieliśmy zatem przećwiczony, wyuczony, zapamiętany. Ale to nie wystarczy. Reżyser pracujący z dziećmi, czy szerzej – z aktorami niezawodowymi, musi czuwać nad tym, żeby w dialogach nie pojawił się cień fałszu albo rutyna.
Kiedy czułem, że pojedynczy tekst ze scenariusza, dialog, czy nawet wyraz, nie pasował do osobowości młodego aktora,
pozwalałem mówić mu własnym tekstem, improwizować – oczywiście wyłącznie w ramach zakreślonych przez temat scen.
go filmu
z o s tat n i c h l at – „ C z e ś ć T e r e s k a ” z 2 0 0 0 r o k u . Ta m r ó w n i e ż w y s t ę p o wa l i
n i e p r o f e s j o n a l n i a k t o r z y , a f o r m a p r z y p o m i n a ł a d o k u m e n t . Chyba ma Pan rację. Rzeczywiście,
te dwa filmy mają wiele wspólnych mianowników, co naturalnie nie zmienia faktu, że mówimy o zupełnie różnych tytułach.
„ Ś w i n k i ” p o w s t a ł y w k o p r o d u k c j i p o l s k o - n i e m i e c k i e j ( W i d a r k , 4 2 f i l m G m b H , P ISF , M i t t e l d e u ts c h e M e d i e n fo r d e r u n g ) . P r o d u c e n t e m z e s t r o n y p o l s k i e j b y ł W i to l d I wa s z k i e w i c z , k o p r o d u c e n ta m i n i e m i e c k i m i - E i k e G o r e c z k a i M a r i o S c h n e i d e r . T o pa n a k o l e j n y p o „ W r ó ż b a c h k u m a k a ” f i l m , z r e a l i z o w a n y w e w s p ó ł p r a c y z N i e m c a m i . Trudno
porównywać oba projekty. O ile za „Wróżbami kumaka” stała potężna producentka, Regina Ziegler, o tyle „Świnki” powstawały przy produkcyjnym udziale debiutantów. Młodzi, fajni ludzie.
POLSKICH
O d n o s z ę w r a ż e n i e , ż e „ Ś w i n k i ” s t y l i s t y c z n i e s y t u u j ą s i ę b l i s k o pa n a n a j wa ż n i e j s z e -
SCENARZYSTÓW
Garbaczem, Danielem Furmanikiem, Kasią Pyszyńską czy Piotrem Jagielskim – przed rozpoczęciem zdjęć przeprowadziliśmy
11
KATALOG
p o s ł u g i wa l i s i ę j ę z y k i e m z a p i s a n y m w s c e n a r i u s z u , c z y j e d n a k z d e c y d o wa ł s i ę pa n
WYWIADY
niemieckim od razu bardzo mnie zafrapował. To był jednak dopiero początek długiej drogi. W trakcie wielomiesięcznych,
Z i e g l e r , k o p r o d u c e n t k a k i l k u f i l m ó w A n d r z e j a Wa j d y , w p ły wa ł a n a w p r o wa d z e n i e
z m i a n w s c e n a r i u s z u ? Strona niemiecka ingerowała wówczas właściwie na każdym etapie produkcji. Prawdę
mówiąc, nie uważam, żeby te zabiegi w czymkolwiek pomogły „Wróżbom kumaka”. Wręcz przeciwnie.
Z e „ Ś w i n k a m i ” b y ł o i n a c z e j ? Producenci mieli oczywiście swoje zdanie, zawsze uważnie rozważałem ich uwagi,
ale ostateczna decyzja należała do mnie. Na przykład w scenariuszu jedną z wiodących postaci był Weber, nauczyciel głównego bohatera, Tomka. Udało się nam zaangażować do tej roli Rolfa Hoppe, jedną z największych gwiazd kina i teatru niemieckiego, którego polscy widzowie mogą pamiętać z „Mefista” Istvána Szabó czy z „Palmetto” Volkera Schlöndorffa. Hoppe
zagrał bardzo dobrze, ale podczas prac montażowych okazało się, że – dla dobra filmu – będziemy musieli maksymalnie
ograniczyć tę rolę. Nie pasowała do całości. Niemcy nie byli tym zachwyceni. Dla nich udział Hoppego oznaczał ewentualny
wabik, który mógłby przyciągnąć widzów do kina, niemniej uszanowali moją decyzję.
U w a ż a m , ż e „ W r ó ż b y k u m a k a ” s ą f i l m e m s t r a c o n e j s z a n s y. B y ć m o ż e z a w i n i ł a w ł a ś n i e
n a d m i e r n a i n g e r e n c j a p r o d u c e n t a ? Nie zamierzam zrzucać winy na nikogo, ale istotnie mam wrażenie
że o ile w dużych, wysokobudżetowych lub z założenia komercyjnych projektach, producent pełni niezmiernie ważną rolę
– wie, kogo trzeba zaangażować, jakie zasugerować zmiany w scenariuszu itd., o tyle tak zwane kino artystyczne powinno
być przede wszystkim kinem reżyserskim. To reżyser powinien mieć wpływ na ostateczną wersję filmu. I brać za nią pełną
WYWIADY
odpowiedzialność.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
12
J e d n y m z w i o d ą c y c h t e m at ó w t e g o r o c z n e g o S c r i p t F o r u m b ę d z i e ta k z wa n y s c r i p t
d o c t o r i n g , p o j ę c i e d o n i e d aw n a n i e m a l w P o l s c e n i e z n a n e . C o pa n s ą d z i n a t e n t e m a t , c z y s c e n a r i u s z n a p r a w d ę m o ż n a l e c z y ć ? Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Są scenariusze, w przypadku których script doctoring przydaje się, są i takie, w których ingerencja „lekarzy” nie ma, moim zdaniem,
żadnego sensu.
Ch o d z i o p r o j e k t y b a r d z o o s o b i s t e , t a k ? O filmy, w których autor przemawia własnym, silnie zindywidualizowanym głosem. Stwarza własnego (prywatnego) bohatera, definiuje jego problemy. Idea doctoringu sprowadza się
zazwyczaj do dopasowania skryptu do obowiązujących kanonów dramatycznych. Chodzi o uśrednianie scenariusza według
obowiązujących wzorców dramaturgicznych, logicznych czy znaczeniowych. Tymczasem w kinie autorskim nie wszystko
musi być do końca logiczne, praktyczne i oczywiste.
P o w i e d z i a ł p a n w c z e ś n i e j , ż e c z a s a m i s c r i p t d o c t o r j e d n a k s i ę p r z y d a j e . Nawet więcej:
jest potrzebny. Myślę przede wszystkim o kinie epickim, gatunkowym, albo o filmach wielowątkowych, realizowanych z rozmachem. Wówczas niezmiernie ważne jest trzeźwe spojrzenie na taki materiał kogoś z boku, kto celne wyłapie wszystkie
błędy, nielogiczności, nieodpowiednio zrytmizowane sceny.
J a k o d z i e n n i k a r z , c z a s a m i d o s ta j ę o d z a p r z y j a ź n i o n y c h r e ż y s e r ó w s c e n a r i u s z e d o
p r z e c z y ta n i a . M o i m z n a j o m y m c h o d z i n i e t y l e o p r o f e s j o n a l n e u wa g i , c o o s z c z e r ą ,
n aw e t k r y t y c z n ą o p i n i ę n a t e m at p r z e c z y ta n e g o s k r y p t u . W i e l e r z e c z y d a s i ę j e s z c z e n a t y m e ta p i e u r at o wa ć .
To prawda. Myślę, że bardzo ważne są dla nas tego typu lektury. Chodzi po prostu
o wysłuchanie opinii kogoś, kto przeczytał tekst z innej, niż nasza, perspektywy. Niejeden raz zdarzało mi się, że pod wpływem uwag kolegów modyfikowałem scenariusz, ale – powtórzę to raz jeszcze – ostatnie zdanie
musi należeć do reżysera.
R e ż y s e r p o w i n i e n w i e d z i e ć , k t ó r y m o t y w w z m o c n i ć , z c z e g o z r e z y g n o w a ć . Będzie z tego
rozliczany. Bierze jednoosobową odpowiedzialność.
J e s i e n i ą t e g o r o k u , j a k o r e k t o r P WSFTV i T w Ł o d z i , z a i n a u g u r u j e p a n d z i a ł a l n o ś ć
p i e r w s z y c h s ta c j o n a r n y c h s t u d i ó w s c e n a r i o p i s a r s k i c h w P o l s c e .
Z a s ta n aw i a m s i ę ,
p o c o n a m ko l e j n a s z ko ł a s c e n a r i u s z o wa ? R a p t e m r o k t e m u , z d u ż y m h u k i e m m e d i a l n y m , p o w s t a ł a K r a k o w s k a S z k o ł a S c e n a r i u s z o w a . Dzienne studia scenariopisarskie funkcjonują od
dawna na uczelniach europejskich – w Niemczech, czy na FAMU w Pradze, oczywiście także w Ameryce, ale w Polsce jak
dotąd nie były prowadzone. Trzeba to wreszcie zmienić. Wprawdzie szkół (i szkółek) scenariuszowych jest już bardzo wiele,
ale prawdę mówiąc, jako wytrwały czytelnik dziesiątek scenariuszy, nie trafiłem dotychczas na żaden scenariusz, podpisany przez absolwenta którejkolwiek z tych instytucji, który byłby dla mnie satysfakcjonujący. Powód wydaje się prozaiczny.
W Polsce wciąż nie ma zawodu scenarzysty. Autorów profesjonalnie zajmujących się pisaniem dla kina, można policzyć na
palcach jednej ręki. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro młodzi ludzie uczęszczający na te wszystkie kursy, mają bardzo małe
szanse dokładnego poznania wszystkich tajemnic warsztatu. Udaje im się zaledwie liznąć temat. To o wiele za mało. A przecież zawód scenarzysty jest nie tylko trudny, ale także bardzo ciekawy. Postaramy się to udowodnić. Między innymi dlatego
organizujemy w Szkole Filmowej w Łodzi nowy kierunek.
N a d o b r ą s p r aw ę i s t n i e j ą d w i e p r z e c i w s taw n e r e f l e k s j e o k r e ś l a j ą c e z a s a d n o ś ć o r g a n i z o wa n i a t e g o t y p u s t u d i ó w. P i e r w s z a m ó w i ż e p i s a n i e s c e n a r i u s z y , p o d o b n i e j a k
t w o r z e n i e l i t e r at u r y , n i e j e s t k w e s t i ą w y s i ł k u , t y l k o w r o d z o n e g o ta l e n t u ; d r u g a
p ow i a d a , ż e ws z ys t k i e g o m o ż n a s i ę n a u c z yć : z w y k ł a d ów , p o d r ę c z n i ków , w y t r wa ł y c h p r ó b . P i s a n i a s c e n a r i u s z y t a k ż e . Skłaniałbym się raczej do uznania tej drugiej wersji. Pisania można
których deficyt narzekamy najbardziej, muszą przede wszystkim zrozumieć, że ważny jest nie tylko dobry pomysł, ale także odpowiednia analiza struktury tekstu i postaci, doskonalenie i redakcja przygotowanego materiału, a przede wszystkim
pisanie, pisanie, pisanie...
13
woodzkich scenarzystów, zwykł mawiać, że podstawowym problemem scenarzysty jest boląca dupa. Bo ciągle siedzi, pisze,
poprawia…
ś c i e p l a k ata c h , c h wa l i s i ę ż e p o k a z o w e w y k ł a d y p r o wa d z ą ta m Ż u ł aw s k i , S k o l i m o w s k i , S t a w i ń s k i . T r u d n o b ę d z i e p a ń s t w u p r z e b i ć p o d o b n y z e s t a w . Nie zamierzamy z nikim
rywalizować. Oczywiście, również do nas będą przyjeżdżali na gościnne wykłady największe sławy polskiego kina, przede
ręczników itd. Na pewno visiting-profesorem będzie Oliver Schütte autor „Pracy nad scenariuszem”: najważniejszej w Europie
książki naukowej o pisaniu dla kina. Rozmowy z kolejnymi wykładowcami są finalizowane.
A c o b ę d z i e z i s t n i e j ą c y m i p r z y P WSFT v i T t r z y l e t n i m i , n i e s t a c j o n a r n y m i s t u d i a m i
s c e n a r i o p i s a r s k i m i k i e r o w a n y m i p r z e z J a c k a K o n d r a c k i e g o ? Studia dzienne są przeznaczone
dla bardzo młodych ludzi, tuż po liceum, studia zaoczne dla pracujących, oraz tych, którzy – bez względu na metrykę – chcą
pisać scenariusze. Warto pamiętać również o tym, że nowy kierunek będzie dosyć elitarny. Na studia dzienne przyjmiemy
najwyżej sześć osób.
narzekają
często,
że
są
w
Polsce
niedoceniani.
Kiepsko
opłacani,
z a w s z e w c i e n i u r e ż y s e r a , a k t o r ó w , f i l m u . Myślę że ta sytuacja zmieni się w momencie, kiedy pojawią się
u nas utalentowani scenarzyści zawodowi. Jestem spokojny o ich powodzenie i profity. Dobry scenarzysta jest na wagę złota.
POLSKICH
wszystkim jednak chcemy ściągać wykładowców z zagranicy. Najlepszych specjalistów, autorów najwyżej cenionych pod-
SCENARZYSTÓW
K r a k o w s k a S z k o ł a S c e n a r i u s z o wa , p r z y n a j m n i e j n a p o r o z w i e s z a n y c h w c a ły m m i e -
KATALOG
Ż e b y p i s a ć d o b r z e , t r z e b a p i s a ć d u ż o . Sukces nigdy nie przychodzi łatwo. William Goldman, guru holly-
Sc e n a r z y ś c i
WYWIADY
się nauczyć, kiedy tylko bardzo się tego chce. Wymaga to jednak ogromnej pokory i cierpliwości. Młodzi scenarzyści, na
Jako reżyser wiem przecież najlepiej, co znaczy pracować ze złym scenariuszem. W trakcie realizacji filmu wiele rzeczy
można ratować odpowiednim montażem, sztuczkami operatorskimi czy dźwiękowymi, ale kiepskiego scenariusza nie uratuje
się nigdy. Zły scenariusz to klęska filmu.
R o z m aw i a ł
Łukasz Maciejewski
OD VAN WORDENA DO SANGRAALA
z
ANDRZEJEM
SARAMONOWICZEM
WYWIADY
rozmowa
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
14
K o m e d i a t r a k t o w a n a j e s t c z ę s t o j a k o g a t u n e k d r u g i e j k a t e g o r i i . Tak jest na całym świecie, nie tylko w Polsce. Woody Allen jest oczywiście ceniony i kochany, ale nie dostaje zbyt wielu nagród na festiwalach.
Jest bowiem specem od komedii, czyli gatunku, którego się nie nagradza. Skądinąd, kiedy Allen próbował zmieniać styl, realizując filmy zdecydowanie mroczniejsze w rodzaju „Innej kobiety”, czy „Września”, spotykał się z lodowatym wręcz przyjęciem
widzów i krytyki. I to nie dlatego, że wspomniane tytuły były nieudane, chodziło o to, że Allen został wrzucony w szufladkę
„pan od rozśmieszania”.
N a s z y m k o m e d i o m d a l e k o d o k l a s y f i l m ó w A l l e n a . Owszem, ale nie zmienia to faktu, iż w Polsce
komedia traktowana jest po macoszemu. O ile powstają analityczne teksty opisujące kino historyczne czy społeczne, o tyle
niemal wszystkie filmy komediowe są wpychane przez krytykę do tego samego worka z pogardliwym napisem „rechot”.
A przecież komedia ma różne odcienie, różne poziomy. Niestety, nikt nie zadaje sobie trudu, by te niuanse odnaleźć.
Dziennikarze rzadko piszą o komediach ciepło, uważając zapewne, że mogłoby to narazić ich na zarzut schlebiania tanim
gustom. Widzowie są zatem skazani na zjadliwe recenzje lub reklamę, produkowaną przez producenta. Efekt jest taki,
że - choć komedia to ulubiony gatunek polskiej publiczności - nie mamy zielonego pojęcia, z czego się śmiejemy, ani jaki
rodzaj humoru podoba nam się dziś najbardziej.
T o t e m a t w w i ę k s z y m s t o p n i u d l a s o c j o l o g a , n i ż d l a d z i e n n i k a r z a . Dziennikarz powinien
być także dobrym socjologiem.
A s c e n a r z y s t a ? Musi nim być. Psychologiem też.
M o ż n a s i ę t e g o n a u c z y ć ? Pisania scenariusza czy psychologii?
J e d n e g o i d r u g i e g o . Nawet najzdolniejszemu autorowi nie uda się pisać od razu świetnych scenariuszy, bo scenariusz to przede wszystkim świadomość formy, a formy trzeba się nauczyć. Potrzebna jest zatem solidna baza teoretyczna,
tzw. warsztat. Nie bez znaczenia jest także życiowe doświadczenie. Ale z drugiej strony, nawet najlepsze studia nie zrobią
z przeciętniaka genialnego scenarzysty. To trochę jak z kuchnią. Prawie wszyscy gotują. Lepiej lub gorzej. Ale tylko nieliczni
są w kuchni artystami.
P a n j e s t a r t y s t ą ? W kuchni nie. W pisaniu mi się zdarza…
W s p ó l n i e z T o m a s z e m K o n e c k i m s t w o r z y ł pa n s e r i ę b e s t s e l l e r o w y c h f i l m ó w , k t ó r e
p o d b i ły s e r c a p o l s k i e j w i d o w n i : „ P ó ł S e r i o ” , „ C i a ł o ” , „ T e s t o s t e r o n ” , „ L e j d i s ” i „ I d e a l n y
fa c e t d l a m o j e j d z i e w c z y n y ” . Pa r a d o k s a l n i e , n a j w i ę k s z y m u z n a n i e m k r y t y k i c i e s z y ł
s i ę wa s z d e b i u ta n c k i f i l m „ P ó ł S e r i o ” , k t ó r y , m o i m z d a n i e m , b y ł n a j m n i e j d o p r a c o w a n y , r ó w n i e ż s c e n a r i u s z o w o . Zważywszy na okoliczności, w jakich zrobiliśmy „Pół Serio”, scenariusz
był optymalny. Ten film powstał przecież na bazie cyklicznego programu telewizyjnego, na potrzeby którego wspólnie
z Koneckim i Tomaszem Madejskim (nie należy zapominać, że operator był równie ważną częścią artystycznego triumwira-
Na festiwalu w Gdyni pojawili się nagle goście zupełnie spoza branży, którzy udowodnili, że można zaproponować również
inny rodzaj humoru. Mniej dosłowny, trochę absurdalny, przekrzywiony groteskowo. Film się spodobał, dostał najwięce
nagród na festiwalu w Gdyni w 2000 roku i świetne recenzje. Potem komplementy od krytyki słyszeliśmy już coraz
rzadziej…
n y m f i l m i e i g r z e c z n i e z a m i l k n ą . Jeśli tak w istocie myśleli, spotkała ich przykra niespodzianka…
się podobało, dostaliśmy za „Ciało” pierwszą Złotą Kaczkę (za najlepszy film 2003 roku). Skądinąd wielce symptomatyczne
jest, że - z lektury recenzji sądząc – każdy nasz mocno krytykowany film zyskiwał wraz z pojawieniem się nowego. „Ciało”
stawało się wartościową propozycją w opozycji do maltretowanego „Testosteronu”, a po roku „Testosteron” zyskiwał, bo
„Testosteron”
z
2007
roku
był
pierwszym
sukcesem
p r o d u c e n ta . Z a p e w n e n i e b y ł o b y ta k o g r o m n e g o
Andrzeja
Saramonowicza
-
z a i n t e r e s o wa n i a t y m t y t u ł e m , g dy -
b y n i e s ł awa s c e n i c z n e g o p i e r wow z o r u - s z t u k i , k tó r a z p owo d z e n i e m g r a n a j e s t
w
t e at r a c h
do
dzisiaj.
Formalnie rzecz biorąc producentem był kto inny, ale w praktyce rzeczywi-
ście pełniłem tę funkcję, trzymając całą produkcję - łącznie z kampanią reklamową - „za pysk”.
Wracjąc jed-
nak do teatru – po prawdzie znalazłem się w nim trochę przez przypadek. Było tak: ze scenariuszem „Ciała
obijałem się od jednego producenta do drugiego. Niby skrypt się podobał, ale wszyscy mieli jednak „życzliwe” uwagi. Chodziło przede wszystkim o złagodzenie ostrego, purnonsensowego humoru i rezygnację z polifonicznej struktury na rzecz swojskiej prostoty. Wiedziałem, że to będzie dla „Ciała” zabójcze, więc zwlekałem z niechcianymi zmianami i – żeby nie popaść
w depresję – postanowiłem napisać coś, co szybciej trafi do widzów. Teatr dawał tę szansę. Intuicja okazała się słuszna – od
momentu skończenia tekstu do premiery upłynęły cztery miesiące. Sukces również był natychmiastowy i – nie ukrywam przeszedł moje oczekiwania.
POLSKICH
katowano „Lejdis” i tak dalej… W końcu przestałem się tym przejmować.
SCENARZYSTÓW
C i e p ł o p r z y j ę t o r ó w n i e ż w a s z k o l e j n y f i l m , „ C i a ł o ” . Ciepło? Recenzje były fatalne, ale publiczności
15
KATALOG
N i e k t ó r z y b r a n ż o w c y b y l i z a p e w n e p r z e k o n a n i , ż e c h ł o pa k i „ w y s z u m i ą ” s i ę p o j e d -
WYWIADY
tu) realizowaliśmy krótkie fabularne etiudy. Połączone w całość okazały się ożywczym haustem powietrza w polskim kinie.
J a k r o z u m i e m , w ł a ś n i e ó w w i e l k i s u k c e s z a p r a c o wa ł n a t o , ż e p o s ta n o w i ł pa n p r z e n i e ś ć „ T e s t o s t e r o n ” d o k i n a ? Krótko potem powstała firma produkcyjna Van Worden. Było dla mnie jasne,
że „Testosteron” może być jej największym atutem, trampoliną, która „wybije nas na niepodległość”. Znalazłem inwestora, który – znając teatralne sukcesy tekstu – chciał zaryzykować własne pieniądze w film i nie miał ambicji, by ingerowa
w materię twórczą, a na tym zależało mi szczególnie. Po prostu czułem, że wiem, jak osiągnąć sukces i potrzebowałem finansowego partnera, który by w tym nie przeszkadzał.
Sama praca nad scenariuszem była jednak bardzo ciężka. Zdecydowanie łatwiej jest napisać nowy tekst niż adaptować
samego siebie. Teatr i film to całkowicie inne media, czas płynie w nich zupełnie inaczej, inaczej generuje się emocje.
Było ciężko, ale udało się, choć – miałem tego świadomość od początku - scenariusz nie jest wolny do wad. Jako tekst
sztuka teatralna jest dużo lepsza, dojrzalsza, pełniejsza. Film jednak spełnił swoją rolę: odniósł sukces i dał firmie Van Worden produkcyjną wolność, która zaowocowała komedią „Lejdis”.
Wspominaliśmy wcześniej o psychologicznym tle tłumaczącym popularność pols k i c h k o m e d i i . F i l m „ L e j d i s ” z 2 0 0 8 r o k u , w e d ł u g m . i n . pa ń s k i e g o s c e n a r i u s z a , z g r o m a d z i ł w k i n a c h p o n a d d wa i p ó ł m i l i o n a w i d z ó w. P r z e d e w s z y s t k i m j e d n a k s ta ł s i ę
c z y m ś w r o d z a j u s o c j o l o g i c z n e g o f e n o m e n u . „Lejdis” powstawały na większym luzie, bo stał za nami
sukces „Testosteronu” i zebrane podczas pracy nad tym filmem doświadczenia. Niemal wszystko zaiskrzyło. Dziś, jeśli myślę
o „Lejdis” to właśnie bardziej jako o fenomenie socjologicznym niż dziele filmowym. Ta historia uchwyciła jakąś ważną prze-
WYWIADY
mianę świadomościową polskich kobiet, ich potrzebę zdefiniowania się. „Lejdis” utrafiły w tę potrzebę, mając jednocześnie
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
16
charakter formacyjny – pokazały kobiece typy, względem których można się było zdefiniować.
Zarówno
„Lejdis”,
jak
i
„Testosteron”
oglądałem
na
ta k
z wa n yc h
normalnych
s e a n s a c h , w w y p e ł n i o n y m p o b r z e g i k i n i e . P u b l i c z n o ś ć r e a g o wa ł a ż y w o . Ś m i a ł a s i ę ,
wzruszała. Rzadki widok.
Rzadki? Jako autor pięciu komedii, zrobionych w ciągu dziewięciu lat, zdążyłem się
przyzwyczaić.
A l e o p o n e n c i „ L e j d i s ” p i s a l i r a c z e j o c y n i z m i e ż e r u j ą c y m n a n a j p ły t s z y c h i n s t y n k t a c h p u b l i c z n o ś c i . Zawiść może napędzać intelekt, ale rzadko kiedy mu służy. Większość krytyk „Lejdis” była jadem
podszyta, a przez to poznawczo miałka. Nie powinno się mylić cynizmu z kalkulacją, która jest namysłem nad przyszłymi
skutkami własnych teraźniejszych poczynań. W kinie, które nie zakłada z definicji tracenia pieniędzy, to wręcz pożądana
cecha.
Wydaje mi się zresztą, że dużo więcej cynizmu jest w filmowcach robiących tzw. kino artystyczne, dla których
komercyjnym obiegiem jest obieg festiwalowy. Zarabiać można tam całkiem niezłą kasę, jeździ się po świecie, bo każda
dziura ma dziś swoje „święto kina”, krytycy cię kochają, bo w kinie bez widzów tylko oni mogą nadać filmowi znaczenie,
przez co rośnie ich ranga itd. To taki sami biznes jak kino dla szerokiej publiczności, tylko ubrany w piórka sztuki. Znam wiele
tzw. artystycznych filmów, o których już w momencie powstawania wiadomo było, że będą frekwencyjną i finansową klapą,
co nie przeszkadzało płacić ich scenarzystom i reżyserom znacznie większych honorariów niż ja dostałem z własnej firmy
za „Testosteron” czy „Lejdis”.
D o f i n a n s owa n i e z P o l s k i e g o I n s t y t u t u S z t u k i F i l m ow e j ot r z y m u j ą r ów n i e ż f i l m y
k o m e r c y j n e . Dostają, bo to jest zgodne z regulaminem Instytutu. Ja wybrałem inną drogę, choć coraz częściej myślę
o współpracy z PISF-em. Zwłaszcza, że chodzi mi po głowie dużo projektów, które nie mają czysto komercyjnego charakteru.
PISF jawi się w takich przypadkach jako najlepszy partner.
N o w ł a ś n i e , j e s t p a n r ó w n i e ż a u t o r e m n i e k o m e r c y j n y c h s c e n a r i u s z y. K i l k a l a t t e m u
g ł o ś n o b y ł o o pa n a k o n t r o w e r s y j n y m t e k ś c i e z at y t u ł o wa n y m „ K r z y ż ” , n a p o d s ta -
w i e k tó r e g o m i a ł a r e a l i z o wa ć f i l m M a g d a l e n a P i e ko r z .
Brak mi już energii, by mówić cokolwiek
o „Krzyżu”. Nie pogrzebałem jeszcze całkiem tego projektu, ale dziś wydaje się, że to bardziej Magda Piekorz jest niegotowa
do pracy nad tym filmem niż ja. Najbardziej żałuję, że ten film nie powstał kilka lat temu, bo miałby wówczas duże szanse
stać się znaczącym wydarzeniem. Dużo większym niż „Senność”. Chciałbym pracować z Magdą, bo to bardzo zdolna i wrażliwa dziewczyna, musi jednak zdobyć się na nieco większą elastyczność. Film to kompromis między artystycznymi przeczuciami wielu ludzi; reżyser musi umieć im zaufać.
A c o z p r o j e k t e m f i l m u o M o n t e C a s s i n o ? Właścicielem praw do scenariusza jest ITI, więc ich należy pytać.
Chciałem go od nich odkupić, ale się nie zgodzili, choć za sukces poczytuję sobie, że odhibernowaliśmy ostatnio ten projekt
i rozmawiamy o nim. Jeśli tylko ITI wygeneruje z siebie nieco więcej energii, jest szansa, że zmienimy słowa w czyny. Bardzo
bym chciał, bo to mocna i wzruszająca historia.
C h o c i a ż c e n i ę pa n a o s tat n i s c e n a r i u s z d o „ I d e a l n e g o fa c e ta d l a m o j e j d z i e w c z y n y ”
z a c i e k awą p r ó b ę p o s z e r z e n i a k o m e d i o w e g o g at u n k u i w z b o g a c e n i a g o o n i e z m i e r n i e
rzadki w naszym kinie żywioł tragikomiczny, o tyle film zupełnie mi się nie podobał.
Wszystko,
co
miało
być
a m b i wa l e n t n e ,
w y pa d ł o
topornie.
Dobry
scenariusz
nie
w y s t a r c z y ? Niestety, nie. Uważam, że „Idealny facet dla mojej dziewczyny” to mój najlepszy, a na pewno najbardziej
dopracowany warsztatowo skrypt. Poświęciłem temu projektowi wiele energii, czasu i serca. Niestety, niewiele z tego przedostało się na ekran, bo Tomasz Konecki postanowił zrealizować ten film wbrew mnie: scenarzyście, producentowi i - co
błędną drogą. Niestety, nie ma lekarstwa na wygórowane ambicje, nie poparte przemyślaną i twórczą wizją. Nie pozostało
mi więc nic innego, jak doprowadzić do rozwiązania spółki Van Worden, w której powstały „Testosteron”, „Lejdis” i „Idealny
facet dla mojej dziewczyny”. Teraz mam własną firmę – SanGraal.
J a k i e f i l m y w y p r o d u k u j e Ś w i ę t y G r a a l ? Jakie tylko wyświetlą się w duszy mojej, mojej żony Małgosi,
komedie, których scenariusze właśnie powstają. Jedną z nich sam wyreżyseruję. Mamy też w planach film historyczny oraz
projekt, który powstaje we współpracy z Janem Jakubem Kolskim. To „Sanatorium” – scenariusz napisany przez Kolskiego na
podstawie powieści Małgorzaty Saramonowicz pod tym samym tytułem.
s u k c e s u . N i e ż a l k u r y z n o s z ą c e j z ł o t e j a j a ? Żal mi wyłącznie utraconej przyjaźni i rozczarowania, jakim
było zachowanie Tomka podczas powstawania „Idealnego faceta…”. Ale w kontekście, o którym Pan raczył wspomnieć, nie
odczuwam najmniejszego żalu. Bo Koneckiego – owszem - nie ma, ale kura została ze mną…
R o z m aw i a ł :
Łukasz Maciejewski
POLSKICH
Pa n a w s p ó ł p r a c a z K o n e c k i m w b r a n ż y f i l m o w e j u c h o d z i ł a z a s y n o n i m b r aw u r o w e g o
SCENARZYSTÓW
z którą założyłem SanGraala i naszych współpracowników! Mamy wiele projektów. W przyszłym roku chcemy zrobić dwie
17
KATALOG
O d Ś w i ę t e g o G r a a l a ? Owszem. Postanowiłem, że będę go szukał w nowych projektach filmowych…
WYWIADY
szczególnie bolesne - swojemu przyjacielowi. Mimo, iż już na etapie przedprodukcji, a potem zdjęć ostrzegałem go, że idzie
POMYSŁY PODSUWANE PRZEZ RZECZYWISTOŚĆ
NIE WYCZERPIĄ
rozmowa
z
WOJCIECHEM
SIĘ
TOMCZYKIEM
J e s t pa n d r a m at u r g i e m i s c e n a r z y s tą . K t ó r y z t y c h z a w o d ó w c i e s z y s i ę w P o l s c e
w i ę k s z y m p r e s t i ż e m ? Scenarzysta w Polsce nie ma żadnego prestiżu i miał nie będzie dopóki czegoś z tym nie
WYWIADY
zrobimy. Moim zdaniem nigdzie na świecie bycie scenarzystą filmowym nie jest źródłem szczególnego prestiżu. Oczywiście
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
18
zawód dramaturga w Polsce również nie cieszy się zbyt wielkim szacunkiem. Zresztą ktoś powiedział, że po wojnie w Polsce
dramaturgów było trzech i pół. Ciągle nie wiem kto miałby być tą połówką. Teraz dramaturgów jest dużo, ale w niemieckim
sensie tego słowa - ludzi, którzy przygotowują utwór na scenę, dokonują opracowania literackiego. Ciągle się do tego nie
przyzwyczaiłem. Dla mnie dramaturg to ten, który pisze sztuki. Ale jeśli chodzi o wymierne efekty pracy to nie jest tajemnicą,
że scenariusze są znacznie lepiej płatne niż sztuki.
A l e z p i s a n i a d l a k i n a t r u d n o s i ę u t r z y m a ć . Ta k ą s z a n s ę d a j e t y l k o t e l e w i z j a …
Jeżeli ktoś chciałby żyć w Polsce z pisania dla kina to ja mu życzę serdecznie powodzenia. Powinien przy okazji zamknąć się
w jakimś klasztorze, albo otworzyć dochodową pustelnię. Z kina w Polsce być może żyje kilku najwybitniejszych, najbardziej
renomowanych reżyserów, którzy sami sobie piszą scenariusze i sami są producentami swoich filmów. Ja bardzo sobie cenię
pisanie dla telewizji, co nietrudno jest wywnioskować z moich dokonań. W Polsce serial jako forma ekspresji twórczej jest
na ogół niedoceniany. Tymczasem na świecie w serialach grają najwybitniejsi aktorzy filmowi i teatralni, realizując śmiałe
wizje scenarzystów. Oczywiście, że jest jakaś magia w tym, że napiszę scenariusz do filmu, który zostanie obejrzany przez
1826 widzów na 16 seansach w Polsce i zostanie dostrzeżony przez jury kilku spośród osiemdziesięciu festiwali filmowych
w naszym kraju. To jest na pewno bardzo fajne i prestiżowe. Mnie natomiast bardziej pociąga możliwość mówienia głośno
i wyraźnie do milionowej widowni, a poza telewizją nie widzę takiej szansy. Moim zdaniem serial, wbrew temu co się myśli
w Polsce, jest gatunkiem niezwykle szlachetnym.
C z y z g o d z i s i ę p a n z e z d a n i e m , ż e d r a m a t u r g m u s i z n a ć t e a t r o d p o d s z e w k i ? Dramaturg
musi czuć scenę. W odróżnieniu od prozaika czy poety, musi myśleć o tym jak to będzie brzmiało ze sceny i jak to będzie
wyglądało. Musi mieć też wyobraźnię przestrzenną i plastyczną.
S c e n a r z y s t a c h y b a p o d o b n i e ? Oczywiście. Osobiście nie uważam, żeby było możliwe tzw. pisanie na aktora.
Z wyjątkiem sytuacji gdy pisze się kontynuację scenariusza, bo wtedy siłą rzeczy pisze się na aktorów. Jednak nauczyłem się
dawać im nowe zadania. To jest skuteczne, powoduje mobilizację i jest wielostronnie korzystne. W odróżnieniu od prozaika,
dramaturg i scenarzysta przedstawiają świat, który zaistnieje fizycznie.
Seriale sensacyjne w Polsce są na ogół oryginalne, ale za to większość seriali
k o m e d i o w y c h o s t a t n i c h l a t t o f o r m a t y. T o o c z y w i s t e , ż e r e a l i ó w p r a w a , c z y m e t o d
pracy policji nie skopiuje się na nasz grunt, ale poczucie humoru powinno też spraw i a ć k ł o p o t y , j e ś l i n i e w i ę k s z e ? Trafne spostrzeżenie. I wiele mówi o sytuacji w Polsce - nie tylko sytuacji
scenariuszy filmowych, ale w ogóle. Oczywiście nie jest możliwe przeniesienie formatu serialu policyjnego, ponieważ polska
zbrodnia jest zupełnie inna niż zbrodnia angielska, czy amerykańska. Wylądowalibyśmy w jakimś absurdzie. A poza tym
polska rzeczywistość, także ta kryminalna, czy z pogranicza kryminału jest tak fascynująca, tak nieopisana, że wstyd byłoby
brać formaty. Wydaje mi się, że większość formatów czy naśladownictw odchodzi od oryginału. Choćby dlatego, że kupujemy
formaty, które można określić jako wiekowe. Wiadomo, że one wymagają gruntownej adaptacji. Generalnie jestem przeciwnikiem formatów. Uważam je za szkodliwe i spychające Polskę do poziomu nie trzeciego, a czwartego świata.
W s z y s t k i e pa n a s z t u k i i w i ę k s z o ś ć s e r i a l i o pa r t y c h j e s t n a r e a l i a c h . R z e c z y w i s t o ś ć
t o d l a p a n a j e d y n e c i e k a w e ź r ó d ł o t e m a t ó w ? Dobrze, że raz na sto lat trafia się taki artysta jak Wojciech Jerzy Has, który potrafił twórczo zaadaptować kilka wielkich książek. Ale ja nim nie jestem. W Polsce rzeczywistość
jest notorycznie zakłamywana i istnieje tyle tematów tabu, tyle rzeczy o których dobrze wychowani ludzie nie mówią głośno,
tyle tematów jest zamiatanych pod dywan, że pisanie o tym to jest praca na pokolenia. Nie boję się, że pomysły podsuwane
przez rzeczywistość się wyczerpią. To jest po prostu niemożliwe. Polska rzeczywistość jest tak pełna zła, patologii, przestępstw, absurdów, że naprawdę dla scenarzystów starczy pracy jeszcze na wiele lat.
d z i w y c h w y d a r z e n i a c h . A j a k pa n p o d c h o d z i d o d o k u m e n ta c j i s e r i a l u s e n s a c y j n e g o ?
Do dokumentacji zawsze podchodzę niezwykle serio. Nauczyłem się tego przy “Zaginionej”. Wiele rzeczy przyjąłem wted
a priori, a potem zacząłem je dokumentować i okazało się, że jest trochę inaczej, a czasem zupełnie inaczej. Natomiast w czasie
dokumentacji na policji związanej z trylogią “Oficer” wiele rzeczy mnie zszokowało i właściwie były to fundamenty tego
tej od policjantów. Nasze wyobrażenie o życiu i pracy w policji mija się z rzeczywistością i jest pochodną sformatowanych
seriali sensacyjnych, programów publicystycznych poświęconych tej tematyce, książek i artykułów. Poza tym od policjantów
dało przy konstruowaniu tej historii. Po prostu użyłem faktów, które nie były podawane do publicznej wiadomości.
J a k p a n s ą d z i , c z y w i d o w n i a d o c e n i a t e n o g r o m p r a c y d o k u m e n t a c y j n e j ? Trudno jest mi
mówić o relacjach z widownią, bo ja piszę to, co sam chcę oglądać. Każdy odcinek “Zaginionej” oglądało siedem milionów
o pisanie sztuk, to mam zupełnie inne odczucia. Piszę z poczuciem, że sztuki, nad którą pracuję, nie zechce wystawić
żaden teatr, nie zechcą w niej zagrać żadni aktorzy, ani obejrzeć żaden widz. Bo dotykają tabu, tematów które nie mieszczą
się w ramach ustalonych przez poprawność polityczną. “Wampir”, a zwłaszcza “Norymberga” były szokiem dla publicznośc
teatralnej. Bo o tych rzeczach nie mówiło się, nie było takich sztuk. Jednak później okazuje się, że teatry chcą to grać
a potem jeszcze znajduje to widownię. Sztuki są znacznie bardziej prywatne i przyszła reakcja publiczności jest mi zdecydowanie bardziej obojętna. Natomiast gdybym się nie liczył z publicznością w serialach, to bym ich nie pisał.
N a Z a c h o d z i e p o p u l a r n e j e s t p i s a n i e s e r i a l i p r z e z z e s p ó ł s c e n a r z y s t ó w. C z y t o j e s t
s p o s ó b p r a c y wa r t p r o m o wa n i a , c z y w P o l s c e n i e o d e j d z i e m y n i g dy o d m o d e l u : j e d e n
s c e n a r z y s t a , i n d y w i d u a l n y t w ó r c a j a k o a u t o r c a ł o ś c i ? Nie wiem czy kiedykolwiek dojdziemy
w Polsce do takiej sytuacji. Powstają pierwsze klany rodzinne, czy zespoły ludzi, którym się dobrze ze sobą dogadują.
Zawsze rozważam czy zaprosić kogoś na przykład do pisania kontynuacji, ale moje doświadczenia z wspólnego pisania
POLSKICH
ludzi, więc myślę, że nie jestem sam. Mój gust podziela wyrazista część widowni i w nią inwestuję. Jeśli natomiast chodzi
SCENARZYSTÓW
dowiedziałem się o sprawach, które nie były wówczas nagłaśniane, nie pojawiały się w gazetach, i to też bardzo mi się przy-
19
KATALOG
serialu. Wszystko co różni ten serial - mam nadzieję, że na korzyść - od innych seriali sensacyjnych wynika z wiedzy zdoby-
WYWIADY
M o ż n a w y o b r a z i ć s o b i e j a k m o ż e w y g l ą d a ć d o k u m e n ta c j a s z t u k i o pa r t e j n a p r aw -
doprowadziły mnie do tego, że piszę sam. Nie wiem też, czy u nas istnieje potrzeba pisania zespołowego, bo sezon serialu sensacyjnego liczy dwanaście, czy trzynaście odcinków, i jeden scenarzysta jest w stanie je w ciągu roku napisać.
To, że pisałem “Oficera” sam od początku do końca było moim zdaniem słuszne. To nadało serialowi bardzo indywidualny
sznyt, podobnie jak produkcja Michała Kwiecińskiego, czy reżyseria Macieja Dejczera. Nie mamy co porównywać z wielkim
rynkiem anglojęzycznym, nigdy nie dojdziemy do takiej podaży, selekcji scenariuszy, selekcji scenarzystów. Coś w tym jest,
że jeśli mam oglądać polski serial sensacyjny to chętniej oglądam ten napisany przez pojedynczego scenarzystę, czy przez
spółkę scenarzystów, niż przez grupę scenarzystów, którzy się zmieniają w trakcie, ponieważ w takiej sytuacji wiele rzeczy
się negocjuje, uśrednia. A gdy pisze się pod swoim nazwiskiem cały serial to jest to inna odpowiedzialność - od tego zależy
przyszłość autora.
A p r o p o s s e l e k c j i s c e n a r i u s z y , j a k a d z i s i a j j e s t pa n a z d a n i e m r o l a r e d a k t o r ó w
w t e l e w i z j a c h ? Oprócz samych scenarzystów, redaktorzy telewizyjni są podstawowymi postaciami na rynku serialowym.
Bo oni reprezentują inwestora. W Polsce mówi się o producentach, reżyserach, czasem o scenarzystach, ale bardzo rzadko mówi
się o inwestorze. Bywa często mylony z producentem wykonawczym. Redaktorzy to najważniejsi ludzie w branży. Reprezentując interes inwestora starają się wygenerować jak najlepszy tekst, który będzie zalążkiem dobrego serialu, czyli takiego który
będzie miał oglądalność, nie zniszczy wizerunku stacji, ewentualnie będzie wykonywał jakąś misję i najlepiej jeśli będzie serialem rozwojowym. Oni de facto decydują o tym jaki jest ten produkt finalny. Faktycznie są producentami tego dzieła, bo bez
WYWIADY
inwestora najlepszy producent wykonawczy, najlepszy reżyser, czy scenarzysta, nic nie zdziałają.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
20
Czy
to,
ników
że
mają
scenarzysty
na
u wa d z e
czy
dobro
wręcz
s ta c j i
przeciwnie?
s taw i a
ich
Redaktorzy
na
to
pozycji
różni
ldzie,
sojuszwiększości
nie znam, ale moje doświadczenia są takie, że gramy do tej samej bramki. Wiem, że każdy scenarzysta związany z telewizją
tak by właśnie powiedział, ale w moim przypadku jest to prawda. Moje scenariusze bardzo wiele redaktorom zawdzięczają.
Czasem rzeczy, które padają gdzieś w rozmowie okazują się być fundamentalnymi dla pisanego, czy realizowanego projektu.
To dla mnie bardzo owocna współpraca i nie ma nic wspólnego z pakowaniem serialu w jakieś szufladki, żeby pasował do
stacji, czy - nie daj Boże - cenzurowaniem.
Sc e n a r z y ś c i f i l m o w i n a r z e k a j ą n a g u s t p r o d u c e n t ó w , n a t o ż e n i e p o t r a f i ą r o z p o z n a ć d o b r e g o t e k s t u , b o j ą s i ę r y z y k o w n y c h t e m at ó w. A j a k j e s t z p r o d u c e n ta m i
s e r i a l i - s z u k a j ą o r y g i n a l n y c h p r o j e k t ó w , n i e b o j ą s i ę r y z y k a ? Oczywiście, że każdy czeka
na oryginalne pomysły. Trudno mi się wypowiadać za producentów, bo jeśli sam produkuję, to tylko swoje rzeczy. W związku
z tym mam bardzo dobre układy z producentem. Natomiast myślę, że to uogólnienie w pytaniu jest krzywdzące dla produ-
LAUREAT
MISTRZA
PIÓRA
centów. Znam wyłącznie producentów, którzy mają gust, wiedzą czego chcą i potrafią to osiągnąć. Oczywiście producent
może zapomnieć o swoim guście i robić coś poniżej swojego poziomu, ale to się z reguły źle kończy. Normalne jest, że jeśli
dzisiaj w Polsce mamy kilkaset firm produkujących filmy, to nie wszystkie one mają perspektywę przetrwania najbliższych
dwóch lat. Być może wśród nich są też tacy, którzy nie mają gustu, boją się ryzyka, nie tylko finansowego, ale i intelektualnego. I zapewne jest tam tez trochę hucpiarzy i łobuzów. To jest normalne na całym świecie w tej branży.
D l a c z e g o z at e m s c e n a r z y s ta z o s ta j e w ł a s n y m p r o d u c e n t e m ? N i e j e s t pa n t u j e d y n y m
p r z y k ł a d e m . Właściwie to jest obowiązek. Projekt pisze się kilka miesięcy, nawet rok. Jeśli jestem człowiekiem odpowiedzialnym za życie swoje i rodziny to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zostawić ten projekt i nie dopilnować wszystkiego. Jeśli czegoś nie dopilnuję i projekt się wywróci, albo zostanie zrealizowany źle, to ja jestem wart tyle ile jest wart mój
ostatni film. Te czasy już tu przyszły. Dlatego nie tylko scenarzyści zostają swoimi producentami, także reżyserzy, nawet aktorzy. Po prostu człowiek musi brać odpowiedzialność za to co robi i nikt go nie zwolni z tego obowiązku. To w PRL było tak,
że scenarzyści pisali tekst, odbierali honorarium, a potem dopiero pojawiali się na premierze: goździk, klapa, do widzenia.
Dzisiaj nie można sobie na to pozwolić, ponieważ ryzyko jest zbyt duże.
D o p i l n owa ć ,
to
znaczy
ta k ż e
mieć
w p ły w
na
wybór
reżysera,
obsadę
aktorską.
C z y j a k o s c e n a r z y s t a m a p a n t a k i w p ł y w ? Nie wiem czy jako scenarzysta. Bo ja taki wpływ mam, ale nie
wiem czy jako producent, czy autor scenariusza. Kiedy coś piszę, a nie jestem tego producentem, mam prawo sugerowania
obsady, czy nawet reżyserii, ale nie biorę za to odpowiedzialności i nie oczekuję, że te sugestie zostaną przyjęte. Natomiast
gdy jestem współproducentem, moja odpowiedzialność jest znacznie większa. Wtedy chcę mieć i mam wpływ na obsadę, jak
i na wybór reżysera.
S k o r o pa n a z d a n i e m s c e n a r z y s ta d z i s i a j p o w i n i e n w s p ó ł p r o d u k o wa ć s w o j e p r o j e k t y , t o p o w i n i e n m i e ć t e ż p r z y n a j m n i e j p o d s taw y w i e d z y p r aw n e j i e k o n o m i c z n e j , n p .
d o t y c z ą c e j b u d ż e t o w a n i a f i l m u ? Scenarzysta nie jest powieściopisarzem i wcześniej czy później życie go
nauczy myślenia w kategoriach finansowych. A umowy trzeba czytać i negocjować, tam nic nie jest na zawsze. Scenarzysta
powinien jak najdłużej być właścicielem swojego projektu. Temu sprzyja development w takiej formie jak na przykład program stypendiów dla scenarzystów w PISF. Projekt musi być gotowy kiedy oferujemy go producentowi.
A l e d e v e l o p m e n t j a k o ta k i – p o z a t y m s y s t e m e m s t y p e n d i ó w - j e s t w g r u n c i e r z e c z y
p o w i ą z a n y z p r o d u c e n t e m … To jest niewłaściwe rozwiązanie. To sprawia, że człowiek, który nic nie inwestuje,
za państwowe pieniądze staje się właścicielem tekstu, w który ktoś inny inwestuje na przykład pół roku pracy. To jest system
niewolniczy. Moim zdaniem scenarzysta powinien jak najdłużej pozostawać właścicielem swojego projektu. Prawda jest taka,
że oczyściłoby to rynek, gdyby producenci inwestowali swoje pieniądze w scenariusz. Producenta trzeba jak najmocniej
mentarne zasady, wszyscy je niby znamy, ale tak trzeba robić. Jeżeli producent nie ma kapitału, żeby kupić kilka dobrych
scenariuszy to nie powinien zakładać firmy producenckiej.
C z y z a s ta n aw i a ł s i ę pa n d l a c z e g o n i e m a u n a s a n i j e d n e j n a g r o d y d l a s c e n a r z y s t y
j a k o t y t u ł u , a l e s c e n a r z y s ta m o ż e ta k ą n a g r o d ę o d e b r a ć t y l k o j e ś l i p r z y pa d k i e m
j e s t t e ż p r o d u c e n t e m t e g o p r o j e k t u . C z y ta k i e n a g r o d y n i e p o m o g ły b y z w i ę k s z y ć
libyśmy dostawać nagrody? Wszystkie obecne nagrody telewizyjne mają podnieść prestiż telewizji i ewentualnie fundatorów
tych nagród. Dlatego lepiej jest przyznać nagrodę gwieździe, nawet nie mającej związku z telewizją, niż scenarzyście nieznanemu czytelnikom prasy kolorowej. To są imprezy obciachowe, od których trzeba się trzymać jak najdalej. Jeśli chcemy mieć
nagrody to my, scenarzyści telewizyjni, powinniśmy je powołać.
K ata r z y n a D ł u g o s z
POLSKICH
R o z m aw i a ł a
SCENARZYSTÓW
p r e s t i ż u z a w o d u n a f o r u m p u b l i c z n y m ? Rzeczywiście, to może dziwić. Ale z drugiej strony dlaczego mie-
21
KATALOG
s e r i a l u , f i l m u t e l e w i z y j n e g o , n aw e t ta l k s h o w ? O w s z e m s ą n a g r o d y d l a s e r i a l u
WYWIADY
zaangażować finansowo w tekst. Wtedy będzie chciał odzyskać pieniądze i będzie chodził za naszym projektem. To są ele-
P IÓRO
M ISTRZA
Pióro Mistrza to nagroda, którą festiwal Lato Filmów honoruje znakomitych twórców za całokształt twórczości scenariopisar-
Józef Hen (2007), Andrzej Mularczyk i Jerzy Janicki (2008).
LAUREAT P IÓRA MISTRZA 2 0 0 9 :
Krzysztof Zanussi
PIÓRO
MISTRZA
skiej. W ubiegłych latach jej laureatami byli: Tadeusz Konwicki i Jerzy Stefan Stawiński (2005), Stanisław Różewicz (2006),
22
niczył w wykładach na temat filmu prowadzonych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1956-1957)
Od 1959 r. studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1960 roku rozpoczął studia na
SCENARZYSTÓW
Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1966 roku. Swoje pierwsze filmy zrealizował w Amatorskim
Klubie Filmowym Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze w latach 50-tych. Od 1966 r. zrealizował wiele filmów dokumental-
KATALOG
POLSKICH
Urodzony w 1939 r. w Warszawie. W latach 1955-59 studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczest-
Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, Francji i Rosji. W marcu 1990 r. został wybrany Prezesem Federacji Europejskich Reali-
nych, fabularnych dla kina i telewizji, tak w Polsce jak i za granicą. Jest autorem lub współautorem scenariuszy swoich filmów
(niektóre z nich zostały opublikowane: w Polsce (4 tomy), we Włoszech (2 tomy), oraz w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech,
Czechach i w Indiach. W latach 1974-1981 był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Od 1979 r. jest
dyrektorem i kierownikiem artystycznym Studia Filmowego “TOR”. Reżyseruje przedstawienia operowe i teatralne w Polsce,
WYKŁADOWCY
zatorów Audiowizualnych (FERA). Od 1992 r. jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Jest członkiem Polskiego PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy i Polskiej Akademii Umiejętności.
Filmy fabularne: Serce na dłoni; Il Sole Nero (Czarne słońce); Persona non grata; Suplement; Życie jako śmiertelna choroba
przenoszona drogą płciową; Opowieści weekendowe (Skarby ukryte; Dusza śpiewa; Niepisane prawa; Linia opóźniająca;
Ostatni krąg; Urok wszeteczny; Słaba wiara; Damski interes); Brat naszego Boga; Cwał; Dotknięcie ręki; Życie za życie;
Stan posiadania; Gdzieśkolwiek jest jeśliś jest; Wygasłe czasy; Paradygmat; Rok spokojnego słońca; Sinobrody; Niedostępna;
Imperatyw; Z dalekiego kraju; Pokuszenie; Constans; Kontrakt; Drogi pośród nocy; Spirala; Lekcja anatomii; Barwy ochronne; Miłosierdzie płatne z góry; Bilans kwartalny; Morderstwo w Catamount; Iluminacja; Życie rodzinne; Za ścianą; Struktura
kryształu.
WYKŁADOWCY
WYKŁADOWCY
ROBERT GLIŃSKI
Reżyser filmowy (fabuły i dokumentu) oraz teatralny, scenarzysta. Rektor Państwowej Wyższej Szkole
Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ukończył reżyserię na PWSFTviT w Łodzi, studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej.
Filmy fabularne; “Niedzielne igraszki”, “Rośliny trujące”, “Łabędzi śpiew”, “Superwizja”, “Wszystko co najważniejsze”, “Matka swojej matki”, “Kochaj i rób co chcesz”, “Cześć
Tereska”, “Długi weekend”, “Wróżby
kumaka”, “Benek”, “Świnki”.
Wyreżyserował ponad 30 sztuk teatralnych, większość dla Teatru Telewizji, ale reżyserował także
WYKADOWCY
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrze Ateneum
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
24
im. Stefana Jaracza w Warszawie, Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie.
D AV I D K AVA N A G H
Dyrektor generalny Irlandzkiej Gildii Dramaturgów i Scenarzystów. Członek zarządu Federacji Scenarzystów
Europejskich. Był Sekretarzem Generalnym European Script Fund, dyrektorem generalnym w Irish Film
Institute; pracował także w biurze ds. filmu Irish Arts Council.
Członek zarządu Light House Cinema Exhibition and Distribution Company oraz Komisji Rewizyjnej International Affiliation of Writers Guilds.
Członek Irlandzkiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej oraz Europejskiej Akademii Filmowej.
JOANNA KOS-KRAUZE
Reżyser i scenarzystka.
Początkowo pracowała przy programach telewizyjnych i reklamowych oraz filmach dokumentalnych.
Była pomysłodawcą, współscenarzystką i drugim reżyserem filmu “Mój Nikifor “(2004). Była II reżyserem
przy filmach telewizyjnych z cyklu “Wielkie rzeczy” (m.in. “System”, “Gra”, Sieć”). W 2006 roku jako współreżyser i współscenarzystka odebrała Złote Lwy na XXXI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za “Plac
Zbawiciela”, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem większości krytyków (dziennikarze przyznali
filmowi swoją nagrodę w Gdyni, a potem także Złotą Taśmę wręczaną przez Koło Piśmiennictwa SFP). “Plac
Zbawiciela” zebrał laury także na innych polskich festiwalach: m.in. na Camerimage i Prowincjonaliach, oraz
w Trieście, Valladolic, Seattle i Sozhou.
Przewodnicząca Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
KRZYSZTOF KRAUZE
Reżyser i scenarzysta filmowy.
Ukończył Wydział Operatorski PWSFTviT.
Po studiach przez pięć lat związany był ze Studiem Małych Form Filmowych “Se - Ma - For”.
W latach 1983-85 związany ze Studiem im. Karola Irzykowskiego, a potem do 1995 z Zespołem TOR.
Zadebiutował jako reżyser w 1988 roku filmem “Nowy Jork - czwarta rano”, do którego również współtworzył scenariusz. Jest autorem również m.in. “Gier ulicznych”, “Długu”, serii “Wielkie rzeczy”, “Mojego Nikifora”
oraz “Placu Zbawiciela”.
Od 2001 jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Obecnie jest przewodniczącym Rady Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej.
ROMAN KURKIEWICZ
Dziennikarz, redaktor, felietonista.
Studiował filozofię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1979-89 związany był z opozycją demokratyczną. Pracował w “Gazecie Wyborczej” od początku
jej istnienia, gdzie współtworzył m.in. “Magazyn Gazety”. Był również pracownikiem działu publicystyki
TVP 2, gdzie współpracował przy takich programach, jak “Tok Szok” czy “Magazyn Literacki”. W 2001 był
Aktualnie jest felietonistą “Przekroju”. Prowadzi też audycję poświęconą książkom w radiu Tok FM. Związany z Collegium Civitas, gdzie wykłada przedmiot “Warsztat prasowy – literatura faktu”.
W ramach Script Forum prowadzi cykl spotkań “Lato Słów”.
WYKŁADOWCY
zastępcą kierownika działu społecznego w tygodniku “Newsweek Polska”.
25
Scenarzysta filmowy i telewizyjny, dramaturg, reżyser (teatralny i telewizyjny), wykładowca.
Filmy: “Dance of the Wind” (nagroda publiczności na Londyńskim Festiwalu Filmowym w 1997r.).
Sirkis, Ioann Gruffudd i Kate Winslett. Przez wiele lat scenarzysta licznych popularnych seriali w Wielkiej
Brytanii, głównie obyczajowych.
Seriale telewizyjne: “The Bill”, “Casualty”, “EastEnders”, “The Royal”, “Medics”, “Boon”, “Backup”, “Harry and
Where The Heart Is”. Ponadto autor czterech odcinków serii “Roman Mysteries” dla BBC 1 (2008).
Obecnie pracuje nad dwoma fabułami pełnometrażowymi i nowym serialem telewizyjnym.
Wykładowca, script doctor, scenarzysta, dramaturg, poeta.
Przez 25 lat dziekan Graduate Creative Writing Program w University of Southern California. Obecnie jest
gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Karola w Pradze i University of Oklahoma.
Oryginalne scenariusze: “Lady Oscar”, “Faber”; współautor takich filmów jak “The Border”, “Matilda”, “How
the West Was Won”, oraz zdobywcy Oscara, “Łowcy jeleni”. Scenarzysta, reżyser i producent fabularyzowanego dokumentu “Exile”. Najnowsze scenariusze : “The Last Story of the Century” (2009), oparte o relacje
z oblężonego Sarajewa i “The Shoe” (planowana produkcja w 2010).
Autor 7 tomików poezji, przetłumaczonych na 10 języków. Czytał swoje wiersze w nowojorskiej Carnegie
Hall, Tokio, Hong Kongu, Pekinie, Bangkoku, Londynie, Paryżu Atenach, Sztokholmie, Sofii, Warszawie,
Pradze i Sao Paulo.
POLSKICH
JAMES RAGAN
SCENARZYSTÓW
Autor wielu filmów telewizyjnych, w których zagrali m.in. Brian Cox, John Thaw, Frances Barber, Andy
KATALOG
ROBIN MUKHERJEE
ANDRZEJ SARAMONOWICZ
Dramaturg, scenarzysta, dziennikarz, reżyser i producent.
Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. W 2003 r. ukończył studia w Mistrzowskiej Szkole
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
Pracował w redakcjach: “Gazety Wyborczej”, “Vivy” i “Przekroju”.
Karierę filmową rozpoczął od filmu “Pół serio”, którego scenariusz powstał z napisanych wcześniej scenek
do programu kulturalnego pod tym samym tytułem. Komedie “Testosteron” i “Lejdis” biły rekordy oglądalności w kinach; ta druga osiągnęła wynik ponad 2,5 mln widzów, stając się najpopularniejszą polską
komedią od 1989 roku.
Filmy fabularne: “Idealny facet dla mojej dziewczyny”, “Lejdis”, “Testosteron”, “Ciało”, “Pół serio”.
Sztuki teatralne: “Testosteron”, “2 maja”.
WOJCIECH TOMCZYK
Dramaturg, scenarzysta i producent.
Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST (obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra
WYKŁADOWCY
Zelwerowicza) oraz Studium Scenariuszowego PWSFTViT.
Dramaturg: autor m.in. “Inki 1946”, “Wampira” i “Norymbergi”.
Scenariusze filmów fabularnych: “Rajski ptak”, “Czarne słońca”, “Spona”, “Świadek koronny”, “Katyń
(współpraca scenariuszowa).
Seriale: “Bank nie z tej ziemi”, “Sposób na Alcybiadesa”, “Zaginiona”, “Kosmici”, “Oficer”, “Oficerowie”, “Trzeci
oficer”.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
26
KRZYSZTOF ZANUSSI
Reżyser filmowy, teatralny i scenarzysta.
Ukończył wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, wydział filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim
i studia reżyserskie w PWSFTviT w Łodzi. W latach 1971-1983 wiceprezes Stowarzyszenia Filmowców
Polskich, a w latach 1975-1977 przewodniczący Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.
Od 1980 roku kierownik artystyczny zespołu, a następnie dyrektor Studia Filmowego “Tor”. Członek Europejskiej Akademii Filmowej. Od 1997 roku członek Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych i Literatury. Członek
Polskiego PEN-Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy.
II FORUM
SCENARZYSTÓW
Filmy fabularne m.in.: “Serce na dłoni”; “Il Sole Nero”; “Persona non grata”; “Suplement”; “Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”; “Brat naszego Boga”; “Cwał”; “Stan posiadania”; “Constans”; “Barwy
ochronne”; “Bilans kwartalny”; “Iluminacja”; “Życie rodzinne”; “Za ścianą”; “Struktura kryształu”.
A G AT H A D O M I N I K
Scenarzystka, producentka, członkini Writers Guild of America, występuje jako arbiter w sporach scenarzystów z producentami.
Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST.
Pracowała w kierownictwie TriStar Pictures, a następnie przez kilka lat była wiceprezesem ds. produkcji
w Summers-Quaid, firmie producenckiej Dennisa Quaida. W tym czasie wyprodukowała “Hideaway”,
z Jeffem Goldblumem, Christine Lahti i Alicią Silverstone w rolach głównych.
Scenarzystka wielu projektów fabularnych dla Dreamworks, Warner Brothers, Universal, Fox2000 i Miramax,
głównie specjalizuje się w adaptacjach literatury. Przy trzech projektach pracowała z Agnieszką Holland.
W 2005 napisała scenariusz do mini serial „Human Trafficking”, w którym główne role zagrali Donald Sutherland, Robert Carlyle i Mira Sorvino. Znakomicie oceniany serial, otrzymał kilka nominacji do Złotych Globów
i Emmy. Najnowsze scenariusze: „Boot Camp” (fabuła do której zdjęcia nakręcono dwa lata temu), „Victoria
Woodhull” (dwuczęściowy mini serial, planowana produkcja w tym roku). Obecnie pracuje nad kolejnym
projektem telewizyjnym, opartym na faktach.
PAV E L J E C H
Scenarzysta, scrpt editor, reżyser.
Od 2008 r. jest dziekanem FAMU, czyli Wydziału Filmowego i Telewizyjnego Akademii Muzycznej w Pradze.
Jest absolwentem tej uczelni, a także Columbia University w Nowym Jorku.
Jest między innymi współautorem scenariusza do „Grandhotelu” w reż. Davida Ondricka, który miał premierę
podczas Berlinale w 2007r. Autor podręcznika „The Seven Minute Screenplay”, który ma zostać wydany
w tym roku.
Producent, scenarzysta, reżyser.
Dyrektor generalny Primehouse GmbH w Berlinie. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej.
Od 25 lat pracuje w przemyśle filmowym jako scenarzysta, reżyser i producent. Ponadto przez ponad dziesięć lat był związany z Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), gdzie kierował departamentem produkcji.
alnego i pokrewnych dyscyplin (nowe media itp.).
27
KATALOG
Programy Primehouse przeznaczone są dla profesjonalistów z dziedziny filmu, telewizji, sektora audiowizu-
WYKŁADOWCY
FRANK STEHLING
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
II FORUM
SCENARZYSTÓW
PROGRAM FORUM
FORUM SCENARZYSTÓW
11 lipca 2009, godz. 11:00
Wa r s z awa
( d aw n a B i b l i ot e k a U n i w e r s y t e c k a ,
Krakowskie Przedmieście 26/28)
PROGRAM
FORUM
“TWÓRCZOŚĆ MA SWOJĄ CENĘ”
30
P R O G R A M FO R U M :
11:00-11:30 Otwarcie Forum przez prowadzącego obrady Wojciecha Tomczyka.
11:30-12:15 „Writers Guild of America (WGA) i arbitraż gildii w sporach scenarzystów z producentami” – Agatha Dominik,
scenarzystka, arbiter z ramienia WGA.
12:15-13:00 „Development w Polsce i rola scenarzysty w produkcji filmu” - Joanna Kos-Krauze, przewodnicząca Koła
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
13:00-13:45 „Zalecenia Federacji Scenarzystów Europejskich w kwestii publicznego finansowania developmentu projektu
filmowego oraz zasady funkcjonowania FSE „ - David Kavanagh, członek zarządu Federacji Scenarzystów Europejskich,
dyrektor generalny Irlandzkiej Gildii Dramaturgów i Scenarzystów.
13:45 Zdjęcie Scenarzystów Polskich
14:00 Lunch
15:00 Głosowanie postanowień Manifestu Scenarzystów Europejskich.
15:15
Dyskusja
o
zasadach
finansowania
prac
scenariuszowych w
PISF
i
współpracy producent-scenarzysta.
Uczestnicy panelu: Agnieszka Odorowicz, Jacek Bromski, Joanna Kos-Krauze, Irena Strzałkowska, Piotr Dzięcioł.
Ok. 17:30 Zakończenie Forum
Po zakończeniu Forum, o godz. 19:00, w kinie Luna, odbędzie się G a l a 1 5 . L a t a F i l m ó w .
W programie wieczoru m . in .:
- wręczenie Pióra Mistrza (nagrody za całokształt twórczości scenariuszowej) Krzysztofowi Zanussiemu,
- wręczenie nagród w międzynarodowym Konkursie na Film z Najlepszym Scenariuszem,
- projekcja zwycięskiego filmu z najlepszym scenariuszem,
- koktajl.
Wejście na Galę na podstawie zaproszenia lub akredytacji Script Forum.
“NIE ZG ADZAM SIĘ NA BEZCZYNNOŚĆ”
Joanna Kos-Krauze
przewodnicząca Koła Scenarzystów SFP
J akie filmy i dlaczego ?
Fakt, że udało nam się reaktywować Koło Scenarzystów przy SFP, wynika z bezradności i frustracji, że w Polsce zawód scenarzysty zatracił jakąkolwiek rangę. Jest to jeden z najbardziej niedoinwestowanych, jeśli nie najbardziej zaniedbany, obszar w polskiej kinematografii.
Wzięło się to również z tego, że ciągle słyszymy: „nie ma dobrych scenariuszy”. To prawda, ale połowiczna. Spróbujmy się zastanowić
W tym roku powstało kilkadziesiąt filmów pełnometrażowych. Pod względem ilości wyprodukowanych obrazów był to rok imponujący.
Ale czy umiemy sobie odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego powstały te, a nie inne filmy?”. Moim zdaniem na pewno część z nich nie powstała na podstawie dobrego scenariusza, a na pewno większość z tych scenariuszy mogłaby być dopracowana. Tym samym nasze polskie
filmy mogły zgromadzić większą widownię, znaleźć się na większej ilości festiwali, zainteresować zagranicznych dystrybutorów i więcej
zarobić... Dlaczego tak się nie stało? Ponieważ nie zostały spełnione dwa warunki.
Po pierwsze, nie wiemy jakie kino ma w Polsce powstawać. Jakie teksty powinny zostać zekranizowane, jaki jest klucz, który przesądza,
że jedne obrazy powstają , a inne nie. Grzechu pierworodnego tej sytuacji upatruję w tym, że jako twórcy nie możemy spotkać się na podstawowym poziomie – na poziomie intencji reżysera, producenta i scenarzysty. Producent chce przede wszystkim zarobić, reżyser chce
prestiżu, a scenarzysta ma te postulaty pogodzić. Dzisiaj w Polsce autor scenariusza jest bezradny i zdezorientowany, bo tak naprawdę
nie wie co ma pisać. Czy ma tworzyć kino komercyjne, czy ma walczyć o poziom artystyczny i warsztatowy dzieła.
Drugi czynnik determinujący poziom naszego kina, to zatrważające wręcz niedofinansowanie kluczowego etapu powstawania filmu – prac
WYWIAD Z JOANNĄ KOS-KRAUZE
z czego to wynika.
literackich. Dopóki prace scenariuszowe nie będą poważną pozycją w budżecie filmu, nie będzie dobrego kina. Producenci traktują scenariusz nie jako fundament dzieła filmowego, ale jako zło konieczne, za które nie chcą płacić i nad którym nie chcą pracować, bo za rozwój
31
projektu, poprawki, kolejne wersje trzeba płacić.
oceny projektów, w wyborze tematów i spraw, które polskie kino ma poruszać. A przede wszystkim w poziomie artystycznym filmów.
Ogromna. Powinna być. Jest coraz mniejsza.
R elacje producent - scenarzysta
Chcę zaznaczyć, że w Polsce jest kilku bardzo dobrych producentów. Takich, którzy potrafią wybrać dobry temat, stworzyć scenarzyście
SCENARZYSTÓW
Jaka jest rola scenarzysty w tym procesie?
KATALOG
Dzisiejsza kinematografia w istocie jest kinematografią producencką. I ma to swoje daleko idące konsekwencje. Konsekwencje w kryteriach
warunki finansowe i czasowe, umożliwiające pracę nad scenariuszem. Tacy, którzy rozumieją , że nawet pozornie trudny temat może od-
stą piony. Niestety takich producentów jest za mało.
Za nieudane dzieła głownie obciąża się winą scenarzystów i reżyserów. To nas się rozlicza z niskiej widowni, wyników sprzedażowych
i są to realne konsekwencje. Możemy być pewni, że będzie nam dużo trudniej zebrać pieniądze na kolejny nasz projekt. Ale może trzeba
sobie zadać pytanie, czy to musiał być zły film? A może niewiele dzieliło od tego, żeby powstał bardzo dobry obraz, gdyby producent po
prostu pracował nad projektem, był rzeczywistym partnerem, nie tylko finansowym, ale również intelektualnym. Gdyby otoczył twórców
opieką.
Producent, który zrealizował w roku dwa filmy, które były katastrofą finansową i artystyczną , moim zdaniem, nie zostanie z tego rozliczony. Spokojnie może się ubiegać o kolejne publiczne środki. Słyszymy ewentualnie o producentach nieuczciwych, ale nie słyszymy,
że producent nie zna się na kinie, nie rozumie literatury, nie potrafi rozpoznać tematów, nie rozpoznaje oczekiwań widowni. A ilu jest producentów, którzy potrafią w „twórczy sposób” połączyć osobowość, talent, kreatywność scenarzysty i reżysera?
Termin „Producent Artystyczny” w Polsce jest oksymoronem. Za poziom artystyczny dzieła obciążani są wyłącznie scenarzyści i reżyserzy.
Ja twierdzę, że ten rynek głównie generują producenci i dlatego też powinni zacząć ponosić konsekwencje.
POLSKICH
nieść sukces i komercyjny i artystyczny. Ale wymaga to rzetelnej pracy na każdym etapie filmu, a scenarzysta w tym procesie jest nieza-
Jako autorzy mamy poczucie, że dziś chodzi wyłącznie o to, żeby scenariusz przyniósł zyski dla producenta. Nikt nie walczy już o poziom
literacki tekstów, o poziom artystyczny filmu. Dziś w procesie realizacji filmu rządzi producent. Reżyser, jeśli ma pozycję i udane filmy,
może jeszcze przeprowadzić swoją wolę artystyczną. Scenarzysta nie może w zasadzie nic. Może być tylko posłusznym wykonawcą albo
wycofać nazwisko.
A przecież wielu spośród nas udowodniło, że potrafi pisać, że mamy coś do powiedzenia, że rozumiemy widza, i nasze filmy zarobiły albo
postawiły istotne pytania, które poruszyły widownię. Dopóki nie zaistnieje pewna doza zaufania w naszych wzajemnych relacjach stan
ten będzie się pogłębiał.
Jesteśmy w sytuacji trudnej, bo większość produkcji powstaje z pieniędzy publicznych. Z drugiej strony, stan ten sprzyja walce o przejrzystość wydatkowania tych funduszy. Musimy walczyć o to, żeby większe środki były inwestowane w prace literackie. Być może powinien
być utworzony development wyłącznie literacki.
Myślę jednak, że nie brak pieniędzy jest największym problemem. Najboleśniejszym problemem jest brak rozmowy. Nie ma już kierowni-
JOANNĄ KOS-KRAUZE
Co możemy zrobić? Bardzo dużo. Muszą tylko być to konsekwentne i solidarne działania.
WYWIAD
rzystami rozmawiali, pracowali nad projektami, wspierali. Byli naturalnymi sojusznikami projektów, ponieważ wkładali w nie czas i swoje
Z
ków literackich, osób niezastą pionych, nie do przecenienia. To przy ich współpracy powstawały najwybitniejsze obrazy. To oni ze scena-
wana. To kierownicy literaccy, jako pierwsi stawiali podstawowe pytania. Stawiali je, ponieważ wierzyli, że kino jest ważną , unikalną formą
wypowiedzi.
Dzisiejsi producenci w to miejsce nie powołali nikogo, ani niczego. To puste miejsce widzę niemalże w każdym polskim filmie. Ten brak
rozmowy, refleksji „po co?” i „dla kogo?” powstał ten film.
S olidarność S cenarzystów
Pierwszy krok już został zrobiony: Koło Scenarzystów znowu funkcjonuje. W marcu zostaliśmy przyjęci do Federacji Scenarzystów Europejskich. Jest to dla nas wielka szansa. Przede wszystkim szansa wymiany doświadczeń. Część z gildii europejskich ma długoletnią tradycję. Na przykład duńska istnieje od 100 lat! Nasi koledzy w Europie mają sprawdzone, wypracowane narzędzia dotyczące ochrony prawnej
zawodu, systemów edukacji, współpracy z producentami i instytucjami finansującymi szeroko pojęte utwory audiowizualne.
Dla nas najpilniejszą sprawą jest ochrona prawna zawodu scenarzysty w Polsce. Doświadczenie mówi, że przeciętny polski scenarzysta nie
wie co podpisuje! Niestety jesteśmy sami sobie winni. Godzimy się na warunki producentów, ponieważ nie posiadamy nawet minimalnej
wiedzy prawnej i ekonomicznej. Nie rozumiemy z jakimi konsekwencjami wiąże się uprawianie tzw. ”wolnego zawodu”. Zarząd Koła Scena-
SCENARZYSTÓW
rzystów, w miarę możliwości i środków, stara się organizować spotkania z prawnikami, specjalistami z zakresu prawa autorskiego.
Uważam, że powinniśmy zacząć walczyć o „stawki minimalne”. Pomysł ten powinniśmy rozważyć bardzo wnikliwie, przeanalizować jak
KATALOG
POLSKICH
32
doświadczenie. Wiedzieli, że zanim nasza twórczość zmierzy się z widownią musi być dobrze przygotowana, dopracowana, przedyskuto-
W Stanach, czy w Europie często umowa ze scenarzystą jest niemalże grubości scenariusza. Tam każdy zapis coś znaczy, wszystko jest
możemy to wdrożyć. Został uruchomiony już portal scenarzystów, który powinien być żywym, twórczym łącznikiem pomiędzy nami.
Aby zmienić naszą sytuację musimy szukać rozwiązań systemowych. Na przykład na poziomie wytycznych rekomendowanych do Rady
PISF: systemu wypłaty rat, stworzenia developmentu literackiego, stawek minimalnych itd.
regulowane, łącznie z krojem czcionki i numerem planszy, na której pojawia się nazwisko scenarzysty, jego udział w promocji filmu.
Wynagrodzenie scenarzysty to również pieniądze na konsultacje i dokumentacje scenariuszowe.
Uważam, że obowiązkiem scenarzystów jest czytać umowy i patrzeć jak są wynagradzani nasi koledzy. Ja zawsze sygnalizuję, jeśli uważam, że kwota jest za niska w stosunku do przedsięwzięcia. Pamiętajmy, że z naszych, zwykle zaniżonych stawek producenci czynią „wzór
metra z Sevres”.
Z dokumentów, które otrzymaliśmy z Federacji Scenarzystów Europejskich wynika, że w większości gildii scenarzyści telewizyjni stanowią
ok. 70% ich członków. Być może kolejnym krokiem powinny być zmiany na poziomie statutowym stowarzyszenia, rozszerzające formułę
Koła. Stawiam ten problem pod dyskusję.
Nie da się nikogo zmusić, żeby nas doceniał. Nie ma innej drogi przywrócenia rangi temu zawodowi niż poprzez ochronę prawną
i finansową. Udało się to wyregulować już w wielu krajach, to po prostu pewien standard pracy. Standard, do którego powinniśmy dążyć.
Niepotrzebne są do tego wielkie manifesty i odezwy, trzeba po prostu znaleźć finanse na opłacenie prawników, wypracować rozwiązania
systemowe, chodzić, walczyć, lobbować i krok po kroku zmiany przeprowadzać.
KOŁO SCENA R Z Y S T Ó W
Do Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich należeć może osoba, która już jest członkiem Stowarzyszenia
Filmowców Polskich(można być członkiem również innego koła lub sekcji w Stowarzyszeniu).
Osoby zainteresowane członkostwem w Kole Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich prosimy o maile na adres:
[email protected]
W mailu prosimy wpisać swoje imię i nazwisko, mail i telefon, numer legitymacji SFP oraz informację o ewentualnej przynależności do innego koła lub sekcji.
Chętni do wstąpienia do Koła będą również mogli wpisać się na listę, dostępną w biurze Script Festivalu, w dawnej Bibliotece
Uniwersyteckiej.
Na początku września 2008 r. zostanie zorganizowane specjalne spotkanie, w trakcie którego ustalony będzie program działania Koła odnośnie najpilniejszych spraw scenarzystów.
JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW P OLSKICH
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby związane z twórczością filmową, legitymujące się znacznym dorobkiem artystycznym, w szczególności zaś reżyserzy i operatorzy obrazu filmów kinowych i telewizyjnych, autorzy scenariuszy, dialogów i innych filmowych opracowań literackich, operatorzy dźwięku, montażyści obrazu, montażyści dźwięku i animatorzy,
scenografowie, kostiumografowie, architekci i dekoratorzy wnętrz, plastycy filmowi, charakteryzatorzy, kierownicy produkcji
wym zarządem przez SFP członkami mogą być również producenci utworów audiowizualnych.
Członkowie SFP mają prawo wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia, uczestniczyć w zebraniach i walnych zjaz-
Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest branie czynnego udziału w pracach SFP, w realizacji jego celów i zadań, przestrzeganie statutu, regulaminu, uchwał i zaleceń SFP, a także regularne opłacanie składek członkowskich.
Wymagane dokumenty:
dwa zdjęcia
podpisana deklaracja członkowska
ksero dyplomu
pozytywna opinia przewodniczącego Koła (dotyczy Koła Młodych)
Podpisane deklaracje wraz z resztą wymaganych dokumentów należy składać w biurze Stowarzyszenia Filmowców
Polskich bądź przesłać na adres:
S towa r z ys z e n i e F i l m owc ów P o l s k i c h
ul. Krakowskie Przedmieście 7
0 0 - 0 6 8 Wa r s z awa
Więcej informacji oraz wniosek do ściągnięcia na stronie w w w . s f p . o r g . p l
POLSKICH
dwie rekomendacje od członków SFP
SCENARZYSTÓW
dach z głosem stanowiącym, a także korzystać ze świadczeń i opieki Stowarzyszenia.
33
KATALOG
a także inni twórcy i pomocniczo twórczy pracownicy filmu stale związani z produkcją filmową. W zakresie objętym zbioro-
JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KOŁA SCENARZYSTÓW
JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KOŁA SCENARZYSTÓW
FEDERACJA
SCENARZYSTÓW EUROPEJSKICH
FEDERACJA
SCENARZYST Ó W
EUROPEJSKI C H
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
34
F ederacja S cenarzystów E uropejskich
( F é d é ration des S c é naristes d ’ E urope )
Federacja Scenarzystów Europejskich to organizacja skupiająca gildie i stowarzyszenia scenarzystów z całej Europy.
Obecnie Federacja zrzesza 28 gildii scenariuszowych z 22 krajów, reprezentujących ponad 9 tysięcy autorów.
W tym roku znalazło się w tym gronie Koło Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Federacja stawia przed sobą szereg zadań, wśród których są m.in. walka w obronie swobody wypowiedzi i twórczości artystycznej na rynku audiowizualnym, promocja zawodu scenarzysty, podejmowanie starań w celu zabezpieczenia moralnych
oraz materialnych praw i interesów scenarzystów. Federacja chce pracować także na rzecz ujednolicenia ustawodawstwa
dotyczącego własności intelektualnej na poziomie europejskim i w państwach członkowskich Unii Europejskiej na najlepszych możliwie warunkach z punktu widzenia scenarzystów. FSE wspiera również organizacje członkowskie w działaniach
na rzecz obrony ich interesów w ich własnych krajach.
Z arząd FS E :
Christina Kallas (prezes)
Sven Baldvinsson (wiceprezes)
Stanislav Semerdjiev (skarbnik)
David Kavanagh
Gino Ventriglia
Publikowany obok Manifest Scenarzystów Europejskich jest dostępny w kilku językach na stronie www.scenaristes.org, gdzie
można się pod nim podpisać. Manifest jest inicjatywą w ramach kampanii na rzecz zapewnienia należnego prestiżu zawodowi
scenarzysty. Jego postanowienia będą również przedmiotem obrad II Forum Scenarzystów.
MANIFEST
SCENARZYSTÓW
EUROPEJSKICH
Opowieści są bogactwem ludzkości i składnicą różnorodności naszego kulturowego dziedzictwa. Są tworzone, przekształcane wciąż interpretowane dla nowych czasów przez ludzi, którzy je opowiadają. W naszych czasach historie opowiadają
Ta l e n t o w i
europejskich
autorów
należy
u fa ć ,
rozwijać
go
i
wspierać.
E u r o p e j s k i e k i n e m at o g r a f i e p o w i n n y z n a l e ź ć s p o s o b y p r z y c i ą g a n i a s c e n a r z y s t ó w i u t r z y m y w a n i a i c h p r z y k i n i e i p r z y z a w o d z i e s c e n a r z y s t y.
S t w i e r d z a m y s ta n o w c z o , ż e :
Scenarzysta jest autorem filmu, podstawowym twórcą dzieła audiowizualnego.
Użycie określenia „autor filmu” w sposób nienależyty jest nie do przyjęcia.
Moralne prawa scenarzysty, szczególnie prawo do utrzymania integralności jego dzieła i do jego ochrony przed zniekształceniem i niewłaściwym użytkowaniem powinny być niezbywalne i w pełni przestrzegane w praktyce.
Scenarzysta powinien otrzymywać należytą zapłatę za każdą formę eksploatacji swojego dzieła.
Jako autor, scenarzysta powinien mieć prawo uczestnictwa w procesie produkcyjnym, a także w promocji filmu, za co powinien otrzymywać zapłatę. Jako autor, scenarzysta powinien być wymieniany zgodnie z jego udziałem w filmie, włączając
w to katalogi festiwalowe, pisma z programem telewizyjnym i recenzje.
MANIFEST SCENARZYSTÓW EUROPEJSKICH
scenarzyści.
35
Rządy państw i agencje finansujące filmy do wspomagania scenarzystów poprzez większe skupienie energii i środków,
zyjnych oraz poprzez bezpośrednie finansowanie scenarzystów.
Badaczy akademickich i krytyków filmowych do uznania roli scenarzystów, a uniwersytety, akademie i programy szkoleniowe do edukacji następnych pokoleń zgodnie ze wspólnotowym charakterem medium filmowego oraz w poszanowaniu
sztuki i rzemiosła, jakim jest pisanie scenariuszy.
świetlania programów filmowych honorujących scenarzystów w taki sam sposób jak reżyserów, aktorów, czy kinematografie
narodowe.
Narodowe systemy prawne i prawo europejskie powinny uznać, że scenarzysta jest autorem filmu.
Narodowe systemy prawne i prawo europejskie powinny zapewnić scenarzystom możliwości organizowania się, negocjowania i podpisywania zbiorowych umów, aby wspomagać i utrzymywać odmienne tożsamości kulturowe każdego kraju,
a jednocześnie ułatwiać wolny przepływ scenarzystów między wszystkimi narodami.
Będziemy:
Rozpowszechniać ten manifest między uczestnikami przemysłu filmowego i w prasie poszczególnych krajów.
Prowadzić kampanie na rzecz wprowadzenia w życie postulatów tego manifestu.
Poszukiwać sposobów implementacji zmian prawnych, których żądamy w tym manifeście, do narodowych systemów prawnych i prawa europejskiego.
POLSKICH
Festiwale, muzea filmowe i inne instytucje do wymieniania scenarzystów w swoich programach oraz do organizacji i wy-
SCENARZYSTÓW
w formie dotacji, odliczeń podatkowych lub programów inwestycyjnych, na stadium developmentu filmów i produkcji telewi-
KATALOG
W z y wa m y :
KARTA
AUTO-OCENY
K a r ta a u t o - o c e n y u t w o r z o n a p r z e z F r é d é r i c a K r i v i n e ’ a i Y v e s L ava n d i e r a , o p i e r a
s i ę n a s e r i i p y ta ń d r a m at u r g i c z n y c h , d z i ę k i k t ó r y m a u t o r s a m m o ż e o c e n i ć p o t e n cjał swojego tekstu.
Frederic
Krivine,
s c e n a r z y s ta
francuski,
b y ły
szef
Gildii
Scenarzystów
Francu-
s k i c h , p r owa d z i s z e r e g s z ko l e ń w e F r a n c j i i n a ś w i e c i e . J e d n y m z n i c h s ą “ B i a ł e n o c e ”
w C a n n e s ( “ N u i t s b l a n c h e s ” ) . S e l e k c j a u c z e s t n i k ó w s z k o l e n i a p r z e b i e g a n a p o d s ta wie analizy tekstu scenariusza oraz samodzielnie wypełnionej przez autora karty
a u t o - o c e n y.
K
SA
CR
ET
NA RA
ZU
YT
ŚO
CIOCENY
K A R TA A U T O - O C E N Y
SCENARIUSZA PEŁNOMETRAŻOWEGO
KATALOG SCENARZYSTÓW POLSKICH
38
38
1 ) O Ś KO M E R C Y J N A
(potencjał dotarcia do publiczności)
N.B. :
niniejsza karta nie ocenia osi komercyjnej jako takiej, czyli nie narzuca autorowi, że dotarcie do widza musi być (lub
nie musi być) jego priorytetem. Jej rolą jest pomóc autorowi wyczuć jaki jest generalnie potencjał dotarcia do publiczności,
który można oszacować analizując własny scenariusz w świetle oceny jego dramaturgii. W części 1. za każdym TAK potencjał dotarcia oznacza tendencje wzrostowe. Ten potencjał musi być powiązany z kosztami produkcji w części 2. Na przykład
scenariusz napisany przez początkującego scenarzystę, na który nie poszłaby liczna publiczność, nie może być zbyt obciążający dla przewidywanego budżetu, inaczej nigdy nie zostanie zrealizowany.
Na wstępie, czy możesz opowiedzieć tą historię w trzydziestu słowach? TAK-NIE
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy ten scenariusz przedstawiony w trzydziestu słowach wydaje się oryginalny? TAK-NIE
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.
A ) E KS P O Z YC J A
Czy jest ona skoncentrowana na głównym bohaterze filmu? TAK-NIE
Czy zawiera konflikt? TAK-NIE
Czy każda z sekwencji ekspozycji zawiera istotny element charakteru głównego bohatera lub antagonisty (o ile taki jest)?
TAK-NIE
K a r ta a u to - o c e n y s t wo r z o n a p r z e z F r e d e r i c a K r i v i n e ’ a , G i l d i a S c e n a r z ys tów F r a n c u s k i c h Czy postaci przedstawione są poprzez akcję i sytuacje (a nie poprzez dialogi)? TAK-NIE
B ) P R OTA G O N I S TA / W Y D A R Z E N I E I N I C J U J Ą C E
Kto jest (kim są) protagonista (protagoniści)? Opisz wydarzenie inicjujące w dwóch linijkach: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
.
Przewidujesz, że nastąpi ono w pierwszych 20 minutach? TAK-NIE
Czy jest ono absolutnie jasne dla widza? TAK-NIE
Dla głównego bohatera? TAK-NIE
Czy wydarzenie inicjujące zawiera Niemożliwość Wycofania się? TAK-NIE Jeśli tak opisz ją : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
.
Czy jesteś pewien (pewna), że główny bohater to ten, który w tym momencie filmu przeżywa najwięcej sytuacji konfliktowych? TAK-NIE
C ) C E L G Ł ÓW N E G O B O H AT E R A
Jaki jest cel głównego bohatera? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy pozostaje celem aż do kulminacji? TAK-NIE
Czy jest możliwy do osiągnięcia? TAK-NIE
Czy jest trudny do osiągnięcia? TAK-NIE
Czy jest antagonista? TAK-NIE
Jeśli tak, czy podąża za jakimś jednym zrozumiałym celem? TAK-NIE
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jaka jest główna przeszkoda pochodząca z zewnątrz? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jak jest przezwyciężona? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jaka jest główna przeszkoda pochodząca z wewnątrz? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jak jest przezwyciężona?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
K a r ta a u to - o c e n y s t wo r z o n a p r z e z F r e d e r i c a K r i v i n e ’ a , G i l d i a S c e n a r z ys tów F r a n c u s k i c h POLSKICH
D ) P R Z E S Z KO DY
SCENARZYSTÓW
Czy jest on jasny dla widza? TAK-NIE
39
KATALOG
....................................................................................................................................................................................................................................................................
KARTA AUTO-OCENY
...................................................................................................................................................................................................................................................................
E ) J E D N O Ś Ć D R A M AT U R G I C Z N A
Czy zachowana jest jedność czasu? TAK-NIE
Miejsca? TAK-NIE
Akcji? TAK-NIE
Czy jakaś postać w pewnym momencie filmu przeżywa więcej sytuacji konfliktowych niż główny bohater? TAK-NIE
Jeśli tak, dlaczego jest to niezbędne? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
F) STRUKTURA WEWNĘTRZNA
Czy wszystkie główne sceny zawierają:
Głównego bohatera podążającego za swoim celem? TAK-NIE
Siłę aktywną, siłę pasywną? TAK-NIE
K
SA
CR
ET
NA RA
ZU
YT
ŚO
CIOCENY
Stawkę jasną dla widza? TAK-NIE
KATALOG SCENARZYSTÓW POLSKICH
40
40
Kulminację? TAK-NIE
Czy główny bohater jest nieobecny przez dłużej niż 5 minut? TAK-NIE
Jeśli tak, ile razy i dlaczego? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy są momenty trwające dłużej niż 10 minut, w których widz wie więcej niż główny bohater? TAK-NIE
Czy są momenty trwające dłużej niż 10 minut, w których widz wie mniej niż główny bohater? TAK-NIE
Czy wszystkie postacie drugoplanowe podążają za wyraźnym celem, różnym od celu głównego bohatera? TAK-NIE
Rozwiązanie ich wątku (osiągnięcie celu) jest wyjaśnione w scenariuszu? TAK-NIE
G ) R O Z WÓ J D R A M AT U R G I I
Czy przeszkody stopniowo się spiętrzają i stają się coraz trudniejsze do przezwyciężenia? TAK-NIE
Czy konflikt jaki przeżywa główny bohater jest coraz ostrzejszy? TAK-NIE
Czy rozwój dramaturgii przyśpiesza (czy sceny tego samego rodzaju stają się coraz krótsze)? TAK-NIE
Czy są sceny, w różnych miejscach scenariusza, które stawiają te same postaci w tych samych sytuacjach dramatycznych
(identyczny konflikt lub identyczne przeszkody, identyczne quiproquo, identyczne stawki emocjonalne...)? TAK-NIE
Jeśli tak, dlaczego niezbędne są do tego różne sceny? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Pomiędzy końcem ekspozycji a kulminacją (lub na końcu filmu jeśli nie ma kulminacji) główny bohater wyraźnie się zmienił?
TAK-NIE
Jeśli tak, wyjaśnij w jasny sposób jak: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
K a r ta a u to - o c e n y s t wo r z o n a p r z e z F r e d e r i c a K r i v i n e ’ a , G i l d i a S c e n a r z ys tów F r a n c u s k i c h h) KULMINACJA
Czy jest wyróżniona wyraźna scena kulminacji? TAK-NIE
Jeśli tak, opisz ją i jak cel określony w wydarzeniu inicjującym został osiągnięty (lub definitywnie stracony)
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jeśli nie, dlaczego nie ma kulminacji? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
i ) KO Ń C OW E W R A Ż E N I A i P O L E C A N I E Z N A J O M Y M
Czy widz wie kim stają się główni bohaterowie i postacie drugoplanowe? TAK-NIE
Biorąc pod uwagę los głównego bohatera opisz główną emocję jaką według Ciebie odczuje widz po wyjściu z kina (smutek,
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jaki jest Twoim zdaniem najważniejszy powód, który sprawi, że widz będzie zachęcać swoich znajomych do obejrzenia filmu
jaki powstanie na podstawie tego scenariusza?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jaka jest główna tego przeszkoda?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
N.B. :
Odpowiedzi w tej części pozwolą autorowi zrozumieć jakie aspekty jego scenariusza powodują, że produkcja
będzie droższa czy trudniejsza (za każdym razem jeśli padnie odpowiedź TAK). Pomoże także autorom początkującym
myśleć o tym, że wymyślone przez niego sceny muszą być „realizowalne”, jednocześnie nie zawsze zmuszając się do
hamowania swojej wyobraźni. Autor powinien połączyć swoje odpowiedzi z części o potencjale dotarcia do publiczności i te
wynikające ze spraw związanych z produkcją i się nad nimi zastanowić. Ta część jest całkowicie poglądowa i nie może być
w żadnym wypadku traktowana jako kosztorys lub oszacowanie rzeczywistego budżetu filmu jaki mógłby powstać z tego
scenariusza. Tworzenie budżetu filmu na podstawie scenariusza to całkiem odrębny zawód i nie jest to zawód scenarzysty.
N a wstępie czy chcesz zrealizować ten film lub mieć prawo weta w sprawie
reżysera ( dokładniej : czy oddasz prawa do filmu tylko w przypadku jeśli
będziesz mógł wybrać reżysera )
TA K - N I E
K a r ta a u to - o c e n y s t wo r z o n a p r z e z F r e d e r i c a K r i v i n e ’ a , G i l d i a S c e n a r z ys tów F r a n c u s k i c h POLSKICH
2 ) S P R AW Y P R O D U KC Y J N E
SCENARZYSTÓW
....................................................................................................................................................................................................................................................................
41
KATALOG
....................................................................................................................................................................................................................................................................
KARTA AUTO-OCENY
radość, niepokój, strach, złość, radość życia, nostalgię, itd.) A ) O bsada
Czy jest jakiś aktor, którego obecność jest niezbędna dla tego projektu? TAK-NIE Jeśli tak, kto to jest? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy jest więcej niż 20 postaci z rolą mówioną, które mają więcej niż jedną scenę? TAK-NIE
Czy główny bohater jest dzieckiem (poniżej 15 lat)? TAK-NIE
Jeśli tak, czy film musi być kręcony (nawet częściowo) w czasie roku szkolnego (nie w czasie wakacji)? TAK-NIE
Czy jest więcej niż dwie sekwencje, w których bierze udział więcej niż kilka zwierząt odgrywających znaczącą rolę (każdą
poza samą obecnością w klatce)? TAK-NIE
Jeśli tak, jakie (przez ile czasu w minutach) ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy jest więcej niż dziesięć sekwencji z co najmniej 50 statystami? TAK-NIE
Czy jest co najmniej jedna sekwencja z więcej niż 200 statystami? TAK-NIE
B ) C zas zdjęciowy
K
SA
CR
ET
NA RA
ZU
YT
ŚO
CIOCENY
Czy film może być kręcony tylko w określonej części roku? TAK-NIE
KATALOG SCENARZYSTÓW POLSKICH
42
42
Jeśli tak czy ten okres czasu trwa krócej niż dwa miesiące? TAK-NIE
Czy film musi być zrealizowany w więcej niż jednym okresie zdjęciowym (np. w czasie kilku różnych pór roku lub z rokiem
przerwy itp.) TAK-NIE
Czy proporcja scen nocnych w plenerze przewyższa 30%? TAK-NIE
C ) P lenery
Czy zdjęcia muszą się koniecznie odbyć w jednym określonym kraju lub regionie? TAK-NIE Jeśli tak, gdzie? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy są sekwencje, do których zdjęcia muszą się odbywać w specyficznym otoczeniu naturalnym (np. w morzu, w wysokich
górach, na pustyni itd.)? TAK-NIE Jeśli tak, jakie? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Ile minut mniej więcej trwają te sceny ? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
D ) S tudio
Czy budowa scenografii w studiu wydaje Ci się absolutnie niezbędna? TAK-NIE
Jeśli tak, dlaczego?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Lista dekoracji do wybudowania i średnia długość w minutach wszystkich scen w każdej z tych scenografii:
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
E ) S przęt , efekty specjalne
Czy są sceny w pociągu (we wnętrzu)? TAK-NIE
W samolocie? TAK-NIE
K a r ta a u to - o c e n y s t wo r z o n a p r z e z F r e d e r i c a K r i v i n e ’ a , G i l d i a S c e n a r z ys tów F r a n c u s k i c h Scena, która może być sfilmowana jedynie z helikoptera lub samolotu? TAK-NIE
Parę scen dialogowych w jadącym samochodzie? TAK-NIE
Czy jest kilka scen z wybuchami? TAK-NIE
Lub z wypadkami samochodowymi? TAK-NIE
Więcej niż jedna scena z pościgiem samochodowym? TAK-NIE
Więcej niż jedna scena z walką dwóch aktorów? TAK-NIE
Co najmniej jedna scena bitwy, w której bierze udział więcej niż 100 statystów? TAK-NIE
Czy jest to komedia muzyczna wymagająca choreografii, z piosenkami trwającymi dłużej niż 10 minut i z co najmniej 10
zawodowymi tancerzami? TAK-NIE
Inne efekty specjalne lub użycie sprzętu (dźwig, kamera miniaturowa, budowanie makiet, itd.) które wydają Ci się szczególnie
skomplikowane? TAK-NIE
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy film musi być koniecznie kręcony z kilku kamer jednocześnie? TAK-NIE Jeśli tak, dlaczego? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy film musi być kręcony wyłącznie w formacie cinemascop (wydłużony)? TAK-NIE Jeśli tak, dlaczego? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
F ) P ost - produkcja
Czy jest co najmniej jeden efekt wizualny, który może być osiągnięty wyłącznie w postprodukcji? (magia, science fiction,
Jeśli tak, spróbuj oszacować ilość planów zawierających tego typu efekt. Czy jest ich więcej niż 10? TAK-NIE Czy jest ich
więcej niż 50? TAK-NIE
Czy nagranie muzyki do filmu wymaga orkiestry symfonicznej (lub więcej niż 10 muzyków)? TAK-NIE
3 ) O Ś W Y P OW I E D Z I O S O B I S T E J
: W tej części autor powinien zastanowić się nad ewentualną oryginalnością artystyczną swojego projektu i nad
osobistą więzią z głównymi postaciami, z moralnością, ze swoją opinią na temat człowieka i miłości jaka wynika z tego
scenariusza. Dla pewnej efektywności ta część powinna być wypełniana bez nadmiernego zastanawiania się, po kolei i bez
ponownego czytania.
1. G E N E Z A
Na samym początku, żeby napisać ten scenariusz, zacząłeś / -łaś od jakiegoś obrazu (lub serii obrazów), od sytuacji dramatycznej czy od jakiejś postaci?
OBRAZ
S Y T U A C J A D R A M AT YC Z N A
P O S TA Ć
(Skreśl niepotrzebne i opisz jak ten element Cię zainspirował, jeśli to wiesz, np. opisz jakąś przeżytą scenę, przeczytaną
K a r ta a u to - o c e n y s t wo r z o n a p r z e z F r e d e r i c a K r i v i n e ’ a , G i l d i a S c e n a r z ys tów F r a n c u s k i c h POLSKICH
N.B.
SCENARZYSTÓW
Czy w filmie musi być koniecznie użyta sławna muzyka? (uznani wykonawcy, powszechnie znane utwory) TAK-NIE
43
KATALOG
niewidzialność, promienie, teleportacja, przekształcanie się, itd.) TAK-NIE
KARTA AUTO-OCENY
Czy film musi być koniecznie kręcony jako czarno-biały? TAK-NIE Jeśli tak, dlaczego? historię, wymyśloną sytuację dramatyczną, obraz w czasie podróży, własny sen itd. : ) ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jak się teraz nad tym zastanawiasz opisz dlaczego ten jeden element okazał się dla Ciebie tak ważny?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Dziś kiedy o tym piszesz, czy ten element pozostał najistotniejszy w scenariuszu? Jeśli nie, co się stało?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
K
SA
CR
ET
NA RA
ZU
YT
ŚO
CIOCENY
....................................................................................................................................................................................................................................................................
KATALOG SCENARZYSTÓW POLSKICH
44
44
2. O S O B I S T E O D N I E S I E N I A I E M PAT I A
Dlaczego, dla Ciebie osobiście, psychologicznie, jest ważne, żeby ten film powstał?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Dlaczego w ogóle jest ważne, żeby ten film powstał? O czym on mówi, co MUSI być powiedziane, a co nie zostało do tej pory
powiedziane, lub powiedziane nie tak jak sobie tego życzysz? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy ten scenariusz jest częściowo autobiograficzny? TAK-NIE
Jeśli nie, jakiej postaci czujesz, że jesteś najbliższy / -a ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Jeśli nie jest to główny bohater /-ka, skąd ten wybór?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
3. O P I N I A N A T E M AT C Z Ł OW I E K A I M I Ł O Ś C I
Czy scenariusz broni pewnej opinii dotyczącej człowieka i / lub miłości (w szerokim sensie tego słowa, również duchowym),
która chciałbyś, żeby była zrozumiała (i / lub odczuwana) po obejrzeniu filmu? TAK-NIE
Jeśli tak, wyjaśnij tę opinię najjaśniej jak to możliwe: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Twoim zdaniem, w którym momencie scenariusza widz ma świadomość tej opinii (która sekwencja wyraża ją najlepiej)?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
K a r ta a u to - o c e n y s t wo r z o n a p r z e z F r e d e r i c a K r i v i n e ’ a , G i l d i a S c e n a r z ys tów F r a n c u s k i c h Oryginalność tej opinii, jeśli jakaś jest, czy jest wyrażona sama w sobie czy tylko obecna w sposobie jej obrony? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy powiedziałbyś, że podzielasz wyrażane przez głównego bohatera wartości moralne i etyczne? TAK-NIE
Jeśli nie, czy możesz wyjaśnić dlaczego? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy powiedziałbyś, że podzielasz wartości moralne i etyczne wypływające z całego scenariusza? TAK-NIE
Jeśli nie, czy możesz wyjaśnić dlaczego? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
4. T WÓ J P U N K T W I D Z E N I A N A W Y B Ó R S P O S O B U N A R R A C J I
Czy narracja jest chronologiczna? TAK-NIE
Jeśli nie, dlaczego taki wybór? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
W obecnej wersji scenariusza proporcja sekwencji, które nie zawierają niczego istotnego dla akcji poza dialogami przewyższa
Określ swój punkt widzenia na temat roli i wagi dialogów w tym scenariuszu. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Czy zmieniłeś /-łaś znacznie swój sposób opowiadania tej historii (zmiana głównego bohatera, chronologii, punktu widzenia,
czasu akcji, itd.) od czasu kiedy powstała pierwsza wersja całego scenariusza?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Ogólnie, czy możesz określić w jakim stopniu Twój sposób opowiadania tej historii „oświetla” ją, lub dodaje więcej znaczenia
zawartości tej historii samej w sobie? ....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
K a r ta a u to - o c e n y s t wo r z o n a p r z e z F r e d e r i c a K r i v i n e ’ a , G i l d i a S c e n a r z ys tów F r a n c u s k i c h POLSKICH
TAK-NIE Jeśli tak, w jakim sensie i dlaczego? SCENARZYSTÓW
....................................................................................................................................................................................................................................................................
45
KATALOG
50%? TAK-NIE
KARTA AUTO-OCENY
....................................................................................................................................................................................................................................................................
SZKOLENIA
NOWELA FIL M O W A
“ N OW E L A F I L M OWA ”
Nowela Filmowa to szkolenie dla scenarzystów, którzy już znają podstawy warsztatu zawodowego, a nie występowali dotąd
o stypendium Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Zajęcia odbywają się w czasie całego festiwalu. W trakcie warsztatów uczestnicy pracują nad projektem pełnometrażowego
filmu fabularnego, z którym chcą ubiegać się o indywidualne stypendium dla debiutującego scenarzysty w Polskim Instytucie
Sztuki Filmowej.
Szkolenie ma formułę konwersatorium, na którym każdy z projektów jest omawiany przez konsultantów i pozostałych członków grupy. Uczestnicy biorą także udział w wykładach i innych wydarzeniach Script Forum. Efektem szkolenia będzie wnikliwie omówiona i przepracowana nowela filmowa/treatment i twórcze załączniki zgłoszenia na indywidualne stypendium
dla scenarzysty.
SZKOLENIA
P r owa d z ą c a :
48
G rażyna T rela
Aktorka, scenarzystka, dziennikarka, pisarka.
Trzykrotna laureatka nagrody scenariuszowej Hartley-Merrill.
Ukończyła PWST w Krakowie, Studium Scenariuszowe w łódzkiej
“Filmówce” i reżyserię na WRiTV im. Krzysztofa Kieślowskiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracuje z Mistrzowską
U czestnicy edycji 2009:
Kalina Błażejowska
projekt “Zimne ognie”
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Szkołą Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
Anna Kalska
p r o j e k t “ Va n i ta s ”
Piotr Jamróz i Wojciech Dudzicz
projekt “Confesca”
N ata l i a
Fijewska-Zdanowska
projekt “Boso”
-
Łukasz Olszacki
p r o j e k t “ S u p e r b o h at e r ”
Krzysztof Krzysztof
p r o j e k t “ W ę ż o wa d z i e w i c a ”
FORMA(T) S E R I A L U
“ FO R M A ( T ) S E R I A L U ”
“Forma(t) serialu” to unikatowe na polskim rynku warsztaty na poziomie master class. Biorą w nich udział scenarzyści, którzy
mają pomysł na serial telewizyjny.
Autorzy, wybrani na podstawie nadesłanych pakietów zgłoszeniowych, pracują z doświadczonym wykładowcą i scenarzystą
telewizyjnym nad pomysłem na serial oraz pakietem dokumentów dla telewizji, stanowiącym opracowanie nowego serialu
fabularnego. Na koniec uczestnicy prezentują swoje prace przedstawicielom nadawców telewizyjnych oraz producentów
i publiczności Script Forum. Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
P r owa d z ą c y :
R obin M ukherjee
Brytyjski scenarzysta telewizyjny (m.in. “EastEnders”, “Casualty”,
“The Bill”) i filmowy; dramaturg, autor słuchowisk radiowych,
reżyser (teatr i TV). Wykładowca m.in. Birkbeck College,
U czestnicy edycji 2009:
SZKOLENIA
University of Kent, Portsmouth University, Bath Spa University.
49
K a m i l C h o m i u k i W i k t o r P i ąt k o w s k i
Miłosz, 11-letni szkolny outsider z Warszawy, przeżywa pełną niebezpieczeństw przygodę
w poszukiwaniu tajemniczego skarbu Wikingów i musi zmierzyć się z prozą życia dorosłych
Eryka, konstruktora łodzi. Tam potwierdzają się najgorsze przewidywania Miłosza - to będą
najnudniejsze wakacje życia. Ale wtedy Miłosz wpada na trop tajemniczego skarbu Wikingów. Na jego drodze - i nowo poznanych przyjaciół - staje jednak Duńczyk Lars „Rzeźnik”,
człowiek ze szklanym okiem. W tym samym czasie Miłosz dowiaduje się o planowanym
Agnieszka Kruk
p r o j e k t “ S e r i a l ” v e l “ D e t e k t y w B r av o ”
Serial komediowy z zagadką kryminalną, opowieść o ekipie tworzącej serial kryminalny,
który konwencją nawiązuje do amerykańskich historii detektywistycznych z lat 20-tych.
Noc telewizyjnej premiery „Detektywa Bravo”. Wielka impreza w modnym klubie. Są twórcy
i media. To kolejny pewny sukces Scenarzysty. Konferansjer podekscytowany, reflektory
kierują się na Scenarzystę, który... siedzi martwy przy swoim vipowskim stoliku. Wkrótce
okazuje się, że został zamordowany. Każdy będzie próbował rozwiązać zagadkę – kto i dlaczego go zabił? Poznamy przygłupa gwiazdora, zawziętą aktorkę, sfrustrowanego reżysera,
zimną scenarzystkę, przyjaznego recepcjonistę i czarującą dziewczynę-demolkę.
POLSKICH
rozwodzie rodziców. Czy Miłosz odnajdzie skarb? Czy - co ważniejsze - zachowa rodzinę?
SCENARZYSTÓW
- rozwodem rodziców. Zostaje wysłany na wakacje na wyspę Wolin, do dalekiego krewnego
KATALOG
projekt “Skarb wikingów”
Anna Mentlewicz
projekt “Błagam, wróć”
“Błagam, wróć” to nazwa fundacji założonej przez Teresę, której mąż przed laty zginął bez
śladu. Teresa ciągle ma nadzieję na odkrycie prawdy, co się z nim stało. Pamiętając jednak swoją bezradność na początku tych poszukiwań, założyła wspólnie z Gosią fundację,
która profesjonalnie stara się pomagać ludziom w odnajdywaniu najbliższych. Poprzez historie, które trafiają do fundacji, będziemy śledzić losy zaginionych osób w różnym wieku.
Poszukiwania prowadzone przez bliskich często będą prowadziły do odkrywania faktów
o których nikt, poza zaginionym, nie miał pojęcia. J u l i a n P o t r z e b n y i N ata l i a P r y z o w i c z
p r o j e k t “ Pa n i A ”
Kiedy nauczyciele nie rozumieją uczniów, a uczniowie nauczycieli, kiedy walczą ze sobą,
to kto przyjdzie z pomocą? Nikt. Chyba, że Pani A. Serial komediowy „Pani A.” opowiada
o rezolutnej woźnej, która patrząc krytycznym okiem na szkołę, dzięki pomysłowym intry-
SZKOLENIA
gom zmienia to co dzieje się w niej złego, na dobre.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
50
R a fa ł S k a r ż y c k i
projekt “Go-go”
Serial komediowy, którego główną bohaterką jest Magda, 32-letnia striptizerka i matka
13-letniej Zosi. Oczywiście, profesja Magdy utrudnia przekonanie nie tylko samej Zosi, ale
przede wszystkim jej ojca o tym, że Magda zasługuje na to, by na powrót budować relacje
z córką. Jeśli dodać do tego burzliwe i nieunormowane życie osobiste głównej bohaterki,
to otrzymamy historię matki marnotrawnej, w której tylko jedno jest pewne – ona wróciła!
Akcja serialu rozgrywa się współcześnie, w Warszawie.
Paw e ł Z d a n o w s k i
projekt “Boogie”
Joan Osbourn w jednej ze swoich piosenek śpiewała: “Co gdyby Bóg był jednym z nas,
obżartuchem jak każdy z nas, kolesiem mijanym w autobusie, który szuka wciąż drogi do
domu?”. Mój serial to próba humorystycznej odpowiedzi na to pytanie. Co by było, gdyby
Bóg zstąpił na ziemię i próbował żyć, znaleźć pracę i musiał mierzyć się z tym wszystkim
z czym my musimy mierzyć się na co dzień.
IKS
INDYWIDUAL N E
KONSULTACJ E
SCENARIUSZ O W E
IKS to inicjatywa mająca na celu propagowanie sztuki poprawiania. Powstało, aby pomagać autorom w poszukiwaniach
nowych pomysłów na ulepszenie scenariusza. Scenarzyści (stypendyści PISF, finaliści konkursu Hartley-Merrill, itp.) omawiają swoje teksty - pełnometrażowe scenariusze - z zaproszonymi przez Script Forum konsultantami. Każdy z autorów odbywa
indywidualne spotkania z odpowiednio dobranym, doświadczonym konsultantem poświęcone jego tekstowi. Rozmówcami są
scenarzyści, script doctorzy, ale również przedstawiciele innych zawodów filmowych i niefilmowych, np. reporterzy. Konsultanci otrzymują tekst scenariusza z wyprzedzeniem, a spotkania odbywają się w czasie trwania Script Forum.
U czestnicy edycji 2009:
Jo a n n a J o d e ł k a
“ AKCJA CZTERECH P REMIERÓW ”
konspiratorów. Wśród nich byli przyszli premierzy wolnej Polski i późniejsza druga żona marszałka.
Robert Bolesto
“ OSTATNIA RODZINA ”
SZKOLENIA
Historia udanego napadu na carski wagon pocztowy we wrześniu 1908 roku, którego dokonał Józef Piłsudski i jego grupa
51
Dramat rodzinny osadzony w szerszym kontekście kulturowym i społecznym, o relacjach pomiędzy ojcem, znanym w świecie
Anna Mączka
Rekonstrukcja przebiegu wydarzeń dotyczących dramatu polskiego turysty, który poleciał samolotem do matki i został
zabity paralizatorem na lotnisku w Kanadzie.
“ SKARB BRACI P OLSKICH ”
O poszukiwaniach skarbu, jaki mieli zostawić w podziemiach Bracia Polscy, osiedleni w Rakowie, w okolicach Gór Świętokrzyskich na przełomie XVI i XVII wieku.
Tomasz Świerczyński
“ SUDOKU ”
12-letni Darek jest wychowywany przez Jolkę - młodą, samotną matkę. Ich wzajemne relacje są dalekie od typowych.
Darek jest nadzwyczaj dojrzały, zaś Jolce wciąż zdarzają się akty wysokiej nieodpowiedzialności. W codziennych zmaganiach
z życiem Darek nie zawsze potrafi trafnie ocenić “dorosłą” rzeczywistość, a Jolka zbyt często zapomina, że jej syn jest tylko
dzieckiem. W końcu natrafiają na przeszkody, które zmuszą ich do weryfikacji własnych postaw i wzajemnych relacji.
POLSKICH
Marcin Cygal
SCENARZYSTÓW
“ BILET DO MATKI ”
KATALOG
malarzem, a jego synem, autorem mrocznych audycji muzycznych i tłumaczem filmów.
LABORATORI U M
SCENARIUSZ O W E
L A B O R ATO R I U M S C E N A R I U S Z OW E S F P N A S C R I P T FO R U M
L a b o r at o r i u m S c e n a r i u s z o w e t o :
praca nad scenariuszem pełnometrażowego filmu fabularnego
kilka wyjazdowych sesji w roku
seminaria, wykłady i ćwiczenia
spotkanie z mistrzami kina
opieka artystyczna nad powstającym scenariuszem
realizacja sceny z zawodowymi aktorami
SZKOLENIA
pitching i prezentacja scenariusza najważniejszym producentom w Polsce
N a s i w y k ł a d o w c y to między innymi: Agnieszka Holland, Maciej Wojtyszko, Maciej Karpiński, Grzegorz Łoszewski,
Ryszard Bugajski, Marek Chojnacki, Claire Dixsaut, Cezary Harasimowicz, Robert Gliński, Kazimierz Kutz, Juliusz Machulski,
Lech Majewski, Janusz Majewski, Wiesław Saniewski, Maciej Dejczer.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
52
Gdzie i kiedy?
I
e ta p
– marzec, Warszawa. Wykłady (struktura, bohater, dialog), seminaria z omawianiem projektów, ćwiczenia
technik inspiracji, projekcje filmów, analiza ich scenariusza, rozmowy indywidualne z wykładowcami, wybór opiekunów
artystycznych.
II e t a p – czerwiec, Koszalin. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych “Młodzi i Film”. Profesjonalna realizacja jednej scenki z każdego z powstających scenariuszy, scenki są montowane i organizowana jest specjalna projekcja. Ponadto omawianie
projektów, wykłady, spotkania indywidualne z wykładowcami. Uczestniczenie w projekcjach festiwalowych.
III e t a p – lipiec, Warszawa. Script Forum. Wykłady z dokumentacji tematu, twórczej analizy tekstu dramatycznego,
spotkania ze script doctorami ze świata, z pisarzami, z producentami, spotkania autorskie oraz rozmowy indywidualne
z opiekunami artystycznymi, rozwój projektów. Uczestniczenie w projekcjach festiwalowych.
IV e t a p – wrzesień, Gdynia. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Szkolenie z technik pitchingu, wykłady i ćwiczenia
z prezentacji projektu, spotkanie z czołowymi polskimi producentami (pitching). Uczestniczenie w projekcjach festiwalowych.
Pomiędzy zaplanowanymi etapami szkolenia praca indywidualna oraz konsultacje z opiekunem artystycznym.
Organizatorem Laboratorium Scenariuszowego jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich
W i ę c e j i n f o r m a c j i : w w w. s t u d i o m u n k a . p l / l a b o r at o r i u m s c e n a r i u s z o w e
L A B O R ATO R I U M S C E N A R I U S Z OW E 2009 – U C Z E S T N I C Y
Tomasz Dzedzej
“Poligon”
Zasadnicza służba wojskowa dwóch żołnierzy - Szeregowego i Plutonowego. Połączy ich chęć władzy nad drugim człowiekiem i potrzeba zażycia odrobiny przyjemności w życiu. Rozdzieli rzekoma miłość do jednej kobiety.
Piotr Janusz
“Wolność wózków”
Zjawiskowa pupa Wiktorii, podczas niebanalnego aktu seksualnego, rozrywa dno dziecięcego wózka. Na podłogę wypadają
ukryte w podwójnym dnie listy - korespondencja podziemnej Solidarności. Odkrycie uruchamia lawinę wydarzeń, które życie
każdej z osób dramatu wywraca do góry nogami.
Tomasz Jurkiewicz
“Hrabal”
Biografia jednego z najdziwniejszych pisarzy w dziejach literatury z silnym wątkiem melodramatycznym. Scenariusz osnuty będzie wokół długiej i krętej drogi Hrabala do debiutu literackiego, który nastąpił, gdy pisarz był już blisko 50-tki.
Wcześniej pracował jako dyżurny ruchu, komiwojażer, piecowy w hucie, magazynier w składzie makulatury i statysta w teatrze.
E wa M a d e ys k a
„Bosonoga”
Pewnego dnia w redakcji Ady Butty pojawia się mężczyzna. Twierdzi, że jest mężem matki Ady. Ada uznaje mężczyznę za
oszusta: jej matka umarła dwadzieścia trzy lata temu, a ojciec przed dekadą. Nie jest możliwe, aby matka miała kolejnego
rają Adę w rok ‘83: Ada po raz kolejny przeżywa uwikłanie w rodzinne piekło, „śmierć” matki, przyjaźń z Elką i swoją butoobsesję, która apogeum osiąga podczas cmentarnej kradzieży szpilek z trumny pewnej denatki. W trakcie retrospektywnej
Łukasz Mańczyk
“Anonimowi Anarchiści”
Artur wybiera życie poza systemem. Na własne życzenie traci pracę, rzuca go dziewczyna. Na kursie dla bezrobotnych
ludzie, stają się jego pełnokrwistymi przyjaciółmi.
A r k a d i u s z M i l c a r z i Paw e ł F e r d e k
“Merapi”
“Merapi” to jawajski wulkan. U podnóża wulkanu leży wioska Selo. Pośrodku wioski stoi dom. W domu tym mieszka zwykła
jawajska rodzina. Dwoje polskich turystów znajduje tam nocleg. Nie przypuszczają nawet, że rodzina czekała na nich już od
jakiegoś czasu.
B e ata Pa s e k
“Coś we mnie pękło”
“Coś we mnie pękło” to oparta na faktach historia młodej kobiety, która jako jedyna znajduje odwagę, aby wyjawić ukrywaną
przez całą wieś tajemnicę, że wieloletni proboszcz seksualnie wykorzystuje dziewczynki. Kobieta była jego ofiarą dzieciństwie, okazuje się, że jest nią również jej przybrana córka.
POLSKICH
poznaje punkówę i razem z nią zakłada spółdzielnię socjalną szyjącą kultowe glany. Anonimowi, żyjący pozornie na oucie
SCENARZYSTÓW
podróży Ada przekona się, że nic nie jest takie, jak się wydawało, a pamięć ma znacznie więcej wymiarów niż jeden.
53
KATALOG
męża… Adę jednak przekonuje rekwizyt, który Mąż Matki przynosi ze sobą: szpilki z lat ‘80. Ta wizyta i ta para butów zabie-
SZKOLENIA
Pierwszej książki nie wydałby bez poświęcenia i miłości żony. Opowieść o pogodzeniu się z sobą i życiem.
J a n Paw l i c k i
“303”
Film o przewrotności losu, który daje pięć minut chwały bohaterom, a później skazuje ich na życie w cieniu własnej
wielkości. Wojenna historia kilku młodych chłopaków, którzy postanowili zostać pilotami myśliwskimi w międzywojennej
Polsce. Żaden z nich nie przypuszczał wtedy, że będą bronić obcego nieba w największej kampanii powietrznej nadchodzące
wojny. I że będą w tym najlepsi.
J a k u b Pą c z e k
“Maluch dziadka”
“Maluch dziadka” to opowieść o nietypowej wyprawie wnuka i babci z Gdańska do Katowic, zainspirowana autentyczną
podróżą odbytą przez autora. Babcia ma zawansowaną cukrzycę i traci wzrok, z czym nie chce się pogodzić. Podróż do
klinki okulistycznej w Katowicach, opłacona przez nią, ma w jej mniemaniu pomóc w udowodnieniu synowi i wnukowi,
że widzi. Wnuk chce z kolei spróbować, w tajemnicy przed matką, która mu tego zabroniła, złożyć dokumenty na operatorkę do
“Katowickiej filmówki”. Podczas podróży maluchem odziedziczonym przez głównego bohatera po dziadku, który rozwiódł
się z babcią (czego ta nie może mu wybaczyć), jedno z nich dowie się, że straci wzrok, drugie z kolei zyska zupełnie nowy
sposób patrzenia na świat. Podczas jazdy po niedokończonych autostradach i wiejskich bezdrożach odnajdą drogę do
SZKOLENIA
wzajemnej komunikacji.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
54
R a fa ł S i e r a d z k i
“Okraść Arkadię”
“Okraść Arkadię” to współczesny dramat obyczajowy, opowiedziany z dużą dozą humoru. Jego akcja toczy się na terenie
galerii handlowej, pokazując jej nieznane oblicze: drobnych marketowych przestępców oraz zwykłych szeregowych pracowników. Młoda kasjerka w trudnej sytuacji finansowej poznaje chłopaka, który próbuje namówić ją na wspólną kradzież.
GIEŁDA
SCENARIUSZ Y
“ G iełda scenariuszy ”
to platforma komunikacji dla scenarzystów z producentami i producentów ze scenarzysta-
mi. Biorą w niej udział autorzy posiadający napisany i skończony tekst pełnometrażowego scenariusza filmu fabularnego.
Opisy wszystkich zgłoszonych projektów przesyłane są do producentów, którzy poszukują scenariuszy i scenarzystów, swoich potencjalnych przyszłych współpracowników. Producenci wybierają projekty, którymi są zainteresowani. W czasie Script
Forum organizowane jest indywidualne spotkanie scenarzysty z producentem.
Warunkiem udziału w “Giełdzie scenariuszy” jest akredytacja na Script Forum. Spotkania scenarzystów z producentami
organizowane są w dniach trwania Script Forum (7-10 lipca 2009) w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej BUW w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
“Giełdę scenariuszy” organizuje zespół Script Forum wraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych (KIPA) przy współ-
C hęć udziału w tegorocznej “ G iełdzie scenariuszy ” zgłosili :
Producenci:
S taszek Dziedzic (Film Produkcja)
Marta Plucińska (Federico Film)
Dorota Ostrowska-Orlińska (Perspektywa)
Marcin Marczyk (ArmFilm)
Dawid Janicki (Vostok8)
Paweł Niemczykiewicz (Self Production)
Maciej Odoliński (DQFILM/KOD)
Darek Dikti (Biuro Pomysłów)
Jacek Węglarz (Graffitti Film)
Scenarzyści:
Jacek Getner
Bożena Intrator
Piotr Janusz
Marcin Korneluk
Paweł Kuczyński
Andrzej Lorenc
Łukasz Maciejewski
Ewa Madeyska
Stanisław Mazur
Arkadiusz Milcarz
Monika Mostowik
Ewa Nawój
Piotr Subbotko
Bartosz Sztybor
Tomasz Świerczyński
Łukasz Twardowski
Sebastian Wasiński
Marek Włodarczyk
Maria Wróbel
Grzegorz Zaleski
Wojciech Pawlik
Witold Pieniążek
Rafał Skarżycki
Jan Strękowski
POLSKICH
Aleksandra Domańska
SCENARZYSTÓW
Katarzyna Cieślar
55
KATALOG
GIEŁDA SCENARIUSZY
pracy Koła Scenarzystów SFP.
SCENARZYŚCI
D żamila Ankiewicz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-601 826 086; (22) 853 66 22
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,,
Scenarzysta – reżyser filmów dokumentalnych,
Scenarzysta telewizyjny - serial, programy telewizyjne.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : konsultant literacki.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
m.in. „Wszystko co najważniejsze” - fab. (reż. Robert Gliński),
„Ostatni Cygan w Oświęcimiu” - dok., scen. i reż. (z Marią Zmarz- Koczanowicz),
„Śmierć Zygielbojma” - dok., scen. i reż.,
„Sanatorium Gorkiego” - scen. fab. (z Robertem Glińskim),
SCENARZYŚCI
„Tam gdzie się ludzie nie umawiali” - dok. scen. i reż.
58
W y k s z ta ł c e n i e :
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (polonistyka) i Łódzkiej Filmówki (Studium Scenariuszowe).
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Geniusz z kawiarni Szkockiej
Gatunek: dokument ( jest producent)
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Projekt 2:
Gatunek: serial dokumentalny ( jest producent)
Stan projektu: gotowy tekst.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Tytuł: Przez Polskę dookoła świata
Piotr Babieno
e-mail: [email protected]
telefon: 0-662 216 616
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
J e s t e m w y k ł a d o w c ą s c e n a r i o p i s a r s t wa :
Europejska Akademia Gier.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Dramat, thriller.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Twin Peaks”.
W y k s z ta ł c e n i e :
Wyższe.
M o j e p a s j e : film, gry, muzyka.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Lustro
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Historia 3 osób i wydarzeń z 2 dni ich życia widziana przez 3 inne osoby.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Maja Baczyńska
e-mail: [email protected]
telefon: 0-603 053 935
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania, poezję, teksty dziennikarskie, teksty
piosenek.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Dramat.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Bohaterka z „Kwiat mego sekretu” P.Amodovara.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
SCENARZYŚCI
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, krytykiem muzycznym,
muzykiem.
59
„Dzieci Ikara”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
W y k s z ta ł c e n i e :
ZPSM nr 4 w Warszawie, UMFC im F. Chopina w Warszawie (IIIrok), Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie.
M o j e p a s j e : film, proza, poezja, dramat, publicystyka, muzyka, podróże, taniec, filozofia, psychologia.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Opowieść o Teresie Lewtak-Stattler, 15-letniej Powstance Warszawskiej, w PRL kobiecie roku, dyrektorce Domów
Centrum.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Portrety kompozytorów
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Seria krótkich filmów dokumentalnych o młodych, polskich kompozytorach.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, redaktora, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Projekt 1:
Tytuł: Warszawskie dzieci
SCENARZYSTÓW
„Boża podszewka”.
KATALOG
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Ogniem i mieczem”.
Aleksandra Badora
e-mail: [email protected]
telefon: 0-607 794 553
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Dramat psychologiczny, komediodramat.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Molly z filmu „Falling in love” albo Frankie z filmu „Frankie and Johnny”, ale także Holly z filmu „Breakfast at Tiffany’s”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Znachor”, „Trędowata”, „Kariera Nikodema Dyzmy”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
SCENARZYŚCI
„Early Edition” (USA, 1996-2000); „Arsene Lupin” (reż. Jean-Pier re Decourt ,1971-1977); „Alternatywy 4”; „Duma i uprzedzenie” (reż. Simon
W y k s z ta ł c e n i e :
Wyższe.
M o j e p a s j e : kino, taniec, podróże.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Stan projektu: treatment.
KATALOG
POLSKICH
Projekt 1:
Tytuł: Magic life
SCENARZYSTÓW
60
Langton,1995 , TV BBC).
Gatunek: dramat psychologiczny
Krótki opis projektu: Czwórka finalistów międzynarodowego, dziennikarskiego konkursu, zostaje nieprzypadkowo wplątana w życiowy
dramat śmiertelnie chorego sponsora konkursowych nagród i musi podjąć najważniejsze decyzje swojego życia. Udział w konkursie okazuje się bowiem dla finalistów nie tylko realizacją marzeń, ale prowadzi ich do poznania prawdy o sobie.
Projekt 2:
Tytuł: Aniołek
Gatunek: dokument fabularyzowany
Krótki opis projektu: Dramat młodej kobiety, która w 21 tygodniu ciąży wysokiego ryzyka, traci w szpitalu swoje dziecko. Jej historia to
dramatyczne losy szpitalnych płodów, o które nikt się nie upomina. Młoda kobieta kochała rozwijające się w niej życie, dlatego mimo, że
przeżyła traumę, zdołała podjąć heroiczną decyzję i godnie pochować swojego „Aniołka”.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
Projekt 3:
Tytuł: Dżungla dobra i zła
Gatunek: powieść oparta na faktach
Krótki opis projektu: W gąszczu dobra i zła, ukrytego pod maską cynizmu i uśmiechu, smutku i radości, miłości i nienawiści, ludzkiego heroizmu i ludzkiej podłości, podróżujemy z główną bohaterką jej wybranymi drogami. Zaczynamy od gierkowskiego socjalizmu, wchodzimy
w polski kapitalizm lat 90-tych, wyjeżdżamy do magicznej Szwajcarii i nietuzinkowej Holandii, aby podróż zakończyć we współczesnej,
rozdartej Polsce. Ta mapa podróży jest pretekstem do ukazania relacji międzyludzkich nacechowanych piętnem każdego etapu historii i
skomplikowanego życia głównej bohaterki, która wśród sukcesów i porażek, intryg i niebezpieczeństw, wewnętrznie dojrzewa i odkrywa
kim jest naprawdę, chociaż nic nadal nie jest wcale proste...
Stan projektu: pomysł.
Mój status zawodowy:
Ewa Bartyna
e-mail: [email protected]
telefon: 0-503 327 250
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – telenowela.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Kryminał, thriller, science fiction.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Barwy szczęścia”.
W y k s z ta ł c e n i e :
Scenariopisarstwo w PWSFTViT w Łodzi.
e-mail: [email protected]
telefon: 0- 508590356
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, krytykiem filmowym, producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film drogi.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Walter Sobchak.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : ,„Wojna polsko-ruska”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : , „Twin Peaks”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : literatura.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Powiedz to inaczej
Gatunek: dramat psychologiczny
Krótki opis projektu: Natalia jest 25-letnią matką dorastającego chłopca, którego wychowuje babcia. Postanawia zrobić urodzinową niespodziankę Wojtkowi i doprowadzić do jego spotkania z ojcem, którego chłopiec nigdy nie widział. Film o dorastaniu - dorosłych i dzieci.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
POLSKICH
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Magnes”, „Pierwsze słowo”, „Winterhaus”, „Gościem u siebie”.
SCENARZYSTÓW
Scenarzysta – reżyser.
61
KATALOG
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
SCENARZYŚCI
Arkadiusz Biedrzycki
Projekt 2:
Tytuł: Zapach raju
Gatunek: thriller polityczny
Krótki opis projektu: Witek jest dziennikarzem komercyjnej stacji telewizyjnej u progu kariery. Jego reportaż o żołnierzach odpowiedzialnych za masakrę w Nangar Khel przyczynił się do wyciszenia drażliwej medialnie sprawy. Witek otrzymuje dzięki temu od MON-u propozycję wyjazdu.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Dominik Birus
e-mail: [email protected]
telefon: 0-503 985 964
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
SCENARZYŚCI
P i s z ę r ó w n i e ż : poezję.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Dwadzieścia kilka
Gatunek: dramat historyczny
Krótki opis projektu: Opowieść o 20 latach przeplatania się losów ludzi związanych z solidarnością oraz ich oprawców ze służb bezpieczeństwa.
Stan projektu: treatment.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
62
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Nuda
Gatunek: obyczajowy
Krótki opis projektu: Internetowe znajomości, które zastępują kontakty z żywymi ludźmi, czasem stają się punktem wyjścia do bliskośc
z drugą osobą , której brakuje głównym bohaterom.
Stan projektu: treatment.
Szukam: opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Maszyny
Gatunek: Sensacyjny
Krótki opis projektu: Szef gangu chce zrobić, z głównego bohatera, zimnokrwistego mordercę, maszynę do zabijania, jednak gdy osiąga
swój cel, jego wychowanek obraca się przeciw niemu, co dla obydwu stron kończy się źle.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
DAREK BŁASZCZYK
e-mail: [email protected]
telefon: 0-691 913 817
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Kino autorskie.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„TYLKO JEDNA NOC” (36MIN, 2004),
„DOM WESOŁEJ STAROŚCI” (90min, 2005-7/w przygotowaniu do produkcji),
„NIECH ŻYJE POGRZEB!!!” (50min, 2008-9),
„HISTORIA PEWNEGO PAŁACU - PAŁAC MŁODZIEJOWSKIEGO” (30min, 2009 - dokument historyczny)
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE” Hasa, „ZIEMIA OBIECANA” Wajdy.
W y k s z ta ł c e n i e :
Historyk sztuki (UW), Mistrzowska Szkoła Reżyserii A.Wajdy.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: KOROWAJ
Gatunek: antropologiczny dokument fabularyzowany
Krótki opis projektu: Polesie - lata 30te - fabularyzowana rekonstrukcja prawosławno-pogańskiego obyczaju pieczenia ‘korowaja’ związanego ze ślubem i weselem młodej pary - projekt na pograniczu dokumentu, fabuły i video art.
Stan projektu: nowela
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Gatunek: obyczajowy
Krótki opis projektu:
MŁODY ŚWIETNIE ZAPOWIADAJĄCY ARCHITEKT PEWNEGO DNIA BUDZI SIĘ... 40LAT STARSZY I ZUPEŁNIE NIC NIE PAMIĘTA ZE SWOJEGO
‘PRZEŻYTEGO’ ŻYCIA. PRÓBUJE WRÓCIĆ DO ‘SWOJEGO CZASU’ TYLKO KTÓRY JEST TAK NAPRAWDĘ TEN REALNY? Scenariusz wyróżniony
w ramach programach SCRIPTEAST 2007 o nagrodę im. K. Kieslowskiego dla najlepszego scenariusza Europy Środkowej i Wschodniej
Stan projektu: gotowy tekst.
Projekt 3:
63
Tytuł: BRACIA
Krótki opis projektu:
Współczesna historia dwóch braci, którzy po śmierci ojca zagłębiając się w historię rodziny wracają do dramatycznych lat 40tych i odkrywają krok po kroku prawdę, która ich przerasta...
Stan projektu: treatment.
e-mail: [email protected]
telefon: 0-609 155 222
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, krytykiem filmowym, dziennikarzem.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Charlotte z „Między słowami”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Panny z wilka” Zbigniewa Kamińskiego.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
POLSKICH
Kalina Błażejowska
SCENARZYSTÓW
Szukam: producenta, dialogisty.
KATALOG
Gatunek: obyczajowy-historyczny
„Sześć stóp pod ziemią”.
SCENARZYŚCI
Tytuł: DOM WESOŁEJ STAROŚCI
W y k s z ta ł c e n i e :
Studentka filmoznawstwa oraz dziennikarstwa.
M o j e p a s j e : literatura autobiograficzna, fotografia.
Scenariusze lub i nne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Zimne ognie
Gatunek: komediodramat
Krótki opis projektu: Współczesny scenariusz o życiu polskich studentów, jak najbliższy rzeczywistości. Głównym wątkiem jest romans
dwudziestoletniej studentki ze starszym wykładowcą. Dzięki tej znajomości przechodzi ona swoją inicjację w dorosłość.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Wszystkie moje śmierci
Gatunek: dramat biograficzny
Krótki opis projektu: Scenariusz filmu biograficznego o Halinie Poświatowskiej. Na motywach jej autobiograficznej książki „Opowieść dla
przyjaciela”, innej twórczości, listów. Punktem wyjściowym dla opowieści byłby okres przedśmiertny, październik 1967, kiedy oczekiwała
na mającą uratować jej życie operację. Elementy biografii tej pięknej, ciężko chorej na serce kobiety są materiałem na scenariusz fascynującego filmu. Poświatowska, mimo że większość życia spędziła w szpitalach, zdążyła wiele przeżyć (sukces poetycki, stypendium w Smith
College w USA, małżeństwo z reżyserem Adolfem Poświatowskim i wdowieństwo). Byłby to także portret epoki lat 50-tych i 60-tych.
Stan projektu: pomysł.
SCENARZYŚCI
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Tyrmand
Gatunek: dramat biograficzny
Krótki opis projektu: Scenariusz na motywach „Dziennika 1954” Leopolda Tyrmanda. Kilka miesięcy z życia pisarza, w czasie których przeżywa pełen konfliktów romans z maturzystką , planuje swoją najsłynniejszą powieść „Zły”, pisze w tajemnicy dziennik, bierze udział w życiu
literackim Warszawy. Spojrzenie z nowej perspektywy na Warszawę roku 1954, po śmierci Stalina, a przed śmiercią Bieruta. Życie miasta,
jakiego nie pokazywały kroniki filmowe.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
64
Robert Bolesto
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - film telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, dramaturgiem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Ana z „Nakarmić kruki”.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„3 Love”, „Aria Diva”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Twin Peaks”.
W y k s z t a ł c e n i e : Średnie.
M o j e p a s j e : pasje.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Ostatnia Rodzina
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Historia rodziny Beksińskich- od wywieszenia klepsydr przez Tomka Beksińskiego w Sanoku pod koniec lat 70-tych
do morderstwa Zdzisława Beksińskiego w Warszawie w 2005 roku.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
ELIZA BORKOWSKA
e-mail: [email protected]
telefon: 0-508730871
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Wypalony manager rzuca pracę i zaczyna nowe życie.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1
Szukam: producenta
SCENARZYŚCI
Projekt 1:
Tytuł: Unicorn Union
65
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m : „Trójka do wzięcia”
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1
Tytuł: Lęk wysokości
Gatunek: psychologiczny
Krótki opis projektu: Syn usiłuje opiekować się niezrównoważonym psychicznie ojcem.
Stan projektu: gotowy tekst
Projekt 2:
Tytuł: Unicorn Union
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Wypalony manager rzuca wszystko i zaczyna nowe życie.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1
Szukam: producenta
POLSKICH
Scenarzysta filmowy
SCENARZYSTÓW
telefon: 508730874
KATALOG
PIOTR BORKOWSKI
Piotr Bulak
e-mail: [email protected]
telefon: 0-503960151
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania,
poezję, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem, filmowcem offowym, redaktorem, pisarzem, dramaturgiem, krytykiem filmowym, dziennikarzem,
producentem, montażystą.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
Dziesięć sztuk teatralnych.
W y k s z t a ł c e n i e : ID UW, SGH.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Pracuję nad projektami o następujących tytułach: Derby, Zamiana, Zołza, Rozpuszczalnik, Pro bono, Dupak, Pisarczyk, Obywatel Prezes, Przez dziurkę od klucza, O choroba!, Dzieci, Siedem scen, Żywiołowa wSpóRnota, To tylko życie, Dziadzio, Szołbiznes, Odmieniony,
Wspólnota, Między sąsiadkami, Gąsienice, Gdzie jest wyjście? Projekty są w różnej fazie realizacji.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
66
EWA BULANDA
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 274 898
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial, telenowela.
P i s z ę r ó w n i e ż : teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, dziennikarzem.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Na Wspólnej”, „Egzamin”, „Tancerze”, „Brzydula”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Brzezina” Wajdy.
Se r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Królestwo” Larsa von Triera.
W y k s z ta ł c e n i e :
Wyższe.
Kamil Chomiuk
e-mail: [email protected]
telefon: 0-600 264 475
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, montażystą.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, thriller.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Kierowca dla Wiery.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Alef”, „Podziemna rzeka” - esej o Łodzi.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Dexter”, „Lost”.
W y k s z ta ł c e n i e :
Wyższe.
SCENARZYŚCI
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Rękopis znaleziony w Saragossie”.
M o j e p a s j e : film, film, film.
67
Scenariusze lub inne projekty l iterackie, nad którymi teraz pracuję:
KATALOG
Projekt 1:
Tytuł: Michał i jego anioły
Gatunek: komedia obyczajowa
kłopoty rodzinne. Z pomocą teścia a wbrew rodzinie rozkręca firmę bieliźniarską dla kobiet. Budzi tym niemałe emocje wśród mieszkańców
miasteczka. Wówczas do akcji wkracza Liga Moralności. Skoro kobiet nie można rozebrać - należy je ubrać. W rezultacie żony wracają do
łóżek swoich mężów.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Gatunek: familijny
Krótki opis projektu: Ośmioletnia Ewelina zamiast wyjechać na zasłużone wakacje musi je spędzić w sanatorium dla alergików. Wszystko
za sprawą jej egoistycznego brata Kacpra. W sanatorium poznaje Sabinę, która wprowadza Ewelinę w świat wyobraźni. Obie przeżywają
niesamowite przygody, co zaczyna interesować wrednego Kacpra. Ostatecznie brat ratuje Ewelinkę z rąk złego Astmy. Ewelinka odzyskuje
zdrowie i brata.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Bracia Słowianie
Gatunek: film dokumentalny
Krótki opis projektu: Dokumentalna saga o Słowianach i ich kulturze. Od ich pojawienia się w Europie do powstania pierwszych państw
słowiańskich i rozlicznych kontaktów z ludami ościennymi.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Projekt 2:
Tytuł: Wakacje Eweliny
SCENARZYSTÓW
Krótki opis projektu: Nauczyciel sztuki zostaje wyrzucony z pracy za demoralizację młodzieży. Jego frustracja narasta gdy pojawiają się
Ewa Cichowicz - V edral
e-mail: [email protected]
telefon: 0- 506 172 360
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, dziennikarzem.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Dramat obyczajowy, film animowany.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Parę osób, mały czas”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Miasteczko Twin Peaks”.
SCENARZYŚCI
W y k s z ta ł c e n i e :
Wyższe.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt1:
Tytuł: Słówka
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Krótka historia o starości. Stefan pierwszy raz w życiu wyjechał za granicę i wrócił zakochany, czym zdumiał swoją
68
żonę, której od 40 lat nie okazywał uczuć. Jerzy od kilkudziesięciu lat umiera. Przynajmniej odkąd pamięta jego córka. Kiedy skończyła
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
18 lat, bardzo się wzruszył, mówił, że nie spodziewał się, że dożyje tego dnia. I to właśnie, oprócz sukienki, pamięta ze swojej osiemnastki.
Stefan i Jerzy nie potrafili zbudować więzi ze swoimi najbliższymi. Wycofali się. Koincydencja losów i wydarzeń znajduje swoje odbicie
w eklektyzmie architektury będącej lustrem dla historii miasta i relacji ludzi je zamieszkujących
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Animal Planet
Gatunek: Ekoanime - film animowany
Krótki opis projektu: Na ziemi zostały już tylko zwierzęta, nieliczni jedyni przedstawicie zagrożonych gatunków. Wśród bohaterów znajdują
się m.in.: ryś, niedźwiedź polarny, nosorożec, rybożer, wychuchol pirenejski, uchatka i jednorożec. Kończą się ostatnie surowce, zwierzęta
nie zdając sobie sprawy z sytuacji przeżywają swoje radości i dramaty na śmietniku cywilizacji.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Dzień matki
Gatunek: dramat obyczajowy
Krótki opis projektu: Tematem jest s trata nadzwyczajna. Taka, po której następuje życie po życiu, z towarzyszącym stale zdziwieniem nad
jego uporczywym trwaniem. Wiola i jej mąż Hubert stracili ukochanego syna, jedynaka. Mikołaj nie żyje od czterech lat, ale oni wciąż się
z nim nie pożegnali. Przenieśli się do jego pokoju, Hubert zapuścił włosy, ma teraz takie same, jak Mikołaj, zapraszają do domu kolegów
syna, by poczuć się, chociaż przez chwilę, tak, jakby wciąż z nimi był, proszą szkolnego fotografa, by na zdjęciu klasowym zostawił wolne
miejsce, w które wmontują postać syna. Starają się nie chodzić na cmentarz częściej niż raz dziennie. Paweł jeszcze w trakcie studiów zarobił na giełdzie miliony. W plecaku ze stelażem przenosił dwa i pół miliona w gotówce kilka ulic dalej, z banku, w którym wziął kredyt do
drugiego, gdzie spłaca odsetki od poprzedniego. Zbankrutował, a teraz z jaguara przesiadł się na rower i zamieszkał z rodzicami, których
emerytury pokrywają niewielką tylko część roszczeń windykatora. Borys jeździł ze swoim panem autobusem i nie rozumie, że ten zmarł,
więc czeka na niego od wielu miesięcy w miejscu, z którego zabrała go karetka pogotowia. Każdy z bohaterów postrzega dalsze życie jako
nieznośną konieczność. Wiola mówi o tym wprost, Paweł z autoironicznym przekąsem, Borys w ogóle nie mówi, ale ma smutne oczy i nie
chce szukać nowego domu.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Katarzyna Cieślar
e-mail: [email protected]
telefon: 0-604 178 756
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem, pisarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Czarna Mamba.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Wojna polsko-ruska”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Flight of the Conchords”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe (UŁ, PWSFTviT).
M o j e p a s j e : postmodernizm i surrealizm w sztuce, fotografia, psychologia, muzyka elektroniczna.
Projekt 1:
Tytuł: Gwiazda Południa
Gatunek: dramat sensacyjny
Krótki opis projektu: Trójka przyjaciół wyrusza na południe Włoch, aby doświadczyć przygody i wakacyjnej pracy. Szybko okazuje się,
że czeka na nich pułapka. Wakacje zaczynają wyglądać jak zły sen - piekło, z którego nie tak łatwo się wydostać...
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
69
Projekt 2:
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Para udaje się na weekend za miasto i przez przypadek zostaje obarczona niewygodnymi informacjami.
Stan projektu: nowela.
Gatunek: komediodramat
Krótki opis projektu: Mieszkańcy domu spokojnej starości w niekonwencjonalny sposób wspominają swe młodzieńcze przygody.
Stan projektu: nowela.
e-mail: [email protected]
telefon: 0-698 676 787
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy -1 projekt,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - skecze do programów rozrywkowych.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych.
J e s t e m t a k ż e : producentem, montażystą.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Trzymający – się - kupy - i - nie- nudny -!
POLSKICH
Marcin Cyg al
SCENARZYSTÓW
Projekt 3:
Tytuł: Pani Prozakowa
KATALOG
Tytuł: Wyjechali
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Dude Lebowski.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Six feet under”.
W y k s z ta ł c e n i e :
Szkoła Filmowa.
M o j e p a s j e : jak wyżej, tenis, wino.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Reklama od kuchni
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Jak to się robi i, jak dobrze pójdzie: - Po co? - Czy reklama to 15/30 sekundowy - szatan wcielony?
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Randka w hipermarkecie.
Gatunek: krótki/średni metraż
Stan projektu: treatment.
SCENARZYŚCI
Szukam: producenta, współautora.
e-mail: [email protected]
telefon: 0-696 286 730
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, dramat psychologiczny.
KATALOG
POLSKICH
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
SCENARZYSTÓW
70
Marcin Cząba
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, skecze do programów rozrywkowych, inne, reality show.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Świat według Kiepskich”, „Biuro kryminalne”, „Na wspólnej”, „Dwie strony medalu”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Zet - kwadrat”.
W y k s z t a ł c e n i e : Eklektyczne - studia aktorskie, dziennikarskie i reżyseria.
M o j e p a s j e : interpretacja marzeń sennych.
Wojciech D arda- L edzion
e-mail: [email protected]
telefon: 0-605 955 934
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, powieści, opowiadania, poezję.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Wszystko na poziomie „Szóstego zmysłu” i powyżej.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Malcolm z „Szóstego zmysłu”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Są przede mną.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia obiecana”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Polonia Restituta” z genialną muzyką Czesława Niemena.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e – pisanie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Archiwum jednego zamiaru
Gatunek: muzyczna komedia familijna
Krótki opis projektu: Dzieci, uczniowie szkoły podstawowej postanawiają sami napisać spektakl, teksty piosenek i napisać do niego muzykę. Także sami /nieporadnie, ale uroczo/ wykonują dekorację i własnoręcznie szyją do niego stroje. Ale to co jest w ich zamiarze najważniejsze! Chcą by to wszystko było na takim poziomie, że wystawią ten swój ZAMIAR w zawodowym teatrze...
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
e-mail: [email protected] www.degorska.art.pl
telefon: (91) 4601010
P i s z Ę : dialogi do telenoweli, sztuki teatralne, powieści, opowiadania, teksty dziennikarskie, bajki, sf.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, zwłaszcza czarna.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
M o j e p a s j e : wszystko, co porusza wyobraźnię.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Scenariusz „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi pracuje:
Gatunek: Komedia romantyczna
Krotki opis: Adaptacja mojej powieści. Ania, dziennikarka po 30-tce i samotna matka, pragnie znaleźć faceta swojego życia. Nieoczekiwanie los stawia na jej drodze Krzysia, który podkochiwał się w niej w podstawówce, a dziś jest wziętym aktorem serialowym i zabójczo
przystojnego Mateusza, mężczyznę o tajemniczej przeszłości i orientacji seksualnej bliżej nieokreślonej… Ania traci głowę dla obu, boleśnie
przekonuje się, na czym polega dziennikarstwo w wydaniu prasy bulwarowej oraz zagląda za kulisy miejscowego teatru, Festiwalu Gwiazd
i gej klubu.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt2:
Tytuł: DZIECI NA NIEBIE
Gatunek: familijny
Krotki opis: 9-letni Jaś ma niezwykłe sny. W lepszym świecie lata jak Piotruś Pan, ma Niewidzialnego Psa i przyjaciółkę. W rzeczywistości
lekarze diagnozują u niego nowotwór mózgu, a jego towarzyszka zabaw leży w śpiączce na jednej ze szpitalnych sal. Życie chłopca może
uratować usunięcie guza, wtedy jednak utraci swój świat. Dziecku niełatwo jest podjąć decyzję, którą rzeczywistość wybrać…
Stan projektu: nowela.
POLSKICH
Projekt1:
Tytuł: NAJWYŻSZA PORA NA MIŁOŚĆ
SCENARZYSTÓW
Pani Drusse z „Królestwa” Larsa von Triera .
71
KATALOG
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, dramaturgiem, dziennikarzem.
SCENARZYŚCI
IZABELA DEGÓRSKA
Aleksandra Domańska
e-mail: [email protected]
telefon: 0-509 566 779
M ó j s t a t u s z a w o d o w y : Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania.
Jan Dowjat
e-mail: [email protected]
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
72
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - wszystkie teksty jeszcze niezrealizowane; 2 seriale i film TV.
J e s t e m w y k ł a d o w c ą s c e n a r i o p i s a r s t wa :
Współtwórca Script Forum, prowadził szkolenia ‘Nowela Filmowa’ oraz ‘Mój Film’ na Lato Filmów w Toruniu.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Komedia i film tzw. obyczajowy, thriller psychologiczny.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Niestety Guido z „8i1/2”, Alvy Singer (Woody Allen) z „Annie Hall”. a nawet Trelkovsky (Polański) z „Lokatora”, ale jednak na szczęście zanim
na dobre zaczął świrować.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
15 krótkometrażówek fabularnych i dokumentalnych, projekty i scenariusze niezrealizowanych dotąd fabuł i seriali.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Rękopis znaleziony w Saragossie” scen. T. Kwiatkowski , „Dług” scen. J. Morawski i K. Krauze - adaptacja z reportażu/rzeczywistości.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Czterdziestolatek”, „Gotowe na wszystko”, „Twin Peaks”.
W y k s z ta ł c e n i e :
New York University Wydz. Filmu i TV. Absolwent europejskich szkoleń dla scenarzystów: MFI Advanced Screenwriting, Script Factory
Scene Insiders, Katapult oraz Laboratorium Scenariuszowego SFP
M o j e p a s j e : narty, czytanie gazet, autoironia, tropienie współczesnych paradoksów.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Jazda z dziadkami (współpraca Maria Wojtyszko)
Gatunek: komedia . Film w programie 30 min.
Krótki opis projektu: Artur, dwudziestopięciolatek, humanista o inteligenckich korzeniach, dostał od dziadków dużego fiata. Do Artura
dzwoni Babcia: umarła ciocia Halina. Artur musi zawieźć dziadków na pogrzeb i stypę. Pogrzeb, a potem stypa przeradzają się najpierw
w seans psychodramy, a potem zaręczyny. Artur wraca z wyjazdu gotów odrzucić neurotyczne i nadmiernie analityczne wątpliwości, które
zatruwają mu miłość do jego dziewczyny. Potencjał relacji Artur, Dziadkowie, duży fiat można by najpełniej rozwinąć w formie serialu.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Dzidziuś (współpraca z Orianą Kujawską )
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Uczciwie pracujemy dalej nad filmem o nadambitnej 33letniej singielce, która, aby nie stracić pracy w korporacji sprzedającej produkty dla matek i niemowląt gotowa jest zajść w ciążę.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Psychotest (współpraca z Jarosławem Kamińskim)
Gatunek: psychologiczny
Krótki opis projektu: Samotny 41letni top manager jest wypalony i złamany przez globalny krach finansowy. Ukrywa się w warszawskim
Marriott’cie. Z kryzysu emocjonalnego pomaga mu wyjść kochanka sprzed lat. Wytrwale obracamy wraz z Jarkiem Kamińskim ten projekt
w naszych myślach zbierając kolejne inspiracje. Na szczęście z czasem zyskuje on tylko na aktualności.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, współautora, opiekuna artystycznego.
Wojciech Dudzicz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-781 007 006
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Dramat psychologiczny, thriller.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Raj”, „Zmiana Obyczajów, „Schemat, „Reklama nie kłamie, „Krwawa gra” (serial).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Ubu król”.
W y k s z ta ł c e n i e :
Obecnie studiuję reżyserię filmową w Londynie.
M o j e p a s j e : gra na fortepianie i innych instrumentach, słuchanie muzyki klasycznej, pisanie scenariuszy, pływanie, komponowanie
muzyki.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Confesca
Gatunek: dramat psychologiczny
Krótki opis projektu: Młody ksiądz trafia na małą parafię. Poznaje tam dziewczynkę o niezwykłym talencie i postanawia pomóc jej wyrwać
się z małej wioski. Utrudnia mu to jej ojciec – sołtys wsi, bardzo szanowany przez mieszkańców. Podczas spowiedzi ksiądz dowiaduje się,
że ojciec dziewczynki ją molestuje. Będąc zobowiązanym do zachowania tajemnicy spowiedzi staje przed dylematem, jak pomóc dziewczynce. Decyduje się na desperacki krok...
Stan projektu: nowela.
POLSKICH
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Ekipa”, „Mad Men”.
SCENARZYSTÓW
Gladiator Maximus Decimus Meridius.
73
KATALOG
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, filmowcem offowym.
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Sebastian Durbacz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-606 588 514
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - serial, film telewizyjny, skecze do programów rozrywkowych.
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, dziennikarzem.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Film obyczajowy, dramat, sf, komedia.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Kaspar Hauser od Wernera Herzoga.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
SCENARZYŚCI
„Kannał The Channel”, „Jutro będzie lepiej”, „Pan Charon”, „Przypadkowy kelner”, „Zawisza”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
Naiwnie wierzę, że najlepsze scenariusze są jeszcze przed nami.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„The Office - amerykańska wersja”.
W y k s z t a ł c e n i e : Opanowałem sztukę trzymania noża i widelca, komplementów jeszcze mówić nie potrafię.
M o j e p a s j e : podróże, fotografia, reportaż.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
74
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: W.R.A.C.K
Gatunek: dramat science fiction
Krótki opis projektu: Scenariusz oparty na kanwie opowiadania Philipa Dick’a. W niedalekiej przyszłości po upadku struktur religijnych władza przechodzi w ręce naukowców i technokratów. Spisany na nowo kodeks moralny całkowicie przedefiniował pojęcie człowieczeństwa.
Jeżeli twoje dziecko nie spełnia oczekiwań lub ci się znudziło, pozbądź się go. A wszystko legalnie i zgodnie z prawem.
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Zanikanie
Gatunek: dramat science fiction
Krótki opis projektu:
Cierpiący na depresję bohater zamierza skończyć ze sobą. Daje ogłoszenie w internecie szukając osoby, która mogłaby go zabić. Niespodziewanie dostaje dziwną propozycję, wynikiem której jest przekroczenie granicy jawy i snu. Wędrówka przez tą krainę odradza w nim
wolę do życia, niestety jest już za późno.
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta.
Tomasz Dzedzej
e-mail: [email protected]
telefon: 0-694 602 180
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, opowiadania.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: POLIGON
Gatunek: komediodramat, scenariusz filmowy
Krótki opis projektu: Dwudziestoletni chłopak, wychowywany bez ojca, w czasie odbywania służby wojskowej nawiązuje romans z żołnierzem zawodowym. Romans przeradza się w głębsze uczucie. Niestety szczęście nie trwa wiecznie. Chłopak dowiaduje się, że zostanie
ojcem.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Gatunek: dramat, sztuka teatralna
Krótki opis projektu: Historia rodziny żyjącej według hasła „życie jest zbyt poważne, żeby je poważnie traktować”. Po wielu perturbacjach
i licznych zwrotach akcji zadają sobie pytanie: „czy życie jest zbyt niepoważne, żeby je niepoważnie traktować”.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
SCENARZYŚCI
Projekt 2:
Tytuł: WSZYSTKO ZOSTAJE W RODZINIE
75
telefon: 0-602 551 948
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Mix.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Joda.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Ki”, „Na Wspólnej”, „Tancerze”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Pamiętnik znaleziony w Saragossie”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wielokierunkowe.
M o j e p a s j e : punkty zwrotne, intrygi, suspensy, pościgi.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Merapi
Gatunek: Film grozy
Krótki opis projektu: Opowiem- proszę się umawiać.
Stan projektu: treatment
POLSKICH
Scenarzysta – reżyser,
SCENARZYSTÓW
e-mail: [email protected]
KATALOG
PAWEL FERDEK
Szukam: producenta.
Judyta Fibig er
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : Scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : redaktorem, dramaturgiem, dziennikarzem, producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Winston, „The Wolf”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Negri”, „Stanley”, „Zagubione portrety”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Mad Man”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
SCENARZYŚCI
M o j e p a s j e : film, literatura amerykańska, obserwacje.
Natalia Fijewska - Z danowska
e-mail: [email protected]
telefon: 0-605 166 033
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
76
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : dramaturgiem.
W y k s z t a ł c e n i e : Magister filozofii UW.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Boso
Gatunek: film fabularny
Krótki opis projektu: Kameralna historia dwóch sióstr przyrodnich, które próbują zmierzyć się ze swoją przeszłością. Intymne studium
kobiecości i dorastania.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Gabinet
Gatunek: sztuka teatralna
Krótki opis projektu: Jedna noc z życia dwojga nieznajomych, zamkniętych przypadkowo w lekarskim gabinecie.
Spektakl będzie realizowany w Teatrze Staromiejskim w Warszawie.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta.
Paweł Frąckiewicz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-608 363 871
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, filmowcem offowym.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Przygodowy, dramat.
W y k s z t a ł c e n i e : Wydział Wiedzy o Teatrze – student.
M o j e p a s j e : film, rysunek, malarstwo, historia, literatura.
Projekt 1:
Tytuł:
Gatunek: dramat /kryminał
Krótki opis projektu: Druga połowa lat 90-tych. Niewielka mazurska wieś: jeden kościół, jedna knajpa, kilka domów. Poznajemy wielopokoleniową , zżytą ze sobą rodzinę Szymczaków. Źródłem ich zamożności jest prosperująca rodzinna firma budowlana, kierowana przez
młodego Stefana. Stefan bierze ślub z Elżbietą , którą poznał pół roku wcześniej. Kobieta ukrywa jednak przed nim pewną tajemnicę.
Splot nieszczęśliwych okoliczności i ludzkie namiętności wkrótce doprowadzają do serii tragedii a w konsekwencji do rozpadu rodziny.
Szukam: współautora, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Gatunek: komedia /historyczny/przygodowy
Krótki opis projektu: Historia inspirowana faktami. Okres rozbiorów. W 1774 roku Sejm uchwala ustawę o monopolu obejmującym wszystkie widowiska teatralne w stolicy i podlegającemu płatnej dzierżawie. Jego dzierżawcami zostają dwaj bracia: Antoni i August Sułkowscy,
stronnicy Rosjan. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy król Stanisław August, który liczył na wykorzystanie teatru do uprawiania własnej polityki powierza swojemu byłemu kamerdynerowi Franciszkowi Ryxowi zadanie odzyskania monopolu. Aby wypełnić misję obrotny
zausznik królewski rozkręca serię przemyślnych intryg.
Szukam: opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Fobie
Gatunek: serial psychologiczny/obyczajowy/dramat
Krótki opis projektu: Młoda, inteligentna ale i bardzo introwertyczna absolwentka studiów psychologicznych, razem z matką zakłada prywatną poradnię. Dla dziewczyny jest to jeden z najważniejszych etapów w życiu, okres szybkiego przejścia w dorosłość i ostatecznego
formowania planów na przyszłość. Relacje pomiędzy samotną matką a córką jedynaczką nie są łatwe, chociaż obie są sobie bardzo bliskie.
Pokonywanie przez nie trudności przy zakładaniu firmy jest jedną z płaszczyzn narracji. Równocześnie do serialu wkraczają uruchamiane
kolejno wątki innych postaci, które trafiają do gabinetu bohaterek. Wszystkich łączy to, że pod wpływem silnego życiowego kryzysu, pokonując opór środowiska i strach przed postawieniem sobie diagnozy, decydują się szukać profesjonalnej pomocy psychologicznej.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: współautora, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Stan projektu: nowela.
SCENARZYSTÓW
Tytuł: Monopol lub Kamerdyner
77
KATALOG
Stan projektu: treatment.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Anna Fryczkowska
e-mail: [email protected]
telefon: 0-605 166 033
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, film telewizyjny, skecze do programów rozrywkowych.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, powieści, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : redaktorem, pisarzem, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Serial, film.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Baranek Shaun.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Na Wspólnej”, „Seks FM”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Wojna domowa”.
SCENARZYŚCI
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Sześć stóp pod ziemią”
W y k s z t a ł c e n i e : Bardzo wysokie.
M o j e p a s j e : sprzątanie, pranie, gotowanie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Krótki opis projektu: Lata 70-te. Młoda kobieta wyszła za ubeka dla korzyści finansowych i awansu towarzyskiego. Teraz jednak, po paru
KATALOG
SCENARZYSTÓW
Tytuł: Żona ubeka
POLSKICH
Projekt 1:
78
Gatunek: teatr telewizji
latach, nienawidzi go strasznie. Rozwiodłaby się, ale za bardzo się go boi.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Jan, mój szef
Gatunek: teatr telewizji
Krótki opis projektu: Lata 80-te, stan wojenny. Działacze solidarnościowi siedzą w więzieniach, wypuszczono parę kobiet, głównie matek.
Jedna z nich, z braku innych kandydatów, bierze się za kierowanie podziemia w dużym regionie. Delikatnej blondynce o cichym głosie
trudno jej zdobyć posłuch, więc wymyśla sobie fikcyjnego szefa, którego rozkazy przekazuje.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Siedem dni
Gatunek: film fabularny
Krótki opis projektu: Pewna trzydziestolatka dowiedziała się właśnie, że został jej tydzień życia. Do tej pory raczej zaciskała zęby i zajmowała się nielubianą pracą , by za parę lat się dorobić i wreszcie pożyć. Zostało jej siedem dni. Czym się zajmie?
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, reżysera, współautora.
Jerzy Gajewski
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Inne - socjolog.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : ,Obyczajowy.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : podróże, język angielski, własny rozwój.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Zdobyć szczyt
Krótki opis projektu: Historia opisuje zmagania mężczyzny, który otrzymał drugie życie po wypadku i wraca do normalnego życia postanawiając spełnić swoje dawne marzenie wyjścia na szczyt Mont Blanc. Wcześniej nie mógł tego zrobić, natomiast nowa sytuacja, nabyte
doświadczenia oraz zmiana stylu życia pozwalają mu na nowe spojrzenie na świat, na siebie i własne cele życia.
Stan projektu: pomysł.
SCENARZYŚCI
Gatunek: obyczajowy
79
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Wałęsa rozdający ludziom sto milionów.
Jacek GaliŃski
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
W y k s z ta ł c e n i e :
Wydział Nauk Ekonomicznych UW.
POLSKICH
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, filmowcem offowym, dziennikarzem.
SCENARZYSTÓW
telefon: 0-663 189 849
KATALOG
Karol Gajos
Jacek Getner
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 372 599
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta telewizyjny - serial, fabularno-dokumentalny.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, powieści, opowiadania, poezję, reklamy.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, dramaturgiem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia kryminalna.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Daleko od noszy”, „Ale się kręci”, „Malanowski i partnerzy”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : Doktor House.
SCENARZYŚCI
M o j e p a s j e : pisanie, polityka, nowoczesność.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Jesteśmy w ciąży
Gatunek: komedia obyczajowa
Krótki opis projektu: O in vitro i nie tylko, czyli problemy współczesnych Polaków z doczekaniem się ukochanego potomka.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
80
POLSKICH
Szukam: producenta.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
Projekt 2:
Tytuł: Agrosiostrzyczki
Gatunek: serial komediowy
Krótki opis projektu: Do tej pory w centrum uwagi byli kłócący się mężczyźni. Czas na równouoprawnienie i kłócące się kobiety. Czyli coś
pomiędzy „Ranchem” a „Samymi swoimi”
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
ANDRZEJ GOŁDA
e-mail: [email protected]
telefon: 0-508 327 696
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy -2-4 produkcje,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, film telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : dziennikarzem.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Kryminał, dramat obyczajowy, mystery.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Hania”, „Piekło-niebo” (w cyklu Święta polskie), „Kryminalni”, „Na dobre i na złe”, „Policjanci”, „Na Wspólnej”.
Marcin Grabowski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-503 016 989
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – 1 produkcja,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, skecze do programów rozrywkowych.
Maria Graczyk
e-mail: [email protected]
telefon: 0-502 311 030
P i s z ę r ó w n i e ż : teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : redaktorem, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
81
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
Projekt 1:
Tytuł: Klątwa Lenina
Gatunek: komedia /film drogi
lucji, mężczyźni ruszają w podróż na Zachód. Z Leninem w bagażniku... (Scenariusz wziął udział w programie ScriptEast)
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
SCENARZYSTÓW
Krótki opis projektu: Dwóch młodych mężczyzn kradnie na Krymie pomnik Lenina. Ponieważ nikt nie odważa się zezłomować wodza rewo-
KATALOG
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
POLSKICH
Krzysztof Gureczny
e-mail: [email protected]
telefon: 0-501 166 258
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial, skecze do programów rozrywkowych.
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedie.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Gromit
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y „Pushing daisies”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe prezydenckie.
M o j e p a s j e : seriale, piłka nożna, jedzenie.
Boż ena Intrator
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, powieści, opowiadania, poezję, teksty piosenek.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, tłumaczem.
SCENARZYŚCI
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat (z elementami komedii), musical.
82
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Sophie Fisher w „Music and Lyrics”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „HELA W OPAŁACH”.
W y k s z ta ł c e n i e :
Wyższe - studia na wydziałach Germanistyki (Warszawa, PL), Tłumaczeń (Uniwersytet Wiedeński, AUSTRIA),
Historii Literatury Niemieckiej (USC, L.A. i NYU, Nowy York) oraz wybrane przedmioty na wydziale filmowym (SOCE na NYU (Uniwersytecie
Nowojorskim).
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Tytuł: Tak blisko i tak daleko
Gatunek: scenariusz filmu pełnometrażowego
Krótki opis projektu: Historia niecodziennego związku pomiędzy młodą poetką i starszym od niej o dwadzieścia kilka lat aktorem (zdobywcą Oscara i Złotego Globu), której tłem jest walka kilku kobiet o względy aktora, świat filmu i muzyki oraz paparazzich.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Praktyka Względności
Gatunek: Teatr TV z możliwością rozwinięcia do filmu pełnometrażowego
Krótki opis projektu: Trójkąt miłosny - aktorka, biznesmen i aktor - a w tle podróże w czasie - główna bohaterka przenosi się regularnie
w przeszłość i jest w niej inną kobietą - na koniec dowiadujemy się, że kobieta z przeszłości to Maria Skłodowska Curie.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
Maciej Ja gaciak
e-mail: [email protected]
telefon: 0-791 004 903
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, redaktorem, pisarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Horror/kryminał.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : T800.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Plugawe Zło”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Rękopis znaleziony w Saragossie”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dekalog”.
W y k s z t a ł c e n i e : Niepełne wyższe.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którym i teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Szczur
Gatunek: kryminał
Krótki opis projektu: Dynamiczna, pełna zwrotów akcji walka policyjnego „kreta” z wierchuszką mafii.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
83
KATALOG
Szukam: opiekuna artystycznego.
SCENARZYŚCI
M o j e p a s j e : muzyka, socjologia, polityka, fizyka, matematyka.
Projekt 2:
Tytuł: Plugawe Zło
Gatunek: horror gore
Makabreska z pogranicza pastiszu inspirowana dziełem Sama Reimi - Martwe Zło 2.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Drzwi
SCENARZYSTÓW
Krótki opis projektu:
Gatunek: psychologiczny
porządek? Co jest prawdą? Czy droga za Tajemniczymi Drzwiami prowadzi do objawienia, czy też do szaleństwa?
Stan projektu: pomysł.
Szukam: opiekuna artystycznego.
Piotr J amróz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-607 281 132
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych.
POLSKICH
Krótki opis projektu: Jak zareagujemy, gdy w naszym dobrze oswojonym świecie pojawi się element, który zburzy jego cały dotychczasowy
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, groteska.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Jerzy Kiler.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Film dokumentalny „Hey now!”
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ubu Król” Piotra Szulkina.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Latający cyrk Monty Pythona”.
W y k s z t a ł c e n i e : Średnie.
M o j e p a s j e : teatr, informatyka, copywriting.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Bilaterale
Gatunek: Dramat
Krótki opis projektu: Historia dwóch braci syjamskich zrośniętych... plecami. Los połączył ich w nietypowy sposób. Mimo tego podążają
w życiu zupełnie innymi ścieżkami. Bezradność wobec sytuacji w jakiej się znaleźli wyzwala niebezpieczną dla ich obu agresję. Tragedia
wisi w powietrzu...
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
SCENARZYŚCI
Tytuł: Confesca
Gatunek: Dramat
Krótki opis projektu: Młody ksiądz trafia na małą parafię. Poznaje tam dziewczynkę o niezwykłym talencie i postanawia pomóc jej wyrwać
się z małej wioski. Utrudnia mu to jej ojciec – sołtys wsi, bardzo szanowany przez mieszkańców. Podczas spowiedzi ksiądz dowiaduje się,
że ojciec dziewczynki ją molestuje. Będąc zobowiązanym do zachowania tajemnicy spowiedzi staje przed dylematem, jak pomóc dziewczynce. Decyduje się na desperacki krok...
Stan projektu: nowela.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
84
Rafał Janus
e-mail: [email protected]
telefon:0-601 885 291
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - spoty reklamowe.
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe, teksty dziennikarskie.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, thriller.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: PECH
Gatunek: dramat / thriller
Krótki opis projektu: Długość ok. 15 min. Po serii pechowych zdarzeń młody działacz-idealista przestaje angażować się w cokolwiek.
Jednak jego wycofanie się prowadzi do tragedii. Film realizowany jest w dwóch różnych technikach zdjęciowych. W jednej z nich punkt
widzenia to PW Pecha, który staje się aktywną postacią dramatu.
Stan projektu: nowela.
Szukam: reżysera, dialogisty.
Projekt 2:
Tytuł: SIEROTY
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Fabularny, długość: ok. 15 min. Relacja z operacji odebrania dziecka rodzicom przez opiekę społeczną przy asyście
policji staje się tu pretekstem do szerszej refleksji i przyjrzenia się momentom osamotnienia, opuszczenia, osierocenia. Film z formy reportażu przeradza się stopniowo w formę niemal teatralną (kończy się na teatralnej scenie).
Stan projektu: pomysł.
Szukam: reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Janus
Gatunek: thriller/dramat
Krótki opis projektu: Film pełnometrażowy. Człowiek, który zawodowo zajmuje się kamuflowaniem romansów staje przed większym
wyzwaniem a w konsekwencji przed fundamentalnymi pytaniami o to czy lepiej jest przeżywać złudne chwile szczęścia czy prawdziwej
pustki.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: reżysera, współautora, opiekuna artystycznego.
Piotr Janusz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-601 238 987
Scenarzysta telewizyjny - serial, skecze do programów rozrywkowych, twórca formatów telewizyjnych, scenarzysta widowisk muzycznych.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
TERROR TV (film fabularny w przyg. do produkcji),
DO WESELA SIĘ ZAGOI (serial w produkcji),
JAD (2 wersja scenariusza).
W y k s z t a ł c e n i e : Scenariopisarstwo (PWSFTViT), filozofia (UJ), psychologia (UJ).
M o j e p a s j e : to co nie jest cytatem.
Projekt 1:
Tytuł: Lewa strona rajstop
Gatunek: serial
Stan projektu: treatment.
Projekt 2:
Tytuł: Wolność wózków
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Projekt realizowany w ramach Laboratorium Scenariuszowego 2009.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta , reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Boża pięta
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Czy fetyszyści mogą być zbawieni?
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta.
POLSKICH
Krótki opis projektu: tekst pisany na zamówienie, objęty NDA.
SCENARZYSTÓW
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
85
KATALOG
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Panny z Wilka”.
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Jolanta Jaskulska
e-mail: [email protected]
telefon: 0-507 697 214
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, opowiadania, poezję.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Obyczajowy.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Julie Walters w filmie „Billy Elliot”.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Przejazdem”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : ”Wino truskawkowe”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : ”M.A.S.H.”.
SCENARZYŚCI
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe – amerykanistka.
M o j e p a s j e : literatura i taniec.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Patyczaki
Gatunek: obyczajowy
Szukam: producenta, reżysera.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Projekt 2:
Tytuł: Przejazdem
Gatunek: serial obyczajowy
Krótki opis projektu: Na squot w dużym mieście trafiają nielegalni emigranci; Izzet i Esra z Turcji, Marina Cyganka, Cheng i Lingh z Wietnamu
i Bismark z Ghany. Szefem squotu jest Polak Bogdan. Bogdan zajmuje się przemytem. Wszyscy emigranci znajdują się w Polsce przejazdem.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
Ania zakochuje się z wzajemnością w Jacku. Jacek na początku pomaga Ani opiekować się Tomkiem. Tomek stwarza wiele problemów;
POLSKICH
Krótki opis projektu: Ania(15) lat opiekuje się autystycznym bratem bliźniakiem. Mama Ani i Tomka pracuje za granicą. Mieszkają z chorą babcią.
86
Ewa Jędrych
e-mail: [email protected]
telefon: 0-664 735 467
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, opowiadania, teksty dziennikarskie.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Niezamężna kobieta
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „ Pittbul”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : podróże, pisanie
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Ale jazda
Gatunek: tragikomedia
Krótki opis projektu: Sześć kobiet ( m.in. lekarka-emigrantka, pisarka, zakonnica) podróżuje w jednym przedziale. Rzecz o potrzebie „babskiej solidarności”
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: * * *
Gatunek: farsa
Krótki opis projektu: adaptacja „Jesieni patriarchy” Marqueza- władca absolutny i „nieśmiertelny” Która godzina? - Wedle rozkazu panie
generale!
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Raz, dwa, trzy
Gatunek: dramat obyczajowy
Krótki opis projektu: Dojrzała mężatka i młody naukowiec zatrzymują się w tym samym hotelu w Krakowie. Spędzą tam trzy dni. Oboje
Stan projektu: nowela.
Szukam: współautora, redaktora, opiekuna artystycznego.
SCENARZYŚCI
zdecydują się na wizytę u tego samego psychoterapeuty. Wkrótce się okaże, że sporo ich łączy.
87
e-mail: [email protected]
telefon: 0-601 76 00 27
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : ”Glina”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe, historia sztuki UAM.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Akcja czterech premierów
Gatunek: awanturniczy
Krótki opis projektu: Historia udanego napadu na carski wagon pocztowy, którego dokonał Józef Piłsudski w 1908 roku. W grupie znaleźli
się jeszcze przyszli premierzy wolnej Polski, i druga żona marszałka. Zrabowano, a właściwie wywłaszczono zaborcę na sumę 200 tys.
rubli.
Stan projektu: treatment.
POLSKICH
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Lekki.
SCENARZYSTÓW
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
KATALOG
Joanna Jodełka
Paweł Jurek
e-mail: [email protected]
telefon: 0-503 694 854
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta telewizyjny – serial, telenowela.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, powieści, opowiadania, teksty dziennikarskie.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Serial.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Batman.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„M. Jak Miłość” (2001-2008), „Złotopolscy” (1998-2000), „Na Wspólnej” (2008-2010), „Klan” (2000), „Pucuś” (2000), „Tak czy Nie” (2003),
„Marzenia do spełnienia”, (2001), „Życie jak poker” (1998), „Zaklęta” (1997).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia Obiecana”
SCENARZYŚCI
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „South Park”
KATALOG
Wyższe.
M o j e p a s j e : lekkoatletyka.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Pokolenie porno
Gatunek: obyczajowy
Krótki opis projektu: Sex, zbrodnia, pieniądze, narkotyki i... depresja.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, współautora, dialogisty.
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
88
W y k s z ta ł c e n i e :
Tomasz Jurkiewicz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-695 192 289
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Tragikomedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Tonik, „Szczęście” reż. B. Slama.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Etiudy studenckie „Próba mikrofonu”, „Babcia wyjeżdża”, „Wesołych Świąt”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : ”Wesele”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : ”Glina” - pierwsza seria.
W y k s z t a ł c e n i e : Filmoznawstwo, reżyseria.
M o j e p a s j e : film.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi t eraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Hrabal
Gatunek: melodramat
Krótki opis projektu: Scenariusz o związku dwojgu dojrzałych, lecz nadwrażliwych ludzi, Doktora i Eliški w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku. Poznają się gdy on ma 41 lat, ona 26. On - doktor praw, wagabunda, wieczny pijak i bard. Ona – wychowana w mieszczańskiej
tradycji niespełniona tancerka, którą tuż przed ślubem rzucił narzeczony. Ich związek szczególnie dla Eliški ma znaczenie terapeutyczne.
Jednak to dzięki opiece i poświęceniu Eliški, Doktor staje się jednym z najbardziej znanych pisarzy Europy Środkowo – Wschodniej XX
wieku – Bohumilem Hrabalem.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, współautora, opiekuna artystycznego.
Tamara Sorbian K asprzycka
e-mail: [email protected]
telefon: 0-796 222 253
Scenarzysta telewizyjny - animowane filmy muzyczne do muzyki klasycznej.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, poezję, teksty dziennikarskie.
J e s t e m w y k ł a d o w c ą s c e n a r i o p i s a r s t w a : Akademia Sztuk Wizualnych w Poznaniu (1999 – 2002).
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, redaktorem, montażystą.
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym, Scenarzysta – reżyser,
89
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Fabuła, film animowany dla dorosłych.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
2005 - ANDANTE (Sorbian Tamara, Kasprzycki Jacek) Reżyseria, Scenariusz.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Rękopis znaleziony w Saragossie”
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : kwiaty, zwierzęta, oglądanie filmów.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Gatunek: aktorsko - animowany
Krótki opis projektu: czas trwania: 80 min typ produkcji: fabuła gatunek: artystyczny scenarzysta: Tamara Sorbian Kasprzycka Projekt,
łączący w sobie dwie konwencje: filmu fabularnego i filmu animowanego, jest historią ostatniego dnia życia wybitnego pisarza i grafika
Brunona Schulza. Film ma być metaforą losu artysty w stanie zagrożenia.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: AZYL
Gatunek: fabuła - aktorski
Krótki opis projektu: czas trwania: 100 min typ produkcji: fabuła gatunek: artystyczny scenarzysta: Tamara Sorbian Kasprzycka Historia
trzech osób: młodej malarki, teoretyka sztuki, i dyrektora szpitala psychiatrycznego z oddziałem dla narkomanów. Wszyscy trzej próbują
wprowadzić terapię przy pomocy sztuki w czasach i realiach PRL-u. Akcja filmu rozgrywa się w latach 70. XX wieku w Polsce i oparta jest
na wydarzeniach autentycznych.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
POLSKICH
Projekt 1:
Tytuł: Czas Zatrzymany
SCENARZYSTÓW
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Miasteczko Twin Peaks”.
KATALOG
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Medea z filmu Passoliniego.
Projekt 3:
Tytuł: ZBYSZEK
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Sylwetka Zbigniewa Thile – lekarza psychiatry, przez krótki czas dyrektora szpitala psychiatrycznego w Lubiążu pod
Wrocławiem w latach 70. ubiegłego wieku. Zbigniew zginął tragicznie w 1975 roku, oficjalnie popełniając samobójstwo. Przez niektórych
do dziś nazywany jest „Królem Hippisów”.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Jacek Kasprzycki
e-mail: [email protected]
telefon: 0-604 155 375
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
SCENARZYŚCI
Scenarzysta – reżyser.
90
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m w y k ł a d o w c ą s c e n a r i o p i s a r s t w a : Wyższa Szkoła Fotografii, Telewizji i Filmu w Poznaniu (2000 – 2003).
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, redaktorem, dziennikarzem, producentem, montażystą.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Łączenie gatunków i stylistyk filmowych
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Billy Fisher z filmu „Billy Kłamca”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : 2005 - ANDANTE (Sorbian Tamara, Kasprzycki Jacek) Reżyseria, Scenariusz
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Rękopis znaleziony w Saragossie”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Miasteczko Twin Peaks”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : granie bluesa, montowanie filmów.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Czas Zatrzymany
Gatunek: aktorsko - animowany
Krótki opis projektu: czas trwania: 80 min typ produkcji: fabuła gatunek: artystyczny scenarzysta: Tamara Sorbian Kasprzycka Projekt,
łączący w sobie dwie konwencje: filmu fabularnego i filmu animowanego, jest historią ostatniego dnia życia wybitnego pisarza i grafika
Brunona Schulza. Film ma być metaforą losu artysty w stanie zagrożenia.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: AZYL
Gatunek: fabuła - aktorski
Krótki opis projektu: czas trwania: 100 min typ produkcji: fabuła gatunek: artystyczny scenarzysta: Tamara Sorbian Kasprzycka Historia
trzech osób: młodej malarki, teoretyka sztuki, i dyrektora szpitala psychiatrycznego z oddziałem dla narkomanów. Wszyscy trzej próbują
wprowadzić terapię przy pomocy sztuki w czasach i realiach PRL-u. Akcja filmu rozgrywa się w latach 70. XX wieku w Polsce i oparta jest
na wydarzeniach autentycznych.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Projekt 3:
Tytuł: ZBYSZEK
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Sylwetka Zbigniewa Thile – lekarza psychiatry, przez krótki czas dyrektora szpitala psychiatrycznego w Lubiążu pod
Wrocławiem w latach 70. ubiegłego wieku. Zbigniew zginął tragicznie w 1975 roku, oficjalnie popełniając samobójstwo. Przez niektórych
do dziś nazywany jest „Królem Hippisów”.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Maria Kastyak
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, krytykiem filmowym.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Eowyn.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe, UJ- filmoznawstwo.
M o j e p a s j e : Ikony(sztuka sakralna wschodu).
Scenariusze lub inne projekty literackie, na d którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
91
Tytuł: Acedia
KATALOG
Stan projektu: treatment.
e-mail: [email protected]
Scenarzysta telewizyjny – serial.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : 2007: serial „Odwróceni 2” (wspólnie z Piotrem Pytlakowskim); projekt zawieszony.
Historyk / archiwista.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Art factory
Gatunek: musical
Krótki opis projektu: (wspólnie z Anną Nowak); muzyka: Maciej Pawłowski. Młodzi niepokorni artyści wychodzą na ulicę aby zmusić władze
miasta do odbudowania spalonego przed laty teatru. Na przeszkodzie stoi despotyczny burmistrz, który woli do miasta sprowadzić komercyjne i tandetne show. Tymczasem jego córka zakochuje się w przywódcy – sprawiających kłopoty – artystów. W tej opowieści każdy
z bohaterów ma swoje tajemnice. Koprodukcja międzynarodowa.
Stan projektu: gotowy tekst
POLSKICH
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
SCENARZYSTÓW
MARIUSZ KATA
W y k s z ta ł c e n i e :
SCENARZYŚCI
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Kino autorskie
Projekt 2:
Tytuł: Sikorski
Gatunek: thriller szpiegowski
Krótki opis projektu: (wspólnie z Tadeuszem A. Kisielewskim). Opowiedziana z rozmachem, misterna i do końca trzymająca w napięciu
rozgrywka służb wywiadowczych.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Projekt 3:
Tytuł: Scotsky detektyw
Gatunek: serial sensacyjny (13 odcinków * 45 min.)
Krótki opis projektu: (wspólnie z Januszem Jastrzębskim). Cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski na jedną noc, zostaje wplątany w morderstwo młodej dziewczyny. Musi udowodnić swoją niewinność, ale ma przeciwko sobie policję, mafię i wielki koncern.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Mariusz Kierzek
SCENARZYŚCI
e-mail: [email protected]
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
92
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania, poezję, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, science-fiction.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Gerry z „P.S Kocham Cię”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : ”Europa, Europa” - A. Holland.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : ,”Kolumbowie”
W y k s z t a ł c e n i e : Średnie.
M o j e p a s j e : film, geografia, astronomia.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Jej tożsamość
Gatunek: dramat science-fiction
Krótki opis projektu: Bartosz pierwszy raz zobaczył Olesję w deszczu, od tego momentu nie mógł zapomnieć o niej. Niestety jak już się
zdecydował, była już zajęta. Z początku jest niechętna mu i zmuszony jest odejść. Bartosz usuwa się na bok, tylko dręczy go wciąż ta myśl,
że się znali wcześniej i byli razem! Jakby wszystko było dziwnym dejavu. Snem, z którego zostali wytrąceni!
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Płynąc w świetle gwiazd
Gatunek: science-fiction
Krótki opis projektu: Ludzkość jest wstanie wojny. Przeciągający się konflikt wyludnia Ziemię. Miasta są wymarłe, w większości zamieszkałe przez kobiety i ludzi starszych. Na froncie walczą oprócz ludzi „substytuty”. Ligeia postanawia się zaciągnąć do armii i wspomóc cywilizacje w ostatnim konflikcie. Przechodzi badania i dostaje szczepionkę, która w razie jej śmierci, pozwoli zachować jej ciało aktywne i jako
„substytut” wielokrotnie walczyć na froncie. Niestety jadąc samochodem, dochodzi do wypadku - ginie w toni wody. Znajdują ją kilka godzin
później na brzegu zamarzniętej rzeki, nic nie pamięta, jest nieżywa. Umieszczają ją w jednym z obozów przejściowych dla substytów. Jako
obiekt LeK210356 zadaje uporczywe pytanie - Jak się nazywa? Opiekunowie zdaje sobie sprawę, że najprawdopodobniej zachowała świadomość z poprzedniego życia. Potrzeba ta jest tak silna, że LeK210356 ucieka i zaczyna przypominać sobie fragmenty swojego życia.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta.
Projekt 3:
Tytuł: Jedna to za mało
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Męskie wakacje. Piwo, morze, plaża. Dlatego nikt nie jest zdziwiony, gdy pojawia się na plaży Krzysztof z trzema
atrakcyjnymi kobietami i szybko znika ku zachodzącemu słońcu. Nikt nie podejrzewa a na pewno Krzysztof, że z pozoru niewinny flirt
stanie się początkiem absurdalnych sytuacji. Dwa dni później, Krzysztof budzi się z okropnym bólem głowy i jak szybko sobie uświadamia
nie jest już nad morzem. Obok w łóżku leżą dwie kobiety, mglisto przypomina je sobie. Uśmiecha się, nie jest najgorzej. Do pokoju wchodzi
trzecia niewiasta i wyjawia mu, że jest żonaty. Potrójnie żonaty! Z początku jest zaskoczony, nawet zachwycony, ale szybko uświadamia
sobie, że trzy kobiety i każda z innym temperamentem, mogą być nieco ponad siły jednego mężczyzny. Poza tym, coraz trudniej jest ukryć
fakt, że złamał prawo!
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta.
SŁAWOMIR KLEP
e-mail: [email protected]
telefon: 0-515 072 784
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, czarna komedia, dramat obyczajowy, kryminał.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
Niezrealizowane scenariusze krótkometrażowe „Prezent ślubny”, „Życie, Śmierć i cała reszta” wg wierszy J. Tuwima.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Glina”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe ekonomiczne.
Projekt 1:
Tytuł:
Krótki opis projektu: Główni bohaterowie to przedstawiciele typowej polskiej rodziny - pięć osób, trzy pokolenia i wszyscy pod jednym
dachem, w trzypokojowym mieszkaniu. Wanda rozpoczyna pracę w hipermarkecie, Zenek jest zblazowanym policjantem. Ich córka, Kasia,
to studentka, a syn, Marcin, uczy się w gimnazjum. Jest jeszcze dziadek Kazimierz, zamknięty w sobie weteran wojenny. Na co dzień wszyscy dzielnie zmagają się z problemami jakich wiele niesie życie między Bugiem a Odrą. Zwłaszcza gdy „na głowę” wypada dużo mniej niż
średnia krajowa. Mimo to żyją uczciwie, spokojnie, bez większych ekscesów i bez zbytnich długów na karcie kredytowej. Sytuacja jednak
radykalnie się zmienia, gdy bohaterów opowieści odwiedza Steffen, młody obywatel Niemiec, a prywatnie narzeczony Kasi... Niefolderowy
gotowy tekst - odc. 1-3/ streszczenia pozostałych.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł:
Gatunek: komediodramat (opowiadanie)
Krótki opis projektu: Historia młodego mężczyzny, który wpada w tryby korporacji. Nie ma jeszcze trzydziestu lat. Urodził się w 1981 roku,
w okresie pierwszej „Solidarności”. Jego rodzice zbliżyli się do siebie właśnie podczas strajków sierpniowych. Dzieciństwo przypadło mu
na szare lata 80-te, dojrzewanie - na burzliwy okres przemian lat 90-tych, a w dorosłość wkroczył już w nowym tysiącleciu. Czy w nowych
realiach zostanie „przetworzony” przez system korporacji czy też pozostanie w nim coś z ideałów przekazanych przez rodziców.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Życie, Śmierć i cała reszta
Gatunek: eksperyment /sensacja
Krótki opis projektu: Gangsterska opowieść o życiu i śmierci w trzech częściach według trzech wierszy Juliana Tuwima.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
POLSKICH
i niekłamany obraz polskiej rodziny. Tu pranie nie zawsze się dopiera. (Rozwinięcie krótkometrażowego scenariusza pt. „Prezent ślubny” ).
SCENARZYSTÓW
Gatunek: serial komediowy
93
KATALOG
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
Maciej Kocot
e-mail: [email protected]
telefon: 0-601 809 991
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Inne - własna firma.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, sensacja.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : sport, film, literatura.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: DOBRY
SCENARZYŚCI
Gatunek: sensacja, dramat
94
Krótki opis projektu: Historia osobistego ochroniarza strzegącego Arcybiskupa. Pewnego dnia po służbie wychodząc z kurii słyszy strzał.
Wraca do pokoju i widzi leżącego arcybiskupa a wycelowaną broń trzyma 15 letni chłopak. Ofiara żyje ale okazuje się że ma na sumieniu
molestowanie dzieci. Ochroniarz zabiera broń chłopakowi i sam z niej strzela do arcybiskupa...
Stan projektu: pomysł.
Szukam: współautora.
Projekt 2:
Tytuł: UCZUCIA
Gatunek: dramat, akcja
z przyjaciółkami i zastaje w domu obcych ludzi. Okazuje się że mąż, nałogowy hazardzista, przegrał ją wraz z domem w karty i uciekł za
granicę a na dodatek zabrał córkę ze sobą. Rozpoczyna się walka o kobiecą godność i odzyskanie córki.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: współautora.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Krótki opis projektu: Historia małżeństwa. On biznesmen z pochodzenia arab ona bizneswoman polka. Któregoś razu wraca ze spotkania
Jerzy Kolasa
e-mail: [email protected]
telefon: 0-501 837 034
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – 2-4 produkcje.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Sztos”, „Złoty Środek”.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Kobieta ryba
Gatunek: czarna komedia
Krótki opis projektu: Czasy stalinowskie. Mieszkanie państwa Sawickich, w którym Picasso narysował na ścianie syrenkę odwiedza tysiące
ludzi. Naprzeciwko Żyd ukrywa w szafie zbiegłego z transportu Niemca.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta
Projekt 2:
Tytuł: Tatuaż
Gatunek: sensacyjny
Krótki opis projektu: Upośledzony w rozwoju nastolatek poszukuje ojca. Czy jest nim właściciel studia tatuażu, który po napadzie na bank
nie wydaje kolegów nie wiedząc, że nikt z nich już nie żyje.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Zimek
Gatunek: komedia sensacyjna
Krótki opis projektu: Lata sześćdziesiąte. Zdemoralizowany, ale uzdolniony plastycznie piętnastolatek dzięki wiekowemu mentorowi przestaje kraść, doskonali swoje umiejętności i po latach zostaje uznanym malarzem.
Stan projektu: gotowy tekst – wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
e-mail: [email protected]
telefon:0-601 345 745
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
SCENARZYŚCI
JANUSZ KOŁODZIEJ
95
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
J e s t e m t a k ż e : redaktorem, dziennikarzem.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Big Lebowski.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Tercet”, „Madziar”, „Cyklop”, „Siostra Ancylia”, „I odpuść nam nasze winy”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia obiecana”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Sława i chwała”.
M o j e p a s j e : historia.
Scenariusze lub inn e projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Tarnopol- San Diego
Gatunek: dramat historyczny
Krótki opis projektu: Opowieść o wojennych losach polskiego rodzeństwa, pochodzącego z kresów wschodnich a mieszkającego teraz
w USA.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Owocówka Jabłkóweczka
Gatunek: obyczajowy
Krótki opis projektu: Zrozpaczona matka postanawia wziąć odwet na gwałcicielu swej niepełnosprawnej córki.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, reżysera.
POLSKICH
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
SCENARZYSTÓW
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat historyczny, obyczajowy, komedia.
KATALOG
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania, teksty dziennikarskie.
Bartłomiej K onarski
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy -pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Pomydleni” (2009) prod. Follow Me Film Production
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Zostańcie z nami po przerwie
SCENARZYŚCI
Gatunek: dramat społeczny
96
Krótki opis projektu: Trzydziestokilkuletnia kobieta z małego miasta, niezbyt ambitna i pozornie pogodzona ze swoim beznadziejnym
losem szuka zaginionego męża. Niefortunnie wmanewrowana w medialną machinę, wykorzystywana, stara się jednak ugrać coś dla siebie i odmienić życie. Scenariusz był w finale polskiego etapu konkursu Hartley-Merrill’08. Obecnie znajduje się w puli tekstów Studia im.
A. Munka w nadziei na reżysera.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Prowincjonalni mordercy
Gatunek: komediodramat
ment makabryczna zbrodnia dokonana przez jednego z nich. Oni sami też popełniają zbrodnie, choć w zupełnie innym znaczeniu. Próba
zaadaptowania polifonicznej narracji filmów Roberta Altmana w polskich realiach.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Krótki opis projektu: Kilka dni z życia kilkunastu mieszkańców małego podwarszawskiego miasta, których z rutyny życia wyrywa na mo-
KATALOG
Krzysztof Konarski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-600 433 729
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, redaktorem, dziennikarzem.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Żniwiarz
Gatunek: czarna komedia /fantasy/dramat
Krótki opis projektu: Opowieść w odcinkach o córce wróżki, która pewnego dnia spotyka niepozornego chłopaka. Okazuje się, że jest on
uosobieniem śmierci - Żniwiarzem, jednym z wielu nadprzyrodzonych bytów, które zabierają dusze ludzkie do zaświatów.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Marcin Korneluk
e-mail: [email protected]
telefon: 0-604 426 464
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – 2-4 produkcje,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem, producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, dramat, kryminał.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Ławeczka”, „TAXI A”, „Spóźnione Wakacje”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dr. House”, „Alternatywy 4”.
M o j e p a s j e : nurkowanie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: JACEK, młody polski saper kończy pobyt w Iraku, w drugim z kolei kontyngencie wojsk polskich w bazie „Babilon”.
Wiadomość o awansie przywozi mu pułkownik, jego jedyny przyjaciel, który wyciągnął Jacka z sierocińca i zapewnił miękkie lądowanie.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: opiekuna artystycznego.
SCENARZYŚCI
Projekt 1:
Tytuł: Na Południe od Al Basry
97
Projekt 2:
Gatunek: historia romantyczna
Krótki opis projektu: Paweł jest młodym i zdolnym fotografem mody. Jego manager walczy o duży kontrakt na obsługę firmy szyjącej stroje
ką pielowe. Natasza jest wizażystką , która zna Pawła od piaskownicy. Razem stawiali pierwsze kroki w świecie mody, i pracują razem od
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Muzeum Falsyfikatów
Krótki opis projektu: Burzliwa noc. W małym wiejskim kościółku, KUSTOSZ ( ok. 50, wąsy) kradnie obraz Caravaggio Święty Mateusz
z aniołem. W chwili, gdy chce wyjść na zewnątrz uruchamia się zastawiona na niego pułapka. Uwięziony, musi spędzić noc w kościółku.
Stan projektu: treatment
Szukam: opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Gatunek: kryminał – scenariusz adaptowany
SCENARZYSTÓW
zawsze.
KATALOG
Tytuł: Nas Troje
JOANNA KOS-KRAUZE
e-mail: [email protected]
tel.: +48501142360
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – 2-4 produkcje
Scenarzysta / Reżyser
F i l m y , k t ó r e n a p i s a ł a m : „Mój Nikifor”, „Plac Zbawiciela”
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
SCENARZYŚCI
Papusza (2009), Ptaki śpiewają w Kigali (2008)
98
Janusz R . Kowalczyk
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, poezję,
teksty dziennikarskie.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :Komedia, obyczajowy.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : „Don Kichot”.
SCENARZYSTÓW
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia obiecana”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Czas honoru”.
KATALOG
POLSKICH
J e s t e m t a k ż e : redaktorem, pisarzem, dramaturgiem, dziennikarzem.
Tytuł: Niezastą pieni
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e - czytanie, podróże.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Gatunek: komedia /obyczajowy
Krótki opis projektu: Niedzisiejsze wychowanie nie pozwala uzdolnionemu, młodemu aktorowi Marianowi na trzymanie z silniejszymi.
Na wycieranie progów dyrektorskich gabinetów, lizusostwo, zakulisowe podchody, brylowanie w świecie mediów. Dlatego też - mimo
wspaniałych osiągnięć w szkole teatralnej i wejścia do prestiżowego zespołu - obsadzany bywa z rzadka, w nieistotnych epizodach.
Znacznie lepiej wiedzie się jego młodszemu koledze Więckowi, któremu szybko udało się zostać totumfackim znanego gwiazdora Malickiego, aktorskiej podpory zespołu.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Kapelusik z miotełką
Gatunek: komedia /obyczajowy
Krótki opis projektu: akcja tej opowieści z quasi-kryminalnym wątkiem rozgrywa się w Zakopanem i okolicach. Konfrontuje nacechowane
ludową mądrością podejście do życia górali z niezrozumiałymi dla nich, często barbarzyńskimi obyczajami ceprów, czyli przyjezdnych.
Zdrowe, nieco surrealistyczne poczucie humoru rdzennych mieszkańców podtatrzańskich okolic pozwala im zwycięsko wychodzić z wielu
podbramkowych sytuacji.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Progi
Gatunek: komedia /obyczajowy
Krótki opis projektu: Historia młodego małżeństwa, które z powodów ekonomicznych zostało skazane na długą rozłąkę. Mąż otrzymuje
zagraniczne stypendium i wyjeżdża na dwa lata. Po powrocie do kraju obojgu jest trudno wrócić do sytuacji sprzed rozstania.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: reżysera.
Krzysztof Kownas
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 260 215
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych.
SCENARZYŚCI
J e s t e m t a k ż e : producentem.
KRZYSZTOF KRAUZE
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta / Reżyser
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych
Filmy, które napisałem:
„Gry uliczne”, „Dług”, „Wielkie Rzeczy” (trzyodcinkowy serial TV), „Mój Nikifor”, „Plac Zbawiciela”
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
POLSKICH
Papusza (2009)
SCENARZYSTÓW
Scenarzysta filmowy – 5-8 produkcji
KATALOG
e-mail: [email protected]
99
Ptaki śpiewają w Kigali (2008)
Anna Krawczyńska
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teksty dziennikarskie.
A gnieszka Kruk
e-mail: [email protected]
telefon: 0- 605 161 273
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, scenariusze telewizyjnych programów rozrywkowych.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, obyczaj.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Kimiko z „Szaolin Pojedynek Mistrzów”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Na Wspólnej”, „Pogoda na Piątek”, „Pierwsza Miłość”, „Rytm&Looz”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Jacek i Placek” 1992r. z muzyką Lady Pank.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Coupling”, „Californication”, „Skins”, „Lost”, „Gotowe na Wszystko”. Wyczekuję lipcowej emisji „L Words”.
SCENARZYŚCI
W y k s z t a ł c e n i e : Wielokrotnie wyższe.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Fasolka
Gatunek: dramat obyczajowy
Krótki opis projektu: Współczesna małomiasteczkowa księżniczka zostawia swoje bajkowe życia, by wreszcie kogoś pokochać - swoje
niechciane dziecko. Historia z happy endem o dojrzewaniu, pojednaniu i szukaniu miłości.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Okno
Gatunek: dramat obyczajowy
Krótki opis projektu: Adaptacja opowiadania Ireneusza Iredyńskiego. Krzysztof, kiedyś obiecujący młody pisarz, nie jest w stanie siąść
do pisania. Od jedenastu lat pisze księgę ksiąg i jest już przy ósmej wersji. Poznaje Barbarę, która po dwóch latach związku niszczy jego
dzieło życia.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
100
M o j e p a s j e : fotografia, solo backpacking.
Krzysztof Krzysztof
e-mail: [email protected]
telefon: 0-606 385 757
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Art cinema.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Bezimienny.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Korniki”, „Koty”, „Mój Manifest”, „All important things”, „Adam i Czarowny las”, „Bez iluzji”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Krzyżacy”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Cieburaszka”.
W y k s z t a ł c e n i e :Wyższe.
M o j e p a s j e : różne.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Wężowa dziewica
Gatunek: Eastern
Krótki opis projektu: „Gdzie są moje pieniądze?” Jeśli chcesz wiedzieć, skontaktuj się.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
e -mail: [email protected]
telefon: 0-604 878 101
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - napisany scenariusz [email protected]
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, redaktorem, pisarzem, dramaturgiem.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Philip Marlowe
Filmy/seriale które napisałem/-am:
2009-2008 – „Naszość” praca nad scenariuszem filmu dokumentalnego.
2008 –„Zmiana” praca nad scenariuszem filmu krótkometrażowego.
2008 – „Związek” praca nad scenariuszem filmu pełnometrażowego. 2007 – „[email protected]” scenariusz interaktywnego serialu dla Telewizji
2004 - „Włamywacze” - Reżyseria, scenariusz i copy spotu reklamowego mBanku.
2003 - „Kino” - Reżyseria, scenariusz i copy spotu miesięcznika „Kino”.
2003 - Videoclip zespołu M.S.M. Reżyseria;
2001 – Teledysk Peja /Slums Attack „Mój rap moja rzeczywistość”. Zdjęcia (podkład wizualny pod materiały „Wiadomości” o hip-hopie);
2001 - „Krok pod prąd”. Dokument. Reżyseria (pokazy na festiwalach kina offowego);
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Na srebrnym globie”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Pitbull”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.Politolog.
M o j e p a s j e : polityka.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Żużlowiec
Gatunek: dramat społeczny
Krótki opis projektu: Piotr Cug jest żużlowcem, który lata świetności ma za sobą , ale ciągle jest mistrzem ostatniego biegu. Po zwycięskim
POLSKICH
Polskiej.
SCENARZYSTÓW
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat społeczny, thriler.
101
KATALOG
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, ,opowiadania,
teksty dziennikarskie.
SCENARZYŚCI
Marcin Kuberka
meczu odnowiła mu się kontuzja stawu biodrowego, co oznacza zakończenie kariery. Gdy zostaje zwolniony z pracy w stoczni, nadarza się
okazja powrotu na tor. Zwycięstwo uratuje zespół od spadku z ekstraklasy i da możliwość uratowania zakładu.
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta, reżysera, współautora, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Związek
Gatunek: dramat społeczny
Krótki opis projektu: Opowieść o zakładaniu przez trójkę przyjaciół kierowniczkę marketu MARIĘ, jej narzeczonego dziennikarza MAKSA i
przyjaciela KORNELA, byłego żołnierza powracającego z Iraku związku zawodowego w markecie.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera, współautora, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Naszość
Gatunek: dokument fabularyzowany
Krótki opis projektu: Projekt filmu dokumentalnego o Akcji Alternatywnej Naszość i jej liderze Piotrze Lisiewiczu. Naszość to grupa happeningowa powstała w końcu lat 80. w Poznaniu. Tematem filmu jest pokazanie, poprzez działalność Piotra Lisiewicza i ludzi Naszości,
portretu pokolenia 20 i 30-latków oraz poznanie motywów ich działania.
Stan projektu: treatment.
SCENARZYŚCI
Szukam: producenta, współautora, opiekuna artystycznego.
Paweł Kuczyński
e-mail: [email protected]
102
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Fryderyk i Elżbieta
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu:
Współczesny filozof wpada w obłęd pod wpływem filozofii Fryderyka Nietzschego. (stypendium scenariuszowe PISF)
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Powidoki
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Aktorka gra w teatrze rzeźbiarkę Katarzynę Kobro.(stypendium Agencji Scenariuszowej)
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
Projekt 3:
Tytuł: Zakochana
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Bogini jeziora zakochuje się w prymitywnym kulturyście.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
Oriana Kujawska
e-mail: [email protected]
telefon: 0-693 29 95 39
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial, reklama.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem, redaktorem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Fuzja Erin Brokovich z Agnieszką z „Człowieka
z marmuru”.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Dzidziuś” (komedia pełnometrażowa), „Podaj mi skrzydła” (serial komediowy dla młodzieży).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Wesele (obydwa i Wajdy, i SmarzowS e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Gotowe na Wszystko”.
W y k s z t a ł c e n i e : Scenarzystka i romanistka.
SCENARZYŚCI
skiego)”, „Panny z Wilka”.
103
e-mail: [email protected]
telefon: 0-500 102 409
Scenarzysta telewizyjny – serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, dziennikarzem.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Holly Golightly skrzyżowana z Mallory Knox.
W y k s z t a ł c e n i e : Studentka filmoznawstwa UAM.
M o j e p a s j e : kino, komiks, koty, moda, muzyka, małe (i duże) podróże.
Scenariusze lub inn e projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Test
Gatunek: dramat, s-f
Krótki opis projektu: Krótki metraż. Młody człowiek, test kompetencji, duża korporacja i wybór. Matrix i kafkowska metafora.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Projekt 2:
Tytuł: ?
Gatunek: komedia obyczajowa, dramat
Krótki opis projektu: Polak na wakacjach - w krzywym hotelowym zwierciadle odbicia. Satyra.
Stan projektu: pomysł.
POLSKICH
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, obyczajowy, dramat.
SCENARZYSTÓW
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
KATALOG
Ewa Kurzawa
Projekt 3:
Tytuł: Porcelana w trampkach.
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Anorexia nervosa. Historia choroby, w trochę innym świetle.
Stan projektu: pomysł.
Marek Kuszczak
e-mail: [email protected]
telefon: 0-510 373 026
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
Scenarzysta - reżyser
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym.
SCENARZYŚCI
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Sensacja.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Działkowicze” – dokument, „3 minuty w Warszawie” – dokument, „Przeminęło z latem” , „Ostrze brzytwy”, „Gwiazdy” – animacja.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia obiecana”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Klan”.
W y k s z t a ł c e n i e : Scenarzysta
M o j e p a s j e : kino.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Sobowtór
Gatunek: Sensacyjny
Krótki opis projektu: Andrzej Berg powraca z zagranicy. W domu nikogo nie ma. Jego żona i przyjaciele są na pogrzebie. Parę dni wcześniej Andrzej Berg zginął w wypadku samochodowym. Mężczyzna musi udowodnić, że to on jest Andrzejem Bergiem. W takim razie kogo
pochowano w grobie ?
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, współautora.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
104
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : James Bond.
Wojtek Lewandowski
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, studentem kierunku filmowego lub innego kierunku.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : film i sport.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: OK
Gatunek: dokument
Projekt 2:
Tytuł: Pryzmat
Gatunek: dramat
Szukam: producenta, reżysera.
Barbara Lorynowicz
e-mail: [email protected]
telefon: (22) 782 39 39
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta – reżyser,
Reżyser – dokumentalista.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dokument artystyczny.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Scarlett O’Hara.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ogniem i mieczem”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Gatunek: film fabularny
Krótki opis projektu: Film o RUDOLFIE MODRZEJEWSKIM-synu Heleny. Polaku i Amerykaninie, którego nazwisko zostało umieszczone
w Amerykańskiej Encyklopedii Techniki XIX / XX w obok nazwisk Edisona i Marconiego.R.M.. Budowniczy mostów -artysta, o ciekawym
„burzliwym” życiorysie i osiągnięciach, które zaimponowały Ameryce...Jego ponad 50 mostów-stoi do dziś od Kalifornii po Alaskę...Osiągnął sukces ku pokrzepieniu serc Polaków na emigracji i w Polsce. Zaimponował Ameryce, gdyż to on sensu stricte wraz z Fordem-rozwiązał problem komunikacji na kontynencie Ameryki Płn. Był AMBASADOREM nauki i wiedzy zdobytej w Polsce i we Francji. Jest postacią
promującą osiągnięcia nauki polskiej na świecie. Godnym synem swojej wybitnej Matki. I równie sławnym jak ona...Niestety, w Polsce
wiedza o tej postaci jest znikoma.
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta, współautora, dialogisty.
POLSKICH
Tytuł: SUKCES AMBASADORA
SCENARZYSTÓW
M o j e p a s j e : podróże, przekład art, mods.
105
KATALOG
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Świat Matki Teresy”, „Rok Papieża”, „DALAI LAMA-filozof nadziei”, „Brat Rogertwórca Taize”, serial „JEWEL of LIGHT - 6 odcinków, filmy o Indiach.
SCENARZYŚCI
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Jacek Lubiński
e-mail: [email protected]
telefon: 0-668 050 052
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - serial, film telewizyjny, skecze do programów rozrywkowych.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania, poezje, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : dziennikarzem.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : Ostatnio brytyjskie „Skins”.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Zaciemnienie
SCENARZYŚCI
Gatunek: kolekcja 10 historii
Krótki opis projektu: Telewizyjny projekt znany z zeszłorocznego szkolenia i pitchingu - wciąż w toku...
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta, współautora, dialogisty.
Projekt 2:
Tytuł: Miasto Aniołów
Gatunek: kryminał / film noir
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
106
Krótki opis projektu: USA, Los Angeles, lata 30. Jest ten dobry, co nie jest do końca dobry i jest ten zły, co jest bardzo zły i nie cofnie się
przed niczym. Jest niezawodny przyjaciel z sekretami. I jest też femme fatale, która gra na nosie wszystkim. Są morderstwa, są przekleństwa, jest bród, smród i mrok, w którym unosi się zapach śmierci. Trochę seksu też się znajdzie. Generalnie jest wszystko z czego słynie
gatunek, którego w kraju nikt nigdy porządnie nie zrobił i raczej nie zrobi. Tekst jest więc pisany na luziku, w wolnej chwili.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, współautora.
Projekt 3:
Tytuł: Lapsus
Gatunek: Tragikomedia
Krótki opis projektu: Pacjent przychodzi po odbiór badań. Okazuje się, że jest nieuleczalnie chory. Tego samego dnia popełnia samobójstwo. Lekarz zdaje sobie sprawę, że pomylił próbki krwi z podobnymi nazwiskami. Postanawia udać się do drugiego pacjenta i wyjaśnić
całą sprawę. Wkrótce panowie zaprzyjaźniają się. Projekt znany z poprzedniego katalogu - jakoś nie mogę się zań zabrać...
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, współautora.
Łukasz Ludkowski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-519 402 448
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny -serial, film telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania, poezję, teksty
dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, redaktorem, pisarzem, krytykiem filmowym, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Wszystko co dobre, bez ograniczeń.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„89” - krótkometrażowy film (absolutorium studenta reżyserii) o nastolatku, który zaczyna kręcić dokument o swoich rówieśnikach,
młodych ludziach z pokolenia ‘89+’, (współscenarzysta i reżyser - Paweł Jóźwiak-Rodan),
„Na zapleczu” - film dokumentalny o ludziach, pracujących na zapleczu festiwalu Camerimage (współscenarzysta Paweł Jóźwiak-Rodan),
Scenariusz do reklamy społecznej nt. terroryzmu,
Offowe etiudy - „Papuga”, „Midnight Brothers”, „Dym”, „Zaszum/Rustle”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Rękopis znaleziony w Saragossie”
Se r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Damages”, „Dexter”, „Lost”, „Fringe”, „Archiwum X”, „Miasteczko Twin Peaks”.
W y k s z t a ł c e n i e : Filmoznawca.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Budynek
Gatunek: Serial TV
Krótki opis projektu: Robert budzi się pewnego dnia w nieznanym sobie miejscu - w wielkim, pustym na pierwszy rzut oka, Budynku,
rządzącym się dziwnymi prawami. Spotyka w nim ludzi, którzy są w tej samej sytuacji – stracili pamięć i chcą się wydostać. Razem zaczynają odkrywać przerażającą tajemnicę, kryjącą się we wnętrzach budynku i ich samych. Wszystkie pomieszczenia Budynku są dokładnie
monitorowane. Nie ma miejsca na prywatność. Na początku bohaterowie o tym nie wiedzą , dopiero z czasem to sobie uświadamiają.
Na każdego bohatera przypada jedno pomieszczenie - Pokój. Jest także para hologramów, Adam i Ewa, którzy towarzyszą bohaterom od
wbudowane różnorodne i zabójcze mechanizmy obronne – w wypadku złamania zasad zostają one uaktywnione. Serial ma być wybuchową mieszkanką akcji, łamigłówek i metafizyki; połączeniem najlepszych cech „Lost”, „Matrixa”, „Cube’a” wraz z atmosferą strachu i napięcia
rodem z „Miasteczka Twin Peaks”.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Idol
SCENARZYŚCI
początku i odpowiadają na każde zadane przez nich pytanie, ucząc ich jednocześnie zasad i reguł panujących w Budynku. Budynek ma
107
Gatunek: Film fabularny
Idol tępi głupotę, ratując z opresji ofiary codziennej, niezauważalnej przemocy (kradzieże, pobicia, zastraszania), mszcząc się za ofiary.
Ubrany w maskę Darwina osiąga dzięki mediom status mityczny, niczym heros z komiksu. Nie wszystkim się podoba taki stan rzeczy,
ktoś chce się zemścić na nim... Dochodzi do dramatycznej sytuacji – czy można zabić w imię większego dobra? Przestępca wydaje się nie
mieć żadnych argumentów po swojej stronie – używa przemocy dla przyjemności, dla strachu ofiary, dla władzy nad nią , kierują nim same
jest młody chłopak, totalny nonkonformista, zawsze działający wbrew regułom, na przekór, pod prąd. Nie waha się w tym celu używać
nawet przemocy. Uważa, że jest ona także jednym ze środków do celu – obudzenia się ludzi. W świecie materializmu, duchowej martwicy
i intelektualnego marazmu, on postanawia stanąć na straży tych wszystkich porządków. Próbuje niczym Sokrates, niekonwencjonalnymi
czasem metodami, nauczyć czegoś swoich słuchaczy. Jest niezwykle oczytany, błyskotliwy, a przy tym ma świetną fizyczną kondycję i zadbane, dobrze zbudowane ciało. Jest swego rodzaju prototypem nitzscheańskiego nadczłowieka. Za tą postawa kryje się jednak mroczna
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Maura Ładosz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-608 615 128
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy, Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, teleturniej.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Pierwsza Miłość”; „Warto kochać”; „Biuro kryminalne”; „Rajskie klimaty”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Sześć stóp pod ziemią”.
W y k s z t a ł c e n i e : Licencjat.
POLSKICH
tajemnica z przeszłości...
SCENARZYSTÓW
najniższe i prymitywne instynkty. Wie że robi źle, wie też że dalej tak będzie robił. Czy zatem można się go pozbyć? Głównym bohaterem
KATALOG
Krótki opis projektu:
Dana Łukasińska
e-mail: dana [email protected]
telefon: 0-606 299 556
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne.
J e s t e m t a k ż e : dramaturgiem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Godzilla.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Włatcy Móch” sezon V, VI, VII, K-216 (etap pitchingu).
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: K-216
Gatunek: komedia sensacyjna
Krótki opis projektu: W totalitarnym systemie przyszłości młoda kobieta zachodzi w nielegalną ciąże. Wkrótce okazuje się, że jej stan
odmienny zaplanowały siły niebieskie, bo dziewczyna wyda na świat Zbawiciela, który pokona system. Nad bezpieczeństwem ciężarnej
czuwać zaś ma tandem: diabeł i anioł.
Stan projektu: gotowy tekst
Szukam: producenta, reżysera.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
108
Łukasz M . Maciejewski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-696 419 501
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial, telenowela.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komediodramat.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Wypada, że Włodek z „Polowania na muchy”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Rodzina zastępcza”, „Dwie strony medalu”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Popiół i diament”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Ekipa”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : szewskie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Waszyński
Gatunek: biografia
Krótki opis projektu: Michał Waszyński, król polskiego slapstiku filmowego, notoryczny kłamca i dandys, reżyser takich przebojów międzywojnia jak „Antek Policmajster” czy „Dodek na froncie”.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Karczoch
Gatunek: komedia obyczajowa
Krótki opis projektu: Jedno miasto - Warszawa. Jedna rodzina. Kilka równoległych historii. Anna to prawdziwa dziewczyna z dużego miasta, zalicza facetów, żyje dla kariery. Dostaje nawrotu depresji gdy odkrywa, że się zakochała. Monika, jej siostra obsesyjnie poświęca się
rodzinie.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
Krzysztof Maćkowski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-604 752 655
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : redaktorem, pisarzem, dziennikarzem.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Kontrakt” – film krótkometrażowy, reż. Ksawery Szczepanik.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Wołanie o pomoc” („Rescue Me” ).
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : podróże, literatura.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Gatunek: komedia kryminalna retro
Krótki opis projektu: Kraków, 1904. Gustaw Mahler, inspektor cesarsko-królewskiej policji, starając się rozwiązać sprawę domniemanej
przynajmniej na początku - zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zbrodnia, intryga, miłość (niejedna), absynt i c.k. królewski,
modernistyczny Kraków.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Gatunek: thriller psychologiczny
Krótki opis projektu: Czy zdradzając Ojczyznę można jej służyć? Jan Konrad, oficer Ludowego Wojska Polskiego, podejmując współpracę
z amerykańskim wywiadem stawia na szali całą swoją karierę, przekonania, wreszcie życie. Nie tylko swoje. „John Nieven” to opowieść
o marzeniach o lepszym świecie, zimnej wojnie, wierności, zdradzie, samotności, smudze cienia. Wreszcie opowieść o czasach, gdy żaden
moralny wybór nie był jednoznaczny.
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta.
Projekt 3:
Tytuł: HI-FI PRL
Gatunek: musical
Krótki opis projektu: Lato 1980 roku. W całej Polsce trwają strajki, na ulic ach ZOMO, w sklepach ocet. Janek, młody gdański stoczniowiec
zakochuje się w Alicji, córce ZOMO-wca. Na przeszkodzie miłości staje ojciec dziewczyny oraz historia przez duże „H”. „Hi-fi PRL” to musical,
rozpięty między muzycznymi stylistykami początku lat 80., od popu do heavy metalu. To również próba opowiedzenia o naszej zbiorowej
historii. Film, w którym akcenty obyczajowe i dramatyczne, mieszają się z komediowymi.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
POLSKICH
Projekt 2:
Tytuł: JOHN NEVEN
SCENARZYSTÓW
próby mordu na niejakim Stankoviciu ( jakoby dokonanej z żądzy miłości i pieniędzy), wpada na trop - jeszcze bardziej domniemanego,
109
KATALOG
Projekt 1:
Tytuł: KRWAWA JATKA
SCENARZYŚCI
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Tragikomedia.
Bartłomiej M ajewski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-664 226 207
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania, poezję.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Thriller
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Silvio Dante.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Echo”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Twin Peaks”, „The Sopranos”.
W y k s z t a ł c e n i e : Średnie.
SCENARZYŚCI
M o j e p a s j e : film, sport, polityka.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Ściśle Tajne
Gatunek: Akcja, Komedia
Krótki opis projektu: Paweł jest uznanym pisarzem, któremu od dawna brakuje weny twórczej. Jego żona, która romansuje z jego agentem,
wyrzuca Pawła z domu. Paweł kupuje dom na przedmieściach. pewnego wieczoru w jego ogrodzie ląduje paczka zawierająca dokumenty
tajnej agencji bezpieczeństwa narodowego. Paweł ukrywa dokumenty w domu. Od tego momentu o odzyskanie akt zacznie ubiegać się
wiele osób.
110
Stan projektu: pomysł.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Łącznik
Gatunek: Thriller
Krótki opis projektu: Stolica, wielomilionowa metropolia, jest podzielona murem na dwie części. Po jednej mieszkają zamożni mieszkańcy,
po drugiej pozostała część obywateli. Adam jest znanym medium. Dzięki temu powierzono mu funkcję łącznika między obiema częściami.
Przekazuje potrzeby i decyzje obu stron. Jest jedyną możliwością kontaktu. Pewnego razu kobieta z gorszej części miasta prosi Adama
o odnalezienie zaginionej córki. Adam z początku niechętny angażuje się jednak w tą sprawę. Okazuje się, że w porwanie mogą być zamieszane wysoko postawione osoby z lepszej części miasta.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta.
Projekt 3:
Tytuł: Niewidzialny Edward Towpik
Gatunek: dramat, obyczajowy, fantasy
Krótki opis projektu: Marcin jest niezależnym dziennikarzem. Usilnie zabieg a o możliwość przeprowadzenia wywiadu z Edwardem Towpikiem. Edward w końcu zgadza się. Opowiada Marcinowi historię swojego życia. Edward urodził się z dziwną umiejętnością znikania.
Z początku nie umie nad nią zapanować jednak z czasem opanowuje ją. Niewidzialność przysparza mu w życiu wielu dziwnych sytuacji, jak
i pozwala na dokonanie niemożliwych z pozoru rzeczy.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta.
Łukasz Mańczyk
e-mail: [email protected]
telefon: 0-502 952 751
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, poezję, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, pisarzem, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia społeczna.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Komornik, tuż po przemianie;)
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : S c e n a r i u s z e : „Gwarancja”, „Pajac” (wolna inspiracja z Tomasza Manna).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Wojna polsko-ruska”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Bank nie z tej ziemi”.
M o j e p a s j e : piłka nożna.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Anonimowi Anarchiści
SCENARZYŚCI
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe - prawnik, ekonomista.
Gatunek: komedia społeczna
Krótki opis projektu: Artur wybiera życie poza systemem. Na własne życzenie traci pracę, rzuca go dziewczyna. Na kursie dla bezrobotnych
111
poznaje punkówę i razem z nią zakłada spółdzielnię socjalną szyjącą kultowe glany. Anonimowi, żyjący pozornie na oucie ludzie, stają się
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Gatunek: thriller / teatr tv;)
Krótki opis projektu: W teatrze lalkowym zblazowany, bierny aktor Henryk jest świadkiem wypadku. Aby uniknąć przypisywanej mu odpowiedzialności, musi przejść od bycia animowanym do animacji.
Stan projektu: treatment.
Projekt 3:
Tytuł: Ustawka
Gatunek: komediodramat / teatr tv;)
Krótki opis projektu: Celinie umiera mąż. Odkrywa że prowadził „podwójne życie” - na potęgę umawiał się przez internet na seks. Celina
postanawia odszukać jego dawne kochanki. Film o tym, że po spotkaniu z tajemnicą wychodzimy odmienieni. Celina z „kury domowej”
przeistacza się w świadomą kobietę, której jednak nowa wiedza przeszkadza.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Szukam: producenta, reżysera, współautora, redaktora.
SCENARZYSTÓW
Projekt 2:
Tytuł: Łątka
KATALOG
jego pełnokrwistymi przyjaciółmi.
Elż bieta Marczuk
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, redaktorem.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Marusia.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : Ostatnio: „Wojna polsko-ruska”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Sopranos”, „Arrested Development”, „30 Rock....”
W y k s z t a ł c e n i e : Slawistka.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Krótki opis projektu: Scenariusz dyplomowy w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Stan projektu: treatment.
112
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Zbigniew Masternak
e-mail: [email protected]
telefon: 0-790 876 118
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, powieści, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, filmowcem offowym, pisarzem, dramaturgiem, producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film historyczny.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Odyseusz.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : Nie ma takiego.
W y k s z t a ł c e n i e : Studiowałem prawo na UMCS w Lublinie, następnie polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie studiuję
scenariuszopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej.
M o j e p a s j e : piłka nożna, literatura, filmy, podróże, moja żona Renata.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł:
Gatunek: political fiction
Krótki opis projektu: W Polsce pojawia się Jezus i bierze udział w kampanii wyborczej na prezydenta Polski. Dzieki wsparciu mafijnych
pieniędzy wygrywa wybory. Gdy prawda wychodzi na jaw, trafia do aresztu z dwoma bandytami, którzy go krzyżują.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera, współautora.
Projekt 2:
Tytuł:
Gatunek: dramat historyczny
Krótki opis projektu: Gdy umiera Mieszko I, władze w Polsce obejmuje jego syn - Bolesław. Odtąd jego obsesją będzie rozszerzanie swojej
władzy, która ma zoastać przypięczetowana koroną. Film ma pokazać, że historia się nie starzeje.
Stan projektu: treatment.
Szukam: reżysera, współautora.
Projekt 3:
Tytuł:
Gatunek: film sportowy
Krótki opis projektu: Prowincjonalny klub piłkarski Wisła Puławy kupuje młodego zawodnika z klubu w dużym mieście. ten trafia tutaj
niechętnie, jednak powoli się klimatyzuje. Kiedy wszystko zaczyna się układać, piłkarz zostaje uwikłany w korupcję.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
Stanisław M azur
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Przede mną dramat psychologiczny.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Charles z filmu „Cztery wesela i pogrzeb”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Ojciec Mateusz” oraz „Ranczo”.
W y k s z t a ł c e n i e : Absolwent scenariopisarstwa PWSFTViT w Łodzi.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Telepatia
Gatunek: przygodowy
Krótki opis projektu: Młody badacz z Krakowa ubiega się o stypendium w USA. W tym celu przybywa do Kamieńca Podolskiego, gdzie ma
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Twój ogród mój cień
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Film porusza problem materialnego ustawiania dorosłych dzieci przez dobrze sytuowanych rodziców. Zaborcza matka
wykorzystuje potknięcia życiowe swojej córki i zapewnia jej warunki do wygodnego bezpiecznego bytowania.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Rewizyta
Gatunek: społeczno - obyczajowy
Krótki opis projektu: Opowieść o rodzącej się przyjaźni pomiędzy Rosjanką a Polką. Natasza jest świetnie zapowiadającą się skrzypaczką
z Moskwy. Bogna stoi w obliczu końca obiecującej kariery, bo straciła sprawność dłoni w wypadku samochodowym.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
POLSKICH
zebrać materiały dotyczące tutejszej starej legendy.
SCENARZYSTÓW
M o j e p a s j e : barwy życia.
113
KATALOG
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Daleko od okna”.
SCENARZYŚCI
telefon: 0-666 702 989
ANNA MARIA MĄCZKA
e-mail: [email protected]
telefon: 0-791 858 470
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, teksty dziennikarskie, programy typu talk show.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, pisarzem, dziennikarzem, producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film obyczajowy.
F i l m y / s e r i a l e , k t ó r e n a p i s a ł a m : „Bilet do Matki”.
M o j e p a s j e : człowiek, odkrywanie nieznanego, taniec, nurkowanie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Napad
Opis projektu: Zdesperowana, samotna matka nie ma pieniędzy na życie i jedzenie dla swojej córeczki. W desperacji napada na bank.
114
Gatunek: dokument fabularyzowany
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
SCENARZYŚCI
Gatunek: dramat
Za skradzione pieniądze chce wyjechać za granicę do pracy. Napad nie udaje się. Kobieta musi nadal żyć z piętnem „bandyty”.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta.
Projekt2:
Tytuł: Zaginieni
Opis projektu: Dwaj księża wyruszają w góry. Pewnego dnia znikają bez śladu. Po kilkunastu miesiącach ratownicy odnajdują ciała zagubionych. Jest jeszcze taśma na, której zarejestrowane są ostatnie chwile ich życia.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
Projekt3:
Tytuł: Mirek
Gatunek: dokument
Opis projektu: Młody i dobrze zapowiadający się pisarz przenosi się do Warszawy. Tu publikuje kolejne książki. Jego sława rośnie a on sam
decyduje się na rozstanie ze światem. Film jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście Mirek Nahacz odebrał sobie świadomie
życie? Czy jego śmierć mogła być dziełem przypadku?
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
A N N A M E N T L E W I C Z e-mail: [email protected]
tel.: 0601600796
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – pracuję nad debiutem pełnometrażowym
Scenarzysta - Reżyser
Scenarzysta telewizyjny (serial, scenariusze do programów telewizyjnych o tematyce społecznej oraz reportaży)
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie
F i l m y , k t ó r e n a p i s a ł a m : Regularne pisanie dialogów (pod pseudonimem) do jednego z seriali.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1
Tytuł: Moja Billy
Gatunek: monodram
Krótki opis projektu: Wychowanka (18-letnia) domu dziecka rodzi dziecko w 60 rocznicę śmierci Billy Holiday. Z radia, które gra na porodówce dowiaduje się kim była artystka i co śpiewała. Staje się fanką jej twórczości. To ma ogromny wpływ na jej życie i urodzonego
dziecka. Jaki? To naprawdę przejmująca i ciekawa historia.
Stan projektu: gotowy tekst – wersja nr 3
Szukam: producenta, reżysera
ANNA MIELCZAREK
e-mail: [email protected]
telefon: 0-608 686 002
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
Wacław Mikłaszewski
telefon: 0-503 85 75 17
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, powieści, poezję.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia i „kameralny dramat psychologiczny”.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Bohater filmu „Once”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : Nie mam zdania.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „ Friends”, „Californication”.
W y k s z t a ł c e n i e : PWSFTviT w Łodzi, wydział aktorski.
M o j e p a s j e : rysowanie, podróże.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Fifty/Fifty
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Dwaj studenci socjologii nieoczekiwanie stają się posiadaczami walizki pełnej pieniędzy... zaczynają być w centrum
rozgrywki policyjno - gangsterskiej. Kto kogo wykiwa?
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Dopiero zaczynam.
SCENARZYSTÓW
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
115
KATALOG
e-mail: [email protected]
SCENARZYŚCI
P i s z ę r ó w n i e ż : teksty dziennikarskie.
Projekt 2:
Tytuł: Iza
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Iza, bezkompromisowa w każdym aspekcie życia, studentka ostatniego roku historii sztuki, traci w wypadku samochodowym prawie całą rodzinę - sytuacja ta staje się to dla niej pretekstem do - jak się później okazuje, zgubnego - instrumentalnego
wykorzystywania innych ludzi,w imię „wolności” własnego życia.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Pińczów
Gatunek: komediodramat
Krótki opis projektu: Główny bohater - Konrad - otrzymuje w spadku ruinę starego domu w Pińczowie. Wraz z grupą przyjaciół - mieszczuchów postanawia w ciągu jednego lata stworzyć „swoje miejsce na Ziemi”. Nowe otoczenie, ludzie i niezwykła miłość do niezwykłej kobiety
całkowicie zmieniają jego dotychczasowe życie.
Stan projektu: nowela.
SCENARZYŚCI
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
ARKADIUSZ MILCARZ
e-mail: [email protected]
telefon: 0-692 117 743
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial, film telewizyjny, skecze do programów rozrywkowych.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
116
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, poezję, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, pisarzem, dramaturgiem, dziennikarzem, montażystą.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Przypadek Aruna Milcarza” (komedia).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia Obiecana”.
M o j e p a s j e : tworzenie muzyki, wypady do Afryki, szamanizm.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: MERAPI
Gatunek: thriller
Krótki opis projektu: projekt realizowany w ramach LABORATORIUM SCENARIUSZOWEGO 2009.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Monika Mostowik
e-mail: [email protected]
telefon: 0-607 938 916
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – film telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, powieści, opowiadania, poezję, teksty dziennikarskie
Jestem
wykładowcą
s c e n a r i o p i s a r s t wa :
Prowadzę warsztaty w domach kultury, np. w ramach festiwalu
Progressteron.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Thriller psychologiczny, dramat.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
The Killer’s Agent z „Upadłych Aniołów” Wong Kar Waia albo Alice z „Bliżej”.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
Jeszcze nie zrealizowane: „Urodziny, Spokój, Nogi, Ból głowy, Na pamięć, Pod słońce, Bezrob, Gra w zielone, Przezroczysta, oraz etiudy
i krótkie formy: Dom, Dany radę, Anioł, Miasto musi żyć, Zguba, wakacyjna przygoda, Sprzątaczka, Laluś, Młody, Pralnia”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : Nie bardzo jest w czym wybierać...
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Pittbul”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe socjologiczne, scenariuszowe studia podyplomowe na PWSFTiTv.
M o j e p a s j e : film, pisanie, czytanie, taniec.
Sc e n a r i u s z e l u b i n n e p r o j e k t y l i t e r a c k i e , n a d k t ó r y m i t e r a z p r a c u j ę :
Projekt 1:
Tytuł: Urodziny
Gatunek: thriller psychologiczny
Krótki opis projektu: Kobieta biznesu, właścicielka firmy reklamowej, DDA – Dorosłe Dziecko Alkoholika do tej pory żyła tylko pracą ,
w domu bywała rzadko, bo trzeba było wtedy kieliszkiem wina zagłuszać samotność;
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Na Pamięć
Gatunek: komedia obyczajowa
Krótki opis projektu: Sylwester – ponad trzydzieści lat, przystojny, ale zaniedbany, zdolny, acz mało popularny pisarz. Pisarz dosłownie żyje
tylko pisaniem. Marne grosze z nagród literackich i żenujących wystą pień w zaściankowych domach kultury pozwalają mu przetrwać.
Stan projektu: gotowy tekst – wersja 1.
117
KATALOG
Szukam: producenta, reżysera.
SCENARZYŚCI
Stan projektu: gotowy tekst.
Projekt 3:
Tytuł: Na Pamięć
Krótki opis projektu: Joanna (przed trzydziestką ) co chwilę traci prace i mieszkanie, nie potrafi sobie poradzić z codziennością , zdaje się
na pomoc innych, aż dostaje od życia prezent, który miał być karą.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
e-mail: [email protected]
telefon: 0-691 517 666
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial, skecze do programów rozrywkowych, filmy animowane.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, redaktorem.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Fly My Deer”, „Śliska Sprawa”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ósmy dzień tygodnia”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dexter”, „Damages”, „Dr House”.
W y k s z t a ł c e n i e : Filozofia UJ.
POLSKICH
Katarzyna N ajman
SCENARZYSTÓW
Gatunek: thriller psychologiczny
M o j e p a s j e : sporty ekstremalne.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Krach
Gatunek: dramat społeczny
Krótki opis projektu: Upadek kobiety, która w czasach hossy zrobiła błyskotliwą karierę, teraz, w czasach kryzysu, traci wszystko. Czy uda
jej się odnaleźć w nowej rzeczywistości?
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Między nami
Gatunek: serial komediowy/obyczajowy
Krótki opis projektu: Studenci przebywający w Polsce w ramach programu Erazmus, natrafiają na różne problemy związane nie tylko
z barierą językową.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Pafy z szafy
Gatunek: film animowany dla dzieci
SCENARZYŚCI
Krótki opis projektu:
Pafy, to włochate istotki, które mieszkają w szafach. To bardzo porządne stworzenia, nie potrafią mieszkać w bałaganie. Obecność Pafów
w domu może przynieść wiele korzyści.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
118
Tomasz Nasalski
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, opowiadania, teksty kabaretowe.
J e s t e m t a k ż e : dramaturgiem, producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, komedia.
Ewa Nawój
e-mail: [email protected]
telefon: 0-604 679 585
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, programy tv.
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, poezję, teksty dziennikarskie.
W y k s z t a ł c e n i e : Polonistyka UW, scenariopisarstwo PWSFTviT w Łodzi.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: GABINET TERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Rzecz o pułapkach współczesnej psychoterapii. Dwoje ludzi wpada w szpony psychoterapeuty, który stosuje w terapii
trendy tyleż modne, co szkodliwe. Para bohaterów rozwiązując swoje problemy życiowe korzysta z rad tego samego człowieka, nie wiedząc o tym. Postępując wg jego wskazówek zwracają się przeciwko sobie. O mały włos nie tracą przez to szansy na rodzące się uczucie.
(Na podstawie zrealizowanego w 2000r. słuchowiska radiowego pod tym samym tytułem)
Stan projektu: nowela
Szukam: producenta, reżysera.
Bartosz Nowacki
e-mail: [email protected]
telefon: 0-665 495 783
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Thriller, dramat, komedia, kryminał, horror.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Matka Joanna od Aniołów”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Twin Peaks”.
M o j e p a s j e : historia filmu, teoria filmu, popkultura, postmodernizm, komiks, malarstwo współczesne.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł:
Krótki opis projektu: Gustaw - sfrustrowany mąż i ojciec - ma długotrwały romans z inną kobietą. To co do tej pory uważał za dobrą przygodę i ucieczkę od marazmu codzienności, stwarza coraz większe problemy. Postanawia przerwać romans. Jednak jest już za późno. Jego
żona, wiedząc o kochance, zdążyła wynająć zabójców, którzy mają zlikwidować niewiernego małżonka. Jadąc autostradą do kochanki,
Gustaw zatrzymuje się w publicznej toalecie, gdzie znajduje zwłoki wciśnięte głową między ścianę a muszlę klozetową. Na domiar złego na
parkingu przed toaletą właśnie parkuje policyjny radiowóz. Gustaw, chcąc uniknąć kłopotów wymyka się przez tylne okienko, zostawiając
samochód na parkingu, tym samym stając się głównym podejrzanym o dokonanie zbrodni. Ma jednak szczęście - udaje mu się zatrzymać
samochód, w którym siedzą... wynajęci zabójcy. Teraz Gustaw musi uporać się z dwoma fajtłapowatymi zabójcami oraz udowodnić swoją
niewinność.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, współautora, dialogisty, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł:
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu:
Dwudziestoletni Adam, pomaga rodzinie przy przeprowadzce do innego domu. Podczas porządków na strychu, znajduje starą skrzynię
wypełnioną listami miłosnymi. Adam jest poruszony ich subtelnością i zmysłowością. Część listów adresowana jest do Teresy - zmarłej
babci Adama, a podpisana przez...Natalię, natomiast druga część adresowana do Natalii a podpisana przez Teresę. Adam nie może w to
uwierzyć, postanawia odnaleźć Panią Natalię i wyjaśnić sprawę listów. Kiedy się to udaje, wychodzi na jaw, że Teresa i Natalia długo żyły
POLSKICH
Gatunek: thriller/komedia
SCENARZYSTÓW
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
119
KATALOG
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Randle McMurphy.
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
w miłosnym związku. Zdając sobie jednak sprawę, że ich związek nie ma racji bytu w konserwatywnym społeczeństwie, postanowiły
pójść na kompromis - Teresa wyjechała i założyła rodzinę, Natalia natomiast pozostała sama. Co pewien czas spotykały się ze sobą , lecz
z wiekiem coraz rzadziej. Jednak nigdy nie zrezygnowały z pisania do siebie listów, by chociaż w ten sposób dać wyraz swej nieskończonej
miłości.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, współautora, dialogisty, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł:
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Opowieść o młodych przestępcach, żyjących w małym mieście, gdzie drobna gangsterka i handel narkotykami są na
porządku dziennym. Każdy z nich pragnie wyrwać się z rodzinnego domu, uciec do lepszego świata. Tylko jeden z nich podejmuje jakiekolwiek działanie. Jednak nie tak łatwo zerwać z kryminalną przeszłością , o czym bohater sam się przekona. To historia o odpowiedzialności
i konsekwencjach z jakimi musimy się liczyć, dokonując wyborów każdego dnia. Ale to także historia o męskiej przyjaźni i lojalności, która
potrafi przetrwać najcięższe chwile.
Stan projektu: treatment.
Marek Nowak
e-mail: [email protected]
telefon: 0-501 289 044
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym ,pisarzem, dziennikarzem.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Pornografia”.
KATALOG
120
POLSKICH
Scenarzysta telewizyjny - telenowela, skecze do programów rozrywkowych.
SCENARZYSTÓW
SCENARZYŚCI
Szukam: producenta, współautora, dialogisty, redaktora, opiekuna artystycznego.
J e s t e m w y k ł a d o w c ą s c e n a r i o p i s a r s t w a : Prowadzę warsztaty scenariuszowe.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat historyczny.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Dialogista i storyliner „Na Wspólnej”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Sześć stóp pod ziemią”.
W y k s z t a ł c e n i e : PWSFTviT - wydział produkcji.
M o j e p a s j e : historia.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Maks Baum
Gatunek: dramat obyczajowy
Krótki opis projektu: Oparty w stylistyce filmu „Godziny” projekt łączący współczesny dramat powracającego do Łodzi w poszukiwaniu
swych korzeni Niemca, z zagmatwanymi losami ludzkimi z czasu II Wojny Światowej. Projekt pisany wspólnie ze Stanisławem Józefowiczem
(współautorem filmu „Jeszcze nie wieczór” ).
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera,
Projekt 2:
Tytuł: Tadeusz Kościuszko
Gatunek: dramat historyczny
Krótki opis projektu: Dziesięć lat z życia Tadeusza Kościuszki od powrotu do kraju z Ameryki do wybuchu Insurekcji. Intrygi polityczne,
miłosne, silnie uwypuklone tło historyczne wydarzeń. Projekt pisany wspólnie ze Stanisławem Józefowiczem (współautorem filmu „Jeszcze
nie wieczór” ).
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Strefa ESZ
Gatunek: projekt edukacyjny
Krótki opis projektu: Wykradziona Amerykanom z tajnej bazy w Szymanach technologia szpiegowska w służbie nauki, a ściślej mówiąc trzech wysoce kontrowersyjnych naukowców podglądających przeszłość. Duża dawka humoru i faktów historycznych.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Przemysław N owakowski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-601 697 703
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - 2-4 produkcje,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, film telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
J e s t e m w y k ł a d o w c ą s c e n a r i o p i s a r s t w a : Krakowska Szkoła Scenariuszowa.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
SCENARZYŚCI
J e s t e m t a k ż e : script doctorem, dramaturgiem, dziennikarzem.
121
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 180 318
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Film fabularny pt. „7’MINUT” (postprod).
POLSKICH
Maciej Odoliński
SCENARZYSTÓW
M ó j s t a t u s z a w o d o w y : scenarzysta – reżyser.
KATALOG
Ryszard Maciej Nyczka
A gnieszka Olejnik
e-mail: [email protected]
telefon: 0-604 230 867
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych.
J e s t e m r ó w n i e ż : reżyserem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia /kryminał.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Aktualnie pracuję jako współscenarzysta przy „M jak miłość”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia Obiecana”.
SCENARZYŚCI
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Deadwood”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : Zbyt wiele na małą rubrykę :-)
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Odważni
Krótki opis projektu: Projekt dotyczący filmu dokumentalnego - historycznego. Kilka nowych rys i próba opisu, czym jest odwaga
POLSKICH
Stan projektu: gotowy tekst.
SCENARZYSTÓW
Gatunek: dokument
122
Gatunek: komedia
w momentach decydujących o życiu.
Projekt 2:
Tytuł: Baby
Krótki opis projektu: Losy dwóch skazanych na siebie „bab”. Film współczesny, dla młodzieży. Około godziny (średni format).
KATALOG
Stan projektu: nowela.
Jerzy Paczka
e-mail: [email protected]
telefon: 0-691 124 561
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film dokumentalny i reportaż.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
Napisałem scenariusze wielu filmów dokumentalnych i reportaży. Ostatnie, by wymienić te, które doczekały się realizacji to: „W powstańczej rogatywce i niemieckim mundurze”, „Halifaxy nad Wielkopolską”, „Perskie requiem”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Noce i dnie”.
W y k s z t a ł c e n i e : Z wykształcenia jestem chemikiem.
M o j e p a s j e : praca, alpinizm podziemny, żeglarstwo.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Muzyka podciętych korzeni
Gatunek: film dokumentalny
Krótki opis projektu: Projekt scenariusza filmu dokumentalnego poświęconego kulturze tradycyjnej, który opowiada o trudnościach związanych z odtwarzaniem pozrywanych nici tradycji.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Ivo Paczkowski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-509 337 767
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, musical, science fiction, film młodzieżowy.
SCENARZYŚCI
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Rorschach.
123
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : teksty piosenek.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Doktor House”, „Veronica Mars”.
M o j e p a s j e : film, muzyka, komiks.
Projekt 1:
Tytuł: Solidarność
Gatunek: Musical
Krótki opis projektu: Musical rozgrywający się w centrum wydarzeń Sierpnia ‘80. Gdy zaczyna się strajk, przewodniczący POP Stoczni
Gdańskiej Józef Szczęsny wysyła do Stoczni w celu wyciągnięcia informacji młodą zdesperowaną aktorkę Beatę.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Szewc i Smok
Gatunek: animowany
Krótki opis projektu: Adaptacja legendy o Smoku Wawelskim. Młody szewczyk Skuba pragnąc wyrwać się ze swego szarego życia decyduje
się zmierzyć ze Smokiem, za którego pokonanie Król wyznaczył nagrodę. Niestety na drodze stoi mu zły rycerz Buflon.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
SCENARZYSTÓW
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
KATALOG
W y k s z t a ł c e n i e : Studium Scenariuszowe PWSFTviT.
Sylwia Pakulska
e-mail: [email protected]
telefon: 0- 508 164 375
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial, telenowela.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Kino drogi.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Pogoda na piątek”, „Na Wspólnej”, „Pierwsza miłość”, „Tylko miłość”, „Tancerze”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Anioły w Ameryce”.
M o j e p a s j e : fotografia, podróże, windsurfing.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Gatunek: serial
Krótki opis projektu: Serial o Pomorzu obejmujący okres od lat dwudziestych ubiegłego wieku do czasów obecnych.
Stan projektu: treatment.
Projekt 2:
Tytuł: Prosto z nieba
Gatunek: film fabularny - tragikomedia
Krótki opis projektu: Samotna kobieta, nałogowa kinomanka, amatorka komedii romantycznych wychodząc pewnego razu z późnego seansu filmowego znajduje mężczyznę, który stracił pamięć. Postanawia go ukryć i ukształtować od nowa zgodnie ze swoim wyobrażeniem
„mężczyzny idealnego”.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.\
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
124
Projekt 1:
Tytuł: Ziemia odzyskana - Ziemia utracona
KATALOG
Jan Pawlicki
e-mail: [email protected]
telefon: 0-608 51 661
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film historyczny, fantstyka, film sensacyjny, film akcji.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Oddball, „The Kelly’s Heroes”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Krótkometrażowy film „Tak mogło być” dla Narodowego Centrum Kultury.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Matka Joanna od Aniołów” i „Rękopis
znaleziony w Saragossie”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Lost”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: 303
Gatunek: dramat wojenny
Krótki opis projektu: Scenariusz rozwijany w ramach Laboratorium Scenariuszowego Studia Munka, pod kierunkiem Wojciecha Tomczyka.
Historia pilotów dywizjonu 303
Stan projektu: treatment.
Projekt 2:
Tytuł: Święty Krzyż
Gatunek: film fantastyczny/horror
Krótki opis projektu: Alternatywna historia pewnego epizodu z powstania styczniowego - obrony przed Rosjanami klasztoru na Świętym
Krzyżu przez oddział gen. Mariana Langiewicza. Prawdziwe wydarzenia są tłem dla historii o walce z siłami ciemności, których obecność
jest związana z Łysą Górą.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Jakub Pączek
telefon: 0-694 277 391
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - programy historyczne.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku.
SCENARZYŚCI
e-mail: [email protected]
125
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komediodramat.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Pralka” (krótki metraż).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Rękopis znaleziony w Saragossie”.
W y k s z t a ł c e n i e : Historia Kościoła, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.
M o j e p a s j e : historia, film, fotografia, historia sztuki, kolekcjonerstwo, muzyka, media, internet i webdesign.
Projekt 1:
Tytuł: Maluch dziadka
Gatunek: film drogi/komediodramat
Krótki opis projektu: „Maluch dziadka”, to opowieść o nietypowej wyprawie wnuka i babci z Gdańska do Katowic. Babcia ma zawansowaną
cukrzycę i traci wzrok, z czym nie chce się pogodzić. Podróż do klinki okulistycznej w Katowicach, opłacona przez nią , ma w jej mniemaniu
pomóc w udowodnieniu synowi i wnukowi, że widzi. Wnuk chcę z kolei spróbować, w tajemnicy przed matką , która mu tego zabroniła,
złożyć dokumenty na operatorkę do „Katowickiej filmówki”. Podczas podróży maluchem odziedziczonym przez głównego bohatera po
dziadku, który rozwiódł się z babcią (czego ta nie może mu wybaczyć), jedno z nich dowie się, że straci wzrok, drugie z kolei zyska zupełnie
nowy sposób patrzenia na świat. W trakcie jazdy po niedokończonych autostradach i wiejskich bezdrożach odnajdą drogę do wzajemnej
komunikacji. Projekt rozwijany w ramach Laboratorium Scenariuszowego 2009.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Sto dwudziesty ósmy szczur
Gatunek: komediodramat / 30. minut
Krótki opis projektu: „Sto dwudziesty ósmy szczur” to pełna czarnego humoru historia o studencie teologii imieniem Paweł Burak.
POLSKICH
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
SCENARZYSTÓW
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Zmiennicy”, „Red Dwarf”.
KATALOG
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Skandalista Larry Flynt ;-)
Osobniku pozornie sfrustrowanym własnym nieudanym życiem i rozpadającym się małżeństwem swoich rodziców, wyznającym tysiące prawd,
z których w każdą należy „wierzyć, bo jest nieprawdopodobna”. Wierzy więc w to, że „szczęśliwi bywają tylko idioci”, „koniec świata będzie
jutro, a jeśli nie jutro to po jutrze”, a ponad wszystko wyznaje swoje motto, że „jest dobrze tylko gdy jest źle”. Schody zaczynają się, gdy
wbrew jego własnej woli i deklaracjom zaczyna mu się w życiu układać, a on sam przestaje być pewnym czego właściwie chce. Scenariusz
skierowany do produkcji w ramach programu „30. minut”.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
Tomasz Perczyński
e-mail: [email protected]
telefon: 0-510 051 911
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial, skecze do programów rozrywkowych, inne, społeczne spoty reklamowe.
SCENARZYŚCI
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, teksty lektorskie.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Wiewiórka z „Epoki Lodowcowej”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Na Wspólnej”, „Niania”, „Hela w Opałach”, „Włatcy Móch”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Kariera Nikodema Dyzmy”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Lost”, „Dekalog”, „Pushing Daisies”.
M o j e p a s j e : bieganie.
Tytuł: PO DRUGIEJ STRONIE POWIEKI
KATALOG
POLSKICH
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
SCENARZYSTÓW
126
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, pisarzem, dramaturgiem, geografem.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Gatunek: komediodramat
Krótki opis projektu: Niezadowolony z życia trzydziestolatek decyduje się na podpisanie kontraktu z dość dziwną firmą. Jak się okazuje
trafia do Fabryki Ludzkich Snów. Pracuje w niej jako drugoplanowy aktor wszelkich ludzkich śnień.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: BURSZTYNOWA BANDA
Gatunek: kino przygodowe
Krótki opis projektu: Grupa sześciorga dzieci z domu dziecka wpada na trop Bursztynowej Komnaty. Motywacją do działania jest groźba
zamknięcia ich ośrodka z powodów finansowych. Bursztynowa Komnata to dla nich ostatnia deska ratunku by pozostać razem.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: PAŃSTWO DO WZIĘCIA
Gatunek: komedia romantyczna
Krótki opis projektu: Dobrze radzący sobie na angielskiej emigracji Marek tydzień przed swoim ślubem wybiera się wraz ze swoimi kolegami na wieczór kawalerski do Krakowa. Przypadkowo poznaje Marysię, która tego dnia urządza z kolei swój wieczór panieński.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Wiktor Piątkowski
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Vito Corleone/Annie Hall.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Rękopis znaleziony w Saragossie”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dexter/Californication/House”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe plus.
M o j e p a s j e : sport /podróże.
Projekt 1:
Tytuł: Śmiertelnie utalentowany
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: DANTE, niespełniony rzeźbiarz przeżywający kryzys wieku średniego, zrobi wszystko, żeby przekonać świat o swoim
talencie. Nawet sfinguje własną śmierć. Tylko jak potem wrócić do żywych?
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pr acuję:
127
Projekt 2:
Gatunek: thriller
Krótki opis projektu: NATASZA, ambitna imigrantka, rozpoczyna staż w kancelarii od drobnej sprawy z urzędu, za którą kryje się mroczna
tajemnica.
Szukam: producenta.
Projekt 3:
Tytuł: Obóz integracyjny?
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Żegnający się z korporacją pracownik rewanżuje się przełożonym i organizuje wyjazd integracyjny, który wszyscy
zapamiętają na długo.
SCENARZYSTÓW
Stan projektu: treatment.
KATALOG
Tytuł: Casus
POLSKICH
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta.
Witold Wojciech Pieniąż ek
e-mail: [email protected]
telefon: 0-502 067 433
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Drogą eliminacji: nie komedia slapstickowa.
Po s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o :
Bez przesady, ale z Davidem Lurie, granym przez Malkovicha nieco się ostatnio utożsamiłem.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe, antropologia kultury.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: El Paso
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu:
Scenariusz otrzymał główne wyróżnienie w konkursie na film o Solidarności: „Solidarność – pierwszy wyłom w murze”, ogłoszonym przez
Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Europejskie Centrum Solidarności. Opowieść miłosna na tle gwałtownie przyspieszającej Historii. Nadia Dolores, młoda Meksykanka, komunizująca dziennikarka – przyjeżdża do Polski, by rozprawić się z fenomenem sterowanej przez CIA
kontrrewolucji. Jest lato 1981. Solidarnościowy karnawał zmierza ku przesileniu: blokada ronda w Warszawie, „marsze głodowe”, strajki...
Piętnastego sierpnia Nadia trafia do Częstochowy, gdzie spotyka się cała zrewoltowana i zarazem rozmodlona Polska: chłopi i robotnicy,
inteligencja, młodzież oazowa i freaki spod skrzydeł księdza Szpaka... Nadia zamiast faszystowskiego spisku widzi rewolucję, tyle, że jej
emblematem zamiast sierpa i młota jest krzyż. Wszystkie klucze interpretacji rzeczywistości, w jakie ją wyposażono – zawodzą. Poznany
w pociągu Łukasz również jest dla niej chodzącym paradoksem: poeta-matematyk, antykomunista kochający poezję rosyjską , naukowiec
wierzący w Boga… W projekt jako reżyser zaangażował się Krzysztof Rogulski.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Trolle
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu:
Tragifarsa w lekko czechowowskim sosie. Andrzej, dobiegający pięćdziesiątki rozbitek życiowy mieszka u Beaty, właścicielki eleganckie-
SCENARZYŚCI
go pensjonatu. Przez chwilę byli kochankami, ale dłuższy związek z kobietą to jest coś, co Andrzejowi po prostu nie wychodzi. Pozostał
z rezygnacją nie wolną od odrobiny czułości i nadziei, że kiedyś, jednak, może... Andrzej jednak ma drugie, bardziej ekscytujące życie: w internecie. Tam jest czarodziejem, demonem, donżuanem, guru. Internet pozwala mu odgrywać kogoś innego i od czasu do czasu przeżywać
gorące romanse, niezmiennie ograniczone do kilku dni. Gdy przyjaciele z sieci zaproponują mu – jako posiadaczowi pensjonatu, którego
w istocie nie posiada – zorganizowanie u niego spotkania w realu, będzie zmuszony prosić Beatę o kilkudniową zamianę ról. Szampańska
z początku zabawa skończy się psychodramą , katharsis, czymś w rodzaju III aktu Wesela.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Dziewczyna w mongolskim stroju
Gatunek: thriller
Krótki opis projektu:
Thriller, którego akcja osnuta jest wokół odnalezienia w archiwum małomiasteczkowego fotografa z Galicji zdjęcia pięknej Azjatki, pochodzącego z początków XX w. Znalazca zdjęcia, chcąc ustalić, kim była dziewczyna, którą zdjęcie przedstawia, wplątuje się w mroczną
historię sprzed stu lat, która okaże się historią niebezpiecznie współczesną. Aresztowanie Lenina przez Austriaków w 1914 r., a później
nieudana próba zamachu na niego w Krakowie, czego inicjatorem okaże się Bronisław Piłsudski, jego niewyjaśniona, podobno samobójcza
śmierć w 1918 r., współpraca polskiego i japońskiego wywiadu w Dwudziestoleciu, tajemnice przedwojennego, krakowsko-kazimierskiego
półświatka – to wszystko po stu latach, rykoszetem, za sprawą odnalezionego zdjęcia – sprowadzi na głównego bohatera śmiertelne zagrożenie.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, reżysera.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
128
w pensjonacie, nie mając za bardzo dokąd iść i korzystając z tego, że Beata akceptuje go u siebie jako rezydenta, mężczyznę domowego
Maciej Pisuk
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, powieści, opowiadania.
Mariusz Pitura
e-mail:[email protected]
telefon: 0-600 322 034
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komediodramat.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Lawa” scen. i rez. T. Konwicki.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „ The Office”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe – dziennikarskie.
M o j e p a s j e : fotografia, muzyka.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Gatunek: komediodramat
Krótki opis projektu: Historia fryzjera, który podczas strzyżenia lubi rozmawiać z klientami. Oni myślą , ze to zwykła wymiana zdań,
dla niego to cenne źródło informacji w jego prywatnym śledztwie.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
SCENARZYŚCI
Projekt 1:
Tytuł: U Juliana
129
KATALOG
e-mail: [email protected]
telefon: 0-501 674 002
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, filmowcem offowym.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: W oderwaniu
Gatunek: psychologiczny
Krótki opis projektu: Mieszkaniec nadmorskiego miasteczka, bohater większości lokalnych anegdot, Andrzej (ok. 55 lat), musi po raz pierwszy od długiego czasu opuścić Chałupy. Jedzie do Warszawy w celu wyjaśnienia sprawy niemieckich roszczeń co do jego domu. Przy okazji
pojawia się drugi cel podróży. Chce odwiedzić lekarza, który prawdopodobnie jest jego synem (dawny wakacyjny romans), a z którym nigdy
nie miał żadnego kontaktu. Kieruje nim czysta ciekawość. Sprawa się komplikuje gdy jednorazowa wizyta, ze względu na ciężką chorobę
Andrzeja, przeradza się w przymus długoterminowego pozostania pod opieką syna.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: reżysera, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
SCENARZYSTÓW
Sławomir Podwojski
Projekt 2:
Tytuł: Córka matki
Gatunek: psychologiczny
Krótki opis projektu: Ola ma dwadzieścia cztery lata. Miała trudne dzieciństwo. Rodzice oddali ją do domu dziecka gdy miała kilka miesięcy.
Teraz jednak ma kochającego męża i w planach założenie rodziny. Jednakże odczuwa lęk przed tą decyzją. Boi się, że genetycznie jest
naznaczona „antyrodzicielstwem”. Postanawia dowiedzieć się co kierowało jej rodzicami. Własne śledztwo doprowadza ją do swojej matki,
od której dowiaduje się, że ta była ofiarą gwałtu.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: reżysera, opiekuna artystycznego.
Julian Potrzebny
e-mail: [email protected]
telefon: 0-667 212 713
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
130
Tytuł: W małym kinie/Szklana pogoda
Scenarzysta telewizyjny – serial.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Kasjerka próbuje ratować małe kino z ambitnym repertuarem, podkradając pieniądze nastoletniego syna, który robiąc
karierę w telewizji, wstydzi się jej.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: W Kalifornii, w Nowym Jorku, w Nowej Hucie
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Halina z Nowej Huty udaje rodowitą góralkę, aby zdobyć serce Johna, który przyjechał do Zakopanego, aby poślubić
dziewczynę z Podhala.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, reżysera, współautora.
Projekt 3:
Tytuł: Fanatique/Oślepieni
Gatunek: melodramat
Krótki opis projektu: Niewidomy chłopak i zaślepiona jego urodą artystka, obdarowują się najgłębszym uczuciem doświadczając wszystkich rzeczy, które mylili z miłością.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Monika Powalisz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-502 147 502
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, opowiadania, teksty dziennikarskie, scenariusze do komiksów.
J e s t e m t a k ż e : dramaturgiem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat psychologiczny.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Andrzej Rudnicki z filmu „Molo”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „ Rozmowa z człowiekiem z szafy”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Twin Peaks”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Drugi brzeg
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Ojciec, zrealizowany życiowo i finansowo, dojrzały mężczyzna wraz ze swoją młodą narzeczoną przyjeżdża do domku nad jeziorem. Wkrótce dołącza do nich jego syn - doktorant na dorobku, życiowy nieudacznik, który zaczyna zabiegać o kobietę ojca.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Młody chłopak wraca do rodzinnej wioski z misji w Afganistanie. Nie umie odnaleźć się w rzeczywistości po traumie,
którą przeżył w obcym, odległym i niebezpiecznym kraju. Podczas misji, w skutek pomyłki dowódcy, zabił niewinnych cywili.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu:
Dziewczyna po śmierci swojej matki artystki, dociera do jej duchowego i artystycznego testamentu, który zaczyna ją obsesyjnie prześladować.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Projekt 3:
Tytuł: Głowa meduzy
SCENARZYSTÓW
Projekt 2:
Tytuł: Opium
131
KATALOG
Drugi brzeg, na który płyną ojciec wraz z synem staje się metaforą ich rywalizacji i konfrontacji postaw życiowych.
SCENARZYŚCI
M o j e p a s j e : podróże, kino, teatr, sztuka współczesna, architektura modernizmu, muzyka elektroniczna.
Natalia Pryzowicz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-608 184 984
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny –reklamy.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, filmowcem offowym, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Marla z „Podziemnego Kręgu”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
SCENARZYŚCI
Tytuł: Starzy ludzie i morze - tytuł roboczy
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
132
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Film o starości, mocno osadzony w „śląskim” klimacie. Dwoje ludzi wykolejonych u schyłku życia (ona i on około 70tki)
pokonują całą Polskę w jednej taksówce - z Katowic na Hel -żeby rozliczyć się ze swoją przeszłością i zacząć życie „od nowa”.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Marie Magdaleny
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: W prowincjonalnym polskim miasteczku spalił się lokalny „burdel”, w którym pracowały dwie ukraińskie prostytutki.
Kiedy kobiety zostają bez dachu nad głową , jedynym ratunkiem, żeby uniknąć linczu miejscowych kobiet, jest ukrycie się...na plebani,
u miejscowego proboszcza. Prostytutki mieszkają z księdzem pod jednym dachem przez kilka dni. Dzieli ich wszystko - od profesji, przez
płeć, narodowość i religię, a jednak udaje im się znaleźć wspólny język.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Nie-Boże Narodzenie
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Film o zagadnieniu in-vitro w kontekście restrykcyjnej postawy Kościoła katolickiego. Przedstawia dramat ludzi wierzących, dla których in vitro to jedyna szansa na dziecko.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
Artur Władysław Przybylski
e-mail: a[email protected]
telefon: 0-889 559 593
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania, poezję, teksty dziennikarskie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Zemsta przychodzi za późno
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Rok 1982. Młody człowiek zostaje wrobiony przez zomowców w zbrodnię, której nie popełnił. Ląduje na długie lata
w więzieniu. Po wyjściu w 2006r. postanawia wyrównać rachunki. Nie wszystko jednak jest tak jasne jak się wydaje.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Niezapłacone rachunki
Gatunek: film drogi
Krótki opis projektu: Lekkoduch po 30 wpada w tarapaty. Nadużywa używek, traci kontakt z rzeczywistością. Traci pracę i mieszkanie.
Jednak przypadek sprawia, że zakochuje się ze wzajemnością w pewnej czarującej pani mecenas. Pani mecenas jest żona bogatego przedsiębiorcy pogrzebowego, postanawia jednak poddać się nieoczekiwanemu uczuciu i uciec z nowo poznanym nieudacznikiem. Wyruszają
więc w Polskę w poszukiwaniu alternatywy dla własnego życia. On szuka odmiany życia na lepsze, ona wyzwolenia ze szponów establishmentu.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Trzecia wojna
Gatunek: si-fi
obcych. Obie strony jednoczą się w walce przeciw obcym. Następuje swoiste przymierze w obliczu nowego niespodziewanego zagrożenia.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
SCENARZYŚCI
Krótki opis projektu: Rok 1944. Powstanie warszawskie. Niemcy przeciw Polakom. I ktoś jeszcze. Obie strony zostają zaatakowane przez
133
KATALOG
e-mail: [email protected]
Scenarzysta – reżyser.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Fabuła.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Aloth”, „Grzech”, „Gambit”, „Klan”, „Samo Życie”, „Plebania”, „Świat według Kiepskich”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
POLSKICH
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
SCENARZYSTÓW
Krzysztof Pulkowski
Jacek Ra g inis
e-mail: [email protected]
telefon: 0-661 024 510
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Thriller, czarna komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Jeffries.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Mord założycielski”, „Prezent dla towarzysz Edwarda G.”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Matka Joanna od Aniołów”, „Kanał”,
„Noce i Dnie”.
SCENARZYŚCI
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Doktor House”, „Chirurdzy”, „24 godziny”, „Przyjaciele”,
W y k s z t a ł c e n i e : Historia, produkcja filmowa.
M o j e p a s j e : film, literatura.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: NAJMNIEJSZA CELA SWIATA
Gatunek: thriller psychologiczny
Krótki opis projektu: Sparaliżowany, niemy mężczyzna staje się świadkiem serii morderstw w szpitalu. Jego życie jest zagrożone.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: KIEDY NIE MOGĘ UCIEC
Gatunek: thriller
Krótki opis projektu: Polski inżynier zostaje porwany w Iraku. Terroryści podejrzewają go, że jest szpiegiem. Polak trafia do miejsca, gdzie
są przetrzymywani włoscy zakładnicy, z których jeden został niedawno stracony. Zbliża się pokazowa egzekucja.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, redaktora, opiekuna artystycznego.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
134
„Pitbull”, „Glina”.
Ewa Ratusińska
e-mail: [email protected]
telefon:0-512 390 620
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial, telenowela.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, obyczaj.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Maks z „Annie Hall”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Scrubs”, „Seinfeld”, „Wojna Domowa”.
W y k s z t a ł c e n i e : Historyk sztuki.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Tajemnica wojskowa
Gatunek: Obawiam się, że dramat, może nawet melodramat.
Krótki opis projektu: Rozczarowana małżeństwem BASIA fascynuje się życiem swojej Babci. Jednak im bardziej wnuczka poznaje historię
miłości Babci Feli i jej Ułana, tym mniej zostaje jej nadziei i wiary w miłość...
Stan projektu: nowela.
Szukam: redaktora.
Projekt 2:
Tytuł: Scenarzysta
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: ANDRZEJ jest scenarzystą serialowym, któremu miesza się życie z fabułą. Podświadomie sprowadza rzeczywistość
do wątków, a najbliższe mu osoby traktuje jak fikcyjne postaci, które nie mają uczuć, tylko motywacje...
Stan projektu: treatment.
Szukam: współautora.
e-mail: [email protected]
telefon: 0-503 623 809
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
SCENARZYŚCI
Adam Reczuch
135
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Gatunek: paradokument
Krótki opis projektu: Studentka z Japonii, podczas wakacji w Polsce spędzonych w połowie lat osiemdziesiątych decyduje się tutaj powrócić.
Na kilka dni albo na stałe.
Stan projektu: treatment.
Projekt 2:
Tytuł: Irlandia
Gatunek: dramat psychologiczny
Krótki opis projektu: Tuż przed wyjazdem do Irlandii świeżo upieczona maturzystka pod wpływem pigułki gwałtu zostaje nieświadomie
wykorzystana. Okazuje się, że jest w ciąży, ale nie ze swoim narzeczonym.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera, współautora, dialogisty, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: 53,9
Gatunek: Komedia
Krótki opis projektu: Opowieść o kobiecie, która decyduje się nie wychodzić z domu dopóki nie osiągnie wyznaczonej wagi. Niestety, jej
waga zamiast spadać, systematycznie rośnie.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, współautora, dialogisty, redaktora, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Szukam: producenta, reżysera, współautora, dialogisty, redaktora, opiekuna artystycznego.
SCENARZYSTÓW
Projekt 1:
Tytuł: Przejazdem
KATALOG
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych
Jacek Rembiś
e-mail: [email protected]
telefon: 0-695 137 481
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial, film telewizyjny.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem.
M o j e p a s j e : kino, literatura, żeglarstwo, gra na gitarze.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Deadline
Gatunek: thriller
SCENARZYŚCI
Krótki opis projektu: Wypalona autorka poczytnych kryminałów jest szantażowana przez anonimowego fana. Jeżeli wkrótce czegoś nie
136
napisze, zaczną padać trupy. Kolejne ofiary szaleńca dostarczają jej upragnionej inspiracji. Czy w tej sytuacji będzie próbowała powstrzymać mordercę?
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Cyberbulling
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Film krótkometrażowy. Czternastoletni Kuba zostaje pobity przez grupę koleżanek z klasy. Nagranie tego wydarzenia
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
trafia do internetu. Drwiny i szykany rówieśników stają się nie do wytrzymania. Chłopiec planuje zemstę, która będzie miała dramatyczny finał.
Jarosław Rędziak
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, thriller, horror
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Jak to się robi w 3mieście”, „Ofiara” (w trakcie realizacji).
W y k s z t a ł c e n i e : Prawnicze - Uniwersytet Gdański, scenariopisarskie - PWSFTViT w Łodzi.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Dwadzieścia jeden
Gatunek: thriller
Krótki opis projektu: Zwyczajny młody mężczyzna, urzędnik, prowadzi szare, nudne życie. Nagle wokół niego zaczynają się dziać niezwykłe
rzeczy, giną ludzie, a on zdaje sobie sprawę że będzie następny. Zostało mu tylko 21 dni życia. (1 wersja w trakcie pisania).
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
Jacek Samojłowicz
e-mail: [email protected]
telefon: (22) 424 16 24
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – 1 produkcja,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
J e s t e m t a k ż e : producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia sensacyjna.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Jako współautor – „Skorumpowani”, „Dziki”.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Kazan
Gatunek: serial sensacyjny
Stan projektu: treatment.
e-mail: [email protected]
SCENARZYŚCI
Małgorzata Siennicka
telefon: 0-501 061 464.
137
Scenarzysta telewizyjny - programy publicystyczne, edukacyjne i poradnikowe.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat psychologiczny, komedia.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dr House”.
W y k s z t a ł c e n i e : Prawo, dziennikarstwo, producent TV.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad k tórymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Niezłomny
Gatunek: dramat wojenny
Krótki opis projektu: Akcja rozgrywa się w latach powojennych na Lubelszczyźnie. Bohaterem (protagonistą ) jest ŁADNY, żołnierz niepodległościowego podziemia, który nie składa broni i nie korzysta z kolejnych amnestii, ale walczy z nowo powstającą władzą ludową. Jego
tropem podąża funkcjonariusz służby bezpieczeństwa – TARACHA (antagonista), dla którego ujęcie Ładnego i jego oddziału to szansa
na awans i umocnienie pozycji w hierarchii. Początkowo proste zadanie zamienia się w ciąg nieustannych potyczek, zasadzek, gubienia
tropów, wyrafinowanych gierek, a wreszcie w walkę na śmierć i życie. Zaciekli wrogowie przechodzą wewnętrzną przemianę: Taracha jest
już nie tylko fanatycznym aparatczykiem ludowej władzy, z upływem lat rozumie coraz bardziej, że wspiera kolosa na glinianych nogach
i zaprzedał duszę diabłu. Jeśli dopadnie Ładnego albo jeśli tamten się złamie, umrze też część Tarachy, ta najlepsza, najszlachetniejsza,
hartowana jeszcze w 1939 pod orłem w koronie. Zmienia się też Ładny; giną kolejni dowódcy oddziału, kompani zdradzają albo korzystają
z amnestii; zakładają rodziny i próbują normalnie żyć; trwa zimna wojna, ale nie zanosi się jakoś na rozprawę z Sowietami; pojawia się też
miłość i rodzi dziecko Ładnego i Irki… Ładny jest tylko człowiekiem, aby przeżyć musi zabijać, kraść, osądzać, wymierzać sprawiedliwość
zdrajcom; musi tez zmierzyć się z największym wrogiem – własnymi słabościami. Ciąży nad nim jak przekleństwo legenda bohatera, wybawiciela, nieuchwytnego obrońcy, więc musi wytrwać do końca. Nie odbieramy nadziei widzom… Czy naprawdę Ładny zginął czy to tylko
kolejna propagandowa sztuczka Tarachy i jego wydziału? Przecież w prosektorium leży trup bez głowy.
POLSKICH
M o j e p a s j e : kino, teatr, gotowanie, podróże
SCENARZYSTÓW
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, redaktorem, dziennikarzem.
KATALOG
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Mobilki
Gatunek: serial telewizyjny
Krótki opis projektu: Bohaterami są kierowcy busów, ich rodziny i znajomi oraz pasażerowie, którzy dostarczają „mobilkom”, podczas kolejnych kursów, dawkę zabawnych lub dramatycznych przygód i niezrównanych emocji.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Świat wg Zofii
Gatunek: film dokumentalny
Krótki opis projektu: Opowieść o kobiecie, która mieszka w pobliżu modnej miejscowości wypoczynkowej, odwiedzanej przez gwiazdy. Jej
życie toczy się własnym rytmem, według zupełnie innych reguł, niż te obowiązujące w „świecie za lasem”.
Stan projektu: nowela.
Rafał Sieradzki
e-mail: [email protected]
telefon: 0-516 151 604
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, redaktorem, dziennikarzem, montażystą.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
138
Scenarzysta filmowy,
POLSKICH
SCENARZYŚCI
Szukam: producenta.
Scenarzysta telewizyjny.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Stanisław Paluch.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Panny z Wilka”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „ Lost”, „Prison break”.
W y k s z t a ł c e n i e : Polonista.
M o j e p a s j e : podróże.
Scenariusze lub inne projekty l iterackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Ucieczka z Arkadii
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Młody chłopak - drobny złodziej sklepowy uwodzi kasjerkę supermarketu, wciągając ją w napad na sklep.
Film o dojrzewaniu i odpowiedzialności.
Stan projektu: treatment.
Szukam: reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Wyspiarz
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Młody Anglik przyjeżdża do Polski na wieczór kawalerski. Po upojnej nocy budzi się na wiślańskiej wyspie.
To, co na niej przeżywa powoduje, że musi zweryfikować decyzję o ślubie.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: reżysera.
Rafał Skarż ycki
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 732 466
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania, scenariusze komiksów.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, copywriterem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Harry Block.
Fi l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m :
„Jeż Jerzy” (film w produkcji - premiera kinowa 2010), „Kochaj mnie, kochaj”
(Polsat, TV4).
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Californication, Weeds”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe - magister filozofii.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Złe nowiny
Gatunek: Komedia
Krótki opis projektu: Współczesna komedia obyczajowa.
Stan projektu: gotowy tekst.
SCENARZYŚCI
M o j e p a s j e : l iteratura, filozofia, komiks.
139
Szukam: producenta.
KATALOG
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, studentem kierunku filmowego lub innego kierunku.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Każdy.
Po s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o :
Od małego Toto z „Cinema Paradiso” poprzez Amelie, Garfielda, Timona, Chewbacce, aż do Murdocka z „Drużyny A” i Travisa Bickle.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Kanał”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Stawka większa niż życie”.
W y k s z t a ł c e n i e : Średnie.
M o j e p a s j e : film, ludzie, muzyka filmowa.
POLSKICH
telefon: 0-502 097 993
SCENARZYSTÓW
Damian Słowioczek
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Deus Ex Machina
Gatunek: komedia /dramat
Krótki opis projektu: W małej wiejskiej parafii wydarza się cud - figurka Maryi zaczyna płakać krwią. Zdarzenie zmienia na lepsze marne
losy mieszkańców wsi. Wkrótce na miejsce przyjeżdżają kościelni eksperci. Czy orzekną autentyczność cudu?
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Ja, Żyd
Gatunek: komedia /dramat
Krótki opis projektu: Lata ‘60 ubiegłego wieku. Józef - Żyd przed czterdziestką nękany jest wspomnieniami z dzieciństwa przeżytego
w koszmarze II WŚ. Wytwarza magiczne eliksiry mające pomóc mu zapomnieć o tym, kim jest. Ale czy można uciec od własnej tożsamości?
Nadchodzi rok 1968...
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Sztuka, miłość i nienawiść
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Adaptacja książki Niki Strzemińskiej pod tym samym tytułem. Historia dramatycznego związku rodziców autorki -
SCENARZYŚCI
wybitnych artystów Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, widziana oczami Niki, za czasów jej dzieciństwa.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
140
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Arkadiusz Sobczak
e-mail: [email protected]
telefon: 0-791 875 750
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta telewizyjny.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, akcja.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Główny bohater z „Trainspotting”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Powrót do domu”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Wojna polsko-ruska”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „39 i pół”.
W y k s z t a ł c e n i e : Średnie.
M o j e p a s j e : Muzyka, sport, kino, książki, moda.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Total kryzys
Gatunek: akcja, fantasy, dramat
Krótki opis projektu: Hedonistyczny główny bohater będący pod wpływem narkotyków, przypadkiem pojawia się w epicentrum demonstracji trzech różnych środowisk wywołujących potworne zamieszki i totalny chaos w Warszawie
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Maciej Sobczyk
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 688 041
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – telenowela.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Chcę spróbować wszystkiego.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Brak.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Współautorstwo telenoweli „Plebania”, „Sloow” - krótki metraż.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : Jest ich wiele.
W y k s z ta ł c e n i e :
Politolog.
M o j e p a s j e : Wykształcenie.
Projekt 1:
Tytuł: Kumulacja
Gatunek: fabuła obyczajowa
Krótki opis projektu: Tryptyk opowiadający diametralnie różne historie trzech ludzi wygrywających w totolotka.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: opiekuna artystycznego.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
141
KATALOG
e-mail: [email protected]
telefon: 0- 508 471 5871
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - serial, skecze do programów rozrywkowych, inne, programy publicystyczne, rozrywkowe, edukacyjne.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, scenariusze filmów reklamowych.
J e s t e m t a k ż e : producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Rick.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Tylko miłość”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia Obiecana”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Włatca móch”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : kobiety, wino, film.
POLSKICH
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
SCENARZYSTÓW
Wojciech Starostecki
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Intercyza
Gatunek: fabuła, dramat, komedia
Krótki opis projektu: Adaptacja filmowa jednego z najciekawszych polskich dramatów.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, współautora.
Projekt 2:
Tytuł: Potwór
Gatunek: fabuła
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta.
Justyna Stasio
e-mail: [email protected]
telefon: 0-601 548 048
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Gatunek: dramat obyczajowy
zrobić reportaż. Bohaterem jej tekstu zostaje BŁAŻEJ (14 lat), miłośnik tramwajów. Między Magdą , a Błażejem tworzy się niejednoznaczna
KATALOG
SCENARZYSTÓW
142
POLSKICH
Tytuł: Wykolejenie
Krótki opis projektu: Aby skończyć studia dziennikarskie, dostać pracę w redakcji i uniezależnić się od sponsora MAGDA (22 lata) musi
relacja.
Stan projektu: gotowy tekst – wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Hendrik Allemano
Gatunek: film historyczny
Krótki opis projektu: Madera, lata 70-te XV wieku. HENDRIK ALLEMANO, szanowany na wyspie właściciel ziemski prowadzi dostatnie życie.
Jego spokój burzy przybycie do Funchal delegacji Franciszkanów, którzy znają jego przeszłość i prawdziwą tożsamość. Allemano musi
zmierzyć się.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, reżysera.
Jan Strękowski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-604 262 079
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, inne, programy tv.
Piszę
r ó w n i e ż : teatr telewizji, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania, teksty
dziennikarskie.
Iwona Strzałka
e-mail: iwona.strzalka _ [email protected]
telefon: 0-501 708 112
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, film telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych.
Jestem także: script doctorem.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Być naj” (scenariusz), „Szymon Python - portret wewnętrzny”(scenariusz),
„Barwy szczęścia” (drabinki, dialogi), „Po prostu Majka”(headwritting).
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Battlestar Galactica”, Shield, „Dexter”, „Skins”.
W y k s z t a ł c e n i e : Reżyseria.
M o j e p a s j e : film.
Projekt 1:
Stan projektu: gotowy tekst – wersja 1.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
143
e-mail: [email protected]
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, film telewizyjny.
J e s t e m t a k ż e : dramaturgiem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, sensacja.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : m.in. „Fala zbrodni”, „Pitbull”, „Prawo miasta”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wiedza o Teatrze Akademia Teatralna w Warszawie, Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: The Idiots
Gatunek: komedia /dramat obyczajowy
Krótki opis projektu: film produkcji niemieckiej rozwijany w ramach europejskiego programu „Passion to Market”.
Stan projektu: treatment.
Projekt 2:
Tytuł: Alaska
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Podupadły gwiazdor kina akcji musi w rzeczywistości stawić czoła sytuacjom, z jakimi miał do czynienia tylko na
planie filmowym
POLSKICH
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne.
SCENARZYSTÓW
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
KATALOG
Piotr Subbotko
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Projekt 3:
Tytuł: Lato
Gatunek: dramat obyczajowy
Krótki opis projektu:
Film realizowany w ramach Programu „30 minut”
Stan projektu: gotowy tekst.
Małgorzata Sularczyk
e-mail: [email protected]
telefon: 0-502 649 985
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, poezję, teksty dziennikarskie.
SCENARZYŚCI
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Fabuła
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Piszczyk. Zdecydowanie Piszczyk.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dom”, „Przeprowadzki”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : Ludzie.
144
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1 :
Tytuł: El Paso
Gatunek: obyczajowy
Krótki opis projektu: Scenariusz nagrodzony w konkursie na scenariusz filmu o Solidarności. Współautorstwo. Historia „karnawału” solidarnościowego lat 80-tych widzianego oczami młodej lewicującej dziennikarki meksykańskiej. Oczywiście - piękny wątek miłosny z polskim
bardem - inteligentem.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Nas to nie dotyczy
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Opowieść o tym, jak skrywana przeszłość nieoczekiwanie wpływa na życie całej rodziny. Czy Powstanie Warszawskie
jeszcze kogokolwiek dotyczy?
Stan projektu: treatment
Szukam: redaktora, opiekuna artystycznego.
Paweł Suskiewicz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-507 207 977
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych
powieści, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, filmowcem offowym.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat psychologiczny.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Paul z „21 grams”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Swoje etiudy.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Wojna polsko ruska”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „ T win Peaks”.
W y k s z t a ł c e n i e : Scenariusze PWSFTViT.
M o j e p a s j e : film, zdjęcie, obraz.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Wróciłem
Gatunek: dramat psychologiczny
Krótki opis projektu: Trzydziestolatka zdradziła dziewczyna, on z miłości próbuje ją usprawiedliwić równocześnie obwiniając „sprawcę”.
Od tego dnia dla niego wszyscy wokół nawzajem się oszukują. W dość drastyczny sposób próbuje nawrócić świat.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
SCENARZYŚCI
Szukam: producenta, współautora.
Projekt 2:
Tytuł: randka.pl
Gatunek: dramat teatralny
Krótki opis projektu:
Mnóstwo ludzi całymi godzinami siedzi przed monitorami. Szukają dawnych uniesień, wzruszeń, emocji, miłości, które gdzieś się zagubiły.
Wielkie oczekiwania jak i rozczarowania pierwszym spotkaniem w realu.
145
Stan projektu: treatment.
e-mail:
[email protected]
telefon: 0-508 907 258
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - krótkometrażowe filmy animowane, felietony filmowe.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : redaktorem, pisarzem, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film fabularny - komedia, psychologiczny, obyczajowy, fantastyczny. Serial telewizyjny komediowy, obyczajowy, familijny, dla młodego widza. Scenariusze filmów animowanych..
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Pippi Langstrump po czterdziestce. Żona księcia Myszkina Seniora oraz matka księcia Myszkina Juniora. Ponieważ dawno wyrosła z butów
„trochę na wyrost”, które kupił jej przed laty tatuś – kapitan, obecnie nosi pomarańczowe glany.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Życie jak sen”, „Hotel Zacisze”, „Biuro”, „Sześć stóp pod ziemią”, „Wojna Domowa” i pewno jeszcze parę innych, które w tej chwili nie przychodzą mi do głowy.
W y k s z t a ł c e n i e : Wydział Malarstwa oraz Pedagogiczne Studium Podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowałam również film animowany na tejże uczelni.
POLSKICH
\M ó j s t a t u s z a w o d o w y :
SCENARZYSTÓW
Dorota Suwalska
KATALOG
Szukam: producenta, współautora, opiekuna artystycznego.
M o j e p a s j e : psychologia, biologia.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Tabletki na Dorosłość
Gatunek: film fabularny
Krótki opis projektu: Gimnazjalista Marek dostaje od Czarodzieja magiczne tabletki, które mają sprawić, że na kilka godzin stanie się
mężczyzną. Chcąc mieć pewność, że czar zadziała połyka dwie pastylki na raz. Zażyte w nadmiarze tabletki działają w nieprzewidywalny
sposób. Chłopiec przemienia się na przemian to w dziecko, to w mężczyznę, co wprowadza w jego życie ogromny zamęt. Aby odwrócić czar
Marek musi wykonać trzy zadania, które nauczą go kontrolować przemiany. (Na podstawie własnej książki)
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, reżysera, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Palec Boży
Gatunek: film fabularny, science fiction, obyczajowy, wojenny
Krótki opis projektu: Rzecz dzieje się w globalnej wiosce przyszłości - Matrix świata biotechnologii.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
SCENARZYŚCI
Tytuł: Bocian
Gatunek: film fabularny, komedia obyczajowa.
Krótki opis projektu: Pracownicy Urzędu Gminy znajdują rannego bociana. Wójt decyduje, że bocian poleci do Afryki... samolotem.
Zorganizowanie akcji „Bocian” zleca poczciwemu i ugodowemu Mareczkowi, zatrudnionemu w Wydziale Ochrony Środowiska. Marek jest
pewien, że poleci do Afryki jako opiekun ptaka. Wkrótce wychodzi na jaw, że wybiera się tam grupka miejscowych notabli. Unikający konfliktów Marek nie ma ochoty walczyć o swoje prawa. Gdy wreszcie zbiera się na odwagę wójt zaskakująco łatwo przyjmuje jego argumenty.
Jako najbardziej zasłużony Marek leci do Afryki sam. Na miejscu przekonuje się, że trafił w sam środek zbrojnego przewrotu. W chwili
największego zwątpienia przychodzi olśnienie, w wyniku którego życie Mareczka całkiem się zmienia.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera, redaktora, opiekuna artystycznego.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
146
Ewa Szawul
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 244 028
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, powieści, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, dramaturgiem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Rebeca z „Wysokich obcasów” Almodovara.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Klinika pod Wyrwigroszem” (współautor), „Koncert na dwa basy i altówkę” (tyt.
roboczy) - współautor (faza wstępna produkcji, dotacja na napisanie scenariusza PISF 2008).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Noce i dnie”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Scrubs”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : książki, filmy.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: (roboczy) Zjawy
Gatunek: komedia obyczajowa /romantyczna
Krótki opis projektu: Młoda redaktor z wydawnictwa opiekuje się mieszkaniem przyjaciółki, która wyjechała na stypendium do Londynu. W mieszkaniu nawiedzają ją „zjawy”, częściowo związane z treścią powieści, nad którymi pracuje, a częściowo z aurą mieszkania.
W zmaganiach nad rozwikłaniem prawdy i fikcji, pomagają dziewczynie ekscentryczni sąsiedzi.
Stan projektu: pomysł.
Projekt 2:
Tytuł: (roboczy) Jak Feniks
Gatunek: komedia obyczajowa
Krótki opis projektu: Dziewczyna z nizin wykorzystuje pożar swojego mieszkania, jako szansę na spektakularną karierę.
Stan projektu: pomysł.
Projekt 3:
Tytuł: ( jeszcze bez tytułu)
Gatunek: powieść obyczajowa z wątkami komediowymi
Krótki opis projektu: Perypetie trzech kobiet, które zagubiły właściwe ścieżki i rozpaczliwie (choć ze sporą dozą poczucia humoru), próbują
je odnaleźć. Przy okazji dojrzewają , choć jest to proces bolesny i nie przez wszystkie pożądany.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 199 930
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - serial, skecze do programów rozrywkowych, inne, twórca programów telewizyjnych.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem, redaktorem, pisarzem, dramaturgiem, dziennikarzem, producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Kryminał.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Łódka”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Dług”.
W y k s z t a ł c e n i e : Student ostatniego roku
Scenariusze lub inne projekty literackie, na d którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Niebiescy detektywi
Gatunek: kryminał fantasy
Krótki opis projektu: akcja zaczyna się w najbardziej obskurnym klubie we Francji. W takich okolicznościach Lilo, Kofi i kotek Ozzy zaraz
rozpoczną obławę, jak z klasycznego thrillera, z krwawą jatką i demonami w tle.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł:Goliath
Gatunek: antyutopia, science fiction
Krótki opis projektu:
EKSPLIKACJA SCENARIUSZOWA Michał Szcześniak Scenariusz „Goliat” ma już w pierwszej scenie wciągnąć odbiorcę w grę popkulturowymi
POLSKICH
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Anioły w Ameryce”
SCENARZYSTÓW
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, powieści, teksty dziennikarskie.
147
KATALOG
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
SCENARZYŚCI
Michał Szcześniak
cytatami, żeby w następnych zaprezentować efektowny pokaz tego, co można nazwać żonglowaniem nimi. Znane nam fakty historyczne
autor postawi tu więc na głowie i będzie rytmicznie przerzucał z ręki do ręki, tak by w świecie AD. 2345 nic nie było oczywiste, ale uwaga!
równocześnie, żeby wiele z przedstawionych zdarzeń przywołało sentyment za czasem naszej młodości i dzieciństwa.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Projekt 3:
Tytuł: Fatum
Gatunek: psychologiczny
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
Elż bieta Szczypek
e-mail: [email protected]
telefon: 0-501 133 407
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, powieści, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Obyczajowy, psychologiczny, komedia tzw. romantyczna.
P o s ta ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a lt e r e g o :
Ciągle jeszcze Absolwent... mimo różnicy wieku
i płci.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Od ubiegłego roku przybyło tylko 200 odcinków telenoweli „Klan”, na nic więcej
nie starczyło czasu.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : Ciągle „Pan Wołodyjowski”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Na ścieżkach życi” Davida Attenborough, to zupełnie
serio i z pełnym przekonaniem.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe, filozoficzne (UW) i Studium Scenariuszowe PWSFTViT w Łodzi
M o j e p a s j e : filozofia, teologia, etnografia, malarstwo.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Te same nad którymi zaczęłam pracę w ubiegłym roku.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
148
Scenarzysta filmowy,
Andrzej Szolomicki
e-mail: [email protected]
telefon: 00 44 780 989 74 22
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film dokumentalny.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Sanatorum pod Klepsydra”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : ,„Dom”.
W y k s z t a ł c e n i e : Średnie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: London-Warsaw
Gatunek: dramat obyczajowy
Krótki opis projektu: Andrzej po kilkuletnim pobycie w Londynie postanawia wrócić do Polski, żeby opiekować się ciężko chora matka.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Arron ho-kadesz
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Film o kulturze Żydach i kulturze żydowskiej w Miedzyrzeczu, a raczej o tym ,jak tak kultura zaginęła, i o tym czy cos
po niej pozostało.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
e-mail: [email protected]
telefon: 0-501-138-552
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - skecze do programów rozrywkowych, serial animowany.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, krytykiem filmowym.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Lubię mieszać gatunki
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „ Bogaci bankruci”
W y k s z t a ł c e n i e : Z dnia na dzień coraz wyższe.
M o j e p a s j e : film, komiks, muzyka.
Projekt 1:
Tytuł: To może opowiedz jakiś dowcip
Gatunek: Komedia obyczajowa
Krótki opis projektu: Historia zahukanego mężczyzny, który pracuje na warszawskim Dworcu Śródmieście jako zapowiadacz pociągów.
Jednak jego prawdziwym marzeniem jest bycie komikiem. Niestety nie jest przebojowy i pewny siebie, co – w jego mniemaniu – całkowicie
przekreśla jego marzenia. Wszystko się zmienia, gdy z domu wyrzuca go żona i mężczyzna postanawia spędzić noc u swojego dawnego
przyjaciela.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Wstrzymaj się starcze!
Gatunek: Czarna komedia kryminalna
Krótki opis projektu: Opowieść o Stanisławie, 65-letnim mężczyźnie, który jest uzależniony od alkoholu i pań lekkich obyczajów. Jego jedynym przyjacielem jest Eryk, emerytowany milicjant, który dorabia pracując jako ochroniarz w sklepie z ubraniami. Ich monotonne życie
wywraca się do góry nogami, kiedy Stanisław znajduje ciało zastrzelonej prostytutki, z której usług korzystał.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta.
POLSKICH
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
SCENARZYSTÓW
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : Nie przypominam sobie
149
KATALOG
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe, opowiadania, poezję, teksty dziennikarskie.
SCENARZYŚCI
Bartosz Sztybor
Izabela S zylko
e-mail: [email protected]
telefon: 0-607 383 388
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – 1 produkcja,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, kryminał.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : McMurphy z „Lotu nad kukułczym gniazdem”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Niezawodny system”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia Obiecana”.
SCENARZYŚCI
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Archiwum X”, „Wojna domowa”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : ogórki małosolne.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Jasny portret
Krótki opis projektu: 23-letnia Klara nie może pozbyć się poczucia winy po samobójczej śmierci ojca. Próbuje uporządkować swoje życie,
POLSKICH
Gatunek: dramat
150
Stan projektu: gotowy tekst.
SCENARZYSTÓW
szukając odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Jej prywatne śledztwo przynosi zdumiewające rezultaty.
Piotr S zymanek
KATALOG
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
scenarzysta telewizyjny – serial.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Tim Murphy.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Twarzą w twarz”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia obiecana”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Californication”.
Małgorzata Szyszka
e-mail: [email protected]
telefon: 0-501 392 436
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny - film telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, dramaturgiem, producentem.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Śladami Zbigniewa Herberta po Lwowie”; „Historia pewnej ryciny..”; „Tak sobie chodzę śladami F. Dostojewskiego po Petersburgu”; „Wyprawa do Gwatemali”, „Dziedzictwo Majów”, „Portret młodego aktora”, „Flirt”; „Futuryzacja życia”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : podróże, sport.
Projekt 1:
Tytuł: Tropami Artaud i Grotowskiego po Meksyku
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Sylwetki Artaud i Grotowskiego ukazane zostaną poprzez prezentację działalności środowiska artystycznego miasta
Meksyk, wywodzącego się głównie z warsztatu teatralnego Taller de Investigación Teatral de la UNAM (TIT-UNAM), laboratorium aktorskiego Laboratorio „Jerzy Grotowski” de Creación y Formación en Artes Escénicas (LartES). Współautor:Artur Sochan
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Gatunek: fabuła
Krótki opis projektu: „Wyprawa po piszczel Helmuta” to opowieść o młodej dziennikarce Lidce, która w tym samym czasie: otrzymuje
nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie dziennikarstwa i wiadomość, że zmarła jej bliska osoba. Wyprawa staje się symboliczną podróżą do
bajkowej rzeczywistości z lat dzieciństwa. Pragnę by ten film był poetycką , pięknie sfilmowaną opowieścią , mówiącą o odwiecznych wartościach: miłości, przyjaźni, szacunku i zaufaniu. Współautor: Paweł Iwanicki
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Projekt 3:
Tytuł: Tropiciele tajemnic
Gatunek: fabuła
Krótki opis projektu: Akcja dzieje się na Śląsku, okolice Wałbrzycha i Gór Sowich w środowisku poszukiwaczy i eksploratorów. Ogólnym
celem filmu jest zderzenie dwóch postaw: autentycznej pasji odkrywcy i fascynacja historią i podszytej chciwością dzikiej eksploracji;
spowodowanej trudnym dzieciństwem i ciężkimi warunkami bytowymi. Główny bohater w wyniku amatorskich poszukiwań dokonuje odkrycia nieznanej podziemnej budowli poprzez konfrontację z prymitywnym przeciwnikiem dochodzi do tragedii. W filmie można by ukazać
piękno, historię i tajemnice Dolnego Śląska. Współautorzy: Barbara i Andrzej Gładeccy
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, redaktora, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Szukam: producenta, redaktora, opiekuna artystycznego.
SCENARZYSTÓW
Tytuł: Wyprawa po piszczel Helmuta
151
KATALOG
Stan projektu: treatment.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
B A R T Ł OM E I J Ś W I D E R S K I
e-mail: [email protected]
telefon: 0-601 140 314.
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny – serial, telenowela.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film obyczajowy.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Stefan Karwowski.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Na Wspólnej”, „BrzydUla”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Ziemia Obiecana”.
SCENARZYŚCI
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dr House”.
W y k s z ta ł c e n i e :
Wyższe.
M o j e p a s j e : pływanie, gra na syntezatorze.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Gatunek: komediodramat
kowi, który służył w AK, nie mieści się to w głowie.
Krótki opis projektu: Młody Ślązak o podwójnym obywatelstwie zgłasza się do niemieckiej armii, bo ta płaci więcej niż polska, jego dziadStan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: Przejrzeć facetów
Gatunek: komedia science-fiction
Krótki opis projektu: Trzydziestoletnia singielka „po przejściach” dostaje magiczne okulary, dzięki którym może zajrzeć w dusze napotkanych facetów.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
152
POLSKICH
Tytuł: Marcus idzie do wojska
Tomasz Świerczyński
e-mail: [email protected]
telefon: 0-695 462 665
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Biograficzny, historyczny, komediodramat, sensacyjny.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: SUDOKU
Gatunek: komediodramat
Krótki opis projektu: Dwunastoletni Darek jest wychowany przez Jolkę, młodą samotną matkę. Ich wzajemne relacje są dalekie od typowych. Kiedy popadają w tarapaty Darek postanawia ściągnąć od swego niemal nieznanego mu ojca zaległe alimenty. Scenariusz wyróżniony w polskiej edycji konkursu Hartley-Merrill 2009.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: POLESZUK
Gatunek: dramat sensacyjny
Krótki opis projektu: Maksim - 29-letni zaprawiony w bojach weteran wojenny postanawia przeprowadzić przez niebezpieczne tyły frontu
polsko-bolszewickiego młodą żonę polskiego oficera, Polę. Odyseja wiedzie przez Puszczę Poleską ku Warszawie. Jednocześnie Maksim
toczy osobisty pojedynek z oficerem Armii Czerwonej Razowem. Zobowiązanie Maksima ma jednak drugie dno, które może się odbić na
przebiegu całej wojny. Scenariusz wyróżniony w konkursie PISF i MON Bitwa Warszawska 1920.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: WZLOTY I UPADKI JANUSZA W.
Gatunek: komediodramat biograficzny
korupcyjnej w polskiej piłce nożnej. Kim jest Wójcik? Wybitna postać czy zwykły mitoman?
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
SCENARZYŚCI
Krótki opis projektu: Kolejne etapy życia Janusza Wójcika - trenera, posła i aferzysty - spięte klamrą aktualnie się odsłaniającej megaafery
153
KATALOG
Anna Świerkocka
e-mail: [email protected]
SCENARZYSTÓW
telefon: 0-691 784 023
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – 1 produkcja.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
POLSKICH
J e s t e m t a k ż e : dziennikarzem.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Tam i z powrotem” (f. fabularny, wspólnie z Maciejem Świerkockim);
„Sekta” (f. fabularny, wspólnie z Maciejem Świerkockim, kupiony przez Canal Plus, niezrealizowany);
„Gdzie diabeł nie może” (f. fabularny, wspólnie z Maciejem Świerkockim, kupiony przez WFDiF, niezrealizowany);
„Lampa Leonarda” (f. dokumentalny, wspólnie z Maciejem Świerkocki, III nagroda za scenariusz w konkursie PWSFTviT, dotąd niezrealizowany); „Uwięzieni” (serial tv, wspólnie z Maciejem Świerkockim, kupiony przez Opus Film).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Matka Joanna od Aniołów”, „Ziemia
Obiecana”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Pan wzywał, milordzie?
M o j e p a s j e : film.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Przenikanie
Gatunek: film kryminalny
Krótki opis projektu: Historia inspirowana sprawą polskiego pisarza, skazanego w głośnym procesie poszlakowym.
Stan projektu: treatment
Szukam: reżysera
Projekt 2:
Tytuł: Kobro
Gatunek: film biograficzny
Krótki opis projektu: Burzliwe dzieje związku Katarzyny Kobro z Władysławem Strzemińskim, opowiadane z jej perspektywy.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Pan Samochodzik i…
Gatunek: film dokumentalny
Krótki opis projektu: Fenomen Zbigniewa Nienackiego jako lewaka i wybitnego pisarza dla młodzieży.
Maciej Świerkocki
e-mail: [email protected], [email protected]
telefon: 0-504 183 656
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowym – 2-4 produkcje,
Scenarzysta telewizyjny - serial, skecze do programów rozrywkowych.
J e s t e m w y k ł a d o w c ą s c e n a r i o p i s a r s t w a : Uniwersytet Łódzki.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
154
POLSKICH
SCENARZYŚCI
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania, przekłady z literatury pięknej.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, tłumaczem, nauczycielem akademickim, publicysta.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
„Tam i z powrotem” (f. fabularny, wspólnie z Anną Świerkocką );
„Sfora. Bez litości” (f. fabularny, współpraca scenariuszowa);
„Sfora” (serial tv, współpraca scenariuszowa);
„Sekcja 998” (serial tv, dziesięć odcinków);
„Na Wspólnej” (serial tv, dwa odcinki);
„Samo życie” (serial tv, jeden odcinek);
„Sekta” (f. fabularny, wspólnie z Anną Świerkocką , kupiony przez Canal Plus, niezrealizowany);
„Gdzie diabeł nie może” (f. fabularny, wspólnie z Anną Świerkocką , kupiony przez WFDiF, niezrealizowany);
„Trzej ludzie z szafą” (f. fabularny, wspólnie z Grzegorzem Kempinskym, niezrealizowany);
„Ostatni dzień” (f. fabularny, wspólnie z Pawłem Biedziakiem i Jarosławem Żamojdą , kupiony przez Contra Studio, niezrealizowany);
„Lampa Leonarda” (f. dokumentalny, wspólnie z Anną Świerkocką , III nagroda za scenariusz w konkursie PWSFTviT, niezrealizowany);
„Uwięzieni” (serial tv, wspólnie z Anną Świerkocką , kupiony przez Opus Film).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Matka Joanna od Aniołów”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Pan wzywał, milordzie?
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Przenikanie
Gatunek: film kryminalny
Krótki opis projektu: Historia inspirowana sprawą polskiego pisarza, skazanego w głośnym procesie poszlakowym.
Stan projektu: treatment
Szukam: reżysera
Projekt 2:
Tytuł: Kobro
Gatunek: film biograficzny
Krótki opis projektu: Burzliwe dzieje związku Katarzyny Kobro z Władysławem Strzemińskim, opowiadane z jej perspektywy.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Pan Samochodzik i…
Gatunek: film dokumentalny
Krótki opis projektu: Fenomen Zbigniewa Nienackiego jako lewaka i wybitnego pisarza dla młodzieży.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Ben Talar
e-mail: [email protected]
Scenarzysta – reżyser.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku, filmowcem offowym, dziennikarzem, montażystą.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Kryminały, szpiegowskie.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Chili Palmer.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Rękopis znaleziony w Saragossie”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Policjanci z Miami”.
M o j e p a s j e : zdecydowanie kino.
Scenariusze lub inne projekty lit erackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Bracia
Krótki opis projektu: Młody chłopak kończy studia w dużym mieście i ma życie usłane różami. Wychowywany przez ciotkę ma szanse na
wielką karierę w firmie ojca swojej narzeczonej, choć to uniemożliwi mu wykonywanie ulubionego hobby. Dowiaduje się, że otrzymuje dom
w górach, spadek po ojcu - dawnym ubeku - z którym nigdy nie miał kontaktu. Jego matka zmarła przy porodzie a on był wychowywany
przez ciotkę. Zostawia duże miasto żeby wyjechać w góry i sprzedać znienawidzony dom, a mimowolnie również poznać prawdę o ojcu.
Tam okazuje się, że jego ojciec miał jeszcze innego syna, który teraz odsiaduje wyrok w więzieniu. Chcąc przygotować dom do sprzedaży
i wrócić do swojego życia wplątuje się w aferę z udziałem lokalnych bandytów. Zostaje pobity, traci pieniądze, telefon, ale zaczyna poznawać ludzi i „kombinować”. Kiedy jego brat-bliźniak wychodzi z więzienia bierze z nim udział w skoku na sklep. Chłopak odkryje prawd
o swojej rodzinie, nauczy się radzić w sobie życiu i usamodzielni się spełniając swe marzenia.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Sąsiedzi i kochankowie
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Przystojny młody aktor, który ma wystą pić w sztuce „Zbrodnia i kara” czeskiego emigranta, dorabia sobie jako amant
w agencji detektywistycznej. Na zlecenie chcących rozwodu mężów uwodzi ich żony dostarczając dowody zdrady. Kiedy agencja zostaje
zamknięta, a on wyrzucony z mieszkania, wprowadza się do ciotki, emerytki i dewotki wiecznie tęskniącej do kochanka sprzed lat. Ciotka
uskarża się na nową współlokatorkę, która uprawiając głośną miłość nie pozwala jej na spanie, ani na modlitwy. Starając się, by ciotka
POLSKICH
Gatunek: obyczajowy, sensacja
SCENARZYSTÓW
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe, politologia.
155
KATALOG
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Na [email protected]”, „Zabójcze nagranie”, „Ślepy traf”.
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
przepisała na niego mieszkanie chłopak bierze sprawy w swoje ręce. Za głośną sąsiadkę omyłkowo bierze jednak studentkę kulturoznawstwa, z którą wdaje się w romans, a która jest kochanką czeskiego reżysera, u którego on gra w sztuce. Trafiając na właściwą sąsiadkę daje
się jej uwieść. Od tej pory w sąsiedzkim konflikcie działa na dwa fronty: raz wspomagając urodziwą sąsiadkę, raz bogatą ciotkę. Wkrótce
zostaje zdemaskowany przez obie kobiety. Sąsiadka nawiązuje romans z kochanką dramaturga, a on przypadkowo zabija mieszkającego
również w bloku profesora-geja, który wcześniej się do niego umizgiwał. Walcząc o przetrwanie przy pomocy czeskiego reżysera musi
uciec się do swoich aktorskich umiejętności.
Stan projektu: treatment.
Szukam: redaktora, opiekuna artystycznego.
Projekt 3:
Tytuł: Głos Boga
Gatunek: szpiegowski
Krótki opis projektu: Agent polskiego wywiadu za romans z żoną ambasadora zostaje oddelegowany z Berlina do Warszawy. Szukając możliwości łatwego zysku, awansu i powrotu do Berlina trafia do wydziału antyterrorystycznego. Wydział ten wkrótce ma zostać zlikwidowany
ze względu na cięcia budżetowe i nikłą potrzebę istnienia. Młody i zadłużony pracownik wydziału informuje agenta o przygotowywanym
przez arabskich terrorystów zamachu w centrum miasta. Jego zdaniem dżihadyści rekrutowani spośród arabskich studentów odbywają
tajne szkolenia w Pakistanie i są tzw. „śpiochami” czekającymi na sygnał z bazy. Rozdmuchując priorytetowość sprawy Agent zyskuje z
ministerstwa wdzięczność i szacunek za czujność, a także pieniądze na przeprowadzenie operacji prewencyjnej. Agent żąda od młodego
pracownika, by zwiększył wiarygodność swoich badań i dostarczył dowodów. Zmusza go do inwigilowania swojej dziewczyny, studentki
arabistyki, która w ramach wolontariatu pomaga uchodźcom. Jeden z jej podopiecznych staje się potencjalnym zamachowcem.
Stan projektu: pomysł.
SCENARZYŚCI
Szukam: producenta, redaktora, opiekuna artystycznego.
Katarzyna T erechowicz
e-mail: [email protected]
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
156
telefon: 0-605 105 609
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Bohaterka filmu Bergmana.
Filmy/seriale które napisałem/-am:
Filmy fabularne: „Firma”, „Bój się Boga, Stasinku”, „Mam na imię Maria”,
Serial komediowy „Filipek i inni”,
Animowany film fabularny dla dzieci „Wielka ucieczka”,
Krótkometrażowy film animowany dla dzieci „Kosmiczna lekcja”,
Film dokumentalny „Ostatnia noc wolności” (współautor).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Panny z Wilka”, „Popiół i diament”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Dexter”, „Co ludzie powiedzą”, „Hotel Babylon”, „Deadwood”.
W y k s z t a ł c e n i e : Dyplom wydziałów Grafiki i Scenografii ASP W-wa, dyplom wydziału scenariopisarstwa PWSFTViT Łódź.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Mam na imię Maria
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Schronisko dla samotnych kobiet. 30-letnia pracownica ośrodka, pracująca jako street-worker, spotyka na Dworcu
Centralnym młodą dziewczynę, która uciekła z domu. Dziewczyna trafia do ośrodka, jednak skutecznie opiera się próbom resocjalizacji.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 2:
Tytuł: No powiedz coś!
Gatunek: komedia romantyczna
Krótki opis projektu: 25-latek z prowincji, jedzie do stolicy w poszukiwaniu pracy i robi przypadkową , błyskotliwą karierę w show-biznesie,
a także poznaje miłość swego życia. Jednak bohater skrywa wstydliwą tajemnicę, która staje się przyczyną jego spektakularnego upadku.
Czy odzyska ukochaną?
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Czerwona sukienka
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Lata 70 te. 44-letnia bohaterka - poetka na emigracji, po wojnie więziona przez UB, po dwudziestu dwóch latach
wraca do Polski na pogrzeb matki. Wplątuje się w romans z działaczem opozycji, poznaje także fascynującą młodą kobietę – początkującą
poetkę, która pracuje dla SB.
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta, reżysera, współautora.
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
SCENARZYŚCI
Wojciech Tomczyk
157
Scenarzysta filmowy – 5-8 produkcji,
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem, dramaturgiem, producentem.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Travis Bickle.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Świadek Koronny”, „Zaginiona”, „Oficer”, „Oficerowie”, „Trzeci Oficer”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Sanatorium pod klepsydrą”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : Wiadomości.
M o j e p a s j e : historia, literatura, kino, sport, kobiety, wino i śpiew.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Oficer mówi
Gatunek: noir
Krótki opis projektu: Szyc jako Bogart.
Stan projektu: teatment.
POLSKICH
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe, Wydział Wiedzy o Teatrze AT. Warszawa, studium scenariuszowe łódzka szkoła filmowa.
SCENARZYSTÓW
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Sensacja, obyczaj.
KATALOG
Scenarzysta telewizyjny – serial.
ANNA TOMKIEL-COPE
e-mail: [email protected],
telefon: 0-504 869 505
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, poezję.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, pisarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat obyczajowy, komedie romantyczne, kino eksperymentalne.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Woody Allen, Pedro Almodovar, Antonioni, Godard,
Kieślowski.
SCENARZYŚCI
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe, pomagisterskie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Les Six Histoires d’Anna
Gatunek: obyczajowy
Krótki opis projektu: To sześć historii miłosnych rozgrywających się we Francji, Anglii, Polsce, Rosji, Włoszech i Niemczech. Miłość w europejskich stolicach, świat widziany oczami młodej, współczesnej kobiety – to psychologicznym obraz ukazujący niezaspokojoną potrzebę
głębokiej miłości w realiach współczesnej cywilizacji.
Stan projektu: nowela
Szukam: producenta, reżysera, dialogisty opiekuna artystycznego.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
158
M o j e p a s j e : sztuka współczesna, literatura, duchowość.
G R AŻY N A T R E L A
e-mail: [email protected]
tel.: +48 12 2668096
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
scenarzysta filmowy
scenarzysta –reżyser
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, teatry telewizji, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania, teksty dziennikarskie
J e s t e m w y k ł a d o w c ą s c e n a r i o p i s a r s t w a : w Krakowskiej Szkole Scenariuszowej, współpracuję z Mistrzowską
Szkołą Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem, pisarzem, dramaturgiem.
W y k s z t a ł c e n i e : Studium Scenariuszowe w łódzkiej Filmówce, reżyseria na WRiTV im. Krzysztofa Kieślowskiego
- UŚ w Katowicach PWST w Krakowie
Filmy, które napisałam:
„Włoszka”, „Siedem dziewcząt z Albatrosa”, „Eros-ex” (film dok.), „Chrzest” (współautor), „Moja krew”, (tytuł roboczy: „Tamagotchi” - współautor), „Doktor Halina” (teatr telewizji - współautor), „Pasożyt” (teatr telewizji - współautor)
Andrzej Tuziak
e-mail: [email protected]
telefon:0-512 082 705
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : sztuki teatralne, powieści, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, dramaturgiem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, sensacja.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Woody Allen z „Manhattanu”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Taksówka jedynki”, „Panienki”, „Zakręcone”, „Fala zbrodni”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
M o j e p a s j e : fotografia.
Projekt 1:
Tytuł: Hotel
Gatunek: thriller
Krótki opis projektu: Bohater zostaje wplątany w poszukiwania skradzionego oryginału dzieła Kopernika „O obrotach”.
Akcja dzieje się w ciągu dwóch dni i jednej nocy. Obfituje w zaskakujące i trzymające w napięciu punkty zwrotne.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
SCENARZYŚCI
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
159
Gatunek: komedia
Krótki opis projektu: Bohater nie może sobie ułożyć życia z kobietami i trafia na niezwykle atrakcyjną , majętną , ale jednocześnie zaborczą
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
e-mail: [email protected]
telefon: 0-508 394 62
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
J e s t e m t a k ż e : studentem kierunku filmowego lub innego kierunku.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Thriller, dramat, sensacja.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Tyler Durden.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Famme Fatal”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : ”Pan Tadeusz”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „CSI”
POLSKICH
Łukasz Twardowski
SCENARZYSTÓW
kobietę, która właściwie więzi go, aby zawsze mieć go pod ręką.
KATALOG
Projekt 2:
Tytuł: Klatka
W y k s z t a ł c e n i e : Średnie.
M o j e p a s j e : kino.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Famme Fatal
Gatunek: Thriller, Sensacja
Krótki opis projektu: Jest to kilka powiązanych ze sobą historii w którym główną rolę odgrywa – kobieta, piękna wyrafinowana Natalia.
Co może łączyć z nią szanowanego chirurga Tomasza, pospolitego złodziejaszka Adriana i jego szajkę lub Księcia gangstera handlującego
narkotykami? Wszystkie historie zataczają koło zmierzając do nieoczekiwanego finału. Natalia, szantażuje swojego kochanka - Tomka.
Jeśli nie otrzyma 10 000 zł to rozda zdjęcia ich wspólnego sexu jego ciężarnej żonie. Księże - mafioso, także potrzebuje 10 000 na operację swojego ojca. Nie waha się, przed niczym. Atakuje Adriana, który mu jest winny te pieniądze. Adrian, po namowach Natalii postanawia
napaść na McDonalda…
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, reżysera, współautora, dialogisty, redaktora, opiekuna artystycznego.
SCENARZYŚCI
Henryk Urbanek
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
160
e-mail: [email protected]
telefon: 0-691 738 977
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny -filmy dokumentalne.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania,
poezję, teksty dziennikarskie.
G at u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r :
Nie mam.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Piotruś Pan.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Scenariusze do wszystkich swoich filmów dokumentalnych.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Noce i dnie”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dr House”.
W y k s z t a ł c e n i e : Reżyseria Wydział Radia i TV Uniwersytetu Śląskiego.
M o j e p a s j e : narty, piłka nożna.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Śmierć Chopina
Gatunek: film dokumentalny (1,5 godz)
Krótki opis projektu: Film będzie miał strukturę allegra sonatowego, czyli prezentacja pierwszego tematu, potem drugiego, po kolei ich
przetwarzanie w różnych konfiguracjach, aby po repryzie przekształcić się w jednorodny, sumujący całość finał. Pierwszym tematem będą
działania grupy naukowców badających wydobyte z grobu fragmenty szczątek siostry Fryderyka Chopina, Izabeli Barcińskiej, spoczywającej na Cmentarzu Powązkowskim. etapy Drugi temat to jego biografia wykorzystująca fragmenty listów pisanych przez kompozytora do
rodziny i przyjaciół w różnych okresach swojego życia.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta
Projekt 2:
Tytuł: Siostra
Gatunek: dramat historyczny
Krótki opis projektu: jest to historia niezwykłej kobiety - zakonnicy, pielęgniarki, żołnierza i konspiratora. Pokazujemy dwie równoległe
rzeczywistości – pracę młodej zakonnicy, która przygotowuje stosowne dokumenty dla swoich przełożonych, równocześnie poprzez retrospekcje poznajemy biografię siostry Izabeli (Zofii Marii Łuszczkiewicz).
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Projekt 3:
Tytuł: DIABELSKIE ŁZY
Gatunek: komedia sensacyjna z elementami horroru (traktowanymi z przymrużeniem oka)
Krótki opis projektu: poznajemy bohaterów filmu Kazia i Józia podczas ich wyprawy na Ukrainę, do miejsc młodości rodziców jednego
z nich (Józia). Namówiony przez przyjaciela zgadza się użyczyć na ten wyjazd własny samochód oraz pełnić rolę kierowcy. Przewodnikiem
po Ukrainie, wynajętym przez Kazia, okazuje się być Sasza, były ukraiński komandos.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta.
Anna Waczko Budzowska
e-mail: [email protected]
Scenarzysta telewizyjny - scenariusze programów rozrywkowych, scenariusze filmów reklamowych, scenariusze teledysków.
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, filmowcem offowym, montażystą.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Filmy krótkometrażowe (np. „OPIUM”, „MŁOT NA CZAROWNICE” ).
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : ”Panna Nikt”
M o j e p a s j e : Dobry film, polska muzyka jazzowa, piosenka kabaretowa, sporty ekstremalne, książki.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Tajemnica Bursztynowej Komnaty
SCENARZYSTÓW
W y k s z t a ł c e n i e : Ciągle za małe.
KATALOG
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film przygodowy, musical, dramat kostiumowy, horror.
161
Gatunek: Przygodowy/ kryminał
więźniów datowane na koniec drugiej wojny światowej. Po kolei odkrywają nowe informacje, które zbliżają ich do celu. Ktoś jednak okazuje
się sprytniejszy, a cała przygoda coraz bardziej niebezpieczna. Jaka jest tajemnica bursztynowej komnaty i czemu do tej pory nie została
odkryta? To już niedługo będzie można przeczytać w scenariuszu.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, współautora, dialogisty, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Internat
Gatunek: serial
Krótki opis projektu:
Historia pięciu nastolatek, które wprowadzają się do wspólnego pokoju w damskim internacie. Ich perypetie w nowym wielkim mieście,
nowych szkołach i w nowym etapie życia.
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, reżysera, współautora, dialogisty, opiekuna artystycznego.
POLSKICH
Krótki opis projektu: Studenci archeologii na wyjeździe integracyjnym wpadają na trop bursztynowej komnaty. Odnajdują zapiski polskich
JACEK WASILEWSKI
e-mail: [email protected]
telefon: 0-501236002
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym
Scenarzysta telewizyjny: serial, film telewizyjny, skecze do programów rozrywkowych
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : script doktorem, redaktorem, dramaturgiem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : komedia, sitcom
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Chewbaka
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m : Homo.pl; Pisklak; Dziewczęta z ośrodka
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : Potop
SCENARZYŚCI
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : South Park; Fur tv, Muppet show
W y k s z t a ł c e n i e : wyższe dziennikarskie
M o j e p a s j e : piosenki
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Gatunek: komedia
miłości, Lucyfer posłusznie kieruje filią na dole i przyucza się do zarządzania całym interesem
KATALOG
SCENARZYSTÓW
162
POLSKICH
Tytuł: Bóg - prawdziwa historia
Krótki opis projektu: Bóg Ojciec opowiada o swoich problemach z synami - Jezusem i Lucyferem. Jezus się buntuje, chce powszechnej
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta, reżysera
Projekt 2:
Tytuł: Załoga ze Skierniewic
Gatunek: sitcom
Krótki opis projektu: Cztery postacie podczas nocy, kiedy wybuchła elektrownia w Czarnobylu spały na zielonej szkole pod drzewem.
Zostały napromieniowane. Teraz po latach, po spotkaniu na naszej klasie okazuje się, że mają magiczne moce: mogą ratować Polskę
z opresji przed spiskami wegetarian, terrorystami, szalonymi muzealnikami itd.
Stan projektu: pomysł
Szukam: producenta, reżysera
Projekt 3:
Tytuł: W obronie smoka
Gatunek: sztuka dla dzieci
Krótki opis projektu: Do szałasu juhasa Janka chroni się smok. Okazuje się, że goni go doktor Mielonka, przedstawiciel sieci fastfoodów,
która chce go przemielić na kotlety. Smok żywi się śpiewem dziewic, wyruszają wiec na poszukiwanie cud-dziewicy, która potrafi śpiewać.
Muszą ją znaleźć zanim skok całkiem nie opadnie z sił, a także zmylić tropy depczącego im po piętach dokt ora Mielonki.
Stan projektu: treatment
Szukam: producenta
Sebastian Wasiński
e-mail: [email protected]
telefon: 0-511 830 513
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat obyczajowy, czarna komedia i film noir.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Maria Elena z „Vicky, Christina, Barcelona” - wówczas
nie odrywałbym od siebie wzroku:)
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p to wa n y to :
„Duże zwierzę” autorstwa Krzysztofa Kieślowskiego wg opowiadania K. Orłosia pt. „Wielbłąd”
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k tó r y u wa ż a m z a i n s p i r u j ą c y :
„Sześć stóp pod ziemią”, „Ally McBeal”, „Miasteczko Twin Peaks”.
W y k s z ta ł c e n i e :
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Capuccina
Gatunek: czarna komedia
Krótki opis projektu: Historia kelnerki imieniem Capuccina i pewnej zbrodni o smaku cappuccino. Opiekun artystyczny - Leon Bach.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Projekt 2:
Tytuł: Wszystkie kobiety Oskara
Krótki opis projektu: Mały chłopiec odkrywając mroczne sekrety otaczających go kobiet: szalonej babki, nieszczęśliwej matki i kochanki
ojca (lokalnej prostytutki) odkrywa zdumiewającą prawdę o samym sobie. Opiekun artystyczny - Leon Bach
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
Gatunek: film noir
Krótki opis projektu: Młoda zakonnica opuszcza zakon dla mężczyzny, który tej samej nocy zostawia ją dla innej kobiety.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
POLSKICH
Projekt 3:
Tytuł: Spójrz w moją stronę Weroniko
SCENARZYSTÓW
Gatunek: komedio-dramat
163
KATALOG
Szukam: producenta, reżysera.
SCENARZYŚCI
Scenarzysta, politolog.
Beata W aszkiewicz
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa.
W y k s z t a ł c e n i e : Krakowska Szkoła Scenariuszowa, wydz. scenariusz filmu fabularnego, Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. Schillera w Łodzi, wydz. Fotografii.
M o j e p a s j e : film, fotografia, literatura, muzyka, teatr, psychologia.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
SCENARZYŚCI
Projekt 1:
Tytuł: Ostatnie historie
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Trzy historie o doświadczaniu śmierci, trzy pokolenia kobiet tej samej rodziny, trzy całkiem odrębne światy. Paraskewię (77) dotyka śmierć męża, z którym przeżyła ponad pół wieku, Maja(30) stara się ustrzec, od widoku przypadkowej śmierci, nastoletniego syna, Ida (50) ginie w wypadku i wyrusza w duchową wędrówkę, by uporządkować świat swoich emocji. Śmierć w trzech odsłonach:
bliskiej, dalekiej, własnej. Czy babce, wnuczce, matce, jest blisko do siebie, czy daleko? Właśnie… Adaptacja powieści Olgi Tokarczuk.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, redaktora, opiekuna artystycznego.
164
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Projekt 2:
Tytuł: Maja naga
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Internet… tak się poznają , oboje po trzydziestce, po rozwodach, Piotr - specjalista branży IT i Maja – artystka multimedialna. Piotr zrobił karierę, ma wszystko, czego zapragnie, brakującym elementem tej układanki jest Maja. Oboje zachłystują się namiętnością i wiarą , że tym razem uda się stworzyć satysfakcjonujący związek. Chorobliwa zazdrość nie pozwala jednak Piotrowi cieszyć się
relacją , a kompleksy uwierzyć, że jest kochany. Owładnięty obsesją zaczyna inwigilować Maję przez… Internet.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Do M.
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Wrocław 1997. Dawid (33) przylatuje z Izraela, by poznać kraj, w którym się urodził. Adres, przypisany do mglistych
wspomnień z dzieciństwa, jest teraz przynależny Małgorzacie (24), śmiertelnie chorej studentce fotografii. Franz (78) i Olga (69), niemieckie
małżeństwo, są we Wrocławiu w podróży sentymentalnej. Powódź nagle styka i unieruchamia bohaterów w mieszkaniu wynajmowanym
przez Małgorzatę. W starej, wrocławskiej kamienicy ścierają się poglądy, stereotypy i wzajemne uprzedzenia. Czym jest dom, obiekt poszukiwań i pielgrzymek bohaterów?
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, dialogisty, redaktora, opiekuna artystycznego.
Michał Węgrzyn
e-mail: [email protected]
telefon: 0-503 377 552
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta – reżyser,
Scenarzysta telewizyjny serial.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : operatorem filmowym.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dokument.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Kawaleria” - serial dokumentalny.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Pianista”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Przystanek Alaska”.
W y k s z t a ł c e n i e : PWSFTViT - Wysdział Operatorski i Realizacji TV.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Prostaki
SCENARZYŚCI
M o j e p a s j e : boks.
Gatunek: Fabuła
Krótki opis projektu: Doświadczony antyklerykalny dziennikarz za wszelką cenę chce zniszczyć pojawiający się w umysłach młodzieży
165
autorytet moralny jakim staje się pewien młody ksiądz.
KATALOG
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Student socjologii podejmuje temat singli w dużych miastach. Z czasem gdy przeprowadza kolejne ankiety i spotyka
kolejnych bohaterów swoich badań dochodzi do wniosku...
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
SCENARZYSTÓW
Tytuł: Samotność.
POLSKICH
Ma gdalena W leklik
e-mail: [email protected]
telefon: 0-661 971 557
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
Scenarzysta - reżyser,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, słuchowiska radiowe, powieści, opowiadania.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, pisarzem.
E LŻ B I ET A W O J N A R O W S K A
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 441 206
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny - serial, telenowela, film telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania, poezję.
J e s t e m t a k ż e : script doctorem, pisarzem, dramaturgiem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat psychologiczny.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Anna Karenina, Natasza Rostowa.
Fi l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m :
„Był kiedyś raj”, „Smaki życia”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Brzezina”, „Ziemia obiecana”.
SCENARZYŚCI
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dr House”, „Colombo”.
166
W y k s z t a ł c e n i e : Dr nauk przyrodniczych.
M o j e p a s j e : literatura, film, piosenka literacka.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Był kiedyś raj
Gatunek: dramat psychologiczny
Krótki opis projektu: Przyjaźń i miłość dwojga nastolatków „na ucieczce”, żyjących z drobnych kradzieży kieszonkowych, opiekujących się
małym znajdą Rumunkiem - niemową.
POLSKICH
Krótki opis projektu: Historia życia i skomplikowane wzajemne relacje kilku osób skupionych wokół modnej restauracji.
KATALOG
Szukam: producenta, reżysera.
SCENARZYSTÓW
Stan projektu: gotowy tekst.
Projekt 2:
Tytuł: Smaki życia
Gatunek: serial telewizyjny
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera.
Projekt 3:
Tytuł: Szachiści
Gatunek: telenowela
Krótki opis projektu: Każdy odcinek opowiada inną historię z życia najczęściej młodych ludzi, łączy je postać rozwiązująca ich problemy.
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, reżysera.
Arkadiusz W ojnarowski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-502 133 251
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych.
J e s t e m t a k ż e : producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Film kostiumowy.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe - prawo i produkcja filmowa.
M o j e p a s j e : podróże.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Król Madagaskaru
Gatunek: biograficzny film przygodowy
Krótki opis projektu: Opowieść o losach szlachcica Maurycego Beniowskiego, dokonanej przez niego kolonizacji Madagaskaru i jego
rządach na wyspie w drugiej połowie XVIII wieku.
Stan projektu: gotowy tekst
Szukam: dialogisty, redaktora.
MACIEJ WOJTYSZKO
e-mail: [email protected]
tel.: 604-22-32-84 Scenarzysta - Reżyser
Scenarzysta telewizyjny (serial, telenowela, film telewizyjny)
P i s z ę r ó w n i e ż : teatr telewizji, sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, powieści, opowiadania
W y k ł a d o w c a s c e n a r i o p i s a r s t w a : Akademia Teatralna w Warszawie
Scenariusze, nad którymi teraz pracuję:
P ROJEKT 1
GATUNEK: film fabularny, komedia
STAN PROJEKTU: gotowy tekst
SZUKAM: producenta
P ROJEKT 2
TYTUŁ: Framilik
GATUNEK: film fabularny dla dzieci, rodzinny
POLSKICH
STAN PROJEKTU: gotowy tekst
SCENARZYSTÓW
TYTUŁ: M 20
167
KATALOG
F i l m y , k t ó r e n a p i s a ł e m : „Synteza”, „Ognisty anioł”, „Tajemnica szyfru Marabuta”
SCENARZYŚCI
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy
SZUKAM: producenta
Maria Wróbel
e-mail: [email protected]
telefon: 0-605 137 771
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : powieści, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : pisarzem, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Filmy fabularne oparte na autentycznych wydarzeniach.
W y k s z t a ł c e n i e : Podyplomowe - Public Relations.
M o j e p a s j e : pisanie :), podróże, żeglarstwo, harcerstwo, szachy, biografie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Opty
Gatunek: film fabularny - oparty na faktach
Krótki opis projektu:
„Opty” to opowieść o żeglarzu Leonidzie Telidze, który jako pierwszy Polak samotnie opłynął świat dookoła i o jego przyjaźni z piosenkarką Anną German.
Stan projektu: gotowy tekst.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Rozkaz
Gatunek: film fabularny - historyczny
Krótki opis projektu: scenariusz opowiada historię żołnierza, Gniewka, który sprzeniewierzył się ukochanemu wodzowi - Piłsudzkiemu,
aby zachować wierność przysiędze.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
SCENARZYŚCI
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Michał J . Zabłocki
168
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
e-mail: [email protected]
telefon: 0-662 122 006
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – 1 produkcja.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Kryminał.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Travis z „Taksówkarza”.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Trick”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Popiół i diament”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Rodzina Soprano”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe ekonomiczne.
M o j e p a s j e : kultura prekolumbijska.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Moja Ziemia Obiecana
Gatunek: komedia absurdalna
Krótki opis projektu: Szpital psychiatryczny jako oaza polskiej inteligencji. Zgromadzeni tam naukowcy postanawiają wyedukować społeczeństwo przez telewizyjnego „Big Brothera”
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta.
Projekt 2:
Tytuł: Kipu
Gatunek: przygodowy
Krótki opis projektu: Polski kryptolog-amator rozszyfrowuje inkaskie pismo węzełkowe. Pozwala to na odnalezienie części złotego skarbu
w Pieninach
Stan projektu: nowela.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Sławomir Z ajączkowski
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat historyczny
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Dymitr Samozwaniec
Gatunek: dramat historyczny
Krótki opis projektu: Na polskich kresach młody mnich - Juszka Otriepiew wyjawia, że jest Dymitrem - cudem odnalezionym synem nieżyjącego cara Iwana IV Groźnego. Ryzykując życiem, stale balansuje na granicy podejrzeń, ale wyrafinowana gra doprowadza go stopniowo
do celu – zostaje carem. Na uroczystości weselne do Moskwy przyjeżdża jego ukochana – Maryna, a wraz z nią wielu Polaków. W czasie
uczty weselnej – z inicjatywy bojarów Szujskich –dochodzi do krwawego mordu na weselnikach. Dymitr ginie. Maryna zostaje zesłana.
Polacy, którzy poniżają Szujskich poprzez wzięcie ich do niewoli. Polska załoga zasiada na Kremlu. Jednak państwo moskiewskie odradza
się wokół młodziutkiego Michała Romanowa.
Stan projektu: gotowy tekst.
SCENARZYSTÓW
Szukam: producenta.
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy: pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
Scenarzysta telewizyjny.
P i s z ę r ó w n i e ż : t eatr telewizji.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Nie obracam się w gatunkach
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Lucky Luke.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Gdyby ryby miały głos”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : ”Ziemia Obiecana”
M o j e p a s j e : podróże.
POLSKICH
Grzegorz Z aleski
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
169
KATALOG
Wydarzenia te odbijają się szerokim echem w Polsce. Między Polską a państwem moskiewskim wybucha wielka wojna. Wojnę wygrywają
SCENARZYŚCI
M o j e p a s j e : Sztuki plastyczne, filmy A.Kurosawy.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Terapia
Gatunek: Godzinny Film Telewizyjny
Krótki opis projektu: OJCIEC ( 50 l )z SYNEM ( 17 l) jadą zimą w góry na weekend. Zimowa sceneria to odpowiednie miejsce na konfrontację
SYNA - młodego komunisty i OJCA burżuja. OJCIEC chce się dowiedzieć, dlaczego SYN się buntuje. SYN chce się dowiedzieć dlaczego OJCIEC dla pieniędzy zniszczył rodzinę. Historia zmierza do dramatycznego finału, który niespodziewanie zostaje zastą piony happy endem.
Cała historia okazuje się fikcją , ponieważ tylko w takim świecie możliwa jest prawdziwa i szczera rozmowa OJCA z SYNEM.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
Szukam: producenta, opiekuna artystycznego.
Jan Zamojski
e-mail: [email protected]
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy,
SCENARZYŚCI
Scenarzysta telewizyjny – serial.
J e s t e m w y k ł a d o w c ą s c e n a r i o p i s a r s t wa :
Współpraca z publicznym Studium Realizacji Telewizyjnej w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu oraz z Podyplomowym Studium Wiedzy
o Kulturze w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Filmy/seriale które napisałem/-am:
Pomysłodawca adaptacji i autor scenariuszy filmów: „Piękna twarz”, „Czerwona łata”, „O sławnym człowieku”, „Wojna z rzeczami”, „Garby”,
„O wielkim wstydzie”, „O zabawkach dla dzieci”, „Jak bóg Maior utracił tron”, „Jak Gyom został starszym panem”, „O największej kłótni”,
„Oburzające dropsy - z cyklu 14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego”; adaptacje „13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych
i małych” aut. Leszka Kołakowskiego
W y k s z t a ł c e n i e : Absolwent WZZ Studium Scenariuszowego przy PWSFTviT w Łodzi i PRF „Zespoły Filmowe” w Warszawie (1986);
dr w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (2006).
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Wielkie zmartwienie, współaut. ze Zbigniewem Koteckim
Gatunek: film animowany - adaptacja utworu aut. L. Kołakowskiego „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
170
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania.
Dariusz Zawiślak
e-mail: [email protected]
telefon: 0- 609 981 429
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy – 2-4 produkcje,
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : opowiadania, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : producentem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Komedia, dramat.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Indiana.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Balladyna”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Pożegnanie jesieni”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dexter”.
W y k s z t a ł c e n i e : ,MBA.
M o j e p a s j e : szybkie dziewczyny i piękne samochody.
Stanisław Z awiśliński
e-mail: [email protected]
telefon: 0-605 599 759
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy.
J e s t e m t a k ż e : redaktorem, pisarzem, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dokument.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Nie ma takiej.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Dekalog”
SCENARZYŚCI
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie
171
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Gatunek: dokument
Krótki opis projektu: Podróż śladami znanego, bardzo kontrowersyjnego artysty.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta
e-mail: [email protected]
telefon: 0-503 590 411
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym.
P i s z ę r ó w n i e ż : teksty dziennikarskie, teksty reklamowe.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dramat, surrealistyczny, komedia.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Laura Palmer.
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : Kilka krótko- i jeden długometrażowy.
M o j e p a s j e : pisanie, jazz, rysowanie kółek w trakcie pisania, podróże.
POLSKICH
An gelika Zdankiewicz
SCENARZYSTÓW
Tytuł: Tajemnice H.
KATALOG
M o j e p a s j e : życie.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Guślarz - roboczy
Gatunek: dramat, muzyczny z elementami surrealizmu
Krótki opis projektu: Stach, 36-letni muzyk jazzowy wraca na wieś, do dziadków i odkrywa urwane korzenie swojej muzyki i rodziny.
Próba zachowania obrazu zanikającej już kultury muzykantów wiejskich i magii, właściwej ich muzyce.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, reżysera, opiekuna artystycznego.
Paweł Z danowski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-693 835 560
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta filmowy - pracuję nad debiutem pełnometrażowym,
SCENARZYŚCI
Scenarzysta - reżyser
Scenarzysta telewizyjny - serial, skecze do programów rozrywkowych, inne, reklama.
P i s z ę r ó w n i e ż : słuchowiska radiowe, scenariusze filmów dokumentalnych, opowiadania, teksty dziennikarskie, scenariusze komiksów.
J e s t e m t a k ż e : studentem scenariopisarstwa, studentem kierunku filmowego lub innego, kierunku, filmowcem offowym, redaktorem, pisarzem, dziennikarzem, pracownikiem reklamy.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Tragikomedia, horror.
P o s t a ć z f i l m u , k t ó r a m o g ł a b y b y ć m o i m a l t e r e g o : Thompson aka Dr. Gonzo.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
172
F i l m y / s e r i a l e k t ó r e n a p i s a ł e m / - a m : „Zostaw mnie”, „Nowy Dekalog”, „Stan”.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Tatarak”.
S e r i a l t e l e w i z y j n y , k t ó r y u w a ż a m z a i n s p i r u j ą c y : „Skins”, „Nip/ Tuck”, „Californication”, „True Blood”.
W y k s z t a ł c e n i e : Rozległe.
M o j e p a s j e : pisanie, komiks, fotografia i chyba film:)
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Projekt 1:
Tytuł: Boogie
Gatunek: komedia animowana /serial
Krótki opis projektu: <utajniony - w trakcie negocjacji z producentem>.
Stan projektu: treatment.
Szukam: współautora, opiekuna artystycznego.
Projekt 2:
Tytuł: Dziurka od klucza
Gatunek: Horror
Krótki opis projektu: Co byś zrobił, gdybyś mógł podglądać każdą znaną Ci osobę zawsze i wszędzie?
Stan projektu: pomysł.
Szukam: producenta, współautora.
Projekt 3:
Tytuł: Czyściec
Gatunek: dramat
Krótki opis projektu: Wszelakie hostele i piły + Cube + tajemniczy składnik własnej amoralnej produkcji.
Stan projektu: treatment.
Szukam: producenta, współautora, dialogisty.
Tomasz Zy gmont
e-mail: [email protected]
telefon: 0-501 715 649
M ó j s tat u s z aw o d o w y :
Scenarzysta – reżyser.
P i s z ę r ó w n i e ż : scenariusze filmów dokumentalnych, teksty dziennikarskie.
J e s t e m t a k ż e : filmowcem offowym, dziennikarzem.
G a t u n e k f i l m o w y , k t ó r y p r e f e r u j ę j a k o a u t o r : Dokument.
M o i m z d a n i e m n a j l e p s z y p o l s k i s c e n a r i u s z a d a p t o w a n y t o : „Rękopis znaleziony w Saragossie”.
W y k s z t a ł c e n i e : Wyższe.
Scenariusze lub inne projekty literackie, nad którymi teraz pracuję:
Gatunek: fabularny
Krótki opis projektu: Adaptacja prozy Andrzeja Wiśniewskiego, polskiego artysty mieszkającego w Hiszpanii.
Stan projektu: gotowy tekst - wersja 1
Szukam: producenta.
SCENARZYŚCI
Projekt 1:
Tytuł: Kobiety kojota
173
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
INNE
ZAWODY
Paweł Darek D ikti
e-mail: [email protected]
telefon: 0-503 096 352
J e s t e m : kierownikiem produkcji.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Filmy dokumentalne (m.in. „Dziobem i pazurem, „Nauczanie początkowe” ),
Programy telewizyjne (m.in. „Rock Raport”, „Rock Front)”,
Videoclipy.
S z u k a m : scenarzystów solidnego kina gatunkowego (thriller, kryminał, horror, film przygodowy), nieobciążonych kompleksem „pol-
ZAWODY
skiego kina artystycznego”.
INNE
KATARZYNA DŁUGOSZ [email protected]
J e s t e m : dziennikarzem, tłumaczem (anglistką ), koordynatorem Script Forum
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Pięcioletnia współpraca z tygodnikiem „Przegląd”: kierownik działu kultury, teksty na temat filmu i literatury, wywiady (m.in. Kazuo Ishiguro, Irvine Welsh); autorka koncepcji i wieloletnia redaktorka „Qulturaliów” (działu aktualności kulturalnych).
Tłumaczenia filmowe, techniczne, medyczne oraz artykułów prasowych. Przekłady filmowe: materiały prasowe, listy dialogowe i scenariusze (scenariusze głównie na j. angielski).
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
176
David French e-mail: [email protected]
J e s t e m : tłumaczem.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Przekład „Cassandry” autorstwa Marka Baranieckiego, Pawła Czarzastego i Marka Wagnera (SPI Film Studios),
Korekta scenariuszy „Christine - War My Love” oraz „Westerplatte” (SPI Film Studios), Korekta napisów do „Zero” Pawła Borowskiego (Opus
Film).
DAWID JANICKI
e-mail: [email protected]
J e s t e m : producentem, reprezentuję firmę VOSTOK8
M o j e n a j w a ż n i e j s z e p r a c e : Producent:
„Miasto ucieczki”, reż. Wojciech Kasperski, rok produkcji 2006;
„Agor dromesko” (U kresu wędrówki), reż. Jędrzej Bączyk, Program - “Pierwszy Dokument”, rok produkcji 2009, film przed premierą ;
„Otchłań”, reż. Wojciech Kasperski, rok produkcji 2009, premiera odbędzie się na 9 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE
HORYZONTY w konkursie Polskie Filmy Krótkometrażowe;
„Przyjdź do mnie”, reż. Ewa Banaszkiewicz, Program - „30 minut”, film przed premierą ;
„Z miłości”, reż. Anna Jadowska, film w okresie przygotowawczym, planowane zdjęcia na październik /listopad;
„Ikona, reż. Wojciech Kasperski, film w okresie przygotowawczym;
„Winterhaus”. reż, Wojciech Kasperski, film w developmencie;
S z u k a m : Szukam nowych, odważnych projektów i tym samym kontaktu z ludźmi, w których głowach one się rodzą.
INNE
e-mail: [email protected]
J e s t e m : pisarzem.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
„ROMANSE LORY JET T”,
„POZORANCI”.
S z u k a m : wiedzy specjalistycznej, pomocy w ukończeniu prac scenariuszowych, adaptacji opowiadań.
SCENARZYSTÓW
„MOKA CZOKA”,
177
KATALOG
telefon: 0-506 390 905
ZAWODY
Justyna Gugała
POLSKICH
WOJCIECH KASPERSKI
e-mail: [email protected]
J e s t e m : reżyserem i producentem, reprezentuję firmę VOSTOK8
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
„Miasto ucieczki”, reż. Wojciech Kasperski, rok produkcji 2006;
„Nasiona” reż. Wojciech Kasperski, rok produkcji 2007, film przed premierą ;
„Agor dromesko” (U kresu wędrówki), reż. Jędrzej Bączyk, producent Dawid Janicki, Wojciech Kasperski, rok produkcji 2009, film przed
premierą ;
„Otchłań”, reż. Wojciech Kasperski, producent Dawid Janicki, Wojciech Kasperski rok produkcji 2009, premiera odbędzie się na 9 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA NOWE HORYZONTY w konkursie Polskie Filmy Krótkometrażowe;
„Przyjdź do mnie”, reż. Ewa Banaszkiewicz, producent Dawid Janicki, Wojciech Kasperski
Program - „30 minut”, film przed premierą ;
„Z miłości”, reż. Anna Jadowska, producent Dawid Janicki, Wojciech Kasperski, film w okresie przygotowawczym, planowane zdjęcia na
październik /listopad;
„Ikona”, reż. Wojciech Kasperski, producent Dawid Janicki, Wojciech Kasperski, film w okresie przygotowawczym;
„Portrety wojenne”, autor serii Wojciech Kasperski, producent Dawid Janicki, Wojciech Kasperski, film w developmencie;
„Winterhaus”, reż, Wojciech Kasperski, producent Dawid Janicki, Wojciech Kasperski, film w developmencie
S z u k a m : Szukam nowych, odważnych projektów i tym samym kontaktu z ludźmi, w których głowach one się rodzą.
EWA KLEPACKA GRYZ e-mail: [email protected]
telefon: 0-691 091 247
J e s t e m : pisarzem, dziennikarzem.
,,Trudne szczęście we dwoje” wyd. Axel Springer,
,,www.wirtualnypsycholog.pl” wyd.Axel Springer;
S z u k a m : tematów, wiedzy specjalistycznej.
INNE
ZAWODY
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
m.in: ,,Seks czegoś smutny” Ewa Klepacka, Wiesław Sokoluk, wyd.J.Santorski&Co,
Krzysztof Kolski
e-mail: [email protected]
telefon: 0- 790 010 301
J e s t e m : dziennikarzem.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Kilka serwisów interaktywnych wraz z Biurem Reklamy TVP.
S z u k a m : wiedzy specjalistycznej, scenarzystów, kontaktów z twórcami.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
178
Zbigniew Kowalewski
e-mail: [email protected]
telefon: 0- 603 765 403
J e s t e m : dziennikarzem, montażystą , operatorem, reżyserem.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Wymieniam je na swoich stronach: http://www3.sympatico.ca /hobot /Zbyszek.htm
http: //pl.wikipedia.org /wiki/Zbigniew_Kowalewski
Programy telewizyjne, filmy kinowe i krótkie, dokumentalne.
S z u k a m : script doktora i historyka awiacji do powstającego projektu filmowego o zwycięstwie polskich lotników w Bitwie o Anglię.
Krzysztof Kowalski
e-mail: [email protected]
telefon: 0-602 603 923
J e s t e m : pisarzem, dramaturgiem.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Dramaty cyfrowe „Alt+F4”, „Ctrl+Z”, „Alt+Tab”, „Ctrl+Alt+Delete”.
Druk Dialog 12 /2007, Fa-art 4/2007, teraz 4/2007...
Aktualnie jestem tematem pierwszej pracy magisterskiej. Rzuciłem doktorat, poczekam, dadzą gdzie honoris causa. Teraz piszę regularną
komedię średnioattycką... z wszelkimi szykanami, tj. parabazą i agonem.
S z u k a m : teraz piszę regularną komedię średnioattycką... z wszelkimi szykanami, tj. parabazą i agonem. Szukam wariatów, z kasą ,
skłonnych słono zapłacić za tę logolalię.
INNE
e-mail: [email protected]
telefon: 0-604 444 629
ZAWODY
Edward K R Z Y S Z T O F K upsz
179
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
„DALAI LAMA-filozof nadziei”- szef prod.
S z u k a m : operatora HD lub Beta Cam, współautora scenopisu.
SCENARZYSTÓW
„BRAT ROGER- twórca Taize”
KATALOG
J e s t e m : kierownikiem produkcji.
POLSKICH
Andrzej Lelito
e-mail: [email protected]
telefon: 0- 512 144 747
J e s t e m : script doctorem, reżyserem.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Filmy dokumentalne dla TVP-1, TVP-2, TVN.
Kuba Macierewicz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-607 929 769
J e s t e m : redaktorem.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Rozwój różnorakich projektów filmowych, od etapu pomysłu po zamknięty scenariusz.
ZAWODY
S z u k a m : projektów, scenarzystów, wiedzy specjalistycznej.
Łukasz Pawłowski
e-mail: [email protected]
INNE
telefon: 0-608 44 63 55
J e s t e m : pisarzem, dramaturgiem.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Scenariusz filmowy na podstawie własnej sztuki „Inne Miasto”.
S z u k a m : wiedzy specjalistycznej.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
180
Małgorzata Pietruszkiewicz
e-mail: [email protected]
telefon: 0-692 265 850
J e s t e m : pisarzem, agentem scenarzysty/literackim/aktora.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Impresariat Matki_BE.
S z u k a m : projektów, kontaktów, wiedzy specjalistycznej.
Zuza Reda
e-mail: [email protected]
J e s t e m : dziennikarzem.
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Stała współpraca z „Rzeczpospolitą” jako korespondent prasowy z Meksyku (m.in. pierwszostronicowy reportaż o skarbach odkrytych
w setną rocznicę urodzin Fridy Kahlo w jej domu); wywiad z Matem Whitecrossem, współreżyserem „Drogi do Guantanamo”.
Elż bieta Sokołowska
e-mail: [email protected]
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Animowane serie telewizyjne: „Fly My Deer”, „Bobby The Snail”, „Bobby i przyjaciele”, „Tentaculos - śliska sprawa”.
S z u k a m : projektów, wiedzy specjalistycznej.
ZAWODY
J e s t e m : redaktorem, dziennikarzem.
INNE
telefon: 0-693 507 151
181
KATALOG
e-mail: [email protected]
telefon: 0-500 265 360
M o j e n a j wa ż n i e j s z e p r a c e :
Wspieranie dzialalnosci teatralnej Fundacji MOC SZTUKI
S z u k a m : projektów, wiedzy specjalistycznej, kontaktów.
POLSKICH
J e s t e m : tłumaczem, agentem scenarzysty/literackim/aktora.
SCENARZYSTÓW
Katarzyna Wojciechowska-Reiber
INFORMACJE
PRAKTYCZNE
REJESTR UT W O R Ó W
Rejestr Utworów stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do
rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru.
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi Rejestr Utworów dla następujących kategorii utworów audiowizualnych:
film fabularny kinowy, film fabularny telewizyjny, serial telewizyjny, teatr TV, film lub serial animowany, film dokumentalny,
INFORMACJE PRAKTYCZNE
serial dokumentalny, program telewizyjny, cykl telewizyjny i inne formy.
184
R egulamin R ejestru U tworów
Publikujemy tekst jednolity Rejestru Utworów prowadzonego przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Zgłoszenia
utworów do rejestru są przyjmowane w siedzibie Biura KIPA przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c. w Warszawie.
Zgłoszenia do rejestru można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.
§ 1.
P ostanowienia ogólne
1.
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi Rejestr Utworów, zwany dalej Rejestrem dla następujących kate-
gorii utworów audiowizualnych:
b) Film fabularny telewizyjny
c) Serial telewizyjny
SCENARZYSTÓW
d) Teatr TV
e) Film lub serial animowany
KATALOG
POLSKICH
a)Film fabularny kinowy
j) Inny
f) Film dokumentalny
g) Serial dokumentalny
h) Program telewizyjny
i) Cykl telewizyjny
2.
Rejestr Utworów stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców
i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu
wpis do rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru.
3.
Pojęcia użyte w statucie oznaczają:
a) rejestr - zbiór informacji, uporządkowanych według kolejności zgłoszenia, zawierający dokładną datę i godzinę, prowadzony dla celów dowodowych.
b) utwór - wytwór myśli lub wyobraźni twórcy w rozumieniu prawa autorskiego, bez względu na etap prac oraz kompletność. Utworem jest też projekt i pomysł, o ile posiada cechy umożliwiające jego identyfikację, tzn. odrębność formy lub treśc
wobec innych utworów tej samej kategorii.
c) przyjęcie utworu do rejestru - wpisanie danych o utworze do rejestru z poświadczeniem daty i godziny złożenia i notarialnym potwierdzeniem złożenia utworu dokonanym w terminie 7 dni.
d) twórca - osoba, której przysługują autorskie prawa osobiste do utworu
e) zgłaszający - producent albo inna osoba prawna lub fizyczna, która składa lub w której imieniu utwór zostaje złożony do
rejestru.
f) opłata rejestracyjna - opłata wnoszona przez twórcę lub zgłaszającego przy zgłaszaniu utworu do rejestru.
4.
Siedzibą rejestru jest miasto stołeczne Warszawa.
5.
Rejestr jest jawny.
6.
Rejestr prowadzony jest w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym.
7.
Złożenie utworu do rejestru może nastąpić przez twórcę lub podmiot wskazany w paragrafie 3 pkt. e.
8.
Warunkiem wpisania utworu do rejestru jest złożenie go w formie pisemnej. Dodatkowo można utwór złożyć na innym
nośniku.
§ 2.
1.
Twórca lub podmiot zgłaszający utwór do rejestru, wypełnia formularz zgłoszeniowy zawierający dane na temat utworu.
Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
(formularz do pobrania na stronie www.audiowizualni.pl)
2.
Celem wpisania do rejestru, twórca lub zgłaszający składają w siedzibie Rejestru wypełniony formularz zgłoszeniowy,
opłatę rejestracyjną oraz pisemny egzemplarz utworu w dowolnym formacie z ponumerowanymi stronami. Twórca lub zgłaszający może przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, utwór oraz potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej do
siedziby rejestru pocztą lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej można nadesłać faksem na
numer telefonu: (0-22) 840 59 01 lub (0-22) 851 10 55.
3.
Warunkiem dokonania wpisu do rejestru w przypadku przesyłania utworu pocztą lub pocztą elektroniczną, jest wniesie-
nie należnej opłaty.
Egzemplarz poświadczony przez notariusza zostaje zachowany w siedzibie Rejestru poświadczenie wpisu do Rejestru
zostanie przesłane osobie zgłaszającej za zwrotnym poświadczeniem odbioru na wskazany adres w terminie 14 dni od złożenia utworu do rejestru wraz z fakturą. W związku z tym, twórca lub zgłaszający upoważni w formularzu zgłoszeniowym
5.
W przypadku przesłania utworu pocztą lub pocztą elektroniczną, Izba niezwłocznie wydrukuje utwór i przedstawi nota-
riuszowi celem poświadczenia daty w terminie wskazanym w paragrafie 3 pkt. c.
Wpisu do rejestru dokonuje członek zarządu KIPA lub osoba upoważniona przez Zarząd KIPA.
7.
Z chwilą uzyskania przez utwór poświadczenia daty oraz wpisania do rejestru, utwór korzysta z ochrony rejestru.
8.
Po wpisaniu utworu do rejestru, twórca lub zgłaszający są uprawnieni do opatrywania egzemplarza utworu informacją:
“Utwór korzysta z ochrony wynikającej z wpisu do Rejestru Utworów prowadzonego przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych”.
§ 3.
O płaty
1.
Twórca lub zgłaszający utwór do rejestru obowiązany jest do wniesienia opłaty rejestracyjnej, składającej się z taksy
notarialnej oraz opłaty kancelaryjnej.
2.
Opłatę rejestracyjną wnosi się gotówką jednocześnie ze składanym utworem w siedzibie Rejestru. W przypadku wnosze-
nia opłaty przelewem, twórca lub zgłaszający składa wraz z formularzem i utworem dowód wpłaty.
3.
Wysokość taksy notarialnej wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej z dnia 12
kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 146 z późn. zm.) i obecnie wynosi 6 zł za jedną stronę dokumentu (+ VAT).
POLSKICH
6.
SCENARZYSTÓW
Izbę do wystawienia dowodu księgowego bez swojego podpisu.
185
KATALOG
4.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
W pis do rejestru
4.
Wysokość opłaty kancelaryjnej wynosi: 50 zł.
5.
Twórca lub zgłaszający wnoszący opłatę rejestracyjną samodzielnie oblicza wysokość taksy notarialnej mnożąc liczbę
stron utworu przez 6 (zł) + VAT i uzyskaną w ten sposób kwotę powiększa o opłatę kancelaryjną.
6.
Opłata kancelaryjna twórcy lub zgłaszającego będącego członkiem KIPA wynosi 40% opłaty wskazanej w paragrafie
3 punkt 4. Powyższa zniżka przysługuje wyłącznie w przypadku uregulowania składek z tytułu członkostwa w Izbie.
7.
Aktualne stawki opłat będą dostępne w siedzibie Rejestru.
§ 4.
O bowiązki K I PA
1.
Izba zapewnia stałe prowadzenie Rejestru.
2.
Izba może wykonać kopię utworu i udostępnić go osobie trzeciej wyłącznie za zgodą właściciela autorskich praw ma-
INFORMACJE PRAKTYCZNE
jątkowych do utworu. Izba wykona kopię utworu na koszt zamawiającego. KIPA udostępnia oryginał utworu wyłącznie do
wglądu w siedzibie rejestru. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy zarządzenia sądu odnośnie wydania utworu.
3.
Izba przechowuje złożone egzemplarze utworów przez okres 10 lat od daty złożenia do rejestru, a po upływie tego okre-
su, na wniosek właściciela autorskich praw majątkowych do utworu i po uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w obowiązującej
aktualnie wysokości, okres przechowywania ulega przedłużeniu na następne 10 lat.
4.
Izba prowadzi rozliczenia z notariuszem. W przypadku naruszenia praw autorskich majątkowych przez osobę trzecią,
twórca lub zgłaszający może skorzystać z pierwszej bezpłatnej porady prawnej w Izbie.
5.
W przypadku sporu pomiędzy twórcą lub zgłaszającym, a osobą trzecią odnośnie praw autorskich majątkowych do utwo-
ru, KIPA może wystąpić w roli świadka, a w sprawach o szczególnym znaczeniu dla respektowania praw autorskich, w roli
interwenienta ubocznego.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
186
§ 5.
W yłączenia spod ochrony rejestru
1.
Z ochrony rejestru nie korzystają utwory nie udokumentowane w formie pisemnej.
§ 6.
P ostanowienia końcowe
1.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały zarządu KIPA.
2.
Do chwili podjęcia odrębnej uchwały przez zarząd KIPA, zgłoszenia utworów do rejestru będą przyjmowane w siedzibie
Biura KIPA w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c.
3.
Zgłoszenia do rejestru będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.
WYDZIAŁY S C E N A R I U S Z O W E
W POLSCE
G D Z I E M O Ż N A S I Ę U C Z YĆ P I S A N I A S C E N A R I U S Z Y ?
PA Ń S T W O WA W Y Ż S Z A S Z K O Ł A F I L M O WA , T E L E W I Z Y J N A I T E AT R A L N A
IM. L. SCHILLERA W ŁODZI
tel.: 0-42 63 45 800
www.filmschool.lodz.pl
e-mail: [email protected] szowe) w roku akademickim 2009/10 zainicjowane zostaną studia stacjonarne. Studia te zostaną stworzone w Łodzi, jako
specjalność na kierunku reżyseria. Będą to studia trzyletnie, licencjackie i z założenia będą blisko związane ze studiami
reżyserskim.
Studia te przeznaczone są dla osób o minimalnym choćby dorobku pisarskim, czyli dla tych którzy już wiedzą, że lubią
i umieją opowiadać historie. Trzyletni okres intensywnych, zawodowo nastawionych studiów stworzy szansę zdobycia niezbędnego doświadczenia, a zarazem zbudowania własnej świadomości scenariopisarskiej. Istotą tego programu będzie połączenie praktyki, czyli pisania coraz większych form fabularnych z wiedzą o warsztacie scenarzysty, o dramaturgii, narracji,
psychologii, historii filmu. Trening zawodowy będzie obejmował nie tylko formy filmowe, ale także telewizyjne, a zajęcia
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Równolegle do prowadzonych w Warszawie od wielu lat, zaocznych studiów scenariopisarskich (3-letnie Studium Scenariu-
187
będą prowadzili zawodowi scenarzyści i reżyserzy o uznanym dorobku. Nieodłączną częścią programu jest jego ścisłe po-
wyrazu, a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych będą miały szansę realizacji.
Tel. 0-12 429 18 83
www.scenariusz.edu.pl
Krakowska Szkoła Scenariuszowa, która działa w ramach struktury Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej oferuje wieloletni plan studiów, dzięki któremu można zdobyć komplementarną wiedzę na temat pisania scenariuszy
- zarówno form fabularnych jak i dokumentalnych i reklamowych. Nauka w KSS to nie tylko cenna wiedza, ale także możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, spotkania z mistrzami, uzyskanie wartościowych porad, pomoc w składaniu wniosków o dotacje, oraz w zaistnieniu w świecie filmowym, możliwość przekształcenia pomysłów w prawdziwy, profesjonalny
scenariusz, umożliwienie realizacji filmów na podstawie napisanych w szkole scenariuszy, stypendia dla najzdolniejszych.
Absolwent Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej potrafi kompetentnie zrealizować scenariusz filmu, posługuje się terminologią
związaną ze scenopisarstwem i posiada bardzo dobre rozeznanie we współczesnej literaturze polskiej, literackiej historii
polskiego kina oraz w świecie współczesnych mediów. Swobodnie porusza się także w formach scenariuszowych przeznaczonych dla celów komercyjnych jak i artystycznych. Absolwent po ukończeniu kursu będzie wiedział, do kogo zgłosić się ze
swoim tekstem, do których drzwi zapukać, co zrobić, żeby z jego pomysłu na papierze powstał film.
POLSKICH
e-mail: [email protected]
SCENARZYSTÓW
K R A K O W S K A S Z K O Ł A S C E N A R I U S Z O WA
KATALOG
wiązanie z programem studiów reżyserskich. Przyszli scenarzyści otrzymają niezbędną informację o filmowych środkach
WA R S Z AW S K A S Z K O Ł A F I L M O WA
tel./fax: (22) 543 55 99
www.szkolafilmowa.pl
e-mail: [email protected]
Podczas nauki na intensywnym Kursie Scenariuszowym słuchacze opanują technikę pisania scenariuszy filmu fabularnego,
telewizyjnego, sitcomu i reklamy. Mają szansę dowiedzieć się, na czym polega ich zawód w praktyce: w szkole, na przestrzeni
całego roku szkolnego powstają ćwiczenia i etiudy filmowe, a słuchacze Kursu Scenariuszowego mogą rozpocząć współpracę ze słuchaczami pozostałych wydziałów Szkoły i zobaczyć fragmenty swoich tekstów przeniesione na ekran. Nauka na
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Kursie Scenariuszowym trwa 1 rok (2 semestry) i odbywa się w systemie zaocznym.
AKADEMIA FILMU I TELEWIZJI
tel./fax: 022 840 67 40
www.afit.edu.pl
e-mail: [email protected]
Nauka w Akademii Filmu i Telewizji trwa dwa lata. Przez pierwszy rok program dla wszystkich słuchaczy jest jednakowy.
Wybór specjalności dyplomowej następuje na koniec pierwszego roku. Wówczas to jedną z możliwości jest wybór specjalności scenariopisarskiej.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
188
STRONY
INTERNETOW E
B azy scenariuszy :
w w w . s c e n a r i u s z e . s t o p k l a t k a . p l
akson.sgh.waw.pl/~mzacha/scenario.htm
www.scenariusz.filmowy.prv.pl
www.dailyscript.com
www.script-o-rama.com
www.scriptcrawler.net
www.screenplays-online.de
WWW:sfy.ru
www.awesomefilm.com
www.tv-scripte.de
I nne strony ( materiały dla scenarzysty , porady , teksty , linki , gildie scena riuszowe , kontakty , konsultacje , itd .)
www.simplyscripts.com
www.screenwritersmarket.com
www.scriptpimp.com
WWW://zakka.dk/euroscreenwriters.htm
www.scriptcrawler.net
www.empirecontact.com/screenwriting/
www.triggerstreet.com
www.wga.org
www.writingtreatments.com
www.wgaeast.org
www.asvw.com
www.writersguild.org.uk
www.redinkworks.com/screenwriter.htm
www.scenaristes.org
www.scriptwritersnetwork.org/swn/
www.autorenforum.de
www.screenscripts.com
www.abenteuer-literatur.de
www.zoetrope.com
www.tat.pl
www.screenwritingsecrets.com
www.teatr.dlawas.com
www.screenwritinggoldmine.com
www.dramatists.com
www.scriptwritingsecrets.com
www.playsonthenet.com/potn
www.screenwritersvault.com
www.writers.com
www.singlelane.com/escript/
www.writersdigest.com
www.writerschannel.net
www.scriptfactory.co.uk
WWW://scriptersworld.8k.com/
www.nidinfo.com/scenariste
www.scriptforsale.com/
http://the-script.blogspot.com
www.focal.ch/test-online/
www.associationscenaristes.be
www.storylink.com
www.coverscript.com
www.screenplaynotes.com
www.scriptdoctor911.com
www.screenplaywritersconnection.com
www.donedealpro.com
www.moviebytes.com
www.moviewriting.com
www.scriptfrenzy.org
189
POLSKICH
www.moviepitch.com/
SCENARZYSTÓW
www.screenwritersutopia.com
KATALOG
www.screenbrokers.com
INFORMACJE PRAKTYCZNE
w w w . f i l m s c r i p t w r i t i n g . c o m
PODRĘCZNIK I
P O D R Ę C Z N I K I S C E N A R Z YS T Y W Y D A N E W J Ę Z Y K U P O L S K I M
M a c i e j K a r p i ń s k i „ S c e n a r i u s z : n i e d o s k o n a ł e o d b i c i e ” , Rabid.
Kompendium wiedzy o scenariuszu, podręcznik obowiązkowy dla scenarzystów i reżyserów.
R a y m o n d G . F r e n s h a m „ J a k n a p i s a ć s c e n a r i u s z ” , Wydawnictwo Literackie.
Raymond G. Frensham- brytyjski organizator kursów scenariopisarskich, autor wielu publikacji na ten temat, doradca produ-
INFORMACJE PRAKTYCZNE
centów i autorów - dzieli się swą rozległą wiedzą dotyczącą procesu powstawania scenariusza - od pomysłu, przez rzetel-
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
190
ne opracowanie całości, do złożenia oferty producentowi. Książka zawiera też aktualne informacje bibliograficzne, adresy
filmowych agencji scenariuszowych i organizatorów kursów scenariopisarskich, w Polsce i za granicą, oraz niezbędne adresy
internetowe.
Robin U. Russin, William Missouri Downs „Jak napisać scenariusz filmowy”,
Wydawnictwo Wojciech Marzec.
Kompletny kurs pisania scenariuszy, począwszy od opracowania motywu, poprzez gromadzenie materiału, przygotowania
fabuły i struktury scenariusza, opracowania postaci oraz sposobu przeplatania wątków, które pomagają przy pisaniu i edycji
scenariusza, do zrozumienia „kuchni” marketingu i skutecznego sprzedawania scenariuszy.
S y d F i e l d , R o l f R i l l a „ P i s a n i e s c e n a r i u s z a f i l m o w e g o ” , Art-Program.
Książka przeznaczona jest dla początkujących, a także doświadczonych już scenarzystów, którzy pragną ulepszyć swój
warsztat. Zasady tu opisane mogą znaleźć zastosowanie również przy analizie i tworzeniu wszystkich innych wypowiedzi posługujących się obrazem filmowym czy telewizyjnym. Książka zawiera precyzyjnie ujęte strukturalne i stylistyczne elementy
istotne dla wszystkich dobrych scenariuszy. Krok po kroku prezentuje technikę pisania scenariusza filmowego, przedstawia
najważniejsze strukturalne i stylistyczne elementy istotne dla tego gatunku.
Piotr Wereśniak „Alchemia scenariusza filmowego, czyli nieznośny ból dupy”
Książeczka została zamieszczona jako specjalny dodatek do numeru 5/2000 „FILMU”. Sieciowa wersja broszury dostępna
jest na www.efix.pl
William Goldman „Przygody scenarzysty”
William Goldman należy do najbardziej wziętych scenarzystów amerykańskich (m.in. „Wszyscy ludzie prezydenta”, „O jeden
most za daleko”, „Ruchomy cel”, „Butch Cassidy i Sundance Kid”). „Przygody scenarzysty” to zapis wieloletnich filmowych
doświadczeń Goldmana. Książka ukazująca mechanizmy funkcjonowania hollywoodzkich wytwórni, okraszona anegdotamI
o gwiazdach, producentach, reżyserach. Ale także opowieść o losach scenarzysty i wielu technicznych szczegółach związanych z warsztatem scenarzysty.
M a r t i n S c h a b e n b e c k „ F o r m a t s c e n a r i u s z a f i l m o w e g o ” , Wydawnictwo Wojciech Marzec.
Format scenariusza filmowego odgrywa na rynku amerykańskim bardzo istotną rolę. Panuje tam przekonanie, że im większa
znajomość formatu, tym bardziej precyzyjna konstrukcja, tym dokładniej oddane pomysły. Określony format nie zamyka
drogi wyobraźni. Książka z powodzeniem może posłużyć autorom europejskim jako wzorzec, narzędzie, dzięki któremu
zamkniemy naszą wizję współczesnego świata w ściśle określonej formie literackiej, jaką jest scenariusz.
O l i v e r S c h UT t e „ P r a c a n a d s c e n a r i u s z e m ” , PWN.
Fachowe wprowadzenie w dramaturgię filmową. Książka porusza praktyczne zagadnienia potrzebne przy ocenie scenariusza: analizę struktury tekstu, analizę postaci, udoskonalenie i redakcję przygotowanego materiału. Wprowadza w podstawy
dramaturgii filmowej, dostarcza informacji o zawodach związanych z pracą nad scenariuszem filmowym, zawiera też przykładowe analizy filmów
EUROPEJSKI E S Z K O L E N I A
DLA SCENAR Z Y S T Ó W
O r g a n i z a t o r : Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
S t r o n a w w w : www.wajdaschool.pl
G r u p a d o c e l o w a : Reżyserzy lub scenarzyści/reżyserzy europejscy, którzy mają już na swoim koncie film fabularny
lub kilku filmów krótkometrażowych, w towarzystwie swoich producentów oraz współscenarzystów, a gdzie możliwe również
operatorów obrazu.
Op i s s z k o l e n i a : EKRAN to program szkoleniowy koncentrujący się na kreatywnym procesie pre-produkcji w oparciu
o zajęcia praktyczne. Głównym założeniem jest rozwój scenariuszy uczestników oraz produkcja dwóch scen z tych scenariuszy w celu prezentacji tonu filmu, jego obsady oraz strategii wizualnej projektu.
M i e j s c e : Warszawa (Polska)
Op ł a t y : brak opłat za szkolenie oraz zakwaterowanie. Koszty podróży ponoszą uczestnicy.
fabularnego (lub kilku filmów krótkometrażowych). Musi on również przedłożyć treatment projektu, który zamierza rozwijać
w ramach szkolenia.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 12 zespołów (reżyser, współscenarzysta, producent, operator obrazu - nieobowiązkowo)
O r g a n i z a t o r : éQuinoxe Germany e.V.
S t r o n a w w w : www.equinoxegermany.de
G r u p a d o c e l o w a : Scenarzyści oraz ich producenci.
Op i s s z k o l e n i a : Program oparty na indywidualnych spotkaniach scenarzystów z doradcami. Harmonogram szkolenia nie przewiduje bezpośredniej pracy/przerabiania scenariuszy. Program szkolenia obejmuje szerokie spektrum zagadnień
i jest dość intensywny. Codzienne spotkania z doradcami mają na celu przedyskutowanie projektu. Wraz z końcem tygodnia
scenarzyści wraz z producentami spotykają się z doradcami w celu podsumowania tygodnia oraz opracowania dalszego
harmonogramu prac nad scenariuszem.
INFORMACJE P RAKTYCZNE
M i e j s c e : Norwegia i Niemcy
POLSKICH
é Q uinoxe G ermany : I nternational S creenwriters / Workshop
& M aster C lasses
SCENARZYSTÓW
Wymagania kwalifikacyjne: Reżyser (lub reżyser/scenarzysta) muszą posiadać w dorobku jeden zrealizowany projekt filmu
191
KATALOG
INFORMACJE P RAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE
EKRAN
Op ł a t y : brak opłat za szkolenie włączając koszty podróży i utrzymania
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : jeden zrealizowany scenariusz, trzeci szkic obecnego projektu
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 10-12 scenarzystów w każdej sesji
I n f o r m a c j e d o d a t k o w e : Dodatkowo International Screenwriters’ Workshops, éQuinox Germany zorganizuje klasy mistrzowskie, które odbywać się będą po sesjach warsztatowych. Klasy mistrzowskie koncentrować się będą na rozwoju
umiejętności w obszarze pisania scenariuszy, oraz skierowane będą do lokalnej społeczności filmowej obejmującej studentów, scenarzystów, producentów, telewizyjnych redaktorów zlecających, pracowników funduszy rządowych, jak również
redaktorów tekstu, dystrybutorów oraz dramaturgów. Uczestnictwo w klasach mistrzowskich może wiązać się z symboliczną
opłatą.
Warsztaty dla scenarzystów ‘ S crip T east ’
INFORMACJE PRAKTYCZNE
O r g a n i z a t o r : Niezależna Fundacja Filmowa
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
192
S t r o n a w w w : www.scripteast.pl, www.scripteast.eu
G r u p a d o c e l o w a : Doświadczeni scenarzyści z Europy Środkowej i Wschodniej.
Op i s s z k o l e n i a : Całoroczne szkolenie obejmujące trzy sesje stacjonarne oraz dwie sesje online (z użyciem narzędzi
nauczania na odległość). Szkolenie skierowane jest do doświadczonych scenarzystów pochodzących z Europy Środkowej
i Wschodniej, którego celem jest rozwój scenariuszy filmów fabularnych przy wsparciu i pomocy Doradców Kreatywnych.
Szkolenie nie uczy jak pisać scenariusze. Zamiast tego w ich trakcie dochodzi do wyboru najlepszych scenariuszy z regionu
oraz skoncentrowanie się na ich rozwoju w celu podniesienia ich konkurencyjności oraz promocji autorów na międzynarodowych rynku filmowym. Na pierwszą stacjonarną sesję składają się indywidualne spotkania uczestników z Doradcami
Kreatywnymi. Proces developmentu nadzorowany jest przez dwóch dyrektorów szkolenia. Poza rozwojem scenariuszy szkolenie daje uczestnikom szansę uczestnictwa w festiwalach filmowych w Berlinie i Cannes w trakcie których mogą spotkać się
z przedstawicielami przemysłu filmowego, potencjalnymi reżyserami oraz producentami swoich projektów. Szkolenie ma
swój finał w Cannes gdzie najlepszy scenariusz danej edycji otrzymuje nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego (nagrod
pieniężna w wysokości 10.000 euro).
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c a : Sterdyń (Polska), Berlin (Niemcy), Cannes (Francja).
Op ł a t y : 300 Euro włączając koszty podróży i utrzymania
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Gotowy scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego przetłumaczony na
język angielski. Kandydaci muszą mieć w swoim dorobku przynajmniej jeden wyprodukowany scenariusz telewizyjnego filmu
fabularnego lub serialu; lub też posiadać szerokie doświadczenie pisarskie, dziennikarskie lub reżyserskie.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 12-18
M g L ab I taly : S cript & P itch Workshops
O r g a n i z a t o r : MgLab Italia srl
S t r o n a w w w : www.scriptpitchworkshops.com
Grupa docelowa: Profesjonalni scenarzyści i redaktorzy tekstu, absolwenci europejskich szkół filmowych, scenarzyści-reżyserzy, scenarzyści-producenci oraz menagerowie rozwoju. Mile widziani są również pisarze oraz dramaturdzy z adaptacją
wydanej książki lub sztuki teatralnej.
Op i s s z k o l e n i a : Niniejsze szkolenie to kombinacja warsztatów stacjonarnych, sesji online, sesji indywidualnych,
intensywnych sesji produkcyjnych oraz sesji szkoleniowych, dzięki którym w trakcie szkolenia uczestnicy mogą rozwijać
własne scenariusze. Uczestnicy pracują w grupach pod nadzorem i przy wsparciu profesjonalnych instruktorów.
Na całe 10-miesięcze szkolenie składają się 3 jednotygodniowe warsztaty stacjonarne oraz 2 sesje online. Uczestnicy pracują
w grupach składających się z czterech scenarzystów oraz redaktora tekstu, nadzorowanych przez instruktora. Ostatnim etapem szkolenia jest sesja pitchingowa przez grupą przedstawicieli z branży filmowej. Szkolenie adresowane jest profesjonalnych scenarzystów oraz redaktorów tekstu. Program szkolenia obejmuje cały cykl procesu pisania scenariusza: od pitchingu
pomysłów do treatmentu, harmonogramu prac, przez pierwszą i drugą wersję aż do pitchingu końcowego przed europejskimi
producentami oraz agentami handlowymi. Uczestnicy pracować będą w 6-cioosobowych grupach (4 scenarzystów, 1 student
edycji tekstu oraz doświadczony instruktor), w których szczegółowo przeanalizują własne projekty oraz zapoznają się z procesem edycji tekstu. Zadaniem instruktora jest przeprowadzenie uczestników przez ćwiczenia szkoleniowe oraz dostarczenie
narzędzi niezbędnych do analizy i oceny scenariusza co podniesie ich wiedzę na temat struktury, sposobów budowania
fabuły, charakterów, nastroju, dialogów, scen.
Co ważne pitching używany jest jako narzędzie developmentu od samego początku procesu. Szkolenie dostosowane jest do
potrzeb każdego projektu i uczestnika: uważamy, iż każda historia wymaga indywidualnego podejścia, a jej forma uzależniona jest od jej zawartości.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Op ł a t y : 2000 euro / 1500 euro dla uczestników z nowych państw członkowskich, włączając wszystkie koszty utrzymania. Uczestnicy muszą pokryć koszty podróży. W przypadku redaktorów tekstu opłata wynosi 1.000€
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : zalecane jest aby scenarzyści dysponowali projektem filmu fabularnego, który
będą mogli rozwijać w trakcie szkolenia. Do oceny potencjału kandydatów wzięte zostaną: jakość przedłożonego streszczenia oraz treatmentu jak również udokumentowany przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. Większość uczestników
powinno posiadać firmę produkcyjną zainteresowaną realizacją lub zaangażowaną w ich projekt, którzy poszukują szkoleń
pozwalających na rozwój projektów w celu podniesienia ich jakości. Jednakże posiadanie producenta projektu nie jest wymagane. Script& Pitch wymaga, aby uczestnicy posiadali doświadczenie w obszarze scenopisarstwa lub redakcji tekstów.
Najważniejsza jest energia, potencjał oraz ogólna wartość zarówno projektu jaki i samego kandydata.
Liczba uczestników:
20 (16 scenarzystów oraz 4 redaktorów tekstu)
S t r o n a w w w : www.mfi.gr
G r u p a d o c e l o w a : scenarzyści, reżyserzy, scenarzyści/reżyserzy, producenci, redaktorzy tekstu.
Op i s s z k o l e n i a :
-Rozwój scenariusza (intensywne warsztaty grupowe/konsultacje indywidualne/sesje online)
okrągłego stołu)
Harmonogram szkolenia obejmuje zarówno intensywny program rozwoju scenariusza jak również zdobycie wiedzy na temat
efektywnego rozwoju projektów filmowych. MFI Script 2 Film Workshops to bardzo intensywny program rozwoju scenariuszy
i projektów filmowych, na które składają się 2 sesje warsztatów stacjonarnych, 2 sesje warsztatów online oraz okres monitorowania wyników. W ciągu 8 miesięcznego cyklu uczestnicy weryfikują oraz rozwijają swojej oryginalne pomysły (pierwsze
lub drugie wersje), które z końcem szkolenia nabierają ostatecznego kształtu.
Większość pracy odbywa się w małych 5-cioosobowych grupach kierowanych przez trenera specjalistę w zakresie rozwoju
scenariuszy. Kreatywna wymiana doświadczeń pomiędzy trenerem a uczestnikami koncentruje się na głębokiej analizie
materiału oraz przerabianiu i rozwijaniu najistotniejszych elementów: historii, tematu, charakterów. Ponadto szkolenie koncentruje się na analizie, rozwoju, przebudowie oraz redagowaniu scenariuszy poprzez identyfikację jego słabych stron i wypracowanie efektywnych metody ich eliminowania. Poza pracą grupową program szkolenia obejmuje również indywidualne
spotkania z trenerami prowadzącymi oraz ekspertami w zakresie rozwoju scenariusza. Spotkania te pozwalają uczestnikom
POLSKICH
-Rozwój projektów filmowych (konsultacje indywidualne/wykłady/sesje pytań i odpowiedzi/studium przypadków/dyskusje
SCENARZYSTÓW
O r g a n i z a t o r : Mediterranean Film Institute
193
KATALOG
M editerranean F ilm I nstitute : S cript 2 F ilm Workshops
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c a : Alba (Włochy), Brignogan (Francja), Turyn (Włochy), spotkanie absolwentów: miejsce do potwierdzenia
na szersze spojrzenie na własny projekt oraz zdobycie informacji i opinii na temat ich efektywnego rozwoju.
Grupa profesorów z Europy oraz Stanów Zjednoczonych zaangażowanych w projekt szkoleniowy oferuje kombinację europejskiego oraz amerykańskiego stylu nauczania sztuki filmowej, co stanowi szczególnie efektywną metodę analizowania,
oceniania oraz rozwoju scenariuszy kładącą szczególny nacisk na praktyczną stronę pracy nad filmem. Celem nadrzędnym
jest wsparcie scenarzystów w podnoszeniu ich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości scenariuszy, które prowadzić
będzie ostatecznie do ich realizacji.
Intensywnym warsztatom rozwoju scenariuszy towarzyszą moduły dotyczące rozwoju projektów filmowych, dzięki którym
scenariusze rozwijane w ramach szkolenia zderzane są z wymaganiami przemysłu audiowizualnego. Na moduły rozwoju
projektów filmowych składają się sesje grupowe i indywidualne, jak również studium przypadków z zakresu pitchingu,
finansowania, zdobywania funduszy, strategii produkcji i dystrybucji. Celem tych modułów jest wyposażenie uczestników
w narzędzia niezbędne do wypracowania efektywnej formuły rozwoju projektów filmowych oraz ich produkcji. Każdy projekt
oceniany jest pod względem spełniania wymogów rynków lokalnych i międzynarodowych, jednakże ‘wartość’ filmu trakto-
INFORMACJE PRAKTYCZNE
wana jest jako cel nadrzędny.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
194
Reasumując, MFI Script 2 Film Workshops koncentruje się na technikach pisania scenariuszy oraz języku filmowym, jednocześnie umożliwiając uczestnikom podniesienie potencjału ich projektów poprzez dostarczenie niezbędnych informacji oraz
oferowanie szkoleń i konsultacji umożliwiających pomyślną realizację scenariuszy rozwijanych w ramach szkolenia. Film
żyje tylko gdy dochodzi do jego realizacji i właśnie na tym koncentruje się nasze szkolenie; jednakże dobry film to przede
wszystkim dobra, fascynująca, oryginalna, dobrze skonstruowana historia.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c a : Wyspa Nissyros (Grecja) / Wyspa Samos (Grecja)
Op ł a t y : 1.500 E u r o dla każdego scenarzysty z projektem. W przypadku zespołów: 1.000 Euro za pierwszą osobę
towarzyszącą, 500 Euro za drugą osobę towarzyszącą.
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Szkolenie skierowane do profesjonalistów z umiarkowanym doświadczeniem
oraz, jeżeli to możliwe, projektem posiadającym producenta. Kandydaci muszą posiadać gotową pierwszą wersję scenariusza.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 30 (włączając zespoły: scenarzysta + reżyser, scenarzysta + reżyser + producent, scenarzysta + producent)
P erforming A rts L abs : P ygmalion P lus
O r g a n i z a t o r : Performing Arts Labs
S t r o n a w w w : www.pygmalionplus.org
G r u p a d o c e l o w a : Profesjonalni scenarzyści, zespoły kreatywne (scenarzysta + producent, reżyser lub animator +
4 osoby w zespole wspierającym dla redaktorów tekstu /producentów/ managerów ds. Rozwoju).
Op i s s z k o l e n i a : Specjalistyczne szkolenie dotyczące developmentu projektów skierowanych do dzieci oraz projektów familijnych realizowanych we wszystkich mediach audiowizualnych. Szkolenie organizowane jest przez pięć organizacji
europejskich, które specjalizują się w projektach szkoleniowych oraz posiadają wiedzę w obszarze mediów skierowanych
do dzieci. Współpraca opiera się na przekonaniu, iż niezbędne jest stworzenie profesjonalnych programów rozwojowych dla
tych, którzy koncentrują swoje działania na widowni dziecięcej.
Scenarzyści uczestniczący w szkoleniu rozwijają własne scenariusze oraz umiejętności poprzez współpracę z uznanymi,
doświadczonymi mentorami – wybitnymi autorami – aktorami, reżyserami oraz innymi uczestnikami szkolenia. Międzydyscyplinarne podejście oraz włączenie do programu szkolenia formuł właściwych dla kina, telewizji, animacji, gier interaktywnych
oraz platform multimedialnych umożliwia uczestnikom szkolenia zdobycie nowej wiedzy oraz poszerzenia kontaktów biznesowych w ramach przemysłu rozrywki familijnej.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c a : Bad Sulzburg (Niemcy) oraz Amsterdam (Holandia)
Op ł a t y : 1500 Euro włączając koszty utrzymania
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Uczestnicy muszą posiadać doświadczenie w branży, posiadać streszczenie projektu, nad którym obecnie pracują (filmy lub seriale TV: streszczenie lub treatment + przykładowe sceny dialogowe/projekty
interaktywne lub multimedialne: streszczenie + opis projektu oraz opis struktury interaktywnej).
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 16 scenarzystów / zespoły kreatywne + 4 członków zespołu wspierającego.
P remiers P lans : L es Ateliers J eanne M oreau – A ngers
O r g a n i z a t o r : Premiers Plans
S t r o n a w w w : www.premiersplans.org
G r u p a d o c e l o w a : młodzi europejscy twórcy filmowi
Op i s p r o g r a m u : 10-dniowe warsztaty, na które składają się codzienne projekcje filmowe prezentowane przez zaproszonych instruktorów, klasy mistrzowskie prowadzone przez profesjonalistów z branży filmowej w trakcie których omawiają
projekty z zaproszonymi instruktorami. Ponadto uczestnicy zaproszeni zostaną do realizacji krótkiego video clipu na zadany
projekt; które pokazane zostaną pod koniec warsztatów.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c e : Angers (Francja)
Op ł a t y : brak (Organizator pokrywa również koszty podróży i utrzymania)
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Młodzi twórcy filmowi posiadający w swoim dorobku jeden lub dwa filmy krótkometrażowe oraz projekt pierwszego filmu fabularnego.
Liczba uczestników: 8
INFORMACJE PRAKTYCZNE
oni własną filmografię, oraz laboratoria, w trakcie których uczestnicy będą w spotkaniach indywidualnych omawiać własne
195
O r g a n i z a t o r : Stichting SOURCES
S t r o n a w w w : www.sources2.de
larnego lub autorskiego filmu dokumentalnego w fazie developmentu.
Op i s s z k o l e n i a : okres developmentu projektów. W trakcie drugiej części - sesji monitorującej - prowadzone są
konsultacje indywidualne lub grupowe w trakcie których omawiane są poszczególne projekty (jeden dzień na jeden projekt)
Przerwa pomiędzy sesjami, która trwa ok. 3 miesięcy, przeznaczona jest na pracę nad projektem. W tym czasie scenarzyści
oraz drugim etapie pracy nad projektem, uczestnicy zachęcani są do uczestnictwa w kolejnych sesjach/konsultacjach
monitorujących, które rezerwowane są na życzenie.
Warsztaty mają na celu development projektów filmów fabularnych oraz autorskich filmów dokumentalnych przeznaczonych
do dystrybucji kinowej i telewizyjnej. Zasadą szkolenia jest udzielanie wsparcia oraz dostęp do mentorów nie zaś instruowanie profesjonalnych scenarzystów lub producentów jak ‘prawidłowo’ rozwijać i pracować nad scenariuszem. Scenariusze nie
są rozwijane zgodnie z jakąkolwiek formułą ukierunkowaną na sukces. Trenerzy pracują ze scenarzystami oraz producentami
nad indywidualnym materiałem w celu jego polepszenia, jednakże zawsze w zgodzie z oryginalnym zamysłem artystycznym
twórców.
Ponieważ organizatorzy wierzą, że rozwój scenariusza w dużej mierze opiera się na procesie kreatywnym przyjęta metodologia szkolenia przede wszystkim opiera się na szacunku do twórcy oraz jego kreatywności, nie stara się narzucać jakichkolwiek rozwiązań lub dawać gotowych odpowiedzi a raczej wspierać twórcę w jego poszukiwaniach artystycznych.
POLSKICH
lub zespoły (scenarzysta/producent/reżyser)pozostają w stałym kontakcie ze swoim doradcą. Po zakończeniu warsztatów
SCENARZYSTÓW
G r u p a d o c e l o w a : Profesjonalni scenarzyści oraz zespoły scenarzysta/producent/reżyser z projektem filmu fabu-
KATALOG
S ources : S cript D evelopment Workshop
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Op ł a t y : Każdy scenarzysta/projekt - 1.800 euro, każda dodatkowa osoba (współscenarzysta, producent, reżyser) - 900
euro, obserwator - 1.000 euro
Opłata obejmuje: pierwszą siedmiodniową sesję wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem, konsultacje w trakcie trzymiesięcznego okresu tworzenia nowych wersji, drugą sesję zgodnie z zasadą jeden dzień na jeden projekt.
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Wybór kandydatów dokonany będzie na podstawie oceny kreatywności projektu,
jego potencjale produkcyjnym oraz uniwersalności przekazu; umiejętności pisarskich, doświadczenia, wiedzy oraz osobistych motywacji każdego z kandydatów. Wymagane dokumenty: treatment lub pierwszy szkic scenariusza, list motywacyjny,
CV kandydatów obejmujące ich doświadczenia zawodowe, CV producenta/reżysera, osiągnięcia firmy produkcyjnej, listy
udzielające poparcia obejmujące referencje, kaseta VHS lub płyta DVD (jeżeli są dostępne). Uczestnikami mogą być europejscy profesjonalni scenarzyści lub zespoły składające się ze scenarzystów, współscenarzystów, producentów lub reżyserów.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w w k a ż d y c h w a r s z t a t a c h : 17 uczestników (12 scenarzystów, 4 współscenarzystów/
INFORMACJE PRAKTYCZNE
producentów/reżyserów, 1 obserwator)
O r g a n i z a t o r : Nipkow Programm e.V.
Strona www:
www.nipkow.de
G r u p a d o c e l o w a : Profesjonaliści z następujących obszarów: producenci (także producenci odpowiedzialni za zarządzanie i finansowanie), reżyserzy, scenarzyści, redaktorzy tekstu, dystrybutorzy, agenci handlowi, szefowie marketingu,
dostawcy usług w obszarze new media, animatorzy, specjaliści w obszarze post-produkcji.
Op i s s z k o l e n i a : Stypendia finansujące długookresowe szkolenie, które obejmuje: profesjonalne konsultacje, staże
oraz warsztaty. Profesjonalne szkolenie do dobrze rokujących uczestników pochodzących z różnych państw europejskich,
mające na celu podniesienie ich umiejętności biznesowych a przez to wsparcie i podniesienie jakości europejskich ko-produkcji. Szkolenie oparte jest na developmencie własnych projektów. Poszczególne działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia oraz wymagań przemysłu filmowego w państwach, z których uczestnicy pochodzą.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c e : Berlin (Niemcy)
Op ł a t y : Organizator przyznaje 3- lub 6-miesięczne stypendia (1.500Euro miesięcznie).
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Szczegółowy 1-2-stronicowy opis projekt (opis celów i planu pracy w trakcie
pobytu w Berlinie), streszczenie lub treatment (maks. 8 stron). Inne wymagania opublikowane na stronach internetowych.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 24
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
196
N ipkow P rogramm
D iscovery C ampus : M asterschool
O r g a n i z a t o r : Discovery Campus e.V.
S t r o n a w w w : www.discovery-campus.de
G r u p a d o c e l o w a : Profesjonaliści sektora filmów dokumentalnych, oraz nowe talenty posiadający doświadczenie
na rynku krajowym: scenarzystów/współscenarzystów, reżyserów, producentów, redaktorów zamawiających.
Op i s p r o g r a m u : Discovery Campus Masterschool to unikalne szkolenie dotyczące developmentu projektów skierowane do europejskich twórców filmów dokumentalnych oraz producentów. W trakcie 10-miesięcznego szkolenia uczestnicy
otrzymują rzetelną i obszerną wiedzą w zakresie developmentu, produkcji oraz dystrybucji programów dokumentalnych
skierowanych na rynki międzynarodowe. W fazie developmentu każdy uczestnik wspierany jest przez dwóch trenerów oraz
uczestnicy w stażu w firmie produkcyjnej lub dystrybucyjnej.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c a : Monachium (Niemcy), Lipsk (Niemcy), dwa inne miasta europejskie spoza Niemiec.
Op ł a t y : Brak opłat, jednakże uczestnicy muszą pokryć koszty podróży i zakwaterowania na czas 4 sesji warsztatowych. Koszty szkolenia są jednakże zwracane promotorom, jeżeli projekt rozwijany w ramach szkolenia wejdzie w fazę
produkcji. Zwrot następuje z budżetu produkcji.
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Uczestnicy muszą posiadać obiecujące projekty filmów dokumentalnych przeznaczone na rynki międzynarodowe, posiadać doświadczenie na rynkach krajowych, być chętni do nauki oraz rozwoju
własnych projektów, tak aby dostosować je do wymagań międzynarodowego rynku, odznaczać się dobrą znajomość języka
angielskiego.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : Do 15 uczestników, którzy mogą uczestniczyć w szkoleniu wraz z jednym członkiem zespołu,
w przypadku gdy nad projektem pracuje zespół.
O r g a n i z at o r :
Discovery Campus e.V.
Strona www:
www.discovery-campus.de
G r u p a d o c e l o w a : Wszyscy zainteresowani profesjonaliści sektora filmów dokumentalnych oraz ambitni debiutanci
z sektora.
Op i s s z k o l e n i a : W ramach otwartych sesji treningowych omawiane są zagadnienia związane z wymogami oraz
rozwojem międzynarodowego rynku filmów dokumentalnych, omawiane są również nowe sposoby realizacji filmów dokumentalnych. Międzynarodowe sesje treningowe obejmują zagadnienia związane z finansowaniem, produkcją, dystrybucją,
marketingiem, estetyką oraz nowymi technologiami; omawiane są również kwestie różnorodności gatunkowej: filmy historyczne, naukowe, przyrodnicze i biograficzne.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Op ł a t y : Uczestnictwo w Otwartych sesjach szkoleniowych to wydatek rzędu 150€ (zniżki dla uczestników z państw
Europy Wschodniej oraz studentów – ok. 90 Euro). Opłata obejmuje catering.
nych oraz ambitnych nowicjuszy.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : ok. 110
O r g a n i z a t o r : History Doc
S t r o n a w w w : www.storydoc.gr
G r u p a d o c e l o w a : Europejscy profesjonaliści oraz twórcy filmów dokumentalnych (autorzy, reżyserzy, producenci,
scenarzyści oraz konsultanci) posiadający doświadczenie na rynkach lokalnych, pragnących pracować w środowisku międzynarodowym.
Op i s s z k o l e n i a : Story Doc specjalizuje się w szkoleniach mających na celu przekazywanie wiedzy w obszarze koprodukcji filmów dokumentalnych przeznaczonych na rynki międzynarodowe. Seminaria oraz warsztaty skierowane
do uznanych, ale również debiutujących, twórców organizowane są we współpracy z międzynarodowymi organizacjami.
Szkolenie oferuje konsultacje w zakresie rozwoju filmów dokumentalnych na każdym etapie procesu produkcyjnego, od
pomysłu do wdrożenia, również w obszarze produkcji i dystrybucji na międzynarodowym rynku.
Story Doc składa się z dwóch części: 3-dniowego seminarium koncentrującego się na developmencie projektu oraz produkcji
dokumentalnych filmów historycznych. Międzynarodowi producenci, reżyserzy oraz nadawcy prezentować i omawiać będą
POLSKICH
H istory D oc : S tory D oc – T raining P rogramme 2 0 0 9
SCENARZYSTÓW
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Szkolenie otwarte dla wszystkich profesjonalistów sektora filmów dokumental-
197
KATALOG
M i e j s c a : Monachium (Niemcy), Lipsk (Niemcy) oraz dwa inne miasta europejskie spoza Niemiec.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
D iscovery C ampus : O pen T raining S essions
konkretne przykłady tego typu filmów. Uznani nadawcy będą mieli okazję zaprezentować własne stacje telewizyjne oraz ich
strategię programową. Sesja ta będzie również obejmować zagadnienia dotyczące pracy nad scenariuszem, badań oraz poszukiwania materiałów źródłowych i archiwalnych. Sesja ta obejmuje również projekcie filmów oraz indywidualne spotkania
uczestników z trenerami. Drugie trzydniowe seminarium będzie zorganizowane w trakcie danego roku. Sesja ta opierać się
będzie o konkretne projekty a jej celem będzie development projektów przywiezionych przez uczestników. Uczestnicy zachęcani będą do wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie pierwszej sesji w praktyce, przełożenie teorii na
konkretne pomysły i propozycje filmowe.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c a : Ateny (Grecja)
Op ł a t y : 50 Euro za każdy projekt
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Kandydaci muszą posiadać projekt/pomysł filmu dokumentalnego, które posiadają potencjał koprodukcyjny oraz międzynarodowy wydźwięk, który chcą ten projekt rozwijać i nad nim pracować. Kandydaci
INFORMACJE PRAKTYCZNE
muszą swobodnie posługiwać się językiem angielskim. Uczestnicy muszą posiadać doświadczenie na rynkach krajowych oraz
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
198
doświadczenie w realizacji filmów dokumentalnych.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 20.
L a F emis : A rchidoc
O r g a n i z a t o r : La Fémis
S t r o n a w w w : www.femis.fr
G r u p a d o c e l o w a : Europejscy twórcy posiadający projekt filmu dokumentalnego wykorzystującego materiały
archiwalne
Op i s s z k o l e n i a : Warsztaty składają się z trzech sesji. W czasie pierwszej sesji uczestnicy analizują i dopracowują
własne projekty: punkt widzenia, opowieść, użycie archiwaliów. Dyskutują o zagadnieniach prawnych i produkcyjnych, uczą
się o różnorodnych formach wykorzystania materiałów archiwalnych i tworzenia filmów dokumentalnych, które je wykorzystują, zdobywają wiedzę w zakresie europejskiego sektora filmów fabularnych. W czasie drugiej sesji, uczestnicy poprawiają
streszczenia własnych projektów oraz listy intencyjne, edytują lub re-edytują zwiastuny. Trzecia sesja to szkolenie w zakresie pitchingu oraz sam pitching projektów przez zespołem producentów oraz europejskich redaktorów zamawiających.
Archidoc w sposób szczególny koncentruje się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem materiałów archiwalnych.
Uczestnicy zachęcani są do odkrywania nowych sposobów użycia archiwaliów w swoich projektach. Pod nadzorem trenerów
uczestnicy analizować będą istniejące filmy dokumentalne wykorzystujące materiały archiwalne, będą również konfrontować
własne projekty z opiniami doświadczonych profesjonalistów z branży.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c a : Praga (Republika Czeska), Paryż (Francja)
Op ł a t y : 2 000 Euro obejmujące zakwaterowanie w trakcie dwóch pierwszych sesji oraz dofinansowanie kosztów podróży w wysokości 300 Euro
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Szkolenie otwarte dla europejskich twórców filmów dokumentalnych pragnących
rozwijać i pracować nad własnym projektami filmowymi wykorzystującymi materiały archiwalne. Niezbędne jest posiadanie
wcześniejszego doświadczenia reżyserskiego.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 10
Z e L I G S chool : E S o D oc – E uropejski dokument społeczny
O r g a n i z a t o r : ZeLIG School for Documentary, Television and New media
S t r o n a w w w : www.esodoc.eu
G r u p a d o c e l o w a : Twórcy i producenci filmów dokumentalnych, reżyserzy, scenarzyści, dziennikarze, redaktorzy,
jak również pracownicy organizacji pozarządowych oraz aktywiści na rzecz praw człowieka.
Op i s s z k o l e n i a : ESoDoc odkrywa nowe obszary produkcji audiowizualnej, stara się również pogodzić interesy stron uczestniczących w produkcję filmów dokumentalnych m.in. niezależnych twórców i producentów filmów dokumentalnych, organizacji pozarządowych oraz organizacji non-profit, stacji i nadawców telewizyjnych oraz nowych mediów.
Ambicją organizatorów jest stworzenie nowych możliwości produkcyjnych dla europejskich twórców filmów dokumentalnych zainteresowanych rozpowszechnianiem filmów zajmujących się prawami człowieka, sprawiedliwością społeczną oraz
ochroną środowiska, szczególnie w krajach rozwijających się; jak również odpowiedzieć na rosnącą wśród organizacji pozarządowych oraz organizacji non-profit świadomości, iż film oraz nowe media powinny być przez nie wykorzystywane w celu
docierania do szerokiej publiczności.
mi a tymi – organizacjami pozarządowymi, agencjami międzynarodowymi oraz grupami społecznymi – którzy wykorzystują
do przekazu nowe media. W szczególności szkolenie ma za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej Internetu,
który staje się głównym medium dla twórców filmowych, jak również polem doświadczeń w zakresie aktywnego i demokratycznego uczestnictwa użytkowników w kreowaniu treści w nim dostępnych. Każdy z uczestników powinien do wniosku dołączyć projekt filmowy, nad którym obecnie pracują. Projekt ten będzie rozwijany w trakcie następnych 6 miesięcy, zarówno
w ramach trzech jednotygodniowych sesji, jak również pomiędzy kolejnymi sesjami w ramach konsultacji on-line prowadzonych na platformie stworzonej specjalnie na potrzeby szkolenia.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c a : Włochy
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Szkolenie podkreśla wagę kreatywnej współpracy pomiędzy różnymi graczami z branży audiowizualnej, pomiędzy nadawca-
199
Op ł a t y : 1.200 Euro / 600 euro dla uczestników pochodzących z nowych państw członkowskich Unii (obejmuje szko-
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : uczestnicy wybrani zostaną na podstawie przebiegu ich dotychczasowej kariery
zawodowej, motywacji, wrażliwości na zagadnienia społeczne i związane z ochrony środowiska oraz przedłożonego projektu.
C artoon : M aster F eature
O r g a n i z a t o r : Association Européenne du Film d’Animation
G r u p a d o c e l o w a : Profesjonaliści sektora filmów animowanych, producenci oraz reżyserzy, dyrektorzy finansowi
studiów filmowych, inwestorzy, scenarzyści, firmy z obszaru new media.
Op i s
s z k o l e n i a : Tworzenie, finansowanie, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów animowanych w różnych
mediach (kino, telewizja, DVD, on-line…). Wiedza w zakresie nowych źródeł finansowania oraz ich wpływ na produkcję.
Najlepsza formuła strategii marketingowej dla filmów animowanych? Wpływ dystrybucji cyfrowej na branżę. Zyski płynące
z wykorzystania formuły video-na-żadanie oraz nowych formatów cyfrowych.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
M i e j s c e : Sevilla (Hiszpania)
Op ł a t y : 400 Euro (opłaty 200Euro, wyżywienie 200 Euro)
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : dostępne na stronach internetowych
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 80-120
POLSKICH
S t r o n a w w w : www.cartoon-media.be
SCENARZYSTÓW
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 22.
KATALOG
lenie, zakwaterowanie i wyżywienie)
B erlinale I nternational F ilm F estival : B erlinale Talent C ampus
O r g a n i z at o r :
Berlin International Film Festival
S t r o n a w w w : www.berlinale-talentcampus.de
G r u p a d o c e l o w a : Twórcy filmowi z całego świata i różnych obszarów produkcji filmowej (reżyserzy, scenarzyści,
redaktorzy, operatorzy filmowi, producenci, aktorzy, dyrektorzy kreatywni, kompozytorzy, dźwiękowcy, artyści wizualni,
krytycy filmowi).
Op i s s z k o l e n i a : The Berlinale Talent Campus to międzynarodowy szczyt, na którym spotykają się utalentowani
twórcy filmowi. Sześciodniowe spotkanie skierowane jest do młodych twórców z całego świata. Campus to coroczne wydarzenie kulturalne organizowane jako część Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Poprzez uczestnictwo
w wykładach, seminariach i warsztatach 300-350 studentów oraz absolwentów szkół filmowych i/lub młodzi profesjonaliści
branży filmowej mogą uczyć się od najlepszych ekspertów z branży. Campus to również wspaniała okazja do budowania
własnych relacji biznesowych i zawodowych.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
200
M i e j s c e : Berlin (Niemcy)
Op ł a t y : Brak. Zwracana będzie część kosztów podróży.
W y m a g a n i a k w a l i f i k a c y j n e : Formularz dostępny na stronie www.berlinale-talentcampus.de, który należy
przesłać wraz z próbkami prac.
L i c z b a u c z e s t n i k ó w : 300-350
EUROPEJSKI E
PITCHING
FORUMS
P I TC H I N G FO R U M S
( P R Z Y K Ł A DY S E S J I P I TC H I N G OW YC H W E U R O P I E )
S on of the P itch
- Screenwriters Festival w Cheltenham (Wielka Brytania). Uczestnicy prezentują swój projekt przed
panelem profesjonalistów i odpowiadają na pytania publiczności.
w w w. s c r e e n w r i t e r s f e s t i va l . c o m
P itching D ragon Forum
- Krakowski Festiwal Filmowy. Gotowe projekty filmów dokumentalnych przedstawiane
są redaktorom zamawiającym z najważniejszych europejskich i światowych stacji telewizyjnych
w w w. d r a g o n f o r u m . p l
T he E dinburgh P itch
– Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Edynburgu. Pitching projektów dokumentalnych
organizowany przez Scottish Documentary Institute. Oprócz pitchingu otwartego dla publiczności, sesja obejmuje szkolenie
i indywidualne konsultacje.
w w w. d o c s c e n e . o r g
P itching Award
- Galway Film Fleadh. Pitching na jednym z największych festiwali filmu w Irlandii, sesja odbywa się
przed panelem jurorów i publicznością.
w w w. g a lway f i l m f l e a d h . c o m
P itch P erfect
- Stranger Than Fiction Festival (Dublin). Festiwal filmów dokumentalnych. Warsztaty i dwie imprezy
pitchingowe – dla autorów dokumentów telewizyjnych i kinowych. Projekty prezentowane grupie fachowców.
w w w. i r i s h f i l m . i e / s t f 2 0 0 9 /
L ive ! A mmunition !
- Raindance Film Festival (Londyn). Jeden z największych w Wielkiej Brytanii festiwali kina
niezależnego. Pitching odbywa się przed jury złożonym z decydentów z branży filmowej, którzy na co dzień kupują
scenariusze.
S cript B ase .
Internetowa strona społecznościowa dla scenarzystów europejskich, gdzie można umieścić swój scena-
riusz, a producenci mogą szukać nowych tekstów. Strona ma m.in. służyć jako wirtualne forum pitchingowe, gdzie mile
widziane są wszelkie gatunki i wizje artystyczne.
http://scriptbase.eu
Forum pitchingowe
- Festiwal Animafest (Zagrzeb, Chorwacja). Festiwal poświęcony jest filmom animowanym.
Podczas festiwalu odbywa się forum pitchingowe, podczas którego można zainteresować projektem animowanym potencjal-
w w w . a n i m a f e s t. h r
w w w. d o c s b a r c e l o n a . c o m
szkoleniem. Projekty filmów dokumentalnych prezentowane są przedstawicielom międzynarodowych i greckich nadawców
telewizyjnych.
w w w. f i l m f e s t i va l . g r
E ast E uropean P itching Forum
- International Documentary Film Festival (Jihlava, Czechy). Pitching po-
przedzają warsztaty, projekty dokumentalne prezentowane są producentom telewizyjnym. Następnie odbywają się spotkania
indywidualne.
w w w. d o c u i n t e r . n e t / e n /
POLSKICH
– Thessaloniki Documentary Festival (Grecja). Sesja pitchingowa poprzedzona jest kilkudniowym
SCENARZYSTÓW
– Docs Barcelona. Pitching 24 projektów dokumentalnych przed redaktorami zamawiającymi
i publicznością, złożoną z przedstawicieli branży akredytowanych na tę sesję. Pitching poprzedzają warsztaty.
P itching Forum
201
KATALOG
nych producentów. P itching Forum
INFORMACJE PRAKTYCZNE
w w w. r a i n d a n c e . c o . u k
CENTRA
DEVELOPMEN T U
P R Z Y K Ł A DY C E N T R ÓW D E V E L O P M E N T U W E U R O P I E
BINGER FILMLAB
w w w. b i n g e r . n l
Binger Filmlab to miedzynarodowe centrum developmentu filmu fabularnego w Amsterdamie, gdzie utalentowani scenarzyści, producenci i redaktorzy z całego świata mogą znaleźć konsultacje i wsparcie światowej sławy doradców. Binger powstał
boratorium filmowe z pięciomiesięcznymi programami, które skupiają się na rozwoju projektów i talentu ich autorów. Binger
to laboratorium w najściślejszym sensie tego słowa, ponieważ nie podpowiada filmowcom co powinni zrobić, ale raczej rzuca
wyzwanie aby przyjrzeli się możliwościom, jakie rysują sie dla ich historii i mieszczą się w ich wizji filmu.
SCRIPT HOUSE
w w w. s c r i p t h o u s e . d e
Script House powstał jako pierwsza niemiecka agencja developmentowa współpracująca z licznymi producentami, reżyserami i scenarzystami w Europie. Firma wystartowała w 1997r. Świadczyć usługi dla producentów, działów redakcyjnych telewizji, organizacji dotujących kino, dystrybutorów i oczywiście scenarzystów i reżyserów. Script House oferuje szeroki zakres
usług w zakresie developmentu scenariusza i produkcji dla filmu i telewizji. Współpracuje z wieloma europejskimi i niemiec-
przez prywatnych inwestorów, który przeprowadza selekcję i development projektów filmowych dla trzech niemieckich firm
KATALOG
SCENARZYSTÓW
202
POLSKICH
INFORMACJE PRAKTYCZNE
w 1996 r. jako post-akademicki ośrodek szkoleniowy dla zawodowych filmowców. W ostatnich latach przekształcił się w la-
kimi firmami nad różnymi projektami filmowymi. Od 2005r. Script House prowadzi Fundusz Developmentowy, finansowany
produkcyjnych.
S C R I P T FA C TO R Y
w w w . s c r i p t fa c t o r y. c o . u k
Istniejąca od 1996r. Script Factory stała się jedną z wiodących organizacji filmowców w Europie, zajmującą się wyszukiwaniem i rozwijaniem nowych talentów scenariopisarskich, wspieraniem ludzi, pracujących ze scenarzystami i scenariuszem,
oraz organizowaniem niepowtarzalnych wydarzeń z udziałem najlepszych twórców kina. Wszystko to ma zniwelować dystans między przemysłami filmowym, telewizyjnym i radiowym. Script Factory oferuje szkolenia dla scenarzystów i osób,
które ze scenarzystami współpracują. Organizuje także inspirujące konferencje i wykłady, prowadzone przez znakomitych
fachowców. Script Factory oferuje również scenarzystom dostęp do szerokiej gamy narzędzi do przeprowadzenia development tekstu.
N O R W E G I A N F I L M D E V E L O P M E N T w w w. n o r s k f i l m u t v i k l i n g . n o
Norwegian Film Development to publiczna instytucja, agenda norweskiego ministerstwa kultury, działająca jako centrum
wiedzy, developmentu i inspiracji dla branży audiowizualnej w Norwegii. Organizuje warsztaty, kursy, seminaria i konferencje, mające na celu poszerzanie kompetencji technicznych i twórczych, a także szkolenia skupione na rozwoju projektu.
Norwegian Film Development prowadzi także liczne warsztaty developmentowe, w tym szkolenia z pitchingu i developmentu
scenariusza, a także organizuje seminaria i inne spotkania dla scenarzystów, takie jak kursy dramaturgii, scenariopisarstwa
i aktorskie czytania tekstów.
KONKURSY
SCENARIUSZ O W E
A K T U A L N E KO N K U R S Y S C E N A R I U S Z OW E
M iędzynarodowy Konkurs S cenariuszowy H artley - M errill E dycja P olska
Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
ul. Chełmska 21 bud.24, 00-724 Warszawa
tel.: 22 851 10 56, 22 851 10 57
fax: 22 851 10 57
www: http://www.wajdaschool.pl
Organizatorem Polskiej Edycji Konkursu jest Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, a Partnerami-Współorganizatorami: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, HBO Polska oraz Fundacja Edukacji
Filmowej Andrzeja Wajdy.
W konkursie mogą brać udział scenarzyści, którzy w swoim dorobku artystycznym mają nie więcej niż jeden zrealizowany
pełnometrażowy film fabularny na podstawie własnego scenariusza. Jeśli scenariusz ma więcej niż jednego autora, zasada ta
dotyczy wszystkich współautorów. Konkurs dotyczy scenariuszy oryginalnych na pełnometrażowe filmy fabularne. Adaptacje nie są brane pod uwagę. Organizatorzy oczekują scenariuszy o tematyce uniwersalnej, mogącej zainteresować światową
INFORMACJE PRAKTYCZNE
email: [email protected]
publiczność kinową. Mile widziane są wątki kulturowe, związane z krajem pochodzenia autora.
203
Konkurs S cenariuszowy S yrena F ilms
KATALOG
Syrena Films
ul. Królowej Marysieńki 20, 02-954 Warszawa
fax: 22 885 41 00
email: [email protected]
www: http://www.syrenafilms.com
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno scenarzyści zawodowi, jak i debiutanci. Przedmiotem kon-
Adaptacje nie będą brane pod uwagę. Organizator oczekuje scenariuszy o tematyce współczesnej, poruszających problemy
uniwersalne, mogące zainteresować publiczność kinową polską i międzynarodową.
T rzy Korony - M ałopolska N agroda F ilmowa
Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie
ul. Krzemionki 30
30-955 Kraków
Organizatorami są Województwo Małopolskie, Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Otwarty konkurs na najlepsze scenariusze filmowe w kategorii film fabularny, którego celem jest promocja twórców poprzez
wyłonienie najciekawszych scenariuszy filmu fabularnego związanych z Województwem Małopolskim i miastem Krakowem
tematyką lub miejscem akcji.
POLSKICH
kursu są oryginalne, tj. nie naruszające praw autorskich osób trzecich scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych.
SCENARZYSTÓW
tel.: 22 550 11 70
T he K rzysztof K ieslowski S cripteast Award For T he B est E astern A nd C entral
E uropean S cript
Organizator: Niezależna Fundacja Filmowa
www.scripteast.pl
Pod uwagę brane są projekty biorące udział w danej edycji programu Scripteast. Nagrodę przyznaje Rada Programowa autorowi/-om najlepszego projektu uczestniczącego w programie. Patrz: europejskie szkolenia dla scenarzystów.
Konkurs I nterscenario
Konrad Jurga (kontakt w sprawie konkursu)
tel. 607 80 80 89
www.interscenario.pl
W konkursie mogą wziąć udział scenariusze oryginalne, wcześniej niezrealizowane wraz ze
INFORMACJE PRAKTYCZNE
streszczeniami fabuły do dziesięciu stron maszynopisu. Wstępna selekcja odbywa się na podstawie streszczeń załączonych
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
204
do scenariuszy.
R E G I O N A L N E F U N D U S Z E F I L M OW E :
„ P omerania F ilm ” R egionalny F undusz F ilmowy
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
tel.: 91 812 14 16
www: http://www.pomeraniafilm.pl
D olnośląski Konkurs F ilmowy
Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego „Odra-Film”
al. Kasztanowa 3a/5, 53-125 Wrocław
tel.: 71 793 70 91
email: [email protected]
www: http://www.odra-film.wroc.pl
G dański F undusz F ilmowy
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta
ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk
tel.: 58 323 71 14
email: [email protected]
www: http://www.gdansk.pl
G dyński F undusz F ilmowy
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia
tel.: 58 664 73 77
email: [email protected]
www: http://www.centrumkulturygdynia.org
L ubelski F undusz F ilmowy
Urząd Miasta Lublina
Kancelaria Prezydenta, Dział Marketingu
ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
tel.: 81 466 19 30
fax: 81 466 19 31
email: [email protected]
www: http://film.lublin.eu
R egionalny F undusz F ilmowy w K rakowie
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków
tel.: 12 424 96 50
email: [email protected]
www: http://www.rff.krakow.pl
Ś ląski F undusz F ilmowy
Instytucja Filmowa „Silesia-Film”
ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice
tel.: 32 258 42 41 w.106
email: [email protected]
www: http://www.silesiafilm.com.pl
ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź
tel.: 42 638 43 73
www: http://www.lodzfilmcommission.pl
W ielkopolski F undusz F ilmowy
Instytucja Kultury Miasta Poznania Estrada Poznańska
tel.: 61 852 88 33, 502 066 834
fax: 61 852 88 35
email: [email protected]
email: [email protected]
www: http://www.estrada.poznan.pl
POLSKICH
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań
SCENARZYSTÓW
email: [email protected]
205
KATALOG
U rząd M iasta Ł odzi , W ydział K ultury
INFORMACJE PRAKTYCZNE
fax: 12 424 96 52
IN
ENGLISH
SCRIPT FOR U M
7-11 JULY 2 0 0 9
WARSAW
Script Forum is a specialist screenwriting conference comprising the following elements:
Lectures and debates hosted by experts from Polish and international film industry
Training programmes concentrated on project development
Polish Screenwriters Catalogue – the only existing register of screenwriters in our country
II Polish Screenwriters Forum (organised in collaboration with the Polish Filmmakers Association)
Summer of Words – a series of talks with writers and playwrights
Script Forum is an annual event, aimed at developing skills and enhancing prestige of screenwriting profession. The goal is to
consolidate our screenwriting world and create an event, which will be beneficial to writers in terms of training, networking,
IN
ENGLISH
seeking know-how and searching for solutions to the most fundamental problems they encounter in their work. Moreover,
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
208
as the first edition (held in 2008 as Script Festival) proved, there is every reason to believe that it could become the central
meeting place for the Polish screenwriting community.
In 2008, we had over 500 representatives of Polish film industry and foreign guests accredited. The 1st Polish Screenwriters
Forum (12th July 2008) gathered over 200 screenwriters. The first edition of Polish Screenwriters Catalogue contained over
170 screenwriters’ entries. The Catalogue was published in print (350 copies), on CDs (ca. 100 copies), and is available on the
website www.latofilmow.pl (there have been over 5,000 downloads).
D E B AT E S , S E M I N A R S A N D L E C T U R E S
Lectures and debates fill up the four days of the festival and are held in a very prestigious venue – auditoriums of the University of Warsaw, in the historic university campus, in the very centre of the city. Most meetings and talks are in the form
of case studies.
The programme of Script Forum is created to address needs currently expressed by the screenwriting community. It is also
designed to promote the art of script doctoring and development, as well as new professions in the industry, such as script
doctor, script editor, head of development, etc. Each day contains various lectures, seminars and debates revolving around
the main topic of the day. This year those topics include: writing a comedy, adapting real events, finding tools to assess
screenplay potential, and exploring the ins and outs of writing for television.
Among the lecturers this year are: James Ragan (for 25 years the Director of the Graduate Creative Writing Program at
the University of Southern California; currently Distinguished Visiting Professor at the University of Oklahoma; renowned
screenwriter, script doctor, playwright and poet), Robin Mukherjee (screenwriter of EastEnders, Casualty, The Bill, and many
other TV series, playwright, director and lecturer), Krzysztof Zanussi (one of the most celebrated Polish film directors, screenwriter, theatre and opera director; director of Film Studio TOR; won numerous prizes and awards, among others „David di
Donatello” Prize, Cavalier’s Cross of Polonia Restituta Order, Cavalier de L’Ordre des Sciences et Lettres), Robert Gliński (film
director, screenwriter, currently president of the Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź), Andrzej Saramonowicz (screenwriter and playwright, author of comedies Testosterone, Lejdis - massive Polish box office hits), Wojciech
Tomczyk (TV screenwriter, author of several crime TV series; playwright), Krzysztof Krauze (film director and screenwriter,
author of e.g. My Nikifor and Saviour’s Square, which won awards at several festivals around the world), David Kavanagh
(Executive Officer of the Irish Playwrights and Screenwriters Guild, board member of the Light House Cinema Exhibition and
Distribution Company, board member of the Federation of Scriptwriters in Europe, member of the Irish Film and Television
Academy and the European Film Academy).
TRAINING PROGRAMMES
Individual Script Consultations
Chosen screenwriters discuss their texts (feature screenplays) at individual meetings with consultants invited by Script Forum. The aim is to promote script doctoring and give writers new ideas how to improve their scripts.
S eries Format
Unique master class workshop on the Polish market, conducted in English. Authors of 6 projects work with an experienced
colleague to develop their idea for a television series. Then, they pitch their ideas to representatives of television channels,
producers and all other Script Forum participants. The workshop this year is conducted by Robin Mukherjee (TV screenwriter
– e.g. EastEnders, Casualty, The Bill; playwright, TV and theatre director).
F ilm N ovella
IN
Seminar for 6 screenwriters, who are not debutants, but have not applied for a screenwriting scholarship at Polish Film
ENGLISH
Institute yet. They develop their projects and learn how to prepare a package of documents required for PFI application.
The workshop is conducted by Grażyna Trela (actress, screenwriter, lecturer, director and journalist).
209
Training programme organised by Polish Filmmakers Association, aiming at assisting young writers on their path to the
screenwriting debut. One stage of the programme takes place at Script Forum: e.g. individual consultations and lectures
S U M M E R O F WO R D S
A series of talks with writers and playwrights prepared and hosted by Roman Kurkiewicz (radio show host, university lectu-
who have had a screenwriting episode in their careers. Meetings are open to general public, and are held as a closing event
of each festival day.
2 nd S creenwriters Forum – 1 1 J uly 2 0 0 9 , Warsaw
It is organised in co-operation with the Polish Filmmakers Association, under the auspices of the Union of Screenwriters of
PFA. The Forum is a meeting of screenwriters of different generations, and all other professionals working in the field of
cinema and television film. Representatives of the Polish Film Institute, Polish Filmmakers Association, television broadcasters and film producers also are invited to attend. The Union of Polish Screenwriters, a part of the Polish Filmmakers Association, was founded last year as a result of the 1st Forum.
POLSKICH
rer, and columnist in Przekrój, one of the most popular Polish weeklies). Guests include authors of adapted works, or writers
SCENARZYSTÓW
exclusively organised for participants.
KATALOG
S creenplay L aboratory
A genda of the 2 nd Forum
(1 1 t h J u l y 2 0 0 9 , W a r s a w , U n i v e r s i t y o f W a r s a w , 2 6 / 2 8 K r a k o w s k i e P r z e d m i e ś c i e )
Topic: Creative Talent Has Its Price
11:30-12:15 WGA and arbitration in screenwriter-producer disputes – Agatha Dominik, screenwriter, producer.
12:15-13:00 On development in Poland and screenwriter’s role in film production - Joanna Kos-Krauze, president of the
Union of Screenwriters (part of the Polish Filmmakers Association)
13:00-13:45 FSE recommendations regarding public funding in development and functioning of FSE - David Kavanagh,
member of the Board of Federation of Screenwriters in Europe, chief executive of the Irish Playwrights and Screenwriters
Guild.
13:45-14:00 Screenwriters’ Family Picture
14:00 Lunch
15:00 Voting on the European Screenwriters Manifesto
15:15-17:30 Debate on development, new rules of screenplay development financing by the Polish Film Institute, and
issues of screenwriter-producer relations and collaboration. Participants: Agnieszka Odorowicz (Director of the Polish Film
Institute), Jacek Bromski (President of the Polish Filmmakers Association), Joanna Kos-Krauze (President of the Union of
IN
ENGLISH
Polish Screenwriters), Irena Strzałkowska (producer), Piotr Dzięcioł (producer), Maciej Grzywaczewski (producer).
210
P O L I S H S C R E E N W R I T E R S C ATA L O G U E
Polish Screenwriters Catalogue is a unique publication, the first attempt at creating a kind of screenwriters’ register or directory, containing contact details and descriptions of projects they are currently working on. The main body of the catalogue
is comprised of the information provided by screenwriters in a specially prepared form. In the form, there are questions
POLSKICH
for the II Forum agenda, and a lot of practical information, such as a list of screenwriting textbooks published in Polish, useful
KATALOG
are also asked to provide information about their education, interests, etc., which gives a better idea of their personality.
SCENARZYSTÓW
concerning contact details, professional experience, and projects the screenwriter is currently developing. The authors
All information apart from those regarding contact details and professional experience is voluntary.
The catalogue contains also several interviews, short biographies of the lecturers, lists of workshops’ participants, materials
Internet sites, European training programmes for screenwriters, etc.
The catalogue is available at www.latofilmow.pl and has proved to be a useful tool in the process of finding a producer or
co-writer. It also provides an overview of what is currently being written, and which topics preoccupy Polish writers.
ORGANISER
Script Forum is a part of Lato Filmów (Film Summer – 5-12 July 2009), the festival of 15 years of tradition, established as
one of the biggest summer events in Poland. The entire festival is dedicated to the art of screenwriting, its main film section
being the International Competition for Best Scripted Film. The awards given at the festival are devoted entirely to the screenwriting profession. Including the most prestigious one, called Master’s Quill - a lifetime achievement award. Film Summer
also encompasses overviews of national cinemas, theme sections, off and student film competitions, debates, concerts, exhibitions. Last year over 20,000 viewers attended festival screenings.
Script Forum is conceived, programmed and organised by the team: Catherine Dlugosz (festival coordinator), Oriana Kujawska (programming consultant), and Jan Dowjat (programming consultant). Catherine Dlugosz – journalist, film critic, translator
and festival coordinator. Oriana Kujawska – screenwriter, script doctor, organiser of training courses for screenwriters and
coordinator of programmes supporting young filmmakers, works in Polish Filmmakers Association. Jan Dowjat – film director,
screenwriter, teacher at screenwriting and acting courses.
WSTĘP
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
211
C ontact :
Fundacja Działań Artystycznych
i Filmowych „Ruchome Obrazy”
(„Moving Pictures” Foundation)
Film Summer Festival/Script Forum
Pasaz Ursynowski 1/111
02-784 Warsaw
Poland
Tel./fax: +48 22 405 41 46
e-mail: [email protected]
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
212
WSTĘP
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
213
WSTĘP
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
215
WSTĘP
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
216
WSTĘP
Stowarzyszenie Filmowców Polskich istnieje od 1966r. Jest największą reprezentacją ludzi kina w Polsce.
SFP skupia polskich filmowców - reżyserów, scenarzystów, producentów, operatorów, animatorów, krytyków filmowych, charakteryzatorów, reżyserów dźwięku, montażystów, ludzi wszelkich zawodów telewizyjnych, pracujących
w polskiej kinematografii i telewizji. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest integracja całego środowiska
filmowego i dbanie o jego interesy. Jednym z priorytetów jest wspieranie i ochrona zawodu filmowca, zbiorowe
zarządzanie prawami autorskimi oraz wspieranie i animowanie kultury filmowej w Polsce.
Od 1995 roku w ramach struktur SFP działa ZAPA - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych. Podstawowym celem organizacji jest ochrona podmiotów, które powierzyły swój repertuar SFP-ZAPA. ZAPA jest jedną
z najbardziej skutecznych organizacji zbiorowego zarządu w Polsce. Od momentu powstania konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku praw autorskich w Polsce oraz swoją pozycję międzynarodową. Ma wynegocjowane
i podpisane umowy z użytkownikami publicznymi i prywatnymi, współpracuje z wieloma organizacjami krajowymi
i zagranicznymi, monitoruje dynamiczny rynek operatorów kablowych. Fundamentalnym elementem aktywności
SFP - ZAPA jest właściwa identyfikacja dzieł audiowizualnych, pozwalająca na szybkie wypłaty należnych autorom
i producentom tantiem, a także wspieranie walki z piractwem w obrocie utworami filmowymi.
Działalność Stowarzyszenia posiada szeroki zasięg międzynarodowy. Ma ugruntowaną pozycję jako jedna z najmocniejszych organizacji zrzeszająca twórców w Europie. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma innymi organizacjami zbiorowego zarządu na świecie, w tym FERA, AGICOA, CISAC.
Stowarzyszenie współorganizuje największe polskie festiwale filmowe: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni, Krakowski Festiwal Filmowy, Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych i wiele innych. Stowarzyszenie
prowadzi również Kino Kultura, usytuowane w niezwykle atrakcyjnym punkcie stolicy, na Królewskim Trakcie,
przy Krakowskim Przedmieściu 21/23. „Kultura” utrzyma charakter ambitnego kina repertuarowego będzie także
miało charakter nowoczesnego art-house’u. Oprócz regularnych seansów, odbywają się imprezy powiązane
tematycznie z filmem: premiery filmów polskich i europejskich, wystawy, konferencje prasowe i branżowe, pokazy
okolicznościowe.
Dzięki konsolidacji całego środowiska filmowego i zaangażowaniu Stowarzyszenia po latach starań udało się
uchwalić ustawę o kinematografii, która zwiększa środki na polskie kino i rozpoczyna nowy rozdział w polskiej
kinematografii.
Stowarzyszenie Filmowców Polskich szczególną troską otacza także młodych filmowców przed i tuż po debiucie,
organizując liczne programy szkoleniowe, takie jak: Program 30 minut, program Pierwszy Dokument, Laboratorium
Scenariuszowe czy Stypendia naukowe. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne. W ubiegłym roku SFP wyodrębniło ze
swoich struktur Studio „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka, w celu wspierania debiutów reżyserskich, fabularnych,
animowanych i dokumentalnych, podniesienia ich jakości, podniesienia poziomu kwalifikacji i umiejętności grup
zawodowych polskiego środowiska filmowego, a także zwiększenia i podniesienia jakości programu TVP SA oraz
dostępnych na rynku programów szkoleniowych dla zawodów filmowych.
PODZIĘKOWANIA
PODZIĘKOWA N I A
PODZIĘKOWANIA
T egoroczne S cript Forum nie odbyłoby się w obecnym
kształcie i skali gdyby nie bezinteresowne zaangażowanie ,
wielka życzliwość i wsparcie bardzo wielu osób , którym
bardzo dziękujemy.
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
224
PISF
Monika
-
Agnieszka
Witczak,
Odorowicz,
Artur
Majer,
Maciej
Jagoda
Karpiński,
Sobieraj,
Anna
B e ata
Sienkiewicz-Rogowska,
K w i at k o w s k a ,
Aleksandra
Różdżyńska.
SFP
Anna
- J a c e k B r o m s k i i Z a r z ą d SF P , J o a n n a K o s - K r a u z e i K o ł o S c e n a r z y s t ó w SF P ,
Romanowska-Wróblewska,
Cecylia
Żuk,
Liwia
Mądzik,
Adrianna
Kędzierska,
M i c h a l i n a Fa b i j a ń s k a .
UW:
A n n a C i a r ko w s k a ( d aw n a B i b i ot e k a U n i w e r s y t e c k a ) , M a r i u s z K a r ł ows k i
(Błękit Pruski), Szymon
KIPA
Pa s z k e ( B ł ę k i t P r u s k i ) .
- M a c i e j S t r z e m b o s z i Z a r z ą d KI P A , E w a B o r g u ń s k a , A l i c j a G r a w o n .
D ziękujemy wszystkim konsultantom programowym , wykładowcom i uczest nikom debat S cript Forum oraz wszystkim przyjaciołom S cript Forum .
Piotr
Borkowski
Robert
Brutter
Ernest
Bryll
Sylwester
Claire
Dixsaut
A g at h a
Piotr
D o m i n i k ( WGA )
D z i ę c i o ł ( Op u s F i l m )
H e n r i e t ta
Piotr
G l i ń s k i ( P WSFTV i T w Ł o d z i )
J e c h ( FAMU )
Christina
D av i d
Fudakowska
Fudakowski
Robert
Pav e l
Chęciński
Kallas (Federacja Scenarzystów Europejskich)
K ava n a g h
Europejskich)
(Gildia
Scenarzystów
Irlandzkich
i
Federacja
Scenarzystów
M a ł g o r z ata
Joanna
Kiełkiewicz (Media Desk Polska)
K r a u z e ( W y d z i a ł R a d i a i T e l e w i z j i U n i w e r s y t e t u Ś l ą s k i e g o w K at o w i c a c h
i M i s t r z o w s k a S z ko ł a R e ż ys e r i i F i l m o w e j A n d r z e j a Wa j dy )
Frederic
Piotr
Krivine (Gildia Scenarzystów Francuskich)
Kulesza
Roman
Kurkiewicz
D o r o t a L a m p a r s k a ( K o ł o M ł o d y c h SF P )
E wa L e g aw i e c
Laure
Legrand (Gildia Scenarzystów Francuskich)
Grzegorz
Łukasz
Łoszewski
Maciejewski
Wojciech
Piotr
M a r c z e w s k i ( M i s t r z o w s k a S z ko ł a R e ż ys e r i i F i l m o w e j A n d r z e j a Wa j dy )
Marecki
Isabelle
M a s s o t ( F e s t i va l I n t e r n at i o n a l d e s S c e n a r i s t e s w B o u r g e s , F r a n c j a )
Andrzej
M e l l i n ( P WSFTV i T w Ł o d z i )
E l i z a b e t h M o r g a n H e m l o c k ( T h e I n t e r n at i o n a l S c r e e n w r i t e r s F e s t i va l w C h e lt e n h a m ,
Robin
Mukherjee
P r z e m ys ł aw
Ole
N o wa ko w s k i
O e s t e r g a a r d ( Z e n t r o pa P o l s k a )
Ola i Agnieszka z Lorelei
dr Marek Ostrowski
D av i d
P e a r s o n ( T h e I n t e r n at i o n a l S c r e e n w r i t e r s F e s t i va l w C h e lt e n h a m , W i e l k a
B r y ta n i a )
Ragan
S ł awo m i r
Andrzej
Saramonowicz
S c h e r ( S c r i p t Fa c t o r y )
Juergen
Jerzy
Seidler (Script House)
Skolimowski
mec. Krzysztof
Frank
Stehling i Primehouse
Strzałkowska (Eurimages)
Carmen
Kamil
S z w e c ( TV P )
Tchorek
Wojciech
Tomczyk
Grażyna
Trela
Joanna
Maciej
Ula
Wendorff (Media Desk Polska)
Wojtyszko
Wolska
Krzysztof
Zanussi
S ta n i s ł aw
Z aw i ś l i ń s k i ( L a b o r at o r i u m R e p o r ta ż u )
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i współpracownikom oraz scenarzystom za twórczą obecność na Script Forum.
POLSKICH
Irena
S t e fa n o w i c z ( S a l a n s )
SCENARZYSTÓW
Lucy
Rogowski
225
KATALOG
James
PODZIĘKOWANIA
W i e l k a B r y ta n i a )
ORGANIZATORZY
S cript Forum
jest branżową częścią F estiwalu F ilmowego
i A rtystycznego L ato F ilmów.
O r g a n i z at o r : F u n d a c j a D z i a ł a ń A r t y s t y c z n y c h i F i l m o w y c h „ R u c h o m e O b r a z y ”
U l . Pa s a ż U r s y n o w s k i 1 / 1 1 1
0 2 - 7 8 4 Wa r s z awa
Tel. (22) 405 41 46
KATALOG
SCENARZYSTÓW
228
POLSKICH
ORGANIZATORZY
ORGANIZATO R Z Y
w w w. l at o f i l m o w. p l
e - m a i l : f e s t i wa l @ l at o f i l m o w. p l ( k o n ta k t d o L ata F i l m ó w )
e - m a i l : k a s i a @ l at o f i l m o w. p l ( k o n ta k t d o S c r i p t F o r u m )
D y r e k t o r A r t y s t y c z n y L a t a F i l m ó w Michał Myśliński
R z e c z n i k p r a s o w y B l a n k a Z awa d a
K o n s u lta n c i p r o g r a m o w i S c r i p t F o r u m O r i a n a K u j aw s k a
J a n D o w j at
K o o r d y n a t o r S c r i p t F o r u m K ata r z y n a D ł u g o s z
L a t o S ł ó w Roman Kurkiewicz
A s y s t e n t k a k o o r d y n a t o r a SF
A g n i e s z k a P ta s z y ń s k a
K i e r o w n i k b i u r a f e s t i w a l o w e g o SF
K ata r z y n a M i c h a l s k a
Z e s p ó ł o r g a n i z a c y j n y Pa u l i n a B ą k o w s k a
Zuzanna Dębowska
Agnieszka Strzępek
A n n a Wa ś n i e w s k a
Karolina Załuska
229
KATALOG
Maciej Zabojszcz
ORGANIZATORZY
D y r e k t o r F e s t i w a l u L a t o F i l m ó w SCENARZYSTÓW
K atalog S cenarzystów P olskich 2009:
A l i c j a Wa s i l k a
R e d a k c j a k a t a l o g u K ata r z y n a D ł u g o s z
P r o j e k t p l a k a t u Marcin Władyka
POLSKICH
P r o j e k t g r a f i c z n y SPIS TREŚC I
S ł o w o w s t ę p n e – A . O d o r o w i c z ...........................................1
S ł o w o w s t ę p n e – z e s p ó ł S c r i p t F o r u m ........................... 2
L e b e n b a u m z n ó w m a r a c j ę – K . T . T o e p l i t z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
W y w i a d y ........................................................................................... 7
Krzysztof Zanussi ...................................................................................... 8
Robert Gliński ...........................................................................................11
Andrzej Saramonowicz ...............................................................................14
Wojciech Tomczyk ......................................................................................18
P i ó r o M i s t r z a ................................................................................22
W y k ł a d o w c y ...................................................................................23
II F o r u m S c e n a r z y s t ó w ............................................................ 29
SPIS
TREŚCI
Program ...................................................................................................30
230
Nie zgadzam się na bezczynność – J. Kos-Krauze ............................................. 31
Jak zostać członkiem Koła scenarzystów ........................................................33
Manifest Scenarzystów Europejskich ............................................................. 35
K a r t a a u t o - o c e n y ....................................................................... 37
S z k o l e n i a .........................................................................................47
Nowela Filmowa ........................................................................................ 48
Forma(t) serialu ......................................................................................... 49
IKS .......................................................................................................... 51
KATALOG
SCENARZYSTÓW
POLSKICH
Laboratorium Scenariuszowe ....................................................................... 52
Giełda scenariuszy
.................................................................. .55
S c e n a r z y ś c i .................................................................................... 57
I n n e z a w o d y ...................................................................................175
I n f o r m a c j e p r a k t y c z n e ............................................................183
I n E n g l i s h ........................................................................................ 207
P o d z i ę k o w a n i a ..............................................................................223
O r g a n i z a t o r z y ..............................................................................227
SPIS
TREŚCI

Podobne dokumenty