Zaproszenie - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Transkrypt

Zaproszenie - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
POLISH ECONOMIC SOCIETY
Zarząd Krajowy
Prezes
ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zaproszenie
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w debacie nt.
Wiceprezesi
ARTUR POLLOK
STANISŁAW RUDOLF
Członkowie Prezydium
ANDRZEJ S. BARCZAK
STANISŁAWA BORKOWSKA
WALDEMAR GRZYWACZ
BOŻENA KLIMCZAK
BARBARA Z. LIBERDA
JÓZEF ŁOBOCKI
BOGNA PILARCZYK
DANUTA RUCIŃSKA
ANDRZEJ SZPLIT
PRZYSZŁOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA POLSKI –
AKTUALIZACJA PROGNOZ MAKROEKONOMICZNYCH
PO I kw. 2010
Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w ramach
Konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW”
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49,
w czwartek, 13 maja 2010 r. o godz. 11:00
Debata stanowi kontynuację „Panelu o Prognozach Makroekonomicznych”
na Kongresie Ekonomistów Polskich
11.00 Otwarcie: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
Wystąpienia przedstawicieli rządu i innych instytucji oficjalnych
11.15-13.00 Sesja 1: Prognozy makroekonomiczne dla Polski na lata 2010-2014 –
po I kw. 2010 r.
Wystąpią: eksperci Nowego Życia Gospodarczego i Miesięcznika Kapitałowego: Tadeusz
Chrościcki (ekspert niezależny); Paweł Duriasz, główny ekonomista PZU; Marek
Misiak, publicysta NŻG i Miesięcznika Kapitałowego; prof. Witold Orłowski,
Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych; prof. Jan Przystupa, Instytut
Konsumpcji Koniunktur i Cen, prof. Krystyna Strzała, Uniwersytet Gdański; Łukasz
Tarnawa, główny ekonomista PKOBP; prof. Władysław Welfe, Uniwersytet Łódzki
prof. Czesław Skowronek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, autor referatu
„Szanse i zagrożenia przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce - próba diagnozy
i rekomendacje dla polityki”, prof. Andrzej Wernik, Rada Naukowa PTE, autor
projekcji „Finanse Publiczne - 2020” (zaktualizowane materiały przedstawimy na
portalu www.pte w okienku „prognozy” na początku maja 2010 r.)
00-042 Warszawa
ul. Nowy Świat 49
tel. (48 ) 022 55 15 401,
55 15 405
Fax. (48) 022 55 15 444
e-mail: [email protected]
www.pte.pl
Konto/Bank a/c
Millennium
13.00-13.30 przerwa na poczęstunek
13.30-17.00 Sesja 2: Wystąpienia przedstawicieli innych wybranych instytucji i ośrodków
analitycznych (IBnGR, CASE, INE-PAN, IRG-SGH, Instytut Ekonomiczny NBP,
Komitet Prognoz Polska 2000 PLUS, Uniwersytety itp.)
Zakończenie: słowo końcowe
Bardzo zachęcam do udziału w tej ważnej dyskusji. Będzie ona rejestrowana elektronicznie
i publikowana. Zapisy stenograficzne zamieszczone zostaną na stronie internetowej PTE
(http://www.pte.pl/czwartki).
Prezes PTE
38116022020000000060847735
REGON 007022016
NIP 526-03-00-196
KRS 0000099464
Elżbieta Mączyńska
Pomogą Państwo organizatorom potwierdzając swoją obecność: tel. (022) 551 54 01,
(fax) 551 54 44, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty