Semestr: 7 PIĄ TEK specjalność: zarządzanie i marketing

Transkrypt

Semestr: 7 PIĄ TEK specjalność: zarządzanie i marketing
specjalność: zarządzanie i marketing, stacjonarne I stopnia, 2016/2017 zima
Semestr: 7
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
PONIEDZIAŁEK
7-8
ŚRODA
WTOREK
Seminarium dyplomowe II, dr M. MelerKapcia, s. 500
CZWARTEK
Logistyka
Logistyka
przedsiębiorstw
przedsiębiorstw
gospodarki
gospodarki morskiej, w.,
morskiej, ćw.,
s. 901
s. 901
PIĄTEK
Seminarium dyplomowe II,
mgr inż. Z. Górski, s. 317
Zarządzanie personelem Analiza rynków gospodarki
w gospodarce morskiej,
morskiej,
w., s. 213
w., s. 409
18-19
19-20
20-21

Podobne dokumenty