Instrukcja WF-Mag Mobile 2 - Aktywacja programu

Transkrypt

Instrukcja WF-Mag Mobile 2 - Aktywacja programu
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Asseco WAPRO
OPROGRAMOWANIE DLA FIRM
WF-Mag Mobile 2
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Warszawa 2014
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych
w niniejszej instrukcji. Informacje dotyczące ostatnich modyfikacji, których ze względu na długość
cyklu wydawniczego nie uwzględniono w instrukcji, użytkownik może znaleźć, po zainstalowaniu
programów, w pliku „Czytaj to” lub w pomocy programu dostępnej po wciśnięciu klawisza [F1].
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie
i jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem
na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów,
bez pisemnej zgody wydawcy.
Producent programów i wydawca podręcznika:
Asseco Business Solutions SA, Oddział w Warszawie
ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa
Copyright © 2014 Asseco Business Solutions SA
Asseco WAPRO
Centrala
Dział Sprzedaży
Dział Aktywacji
Pomoc techniczna (serwis)
22
22
22
22
702
702
702
702
89
89
89
89
00
02
07
89
e-mail: [email protected]
www.assecowapro.pl
2
Spis treści:
1.
WSTĘP ..................................................................................................6
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Oprogramowanie Asseco WAPRO......................................................... 6
O programie ..................................................................................... 7
Koncepcja rozwiązania ....................................................................... 8
INSTALACJA I KONFIGURACJA .............................................................9
2.1.
Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 ................................................... 9
2.2.
Konfiguracja systemu WF-Mag Mobile 2 ............................................. 12
2.2.1. Tworzenie bazy danych Konsoli zarządzającej .................................. 13
2.2.2. Konfigurator integracji .................................................................. 13
2.2.3. Konsola zarządzająca ................................................................... 16
2.2.4. Serwer synchronizacji ................................................................... 19
2.3.
Instalacja aktualizacji ...................................................................... 25
3.
KONSOLA ZARZĄDZAJĄCA WF-MAG MOBILE 2....................................26
3.1.
Funkcjonalność listy ........................................................................ 30
3.2.
Szybkie menu listy .......................................................................... 32
3.3.
Filtrowanie listy............................................................................... 32
3.4.
Grupowanie kolumn w liście ............................................................. 33
3.5.
Menu Aplikacja ............................................................................... 33
3.5.1. Parametryzacja aplikacji ............................................................... 33
3.5.2. Logi integracji.............................................................................. 36
3.5.3. Logi błędów integracji ................................................................... 37
3.5.4. Ustawienia integracji .................................................................... 38
3.5.5. Instalacja aplikacji mobilnej .......................................................... 39
3.5.6. Wybierz magazyny ....................................................................... 40
3.5.7. Wybierz firmę .............................................................................. 41
3.5.8. Numeracja dokumentów ............................................................... 43
3.5.9. Koniec ........................................................................................ 46
3.6.
Kartoteki ........................................................................................ 46
3.6.1. Centralna kartoteka produktów ...................................................... 46
3.6.2. Kategorie produktów .................................................................... 46
3.6.3. Jednostki .................................................................................... 46
3.6.4. Rodzaje produktów ...................................................................... 47
3.6.5. Rodzaje cen ................................................................................ 47
3.6.6. Kartoteki kontrahentowe, Kontrahenci ............................................ 48
3.6.7. Klasyfikacje ................................................................................. 56
3.6.8. Grupy cenowe ............................................................................. 56
3.6.9. Formy płatności ........................................................................... 56
3.6.10.
Kartoteki magazynowe, Magazyny .............................................. 57
3.6.11.
Produkty w magazynie .............................................................. 57
3.6.12.
Listingi .................................................................................... 58
3.6.13.
Kartoteki związane z pracownikami, Pracownicy............................ 59
3.6.14.
Kartoteki związane z pracownikami, Role administracyjne .............. 64
3.6.15.
Pozostałe kartoteki.................................................................... 64
3.7.
Ankiety .......................................................................................... 65
3.7.1. Uprawnienia do ankiet .................................................................. 65
3.7.2. Przygotowanie ankiety .................................................................. 65
3.7.3. Hierarchia ankiety ........................................................................ 66
3.8.
Kontrola PH .................................................................................... 71
3
3.8.1. Trasówki ..................................................................................... 71
3.8.2. Przegląd wizyt ............................................................................. 72
3.8.3. Szczegóły wizyty .......................................................................... 74
3.8.4. Wyniki geolokalizacji wizyty .......................................................... 75
3.8.5. Logi replikacji .............................................................................. 75
3.8.6. Ostatnia udana replikacja.............................................................. 76
3.9.
Dokumenty .................................................................................... 77
3.10.
Zestawienia .................................................................................... 79
3.11.
Pomoc ........................................................................................... 82
3.11.1.
Wiadomości do pracowników ...................................................... 82
3.12.
Zamykanie aplikacji......................................................................... 83
4.
APLIKACJA MOBILNA WF-MAG MOBILE 2 ...........................................83
4.1.
Konfiguracja aplikacji na urządzeniu PDA ........................................... 83
4.2.
Uruchomienie aplikacji ..................................................................... 86
4.3.
Rozpoczęcie dnia............................................................................. 87
4.4.
Kartoteka klientów .......................................................................... 90
4.4.1. Dodawanie i edycja klienta .......................................................... 92
4.4.2. Zakładka „Adres” ......................................................................... 92
4.4.3. Zakładka „Handel” ....................................................................... 93
4.4.4. Zakładka „Blokady” ...................................................................... 94
4.4.5. Zakładka „Uwagi”......................................................................... 95
4.4.6. Usuwanie klienta.......................................................................... 96
4.4.7. Kontakty klienta .......................................................................... 96
4.4.8. Dodanie lub edycja danych osoby Kontaktowej ................................ 97
4.4.9. Usuwanie osoby kontaktowej......................................................... 98
4.4.10.
Rachunki bankowe .................................................................... 98
4.4.11.
Dodanie lub edycja rachunku bankowego ..................................... 99
4.5.
Trasówka ..................................................................................... 100
4.5.1. Zakładka „Klienci” ...................................................................... 101
4.5.2. Dodawanie klienta do trasówki. ................................................... 101
4.5.3. Zakładka „Data i kopiowanie” ...................................................... 102
4.6.
Wizyta ......................................................................................... 103
4.6.1. Dokumenty handlowe – Faktura / Paragon .................................... 106
4.6.2. Dokumenty magazynowe WZ / SU ............................................... 113
4.6.3. Zamówienie od odbiorcy ............................................................. 117
4.6.4. Zamówienie do dostawcy ............................................................ 121
4.6.5. Dokumenty finansowe >> Kasa przyjmie / kasa wyda .................... 124
4.6.6. Dokumenty finansowe >> Rozrachunki ......................................... 124
4.6.7. Karta Asortymentu ..................................................................... 125
4.7.
Przegląd dokumentów.................................................................... 126
4.7.1. Przegląd dokumentów >> Zamówienia ........................................ 127
4.7.2. Przegląd dokumentów >> Handel ................................................ 129
4.7.3. Przegląd dokumentów >> Magazyn .............................................. 131
4.7.4. Przegląd dokumentów >> Finanse ............................................... 134
4.7.5. Opis menu podręcznego.............................................................. 136
4.8.
Wiadomości .................................................................................. 137
4.9.
Raporty ....................................................................................... 138
4.10.
Konfiguracja ................................................................................. 139
4.10.1.
Replikacja .............................................................................. 139
4.11.
Zmiana użytkownika systemu (urządzenia) ...................................... 145
4.12.
Replikacja .................................................................................... 145
4
4.13.
Zakończenie dnia .......................................................................... 146
4.14.
Menu główne >> Menu .................................................................. 147
4.14.1.
Zapisywanie bazy danych ........................................................ 147
4.14.2.
Odzyskiwanie bazy danych ....................................................... 148
4.14.3.
Usuń bazę .............................................................................. 149
4.14.4.
Reset .................................................................................... 149
4.14.5.
Wyjście ................................................................................. 149
5.
DODATKI DLA PLATFORMY PDA........................................................ 150
5.1.
Konfiguracja czytnika kodów kreskowych ......................................... 150
5.2.
Podstawowe zasady używania Pocket PC .......................................... 150
5.3.
Przykład połączenia urządzenia przenośnego Pocket PC z telefonem
komórkowym i siecią Internet ..................................................................... 152
5.4.
Najczęściej spotykane problemy sprzętowe ...................................... 158
6.
WF-MAG MOBILE 2 DLA WINDOWS .................................................. 160
6.1.
Instalacja ..................................................................................... 160
6.1.1. O programie .............................................................................. 160
6.1.2. Specyfikacja .............................................................................. 160
6.1.3. Wymagania ............................................................................... 160
6.1.4. Proces instalacji ......................................................................... 160
6.2.
Konfiguracja ................................................................................. 161
7.
WF-MAG MOBILE 2 ANDROID ........................................................... 164
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.
5
Instalacja ..................................................................................... 164
O programie .............................................................................. 164
Specyfikacja .............................................................................. 165
Wymagania ............................................................................... 165
Proces instalacji ......................................................................... 165
Konfiguracja ................................................................................. 169
Uruchomienie aplikacji ................................................................... 173
Replikacja .................................................................................... 173
Rozpoczęcie dnia.............................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Kartoteka klientów ........................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Dodawanie kontrahenta ................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Edycja kontrahenta ....................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Usuwanie kontrahenta ................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1. WSTĘP
1.1. Oprogramowanie Asseco WAPRO
Programy Asseco WAPRO to komplet aplikacji do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Systemy wspomagają pracę kluczowych obszarów działalności firmy,
takich jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, relacje
z klientami oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie można wykorzystać
w każdej branży. Jego zaletą jest prosta instalacja, łatwa konfiguracja oraz intuicyjna
obsługa.
Systemy Asseco WAPRO znajdują się w ofercie firmy Asseco Business Solutions, która
jest wiodącym producentem rozwiązań informatycznych dla biznesu. Asseco BS należy do Grupy Kapitałowej Asseco, będącej jednym z największych dostawców oprogramowania własnego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Programy Asseco WAPRO









Sprzedaż i magazyn WF-Mag
Fakturowanie WF-Fakturka
Finanse i księgowość WF-FaKir
Księga podatkowa i ryczałt WF-KaPeR
Ewidencja środków trwałych i amortyzacji WF-bEST
Kadry i płace WF-GANG
Zarządzanie relacjami z klientami WF-CRM
Analizy wielowymiarowe WF-Analizy
Mobilna firma WF-Mag Mobile 2
Aplikacje Asseco WAPRO są dostępne w liniach produktowych przeznaczonych dla
różnej wielkości firm: START, BIZNES, PRESTIŻ, BIURO oraz MOBILE. Linie różnią się
między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością, co pozwala na
wybór odpowiednich programów zgodnie z wielkością i potrzebami organizacji. Wraz
ze wzrostem przedsiębiorstwa istnieje możliwość przejścia do bardziej zaawansowanej linii produktowej oraz rozbudowa użytkowanego systemu poprzez dokupienie
licencji na kolejne stanowiska.
Programy, usługi serwisowe oraz szkolenia Asseco WAPRO dostępne są w Oddziale
Asseco Business Solutions w Starej Iwicznej oraz na terenie całego kraju poprzez sieć
500 Partnerów Handlowych.
Więcej informacji na temat firmy i oferty: www.assecobs.pl/wapro
6
1.2. O programie
Program Asseco WAPRO WF-Mag Mobile 2 to aplikacja zaprojektowana dla przedstawicieli handlowych oraz menedżerów pracujących w terenie. Doskonale sprawdza się
w automatyzacji obiegu dokumentów podczas pracy kierowców, magazynierów czy
punktów sprzedaży detalicznej, oddalonych od lokalizacji centralnej. System zapewnia zdalny i szybki dostęp do informacji, niezależnie od miejsca pobytu. Stanowi także doskonałe narzędzie dla osób zarządzających, umożliwiając lepszy nadzór nad
pracownikami.
System WF-Mag Mobile 2 jest mobilnym rozwinięciem znanego programu Sprzedaż
i magazyn WF-Mag dla Windows, stworzonego i konsekwentnie rozwijanego przez
Asseco Business Solutions. WF-Mag Mobile 2 udostępnia bogatą funkcjonalność programu WF-Mag dla Windows na urządzeniach przenośnych wyposażonych w system
operacyjny Android, urządzeniach typu Pocket PC w systemem Windows Mobile oraz
w wersji na komputery typu netbook z systemem Windows. Użytkownik przebywający
w terenie ma dostęp do informacji m.in. na temat artykułów, ich cen i stanów magazynowych, a także listę wybranych kontrahentów. Dzięki tym danym jest w stanie
przyjmować zamówienia, wystawiać dokumenty handlowe, magazynowe oraz finansowe. Typy dokumentów dobrane zostały w taki sposób, by program mógł być jak
najbardziej użyteczny.
System WF-Mag Mobile 2 działa w trybie off-line, wykorzystując dwa typy baz danych, w zależności od wybranej platformy SQLite lub SyBase®. Program komunikuje
się poprzez łączność bezprzewodową (Bluetooth i sieć Internet, transmisję pakietową
np. EDGE, HSDPA, 3G) z systemem Sprzedaż i magazyn WF-Mag, znajdującym się w
centrali firmy.
Aplikacja WF-Mag Mobile 2 została wykonana przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii firmy Microsoft® - .NET oraz rozwiązań firmy Oracle® - Java zapewniających
dużą stabilność i bezpieczeństwo. Baza danych rozwiązań mobilnych dla systemu
Windows oparta jest o szybki i bezpieczny serwer UltraLite®, natomiast synchronizacja jest zapewniona przez serwer MobiLink®. Rozwiązanie dla systemu Android wyposażone zostało w silnik bazodanowy SQLite oraz rozbudowane o wydajny i bezpieczny
mechanizmy replikacji.
Krótka





7
charakterystyka funkcjonalna:
Pełna oferta towarów i usług: szczegółowe informacje o asortymencie
Współpraca z wieloma magazynami
Aktualne cenniki: praktycznie dowolna ilość cen, łącznie z cenami dedykowanymi dla konkretnych grup kontrahentów na wybrane kategorie asortymentowe oraz ceny promocyjne
Bieżące stany magazynowe, również stany minimalne i maksymalne
Pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami









Kontrola zaległości kontrahentów wraz ze szczegółami zaległych, nierozliczonych dokumentów
Wystawianie zamówień (Pre-selling)
Sprzedaż (Van-selling) – faktury, paragony fiskalne
Dokumenty magazynowe
Dokumenty finansowe - prowadzenie kasy
Windykacja należności
Raporty sprzedaży handlowca
Drukowanie dokumentów zamówień, faktur, dokumentów kasowych na drukarkach graficznych, igłowych i termicznych, wydruk paragonów fiskalnych
Trasówki, kilometrówki, pełna kontrola pracy PH
Uwagę zwraca bardzo atrakcyjny i intuicyjny interfejs. Mechanizmy wyszukiwania
danych bardzo ułatwiają pracę. Zastosowanie serwera bazy danych MS SQL powoduje, że aplikacja może zarządzać nawet bardzo dużą ilością danych. Praca
z kartoteką liczącą 30 000 pozycji asortymentowych nie powoduje żadnych problemów związanych z wydajnością (wykorzystując szybkie i wydajne urządzenie przenośne).
Zalety rozwiązania:






Dostęp do wszystkich informacji w czasie rzeczywistym i bez potrzeby komunikowania się z firmą
Znaczące skrócenie czasu obsługi zamówienia: zamówienie po zarejestrowaniu od razu może zostać przesłane do firmy
Wyeliminowanie papierowego bałaganu i możliwości pomyłek: wszystko odbywa się w sposób elektroniczny
Redukcja kosztów. Nikt nie musi odbierać telefonów ora faksów i powtórnie
wprowadzać dokumenty do systemu w firmie. Dokument po wprowadzeniu
przez handlowca lub sprzedawcę w terenie automatycznie trafia do systemu
w centrali
Efektywniejsze
wykorzystanie
handlowców
w
terenie,
informacje
o zaległościach, pozwalające na jednoczesną sprzedaż, windykacje należności, negocjacje, itd.
Możliwość lepszej jakości obsługi większej ilości kontrahentów
1.3. Koncepcja rozwiązania
W skład systemu WF-Mag Mobile 2 wchodzą następujące elementy:
Konsola zarządzająca WF-Mag Mobile 2
Aplikacja mobilna WF-Mag Mobile 2 dostępna dla trzech platform:
 Windows Mobile - PDA
 Windows - netbook
 Android - smartfon
Konfigurator integracji WF-Mag Mobile 2
Serwer synchronizacji (replikacji) Mobilink
Serwer synchronizacji (replikacji) SQLite
8
!
WF-Mag Mobile 2 współpracuje z systemem WF-Mag dla Windows, w aktualnej
wersji oraz w wariancie BIZNES, PRESTIŻ i PRESTIŻ PLUS.
Bazą systemu, skąd pobierane są dane asortymentów, kontrahentów, cenników,
rozrachunków jest baza danych WF-Mag dla Windows.
WF-Mag Mobile 2, a ściślej Konsola zarządzająca, tworzy własną bazę danych (na tym
samym serwerze SQL), która pełni rolę bazy pośredniczącej między WF-Mag dla Windows a WF-Mag Mobile 2. Konsola zarządzająca nadaje uprawnienia pracownikom
mobilnym, decyduje o sposobie numeracji dokumentów mobilnych, tworzy plany
wizyt, kontroluje pracę handlowców. W bazie danych Konsoli zarządzającej możliwy
jest podgląd dokumentów wysyłanych z aplikacji mobilnej oraz danych przychodzących z systemu WF-Mag dla Windows.
Aby możliwa była wymiana danych między bazami konieczne jest zainstalowanie
Konfiguratora integracji, który ma za zadanie połączenie baz danych (centralnej
i mobilnej) oraz ustawienie czasów automatycznej integracji danych.
Do synchronizacji (replikacji) danych z urządzeniem mobilnym służy serwer synchronizacji (replikacji) w dwóch wariantach Mobilink dla urządzeń PDA i netbook oraz
SQLite na urządzeń z systemem Android. Usługi powinny być zainstalowane na komputerze ze stałym, publicznym adresem IP dostępnym z sieci Internet lub zmiennym
numerem IP identyfikowanym nazwą przez usługę dyndns.
Aplikacja mobilna przygotowana jest w trzech wersjach możliwych do instalacji na
różnych platformach. Pierwsza instalowana jest na urządzeniach klasy PDA z systemem operacyjnym Windows Mobile 2003, 5.0, 6.0 lub 6.5. Druga wersja instaluje się
na komputerach, netbookach lub tabletach z systemem Windows XP, Vista, Win7.
Przystosowana jest do pracy z ekranami dotykowymi. Trzecia wersja jest przeznaczona do instalacji na urządzeniach typu smartfon wyposażonych z systemem Android.
Aplikacja pozwala generować dokumenty handlowe, magazynowe i finansowe, następnie wysyłać je do bazy danych Konsoli zarządzającej (dzięki serwerowi synchronizacji (replikacji) Mobilink), skąd następnie trafiają do systemu WF-Mag dla Windows.
Możliwe jest również dodawanie nowych czy edycja istniejących kontrahentów. Natomiast baza asortymentu pobierana jest z systemu centralnego bez możliwości poprawiania czy uzupełniania danych.
2. INSTALACJA I KONFIGURACJA
2.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2
System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi
aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących w skład systemu znajdują
się tam również komponenty systemów operacyjnych wymagane do prawidłowej
pracy WF-Mag Mobile 2. Instalator jest tak skonstruowany, że najpierw sprawdza
9
składniki systemu operacyjnego, instaluje wymagane komponenty a następnie instaluje właściwe aplikacje WF-Mag Mobile 2.
Po uruchomieniu płyty instalacyjnej użytkownik ma do dyspozycji wybór wszystkich
modułów programów:
Rysunek 1. Instalator programów
Aplikacja mobilna znajduje się na ostatniej, ósmej pozycji.
Po wyborze opcji instaluj pod ikoną WF-Mag Mobile 2, zostaje uruchomiony kreator
instalacji, który w opcji pełnej zainstaluje wszystkie składniki systemu. Typ instalacji
niestandardowej oferuje możliwość wyłączenia instalacji wybranych składników.
Rysunek 2. Instalator WF-Mag Mobile 2
10
Opis instalacji systemu - opis instalacji i konfiguracji w wersji elektronicznej
WF-Mag Mobile 2 Konsola zarządzająca - instalator Konsoli zarządzającej
WF-Mag Mobile 2 dla systemu Android - skrót do strony aplikacji w Google Play
WF-Mag Mobile 2 wersja dla Windows - instalator aplikacji mobilnej
WF-Mag Mobile 2 wersja dla PDA - instalator aplikacji mobilnej
WF-Mag Mobile 2 Konfigurator integracji - instalator Konfiguratora integracji
Serwer Synchronizacji Mobilink - instalator serwera synchronizacji (replikacji
urządzeń) Mobilink
Serwer Synchronizacji SQLite - instalator serwera synchronizacji (replikacji urządzeń) SQLite
Zakończ – zakończenie pracy instalatora
Aplikacja mobilna występuje w trzech wariantach:
- dla urządzeń PDA system Windows Mobile 2003, 5.0, 6.0 lub 6.5
- dla systemu Windows XP, Vista lub Windows7
- dla systemu Android od wersji 2.3.5
Instalacja na urządzeniu klasy PDA z systemem operacyjnym Windows Mobile
odbywa się po podłączeniu tego urządzenia do komputera stacjonarnego.
Oprogramowanie wymagane do instalacji aplikacji na PDA dołączone jest do płyty
instalacyjnej producenta sprzętu. W przypadku braku takiego oprogramowania zostanie ono zainstalowane z płyty instalacyjnej WF-Mag Mobile 2. W celu instalacji
WF-Mag Mobile 2 należy uruchomić skrót w menu start: ASSECO WAPRO -> Zainstaluj WF-Mobile 2 na PDA oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie. Szczegóły konfiguracji urządzenia są dostępne w rozdziale 4
Instalacja WF-Mag Mobile 2 dla Windows odbywa się razem z innymi komponentami. Konfiguracja została opisana w rozdziale 5
Instalacja oraz konfiguracja WF-Mag Mobile 2 dla systemu Android odbywa się za
pomocą strony internetowej Google Play lub Android barcode scanner oraz QR code.
Została opisana w rozdziale 6
Poniżej przykład zaawansowanego wyboru miejsca instalacji komponentów systemu
WF-Mag Mobile 2. W przypadku najprostszej instalacji wszystkie elementy możemy
zainstalować na jednym komputerze.
11
Rysunek 3. Miejsce instalacji
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
A, SERWER – Microsoft SQL Server
B – WF-Mag dla Windows, Konsola zarządzająca
C – WF-Mag dla Windows
D – WF-Mag dla Windows, Konfigurator integracji
E – Serwer synchronizacji Mobilink i/lub SQLite
!
Elementy systemu takie jak Konsola zarządzająca, Konfigurator integracji czy
Serwer synchronizacji (replikacji) Mobilink/SQLite można instalować na jednym
fizycznym komputerze (tam gdzie pracuje baza danych SQL) lub w przypadku
większej organizacji na różnych komputerach, w zależności od potrzeb użytkownika.
W przypadku instalacji na różnych komputerach konieczne jest połączenie tych
komputerów lokalną siecią LAN. Na jednym komputerze (na którym zainstalowany
jest serwer SQL) musi znajdować się baza danych WF-Mag dla Windows i baza
danych Konsoli zarządzającej.
2.2. Konfiguracja systemu WF-Mag Mobile 2
12
Aby system WF-Mag Mobile 2 mógł pracować centrala Firmy musi być wyposażona
w system WF-Mag dla Windows w najnowszej wersji, w wariancie BIZNES, PRESTIŻ
lub PRESTIŻ PLUS.
2.2.1.
Tworzenie bazy danych Konsoli zarządzającej
Pierwszym krokiem po zainstalowaniu wszystkich komponentów systemu WF-Mag
Mobile 2 jest utworzenie bazy danych Konsoli zarządzającej na serwerze SQL, na
którym pracuje baza danych WF-Mag dla Windows.
Bazę danych tworzymy wykorzystując (podobnie jak w przypadku WF-Mag dla Windows) Administratora baz danych.
Administrator baz danych dostępny jest z Menu : Start – Programy – Asseco WAPRO
– WF-Mag Mobile 2 – Konsola zarządzająca – Administrator baz danych
Domyślnie podpowiadana jest nazwa bazy danych: MAGMOBILE
W Administratorze baz danych uzupełniamy również (tak jak w przypadku WF-Mag
dla Windows) dane licencyjne.
2.2.2.
Konfigurator integracji
Po pomyślnym utworzeniu bazy danych Konsoli zarządzającej zamykamy Administratora baz danych i uruchamiamy aplikację Konfigurator integracji celem połączenia
bazy WF-Mag dla Windows z bazą Konsoli zarządzającej.
Konfigurator integracji dostępny jest z Menu: Start – Programy – Asseco WAPRO –
WF-Mag Mobile 2 – Konfigurator integracji
Po uruchomieniu Konfiguratora pokazuje się okno logowania z możliwością wpisania
hasła dostępu. (przy pierwszym uruchomieniu hasło jest puste)
Rysunek 4. Logowanie
Po zaakceptowaniu otwiera się okno Konfiguratora integracji.
13
Rysunek 5. Konfigurator integracji
Hasło dostępu możemy zmienić klikając Menu Aplikacja -> Zmień hasło.
Rysunek 6. Konfigurator integracji – zmiana hasła
Przechodzimy na zakładkę Bazy, gdzie przyciskiem Dodaj wybieramy serwer SQL oraz
bazę danych WF-Mag dla Windows i bazę danych Konsoli zarządzającej.
14
Rysunek 7. Konfigurator integracji – wybór baz
W oknie tym możemy również ustalić czasy automatycznej integracji baz danych. Na
rysunku widzimy wartości domyślne (zalecane). Minimalne czasy integracji to 5 minut. Pierwsze 2 procesy odpowiadają za wysyłanie danych z WF-Mag dla Windows do
Konsoli zarządzającej. Kolejne 2 procesy odpowiadają za wysyłanie danych
w przeciwną stronę.
Możemy również ustawić czas czyszczenia danych tymczasowych (bardzo ważna
operacja w przypadku dużych baz danych), oraz czas generowania raportów zamawianych przez pracowników mobilnych.
!
Ustawienie zbyt krótkich interwałów czasowych pomiędzy integracjami baz
danych może doprowadzić do znacznego obciążenia serwera SQL, co może przełożyć się bezpośrednio na wydajność pracy systemu WF-Mag dla Windows.
Przykładowo, jeśli ustawimy minimalne czasy integracji czyli 5 minut – dokumenty
wysłane z systemu mobilnego zostaną zapisane w WF-Mag dla Windows po 5 minutach od czasu wysłania z urządzenia mobilnego, podobnie aktualne dane
o stanach magazynowych, cennikach, kontrahentach czy rozrachunkach będą gotowe
do pobrania na urządzenie mobilne co 5 minut.
Ostatnia zakładka to logi błędów Konfiguratora integracji (opcja dla serwisantów
rozwiązania).
Po poprawnym połączeniu baz danych możemy wrócić na zakładkę Status i uruchomić
usługę automatycznej integracji danych.
15
Rysunek 8. Konfigurator integracji – uruchomienie usługi
!
Jeśli nie chcemy automatyzacji procesów integracyjnych, usługa może pozostać
wyłączona a integrację będziemy mogli przeprowadzać ręcznie z poziomu Konsoli
zarządzającej.
2.2.3.
Konsola zarządzająca
Po poprawnym połączeniu baz danych w Konfiguratorze integracji uruchamiamy
Konsolę zarządzającą.
Konsola dostępna jest z Menu: Start – Programy – Asseco WAPRO – WF-Mag Mobile 2
– Konsola zarządzająca
Rozwijamy przycisk „Opcje>>” znajdujący się w prawym dolnym rogu i wybieramy
serwer SQL na którym pracuje baza danych Konsoli zarządzającej MAGMOBILE.
System domyślnie proponuje użytkownika stworzonego automatycznie o nazwie
„AdminMobile” bez hasła. Dla tego domyślnego użytkownika możemy później wprowadzić dowolne hasło.
16
Rysunek 9. Logowanie – Konsola zarządzająca
Po zalogowaniu się należy przeprowadzić pierwszą integrację danych z systemem WFMag dla Windows. W Konsoli zarządzającej wybieramy Menu : Aplikacja – Ustawienia
integracji.
Rysunek 10. Ustawienia integracji
17
Następnie wybieramy przycisk Pobierz dane:
Rysunek 11. Pobierz dane
W tym momencie następuje pierwsze (inicjujące) pobranie danych z systemu WF-Mag
dla Windows. Proces ten może potrwać dłuższy czas w zależności od wielkości bazy
danych i wydajności serwera.
Po prawidłowym zakończeniu pierwszego procesu integracyjnego otrzymamy komunikat o konieczności wybrania Firmy w kontekście której chcemy pracować.
Po zatwierdzeniu komunikatu pokaże się lista Firm pobranych z systemu WF-Mag dla
Windows.
!
Aplikacja WF-Mag Mobile 2 może pracować tylko w obrębie jednej Firmy. Jeśli
chcielibyśmy pracować w ramach innej Firmy musimy w Konsoli zarządzającej
przełączyć się na wybraną Firmę. Należy jednak pamiętać, że sprawdzana będzie
ilość licencji mobilnych w obrębie całej instalacji.
Po wybraniu Firmy w Konsoli zarządzającej pozostaje tylko ustawić liczbę pracowników mobilnych (zmiana funkcji z centralnej na mobilną), wybrać magazyny
i kasy, przypisać kontrahentów do pracownika, ustalić parametry pracy, numerację
dokumentów i uprawnienia. Dokładny opis w dalszej części podręcznika.
18
2.2.4.
Serwer synchronizacji
Kolejny krok to konfiguracja synchronizacji (replikacji) urządzeń mobilnych z bazą
konsoli. W zależności od typu używanych urządzeń wybieramy odpowiedni konfigurator. By zapewnić działanie wszystkich platform należy zainstalować dwie usługi synchronizacyjne. Na jednym serwerze może działać równolegle dowolna ilość usług
synchronizacyjnych obu typów, jednak każda musi używać odrębnego portu TCP.
Dostępne narzędzia dla poszczególnych platformo:
Konfigurator Mobilink – rozwiązanie dla urządzeń PDA i Netbook.
Konfigurator Synchronizacji SQLite – rozwiązanie dla urządzeń z systemem Android.
2.2.4.1 Konfigurator Mobilink
Konfiguracja Mobilink dostępna jest z Menu: Start – Programy – Asseco WAPRO –
WF-Mag Mobile 2 – Serwer Mobilink
Mobilink pozwala połączyć bazę Konsoli zarządzającej MAGMOBILE z aplikacją
mobilną na platformach PDA, netbooku.
W tym celu wybieramy opcję dodaj serwer:
Rysunek 12. Konfigurator Mobilink
Podczas standardowej instalacji parametry do konfiguracji, które należy wskazać to
serwer oraz baza danych Konsoli zarządzającej, pozostałe elementy pozostawiamy
bez zmian:
19
Rysunek 13. Konfigurator Mobilink – podstawowe parametry
W przypadku pozostawienia pustych pól Użytkownik i Hasło, usługa połączy się z
serwerem SQL za pomocą uwierzytelniania windows. W przypadku braku aktywności
tej metody, należy podać użytkownika serwera i hasło.
Po wskazaniu serwera oraz bazy danych, możemy zapisać konfigurację, co skutkuje
uruchomieniem usługi serwera synchronizacji (replikacji) Mobilink. Poprawna konfiguracja jest potwierdzona komunikatem:
Rysunek 14. Konfigurator Mobilink – komunikat z poprawnym stworzeniem usługi.
Administratorzy systemu mogą zmieniać standardowe parametry dostosowując Mobilinka do standardów bezpieczeństwa przyjętych w firmie. Dodatkowe parametry,
które możemy określić to:

Logowanie do MS-SQL - w jaki sposób Mobilink ma się podłączyć do bazy
danych

Nazwa usługi – pozostawienie pustego pola spowoduje wprowadzenie nazwy
domyślnej SQLANYe_Mobilink.

TCP Port – możliwość zmiany portu na inny niż standardowy 2440. Ikona S
obok pola z wpisanym numerem portu to możliwość sprawdzenia czy wybrany port jest wolny dla utworzenia usługi mobilink.
Do celów serwisowych rozwiązania bardzo ważne jest pole „Parametry logu” –
domyślnie wartość pola jest pusta. Przy takim ustawieniu log Mobilinka zajmuje bardzo mało miejsca i zawiera tylko niezbędne informacje. Jeśli chcemy mieć pełną informację odnośnie pracy serwera Mobilink konieczne jest wprowadzenie w to pole
20
następującego ciągu znaków: „crs” Wówczas dostępna jest pełna informacja serwisowa ale plik logu Mobilinka może być bardzo duży.
Zakładka Operacje służy do zatrzymania/restartu/uruchomienia ponownego serwera.
Tam również możemy podejrzeć log z informacjami na temat pracy serwera Mobilink.
Status serwera informujący o zatrzymaniu, uniemożliwi replikację urządzeń mobilnych.
Rysunek 15. Serwer synchronizacji Mobilink
!
Komunikat oznajmiający o niepoprawnym uruchomieniu usługi, może być spowodowany zajętym przez inną usługę portem TCP, powieloną nazwą usługi w
systemie lub problemem z zapisem logu we wskazanej lokalizacji.
Rysunek 16. Serwer synchronizacji Mobilink – problem z uruchomieniem
21
2.2.4.2 Konfigurator Synchronizacji SQLite
Konfiguracja synchronizacji SQLite jest bardzo zbliżona do powyżej opisanej konfiguracji usługi Mobilink. Dostępna jest z Menu: Start – Programy – Asseco WAPRO – WFMag Mobile 2 – Serwer Synchronizacji SQLite
Usługa SQLite pozwala połączyć bazę Konsoli zarządzającej MAGMOBILE z aplikacją
mobilną na platformie Android.
W tym celu wybieramy opcję dodaj:
Rysunek 17. Konfigurator Synchronizacji SQLite
Pole nazwa jest odpowiedzialne za dwa parametry – nazwę konfiguracji oraz rozszerzoną nazwę usługi synchronizacyjnej. Pozostawienie pustego pola spowoduje
wprowadzenie nazwy domyślnej AssecoWaproSQLite.MAGMOBILE. Jeżeli jest to
kolejna usługa synchronizacji to należy zmienić nazwę konfiguracji, co będzie miało
również przełożenie na zmianę nazwy usługi.
Kolejny parametry do konfiguracji, które należy wypełnić to:

serwer (domyślnie localhost) oraz port serwera SQL (domyślnie 1433), port
serwera można sprawdzić za pośrednictwem Konfiguratora SQL (dostępny w
menu start – ASSECO WAPRO – Konsola – Konfigurator SQL),

baza danych Konsoli zarządzającej

port do podłączenia urządzeń mobilnych z systemem android (domyślnie jest
to 2450).
22
TCP Port – możliwość zmiany portu na inny niż standardowy 2450. Przycisk sprawdź
obok pola z wpisanym numerem portu to możliwość sprawdzenia czy wybrany port
jest wolny dla utworzenia usługi. Jeżeli port będzie zajęty program zapyta czy nadać
kolejny wolny numer portu. Ustawiony port należy uwzględnić podczas wprowadzania
konfiguracji do urządzenia.
Lokalizacja pliku wykonywalnego wirtualnej maszyny java wypełnia się automatycznie, ale jest też możliwość ręcznego przekonfigurowania ścieżki.
Istotne jest prawidłowe wskazanie pliku java, ponieważ usługa korzysta z tego komponentu. Do współpracy z serwerem synchronizacji zalecana jest wersja Java 1,7.
Taka wersja jest dostarczana przez instalator w przypadku stwierdzenia jej braku.
Rysunek 18. Konfigurator Synchronizacji SQLite – podstawowe parametry
Po wskazaniu serwera oraz bazy danych, możemy zapisać konfigurację, co skutkuje
uruchomieniem usługi serwera synchronizacji SQLite.
Każda zmiana konfiguracji wiąże się z usunięciem oraz ponownym dodaniem parametrów konfiguracyjnych dla usługi.
Przycisk uruchom umożliwia ręczne uruchomienie usługi. Gdy usługa jest już uruchomiona przycisk zmienia właściwość na zatrzymaj i umożliwia zatrzymanie usługi.
W celu np. wykonania aktualizacji systemu. Status serwera informujący o zatrzymaniu, uniemożliwi replikację urządzeń mobilnych.
23
Tryb uruchomienia usługi pozostawiamy na automatyczny lub w nowszych systemach
możemy skorzystać z opcji (opóźnione uruchamianie) co pozwala na wstrzymanie
usługi do czasu uruchomienia serwera SQL.
Rysunek 19. Serwer synchronizacji SQLite - uruchomienie
!
Komunikat oznajmiający o niepoprawnym uruchomieniu usługi, może być spowodowany zajętym przez inną usługę portem TCP, powieloną nazwą usługi w
systemie lub problemem z zapisem logu we wskazanej lokalizacji. Konfigurator
oznacza nieprawidłowe lub niewypełnione pola, na które należy zwrócić uwagę
podczas weryfikacji parametrów.
Problem może również dotyczyć nieprawidłowego działania komponentu java,
wielokrotnej jego instalacji lub nieprawidłowym wskazaniu pliku wykonywalnego
java.exe.
24
2.3. Instalacja aktualizacji
!
WF-Mag Mobile 2 będzie współpracował tylko i wyłącznie z WF-Mag dla Windows w tej samej wersji głównej (7.9x.x). Aktualizację systemu należy przeprowadzać razem z aktualizacją WF-Mag dla Windows.
Kolejność aktualizacji należy wykonać w poszczególnych etapach:
1.
2.
3.
Replikacja wszystkich dokumentów z urządzeń mobilnych.
Replikacja wszystkich dokumentów z Konsoli zarządzającej do WF-Mag dla
Windows.
Wszystkie dokumenty na urządzeniach przenośnych i w Konsoli zarządzającej powinny otrzymać status poprawnej wysyłki, oznaczone
czyli poprawnie zapisane w WF-Mag dla Windows. Dokumenty ze statusem oczekującym
należy zaktualizować przez ręczną wysyłę i odbiór danych
między bazami, za pomocą funkcji z menu Aplikacja -> Ustawienia integracji
4.
5.
6.
7.
8.
->Wyślij i odbierz dane
Wykonanie archiwum bazy Mag WIN.
Wykonanie archiwum bazy Konsoli zarządzającej.
Rozłączenie w Konfiguratorze integracji powiązania: Baza Mag WIN i Baza
Konsoli zarządzającej. Podczas rozłączania należy wyłączyć mechanizm śledzenia zmian, potwierdzając poniższy komunikat:
Zatrzymanie usług Mobilink i serwera synchronizacji SQLite.
Odinstalowanie wszystkich komponentów mobilnych: Konsola zarządzająca,
Konfigurator integracji, Serwer Mobilink, WF-Mag Mobile 2 dla PDA oraz dla
Windows. Wersja dla systemu Android, w obrębie wersji bezpłatnych, aktualizuje się automatycznie.
9. Instalacja wszystkich nowych komponentów dla nowej wersji.
10. Aktualizacja bazy Konsoli zarządzającej do nowej wersji.
11. Ponowne połączenie w Konfiguratorze integracji baz danych WF-Mag dla
Windows i Konsoli zarządzającej.
12. Ponowna replikacja danych na urządzenia mobilne (może być konieczne ponownie wprowadzenie danych konfiguracyjnych na urządzeniu).
25
3. KONSOLA ZARZĄDZAJĄCA WF-MAG MOBILE 2
Konsola zarządzająca WF-Mag Mobile 2 służy do kontroli pracy pracowników mobilnych. W Konsoli zarządzającej nadajemy uprawnienia, decydujemy o sposobie
numeracji dokumentów mobilnych i tworzymy plany wizyt. W bazie danych Konsoli
zarządzającej możliwy jest podgląd dokumentów wysyłanych z aplikacji mobilnej oraz
danych przychodzących z systemu WF-Mag dla Windows.
System podzielony jest na części (nazywane zamiennie modułami) – podział ten
odwzorowany jest na pasku menu. Dodatkowo wprowadzono menu podręczne
z ikonami pozwalające na szybkie docieranie do wybranych widoków i funkcji systemu.
Rysunek 20. Konsola zarządzająca
Aplikacja
 Parametryzacja aplikacji
 Logi integracji
 Logi błędów integracji
 Ustawienia integracji
 Instalacja aplikacji mobilnej
 Wybierz magazyny
 Wybierz firmę
 Koniec
Kartoteki






Kartoteki podstawowe
Kartoteki produktowe
a) Centralna kartoteka produktów
b) Kategorie produktów
c) Jednostki
d) Rodzaje produktów
e) Rodzaje cen
Kartoteki kontrahentów
a) Kontrahenci
b) Klasyfikacje
c) Grupy cenowe
d) Formy płatności
Kartoteki magazynowe
a) Magazyny
b) Produkty w magazynie
c) Listingi
Kartoteki związane z pracownikiem
a) Pracownicy
b) Role administracyjne
Pozostałe kartoteki
a) Firmy
b) Województwa
26
c) Kasy
 Centralna kartoteka produktów
 Kartoteka związana z produktami
 Kontrahenci
 Kartoteki związane z kontrahentami
 Magazyny
 Produkty w magazynie
 Kartoteki związane z magazynami
 Pracownicy
 Kartoteki związane z pracownikiem
Kontrola PH
 Trasówki
 Przegląd wizyt
 Logi replikacji
 Ostatnia udana replikacja
Dokumenty
 Dokumenty handlowe
 Dokumenty magazynowe
 Dokumenty zamówień
 Dokumenty finansowe
 Rozrachunki
 Numeracja dokumentów
Pomoc
 Wiadomości do pracowników
 O programie
Oznaczenie ikon na pasku zadań
- Wstecz. Wróć do poprzedniego okna
- Dalej. Przejdź do następnego okna
- Ustawienia integracji
- Kartoteki podstawowe
- Kartoteki produktowe
27
- Kartoteki kontrahentów
- Kartoteki magazynowe
- Kartoteki związane z pracownikiem
- Definicja prasówek
- Przegląd wizyt
- Logi replikacji
- Parametry aplikacji
- Numeracja dokumentów
- Logi integracji
- Wiadomości do pracowników
- Zmiana zakresu okresu pracy
- Koniec pracy, zamykanie aplikacji
28
Gdy wybrana zostanie jedna z opcji menu, wyświetlany ekran podzielony jest na
sekcje. Panel nawigatora znajduje się po lewej stronie okna aplikacji, po prawej
okno/okna widoków. Nawigator pozwala na szybkie i łatwe wyszukanie żądanego
widoku poprzez wybór parametrów lub poprzez listę opcji o strukturze drzewiastej.
Pasek
narzędzi
Okno przeglądu
danych
Rok i miesiąc,
którego dotyczą dane
Zakładki
z
danymi
szczegółowymi
Panel
nawigatora
Użytkownik
Login użytkownika
Rysunek 21. Nawigacja
Dostęp do poszczególnych modułów aplikacji uzyskujemy klikając w wybraną opcję
menu. Spowoduje to rozwinięcie listy opcji właściwych dla danego modułu.
29
Rysunek 22. Rozwijanie dostępnych opcji
3.1. Funkcjonalność listy
Menu kontekstowe
Klikając prawym przyciskiem myszy w programie na widok dowolnej listy pojawia się
okno kontekstowe, w którym widoczne są następujące opcje:
Rysunek 23. Menu kontekstowe
Kolumny – pozwala wykonywać operacje związane z kolumnami listy
Pokaż/Ukryj – zawiera zbiór wszystkich kolumn znajdujących się na liście (znaczek
obok kolumny oznacza jej widoczność), klikając nazwę kolumny powodujemy jej
ukrycie lub pojawienie się
Kolumny użytkownika – pozwala dodać / usunąć własną kolumnę
Ukryj puste kolumny – w przypadku, gdy w kolumnie nie zostaną wstawione żadne
wartości, taka kolumna może być ukryta.
30
Zapisz aktualny układ - zapisuje aktualny układ kolumn jako domyślny, podczas
kolejnego uruchomienia modułu automatycznie wczytany zostanie ostatni zapisany
układ kolumn
Przywróć układ domyślny – przywraca domyślny układ kolumn, tym samym usuwając
zapisany przez użytkownika układ
Przywróć układ indywidualny - przywraca zapisany przez użytkownika układ kolumn
Zapisz układ domyślny – zapisuje układ przygotowany przez użytkownika jako układ
domyślny
Zaawansowane – powoduje wyświetlenie okna z zaawansowanymi opcjami dotyczącymi kolumn w liście
Objaśnienia – wyświetla objaśnienia znaczenia kolumn oraz znaków graficznych na
wybranej liście
Eksport - pozwala na eksport danych do pliku zewnętrznego w formatach html, cvs,
xls
Kopiuj – kopiuje zawartość listy do pamięci (skrót klawiszowy Ctrl+C), skopiowaną w
ten sposób listę można później wkleić do dowolnego programu MS Windows na przykład Excel (zazwyczaj za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V)
Odśwież – odświeża zawartość listy danymi z bazy danych
Statystyka – wyświetla statystyki dotyczące zawartości listy (ilość różnych wystąpień
w każdej kolumnie oraz ilość wystąpień każdego elementu)
Szukaj – otwiera okno wyszukiwania elementów listy. Wyszukiwanie jest możliwe
jedynie w przypadku gdy lista jest posortowana po którejś z kolumn i dotyczy danych
w tej kolumnie
Sortowanie – wyświetla dialog, w którym można określić dokładne sortowanie listy po
wielu kolumnach
Filtr – zawiera elementy związane z filtrowaniem zawartości listy
Filtruj – wyświetla okno, w którym można określić dokładne warunki filtrowania zawartości listy
Wyczyść filtr – czyści wszystkie filtry zdefiniowane dla listy
Zastosuj filtr po odświeżaniu – jeżeli opcja jest zaznaczona powoduje zachowanie
filtru po odświeżeniu danych z bazy
Drukowanie – zawiera polecenia związane z wydrukiem zawartości listy
Ustawienia strony - Ustawienia strony
Podgląd – Podgląd wydruku
Drukuj – Drukuj
31
3.2. Szybkie menu listy
W prawym górnym narożniku każdej listy znajduje się zestaw przycisków zwany
szybkim menu listy. Zawiera ono najczęściej wykonywane na liście operacje, które są
w ten sposób łatwo dostępne dla użytkownika.
Zawartość tego menu zmienia się w zależności od tego w jakim trybie znajduje się
lista. Szybkie menu może wyglądać na przykład tak:
Wartości liczbowe podane w formacie X/Y prezentują liczbę wierszy po zastosowaniu
filtra oraz całkowitą liczbę wierszy w liście. Pozwala to na szybkie zorientowanie się
w ilości analizowanych danych.
Objaśnienie działania przycisków:
Odświeżenie zawartości listy (
Wyszukuje element w liście (
Filtruje zawartość listy (
)
Czyści wszystkie filtry (
)
)
)
3.3. Filtrowanie listy
Wybierając
z menu podręcznego listy mamy możliwość szybkiego przefiltrowania
zawartości listy.
Rysunek 24. Filtrowanie listy po kolumnie
Filtr można wybrać spośród dostępnych na liście lub wpisać własny – na bieżąco
będzie wyszukiwany najbardziej pasujący wpis na liście dostępnych elementów
w kolumnie. Przyciski dostępne u dołu panelu umożliwiają sortowanie zawartości listy
oraz kasowanie filtru.
Istnieje również możliwość filtrowania listy po wielu kolumnach jednocześnie.
Do okna filtrowania można dostać się przez menu kontekstowe [Filtr -> Filtruj]
lub poprzez szybkie menu listy.
32
Rysunek 25. Okno filtrowania listy
Określenie warunku dla filtru polega na wybraniu kolumny spośród dostępnych
w liście, określeniu operatora logicznego oraz wpisania żądanej wartości filtru.
Wciskając przycisk z plusem na oknie filtrowania można dodawać kolejne filtry dla
listy. Wszystkie zdefiniowane warunki łączone są łącznikiem logicznym „i”.
3.4.Grupowanie kolumn w liście
Lista posiada funkcjonalność polegającą na grupowaniu wierszy zawierających identyczne
wartości
oraz
obliczanie
agregacji
dla
kolumn
liczbowych
w pogrupowanych wierszach. Zawartość listy po wybranej kolumnie można pogrupować używając menu kontekstowego listy: Kolumny -> Zaawansowane.
Po wykonaniu grupowania w wybranej kolumnie istnieje możliwość podglądu agregacji wartości liczbowych w pozostałych kolumnach w każdej z grup, która powstała.
Klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnę zawierającą wartość numeryczną
w grupie można wybrać jeden z rodzajów prezentacji agregacji:
Wybierając z menu kontekstowego listy [Kolumny -> Zaawansowane...] mamy
dostęp do konfiguracji wszystkich informacji dotyczących kolumn listy. Dla niektórych
kolumn można ustawić takie parametry jak:

Widoczność kolumny

Szerokość kolumny

Określić czy kolumna jest kolumną zamrożoną

Szerokość kolumny zamrożonej

Określić czy ma zostać włączone grupowanie po kolumnie

Wyrównanie zawartości kolumny
3.5.Menu Aplikacja
3.5.1.
Parametryzacja aplikacji
W tym miejscu określamy wartości parametrów pracy użytkowników systemu mobilnego. Możemy to zrobić centralnie na cały system, na firmę lub na pracownika. Program sprawdza jaką wartość ma parametr zdefiniowany na pracownika, jeśli nie ma
takiej wartości szuka wartość na firmę, a jeśli nie ma na firmę, korzysta z wartości
zdefiniowanej na cały system.
33
ID Opis
Funkcja
1
Parametr określa po jakim czasie na urządzeniu
mają być skasowane trasówki
Parametr określa możliwość zarządzania trasówkami
przez pracowników mobilnych. Bez zatwierdzania –
trasówki zatwierdza tylko Konsola zarządzająca,
Tylko na dzisiejszy dzień – pracownik ma możliwość
zatwierdzić trasówkę tylko na dzisiejszy dzień,
Wszystkie trasówki – trasówki mogą być zatwierdzane automatycznie po replikacji bez konieczności
zatwierdzania ich w Konsoli zarządzającej
Parametr określa godzinę pierwszej wizyty na trasówce
Parametr określa odstęp w minutach między kolejnymi wizytami. Po wykorzystaniu zakresu dnia wizyty będą planowane z dniem kolejnym.
Parametr określa jednostkę w jakiej możliwy jest
zapis dokumentu
2
3
4
5
6
Ile dni trasówki mają być przechowywane na urządzeniu mobilnym.
Automatyczne zatwierdzanie trasówek (bez zatwierdzania, tylko na
dzisiejszy dzień, wszystkie trasówki)
Początkowa godzina planowana na
trasówce w formacie HH:MM.
Odstęp w minutach pomiędzy kolejnymi godzinami planowanymi na
trasówce
Sposób zapisywania pozycji dokumentu (w wybranej jednostce magazynowania, w bazowej jednostce
magazynowania)
Domyślne miejsce wystawienia faktury pobieraj z kontrahenta [TAK/NIE]
8
Dostępność informacji o cenie zakupu
[TAK/NIE]
11
Dokładność (liczba miejsc po przecinku) z jaką ewidencjonowana jest ilość
Możliwość sprzedaży poniżej stanu
12
13
Widzialność obcych rozrachunków na
urządzeniu mobilnym
14
Czas w dniach przechowywania dokumentów na urządzeniu mobilnym
16
Blokuj możliwość wystawienia zamówień od klientów z blokadami finansowymi
Możliwość sprzedaży poniżej cen
zakupu
Możliwość wyboru cen z cennika
17
18
19
20
21
22
Możliwość ręcznej zmiany ceny na
dokumencie
Możliwość ręcznej zmiany rabatu na
dokumencie
Wyświetlanie okna logowania podczas
uruchamiania aplikacji
Kontrola stanu licznika samochodu
Parametr określa skąd system ma pobierać domyślne miejsce wystawienia faktury. TAK – pobrana
miejscowość kontrahenta, NIE – miejxsce wystawienia zgodne ze sprzedawcą.
Parametr określa czy pracownik na urządzeniu mobilnym ma dostęp do cen zakupu. A w konsekwencji
również do zysku na zamówieniu czy raportów
uwzględniających ceny zakupu
Parametr określa ilość miejsc po przecinku z jaką
ewidencjonowana jest ilość
Parametr określa czy pracownik będzie mógł wystawić dokument WZ powyżej ilości dostępnej w WFMag dla Windows. Dokumenty z przekroczonym
stanem będą czekały w konsoli na uzupełnienie
stanów w systemie centralnym.
Parametr określa czy na urządzeniu mobilnym będą
wszystkie rozrachunki związane z przypisanymi
kontrahentami czy tylko wygenerowane z systemu
mobilnego
Parametr określa kiedy system ma automatycznie
usunąć poprawnie zapisane dokumenty w systemie
WF-Mag dla Windows
Parametr określa czy system ma zablokować wystawianie zamówień dla klientów z blokadami finansowymi
Parametr określa czy pracownik może sprzedawać w
cenach poniżej ceny zakupu
Parametr określa czy pracownik może wybierać ceny
z cennika
Parametr określa czy pracownik może dokonywać
ręcznej zmiany ceny na dokumencie
Parametr określa czy pracownik może dokonywać
ręcznej zmiany rabatu na dokumencie
Parametr określa czy system ma wymagać każdorazowego logowania się do aplikacji
Parametr określa czy system ma kontrolować licznik
samochodu przy rozpoczęciu i zakończeniu dnia
34
24
25
26
27
Lista sposobów konwersji stawek VAT
na odpowiadające im litery (np. 23,A;
7,B; 0,C; 3,D)
Sposób wykonywania kopii bazy po
wizycie (0-wykonuj automatycznie,
1-pytaj czy wykonać, 2-nie rób kopii
Określa czy ma być robiona kopia
bazy danych do pamięci RAM urządzenia każdorazowo po wystawieniu
dokumentu
Gdzie zapisywane będą kopie bazy
danych (1-RAM, 2-SD, 3-RAM i SD)
28
Brak kontroli trasówek [TAK/NIE]
29
Sekwencja rozpoczynająca odczytany
kod kreskowy
Sekwencja kończąca odczytany kod
kreskowy
Sposób sortowania pozycji na dokumencie
Automatyczne przypisywanie kontrahentów do pracowników
Automatyczna rezerwacja na zamówieniu od odbiorcy
Edytując nowy dokument automatycznie wyświetlaj tylko towary na
stanie
Określa, czy w przeglądach dokumentów pokazywać na drzewku nieaktywnych pracowników [TAK/NIE]
Sposób sortowania jednostek miary
30
31
32
33
34
35
36
37
Możliwość dodawania nowych dokumentów z poziomu listy
38
Minimalna liczba wpisanych znaków
do automatycznego filtrowania list
(klienci, produkty, produkty w dokumencie)
Wyłączenie elementów graficznych
rysowania list (dla wersji PDA)
39
40
Sposób sortowania listy produktów
41
Kolorowanie wierszy kontrahentów z
nierozliczonymi lub przeterminowanymi rozrachunkami na liście kontrahentów
42
Obsługa wielopoziomowych kategorii
produktowych [TAK/NIE] (dla wersji
Android)
35
Parametr określa domyślną listę sposobu konwersji
stawek VAT, używane jedynie przy konfiguracji
drukarek fiskalnych
Parametr określa sposób wykonywania automatycznej kopii bazy danych dla urządzeń PDA z systemem
Windows Mobile.
Parametr określa czy system ma robić automatyczna
kopię bazy danych po wystawieniu dokumentu dla
urządzeń PDA z systemem Windows Mobile.
Parametr określa miejsce docelowe tworzenia bazy
danych, dla urządzeń PDA z systemem Windows
Mobile. Pod pojęciem SD określona jest dowolna
karta zewnętrzna
Parametr określa czy system ma pozwolić na brak
kontroli trasówek wtedy trasówki nie musza być
zatwierdzane i wizyty można wykonywać bezpośrednio z kartoteki klientów.
Znacznik poprzedzający odczyt kodu kreskowego prefix
Znacznik kończący odczyt kodu kreskowego - surfix
Parametr określa w jakiej kolejności zostaną wydrukowane pozycje na dokumencie
Parametr decyduje o przypisaniu do kontrahenta
pracownika, który go dodał.
Parametr do zmiany rezerwacji na zamówieniach z
automatycznej na ręczną
Domyślne włączenie wyświetlania tylko towarów
będących na stanie, przy każdym wyborze pozycji na
dokument.
Możliwość wyłączenia widoczności dokumentów
pracowników nieaktywnych
W jakiej kolejności mają być ułożone jednostki,
podczas edycji asortymentu.
Parametr udostępnia wystawianie dokumentów
bezpośrednio z listy dokumentów. Wystawianie
inicjuje się przez wybór typu dokumentu.
Określenie po jakiej ilości znaków po wpisaniu następuje automatyczne filtrowanie.
Parametr usprawniający pracę na urządzeniach
starszego typu. Wyłącznie dla urządzeń PDA z systemem Windows Mobile.
Decyduje o kolejności wyświetlenia pozycji dokumentu. Wybór sortowania alfabetycznego zostanie
automatycznie ograniczony do domyślnego (wg.
kolejności dodawania) przy większej ilości artykułów.
Widok przeterminowanych i nierozliczonych płatności
bezpośrednio w liście kontrahentów czerwonym bądź
niebieskim kolorem. Parametr znacznie obciąża
wydajność przy dużych ilościach przypisanych do
użytkownika kontrahentów.
Zmienia mechanizm filtrowania artykułów z kategorii
płaskich na kategorie wielopoziomowe.
44
47
49
50
51
52
53
Czy wyświetlać w podsumowaniu
dokumentu zamówienia wartości
atrybutów [TAK/NIE] (dla wersji
Android)
Kontrola rodzaju oraz maksymalnej
ilość dni płatności, zgodne z wartością płatności domyślnej dla kontrahenta. Pozostaje możliwość zmiany
na formę - gotówka 0 dni [TAK/NIE]
Zastosuj minimalny narzut przy
zamówieniu [Tak/Nie]
Zastosuj minimalny narzut przy
sprzedaży [Tak/Nie]
Maksymalny rabat na pozycji dokumentu może być zwiększony o wartość w % [-1 - brak kontroli; 0 - brak
możliwości zwiększenia rabatu; większe od 0 - % wielkość oznaczająca o
ile można obniżyć rabat względem
rabatu z ceny wybranej z cennika]
Maksymalny rabat na nagłówku
dokumentu może być zwiększony o
wartość w % [-1 - brak kontroli; 0 brak możliwości zwiększenia rabatu;
większe od 0 - % wielkość oznaczająca o ile można obniżyć rabat względem rabatu kontrahenta]
Możliwość ręcznego zapisu lokalizacji
GPS kontrahenta [TAK/NIE];
54
Możliwość zapisu lokalizacji GPS
wizyty: 1-Opcjonalna, 2Automatyczna, 3-Cykliczna;
55
Interwał czasu (w minutach) uruchamiana lokalizacji GPS podczas
wizyty (w przypadku gdy wartość
parametru 54 = Cykliczna)
3.5.2.
Wyświetlenie atrybutu w podsumowaniu dokumentu.
Parametr blokuje również możliwość edycji domyślnej formy płatności kontrahenta. Podczas wystawiania dokumentu, możemy zmienić formę płatności
wyłącznie na gotówkę. Zakres dni dla płatności nie
może być przekroczony powyżej domyślnej ilości dni
dla płatności.
Blokuje wystawienia zamówienia przy przekroczeniu
minimalnego narzutu na pozycji dokumentu
Blokuje sprzedaż przy przekroczeniu minimalnego
narzutu na pozycji dokumentu
Domyślnie parametr jest zdezaktywowany (wartość 1). Wartość 0 uniemożliwia zwiększenie rabatu
ponad wartość domyślnego rabatu kontrahenta.
Ustawienie wartości liczbowej umożliwia przekroczenie o ustawioną wartość rabatu ponad domyślny
rabat kontrahenta.
Domyślnie parametr jest zdezaktywowany (wartość 1). Wartość 0 uniemożliwia zwiększenie rabatu
ponad wartość domyślnego rabatu kontrahenta.
Ustawienie wartości liczbowej umożliwia przekroczenie o ustawioną wartość rabatu ponad domyślny
rabat kontrahenta.
Domyślnie parametr jest wyłączony (wartość - NIE).
Uruchomienie parametru umożliwia zapisanie parametrów geolokalizacji kontrahenta, który będzie
wykorzystany podczas weryfikacji lokalizacji wizyt.
Domyślnie – wartość „Opcjonalna” (1). Parametr
decyduje w jaki sposób będzie zapisana pozycja GPS
podczas wizyty. Zapis jest możliwy w karcie kontrahenta, zakładce adres. Wartość ‘Opcjonalna’ umożliwia zapis podczas wizyty, zaplanowanej wcześniej w
kalendarzu. Wartość ‘Automatyczna’ pododuje automatyczną próbę zapisania pozycji po rozpoczęciu
wizyty. W przypadku braku możliwości wykonania
pomiaru, zostaje wyświetlony komunikat informacyjny. Wartość parametru ‘Cykliczna’, wykonuje cykliczny pomiar lokalizacji w odstępach zdefiniowanych parametrem 55.
Definiuje odstępy pomiędzy wykonanymi pomiarami
lokalizacji w trakcie wizyty.
Logi integracji
Moduł umożliwia przegląd logów integracji. Jest to część serwisowa rozwiązania,
służąca administratorom systemu lub służbom serwisowym.
36
Logi integracji możemy przeglądać
w podziale na:

Typy integracji

Kierunki integracji

Magazyny
Przeglądając logi integracji możemy
poruszać się po panelu nawigatora, lub
poprzez wybór opcji z listy
Rysunek 26. Logi integracji
W logach z przebiegu integracji zawarte są informacje o numerze sesji integracyjnej,
typie integracji oraz jej kierunku, dacie i rozmiarze integracji w sensie ilości przetwarzanych rekordów danych. Dodatkowo w polu "Informacje dodatkowe” przedstawione
zostały dokładne ilości przetwarzanych danych w poszczególnych etapach przetwarzania każdego komunikatu.
Oznaczenia stosowane w polu "Informacje dodatkowe" :
START - oznaczenie początku integracji dla danej sesji
INS - liczba rekordów, która została utworzona, np. INS=200
UPD - liczba rekordów, która została zmieniona, np. UPD=10
ERR - liczba rekordów błędnych, które nie będą już więcej przetwarzane, np. ERR=10
SUS - liczba rekordów z powiązaniami do nieistniejących innych danych, np.
SUS=10. Rekordy te oczekują aż brakujące powiązania zostaną uzupełnione i dopiero
wtedy zostaną przetworzone.
DDU - liczba rekordów zdeduplikowanych, np. DDU=0. Spośród zdublowanych rekordów wybierany jest zawsze ten ostatni do dalszego przetwarzania.
DEL - liczba rekordów oznaczonych do usunięcia, np. DEL=0
SYNCH - liczba rekordów zsynchronizowanych ze sobą, np. SYNCH=1200
UNSYNCH- liczba rekordów rozsynchronizownych, np. UNSYNCH=20
STOP - oznaczenie końca integracji dla danej sesji
3.5.3.
Logi błędów integracji
Moduł umożliwia przegląd logów błędów integracji. Jest to część serwisowa rozwiązania, służąca administratorom systemu lub służbom serwisowym.
37
Logi błędów integracji możemy
przeglądać w podziale na:

Typy błędów integracji

Magazyny

Rodzaje błędów integracji
Rysunek 27. Logi błędów integracji
Logi błędów integracyjnych zawierają dokładny opis błędów lub problemów jakie
pojawiły się w czasie integracji poszczególnych komunikatów.
Podstawowe informacje tam zawarte to typ błędu (wewnętrzny i zewnętrzny), numer
sesji integracyjnej w której błąd wystąpił, firma, magazyn, komunikat i rodzaj błędu.
Rodzaje błędów i ich znaczenie jest następujące:
Błędny - rekordy oznaczone takim statusem nie będą zaimportowane do systemu, nie będą też ponownie przetwarzane ze względu na brak wymaganych informacji.
Poczekalnia - rekordy nie przeszły ze względu na powiązania do nieistniejących
innych danych. Rekordy te oczekują aż brakujące powiązania zostaną uzupełnione i wtedy zostaną ponownie przetworzone.
Duplikat - rekordy zdublowane, nie będą ponownie przetwarzane
Brak funkcjonalności - rekordy nie przetworzone z powodu braku takiej funkcjonalności w danej wersji systemu
Błąd nieznany - nieprzewidziany błąd integracyjny
3.5.4.
Ustawienia integracji
38
Przegląd ustawień integracji.
Rysunek 28. Ustawienia integracji
W tym miejscu kontrolowane i nadzorowane są procesy integracyjne między bazą
WF-Mag dla Windows i bazą Konsoli zarządzającej. Mamy tu możliwość ręcznej integracji danych (przyciski Pobierz i Wyślij oraz Wykonaj pojedynczą akcję).
Przycisk „Wyczyść dane tymczasowe” używany jest w przypadku wyraźnego zmniejszenia wydajności pracy systemu WF-Mag dla Windows. Czyści on bazę danych pozwalając serwerowi na wydajniejszą pracę.
Przycisk „Odblokuj procesy” to funkcja serwisowa pozwalająca odblokować procesy,
które z przyczyn niezależnych od użytkownika zostały zablokowane (np. błędy serwera bazy danych).
Na rysunku widoczna jest również „Lista akcji” – inaczej lista procesów integracji
automatycznej oraz dat i czasów ostatniego wykonania danego procesu. Automatyzację procesów uruchamiamy Konfiguratorem integracji omówionym w części Konfiguracja systemu WF-Mag Mobile 2.
3.5.5.
Instalacja aplikacji mobilnej
Z poziomu konsoli możemy instalować / aktualizować aplikację mobilną.
39
W górnej części okna widnieje lista dostępnych instalacji/aktualizacji. Instalować
można tylko wersję, która jest zgodna z wersją konsoli czyli jeśli konsola ma wersję
7.40.0 to możemy zainstalować tylko tą aplikację mobilną, która też ma taki sam
numer wersji.
Zakładka w dolnej części okna zawiera listę z ostatnimi udanymi replikacjami użytkownika mobilnego ( w celach poglądowych, kto kiedy się ostatnio aktualizował).
Rysunek 29. Okno instalacji (aktualizacji) aplikacji mobilnej
Aby wykonać proces instalacji/ aktualizacji aplikacji mobilnej należy:
1. Podłączyć urządzenie mobilne poprzez USB
2. Zaznaczyć wersję, którą chcemy instalować/ aktualizować
3. Wybrać przycisk ‘Instaluj/ aktualizuj”
3.5.6.
Wybierz magazyny
Widok ten umożliwia wybór magazynu. Od tej chwili wszystkie dokumenty będą dotyczyć tego wybranego magazynu lub magazynów.
Możemy wybrać jeden lub klika magazynów zaznaczając je w polach wielokrotnego
wyboru i klikamy „Wybierz magazyn” -> „Wybierz wybrane magazyny”. Jeśli chcemy
wybrać wszystkie magazyny klikamy na „Wybierz magazyn” -> „Wybierz wszystkie
magazyny”.
40
W tym miejscu
wybieramy
magazyny
Rysunek 30. Wybór magazynu
3.5.7.
Wybierz firmę
To okno umożliwia wybór firmy. System umożliwia pracę wyłącznie w kontekście
jednej firmy. Aby to zrobić ustawiamy się na wybranej firmie i klikamy „Wybierz
firmę”. Niebieska kropka w pierwszej kolumnie zmieni się w zielony znacznik.
41
Rysunek 31. Wybór firmy
Dla każdej firmy możemy skonfigurować nagłówek i stopkę wydruku.
W tym celu klikamy na „Konfiguracja wydruków” i uzupełniamy Nagłówek i Stopkę.
Rysunek 32. Nagłówek i stopka
42
3.5.8.
Numeracja dokumentów
Istotną częścią działania każdej firmy jest obieg dokumentów rejestrujących wykonywane operacje — magazynowe, finansowe, handlowe. W celu szybkiej i jednoznacznej identyfikacji dokumenty są numerowane, zaś numery te są nadawane
według pewnych, ustalonych reguł. W przypadku aplikacji WF-Mag Mobile 2 należy
pamiętać aby numeracja dokumentów generowanych przez system mobilny była
różna od numeracji dokumentów w systemie WF-Mag dla Windows. Dokument o tym
samym numerze co istniejący dokument w WF-Mag dla Windows zostanie zwrócony
do systemu mobilnego ze statusem błędnym.
Numer dokumentu składa się na ogół z dwuliterowej sygnatury i oznaczenia cyfrowego, np. FV 0012/2008/DEV. Sygnatura związana jest z przeznaczeniem dokumentu,
np. FV oznacza „Fakturę”. Oznaczenie cyfrowe przechowuje zazwyczaj kolejny numer
dokumentu, oraz informację o dacie wystawienia, oraz numer zewnętrzny pracownika wystawiającego dokument. Poniżej opisane zostały znaki z jakich może być zbudowany szablon numeru.
Sposób numerowania w systemie WF–Mag Mobile 2 Konsola zarządzająca dla danej
Firmy ustala się niezależnie dla każdego rodzaju dokumentów — magazynowych,
handlowych, finansowych, zamówień - korzystając z wydzielonej funkcji Aplikacja
Wybierz firmę  Numeracja dokumentów  Ustaw numerację
Rysunek 33. Numeracja dokumentów dla firmy
Ustawiając numerację dla dokumentów danej kategorii np. dokumentów handlowych
decydujemy o domyślnych ustawieniach:
43
Rysunek 34. Numeracja dokumentów handlowych
Sposobie numeracji:
Automatyczna - W tym przypadku dokumenty otrzymują automatycznie kolejne numery, a program kontroluje poprawność numeracji. Numer jest nadawany w momencie zatwierdzania, użytkownik nie może go zmieniać
Ręczna - Jeśli ustawiona jest numeracja ręczna, to w pole Numer dokumentu możemy wpisać dowolną wartość. W tym przypadku kontrola poprawności numeracji zależy całkowicie od użytkownika.
Numeracji w ramach magazynów i kas - Opcja ma zastosowanie w firmie wielomagazynowej.
Zależna - W związku z możliwością włączania do numeru dokumentu identyfikatora
magazynu, istnieje możliwość rozdzielnej numeracji dokumentów tzn. dla każdego
magazynu będzie indywidualny początek numeracji(wartość parametru: „Zależna” od
magazynu),
Niezależna - lub łączna (wartość parametru: „Niezależna” od magazynu) numeracja
wystawianych dokumentów. W tym przypadku dokumenty będą otrzymywać kolejne
numery bez względu na magazyn, w którym je wystawiono.
Parametr ten ma analogiczne działanie w przypadku kas, odnosi się wówczas do
dokumentów finansowych.
Ustawiając numerację dokumentów np. dokumentów handlowych, a dokładnie Faktur
decydujemy o:
Rysunek 35. Numeracja faktur
Sposobie numeracji:
Domyślna – sposób numeracji proponowany przez program dla wszystkich dokumentów jednego rodzaju; np. dla wszystkich faktur
Automatyczna - dokumenty danego rodzaju będą numerowane automatycznie bez
względu na ustawienia domyślne. Sposób ten zabiera możliwość ręcznej (dowolnej)
zmiany numeru dokumentu na urządzeniu mobilnym
44
Ręczna – ten sposób numeracji wymusza ręczne numerowanie dokumentów wybranego typu
Sposobie numeracji w ramach magazynów i kas - Opcja ma zastosowanie
w firmie wielomagazynowej:
Zależna - W związku z możliwością włączania do numeru dokumentu identyfikatora
magazynu, istnieje możliwość rozdzielnej numeracji dokumentów tzn. dla każdego
magazynu będzie indywidualny początek numeracji(wartość parametru: „Zależna” od
magazynu),
Niezależna - lub łączna (wartość parametru: „Niezależna” od magazynu) numeracja
wystawianych dokumentów. W tym przypadku dokumenty będą otrzymywać kolejne
numery bez względu na magazyn, w którym je wystawiono.
Parametr ten ma analogiczne działanie w przypadku kas, odnosi się wówczas do
dokumentów finansowych.
Okresie numeracji:
Ciągła - cały szablon numeru dokumentu musi być zdefiniowany przez użytkownika.
W tym przypadku licznik nie będzie zerowany aż do momentu rozpoczęcia nowego
okresu rozliczeniowego
Roczna - program automatycznie dodaje do szablonu numeru rok wystawienia dokumentu, np. „2008”. Licznik będzie zerowany po upływie każdego roku kalendarzowego.
Miesięczna - program automatycznie dodaje do szablonu numeru miesiąc i rok
wystawienia dokumentu, np. „09/2008”. Licznik będzie zerowany po upływie każdego
miesiąca.
Kartoteki  Pracownicy  Numeracja dokumentów  Ustaw pierwszy wolny numer
ustawia pierwszy wolny numer auto numeracji dla wybranego pracownika w danym
okresie
Szablon numeru - Może być konstruowany z następujących elementów:
# - symbolizuje cyfrę w numerze dokumentu. Liczba znaków „#” oznacza liczbę cyfr
numeru dokumentu (np. # # # # pozwala na ewidencję dokumentów od 0001 do
9999). Numerator może być pominięty — dokumenty nie będą wówczas numerowane.
@ - symbolizuje miesiąc. Musi zawierać koniecznie 2 znaki (@@), w innym przypadku (np. @ lub @@@) sygnalizowany jest błąd. Symbol miesiąca może być pominięty
w definicji numeru.
$ - symbolizuje rok. Musi zawierać 2 lub 4 znaki, w innym przypadku (np. $$$)
sygnalizowany jest błąd. Symbol roku może być pominięty w definicji numeru.
* - oznacza symbol magazynu lub kasy. Liczba gwiazdek powinna odpowiadać liczbie
znaków w symbolu magazynu / kasy (najczęściej 2 lub 3). Symbol ten może być
użyty w numeracji niezależnie od ustawienia opcji Numeracja dokumentów w obrębie
magazynów / kas, może też być pominięty w definicji numeru. Symbole magazynu
i kasy pobierane są z WF-Mag dla Windows.
^^^ - symbolizuje numer zewnętrzny pracownika wystawiającego dokument. Symbol ten to Kod pracownika (ostatnie znaki) z Konsoli zarządzającej.
Sposób numerowania w WF–Mag Mobile 2 Konsola zarzadzająca, każdemu z pracowników można ustalić niezależnie dla każdego rodzaju dokumentów — magazynowych,
handlowych, finansowych, zamówień - korzystając z wydzielonej funkcji Kartoteki 
Pracownicy  Numeracja dokumentów.
Dodatkowo istnieje przegląd numeracji dokumentów, gdzie można podejrzeć numerację dla każdego z poziomów (System, Firma, Pracownik). Funkcja ta dostępna jest
poprzez menu: Dokumenty  Numeracja dokumentów.
45
3.5.9.
Koniec
Zamyka aplikację.
3.6.
Kartoteki
!
Kartoteki związane z asortymentem są w całości pobierane z systemu WF-Mag
dla Windows. Nie ma możliwości edycji tych danych, usuwania ani dodawania
nowych. Kartoteki te mają jedynie charakter informacyjny.
3.6.1.
Centralna kartoteka produktów
Kartoteka zawierająca dane wszystkich asortymentów. Możemy tu przejrzeć dane
o towarach ze wszystkich magazynów pobranych z systemu WF-Mag dla Windows.
Rysunek 36. Centralna kartoteka produktów
3.6.2.
Kategorie produktów
Lista kategorii produktów
Rysunek 37.Kategorie produktów
3.6.3.
Jednostki
46
Lista jednostek w których sprzedawany jest asortyment.
Rysunek 38. Jednostki produktowe
3.6.4.
Rodzaje produktów
Lista rodzajów produktów.
Rysunek 39. Rodzaje produktów
3.6.5.
Rodzaje cen
Lista rodzajów cenników.
Rysunek 40. Rodzaje cen
47
3.6.6.
Kartoteki kontrahentowe, Kontrahenci
Widok służy do zarządzania bazą kontrahentów i kartotekami powiązanymi
z kontrahentami. W module tym przypisujemy pracowników mobilnych współpracujących z danymi kontrahentami.
Każdy pracownik musi mieć przypisanych do siebie Kontrahentów aby mógł wykonywać wizyty i generować dokumenty.
Przypisań możemy dokonać w dwóch miejscach:
Kartoteki >> Kontrahenci >> Zakładka ‘Pracownicy’, gdzie wybieramy Klienta
i przypisujemy do niego Pracowników.
Kartoteki >> Pracownicy >> Zakładka ‘Kontrahenci’, gdzie wywieramy Pracownika
i przypisujemy do niego Kontrahentów.
!
Dane kontrahentów są pobierane z systemu WF-Mag dla Windows ale pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą te dane edytować, mogą tworzyć
nowych Kontrahentów, natomiast nie mają możliwości usunięcia Kontrahenta
z systemu WF-Mag dla Windows.
Dane Kontrahentów zmienione/dodane z poziomu Konsoli zarządzającej lub
z poziomu aplikacji mobilnej będą nieodwracalnie zmienione/dodane w systemie WFMag dla Windows.
Rysunek 41. Kontrahenci
48
Aplikacja umożliwia wyświetlanie klientów w różnych podziałach:

Pracownicy – wyświetla listę wyboru z pracownikami, skąd możemy wybrać
pracownika, którego klientów chcemy przejrzeć

Klasyfikacja – wyświetla listę wyboru z klasyfikacją klienta

Grupy cenowe – wyświetla listę wyboru z grupami cenowymi

Formy płatności – wyświetla listę wyboru z formami płatności

Województwa – wyświetla listę wyboru z województwami
Z listy ikon zaznaczamy interesujący nas podział, z rozwiniętej listy wybieramy interesującą nas kategorię. Bez względu na sposób wyświetlania drzewka na każdym
poziomie mamy przycisk ‘Razem’, który wyświetla wszystkich klientów przypisanych
do danego poziomu.
W celu dodania nowego klienta wciskamy przycisk ‘Dodaj’, w celu zmiany danych
podświetlonego klienta wciskamy przycisk ‘Popraw’. W celu usunięcia podświetlonej
pozycji wciskamy ‘Usuń’.
Dla podświetlonego klienta możemy wyświetlić jego szczegółowe dane dotyczące
historii wizyt (przycisk ‘wizyty’).
Górna lista zawiera dane kontrahentów, a dolne zakładki szczegółowe dane dotyczące
pracowników przypisanych do danego kontrahenta, osób kontaktowych klienta, cen
indywidualnych oraz rachunków bankowych.
Dodawanie / Poprawianie danych kontrahenta
Po wybraniu przycisku ‘Dodaj’ pojawia się kreator umożliwiający dodanie nowego
kontrahenta.
W zakładce ‘Informacje podstawowe’ podajemy podstawowe dane dotyczące nazwy,
dane adresowe kontrahenta, informacje czy jest to odbiorca/dostawca i inne informacje takie jak np. wyróżnik Kontrahenta.
W zakładce ‘Dane handlowe’ podajemy dane dotyczące form płatności, limitu kupieckiego, blokady sprzedaży.
W zakładce ‘Inne’ podajemy uwagi i ostrzeżenia odnośnie klienta.
Aby poprawić dane w karcie kontrahenta wybieramy przycisk ‘popraw’ wówczas
udostępniona zostaje kartoteka kontrahenta. Po uzupełnieniu kartoteki akceptujemy
zmiany przyciskiem „Zapisz”.
49
Informacje podstawowe
Rysunek 42. Karta kontrahenta / Informacje podstawowe
W tej zakładce wprowadzamy dane teleadresowe, przypisujemy Klasyfikacje, Grupę
cenową oraz Status, zaznaczamy czy kontrahent to dostawca czy odbiorca. Pola
obowiązkowe to: Nazwa, Klasyfikacja, Grupa cenowa i Województwo.
Sekcja ‘Dane geolokalizacyjne’ umożliwia weryfikację oraz edycję danych niezbędnych do porównania miejsca wykonanej wizyty.
Dane handlowe
Rysunek 43. Karta kontrahenta / Dane handlowe
50
„Blokuj obrót magazynowy” – blokuje wystawianie dokumentów sprzedażowych
i magazynowych u tego klienta
„Blokowanie sprzedaży” - wybierając jedną z opcji poniżej decydujemy o tym czy:

klient nie będzie automatycznie zablokowany („nie blokuj”)

klient jest zablokowany („blokuj’)

klient zostanie automatycznie zablokowany gdy nie ureguluje zobowiązań
w terminie, czyli przez ilość dni w polu „powyżej dni po terminie”, niezależnie od ich kwoty („blokuj dla przeterminowanych należności”)

klient zostanie automatycznie zablokowany, gdy nie ureguluje zobowiązań
w terminie, czyli przez ilość dni w polu „powyżej dni po terminie”, o łącznej
kwocie powyżej podanej w polu „limit kupiecki” („dla przeterminowanych
należności powyżej limitu”)

klient zostanie automatycznie zablokowany, gdy jego zobowiązania finansowe przewyższają kwotę podaną w polu „limit kupiecki” („dla wszystkich
należności powyżej limitu”)

klient zostanie automatycznie zablokowany gdy jego zobowiązania finansowe
przewyższają kwotę podaną w polu „limit kupiecki” lub nie ureguluje zobowiązań w terminie, czyli przez ilość dni w polu „powyżej dni po terminie”
(„dla wszystkich należności powyżej limitu lub przeterminowanych”)
Wszystkie automatyczne blokady zostają zdjęte gdy klient ureguluje swoje należności.
„Limit kupiecki” - kwota zaległość w zapłacie za towar, powyżej której klient zostaje
zablokowany.
„Powyżej dni po terminie” - ilość dni, przez które klient powinien uregulować swoje
należności licząc od daty wystawienia dokumentu.
„Forma płatności” – domyślna forma płatności
„Termin płatności należności” / „Termin płatności zobowiązań” – domyślna ilość dni
do zapłaty należności lub zobowiązań
„Rabat/Narzut” - tu jak i w całej aplikacji przyjęta jest następująca konwencja.
Wpisana tu wartość jest procentem. Jeśli jest ona poprzedzona minusem oznacza
rabat, jeśli nie – narzut, np.: „-3” oznacza 3% rabatu, a „5” oznacza 5% narzutu.
„Płatnik” - jeśli klient nie jest samodzielnym płatnikiem, np.: jest oddziałem innego
kontrahenta, musimy zaznaczyć to w polu Płatnik. W celu wypełnienia tego pola
klikamy w
otworzy się wtedy okno zawierające listę kontrahentów, z której
wybierzemy właściwego. W tym przypadku na fakturach w polu „Nabywca” pojawi się
wybrany kontrahent – płatnik.
„Adres WWW” – adres strony www kontrahenta
„Email” – adres email kontrahenta
„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” – czy kontrahent wyraził zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
51
Inne
Rysunek 44. Karta kontrahenta / Inne
Zakładka służy do wpisania uwag oraz ostrzeżeń. Jeśli zostanie zaznaczone pole
„Pokazuj ostrzeżenie przy wyborze kontrahenta” wówczas przed wejściem do wizyty
z poziomu aplikacji mobilnej zostanie pokazany tekst wpisany do pola „Ostrzeżenie”.
Pozostałe przyciski:
Usuń - Usunięcie kontrahenta polega wyłącznie na usunięciu przypisań pracowników
do tego kontrahenta. Przez co nie jest on dostępny z poziomu aplikacji mobilnej. Jego
dane pozostają nadal w bazie.
Przegląd - Przycisk „Przegląd” umożliwia przegląd kartoteki klienta bez możliwości
edycji.
Wizyty – Przegląd historycznych wizyt zrealizowanych u kontrahenta. Okno omówione w rozdziale ‘przegląd wizyt’.
52
Kontrahenci – informacje szczegółowe
Zakładka „Pracownicy”
Lista pracowników mobilnych przypisanych do danego klienta. Takie przypisanie
skutkuje możliwością dodania klienta do trasówki, a co za tym idzie realizacją wizyt
u tego klienta przez przypisanych pracowników.
Rysunek 45. Kontrahenci / Dane szczegółowe / Pracownicy
Aby dodać pracownika, należy kliknąć na przycisk Dodaj, a następnie wybrać pracowników z listy i zaakceptować.
Aby usunąć pracownika, należy kliknąć „Usuń”. Można usunąć jednego pracownika
„Usuń bieżący wiersz” lub wielu, wybranych za pomocą
wybrane wiersze”.
Zakładka „Kontakty”
Lista osób kontaktowych, pracownicy klienta.
Rysunek 46. Kontrahenci /Dane szczegółowe / Kontakty
Aby dodać nowy kontakt do klienta klikamy na „Dodaj”.
53
, pozycji poprzez „Usuń
Rysunek 47. Karta Kontaktu
Pole obowiązkowe to „Imię” i „Nazwisko”.
Jeśli zaznaczymy pole „Kontakt domyślny”, osoba ta pokaże się jako domyślna
w polu „Obierający(a)” w nagłówku faktury.
Za pomocą tego ekranu możemy również edytować dane kontaktu (przycisk
„Popraw”) i przeglądać dane (przycisk „Podgląd”).
Aby usunąć osobę kontraktową należy kliknąć na przycisk „Usuń”.
Zakładka „Ceny indywidualne”
Rysunek 48. Kontrahenci /Dane szczegółowe / Ceny indywidualne
54
Rachunki bankowe
Rysunek 49. Kontrahenci /Dane szczegółowe / Rachunki bankowe
Aby dodać rachunek należy kliknąć na „Dodaj”.
Rysunek 50. Rachunek bankowy




55
„Nazwa banku” – nazwa banku (pole obowiązkowe)
„Numer konta” –numer rachunku bankowego. Pierwsze 10 cyfr (liczba kontrolna, numer banku i numer oddziału), cyfry te są automatycznie kopiowane do pola „Numer banku”. Gdy w „Numer rachunku” wpiszemy ostatnią 26
– tą cyfrę, z pola „Numer banku” zostaną usunięte dwie pierwsze cyfry
(liczba kontrolna) zostanie tylko numer banku i oddziału (8 cyfr). Pole to
stanie się nieedytowalne, znaki w nim zmienią kolor z czarnego na szary.
Będzie to oznaczać, że wpisany przez nas numer rachunku jest poprawny
pod względem zasad tworzenia numerów rachunków bankowych
„Rachunek domyślny” - jeśli zaznaczymy to pole, to na liście rachunków
rachunek będzie traktowany jako domyślny
„Opis” – opis rachunku
3.6.7.
Klasyfikacje
Lista zawiera słownik klasyfikacji klienta
Rysunek 51. Kontrahenci / Klasyfikacja
3.6.8.
Grupy cenowe
Lista grup cenowych.
Rysunek 52. Kontrahenci / Grupy cenowe
Do każdej grupy cenowej przypisany jest domyślny rabat/narzut, preferowana cena.
3.6.9.
Formy płatności
Lista form płatności z domyślnym terminem spłaty
Rysunek 53. Kontrahenci / Formy płatności
56
3.6.10. Kartoteki magazynowe, Magazyny
Lista magazynów z możliwością wyboru magazynu
Rysunek 54. Lista magazynów
3.6.11. Produkty w magazynie
Widok zawiera listę wszystkich asortymentów przypisanych do magazynu wybranego
w polu „Wybierz magazyn”
Rysunek 55. Produkty w magazynie
Rysunek 56. Produkty w magazynie
W zakładce „Ceny produktu” podane są ceny dla każdej z grup cenowych.
57
W zakładce „Jednostki produktu” podane są jednostki w jakich dany produkt występuje wraz z mnożnikiem pomiędzy nimi, oraz oznaczeniem czy jest to domyślna jednostka zakupu, domyślna jednostka sprzedaży, czy domyślna jednostka magazynowania.
3.6.12. Listingi
Określenie „Listingi” to nic innego jak „Listy zaznaczonych artykułów” w systemie WFMag dla Windows. Aby dać możliwość ograniczenia ilości asortymentów przesyłanych
do systemu mobilnego (innego niż ograniczenie magazynowe) użyte zostały „Listy
zaznaczonych artykułów”.
W WF-Mag dla Windows oprócz możliwości stworzenia listy zaznaczonych artykułów
można również określić czy taka lista będzie widoczna przez system mobilny.
!
Założenie „Listy zaznaczonych artykułów” w WF-Mag dla Windows i zaznaczenie
jej jako dostępnej w systemie mobilnym skutkuje ograniczeniem liczby asortymentu przesyłanego na urządzenie mobilne do liczby określonej w „Liście zaznaczonych artykułów”, niezależnie od przypisanych magazynów. Innymi słowy na
urządzenie mobilne przesyłane są tylko asortymenty znajdujące się na „Listach
zaznaczonych artykułów” mimo że w Konsoli zarządzającej daliśmy dostęp do
całego magazynu.
Jeśli korzystamy z listingów należy pamiętać o aktualizowaniu ich w przypadku
nowych asortymentów wprowadzanych do systemu WF-Mag dla Windows.
W górnej części okna znajduje się lista listingów, a w dolnej lista produktów należących do danego listingu.
Rysunek 57. Listingi
58
3.6.13. Kartoteki związane z pracownikami, Pracownicy
Moduł ten umożliwia parametryzację kartoteki pracownika, ustawienia ról i uprawnień
poszczególnym pracownikom, przypisania domyślnej kasy i magazynu.
Rysunek 58. Pracownicy
„Popraw” – pozwala na poprawienie nazwy pracownika, zaś w przypadku pracowników mobilnych wybranie kasy domyślnej i magazynu do raportowania.
W momencie wybrania jakiegoś magazynu do raportowania jeśli nie istnieje przypisanie takiego magazynu do pracownika (zakładka „magazyny”), zostaje on przypisany
automatycznie do pracownika. Identyczna sytuacja jest z kasami. Magazyn do raportowania to odpowiednik domyślnego magazynu z systemu WF-Mag dla Windows.
Rysunek 59. Pracownicy
59
„Usuń” – usuwa bezpowrotnie pracownika, powoduje jego deaktywację w Konsoli
zarządzającej, więcej dany pracownik nie będzie mógł być użytkownikiem Konsoli
zarządzającej i systemu mobilnego.
„Podgląd” – umożliwia przegląd danych pracownika
„Zmień firmę” – umożliwia zmianę firmy. Taki pracownik otrzymuje funkcje dezaktywowany (więcej nie będzie mógł mieć przypisanych funkcji w tej firmie). W nowej
firmie automatycznie tworzony jest nowy pracownik o takiej samej nazwie i takich
samych uprawnieniach.
„Ustaw funkcje pracowników” – jeśli pracownik nie ma przypisanej funkcji (centralny
/ mobilny) ustawia funkcję na żądany typ. Funkcje mobilną przypisujemy pracownikom w terenie pracującym na urządzeniach przenośnych. Funkcje centralną możemy
przypisać pracownikom używającym Konsoli zarządzającej.
!
Bez przypisania funkcji – „mobilna”, pracownik nie będzie mógł się replikować
z urządzenia mobilnego. Liczba licencji mobilnych sprawdzana jest również z liczbą
pracowników z funkcją „mobilna”. Innymi słowy jeśli Firma posiada wykupioną
licencję na 5 stanowisk mobilnych, w kartotece pracowników w Konsoli zarządzającej tylko 5 pracowników będzie mogło mieć ustawioną funkcję „mobilna”. I tylko
tych 5 pracowników będzie mogło replikować dane z urządzenia przenośnego.
!
Nadanie funkcji odbywa się tylko raz w systemie. Jeśli się pomylimy lub będziemy chcieli zmienić funkcję, możliwe to będzie tylko przez dezaktywowanie
(usunięcie) danego pracownika z listy i przydzielenie funkcji innemu pracownikowi.
Funkcji raz nadanej nie można już zmienić.
„Wizyta” - otwiera okno przeglądu wizyt dokonanych przez danego pracownika
„Numeracja dokumentów” – otwiera okno ustawiania numeracji dokumentów przypisanej do tego pracownika
!
Kolumna Login zawiera login pracownika niezbędny do zalogowania się
aplikacji mobilnej.
do
Kolumna Kod zawiera numer zewnętrzny pracownika w oknie Konfiguracja  Replikacja na urządzeniu mobilnym.
Zakładka „Role
Zakładka pozwala na nadawanie i zdejmowanie ról pracownikom. Rola to zbiór
uprawnień, definiowany w Kartotece „Role administracyjne”.
Role pełnią bardzo ważną funkcję w przypadku Firm z dużą ilością pracowników
podzielonych na działy lub grupy. Aby nie nadawać tych samych uprawnień wszystkim pracownikom po kolei – możemy zdefiniować Rolę np. Handlowcy i przydzielić ją
wszystkim pracownikom. Jeśli chcemy indywidualnie modyfikować uprawnienia
pracowników, łatwiej będzie tylko nanieść poprawki niż definiować wszystkie
uprawnienia. Rola podpowiada uprawnienia ale zawsze mamy możliwość zmiany
indywidualnej na pracowniku.
60
Rysunek 60. Pracownicy / Role
Zakładka „Uprawnienia przypisane do pracownika”
Zakładka umożliwia modyfikację uprawnień jako wyjątków od roli.
Rysunek 61. Pracownicy / Uprawnienia
Zaznaczenie oznacza nadanie uprawnienia, pusta wartość to odebranie uprawnienia.
Zakładka „Listingi”
W tej zakładce możemy przeglądać listingi przypisane do pracownika, czyli „Listy
zaznaczonych artykułów” pobrane z Systemu WF-Mag dla Windows i oznaczone jako
dostępne w systemie mobilnym.
Rysunek 62. Pracownicy / Listingi
Aby dać możliwość ograniczenia ilości asortymentów przesyłanych do systemu mobilnego (innego niż ograniczenie magazynowe) użyte zostały „Listy zaznaczonych
artykułów”.
61
W WF-Mag dla Windows oprócz możliwości stworzenia listy zaznaczonych artykułów
można również określić czy taka lista będzie widoczna przez system mobilny.
!
Założenie „Listy zaznaczonych artykułów” w WF-Mag dla Windows i zaznaczenie
jej jako dostępnej w systemie mobilnym skutkuje ograniczeniem liczby asortymentu przesyłanego na urządzenie mobilne do liczby określonej w „Liście zaznaczonych artykułów”, niezależnie od przypisanych magazynów. Innymi słowy na
urządzenie mobilne przesyłane są tylko asortymenty znajdujące się na „Listach
zaznaczonych artykułów” mimo że w Konsoli zarządzającej daliśmy pracownikowi
dostęp do całego magazynu.
Jeśli korzystamy z listingów należy pamiętać o aktualizowaniu ich w przypadku nowych asortymentów wprowadzanych do systemu WF-Mag dla Windows.
Zakładka „Kontrahenci”
Zakładka służy do przypisania pracownikowi kontrahentów, z którymi ma współpracować. Bez takiego przypisania nie będzie możliwa praca w systemie mobilnym.
Rysunek 63.Pracownicy / Kontrahenci
Zakładka „Magazyny”
Rysunek 64. Pracownicy / Magazyny
W zakładce przypisujemy pracownikowi magazyny, w obrębie których będzie mógł
pracować
62
i wystawiać dokumenty. Możemy również zaznaczyć magazyny „tylko do odczytu”,
wtedy nie będzie możliwe wystawianie dokumentów z takiego magazynu a jedynie
podgląd stanów i cenników.
Jeżeli pracownik mobilny ma wybrany magazyn do raportowania w górnym oknie,
magazyn ten automatycznie wprowadzi się w tym miejscu. Ponadto system nie
pozwoli odpisać od pracownika magazynu, który jest magazynem do raportowania.
Magazyn do raportowania to domyślny magazyn użytkownika z systemu WF-Mag dla
Windows, chyba że w konsoli zostanie to zmienione.
Zakładka „Kasy”
Rysunek 65. Pracownicy / Kasy
Zakładka służy do przypisania pracownikowi kas. Jeżeli pracownik mobilny ma
wybraną kasę domyślną w górnym oknie, kasa ta automatycznie zaczyta się w tym
miejscu. Ponadto system nie pozwoli nam odpisać od pracownika kasy, która jest
kasą domyślną.
Zakładka „Parametry”
Rysunek 66. Pracownicy / Parametry
W tej zakładce zmieniamy wartość poszczególnych parametrów dla konkretnego
pracownika. Wtedy w kolumnie poziomu definicji pokaże się wartość „Pracownik”.
Sposób definiowania parametrów omówiony jest w rozdziale Aplikacja / Parametryzacja aplikacji.
63
3.6.14. Kartoteki związane z pracownikami, Role administracyjne
Rysunek 67. Role administracyjne
Role pełnią bardzo ważną funkcję w przypadku Firm z dużą ilością pracowników
podzielonych na działy lub grupy. Aby nie nadawać tych samych uprawnień wszystkim pracownikom po kolei – możemy zdefiniować Rolę np. Handlowcy i przydzielić ją
wszystkim pracownikom. Jeśli chcemy indywidualnie modyfikować uprawnienia pracowników, łatwiej będzie tylko nanieść poprawki niż definiować wszystkie uprawnienia. Rola podpowiada uprawnienia ale zawsze mamy możliwość zmiany indywidualnej
na pracowniku.
3.6.15. Pozostałe kartoteki
- Firmy
Lista firm
- Województwo
Lista województw.
- Kasy
Lista kas. Aby ustawić domyślną kasę należy kliknąć „Ustaw kasę jako domyślną”, wówczas kasa ta będzie pojawiała się jako domyślna.
Rysunek 68. Lista kas
64
3.7.Ankiety
Moduł ankiet w systemie WF-Mag Mobile 2 umożliwia zbieranie różnego rodzaju informacji z rynku, przez to dostarcza niezbędnych informacji ułatwiających podjęcie
strategicznych decyzji dotyczących sprzedaży.
Ankiety możemy zastosować w skierowaniu pytań bezpośrednio do klienta lub uzyskaniu odpowiedzi na interesujące nas pytania od handlowca odwiedzającego punkt
sprzedaży.
3.7.1.
Uprawnienia do ankiet
Za pomocą uprawnień określamy dostęp do nowego typu dokumentu, jakim jest
ankieta. Ustawienia znajdują się w menu Kartoteki ->Kartoteki związane z pracownikiem -> Role administracyjne. W wybranej roli należy dodać wszystkie typy działań
związane z dokumentem Ankiety.
Włączamy dostęp do wszystkich operacji dla roli przypisanej użytkownikom mobilnym
jak również użytkownikom centralnym. Domyślnie dostęp do ankiet jest wyłączony
dla wszystkich ról.
3.7.2.
Przygotowanie ankiety
W celu przygotowania ankiety należy wybierać menu Ankiety -> Definicja ankiety.
W górnej części ekranu znajduje się Definicja ankiet. W tym miejscu dodajemy ankietę za pomocą przycisku Dodaj lub w przypadku powielania możemy skorzystać z
funkcji Kopiuj.
65
Dodanie nowej definicji polega na wprowadzeniu nazwy ankiety. Opcjonalnie możemy
ustawić okres ważności. „Data od” określa czas, od kiedy ankieta będzie dostępna dla
użytkownika mobilnego. „Data do” decyduje, kiedy ankieta zniknie z listy ankiet do
wypełnienia, ale też po tym okresie, zatwierdzona ankieta zniknie z listy ankiet w
konsoli zarządzającej, będzie do niej dostęp wyłącznie w menu wyników.
3.7.3.
Hierarchia ankiety
Hierarchia ankiety określa kolejność oraz zależność pytań ankiety. Budowę hierarchii
rozpoczynamy od wprowadzenia pierwszego pytania.
66
Po zatwierdzeniu pytania pojawia się ono na liście ze znakiem wykrzyknika, co oznacza, że pytanie nie jest kompletne, nie posiada jeszcze zestawu odpowiedzi.
67
Podczas





dodawania odpowiedzi mamy możliwość określenia jej typu. Do wyboru są:
Jeden z wielu – oznaczenie tylko jednej odpowiedzi
Wiele z wielu – dowolna liczba odpowiedzi zaznaczona na liście
Tekst – odpowiedź będzie polegała na uzupełnieniu treści
Wartość – wartość liczbowa określająca odpowiedź
Tak/Nie – wybór wartości logicznej tak lub nie
Następnie wskazujemy nazwę dla odpowiedzi (wyjątkiem jest typ Tekst, który nie
posiada nazwy), opcjonalnie można wprowadzić wartość domyślną, czyli odpowiedź,
która będzie domyślnie wypełniona.
Dla typów jeden z wielu, wiele z wielu oraz tak/nie możliwa do określenia wartość
domyślna to parametr 0 oznaczający odpowiedź niezaznaczoną lub 1 oznaczający
domyślnie zaznaczoną odpowiedź.
Każdą odpowiedź możemy rozbudować o kolejne pytania w zależności od wybrania
lub przypadku niewybrania odpowiedzi. W przypadku rozbudowy o kolejny poziom
pytań, poprawne zakończenie budowy hierarchii wymaga użycia obu przypadków,
następującego po wybraniu i niewybraniu odpowiedzi.
68
W powyższym przykładzie, w przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” wyświetli się
dodatkowe pytanie z możliwością wyboru produktów. W przypadku wybrania odpowiedzi „nie” rozwinie się pytanie o konkurencję oraz możliwości oznaczenia odpowiedzi.
69
Zbudowana hierarchia jest możliwa do zmiany kolejności zarówno przestawiając kolejność pytań jak również odpowiedzi. Służą do tego celu zielone strzałki „Do góry”
oraz „Do dołu”. Możliwość modyfikacji zostaje zablokowana po zatwierdzeniu ankiety.
Zakładka „Kontrahenci” umożliwia przypisanie ankiety do wybranych kontrahentów.
Po przypisaniu ankieta będzie dostępna podczas wizyty w kontekście wybranego
kontrahenta.
Zakładka „Pracownicy przypisani do ankiety” umożliwia przypisanie pracowników do
ankiet pracowniczych. Tego typu ankiety służą do pobierania informacji od pracowników.
70
3.8.Kontrola PH
3.8.1.
Trasówki
Moduł umożliwia kontrolę tras planowanych przez pracowników mobilnych poprzez
zatwierdzanie planów tras, dodawanie nowych na przyszłe dni, usuwanie nieakceptowanych oraz kopiowanie istniejących na przyszłe dni. Kontroler posiada szereg
użytecznych informacji na temat planowanych wizyt. Ma możliwość podglądu wszystkich elementów planowanej trasy, takich jak:

Liczba wizyt

Lista klientów do odwiedzenia w danym dniu

Planowane godziny odwiedzin klientów

Planowany początek oraz koniec dnia pracy PH

Wizyty historyczne
Aby mieć możliwość przeglądania trasówek jednego, lub kilku wybranych pracowników, należy zaznaczyć ich w nawigatorze z lewej strony - w oknie widoku wyświetlona zostanie lista trasówek. W górnej części okna widoku ukazana jest lista trasówek
z czasem rozpoczęcia pierwszej i ostatniej zaplanowanej na dany dzień wizyty.
- klient został dodany
po zatwierdzeniu trasówki
- pokaż wybranych pracowników
- usuń wszystkie
zaznaczenia
- trasówka zatwierdzona
- trasówka niezatwierdzona
Rysunek 69. Trasówki
71
!
Jeśli w parametrach systemu lub pracownika opcja Brak kontroli trasówek zaznaczona jest na TAK (domyślnie), zatwierdzanie i tworzenie trasówek nie jest
wymagane. Tworzą się one automatycznie i maja charakter informacyjny a nie
kontrolny.
Aby dodać trasówkę klikamy na przycisk „Dodaj”. Możemy dodać trasówkę na jeden
dzień lub na wiele dni. Trasówkę możemy usunąć (przycisk „Usuń”) tylko gdy nie jest
zatwierdzona.
W momencie gdy dodamy nagłówek trasówki (z datą), możemy dodać do niej klientów. W zakładce ‘Pozycje do trasówek’ klikamy na „Dodaj” i otrzymujemy listę kontrahentów.
Rysunek 70. Dodawanie kontrahenta do trasówki
Kontrahentów wybieramy za pomocą zaznaczenia
. Ustawiamy „Godzinę planowaną”. W przypadku gdy zaznaczymy kliku kontrahentów pierwszy z nich otrzyma ustawioną godzinę, następni kolejną w odstępach ilości minut zapisanych
w „Krok w minutach”. Zostaną oni dodani w kolejności numerów ID rosnąco.
Jeśli chcemy zmienić godzinę lub dodać uwagi klikamy na przycisk „Popraw”.
Z trasówki możemy usunąć kontrahenta (jednego albo kliku zaznaczonych), jeżeli
trasówka nie została jeszcze zatwierdzona.
Wizyty – przycisk umożliwia przegląd historycznych wizyt pracownika. Omówiony
został w rozdziale przeglądu wizyt
Trasówkę należy jeszcze zatwierdzić przyciskiem „Zatwierdź”, (jeżeli nie jest ustawione automatyczne zatwierdzanie trasówek). Jeżeli trasówka nie zostanie zatwierdzona
Przedstawiciel handlowy nie będzie mógł tego dnia pracować. Możemy zatwierdzić
trasówkę na jeden dzień, na wybrane
go pracownika.
3.8.2.
dni, albo na zadany okras czasu u wybrane-
Przegląd wizyt
Moduł ten umożliwia weryfikowanie aktywności/skuteczności poszczególnych pracowników mobilnych. W oknie nawigatora należy wybrać pracownika którego wizytę
chcemy obejrzeć, jeśli zaznaczymy opcję wszyscy, uzyskamy przegląd wszystkich
wizyt.
72
W górnej części okna znajduje się lista tras (dni) zrealizowanych przez danego
pracownika, łącznie z dziennym podsumowaniem efektywności jego pracy.
W dolnym oknie ukazani są wszyscy kontrahenci z zaznaczonego dnia z datą wizyty,
planowaną godziną odwiedzin, godziną rozpoczęcia wizyty, godziną zakończenia
wizyty, nazwą klienta.
Rysunek 71. Przegląd wizyt
Szczegóły wizyty możemy przejrzeć klikając na „Szczegóły wizyty”. Można zobaczyć
szczegóły jednej wizyty, wybranych
wizyt albo wszystkich wizyt (opcja domyślna).
Szczegóły są dostępne dla zatwierdzonych wizyt, przed weryfikacją należy zatwierdzić
przeprowadzoną wizytę.
73
3.8.3.
Szczegóły wizyty
Rysunek 72. Szczegóły wizyty
Okno jest podzielone na trzy części. W górnej znajduje się lista wizyt. W środkowej –
uporządkowane w zakładki wszystkie dokumenty stworzone podczas danej wizyty,
a w dolnej pozycje dokumentu wybranego w części środkowej. Każdy dokument może
być oznaczony:
Lista wizyt zawiera informacje dotyczące godziny planowanej wizyty, godziny jej
faktycznego rozpoczęcia i zakończenia, dane odnośnie wizytowanego klienta, ilości
wystawionych dokumentów oraz ich sumy netto i brutto.
74
3.8.4.
Wyniki geolokalizacji wizyty
Przeprowadzone pomiary szerokości geograficznej podczas wykonanej wizyty są automatycznie porównywane z parametrami zapisanymi w danych kontrahenta.
Wyniki weryfikacji jak również współrzędne geograficzne są widoczne w końcowych
kolumnach szczegółów wizyty.
3.8.5.
Logi replikacji
Okno przedstawia dane dotyczące replikacji. Informuje m.in. o dacie replikacji, czasie
trwania jej poszczególnych etapów, starcie, zakończeniu, rodzaju połączenia oraz
informacji o urządzeniu mobilnym, które się replikuje.
Każda replikacja posiada oznaczenie odnośnie typu replikacji (replikacja całościowa,
replikacja z urządzenia na serwer, replikacja z serwera na urządzenie).
Rysunek 73. Logi replikacji
75
3.8.6.
Ostatnia udana replikacja
Okno prezentuje dane dotyczące ostatniej udanej replikacji każdego z pracowników
mobilnych. Dzięki temu widzimy kiedy ostatnio pracownik się replikował. W tym
miejscu również można sprawdzić, na jakiej wersji aplikacji mobilnej pracują nasi
pracownicy.
Rysunek 74. Ostatnia udana replikacja
76
3.9. Dokumenty
Moduł umożliwia przegląd (w oddzielnych widokach) dokumentów handlowych, magazynowych, zamówień, finansowych, rozrachunków w podziale na:

pracowników, którzy je wystawili

magazyny

typu dokumentów

statusy

klasyfikacje

grupy cenowe

formy płatności (tylko faktury)

województwa

kasy (tylko dokumenty finansowe)

rodzaje rozrachunków (tylko rozrachunki)
Rysunek 75. Dokumenty
Widoki dokumentów zawierają trzy listy: listę nagłówków dokumentów (górna lista),
listę pozycji dokumentów (w zakładce) oraz listę błędów dokumentów (w zakładce).
Każdy dokument posiada status:
77
!
W Konsoli zarządzającej nie można edytować, dodawać ani usuwać żadnych
dokumentów. Jest tu tylko podgląd dokumentów i ich statusy oraz informacje o
błędach na dokumentach.
Rysunek 76. Wyślij ponownie
!
Opcja „Wyślij ponownie” służy wyłącznie do wymuszenia ponownej wysyłki
dokumentu, po poprawieniu błędu typu zduplikowanej numeracji lub braku
asortymentu na stanie.
78
3.10.
Zestawienia
Moduł zestawień umożliwia wygenerowanie rankingu najlepszych handlowców lub
zestawienia dokumentów z wykonanych wizyt.
Rysunek 77. Zestawienia
Po wyborze zestawienia, mamy możliwość wskazania zakresu dat uwzględnionego na
raporcie oznaczając dolną i górną wartość parametrem „Include this value”. Parametr
„No lower Bound” oraz „No upper Bound”, wyłączają zakres dolny lub górny, zdejmując ograniczenie zakresu dat. Przycisk „Finish” zatwierdza konfigurację.
Rysunek 78. Zakres zestawienia
79
Rysunek 79. Prezentacja raportu
Zestawienie wizyt poza wyborem okresu zestawienia, posiada również możliwość
wyboru wariantu prezentacji danych za pomocą wskaźnika pełny oraz skrócony.
Wariant skrócony pomija dokumenty, wyświetlając jedynie podsumowanie dzięki
temu uzyskany raport prezentuje większą ilość wykonanych wizyt na mniejszej przestrzeni.
Rysunek 80. Wybór wariantu
Rysunek 81. Prezentacja raportu – wariant pełny
80
Rysunek 82. Prezentacja raportu – wariant skrócony
Istnieje możliwość dodania własnych lub modyfikacji istniejących raportów za pomocą
aplikacji Crystal Reports. Wystarczy umieścić odpowiednio przygotowany plik .rpt w
folderze Reports znajdującego się w lokalizacji zainstalowanej konsoli zarządzającej.
Rysunek 83. Lokalizacja raportów
81
3.11.
Pomoc
3.11.1. Wiadomości do pracowników
Moduł umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych do pracowników mobilnych. Możemy przeglądać wiadomości zarejestrowane w systemie w podziale na autorów wiadomości.
Rysunek 84. Wiadomości do pracowników
Aby dodać nową wiadomość wybieramy przycisk ‘Dodaj’. Wpisujemy treść wiadomości. Następnie wybieramy przycisk ‘Akceptuj’.
Na tym etapie wiadomość ma treść ale nie ma adresatów. Aby dodać adresatów do
naszej wiadomości zaznaczamy ją na górnej liście zaś w dolnym oknie na zakładce
Pracownicy dodajemy adresatów. W tym celu wybieramy przycisk ‘Dodaj’, otwiera się
lista wszystkich pracowników mobilnych. Z listy tej wybieramy pracowników, do
których chcemy wysłać wiadomość. Wybór potwierdzamy przyciskiem ‘Wybierz’.
Jeżeli chcemy zmienić treść wiadomości zaznaczamy wiadomość, którą chcemy skorygować i wciskamy przycisk ‘Popraw’.
System daje nam możliwość skopiowania wiadomości, w tym celu wciskamy przycisk
‘Kopiuj”.
82
3.12.
Zamykanie aplikacji
Aby poprawnie zamknąć aplikację wybieramy Aplikacja >> Koniec, lub wciskamy
ikonę
, w górnej liście z ikonami.
4. APLIKACJA MOBILNA WF-MAG MOBILE 2
4.1. Konfiguracja aplikacji na urządzeniu PDA
Po uruchomieniu serwera Mobilink przystępujemy do ostatniego kroku konfiguracji,
mianowicie do uruchomienia aplikacji mobilnej i pobrania danych z Konsoli zarządzającej.
Po zainstalowaniu aplikacji na PDA baza danych jest pusta i wymaga replikacji z bazą
Konsoli zarządzającej. System automatycznie otwiera okno Konfiguracji gdzie wpisujemy dane Replikacji:
Adres serwera synchronizacji Mobilink. Adres IP
lub nazwa komputera na
którym zainstalowany jest
Mobilink.
Aktywne połączenie.
Rysunek 85. Konfiguracja
83









Okno to służy do konfiguracji połączenia replikacyjnego.
Kod pracownika - Identyfikator pracownika. Pole edytowalne w momencie,
gdy na urządzeniu nie ma bazy danych. Identyfikator jest przydzielany z poziomu Konsoli zarządzającej
Hasło – hasło użytkownika systemu WF-Mag
Czas oczekiwania – czas oczekiwania na połączenie, po którym System
zwraca komunikat o błędzie połączenia
Adres serwera – adres IP lub nazwa serwera synchronizacji Mobilink, adres
IP lub nazwa komputera na którym zainstalowany jest serwer synchronizacji
Mobilink
Port – numer portu określony w Konfiguratorze Mobilink
Rodzaj połączenia - rodzaj połączenia urządzenia z telefonem / komputerem
Zapisz – zapisuje ustawienia i wraca do Menu Głównego
Wróć – porzuca zmiany i wraca do Menu Głównego
Po wprowadzeniu poprawnych wartości zapisujemy konfiguracje i klikamy w drugą
dostępna ikonę czyli w Replikację.
W tym oknie inicjujemy replikację, czyli wysyłamy dane z urządzenia mobilnego na
serwer i pobieramy z serwera na urządzenie mobilne. W przypadku czystej bazy
danych będziemy tylko pobierać dane.
Rysunek 86. Replikacja
Przed rozpoczęciem samego procesu replikacji (wysyłania / pobierania danych)
uruchamiane jest połączenie wybrane w konfiguracji połączenia
!
W konfiguracji widoczne są tylko połączenia aktywne – np. połączenie USB
widoczne będzie dopiero po prawidłowym podłączeniu urządzenia do komputera
stacjonarnego.
84
Przykładowo jeśli zostało wybrane połączenie GPRS użytkownik może otrzymywać
następujące komunikaty:
 otwieranie portu modemu,
 wybieranie numeru,
 nawiązywanie połączenia,
 połączenie nawiązane,
 logowanie,
 zalogowano,
 połączenie zestawione poprawnie,
 przekroczony limit czasu,
 próba ustanowienia połączenia nie powiodła się.
Przyciski:





Replikacja automatyczna – W przypadku połączenia USB, które już jest nawiązane wybieramy właśnie ten przycisk. W przypadku połączenia GPRS następuje łączenie urządzenia z telefonem wykonywana jest replikacja i rozłączenie. Dzieje się tak w momencie kiedy urządzenie zostało poprawnie
połączone z telefonem oraz konfiguracja połączenia replikacyjnego została
przeprowadzona poprawnie.
Wróć – powrót do Menu Głównego
Połącz – łączy urządzenie z telefonem (w przypadku połączenia GPRS)
Replikuj – rozpoczyna replikację
Rozłącz – rozłącza urządzenie z telefonem (w przypadku połączenia GPRS)
Jeśli uzyskamy komunikat „replikacja zakończona poprawnie” - system WF-Mag
Mobile 2 został poprawnie skonfigurowany i system jest gotowy do pracy.
85
4.2. Uruchomienie aplikacji
Chcąc uruchomić aplikację WF-Mag Mobile 2 wybieramy ją z listy w menu startowym
lub z zakładki Programy/Programs.
Kliknięcie w tym miejscu spowoduje wyświetlenie listy dostępnych programów zainstalowanych na urządzeniu. Aby uruchomić
WF-Mag Mobile 2, wystarczy kliknąć w jego nazwę
Aplikacja WFMag Mobile 2
Rysunek 87. Uruchomienie aplikacji
Po uruchomieniu aplikacji w zależności od ustawionego parametru w WF-Mag Mobile
2 Konsola zarządzająca może pojawić się okno logowania do WF-Mag Mobile 2.
Uzupełniamy nazwę i hasło użytkownika, a następnie aby zalogować się do aplikacji
wybieramy ‘OK’. Użytkownik i hasło w systemie mobilnym to użytkownicy i ich hasła
z systemu WF-Mag dla Windows.
86
Nazwa
i
hasło
użytkownika zarejestrowanego
w
systemie WF-Mag.
Rysunek 88. Okno logowania do systemu
4.3. Rozpoczęcie dnia
Po uruchomieniu aplikacji menu główne wygląda następująco:
Nazwa użytkownika
Data
jaką
wybierzemy
w oknie „Rozpoczęcie dnia”
Stan baterii
Rysunek 89. Menu główne
Oznacza to, że dzień pracy nie został jeszcze rozpoczęty, aktywne są tylko ikony:
Rozpocznij, Wiadomości, Konfiguracja i Replikacja.
Rozpoczęcie dnia pracy jest pierwszą i bardzo ważną operacją jaką musi wykonać
Przedstawiciel Handlowy, aby uaktywnić większość funkcji dostępnych w systemie
87
mobilnym i prawidłowo rozpocząć pracę. Rozpoczęcie dnia polega na wskazaniu bieżącej daty oraz aktualnego stanu licznika samochodu.
!
Wskazanie prawidłowej daty ma fundamentalne znaczenie dla późniejszej rejestracji zdarzeń i dokumentów w aplikacji, ponieważ będą one automatycznie
oznaczane tą właśnie datą. Zmiana daty po rozpoczęciu dnia nie jest już możliwa.
W przypadku pomyłki można jedynie pracować z błędną datą lub zakończyć dzień i
rozpocząć dzień kolejny, tracąc w ten sposób dzień pracy. Dlatego podczas wykonania operacji rozpoczęcia dnia należy zwrócić szczególna uwagę na wybór prawidłowej daty.
Zegar systemowy urządzenia każdorazowo podpowiada dzisiejszą datę, aczkolwiek
można ją zmieniać, jeżeli tylko chcemy rejestrować zaległe zdarzenia z wcześniejszych dni. System wymaga jedynie aby dni pracy były otwierane w porządku chronologicznym. Nie pozwoli nam dwukrotnie otworzyć tego samego dnia, ani rozpocząć
dnia z datą wcześniejszą niż jakikolwiek wcześniej zamknięty dzień.
Przed rozpoczęciem pracy, bardzo ważne jest również sprawdzenie i prawidłowe
ustawienie zegara systemowego na urządzeniu mobilnym. Zdarzenia takie jak wizyty
u klientów, na podstawie wskazania zegara systemowego są oznaczane czasem
zgodnie z momentem ich rozpoczęcia i zakończenia przez użytkownika. Aby zadbać
o właściwe wskazanie zegara zaleca się przed rozpoczęciem dnia wykonać funkcję
replikacji danych, podczas której następuje synchronizacja czasu z zegarem serwera.
W tym samym czasie następuje aktualizacja kartotek (cenniki, stany, rozrachunki) na
urządzeniu. Replikacja danych i konfiguracja replikacji to jedyne aktywne funkcje
przed rozpoczęciem dnia pracy.
Oprócz chronologii dat system może kontrolować przebiegi pojazdu. W tym celu każdorazowo podczas rozpoczęcia i zakończenia dnia domaga się od użytkownika aktualnego stanu licznika. Pilnuje przy tym, aby kolejne wskazania, nie były mniejsze
od poprzednich oraz ostrzega gdy wskazanie kolejnego dnia jest większe o ponad
100km od poprzedniego dnia. Kontrolę przebiegu pojazdu możemy włączyć/wyłączyć
Konsoli zarządzającej. Po wyłączeniu kontroli pytanie o stan licznika przestanie się
pojawiać.
!
Po zakończeniu dnia pracy, należy koniecznie pamiętać o zakończeniu dnia
w systemie (funkcja „Zakończ”). Inaczej nie będzie możliwe prawidłowe rozpoczęcie pracy w dniu następnym.
Jeśli użytkownik zapomni o zakończeniu pracy w danym dniu, powinien je wykonać
najpóźniej przed rozpoczęciem pracy w kolejnym dniu. Dopóki nie zostanie wykonane
zamknięcie dnia, wszystkie zdarzenia i dokumenty z następnego dnia będą znakowane datą otwartego (poprzedniego) dnia. Zegar kolejnego dnia będzie powielał wskazania dnia poprzedniego, przez co wkradnie się bałagan do chronologii wykonanych
wizyt, będzie jednak możliwe do skontrolowania przez osoby nadzorujące pracę z
poziomu Konsoli zarządzającej.
Aby rozpocząć dzień pracy klikamy na ‘Rozpocznij’.
88
Rysunek 90. Rozpoczęcie dnia pracy
Wybieramy dzień w kontekście, którego chcemy pracować. Nie musi być to dzień
dzisiejszy (bieżący). Następnie wpisujemy stan licznika. Jeśli będzie on mniejszy od
poprzednio wpisanego system wyświetli komunikat.
Rysunek 91. Komunikat – zbyt mała wartość kilometrów
Jeśli wartość będzie zbyt duża otrzymamy komunikat:
Rysunek 92. Komunikat – zbyt duża wartość kilometrów
Powyższe komunikaty nie pojawią się gdy zaznaczymy pole „Zmiana samochodu”.
W widoku mamy również informację o zaplanowanych wizytach oraz wartości dokumentów kasowych w danym dniu.
Po rozpoczęciu dnia wszystkie ikony uaktywniły się, zaś ikona ‘rozpocznij’ zmieniła się
na ‘zakończ’.
89
Rysunek 93. Menu główne - dzień rozpoczęty
4.4.Kartoteka klientów
Przedstawiciel Handlowy na urządzeniu mobilnym ma dostęp do bazy swoich Klientów.
Dostępne listy w zależności wybranego kryterium
Wyszukiwanie
nazwy.
Wpisz
szukany
przez Ciebie tekst
np.
i kliknij na
Przycisk
filtry
Możliwość przełączania pomiędzy kryteriami filtrowania
usuwa
Otwiera okno kont
bankowych
Rysunek 94. Lista klientów
Aby sprawnie poruszać się po module ‘klienci’ mamy dostępne filtry, oraz sortowanie.
90
Sortowanie:
Po kliknięciu w nagłówek kolumny lista zostaje posortowana rosnąco (co symbolizuje
). Następne kliknięcie powoduje sortowanie malejące (co symbolizuje ) .
Filtry:
System




umożliwia filtrowanie według kryteriów, Filtr w lewym dolnym rogu:
klasyfikacji
grupy cenowej
odbiorcy/dostawcy
miasta
Po wybraniu jednego z powyższych kryteriów przechodzimy do filtra w lewym górnym
rogu, w którym wybieramy interesującą nas opcję.
Kryteria można zmienić: przyciskiem
ciu w trójkąt
przechodzimy do następnego, a po kliknię-
otrzymujemy listę dostępnych kryteriów.
Rysunek 95. Kryteria filtrowania klientów
Ponadto możemy filtrować produkty poprzez wpisanie ciągu znaków w oknie tekstowym w prawym górnym rogu. Aby wyszukać konkretny produkt wpisujemy początek
nazwy, lub ‘spacja’ dowolną frazę nazwy następnie wciskamy przycisk
‘
’.Wyszukiwanie może się odbywać za pomocą kilku parametrów równocześnie,
poprzez zablokowanie (zatrzymanie) jednej opcji ‘
’ i wybranie kolejnej.
Do usunięcia efektów filtrowania lub wyszukiwania działa przycisk gumki ‘
’.
Przyciski / Ikony







91
- otwiera okno osób kontaktowych
- otwiera okno kont bankowych
WYKONAJ WIZYTĘ – przy ustawieniu parametru o braku kontroli „trasówek”
w Konsoli zarządzającej, przycisk umożliwia wykonanie wizyty,
Wróć – zamyka okno i powraca do głównego okna aplikacji,
Nowy – dodanie nowego klienta,
Edytuj – otwiera kartę klienta,
Usuń– usuwanie klienta
4.4.1.
Dodawanie i edycja klienta
!
Opcja dodawania i edycji danych klienta skutkuje
tych danych w systemie WF-Mag dla Windows.
Aby dodać / edytować klienta klikamy odpowiednio
W obu tych przypadkach pokaże się taka sama karta
że w przypadku nowego klienta karta będzie pusta.
omówimy łącznie.
nieodwracalnymi zmianami
na przycisk Nowy/Edytuj.
klienta, z tą tylko różnicą,
Dlatego oba te przypadki
!
W każdym widoku prezentującym dane w kolumnach, możemy zmieniać kolejność i szerokość kolumn poprzez przeciągnięcie ich w odpowiednie miejsce rysikiem.
4.4.2.
Zakładka „Adres”
Zakładka ta służy do wprowadzenia danych teleadresowych klienta.
Rysunek 96. Karta klienta - zakładka Adres
Pola wyróżnione kolorem czerwonym są polami obowiązkowymi. Są to:

Skrót - skrócona nazwa klienta

Klasyfikacja klienta – klasyfikacja klienta, lista wyboru (dane słownikowe)

Województwo – województwo klienta, lista wyboru (dane słownikowe)
Przyciski ‘Zapisz’ i ‘Wróć’ odnoszą się do wszystkich czterech zakładek w karcie klienta. Użycie ich skutkuje odpowiednio zapisaniem wprowadzanych danych, lub powrotem do listy klientów.
92
4.4.3.
Zakładka „Handel”
Rysunek 97. Karta klienta - zakładka Handel










93
NIP - numer NIP klienta. System sprawdza poprawność NIP-u,
REGON – numer REGON klienta,
Płatnik - jeśli klient nie jest samodzielnym płatnikiem, np.: jest oddziałem
innego klienta, musimy zaznaczyć to w polu Płatnik. W celu wypełnienia tego pola klikamy w niebieską nawę ’płatnik’. Otworzy się wtedy okno zawierające listę klientów, z której wybierzemy właściwego. Na fakturach w polu
„Nabywca” pojawi się właśnie ten wybrany klient – płatnik,
Termin spłaty należności / zobowiązań. - pola terminu spłaty, które będą
domyślnie wypełniane na ekranie nagłówka faktury,
Domyślny rabat/narzut - tu jak i w całej aplikacji przyjęta jest następująca
konwencja. Wpisana tu wartość jest procentem. Jeśli jest ona poprzedzona
minusem oznacza rabat, jeśli nie – narzut, np.: „-3” oznacza 3% rabatu, a
„5” oznacza 5% narzutu. Pole jest edytowalne w zależności od nadanych odpowiednich uprawnień z poziomu aplikacji centralnej,
Grupa cenowa – grupa cenowa do której należy klient. Lista wyboru (dane
słownikowe)
Forma płatności –forma płatności klienta. Lista wyboru (dane słownikowe),
odbiorca, dostawca – wskazanie czy klient jest odbiorcą czy dostawcą, można również zaznaczyć oba pola,
płatnik VAT - informacja, czy klient jest płatnikiem VAT,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych – informacja, czy klient wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4.4.4.
Zakładka „Blokady”
Rysunek 98. Karta klienta – zakładka blokady
Zakładka ta służy do zdefiniowanie warunków, kiedy system ma uniemożliwić sprzedaż klientowi towaru z powodu niewywiązania się klienta ze zobowiązań finansowych.
Znajdujące się na górze karty pole ‘blokuj obrót magazynowy’ nie jest edytowalne
z poziomu urządzenia mobilnego. Jest ono uzupełniane przez dane przychodzące
z Centrali. Jeśli jest zaznaczone, zablokowany jest obrót z danym klientem. Można
tylko wystawić dokumenty finansowe KP i KW.
‘limit kupiecki’ oraz ‘powyżej dni po terminie’ - kryteria niewywiązania,
‘limit kupiecki’ - kwota zaległości za towar, powyżej której klient zostaje zablokowany,
‘powyżej dni po terminie’ - ilość dni, przez które klient powinien uregulować swoje
należności licząc od daty wystawienia dokumentu.

Wybierając jedną z poniższych opcji (zaznaczając czarną kropkę w kółku –
wybór jednokrotny) decydujemy o tym czy:

‘nie blokuj’ - klient nie jest i nigdy nie będzie automatycznie zablokowany,

‘blokuj - klient jest zablokowany,

‘blokuj dla przeterminowanych należności’ - klient zostanie automatycznie
zablokowany, gdy nie ureguluje zobowiązań w terminie,

‘dla przeterminowanych należności powyżej limitu’ - klient zostanie automatycznie zablokowany, gdy nie ureguluje zobowiązań w terminie,
o łącznej kwocie powyżej limitu,

‘dla wszystkich należności powyżej limitu’ - klient zostanie automatycznie
zablokowany, gdy jego zobowiązania finansowe przewyższają kwotę podaną
w polu ‘limit kupiecki’,

‘dla wszystkich należności powyżej limitu lub przeterminowanych’ - klient zostanie automatycznie zablokowany gdy jego zobowiązania finansowe prze-
94
wyższają kwotę podaną w polu ‘limit kupiecki’, lub nie ureguluje zobowiązań
w terminie.
W przypadku blokady, przy próbie wystawienia dokumentu handlowego lub magazynowego, otrzymamy komunikat:
Rysunek 99. Blokada sprzedaży
4.4.5.
Zakładka „Uwagi”
Rysunek 100. Karta klienta - zakładka uwagi



95
‘wyróżnik’ - dodatkowa kategoryzacja klientów,
‘pokazuj ostrzeżenie przy wyborze’ – czy przy wyborze klienta pokazywać
ostrzeżenie,
‘uwagi’ – uwagi przypisane do klienta
4.4.6.
Usuwanie klienta
Po kliknięciu na przycisk ‘Usuń’ otrzymamy komunikat:
Rysunek 101. Potwierdzenie usunięcia klienta
!
Opcja usuwanie klienta skutkuje tylko i wyłączenie usunięciem danego Klienta z
listy kontrahentów przypisanych pracownikowi w Konsoli zarządzającej. Nie powoduje usunięcia klienta z systemu WF-Mag dla Windows.
Jeśli chcemy anulować usuwanie klikamy na „Nie/No”. Jeśli nadal chcemy usunąć
klienta klikamy na „Tak/Yes”. Wtedy wszystkie dane klienta zostają przekreślone,
a Klient zniknie z lisy dopiero po replikacji.
Rysunek 102. Klient wskazany do usunięcia
4.4.7.
Kontakty klienta
!
Zmiana danych kontaktowych klienta skutkuje zmianami w systemie WF-Mag
dla Windows.
Lista osób kontaktowych, to lista pracowników klienta, którzy są odpowiedzialni za
kontakt z nami.
Do okna osób kontaktowych wchodzimy klikając na ikonę
okno:
. Otrzymujemy wtedy
96
Rysunek 103. Osoby kontaktowe klienta
Przyciski:

Wróć – zamykający okno i powracający do listy klientów,

Nowy – wprowadzenie nowej osoby kontaktowej klienta,

Edytuj – edycja karty z danymi osoby kontaktowej,

Usuń – usuwanie osoby kontaktowej
4.4.8.
Dodanie lub edycja danych osoby Kontaktowej
Po kliknięciu przycisku ‘Nowy’ / ‘Edytuj’ otwiera się karta z danymi osoby kontaktowej:
Rysunek 104. Nowy kontakt klienta
97
Obowiązkowe pola to ‘Imię’ i ‘Nazwisko’, pozostałe pola są opcjonalne. Jeśli zaznaczymy pole ‘Kontakt domyślny’, to na liście osób kontaktowych osoba ta będzie
wyróżniona czcionką pogrubioną.
Dane zapisujemy przyciskiem ‘Zapisz’. Aby wrócić do listy osób kontaktowych wybieramy przycisk ‘Wróć’.
4.4.9.
Usuwanie osoby kontaktowej
Aby usunąć osobę kontaktową, zaznaczmy ją i wybieramy przycisk ‘Usuń’. Pojawi się
wtedy pytanie z prośbą o potwierdzenie:
Rysunek 105. Potwierdzenie usunięcia kontaktu
Jeśli chcemy anulować usuwanie wybieramy ‘Nie/No’. Jeśli nadal chcemy usunąć
osobę kontaktową wybieramy ‘Yes’. Jeżeli wybierzemy ‘Tak/Yes” wszystkie dane
kontaktu zostają przekreślone, zniknie on z listy dopiero po replikacji.
4.4.10. Rachunki bankowe
!
Zmiana danych rachunków bankowych skutkuje zmianami w systemie WF-Mag
dla Windows.
Do okna rachunków bankowych wchodzimy wybierając ikonę
.
98
Rysunek 106. Rachunki bankowe
Przyciski:

Wróć – zamyka okno i powraca do listy klientów,

Nowy – wprowadzenie nowego rachunku bankowego,

Edytuj – zmiana danych rachunku bankowego klienta,

Usuń – usuwanie rachunku bankowego
4.4.11. Dodanie lub edycja rachunku bankowego
Rysunek 107. Nowy rachunek bankowy
Pola edycji:

Nazwa banku – nazwa banku (pole obowiązkowe)
99

Numer rachunku – numer rachunku bankowego. Podczas wpisywania numeru pierwsze 10 cyfr (liczba kontrolna, numer banku i numer oddziału) jest
automatycznie kopiowanych do pola ‘Numer banku’. Gdy w ‘Numer rachunku’ wpiszemy ostatnią 26 – tą cyfrę, z pola ‘Numer banku’ zostaną usunięte dwie pierwsze cyfry (liczba kontrolna) zostanie tylko numer banku
i oddziału (8 cyfr). Pole to stanie się nieedytowalne, znaki w nim zmienią
kolor z czarnego na szary. Będzie to oznaczać, że wpisany przez nas numer
rachunku jest poprany pod względem zasad tworzenia numerów rachunków
bankowych.
Rysunek 108. Numer banku i oddziału
Jeśli tak się nie stało, oznacza to, że wpisując numer rachunku popełniliśmy błąd.


Opis - opis rachunku.
Rachunek domyślny - jeśli zaznaczymy to pole, to na liście rachunków
będzie on wyróżniony czcionką pogrubioną.
Dane zapisujemy przyciskiem ‘Zapisz’. Aby wrócić do listy rachunków bankowych
klikamy ‘Wróć’.
4.5.Trasówka
Aby rozpocząć dzień pracy w systemie musi zostać wcześniej ułożona „trasówka”.
„Trasówka” to lista klientów do odwiedzenia w danym dniu pracy. W zależności od
przyznanych uprawnień i ustawionych parametrów w Konsoli zarządzającej, „trasówkę” można ułożyć na urządzeniu przenośnym lub w Konsoli zarządzającej.
Ponadto dodatkowym warunkiem jest status trasówki, aby móc pracować musi ona
mieć status ‘zatwierdzona’. Jest to parametr „trasówki” określany w Konsoli zarządzającej.
!
Jeśli chcemy zrezygnować z kontroli pracy handlowca przy pomocy „trasówek”
powinniśmy zaznaczyć parametr pracy przedstawiciela handlowego w Konsoli
zarządzającej na : „BRAK KONTROLI TRASÓWEK”
Na moduł trasówki składają się dwie zakładki ‘Klienci’ i ‘Data i kopiowanie’, panel
informacyjny z datą i statusem oraz przyciski ‘Wróć’, ‘Dodaj’, ‘Usuń’.
100
4.5.1.
Zakładka „Klienci”
Rysunek 109. Trasówka - zakładka klienci
Lista przedstawia klientów dodanych do trasówki posortowanych według planowanej
godziny odwiedzin.
4.5.2.
Dodawanie klienta do trasówki.
Aby dodać klienta należy kliknąć na przycisk ‘Dodaj’ otworzy się wtedy lista klientów.
Rysunek 110. Trasówka – dodawanie nowego klienta
101
W pierwszym kroku musimy zaznaczyć klientów. Aby to zrobić podświetlamy danego
klienta i klikamy na przycisk ‘Znacznik’. Zostanie on zaznaczony przez wyróżnienie go
pogrubioną czcionką. Jeśli chcemy odznaczyć klienta, ustawiamy się na nim
i klikamy powtórnie przycisk ‘Znacznik’.
Aby przejść z powrotem do trasówki wraz z wybranymi klientami klikamy na przycisk
‘Akceptuj’, jeżeli zaś chcemy wrócić bez wybranych klientów klikamy na przycisk
‘Anuluj’.
Ikona
filtruje klientów wybranych do trasówki. Aby powrócić do pełnej listy
klikamy na ikonę gumki
.
Godziny wizyty system nadaje sam zaczynając od godziny zdefiniowanej w Konsoli
zarządzającej. Jednak godzinę tę można zmienić. Aby to zrobić zaznaczamy klienta,
zaś w polu ‘godzina wizyty’ ustawiamy godzinę, następnie klikamy na przycisk
‘Ustaw’. Program zapyta czy na pewno chcemy zmienić godzinę , potwierdzamy przyciskiem „Tak/Yes”. W ten sposób godzina została zmieniona, a lista powtórnie posortowana.
4.5.3.
Zakładka „Data i kopiowanie”
Rysunek 111. Trasówka - zakładka data i kopiowanie
Okno to ma dwie funkcjonalności. Tu możemy wybrać datę trasówki widocznej
w zakładce ‘Klienci’. Możemy również skopiować trasówkę z jednego dnia na inny.
Aby skopiować trasówkę zaznaczamy dzień, z którego chcemy kopiować i klikamy
na przycisk ‘Kopiuj’. Przycisk zmieni się z „Kopiuj’ na ‘Wklej’ z (datą z której kopiujemy trasówkę)”. Wybieramy dzień, na który chcemy skopiować trasówkę i klikamy
‘Wklej z...’ Trasówka zostaje wklejona ze statusem ‘Niezatwierdzona’. Jeżeli jednak
102
rezygnujemy z wklejenia trasówki klikamy na ‘Zrezygnuj’ i znów mamy możliwość
wklejenia trasówki z innego dnia.
Przycisk ‘Dodaj’ umożliwia dodania trasówki, na dzień wskazany w kalendarzu.
W zależności od nadanych uprawnień przez Konsolę zarządzającą wyróżniamy trzy
sposoby zatwierdzania trasówek:

zatwierdzanie automatyczne w czasie replikacji,

zatwierdzanie przez przełożonego,

zatwierdzanie automatyczne tylko na bieżący dzień.

4.6.Wizyta
Moduł służący do rejestracji zadań wykonywanych w trakcie wizyty u klienta. Moduł
jest aktywny po rozpoczęciu dnia pracy przez użytkownika.
Lista klientów, u których w danym dniu można zrealizować wizytę jest definiowania
z poziomu modułu Trasówka. Warunek dodatkowy: trasówka musi mieć status ‘zatwierdzona’.
W momencie, kiedy trasówka posiada status ‘zatwierdzona’ Przedstawiciel Handlowy
może rozpocząć dzień pracy.
!
Jeśli w Konsoli zarządzającej parametr BRAK KONTROLI TRASÓWEK ustawiony
jest na TAK, wizytę można również rozpocząć z poziomu kartoteki klientów – po
wybraniu klienta wciskając przycisk WYKONAJ WIZYTĘ.
Jeśli korzystamy z modułu trasówek i w ten sposób kontrolujemy pracę, pracownik
mobilny po każdej wizycie musi ją zablokować aby możliwa była replikacja danych.
Lista
Klientów
do
odwiedzenia w danym
dniu. Klienci mają
przypisaną planowaną
godzinę
odwiedzin.
Kolejność wykonywania wizyt nie jest obowiązkowa
Rysunek 112. Wizyta - lista klientów
103
W celu dokładnego sprecyzowania rodzaju kontaktu możemy się posłużyć funkcją
klasyfikacji wizyt. Rodzaj kontaktu możemy określać zarówno podczas wykonywania
jak i planowania wizyt przed jej zatwierdzeniem.
Rodzaj wykonanego
kontaktu
oznaczona
jest wyróżnikiem na
liście wizyt
Wyboru rodzaju kontaktu,
dokonujemy za pomocą
ikony
.
Rysunek 113. Wizyta – Klasyfikacja wizyt
Definicję kontaktów możemy wykonać w Konsoli zarządzającej -> menu Kartoteki
podstawowe -> Rodzaje kontaktów. W tym celu należy określić nazwę wyświetlaną,
symbol oraz nazwę akcji, która pojawi się na przycisku wykonania kontaktu.
Słownik klasyfikacji kontaktów.
Rysunek 114. Wizyta – Klasyfikacja wizyt – konfiguracja słownika
104
Przyciski:

Blokuj dzień – pozwala zablokować cały dzień pracy,

Blokada – pozwala zablokować wybraną wizytę.

Wróć- pozwala wrócić do menu głównego aplikacji,

Rozpocznij / Edycja / Rewizyta – ‘ Rozpocznij’ pozwala rozpocząć nową wizytę, ’Edycja’ pozwala edytować już rozpoczętą i niezablokowaną wizytę,
‘Rewizyta’ pozwala złożyć rewizytę kiedy wizyta została już zablokowana,


- przycisk umożliwiający replikację, replikacja jest możliwa tylko
w momencie kiedy nie ma rozpoczętych niezablokowanych wizyt.
- przycisk dodanie nowego Klienta do bieżącego dnia
Rozpoczęcie wizyty polega na zaznaczeniu Klienta i wybraniu przycisku ‘Wizyta’.
Użytkownik otrzymuje komunikat „Czy chcesz wykonać tą wizytę?”. Przed właściwym
rozpoczęciem wizyty system może generować ostrzeżenie omówione w rozdziale
4.3.5. Zakładka „Uwagi”.
Następnie pojawia się lista zadań jakie pracownik może wykonać u Klienta.
Zadania do wykonania w
czasie wizyty
Lista magazynów przypisanych
do użytkownika w Konsoli zarządzającej.
Jeśli
przypisanych
mamy więcej magazynów należy
wybrać ten w obrębie którego
wystawiamy
dokumenty.
W
przypadku dokumentów handlowych pracujemy w obrębie
wszystkich przypisanych magazynów
Rysunek 115. Drzewo wizyty
Zadania do wykonania w czasie wizyt możemy pogrupować w kilka bloków:
Dokumenty handlowe

Faktura

Paragon
Dokumenty magazynowe

Wydanie zewnętrzne

Sprzedaż usług
Zamówienia

Od odbiorcy

Do dostawcy
105
Dokumenty finansowe

Kasa przyjmie

Kasa wyda

Rozrachunki
Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. Wykonanie jednego zadania może skutkować automatycznym wygenerowaniem innego.
Rejestracja faktury skutkuje automatycznym wygenerowaniem dokumentu WZ / SU,
oraz KP jeżeli faktura była gotówkowa, lub była częściowa wpłata.
Rejestracja Paragonu skutkuje automatycznym wygenerowaniem dokumentu WZ /
SU i zawsze dokumentu KP.
System daje możliwość zarejestrowania zamówienia od odbiorcy w przypadku kiedy
Klient jest odbiorcą i do dostawcy w przypadku kiedy Klient jest dostawcą.
W czasie wizyty możemy zarejestrować
z należnościami / zobowiązaniami Klienta.
dokumenty
KP
i
KW
niepowiązane
Chcąc zarejestrować wpłatę / wypłatę powiązaną z konkretnymi dokumentami
(należnościami / zobowiązaniami) mamy dostępny moduł ‘Rozrachunki’. Zarejestrowanie operacji w tym miejscu skutkuje automatycznym wygenerowaniem odpowiedniego dokumentu KP / KW.
4.6.1.
Dokumenty handlowe – Faktura / Paragon
Aby zarejestrować fakturę / paragon podświetlamy zadanie ‘faktura’ / ‘paragon’
i wybieramy przycisk ‘wykonaj’. Zarejestrowanie faktury skutkuje automatycznym
wygenerowaniem dokumentów WZ / SU i KP jeżeli faktura jest gotówkowa, lub została zarejestrowana wpłata. Zarejestrowanie paragonu skutkuje wygenerowaniem
dokumentów WZ / SU i zawsze KP.
106
Pole do wpisania wyszukiwanego ciągu znaków (z
możliwością
zapamiętania
10 ostatnich wpisów)
Kolory na liście produktów:
- przekroczony stan min.
- przekroczony stan max.
- asortyment w cenie
promocyjnej
Dostępne listy w zależności od wyboru kryterium
filtrowania
Pola do nadania wpisania
rabatu / narzutu i zmiany
ceny brutto / netto produktu.
Edytowalne w zależności od
nadanych uprawnień
Przejście do okna z informacjami nagłówkowymi dokumentu
Możliwość
pomiędzy
filtrowania
przełączania
kryteriami
Ikony funkcjonalne zostały
opisane poniżej
Rysunek 116. Dokument handlowy
Filtrowanie listy produktowej:
Listę produktów w fakturze / paragonie możemy zawęzić korzystając z dostępnych
filtrów. Filtr w lewym dolnym rogu zawiera cztery główne kryteria: kategoria, magazyn, typ produktu, stan magazynowy.
Ponadto możemy filtrować produkty poprzez wpisanie ciągu znaków w oknie tekstowym w prawym górnym rogu. Aby wyszukać konkretny produkt wpisujemy początek
nazwy, dowolną frazę nazwy następnie wciskamy przycisk ‘
’.Wyszukiwanie może
się odbywać za pomocą kilku parametrów równocześnie, poprzez zablokowanie (zatrzymanie) jednej opcji ‘
’ i wybranie kolejnej. Przycisk ‘
’ kasuje (czyści) założone filtry
Wszystkie listy możemy sortować rosnąco / malejąco poprzez jednokrotne kliknięcie
w nagłówek (nazwę) kolumny.
107
Rejestracja faktury / paragonu
Poprzez jednokrotne kliknięcie na dany produkt podświetlamy go i od tej chwili pracujemy na wybranej pozycji.
W kolumnie ‘Ilość’ za pomocą klawiatury numerycznej wpisujemy ilość produktu.
Chcąc zmienić jednostkę klikamy jednokrotnie piórkiem w nazwę jednostki miary w
kolumnie ‘JM’. Każde kliknięcie zmienia nam jednostkę o jeden poziom (np.: szt.
>>kar >> pal). Zmiana jednostki nie jest możliwa w przypadku opakowań i usług.
Jeżeli posiadamy odpowiednie uprawnienia możemy zmienić cenę netto / brutto produktu, oraz nałożyć rabat / narzut na pozycję.
Nakładanie rabatu / narzutu odbywa się w oknie rabat / narzut znajdującego się
pod listą produktową. Wielkość rabatu / narzutu wpisujemy używając klawiatury
numerycznej, zaś klikając jednokrotnie w nazwę ‘
’ zmienimy ją na ‘
’
(operacja działa dwustronnie). Jednocześnie przed wpisaną wielkością rabatu / narzutu pojawi się odpowiednio znak „-„ „+”.
Zmiana ceny odbywa się w oknie c. brutto / c. netto znajdująca się pod listą produktową. Wielkość ceny wpisujemy używając klawiatury numerycznej. Zaś chcąc zmienić
rodzaj ceny klikamy jednokrotnie w nazwę ‘
’ i zmieniamy ją na ‘
’.
Jeżeli zmienimy cenę artykułu na niższą niż cena zakupu chcąc przejść do nagłówka
dokumentu otrzymamy komunikat informacyjny:
Rysunek 117. Ostrzeżenie – Poniżej cen zakupu
!
W Konsoli zarządzającej możemy ustawić parametr który pozwoli zatwierdzać
dokumenty z pozycjami poniżej ceny zakupu.
Rejestrując dokument faktury / paragonu mamy dostępną informację o stanie produktu i ilości dostępnej.
108
Ilość dostępna / stan
magazynowy
Rysunek 118. Ilość dostępna/Stan magazynu
Jeżeli zamówimy więcej niż jest dostępne chcąc przejść do nagłówka dokumentu
otrzymamy komunikat informacyjny:
Rysunek 119. Ostrzeżenie – Poniżej stanu
Rejestrując kolejną fakturę / paragon u tego samego klienta ilość dostępna i stan
zmniejszą się o taką wartość jaką wprowadziliśmy rejestrując poprzedni dokument.
Ikony:
1.
- przycisk otwierający okno podsumowania dokumentu z ilościami
i cenami produktów
109
Rysunek 120. Podsumowanie dokumentu handlowego
2.
- przycisk umożliwiający zmianę sposobu obliczania dokumentu ”Obliczaj wg
cen netto” / „Obliczaj według cen brutto”. Wybór sposobu obliczania dotyczy całego
dokumentu.
”Cennik” wybór cen z cennika według jakich ma być obliczany dokument.
Rysunek 121. Wybór cen
110
3.
- przycisk umożliwiający dodanie opisu do pozycji
W momencie kiedy wszystkie produkty zostały zarejestrowane wybieramy
przycisk „dalej”. Otwiera się okno z informacjami nagłówkowymi dokumentu.
Rysunek 122. Nagłówek dokumentu handlowego
Informacje, dane zawarte w podsumowaniu (nagłówku) faktury / paragonu:







111
Numer dokumentu - nadawany automatycznie zgodnie z określonym algorytmem. Jeśli użytkownik posiada nadane odpowiednie uprawnienia, istnieje
możliwość ręcznej modyfikacji numeru
Miejsce dostawy - zaczytuje się automatycznie z parametru, dodatkowo
istnieje możliwość wpisania dowolnej nazwy
Wartość- pole nieedytowalne, w polu tym zaczytuje się wartość brutto całego
dokumentu z uwzględnieniem rabatów / narzutów
Wpłata - w zależności od wybranej formy płatności w przypadku faktury
przelewowej możemy wpisać częściową wpłatę dotyczącą bieżącego dokumentu. W przypadku, kiedy faktura jest gotówkowa w polu tym zaczytuje się
wartość całej faktury i nie możemy tej kwoty zmienić. Wpisanie kwoty w tym
miejscu automatycznie generuje dokument KP. W przypadku paragonu pole
to jest nieedytowalne.
Rabat / Narzut % - miejsce gdzie za pomocą przycisków ‘+’, ‘-‘ lub przy
użyciu klawiatury możemy w zależności od posiadanych uprawnień nadać
rabat lub narzut na cały dokument
Uwagi – pole gdzie możemy dodać uwagę do całego dokumentu
Odebrał(a) – z listy wyboru wybieramy osobę kontaktową przypisaną
do Klienta, która odebrała dokument. W tym samym miejscu możemy dodać
nową osobę kontaktową. Wciskając przycisk ‘Nowy’
Rysunek 123. Nowy kontakt klienta

Data wystawienie – domyślnie zaczytuje się data systemowa z możliwością
wyboru dowolnej daty

Data sprzedaży - domyślnie zaczytuje się data systemowa z możliwością
wyboru dowolnej daty

Termin płatności (dni) - wyliczany na podstawie ustalonej daty płatności lub
wpisywany ręcznie. Pole nieedytowalne w przypadku paragonu.

Forma płatności – domyślnie zaczytuje się forma płatności z karty kontrahenta, z możliwością zmiany formy z gotówki na przelew i odwrotnie. Pole
nieedytowalne w przypadku paragonu

Data płatności – nie może być wcześniejsza od daty wystawienia, obliczana
na podstawie data wystawienia + termin płatności (liczba dni kalendarzowych nie roboczych) lub wybierana z kalendarza. Pole nieedytowalne
w przypadku paragonu
Chcąc wrócić do głównego okna dokumentu wybieramy przycisk ‘Wróć’. Jeżeli chcemy
zapisać dokument wybieramy przycisk ‘Zapisz’.
Zapisanie faktury skutkuje automatycznym wystawieniem dokumentów WZ/SU i KP
w przypadku faktury gotówkowej.
Zapisanie paragonu skutkuje automatycznym wystawieniem dokumentów WZ / SU
i zawsze KP.
!
Jeżeli rejestrację wizyty rozpoczęliśmy od zarejestrowania dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne) / SU (sprzedaż usług) wówczas dokument faktury / paragonu
może nam posłużyć do zmiany ilości, cen, rabatu / narzutu. Jeżeli zmodyfikujemy
dokument faktury / paragonu w dokumencie WZ / SU dane zostaną automatycznie
zaktualizowane.
112
4.6.2.
Dokumenty magazynowe WZ / SU
Aby zarejestrować dokument WZ / SU podświetlamy zadanie ‘wydanie zewnętrzne’ /
‘sprzedaż usług’ i wciskamy przycisk ‘wykonaj’.
Pole do wpisania wyszukiwanego ciągu znaków (z
możliwością zapamiętania
10 ostatnich wpisów)
Pola do nadania wpisania
rabatu / narzutu i zmiany
ceny brutto / netto produktu.
Edytowalne w zależności
od nadanych uprawnień
Dostępne listy w zależności
od wyboru kryterium filtrowania
Przejście do okna z informacjami
nagłówkowymi
dokumentu
Ikony funkcjonalne zostały
opisane poniżej
Możliwość
przełączania
pomiędzy kryteriami
filtrowania
Rysunek 124. Dokument magazynowy
Rejestracja dokumentu WZ / SU
Poprzez jednokrotne kliknięcie na dany produkt podświetlamy go i od tej chwili pracujemy na wybranej pozycji.
W kolumnie ‘Ilość’ za pomocą klawiatury numerycznej wpisujemy ilość produktu.
Chcąc zmienić jednostkę klikamy jednokrotnie piórkiem w nazwę jednostki miary
w kolumnie ‘JM’. Każde kliknięcie zmienia nam jednostkę o jeden poziom (np.: szt.
>>kar >> pal). Zmiana jednostki nie jest możliwa w przypadku opakowań i usług.
Jeżeli posiadamy uprawnienia możemy zmienić cenę netto / brutto produktu, oraz
nałożyć rabat / narzut na pozycję.
Nakładanie rabatu / narzutu odbywa się w oknie rabat / narzut znajdującego się
pod listą produktową. Wielkość rabatu / narzutu wpisujemy używając klawiatury
numerycznej, zaś klikając jednokrotnie w nazwę ‘
’ zmienimy ją na ‘
’
(operacja działa dwustronnie). Jednocześnie przed wpisaną wielkością rabatu / narzutu liczba pojawi się odpowiednio znak „-„/”+”
113
Zmiana ceny odbywa się w oknie c.brutto / c. netto znajdująca się pod listą produktową. Wielkość ceny wpisujemy używając klawiatury numerycznej. Zaś chcąc zmienić
rodzaj ceny klikamy jednokrotnie w nazwę ‘
’ i zmieniamy ją na ‘
’.
Jeżeli zmienimy cenę artykułu na niższą niż zakupu chcąc przejść do nagłówka dokumentu otrzymamy komunikat informacyjny:
Rejestrując dokument WZ / SU mamy dostępną informację o stanie produktu i ilości
dostępnej do wydania.
Ilość dostępna /
stan magazynowy
Rysunek 125. Ilość dostępna/Stan magazynu
Jeżeli zamówimy więcej niż jest dostępne chcąc przejść do nagłówka dokumentu
otrzymamy następujący komunikat:
Rysunek 126. Ostrzeżenie – wydanie powyżej stanu
114
Ikony:
1.
- przycisk otwierający okno podsumowania dokumentu z ilościami i cenami
produktów
Rysunek 127. Podsumowanie dokumentu magazynowego
2.
- przycisk umożliwiający zmianę sposobu obliczania dokumentu ”Obliczaj wg
cen netto” / „Obliczaj według cen brutto”.
”Cennik” wybór cen z cennika według jakich ma być obliczany dokument. Wybór
sposobu obliczania dotyczy całego dokumentu.
3.
- przycisk umożliwiający dodanie opisu do pozycji dokumentu
W momencie kiedy wszystkie produkty zostały zarejestrowane (wydane) wybieramy
przycisk „dalej”. Otwiera się okno z informacjami nagłówkowymi dokumentu.
115
Rysunek 128. Nagłówek dokumentu magazynowego
Informacje , dane zawarte w podsumowaniu (nagłówku) dokumentu WZ /
SU:

Numer dokumentu - nadawany automatycznie zgodnie z określonym algorytmem. Jeśli użytkownik posiada nadane odpowiednie uprawnienia, istnieje
możliwość ręcznej modyfikacji numeru

Uwagi – pole gdzie możemy dodać uwagę do całego dokumentu

Data wystawienie – domyślnie zaczytuje się data systemowa z możliwością
wyboru dowolnej daty

Rejestruj dokument handlowy – lista, z której wybieramy jaki rodzaj dokumentu handlowego (Faktura sprzedaży / Paragon) ma zostać zarejestrowany na podstawie wprowadzonego dokumentu magazynowego. Jeżeli dokument WZ / SU został wygenerowany automatycznie po zarejestrowaniu faktury / paragonu wówczas pole to jest nieaktywne.

Obliczanie według cen – lista, z której wybieramy rodzaj cen (brutto / netto)
do wyliczenia wartości całego dokumentu. Jeżeli dokument WZ / SU został
wygenerowany automatycznie po zarejestrowaniu faktury / paragonu wówczas pole to jest nieaktywne.
Chcąc wrócić do głównego okna dokumentu wybieramy przycisk ‘wróć’. Jeżeli chcemy
zapisać dokument wybieramy przycisk ‘zapisz’.
!
Jeżeli rejestrację wizyty rozpoczęliśmy od zarejestrowania faktury / paragonu
wówczas dokument WZ / SU może nam posłużyć do zmiany ilości, cen, rabatu /
narzutu.
Jeżeli zmodyfikujemy dokument WZ / SU w dokumencie faktury VAT / paragonie
dane zostaną automatycznie zaktualizowane
116
4.6.3.
Zamówienie od odbiorcy
Aby zarejestrować zamówienie od odbiorcy podświetlamy zadanie ‘zamówienie od
odbiorcy’ i wybieramy przycisk ‘wykonaj’
Pole do wpisania wyszukiwanego ciągu znaków (z
możliwością zapamiętania
10 ostatnich wpisów)
Pola do nadania wpisania
rabatu / narzutu i zmiany ceny
brutto / netto produktu. Rezerwacji / Autorezerwacji.
Dostępne listy w zależności od wyboru kryterium filtrowania
Przejście do okna z informacjami
nagłówkowymi
dokumentu
Ikony funkcjonalne zostały
opisane poniżej
Możliwość przełączania
pomiędzy
kryteriami
filtrowania
Rysunek 129.Zamówienie od odbiorcy
Rejestracja zamówienia od odbiorcy
Poprzez jednokrotne kliknięcie na dany produkt podświetlamy go i od tej chwili pracujemy na wybranej pozycji.
W kolumnie ‘Ilość’ za pomocą klawiatury numerycznej wpisujemy ilość produktu.
Chcąc zmienić jednostkę klikamy jednokrotnie piórkiem w nazwę jednostki miary
w kolumnie ‘JM’. Każde kliknięcie zmienia nam jednostkę o jeden poziom (np.: szt >>
kar >> pal). Zmiana jednostki nie jest możliwa w przypadku opakowań i usług.
Jeżeli posiadamy uprawnienia możemy zmienić cenę netto / brutto produktu, oraz
nałożyć rabat / narzut na pozycję.
Nakładanie rabatu / narzutu odbywa się w oknie rabat / narzut znajdującym się
pod listą produktową. Wielkość rabatu / narzutu wpisujemy używając klawiatury
numerycznej, zaś klikając jednokrotnie w nazwę ‘
(operacja działa dwustronnie).
117
’ zmienimy ją na ‘
’
Zmiana ceny odbywa się w oknie c.brutto / c. netto znajdującym się pod listą
produktową. Wielkość ceny wpisujemy używając klawiatury numerycznej. Zaś chcąc
zmienić rodzaj ceny klikamy jednokrotnie w nazwę ‘
‘
’ i zmieniamy ją na
’.
Jeżeli zmienimy cenę artykułu na niższą niż cena zakupu chcąc przejść do nagłówka
dokumentu otrzymamy komunikat:
Rysunek 130. Ostrzeżenie – Poniżej cen zakupu
Zamówienie od odbiorcy >> Rezerwacja / Autorezerwacja
Rejestrując zamówienie mamy możliwość ręcznego zarezerwowania produktu,
lub możemy skorzystać z opcji autorezerwacji. W przypadku autorezerwacji pole do
wpisania ilości jest nieaktywne, zaś ilość zarezerwowana jest równa ilości zamawianej. Klikając jednokrotnie w nazwę ‘
’ zmienimy ją na ‘
’, pole
uaktywni się. W polu tym możemy wpisać ilość jaką chcemy zarezerwować. Ilość
zarezerwowana ręcznie nie może być większa od ilości zamówionej.
Jeśli na początku składania zamówienia rezerwacja była ustawiona na
ręczną
i zarezerwujemy ilość inną niż zamawiana, a następnie zmienimy sposób rezerwacji
na automatyczną ilość zarezerwowana uaktualni się do ilości zamawianej.
Ilość zarezerwowana zmniejsza ilość dostępną asortymentu w magazynie.
Ikony:
1.
- przycisk otwierający okno podsumowania dokumentu z ilościami i
cenami produktów
2.
Ikona
118
Rysunek 131. Podsumowanie zamówienia

Zysk - informacje o zysku na pozycji i całym zamówieniu. Wartości są dostępne dla pracowników którzy mają uprawnienia dostępu do danych
o cenach zakupu. Zysk wyliczany jest orientacyjnie według wzoru – cena
sprzedaży minus kartotekowa cena zakupu. Nie są brane pod uwagę dokładne ceny dostaw artykułu.
Rysunek 132. Podsumowanie
3.
- przycisk umożliwiający dodanie opisu do pozycji
W momencie kiedy wszystkie produkty zostały zarejestrowane (zamówione) wybieramy przycisk „dalej”. Otwiera się okno z informacjami nagłówkowymi dokumentu.
119
Rysunek 133. Nagłówek zamówienia od odbiorcy
Informacje , dane zawarte w podsumowaniu (nagłówku) zamówienia od
odbiorcy:

Numer dokumentu - nadawany automatycznie zgodnie z określonym algorytmem. Jeśli użytkownik posiada nadane odpowiednie uprawnienia, istnieje
możliwość ręcznej modyfikacji numeru

Z dnia - wartość domyślna: data systemowa, możliwość zmiany również na
wcześniejszą niż bieżąca

Termin realizacji - domyślnie data systemowa, nie może być wcześniejsza
niż data wystawienia

Nr zam. Klienta – pole edytowalne, możemy wpisać dowolny numer np. na
życzenie Klienta

Netto – pole nieedytowalne – wartość netto zamówienia

Brutto – pole nieedytowalne – wartość brutto zamówienia

Zaliczka - wartości zaliczki – pole edycyjne; po zapisaniu dokumentu nastąpi
automatyczne wystawienie dokumentu KP na wartość zaliczki oraz wpis do
nagłówka zamówienia wartości zapłaconej

Uwagi – pole gdzie możemy dodać uwagę do całego dokumentu

Rabat / Narzut – pole edytowalne w momencie posiadania uprawnień, w tym
miejscu możemy nałożyć rabat / narzut na całe zamówienie

Informacja o sposobie przeliczania rabatu – kumuluj z rabatem na pozycji,
zamień na pozycji, gdy rabat = 0%, zmień na wszystkich pozycjach

Rezerwacja – sposób rezerwacji wybrany w poprzednim oknie. Informacja
widnieje tylko w przypadku zamówień od odbiorcy

Priorytet rezerwacji – lista wyboru gdzie możemy wybrać priorytet rezerwacji: wysoki, średni, niski
Chcąc wrócić do głównego okna dokumentu wybieramy przycisk ‘wróć’. Jeżeli chcemy
zapisać dokument wybieramy przycisk ‘zapisz’.
120
4.6.4.
Zamówienie do dostawcy
Aby zarejestrować zamówienie do dostawcy podświetlamy zadanie ‘zamówienie do
dostawcy’ i wybieramy przycisk ‘wykonaj’
Pole do wpisania wyszukiwanego ciągu znaków
(z możliwością zapamiętania 10 ostatnich wpisów)
Pola do nadania wpisania
rabatu / narzutu i zmiany
ceny brutto / netto produktu. Edytowalne w
zależności od nadanych
uprawnień
Dostępne listy w zależności od wyboru kryterium filtrowania
Przejście do okna z
informacjami nagłówkowymi dokumentu
Ikony
funkcjonalne
zostały opisane poniżej
Możliwość
pomiędzy
filtrowania
przełączania
kryteriami
Rysunek 134. Zamówienie do dostawcy
Rejestracja zamówienia do dostawcy
Poprzez jednokrotne kliknięcie na dany produkt podświetlamy go i od tej chwili pracujemy na wybranej pozycji.
W kolumnie ‘Ilość’ za pomocą klawiatury numerycznej wpisujemy ilość produktu.
Chcąc zmienić jednostkę klikamy jednokrotnie piórkiem w nazwę jednostki miary w
kolumnie ‘JM’. Każde kliknięcie zmienia nam jednostkę o jeden poziom (np.: szt >>
kar >> pal). Zmiana jednostki nie jest możliwa w przypadku opakowań i usług.
Jeżeli posiadamy uprawnienia możemy zmienić cenę netto / brutto produktu, oraz
nałożyć rabat / narzut na pozycję.
Nakładanie rabatu / narzutu odbywa się w oknie rabat / narzut znajdującego się
pod listą produktową. Wielkość rabatu / narzutu wpisujemy używając klawiatury
numerycznej, zaś klikając jednokrotnie w nazwę ‘
’ zmienimy ją na ‘
’
(operacja działa dwustronnie). Jednocześnie przed wpisaną wielkością rabatu / narzutu liczba pojawi się odpowiednio znak „-„.
121
Zmiana ceny odbywa się w oknie c.brutto / c. netto znajdująca się po listą produktową. Wielkość ceny wpisujemy używając klawiatury numerycznej. Zaś chcąc zmienić
rodzaj ceny klikamy jednokrotnie w nazwę ‘
’ i zmieniamy ją na ‘
’.
Jeżeli zmienimy cenę artykułu na niższą niż cena zakupu chcąc przejść do nagłówka
zamówienia otrzymamy komunikat:
Rysunek 135. Ostrzeżenie – Poniżej cen zakupu
Ikony:
1.
- przycisk otwierający okno podsumowania dokumentu z ilościami i cenami
produktów
Rysunek 136. Podsumowanie zamówienia do dostawcy
2.
- przycisk umożliwiający dodanie opisu do pozycji
W momencie kiedy wszystkie produkty zostały zarejestrowane (zamówione) wybieramy przycisk „dalej”. Otwiera się okno z informacjami nagłówkowymi dokumentu.
122
Rysunek 137. Nagłówek zamówienia do dostawcy
Informacje , dane zawarte w podsumowaniu (nagłówku) zamówienia do
dostawcy :










Numer dokumentu - nadawany automatycznie zgodnie z określonym algorytmem. Jeśli użytkownik posiada nadane odpowiednie uprawnienia, istnieje
możliwość ręcznej modyfikacji numeru
Z dnia - wartość domyślna: data systemowa, możliwość zmiany również na
wcześniejszą
Termin realizacji - domyślnie data systemowa, nie może być wcześniejsza
niż data wystawienia
Nr zam. dostawcy– pole edytowalne, możemy wpisać dowolny numer np. na
życzenie Dostawcy
Netto – pole nieedytowalne – wartość netto zamówienia
Brutto – pole nieedytowalne – wartość brutto zamówienia
Zaliczka - wartości zaliczki – pole edycyjne; po zapisaniu dokumentu nastąpi
automatyczne wystawienie dokumentu KW na wartość zaliczki plus wpis do
nagłówka zamówienia wartości zapłaconej
Uwagi – pole gdzie możemy dodać uwagę do całego dokumentu
Rabat / Narzut – pole edytowalne w momencie posiadania uprawnień, w tym
miejscu możemy nałożyć rabat / narzut na całe zamówienie
Informacja o sposobie przeliczania rabatu – kumuluj z rabatem na pozycji,
zamień na pozycji, gdy rabat = 0%, zmień na wszystkich pozycjach
Chcąc wrócić do głównego okna dokumentu wybieramy przycisk ‘wróć’. Jeżeli chcemy
zapisać dokument wybieramy przycisk ‘zapisz’.
123
4.6.5.
Dokumenty finansowe >> Kasa przyjmie / kasa wyda
Aby zarejestrować dokument KP / KW podświetlamy zadanie ‘kasa przyjmie’/‘kasa
wyda’ i wybieramy przycisk ‘wykonaj’.
Rysunek 138. Dokument KP
Następnie wciskamy przycisk ‘nowa’ i rejestrujemy wpłatę pobraną od Klienta, wpisując pobraną kwotę i dodając ręcznie opis czego dana wpłata dotyczy. Przyciskiem
‘zapisz’ zatwierdzamy wprowadzony dokument.
W analogiczny sposób postępujemy chcąc zarejestrować wypłatę czyli dokument KW.
Generując „ręcznie” dokument KP / KW możemy zarejestrować wpłatę lub wypłatę,
bez możliwości powiązania jej z konkretnymi należnościami / zobowiązaniami Klienta.
4.6.6.
Dokumenty finansowe >> Rozrachunki
Aby rozliczyć zobowiązania / należności Klienta powiązane z konkretnymi dokumentami wybieramy zadanie ‘rozrachunki’ i wciskamy przycisk ‘wykonaj’. Otwiera nam
się okno z listą należności/zobowiązań Klienta.
124
Checkbox dający możliwość
przeglądu
rozliczonych
dokumentów Klienta
Sumaryczna
informacja
o należnościach / zobowiązaniach Klienta. Kolorem czerwonym wyróżnione są rozrachunki przeterminowane.
Rysunek 139. Rozrachunki klienta
Chcąc rozliczyć konkretną należność / zobowiązanie Klienta zaznaczamy ją i wciskamy przycisk ‘rozlicz’. Aby rozliczyć należność wybieramy zakładkę ‘należności’, analogicznie aby rozliczyć zobowiązanie wybieramy zakładkę ‘ zobowiązania’.
W trakcie rozliczenia system informuje nas:

czy jest to operacja kasa przyjmie, czy kasa wyda

o numerze rozliczanego dokumentu

możemy wybrać kasę spośród listy kas przypisanych do pracownika

możemy wybrać datę rozrachunku

możemy dodać uwagi do całej operacji rozliczenia rozrachunku
Jeżeli wszystkie pola zostały uzupełnione potwierdzamy całą operację przyciskiem,
zapisz’. W tym samym miejscu możemy zarejestrować nową wpłatę / wypłatę niepowiązaną z żadnym dokumentem poprzez wciśnięcie przycisku ‘nowa’, dalej postępujemy analogicznie jaki w przypadku rejestracji KP / KW opisanych w poprzednim
rozdziale.
4.6.7.
Karta Asortymentu
Podczas zbierania zamówień, oraz rejestrowania poszczególnych dokumentów,
w których poruszamy się po liście produktowej mamy dostęp do pełnych informacji
o towarze czy usłudze. Aby otworzyć kartę informacyjną klikamy dwukrotnie
w nazwę produktu.
125
Rysunek 140. Karta asortymentu
!
Danych asortymentowych nie możemy edytować, dodawać ani usuwać. Są one
w całości pobierane z systemu WF-Mag dla Windows.
Pod poszczególnymi zakładkami mamy dostępne informacje:

Artykuł – informacje odnośnie nazwy produktu, kategoryzacji, numeru indeksu, PKWiU, lokalizacji, rabatowania, jednostek, VATu, opisu, uwag.

Ceny - informacje o cenach brutto, netto, rabacie narzucie, rodzaju ceny w
podziale na grupy cenowe. Różna zawartość zakładki w zależności od produktu.

Jednostki – informacje odnośnie jednostek (przeliczników)

Stany – informacje odnośnie stanów magazynowych i ilości dostępnej danego produktu w poszczególnych magazynach, również w tych, z których nie
możemy sprzedawać.
4.7. Przegląd dokumentów
W menu głównym aplikacji mamy dostępne ikony: Handel, Magazyn, Zamówienia,
Finanse, pod którymi możemy odpowiednio przejrzeć wszystkie zamówienia, dokumenty handlowe, magazynowe i finansowe
126
Ikony zawierające odpowiednio
zestawienie: zamówień, dokumentów handlowych, magazynowych i finansowych
Rysunek 141. Menu główne - dokumenty
4.7.1.
Przegląd dokumentów >> Zamówienia
Wybierając ikonę ‘Zamówienia’ otwieramy listę wszystkich zarejestrowanych zamówień
Lista zarejestrowanych
zamówień
Ikona
umożliwiająca
kopiowanie
wybranego
dokumentu. Kopia dokumentu otrzymuje status
„nowy”
Możliwość poprawy /
usunięcia dokumentu
Ikona otwierająca parametryzację wydruku
Rysunek 142. Zamówienia
127
Listę zamówień możemy zawężać poprzez użycie filtrów znajdujących się w górnej
części okna, oraz sortować rosnąco / malejąco klikając jednokrotnie w nagłówek
kolumny.
Usuwanie / korygowanie zamówień
Usuwać / korygować możemy tylko dokumenty ze statusem ‘nowy’ i ‘błędny’. Pozostałe możemy tylko przeglądać.
Chcąc usunąć konkretne zamówienie zaznaczamy je i wybieramy przycisk ‘usuń’.
Chcąc skorygować wybrany dokument zaznaczamy go i wybieramy przycisk ‘popraw’.
W dokumencie możemy zmienić ilości / ceny zamówionych produktów . Korygować
możemy tylko dokumenty nowe i błędne.
!
Każdy dokument posiada swój status, wyróżniony kolorem ikony w kolumnie
‘Numer’:

kolor czerwony – błędny, zwrócony do poprawy przez system WF-Mag

kolor zielony – zatwierdzony przez system WF-Mag

kolor szary- oczekujący na zatwierdzenie przez system WF-Mag

kolor biały- nowy, jeszcze nie wysłany do systemu WF-Mag
Ikona
- menu podręczne dodatkowo omówione w rozdziale 4.6.5.
Ikona ta daje możliwość wyboru:

Magazyn – informacja jaki magazyn był wybrany do zarejestrowania wskazanego zamówienie

Dokumenty serwerowe
Usuń wszystkie – usuwa wszystkie zamówienia z listy
Usuń sprzed miesiąca – usuwa z listy wszystkie zamówienia sprzed miesiąca
Usuń sprzed 2 miesięcy - usuwa z listy wszystkie zamówienia sprzed 2
miesięcy
Usuń sprzed 3 miesięcy- usuwa z listy wszystkie zamówienia sprzed 3
miesięcy

Podsumowanie - podsumowanie wszystkich zamówień od odbiorcy i do dostawcy w cenach netto i brutto

Wykaz błędów - wykaz błędów w przypadku zamówień ze statusem błędny
Drukowanie dokumentów zamówień
System daje możliwość wydrukowania dokumentów zamówień. Parametryzację wydruków a w następnej kolejności wydruk uruchamiamy wybierając ikonę ‘
ramy okno parametryzacji wydruków.
W oknie





’, otwie-
tym należy zdecydować:
czy drukować indeks
czy drukować indeks katalogowy
czy drukować indeks handlowy
czy drukować ciąg dalszy nazwy produktu
czy drukować uwagi do dokumentu
128



czy drukować ceny
ile egzemplarzy chcemy wydrukować
drukuj do pliku - powoduje zapisanie wydruku w postaci tekstowej do katalogu „\Program Files\WF-Mag Mobile2\Printouts\” na urządzeniu mobilnym.
Nazwa pliku będzie tak sama jak numer dokumentu z rozszerzeniem „txt.”.
Mając wybrane (zaznaczone) pożądane opcje i ustawioną drukarkę wybieramy przycisk „Drukuj”.
Rysunek 143.Parametry wydruku zamówień
4.7.2.
Przegląd dokumentów >> Handel
Wybierając ikonę ‘Handel’ otwieramy listę wszystkich faktur i paragonów.
Lista
zarejestrowanych
dokumentów handlowych
Możliwość
poprawy / usunięcia dokumentu
Ikona otwierająca opcje
wydruku
Rysunek 144. Handel
129
Ikona
umożliwiająca
kopiowanie
wybranego
dokumentu. Kopia dokumentu otrzymuje status
„nowy”
Listę dokumentów handlowych możemy zawężać poprzez użycie filtrów znajdujących
się w górnej części okna, oraz sortować rosnąco / malejąco klikając jednokrotnie
w nagłówek kolumny.
Usuwanie / korygowanie dokumentów handlowych
Usuwać / korygować możemy tylko dokumenty ze statusem ‘nowy’ i ‘błędny’. Pozostałe możemy tylko przeglądać.
Chcąc usunąć konkretny dokument zaznaczamy go i wybieramy przycisk ‘usuń’.
Chcąc skorygować wybrany dokument zaznaczamy go i wybieramy przycisk ‘popraw’.
W dokumencie możemy poprawić zarówno ilości produktów jak i ceny. Możemy również zmienić wszystkie dane w nagłówku dokumentu. Zmiany wprowadzane z tego
poziomu zostaną automatycznie uwzględnione w dokumentach magazynowych. Korygować możemy tylko dokumenty nowe i błędne.
!
Każdy dokument posiada swój status, wyróżniony kolorem ikony w kolumnie
‘Numer’:

kolor czerwony – błędny, zwrócony do poprawy przez system WF-Mag

kolor zielony – zatwierdzony przez system WF-Mag

kolor szary- oczekujący na zatwierdzenie przez system WF-Mag

kolor biały- nowy, jeszcze nie wysłany do systemu WF-Mag
Ikona




- menu podręczne dodatkowo omówione w rozdziale 4.6.5.
Ikona ta daje możliwość wyboru:
Dokumenty serwerowe:
Usuń wszystkie – usuwa wszystkie dokumenty z listy
Usuń sprzed miesiąca – usuwa z listy wszystkie dokumenty handlowe sprzed
miesiąca
Usuń sprzed 2 miesięcy - usuwa z listy wszystkie dokumenty handlowe
sprzed 2 miesięcy
Usuń sprzed 3 miesięcy- usuwa z listy wszystkie dokumenty handlowe
sprzed 3 miesięcy
Podsumowanie – podsumowanie wszystkich faktur i paragonów w cenach
netto i brutto
Wykaz błędów – wykaz błędów w przypadku dokumentów ze statusem błędny
Drukowanie dokumentów handlowych
System daje możliwość wydrukowania dokumentów handlowych. Parametryzację
wydruków a w następnej kolejności wydruk uruchamiamy wybierając ikonę ‘
otwieramy okno parametryzacji wydruków.
W oknie




’,
tym należy zdecydować:
czy drukować indeks
czy drukować indeks katalogowy
czy drukować indeks handlowy
czy drukować ciąg dalszy nazwy produktu
130





czy drukować uwagi do dokumentu
czy drukować rabaty
ile egzemplarzy chcemy wydrukować
drukuj do pliku - powoduje zapisanie wydruku w postaci tekstowej do katalogu „\Program Files\WF-Mag Mobile2\Printouts\” na urządzeniu mobilnym.
Nazwa pliku
będzie tak sama jak numer dokumentu z rozszerzeniem „txt.”.
Mając wybrane (zaznaczone) pożądane opcje i ustawioną drukarkę wybieramy przycisk „Drukuj”.
Rysunek 145. Parametry wydruku dokumentów handlowych
4.7.3.
Przegląd dokumentów >> Magazyn
Wybierając ikonę ‘Magazyn’ otwieramy listę wszystkich dokumentów WZ i SU.
131
Lista
zarejestrowanych
dokumentów magazynowych
Ikona
otwierająca
opcje wydruku
Możliwość
poprawy / usunięcia
dokumentu
Ikona umożliwiająca
kopiowanie wybranego dokumentu. Kopia
dokumentu otrzymuje
status „nowy”
Rysunek 146.Magazyn
Listę dokumentów magazynowych możemy zawężać poprzez użycie filtrów znajdujących się w górnej części okna, oraz sortować rosnąco / malejąco klikając jednokrotnie w nagłówek kolumny.
Usuwając / korygując dokumenty magazynowe usuniemy/ skorygujemy powiązane
z nimi dokumenty handlowe.
Usuwanie / korygowanie dokumentów magazynowych
Usuwać / korygować możemy tylko dokumenty ze statusem ‘nowy’ i ‘błędny’. Pozostałe możemy tylko przeglądać.
Chcąc skorygować wybrany dokument zaznaczamy go i wybieramy przycisk ‘popraw’.
W dokumencie możemy poprawić zarówno ilości produktów jak i ceny. Możemy również zmienić wszystkie dane w nagłówku dokumentu. Zmiany wprowadzane z tego
poziomu zostaną automatycznie uwzględnione w dokumentach handlowych. Korygować możemy tylko dokumenty nowe i błędne.
!
Każdy dokument posiada swój status, wyróżniony kolorem ikony w kolumnie
‘Numer’:

kolor czerwony – błędny, zwrócony do poprawy przez system WF-Mag

kolor zielony – zatwierdzony przez system WF-Mag

kolor szary- oczekujący na zatwierdzenie przez system WF-Mag

kolor biały- nowy, jeszcze nie wysłany do systemu WF-Mag
Ikona
- menu podręczne dodatkowo omówione w rozdziale 4.6.5.
Ikona ta daje możliwość wyboru:

Rejestruj – aby zarejestrować dokument handlowy należy zaznaczyć wybrane dokumenty magazynowe
132




Fakturę – pozwala zarejestrować fakturę VAT powiązaną z danym dokumentem magazynowym
Paragon - pozwala zarejestrować paragon powiązany z danym dokumentem
magazynowym
Magazyn – informacja jaki magazyn był wybrany do zarejestrowania wskazanego dokumentu magazynowego
Dokumenty serwerowe
Usuń wszystkie – usuwa wszystkie dokumenty z listy
Usuń sprzed miesiąca – usuwa z listy wszystkie dokumenty magazynowe
sprzed miesiąca
Usuń sprzed 2 miesięcy - usuwa z listy wszystkie dokumenty magazynowe
sprzed 2 miesięcy
Usuń sprzed 3 miesięcy- usuwa z listy wszystkie dokumenty magazynowe
sprzed 3 miesięcy
Podsumowanie - podsumowanie wszystkich WZ i SU w cenach netto i brutto
Wykaz błędów - wykaz błędów w przypadku dokumentów ze statusem
błędny
Drukowanie dokumentów magazynowych
System daje możliwość wydrukowania dokumentów magazynowych. Parametryzację
wydruków a w następnej kolejności wydruk uruchamiamy wybierając ikonę ‘
’,
otwieramy okno parametryzacji wydruków.
W oknie tym należy zdecydować:

czy drukować indeks katalogowy

czy drukować indeks handlowy

czy drukować ciąg dalszy nazwy produktu

czy drukować uwagi do dokumentu

czy drukować ceny

ile egzemplarzy chcemy wydrukować

drukuj do pliku - powoduje zapisanie wydruku w postaci tekstowej do katalogu „\Program Files\WF-Mag Mobile2\Printouts\” na urządzeniu mobilnym.
Nazwa pliku będzie tak sama jak numer dokumentu z rozszerzeniem „txt.”.
Mając wybrane (zaznaczone) pożądane opcje i ustawioną drukarkę wybieramy przycisk „Drukuj”.
133
Rysunek 147.Parametry wydruku dokumentów magazynowych
4.7.4.
Przegląd dokumentów >> Finanse
Wybierając ikonę ‘Finanse’ otwieramy listę wszystkich zarejestrowanych dokumentów
KP i KW.
Lista zarejestrowanych
dokumentów KP / KW
Rysunek 148. Finanse
Możliwość poprawy /
usunięcia dokumentu
Ikona otwierająca opcje
wydruku
134
Listę dokumentów KP / KW możemy zawężać poprzez użycie filtrów znajdujących się
w górnej części okna, oraz filtrować rosnąco / malejąco klikając jednokrotnie
w nagłówek kolumny.
Usuwanie / korygowanie dokumentów finansowych
Usuwać / korygować możemy tylko dokumenty ze statusem ‘nowy’ i ‘błędny’. Pozostałe możemy tylko przeglądać.
Chcąc usunąć konkretny dokument finansowy zaznaczamy go i wybieramy przycisk
‘usuń’.
Chcąc skorygować wybrany dokument zaznaczamy go i wybieramy przycisk ‘popraw’.
W dokumencie możemy zmienić wielkości wpłaconych / pobranych kwot. Korygować
możemy tylko dokumenty nowe i błędne.
!
Każdy dokument posiada swój status, wyróżniony kolorem ikony w kolumnie
‘Numer’:

kolor czerwony – błędny, zwrócony do poprawy przez system WF-Mag

kolor zielony – zatwierdzony przez system WF-Mag

kolor szary - oczekujący na zatwierdzenie przez system WF-Mag

kolor biały - nowy, jeszcze nie wysłany do systemu WF-Mag
Ikona
- menu podręczne omówione w rozdziale 4.6.5.
Ikona ta daje możliwość wyboru:

Dokumenty serwerowe:
Usuń wszystkie – usuwa wszystkie dokumenty z listy
Usuń sprzed miesiąca – usuwa z listy wszystkie dokumenty finansowe sprzed
miesiąca
Usuń sprzed 2 miesięcy - usuwa z listy wszystkie dokumenty finansowe
sprzed 2 miesięcy
Usuń sprzed 3 miesięcy- usuwa z listy wszystkie dokumenty finansowe
sprzed 3 miesięcy
 Podsumowanie – podsumowanie wszystkich KP i KW
 Wykaz błędów – wykaz błędów w przypadku dokumentów ze statusem
błędny
Drukowanie dokumentów finansowych
System daje możliwość wydrukowania dokumentów finansowych. Parametryzację
wydruków a w następnej kolejności wydruk uruchamiamy wybierając ikonę ‘
’,
otwieramy okno parametryzacji wydruków.
W oknie tym należy zdecydować:

czy drukować pozycje dokumentu

ile egzemplarzy chcemy wydrukować

drukuj do pliku - powoduje zapisanie wydruku w postaci tekstowej do katalogu „\Program Files\WF-Mag Mobile2\Printouts\” na urządzeniu mobilnym.
Nazwa pliku będzie tak sama jak numer dokumentu z rozszerzeniem „txt.”.
135
Mając wybrane (zaznaczone) pożądane opcje i ustawioną drukarkę wybieramy
przycisk „Drukuj”.
Rysunek 149. Parametry wydruku dokumentów finansowych
4.7.5.
Opis menu podręcznego
W czasie przeglądu poszczególnych dokumentów mamy dostępną ikonę „
wybór rozwija listę
”, której
Rysunek 150. Menu podręczne dokumentów





Rejestruj –rejestracja dokumentu powiązanego z wybranym dokumentem
magazynowym  Faktury / Paragonu
Magazyn –wybór magazynu z jakiego dokumenty chcemy analizować
Dokumenty serwerowe –usuwanie dokumentów z wskazanego okresu czasu
(usuwane są tylko dokumenty zapisane poprawnie w systemie WF-Mag dla
Windows)
Podsumowanie - podsumowanie wszystkich dokumentów w cenach netto
i brutto
Wykaz błędów - informacja o błędach w przypadku dokumentów ze statusem
‘błędny’
Najczęściej występujące błędy:

Powtórzona numeracja

Brak stanu na magazynie w przypadku dokumentów magazynowych

Błąd na powiązanym dokumencie
136
!
Jeśli przyczyna błędu została usunięta np. stan magazynu został uzupełniony
w systemie WF-Mag dla Windows, Konsola zarządzająca będzie cały czas próbowała ponownie wysyłać dany dokument do systemu WF-Mag dla Windows. Po
ponownej replikacji status dokumentu może wtedy zmienić się na zielony (poprawnie zapisany w systemie centralnym). Jeśli przyczyna błędu leży po stronie
mobilnej, można taki dokument poprawić lub usunąć (jeśli posiadamy przydzielone odpowiednie uprawnienia w Konsoli zarządzającej). Należy jednak zwrócić
uwagę na możliwość pojawienia się sytuacji, kiedy jednocześnie użytkownik poprawi dokument na urządzeniu mobilnym i Konsoli zarządzającej uda się wysłać
wcześniej oznaczony jako błędny, dokument do systemu centralnego. W takim
przypadku może pojawić się niespójność danych miedzy systemem centralnym a
systemem mobilnym. Zalecamy wcześniej rozstrzygnąć w Firmie: kto i kiedy ma
możliwość poprawiać dokumenty błędne.
4.8.Wiadomości
Moduł wiadomości umożliwia odczytywanie
pracowników.
Numer porządkowy
wiadomości
informacji wysłanych z centrali do
Data utworzenia
wiadomości
Rysunek 151. Wiadomości
Na urządzeniu mobilnym wiadomości są gromadzone i porządkowane chronologicznie.
Do ich przeglądu służą przyciski „Poprzednia” i „Następna”. W nagłówku wiadomości
widzimy numer porządkowy wiadomości i datę wysłania wiadomości. Zbiór wiadomości uaktualniany jest po replikacji. Okno wiadomości pojawia się również automatycznie po każdej replikacji.
137
4.9.Raporty
Rysunek 152. Raporty
Aplikacja mobilna WF-Mag Mobile 2 dostarcza pięć raportów dotyczących sprzedaży
wykonanej przez danego Użytkownika. Raporty te nie są przygotowywane bezpośrednio na urządzaniu, ale na serwerze i do Użytkownika replikują się od razu
w gotowej do przeglądu formie. Aby otrzymać taki raport należy go najpierw
zamówić. Na górnej liście wybieramy interesujący nas raport, w parametrach
wybieramy zakres dat i klikamy „Zamów”. Najbliższą replikacją zamówienie dociera
na serwer i gdy raport jest już gotowy ponowną replikacją pobierany jest na urządzenie. Wówczas jego status zmieni się na „gotowy”. Zanim zamówienie na raport
zostanie wysłane możemy je anulować przyciskiem „Anuluj” ,status zmienia się na
„nie zamówiony”, funkcjonalność może być wykorzystana w przypadku, kiedy chcemy
zmienić zakres dat zamawianego raportu.
!
Zamówienie raportu, nawet po jego późniejszym anulowaniu przyciskiem „Anuluj”, powoduje usunięcie z urządzenia mobilnego wcześniejszego raportu.
138
Rysunek 153. Przykładowy raport
4.10.
Konfiguracja
Aby uruchomić konfigurację wybieramy ikonę
W module tym uzupełniamy ustawienia odnośnie replikacji i drukarki.
4.10.1. Replikacja
Adres serwera synchronizacji
Mobilink. Adres IP lub nazwa
komputera na którym zainstalowany jest Mobilink.
Aktywne połączenie.
Rysunek 154. Konfiguracja - Replikacja
Okno to służy do konfiguracji połączenia replikacyjnego.
139
Kod Pracownika –
numer
pracownika
odczytany z Konsoli
zarządzającej: Kartoteki  Pracownicy
Kolumna „Kod”
Hasło – hasło użytkownika systemu WF
-Mag









Kod pracownika - Identyfikator pracownika. Pole edytowalne w momencie,
gdy na urządzeniu nie ma bazy danych. Identyfikator jest przydzielany z poziomu Konsoli zarządzającej
Hasło – hasło użytkownika systemu WF-Mag
Czas oczekiwania – czas oczekiwania na połączenie, po którym System
zwraca komunikat o błędzie połączenia
Adres serwera – adres IP lub nazwa serwera synchronizacji Mobilink, adres
IP lub nazwa komputera na którym zainstalowany jest serwer synchronizacji
Mobilink
Port – numer portu określony w konfiguratorze Mobilink
Rodzaj połączenia - rodzaj połączenia urządzenia z telefonem / komputerem
Zapisz – zapisuje ustawienia i wraca do Menu Głównego
Wróć – porzuca zmiany i wraca do Menu Głównego.
Drukarka
Ustawienia Drukarki „Tekstowa A4”
Lista drukarek
Rysunek 155. Konfiguracja - Drukarka
Okno to służy do konfiguracji parametrów związanych z drukarką. W oknie tym możemy ustawić parametry dla drukarki „Tekstowa A4”. Jeżeli wybierzemy drukarkę
„Graficzna A4” / „Termiczna” pola „Port” i „Prędkość transmisji” są nieaktywne.


Wybór drukarki – z dostępnej listy drukarek wybieramy właściwą, tu „Tekstowa A4”
Port – wybór portu:

Infrared- wybieramy jeżeli chcemy uruchomić drukowanie przez podczerwień

Network…- wybieramy jeżeli chcemy uruchomić drukowanie na drukarce
sieciowej

Bluetooth – wybieramy jeżeli chcemy uruchomić drukowanie przez bluetooth

COM1-COM0 – numery portów szeregowych. Należy wybrać COM „liczba”.
140
„Liczbę” znajdziemy w ustawieniach bluetooth urządzenia mobilnego.
<Bluetooth –-> Settings –-> Zakładka Services –->Serial Port- Advanced...--> Outbound COM Port> (ścieżka jest zależna od modelu urządzenia).
Podana ścieżka dotyczy urządzenia HP x 2490b.
Rysunek 156. Bluetooth
Rysunek 157. Konfiguracja Bluetooth
141
Rysunek 158. Jak znaleźć numer portu


a)
b)
Print to file - wybieramy jeżeli chcemy uruchomić drukowanie poprzez zapis
do pliku. Po wybraniu tej opcji plik standardowo zapisywany jest w katalogu
„\output.prn” na urządzeniu
LPT1 – wydruk na kablu równoległym
Prędkość transmisji – wybór prędkości transmisji
Port drukarki fiskalnej – wybór portu drukarki fiskalnej. Lista wyboru z numerami szeregowymi drukarki. Należy wybrać COM „liczba”. „Liczbę” znajdziemy w ustawieniach bluetootha <Bluetooth –-> Settings –-> Zakładka
Services –->Serial Port- Advanced...--> Outbound COM Port> (ścieżka jest
zależna od modelu urządzenia). Podana ścieżka dotyczy urządzenia HP
2490.
Ustawienia drukarki „Graficzna A4” / „Termiczna”
Jeżeli wybierzemy drukarkę „Graficzna A4” / „Termiczna” ustawienia związane z Portem i Prędkością wydruku należy uzupełnić w oknie dostępnym w przeglądzie poszczególnych dokumentów pod przyciskiem „drukarka” „ustawienia drukarki”
142
Rysunek 159. Ustawienia drukarki (innej niż Tekstowa A4)
Po wybraniu przycisku „Ustawienia drukarki” otrzymamy okno:
Rysunek 160. Ustawienia drukarki (Graficzna A4, Termiczna)


a)
b)
c)
d)
e)
f)
143
Printer – lista obsługiwanych drukarek. W przypadku uprzedniego wyboru
„Graficzna A4” wybieramy „HP PCL” – jest to najczęściej stosowana drukarka
graficzna A4
Port – wybór portu
Infrared- wybieramy jeżeli chcemy uruchomić drukowania przez podczerwień
Network…- wybieramy jeżeli chcemy uruchomić drukowania na drukarce sieciowej
Bluetooth – wybieramy jeżeli chcemy uruchomić drukowanie przez bluetooth
COM1-COM0 – numery portów szeregowych
Print to file - wybieramy jeżeli chcemy uruchomić drukowanie poprzez zapis
do pliku. Po wybraniu tej opcji plik standardowo zapisywany jest w katalogu
„\output.prn” na urządzeniu
LPT1 – wydruk na kablu równoległym








Color / Mono – wybór opcji czy wydruk ma być kolorowy, czy czarnobiały.
Wydruki kolorowe nie są obsługiwane. Należy wybrać „Monochrome (B&W)”
Paper Size – rozmiar papieru. W przypadku drukarek Graficzna A4
i Termiczna wybór rozmiaru papieru nie ma znaczenia, ponieważ parametr
jest kontrolowany przez Aplikację. Nawet jeżeli wybierzemy „Custom”
i wpiszemy wartości w polach „Paper Width” i „Height” nie zostanie to
uwzględnione.
Paper Width – parametr kontrolowany przez Aplikację
Height – parametr kontrolowany przez Aplikację
Orientation – „Portrait”, „Landscape” - parametr kontrolowany przez Aplikację
Start Printing – rozpoczęcie drukowania
Cancel Printing – anulowanie wprowadzonych ustawień
More Settings – otwiera poniższe okno
Rysunek 161. Ustawienia drukarki - More Settings
W powyższym oknie użytkownik może uzupełnić wszystkie pola, ale tylko niektóre
zostaną uwzględnione, pozostałe są kontrolowane przez Aplikację. Poniżej opisy
ustawień uwzględnianych:




Print Density – nasycenie wydruku
COM Speed – prędkość wydruku
Draft Mode – próbny / oszczędny wydruk dokumentu. Jakość takiego wydruku jest obniżona.
Data Compression– kompresja danych. Zalecane jest aby opcja była zaznaczona (szybciej otrzymamy wydruk)
144
4.11.
Zmiana użytkownika systemu (urządzenia)
Aby na tym samym urządzeniu mógł pracować inny pracownik należy w pierwszej
kolejności usunąć bazę danych i ponownie zreplikować dane. Baza danych poprzedniego pracownika zostanie bezpowrotnie usunięta.
Następnie wybrać ikonę „
”
W oknie jakie otrzymamy zmieniamy dane pracownika, który od tego momentu ma
pracować na danym urządzeniu.
4.12.
Replikacja
W tym oknie inicjujemy replikację, czyli wysyłamy dane z urządzenia mobilnego na
serwer i pobieramy z serwera na urządzenie mobilne.
Rysunek 162. Replikacja
Przed rozpoczęciem samego procesu replikacji (wysyłania / pobierania danych) uruchamiane jest połączenie wybrane w konfiguracji połączenia
!
W konfiguracji widoczne są tylko połączenia aktywne – np. połączenie USB
widoczne będzie dopiero po prawidłowym podłączeniu urządzenia do komputera
stacjonarnego.
145
Przykładowo jeśli zostało wybrane połączenie GPRS użytkownik może otrzymywać
następujące komunikaty:

otwieranie portu modemu,

wybieranie numeru,

nawiązywanie połączenia,

połączenie nawiązane,

logowanie,

zalogowano,

połączenie zestawione poprawnie,

przekroczony limit czasu,

próba ustanowienia połączenia nie powiodła się.
Przyciski:





Replikacja automatyczna – łączy urządzenie z telefonem (jeśli wybraliśmy
połączenie GPRS), wykonuje replikację i rozłącza. Dzieje się tak w momencie
kiedy urządzenie zostało poprawnie połączone z telefonem oraz konfiguracja
połączenia replikacyjnego została przeprowadzona poprawnie.
Wróć – powrót do Menu Głównego
Połącz – łączy urządzenie z telefonem (w przypadku połączenia GPRS)
Replikuj – rozpoczyna replikację
Rozłącz – rozłącza urządzenie z telefonem (w przypadku połączenia GPRS)
4.13.
Zakończenie dnia
Rysunek 163. Zakończenie dnia
146
W celu zakończenia dnia klikamy na ikonę „Zakończ dzień”. Musimy również wpisać
stan licznika jeśli w parametrach Konsoli zarządzającej mamy ustawioną kontrolę
licznika.
Na ekranie mamy również pola informacyjne informacja o zalogowanym użytkowniku,
ilość zaplanowanych i wykonanych wizyt oraz stan kasy – gotówki wynikającej z przyjętych dokumentów kasowych.
!
Jeśli zdecydujemy się zakończyć dzień pracy i 2 razy potwierdzimy koniec dnia,
nie będziemy mogli ponownie zacząć pracy w tym dniu ani z datą wcześniejszą niż
zakończony dzień.
4.14.
Menu główne >> Menu
Rysunek 164. Menu
4.14.1. Zapisywanie bazy danych
W czasie pracy z aplikacją System wielokrotnie wyświetla komunikat (jeśli w Konsoli
zarządzającej ustawiliśmy parametr automatycznego wykonywania kopii zapasowej) :
147
Za każdym razem należy wybierać ‘Tak/Yes’, aby w przypadku jakiejkolwiek awarii
urządzenia (np.: twardego resetu) mieć możliwość odzyskania wprowadzonych danych do systemu.
Po potwierdzeniu system zapisuje automatycznie kopię bazy danych w dwóch miejscach: w pamięci RAM jako plik ‘mobile.udb’ w folderze ‘backup’ i na karcie SD (o ile
była włożona) w folderze „WF-Mag Mobile2 /Backup” . Mogą być tam zapisane aż
trzy kopie bazy, każda następna nadpisuje najstarszą. Po zapisie system wyświetla
komunikat:
4.14.2. Odzyskiwanie bazy danych
W przypadku uszkodzenia bazy danych zawsze istnieje możliwość jej odzyskania.
Wybieramy Menu >> Baza danych>> Odzyskaj bazę z kopii, otwiera się okno:
Która z trzech kopii
na karcie SD będzie
odzyskana
Ostatnio wykonana kopia
– domyślnie zaznaczona
i wyróżniona na czerwono
Rysunek 165. Odzyskiwanie bazy danych
Domyślnie wybrana jest ostatnia kopia bazy danych. Jest ona zarówno zaznaczona
jak i wyróżniona czerwonym kolorem. Możemy wybrać kopię zrobioną po replikacji
(„kopia replikacyjna”) lub kopię z karty pamięci. Ponieważ na karcie pamięci mogą
znaleźć się aż trzy kopie lista „lokalizacja” ułatwi nam znalezienie właściwej .
Po wyborze odpowiedniej kopii klikamy na „Przywróć” w celu przywrócenia kopii lub
na „Zamknij” .
148
4.14.3. Usuń bazę
Aby usunąć bazę wybieramy Menu Baza danych  Usuń bazę w lewym dolnym
rogu ekranu.
Rysunek 166. Usuwanie bazy
W celu dalszej pracy należy się zreplikować lub odzyskać kopię z bazy. Czynność tę
wykonujemy między innymi w momencie kiedy systemem / urządzeniem będzie posługiwał się inny użytkownik.
4.14.4. Reset
Resetuje urządzenie.
4.14.5. Wyjście
Jedyny prawidłowy sposób zamykania programu.
149
5. DODATKI DLA PLATFORMY PDA
5.1. Konfiguracja czytnika kodów kreskowych
!
Możliwość wykorzystania czytnika kodów kreskowych będzie dostępna w kolejnych wersjach systemu WF-Mag Mobile 2.
W celu skonfigurowania czytnika kodów kreskowych należy uruchomić oprogramowanie dostarczone przez producenta czytnika kodów kreskowych i ustawić dwa parametry czytnika:

Prefix – na znak <!~

Suffix – na znak ~!>
Rysunek 167. Przykład konfiguracji czytnika kodów kreskowych
5.2. Podstawowe zasady używania Pocket PC
Użytkownik Pocket PC w trakcie codziennej pracy powinien pamiętać o tym aby:

w trakcie eksploatacji urządzenia używać akcesoria i podzespoły akceptowane i zalecane przez producenta sprzętu

używać rysika dostarczonego wraz z urządzeniem do obsługi ekranu dotykowego

w miejscach, w których nakazane jest wyłączanie urządzeń elektronicznych,
Pocket PC był również wyłączony

zużytych akumulatorów urządzenia nie wrzucać do ognia

chronić urządzenie przed działaniem wilgoci i wysokich temperatur

chronić urządzenie przed upadkiem i uderzeniami

utrzymywać ekran urządzenia w należytej czystości

nie doprowadzić do sytuacji całkowitego rozładowania baterii (możliwość
utraty danych).
Kontrola baterii
Dbając o bezpieczeństwo danych przechowywanych na urządzeniu typu Pocket PC
należy zwrócić szczególną uwagę na stan naładowania baterii.
150
!!!
Całkowite wyładowanie baterii może zakończyć się utratą danych.
W celu sprawdzenia baterii należy wybrać menu Start  Settings
Pojawi się okno ustawień.
Ustawienia
Narzędzie do
kontroli stanu
baterii
Rysunek 168. Wybór ustawień
urządzenia
Na zakładce System znajduje się narzędzie do kontroli stanu baterii. Zazwyczaj narzędzie to posiada ikonę w kształcie baterii.
Po wejściu to narzędzia, pokazuje się ekran
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Rysunek 169. Wskaźnik stanu baterii
151
!
Należy nie dopuszczać do sytuacji, w której wskaźnik poziomu naładowania
baterii spadnie poniżej 5%. Należy zawczasu naładować baterie.
Gdy bateria jest już słaba urządzenie samo informuje użytkownika o tym fakcie.
Pojawiają się wtedy wiadomości w górnej części ekranu o konieczności naładowania
baterii urządzenia.
5.3. Przykład połączenia urządzenia przenośnego Pocket
PC z telefonem komórkowym i siecią Internet
Połączenie HP HX z siecią Internet za pomocą telefonu Nokia
W prawym dolnym rogu ekranu Pocket PC znajduje się ikonka połączeń.
Wciskamy ją.
Rysunek. 170. Bluetooth
Włączamy moduł Bluetooth poprzez wciśnięcie ikony
Pokazuje się okno Bluetooth Manager. Wciskamy New.
i dalej Manager.
152
Rysunek. 171. Bluetooth
Następnie wybieramy „Connect to Internet via phone” i następnie „Next”
Rysunek. 172. Bluetooth - połączenie modemowe
Kolejny ekran również przechodzimy wciskając Next. W następnym ekranie Pocket PC
informuje nas o konieczności włączenia modułu Bluetooth w telefonie komórkowym.
153
Rysunek. 173. Bluetooth - połączenie modemowe
Po włączeniu Bluetooth w telefonie komórkowym, wciskamy Next. W tym momencie
Pocket PC wyszukuje wszystkie urządzenia z włączonym modułem Bluetooth.
Rysunek. 174. Bluetooth - połączenie modemowe
Klikamy dwukrotnie na ikonce naszego telefonu. W tym momencie na ekranie telefonu mamy informacje o tym że urządzenie typu Pocket PC chce nawiązać łączność.
Jeśli decydujemy się dodać to urządzenie do swojego telefonu, wciskamy ok. Następnie w telefonie wpisujemy hasło, które będziemy musieli potwierdzić na Pocket PC.
Hasło i potwierdzenie jest potrzebne do tego aby żadne nie zatwierdzone przez nas
urządzenie nie mogło podłączyć się do naszego telefonu.
154
Rysunek. 175. Bluetooth - połączenie modemowe
Po potwierdzeniu hasła możemy używać naszego telefonu jako modemu internetowego.
Rysunek. 176. Bluetooth - połączenie modemowe
Zaznaczamy „New Connection” i wciskamy „Next”. Następnie wpisujemy nazwę połączenia, którą będziemy używać oraz numer dostępowy GPRS.
155
Rysunek. 177. Bluetooth - połączenie modemowe
W przypadku sieci Plus GSM jest to numer *99#. Jeśli chodzi o innych operatorów
prosimy o kontakt z wybranym operatorem i ustalenie tego numeru. Po wpisaniu
nazwy połączenia i numeru dostępowego wciskamy „Next” i następnie „Finish”. W
następnym ekranie widzimy skrót do „Dial-up networking”
Rysunek. 178. Bluetooth - dial-up
Klikamy dwa razy na tym skrócie i Pocket PC za pośrednictwem telefonu komórkowego łączy się z siecią Internet.
156
Rysunek. 179. Bluetooth - połączenie modemowe
Pokazuje się jeszcze ekran logowania do serwera.
Rysunek. 180. Bluetooth - dial-up
Wciskamy OK. Pola „User name”, „Password” i „Domain” pozostawiamy puste.
Po wciśnięciu OK. mamy zestawione połączenie.
157
Rysunek. 181. Bluetooth - dial-up
5.4. Najczęściej spotykane problemy sprzętowe
Opisane przykładowe problemy sprzętowe dotyczą urządzenia HP 214.
PROBLEM:
Telefon nie wykazuje objawów łączenia lub przy replikacji pojawia się komunikat
„Próba ustanowienia połączenia nie powiodła się”.
ROZWIĄZANIE:
Sprawdź, czy moduły BLUETOOTH na telefonie i Palmotopie są uruchomione(na telefonie w zależności od modelu widoczna jest odpowiednia ikona sygnalizująca włączonego BLUETOOTHa, na Palmtopie powinna pulsować niebieska dioda, sygnalizująca
uruchomiony moduł BLUETOOTH);
Jeśli zestaw nadal nie chce się połączyć, wykonaj reset Palmtopa (pamiętając
o konieczności wcześniejszego zamknięcia aplikacji WF-Mag Mobile 2 przez Moduły
=> Zamknij w celu uniknięcia uszkodzenia bazy danych) oraz reset telefonu (wyłączenie telefonu z wyjęciem baterii na około 30 sekund);
Jeśli zestaw nadal nie chce się połączyć należy przeprowadzić proces parowania
urządzeń ponownie.
PROBLEM:
Bateria bardzo szybko rozładowuje się w trakcie pracy.
ROZWIĄZANIE:
Sprawdź parametry podświetlenia wyświetlacza. Możesz to zrobić korzystając z paska
stanu znajdującego się na pulpicie. Ustawiając podświetlenie należy osiągnąć kompromis, pomiędzy komfortem, a czasem pracy. Dodatkowo czas pracy pomiędzy
158
ładowaniami można wydłużyć wyłączając dźwięki systemowe oraz moduł WiFi (ikona
WLAN powinna być szara).
PROBLEM:
Ekran nie reaguje na piórko.
ROZWIĄZANIE:
Sprawdź, czy ekran nie jest zablokowany (jeśli znajduje się napis UNLOCK w lewym
dolnym rogu ekranu – naciśnij na nim, a następnie potwierdź odblokowanie naciskając UNLOCK w środkowej części wyświetlacza).
159
6. WF-MAG MOBILE 2 DLA WINDOWS
6.1. Instalacja
6.1.1.
O programie
Program Asseco WAPRO WF-Mag Mobile 2 to aplikacja zaprojektowana dla przedstawicieli handlowych oraz menedżerów pracujących w terenie. Doskonale sprawdza się
w automatyzacji obiegu dokumentów podczas pracy kierowców, magazynierów czy
punktów sprzedaży detalicznej, oddalonych od lokalizacji centralnej. System adoptuje
wszystkie funkcje powyżej opisanej aplikacji przeznaczonej na urządzenia PDA. Wymiana danych może odbywać się w dowolnym czasie. Podczas replikacji wysyłane są
wyłącznie dane, które zostały zmienione w stosunku do bazy centralnej. Dzięki temu
transmisja jest bardzo szybka a ilość wysyłanych danych minimalna.
Dodatki usprawniające pracę na systemach dla platformy PC to dowolne skalowanie
okien, użycie skrótów klawiszowych możliwość wydruków na drukarce windowsowej
oraz optymalizacja do środowiska systemów Windows, platformy netbook i ekranów
dotykowych.
6.1.2.
Specyfikacja
System WF-Mag Mobile 2 dla Windows działa w trybie off-line, bazując na dedykowanej dla sprzętu przenośnego bazy danych SyBase® UltraLite®. Program komunikuje
się poprzez sieć Internet z systemem Sprzedaż i magazyn WF-Mag, znajdującym się
w centrali firmy.
Aplikacja WF-Mag Mobile 2 została wykonana w nowoczesnej technologii firmy Microsoft® - .NET, zapewniającej dużą stabilność i bezpieczeństwo. Pośrednicząca transmisji danych baza oparta jest o szybki i bezpieczny serwer MS SQL natomiast synchronizacja jest zapewniona przez serwer MobiLink®.
6.1.3.
Wymagania
Instalacja WF-Mag Mobile 2 dla Windows możliwa jest na systemach operacyjnych:
Windows XP z sp3, Windows Vista oraz Windows 7. Podczas instalacji sprawdzane są
wymagane komponenty: Windows Installer oraz VCRedist. W wypadku braku wymaganych składników instalacja ich rozpocznie się automatycznie. Po instalacji komponentów zalecany jest restart systemu przed dalszym użytkowaniem aplikacji.
6.1.4.
Proces instalacji
Inicjacja instalatora oraz instalacja wszystkich komponentów WF-Mag Mobile 2
opisuje Rozdział 2. Program WF-Mag Mobile 2 dla Windows instaluje się razem z innymi komponentami.
160
Istnieje możliwość wyboru instalacji niestandardowej a następnie wyłącznie innych
komponentów instalacji. Taki tryb zalecany jest podczas instalacji na urządzeniach
korzystających wyłącznie z wersji dla platformy Netbook.
Rysunek 182. Instalacja wyłącznie wersji netbook
6.2.Konfiguracja
Podczas pierwszego uruchomienia baza danych jest pusta i wymaga replikacji. W tym
celu należy wprowadzić konfigurację.
Niezbędne parametry to:
Kod pracownika – jest to Kod przydzielony użytkownikowi przez Konsolę zarządzającą
z lokalizacji Kartoteki -> pracownicy. Pracownik przed użyciem musi mieć przydzieloną rolę mobilną, konfiguracja w Rozdziale 3.6.13.
Hasło – przydzielone oraz modyfikowane pracownikowi przez program WF-Mag. Hasło
nie może być puste.
Adres serwera – w formie nazwy lub adresu IP serwera Mobilink.
Port – domyślnie 2440.
Dodatkowo w konfiguracji jest określony czas oczekiwania w sekundach na odpowiedź od serwera. Przy dużych paczkach danych zalecane jest zwiększenie czasu
oczekiwania.
161
Rysunek 183. Konfiguracja replikacji
Druga zakładka konfiguracji o nazwie Drukarka, umożliwia wybór Drukarki
systemowej lub możliwość drukowania dopliku. Na samym dole można określić port
szeregowy do podłączenia drukarki fiskalnej.
Rysunek 184. Konfiguracja drukarki
Kolejna, trzecia zakładka o nazwie Systemowe, służy do definicji wyboru języka,
rodzaju i wielkości czcionki. Na liście rodzaju trzcionki dostępne są wszystkie czcionki
systemu operacyjnego. W celu poprawnego wyświetlania przycisków i menu aplikacji,
podczas wyboru należy wskazać czcionkę, która zawiera polskie znaki dialektyczne.
Wybór wielkości czcionki jest czynnikiem odpowiedzialnym za dopasowanie wielkości
ekranu aplikacji.
162
Rysunek 185. Konfiguracja ustawień systemowych
Ostatnią zakładką w oknie konfiguracji jest zakładka E-mail. Przez wypełnienie tych
parametrów umożliwiamy wysyłkę dokumentów podczas wykonanej wizyty na adres
kontrahenta.
Serwer poczty – w tym polu wprowadzamy adres serwera poczty wychodzącej SMTP.
Port – port, na którym pracuje serwer SMTP.
Login i hasło – dostęp do konta pocztowego.
Nazwa nadawcy – w tym polu można wprowadzić imię i nazwisko lub nazwę firmy,
będzie to identyfikator widoczny przez odbiorcę.
E-mail nadawcy – adres e-mail, z którego skorzystamy podczas wysyłki.
Do poprawnego działania funkcji konieczne jest ustawienie drukarki systemowej.
Rysunek 186. Konfiguracja e-mail
163
7. WF-MAG MOBILE 2 ANDROID
7.1. Instalacja
7.1.1.
O programie
WF-Mag Mobile 2 Android to nowoczesny system sprzedaży mobilnej pracujący na
najnowszych urządzeniach typu smartfon. Zakres wyboru sprzętu spełniający
wymagania aplikacji, jest bardzo duży, dzięki temu użytkownik ma możliwość dopasowania rozwiązania całkowicie do swoich preferencji i wymagań, które stawiane są
w organizacji. Odpowiednie urządzenie wymaga oprogramowania, które wykorzystując zalety platformy sprzętowej, dostarczy rozwiązań ułatwiających pracę oszczędzając czas i eliminując błędy. Oprogramowanie WF-Mag Mobile 2 Android optymalnie
realizuje te zadania. Dodatkowo automatyzuje wiele procesów, m.in. możliwość
wystawienia faktury z zamówienia lub z uprzednio wystawionego dokumentu wydania, sprawdzenia rozrachunków oraz ich rozliczenia generując równocześnie dokumenty kasowe potwierdzające wykonaną operację, planowanie zadań przy wykorzystaniu kalendarza i harmonogramu zadań, zarówno przez handlowca znajdującego się
poza firmą, jak również osobę zajmującą się logistyką w firmie.
Wersja przygotowana dla platformy Android wychodzi krok na przód, nowoczesny
interfejs sprawia, że praca na aplikacji jest wydajna i przyjemna dla
użytkownika. Program podczas wprowadzania danych podpowiada odpowiedni typ
klawiatury zawierający znaki do najszybszego wprowadzenia pożądanej informacji.
Prowadzi użytkownika podczas pracy podpowiadając obowiązkowe pola oraz zakresy
wartości w których powinny zawierać się dane.
Wszystkie listy zyskały nowoczesny wygląd, kartoteki asortymentowa oraz kontrahentów jest prezentowana w stylu kafelkowym ułatwiającym wybór.
W szybki sposób można dotrzeć do wymaganych danych dzięki łatwo dostępnym
filtrom, wystarczy ściągnąć roletę filtrów i zaznaczyć nawet kilka opcji wyboru
równocześnie.
Dodawanie nowych kontrahentów, rejestrowanie danych, kontaktów i relacji, to tylko
wstęp do funkcji, którymi możemy w łatwy sposób dostarczyć danych naszej organizacji. Zamówienia złożone przez klienta w dowolnym momencie możemy przesłać do
firmy. Handlowiec może skierować zamówienia bezpośrednio do dostawcy. Wszystkie
dokumenty wystawiane są w kontekście kontrahenta, w razie potrzeby można szybko
skorzystać z innych informacji o poprzednich transakcjach. Aplikacja dostarcza
podgląd do wcześniej wystawionych dokumentów lub rozrachunków powstałych
w całej organizacji.
Wszystkie dokumenty mogą być wysłane bezpośrednio na adres e-mail przypisany do
kontrahenta lub wydrukowane na drukarkach mobilnych. Vanseller docierający bezpośrednio do klienta ma do dyspozycji możliwość sprzedaży detalicznej oraz fiskalizacji na drukarce fiskalnej.
Użytkownik posiadający aktualną wersję WF-Mag Mobile 2 ma do dyspozycji możliwość zmiany w dowolnym momencie na wybraną dogodną platformę sprzętową Android, Windows, Windows Mobile.
164
7.1.2.
Specyfikacja
System WF-Mag Mobile 2 Android działa w trybie off-line, z możliwością wymiany
danych w dowolnym momencie. Został oparty o silnik SQLite i rozbudowany
o bezpieczny system autoryzacji. Program komunikuje się poprzez sieć Internet
z systemem Sprzedaż i magazyn WF-Mag, znajdującym się w centrali firmy.
Aplikacja WF-Mag Mobile 2 Android oraz narzędzia do kontroli i parametryzacji
aplikacji zostały wykonane w nowoczesnej technologii firmy Oracle® - Java® oraz
firmy Microsoft® -.Net. Pośrednicząca transmisji danych baza oparta jest o szybki
i bezpieczny serwer MS SQL natomiast synchronizacja jest zapewniona przez serwer
Mobilink®.
7.1.3.
Wymagania
Do instalacji systemu na platformie Android niezbędny jest dostęp do Internetu,
instalacja odbywa się przez sklep Google Play.
Do instalacji serwera replikacji niezbędna jest java (zalecana wersja 1.7).
Minimalne parametry sprzętowe dla aplikacji:
Smartfon GSM/UMTS z systemem Android
Procesor: 800Mhz
Pamięć: 512MB RAM (200MB dostępne dla aplikacji),
512MB ROM (200MB dostępne)
Parametr systemu: maksymalna pamięć dla aplikacji: 128MB
Wyposażenie: BT 2.0 lub nowszy, A-GPS, aparat tylny 3.0 MP
Ekran 3,5 cala 480x320
System Android 2.3.x lub nowszy
Zalecane parametry:
Smartfon GSM/UMTS z systemem Android
Procesor: min. 1GHz (najlepiej wielordzeniowy)
Pamięć: 768MB RAM (400MB dostępne dla aplikacji),
1GB ROM (500MB dostępne)
Parametr systemu: maksymalna pamięć dla aplikacji: 256MB
Wyposażenie: BT 2.0 lub nowszy, A-GPS, aparat tylny 5.0 MP
Ekran 4,0 cala 800x480
System Android 2.3.5 lub nowszy (zalecane urządzenie z deklaracją producenta upgrade do Androida 4.0)
7.1.4.
Proces instalacji
Inicjacja instalatora oraz wszystkich komponentów systemu WF-Mag Mobile 2 opisuje
Rozdział 2.
165
Instalacja aplikacji WF-Mag Mobile 2 Android odbywa się przez Internet z wykorzystaniem aplikacji systemu Android Google Play. Istnieją dwie możliwości instalacji:
 Za pośrednictwem komputera – w tej metodzie możemy zainstalować oprogramowanie na dowolnym urządzeniu przypisanym do konta google gmail.
W celu instalacji programu należy wejść na stronę:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.assecobs.android.wapromobile
następnie skorzystać z opcji zainstaluj:
Rysunek 187. Instalacja przez stronę internetową https://play.google.com
W kolejnym kroku pojawi się okienko z wybranym programem. Instalacja wymaga zalogowania na konto przypisane do telefonu po czym istnieje możliwość
wskazania modelu aparatu na którym ma odbyć się instalacja.
Rysunek 188. Instalacja przez stronę internetową https://play.google.com
Po zatwierdzeniu na urządzeniu rozpocznie się automatyczna instalacja.

Bezpośrednia instalacja na urządzeniu – ta opcja instalacji posiada kilka
wariantów, z których można wybrać najbardziej dogodną formę:
 uruchomienie sklepu Google Play oraz wyszukaniu aplikacji WF-Mag Mobile 2
Android
166
Ikona sklepu dostępna jest na pulpicie lub w menu aplikacje:
Rysunek 189. Instalacja na smartfonie – wyszukanie WF-Mag w Google Play
Wprowadzamy w wyszukiwarce słowo wfmag. Na liście
poniżej pozostaną do wyboru dwie pozycje. Wybieramy
WF-Mag Mobile 2 Android.
Rysunek 190. Wyszukanie programu
Następnie przycisk zainstaluj.
Rysunek 191. Zainstaluj
167

użycie skanera oraz sczytanie kodu QR code – po sczytaniu kodu urządzenie
przechodzi bezpośrednio do strony z instalacją programu (rys. 175). Do czytania kodów niezbędna jest aplikacja np. Barcode Scanner.
Poniżej kod do inicjacji instalacji:
Rysunek 192. Instalacja programu przy wykorzystaniu skanera QR code
Następnie należy otworzyć przeglądarkę i wybrać Sklep Play:
Rysunek 193. Wybór przeglądarki
wprowadzenie adresu (linka) w przeglądarce internetowej na urządzeniu

link ze strony Google Play, który można wprowadzić w dowolnej
przeglądarce:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.assecobs.android.wapromobile

168
Zainstalowaną aplikację można uruchomić bezpośrednio z poziomu programu Sklep
Play, opcja „Otwórz”.
Po instalacji aplikacja WF-Mag Mobile 2 Android uruchomi się w polskiej wersji językowej niezależnie od ustawień językowych systemu operacyjnego urządzenia, na
którym została zainstalowana.
!
Niektóre wartości jak waluta, data lub czas są wspólne dla całego systemu
oraz programów dlatego zalecane jest ustawienie polskiego języka w menu
systemowym.
W Sklepie Play możliwe jest też odinstalowanie aplikacji. W tym celu wystarczy
wybrać opcję „Odinstaluj”.
7.2. Konfiguracja
Program ma zainstalowaną demonstracyjną bazę danych i działa w trybie demo do
czasu aktywacji. W trybie demo może działać bezterminowo, ograniczeniem jest brak
możliwości replikacji z systemem WF-Mag dla Windows.
Podczas pierwszego uruchomienia logujemy się bez wprowadzania użytkownika
i hasła.
Rysunek 194. Pierwsze logowanie
169
W celu aktywacji pełnej wersji, należy użyć przycisku menu i wybrać opcję „Aktywuj”.
Aktywacja usuwa bazę demo i przełącza program w tryb pełny.
Rysunek 195. Aktywacja
Po aktywacji należy wprowadzić dane niezbędne do replikacji, login, kod użytkownika,
hasło, nazwę lub adres serwera na którym umieszczona jest baza oraz port TCP na
którym skonfigurowana jest usługa serwera replikacji.
Rysunek 196. Konfiguracja
170
Po aktywacji baza danych jest pusta i wymaga replikacji. W tym celu należy wprowadzić
konfigurację.
Niezbędne parametry to:
Kod pracownika – jest to Kod przydzielony użytkownikowi przez Konsolę zarządzającą
z lokalizacji Kartoteki -> pracownicy. Pracownik przed użyciem musi mieć przydzieloną rolę mobilną, konfiguracja w Rozdziale 3.6.13.
Hasło – przydzielone oraz modyfikowane pracownikowi przez program WF-Mag. Hasło
nie może być puste.
Adres serwera – w formie nazwy lub adresu IP serwera synchronizacji.
Port – domyślnie 2450.
Dodatkowo w konfiguracji jest określony czas oczekiwania w sekundach na odpowiedź od serwera. Przy dużych paczkach danych zalecane jest zwiększenie czasu
oczekiwania.
Druga zakładka konfiguracji o nazwie Drukarka, umożliwia wybór drukarki
systemowej lub możliwość drukowania do pliku. W obecnej wersji nie ma możliwości
określenia portu drukarki fiskalnej, jednak można z niej korzystać po porcie
bluetooth. System sam przydziela odpowiedni port do komunikacji.
Rysunek 197. Konfiguracja drukarki
Ostatnią zakładką w oknie konfiguracji jest zakładka E-mail. Przez wypełnienie tych
parametrów umożliwiamy wysyłkę dokumentów podczas wykonanej wizyty na adres
kontrahenta.
Serwer poczty – w tym polu wprowadzamy adres serwera poczty wychodzącej SMTP.
Port – port, na którym pracuje serwer SMTP.
Login i hasło – dostęp do konta pocztowego.
Nazwa nadawcy – w tym polu można wprowadzić imię i nazwisko lub nazwę firmy,
będzie to identyfikator widoczny przez odbiorcę.
E-mail nadawcy – adres e-mail, z którego skorzystamy podczas wysyłki.
Do poprawnego działania funkcji konieczne jest ustawienie drukarki systemowej.
171
Rysunek 198. Konfiguracja e-mail
Po wprowadzeniu poprawnych wartości zapisujemy konfiguracje i wybieramy opcję
replikuj. By replikacja przebiegła pomyślnie telefon musi być w jednej sieci z serwerem replikacji (połączony do sieci wifi) lub posiadać dostęp do Internetu. W przypadku dostępu przez Internet niezbędne jest przekierowanie portu 2450 na routerze oraz
ustawieniu wyjątków na ten port w zaporze internetowej.
W tym oknie inicjujemy replikację, czyli wysyłamy dane z urządzenia mobilnego na
serwer i pobieramy z serwera na urządzenie mobilne.
Rysunek 199. Replikacja
Jeśli uzyskamy komunikat „replikacja zakończona poprawnie” - system WF-Mag
Mobile 2 został poprawnie skonfigurowany i system jest gotowy do pracy.
Pozostałe funkcje systemu są zgodne z wersją PDA i są opisane w Rozdziale 4
172
7.3. Uruchomienie aplikacji
Chcąc uruchomić aplikację WF-Mag Mobile 2 Android wybieramy ją z listy w menu
startowym lub z menu Programy
Rysunek 200. Uruchomienie aplikacji
Po uruchomieniu aplikacji w zależności od ustawionego parametru w WF-Mag Mobile
2 Konsola zarządzająca może pojawić się okno logowania z do WF-Mag Mobile 2.
Uzupełniamy nazwę i hasło użytkownika, a następnie aby zalogować się do aplikacji
wybieramy ‘OK’. Użytkownik i hasło w systemie mobilnym to użytkownicy i ich hasła
z systemu WF-Mag dla Windows.
7.4. Replikacja
Replikacja to pobranie danych a zarazem wysłanie wszystkich zmienionych informacji
i wystawionych dokumentów. Pierwsza, inicjująca bazę replikacja, może trwać znacznie dłużej od kolejnych, w zależności od wykorzystywanej ilości danych.
173
Rysunek 201. Replikacja – etapy
W ekranie replikacji możemy za pośrednictwem menu przejść do konfiguracji połączenia w celu zmiany lub skorygowania parametrów.
!
W ekranie replikacji możemy wyczyścić bazę, co wiąże się z utratą wszystkich
danych niezreplikowanych.
!
Czyszczenie bazy wiąże się również z wyczyszczeniem konfiguracji. Przed
wyczyszczeniem możemy zabezpieczyć konfigurację eksportując ją do folderu
WFMagMobile2.
174

Podobne dokumenty

Instrukcja WF-Mag Mobile 2 - Aktywacja programu

Instrukcja WF-Mag Mobile 2 - Aktywacja programu programów, w pliku „Czytaj to” lub w pomocy programu dostępnej po wciśnięciu klawisza [F1].

Bardziej szczegółowo