Mikrobiologia lekarska

Transkrypt

Mikrobiologia lekarska
Mikrobiologia Lekarska
Zalecane podręczniki
Podstawowe
Murray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A. Mikrobiologia. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2011
Kayser F.H., Bienz K.A., Eckert J., Zinkernagel R.M. Mikrobiologia Lekarska.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007
Uzupełniające
Virella G. Mikrobiologia i choroby zakaźne. Urban & Partner, Wrocław 2000
Irving W., Boswell T., Ala’Aldeen D. Mikrobiologia Medyczna. Krótkie
wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008