661 000 112 - Gmina Brzeziny

Transkrypt

661 000 112 - Gmina Brzeziny
INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO
WÓJT GMINY
BRZEZINY
informuje:
JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ
WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI O:
•• Zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych
•• Konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów
•• Poważnych awariach: wody, prądu, gazu
•• Ważnych wydarzeniach na terenie Gminy
WYŚLIJ SMS* O TREŚCI
WYBRANEGO KODU REJESTRUJĄCEGO
Serwis informacyjny
kod
rejestrujący
kod
wyrejestrowujący
Serwis informacyjny
kod
rejestrujący
kod
wyrejestrowujący
Adamów
Tak.ebr02a
Nie.ebr02a
Marianów Kołacki
Tak.ebr02mk
Nie.ebr02mk
Bielanki
Tak.ebr02bi
Nie.ebr02bi
Małczew
Tak.ebr02m
Nie.ebr02m
Buczek
Tak.ebr02bu
Nie.ebr02bu
Paprotnia
Tak.ebr02pa
Nie.ebr02pa
Dąbrówka Duża
Tak.ebr02dd
Nie.ebr02dd
Pocwiardówka
Tak.ebr02p
Nie.ebr02p
Dąbrówka Mała
Tak.ebr02dm
Nie.ebr02dm
Przanówka
Tak.ebr02prz
Nie.ebr02prz
Eufeminów
Tak.ebr02e
Nie.ebr02e
Przecław
Tak.ebr02pr
Nie.ebr02pr
Gaj
Tak.ebr02g
Nie.ebr02g
Polik
Tak.ebr02po
Nie.ebr02po
Gałkówek - Kolonia
Tak.ebr02gk
Nie.ebr02gk
Rozworzyn
Tak.ebr02ro
Nie.ebr02ro
Grzmiąca
Tak.ebr02gr
Nie.ebr02gr
Strzemboszewice
Tak.ebr02st
Nie.ebr02st
Helenów
Tak.ebr02he
Nie.ebr02he
Syberia
Tak.ebr02s
Nie.ebr02s
Henryków
Tak.ebr02h
Nie.ebr02h
Teodorów
Tak.ebr02t
Nie.ebr02t
Jaroszniki
Tak.ebr02ja
Nie.ebr02ja
Tworzyjanki
Tak.ebr02tw
Nie.ebr02tw
Jordanów
Tak.ebr02j
Nie.ebr02
Witkowice
Tak.ebr02w
Nie.ebr02w
Kędziorki
Tak.ebr02k
Nie.ebr02k
Zalesie
Tak.ebr02z
Nie.ebr02z
na numer:
661 000 112
Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka
*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację
regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl
Z myślą o bezpieczeństwie
Zapraszamy do zarejestrowania się w bezpłatnych serwisach informacyjnych SMS
dzięki czemu otrzymacie Państwo najważniejsze lokalne informacje w postaci
wiadomości SMS. W sytuacjach zagrożenia najważniejsze jest skuteczne i szybkie
przekazanie ostrzeżenia. Informacje o zbliżających się zagrożeniach dadzą Państwu
szansę uchronić się przed utratą zdrowia lub życia i pozwolą uniknąć strat
materialnych. Również bardzo przydatne są lokalne informacje o utrudnieniach,
ważnych wydarzeniach i imprezach na terenie Gminy.
Z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego życia
mieszkańców powstał Samorządowy Informator SMS.
Jak się zarejestrować, aby otrzymywać
bezpłatne informacje SMS?
1. Włącz w swoim telefonie komórkowym tryb wysyłania wiadomości SMS
2. Jako wiadomość wpisz z poniższej tabeli wybrany kod rejestrujący
3. Wpisując kod rejestrujący zwróć uwagę na kropkę i brak odstępów
4. Wyślij SMS* na numer 661 000 112
5. Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie
6. Do wybranego serwisu rejestrujemy się przez wysłanie jednego SMS*
7. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.sisms.pl
Serwis informacyjny
kod
rejestrujący
kod
wyrejestrowujący
Serwis informacyjny
kod
rejestrujący
kod
wyrejestrowujący
Adamów
Tak.ebr02a
Nie.ebr02a
Marianów Kołacki
Tak.ebr02mk Nie.ebr02mk
Bielanki
Tak.ebr02bi
Nie.ebr02bi
Małczew
Tak.ebr02m
Nie.ebr02m
Buczek
Tak.ebr02bu
Nie.ebr02bu
Paprotnia
Tak.ebr02pa
Nie.ebr02pa
Dąbrówka Duża
Tak.ebr02dd
Nie.ebr02dd
Pocwiardówka
Tak.ebr02p
Nie.ebr02p
Dąbrówka Mała
Tak.ebr02dm
Nie.ebr02dm
Przanówka
Tak.ebr02prz
Nie.ebr02prz
Tak.ebr02pr
Nie.ebr02pr
Eufeminów
Tak.ebr02e
Nie.ebr02e
Przecław
Gaj
Tak.ebr02g
Nie.ebr02g
Polik
Tak.ebr02po
Nie.ebr02po
Gałkówek - Kolonia
Tak.ebr02gk
Nie.ebr02gk
Rozworzyn
Tak.ebr02ro
Nie.ebr02ro
Grzmiąca
Tak.ebr02gr
Nie.ebr02gr
Strzemboszewice
Tak.ebr02st
Nie.ebr02st
Helenów
Tak.ebr02he
Nie.ebr02he
Syberia
Tak.ebr02s
Nie.ebr02s
Henryków
Tak.ebr02h
Nie.ebr02h
Teodorów
Tak.ebr02t
Nie.ebr02t
Jaroszniki
Tak.ebr02ja
Nie.ebr02ja
Tworzyjanki
Tak.ebr02tw
Nie.ebr02tw
Jordanów
Tak.ebr02j
Nie.ebr02
Witkowice
Tak.ebr02w
Nie.ebr02w
Kędziorki
Tak.ebr02k
Nie.ebr02k
Zalesie
Tak.ebr02z
Nie.ebr02z
*Koszt SMS za zarejestrowanie lub wyrejestrowanie z systemu zgodny z cennikiem właściwego operatora telefonii komórkowej,
w którym Użytkownik posiada telefon komórkowy.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.