Instruktaż imienny podczas wykonywania prac szczególnie

Transkrypt

Instruktaż imienny podczas wykonywania prac szczególnie
INSTRUKTAŻ PRACOWNICZY – PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE
RODZAJ PRAC:...............................................................................................................
Bezpośredni nadzór
nad pracami (imię i
nazwisko)
Imienny podział prac
(imię i naziwsko
pracowników)
Bezpieczeństwo Pracy Adam Pisarczuk. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakres prac (wraz z
kolejnością
wykonywanych zadań)
Wymagania bhp przy
wykonywanych
czynnościach
Środki zabezpieczające
Podpis pracowników
zapoznanych