INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA

Transkrypt

INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA
Załącznik
do UCHWAŁY NR 19
RADY WYDZIAŁU PIELĘGNIARSTWA
PMWSZ w Opolu z dnia 30.09.2016 r.
WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA
Formy zaliczenia przedmiotów – studia stacjonarne, pierwszego
stopnia rok I
Rok akademicki 2016/2017
Semestr I
Przedmiot
1. Anatomia
2. Fizjologia
3. Biochemia i biofizyka
4. Genetyka
5. Zdrowie publiczne
6. Psychologia
7. Pedagogika
8. Podstawy pielęgniarstwa
9. Podstawy ratownictwa
medycznego
10. Dietetyka
11. Wychowanie fizyczne
Forma
zaliczenia
E
E
Z/O
Z/O
Z
E
E
Z
Z
Z/O
Z
Prowadzący - egzaminator
Dr hab. n. med. Roman Kurzbauer
Dr n. med. Jarosława Jaworska-Wieczorek
Dr n. med. Tomasz Porażko
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Pokorski
Prof. zwycz. dr hab. n. med. Zbigniew
Rudkowski
Dr hab. Alicja Kalus
Dr n. hum. Wiesława Kowalska
Dr n. med. Edyta Kędra
Mgr Jakub Zalewski
Dr n. med. Magdalena Golachowska
Mgr Iwona Dobrowolska
Semestr II
Przedmiot
1. Patologia
2. Badania fizykalne
3. Mikrobiologia i parazytologia
4. Zdrowie publiczne
5. Socjologia
6. Podstawy pielęgniarstwa
7. Filozofia i etyka zawodu
pielęgniarki
8. Podstawy ratownictwa
medycznego
9. Wychowanie fizyczne
10. Język angielski
Forma
zaliczenia
E
Z/O
Z/O
E
Prowadzący - egzaminator
Z/O
E
Z
Dr n. med. Jarosława Jaworska-Wieczorek
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Pokorski
Mgr Monika Różycka
Prof. zwycz. dr hab. n. med. Zbigniew
Rudkowski
Dr n. hum. Iwona Sobieraj
Mgr Mariola Wojtal
Mgr Maria Gajda
Z/O
Mgr Jakub Zalewski
Z
Z/O
Mgr Iwona Dobrowolska
Mgr Małgorzata Kochanowska,
Mgr Hanna Kośmider-Matwiejczuk
Mgr Mariusz Kurzak
Załącznik
do UCHWAŁY NR 19
RADY WYDZIAŁU PIELĘGNIARSTWA
PMWSZ w Opolu z dnia 30.09.2016 r.
WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA
Formy zaliczenia przedmiotów – studia stacjonarne, pierwszego
stopnia, rok II
Rok akademicki 2016/2017
Semestr III
Przedmiot
1. Farmakologia
2. Radiologia
3. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
4. Pediatria i pielęgniarstwo
pediatryczne
5. Choroby wewnętrzne i
pielęgniarstwo internistyczne
6. Geriatria i pielęgniarstwo
geriatryczne
7. Podstawowa opieka zdrowotna
8. Język angielski
Forma
zaliczenia
E
Z/O
Z/O
Z
Prowadzący - egzaminator
Dr n. med. Grzegorz Głąb
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Rudnicki
Mgr Maria Gajda
Dr n. med. Krzysztof Stempniewicz
Z
Dr n. med. Tomasz Porażko
E
Dr hab. n. med. Jarosław Drobnik
Z
Z/O
Mgr Joanna Siekierka
Mgr Małgorzata Kochanowska/ mgr Hanna
Kośmider –Matwiejczuk/
Mgr Mariusz Kurzak
Semestr IV
Przedmiot
1. Pediatria i pielęgniarstwo
pediatryczne
2. Choroby wewnętrzne i
pielęgniarstwo internistyczne
3. Rehabilitacja i pielęgnowanie
niepełnosprawnych
4. Podstawowa opieka zdrowotna
5. Język angielski
Forma
zaliczenia
Z
Prowadzący - egzaminator
Dr n. med. Krzysztof Stempniewicz
E
Dr n. med. Tomasz Porażko
E
Dr hab. n. med. Donata Kurpas
E
Z/O
Mgr Joanna Siekierka
Mgr Małgorzata Kochanowska,
Mgr Hanna Kośmider-Matwiejczuk
Mgr Mariusz Kurzak
Załącznik
do UCHWAŁY NR 19
RADY WYDZIAŁU PIELĘGNIARSTWA
PMWSZ w Opolu z dnia 30.09.2016 r.
WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA
Formy zaliczenia przedmiotów – studia stacjonarne, pierwszego
stopnia, rok III
Rok akademicki 2016/2017
Semestr V
Przedmiot
1. Pediatria i pielęgniarstwo
pediatryczne
2. Psychiatria i pielęgniarstwo
psychiatryczne
3. Anestezjologia i pielęgniarstwo w
zagrożeniu życia
4. Promocja zdrowia
5. Chirurgia i pielęgniarstwo
chirurgiczne
6. Badania naukowe w pielęgniarstwie
7. Język angielski
Forma
zaliczenia
E
Prowadzący – egzaminator
Dr n. med. Krzysztof Stempniewicz
E
Dr hab. n. med. Donata Kurpas
E
Dr hab.n.med Roman Kurzbauer
Z/O
Z
Mgr Joanna Głogowska
Dr n. med. Andrzej Kucharski
Z/O
Z/O
Dr n. med. Edyta Kędra
Mgr Małgorzata Kochanowska/
Mgr Mariusz Kurzak/mgr Hanna KośmiderMatwiejczuk
Semestr VI
Przedmiot
1. Prawo
2. Neurologia i pielęgniarstwo
neurologiczne
3. Chirurgia i pielęgniarstwo
chirurgiczne
4. Położnictwo, ginekologia i
pielęgniarstwo położniczoginekologiczne
5. Opieka Paliatywna
6. Badania w pielęgniarstwie
7. Przedmiot do wyboru:
Zakażenia szpitalne
Język migowy/ Promocja
Zdrowia Psychicznego
Forma
Prowadzący - egzaminator
zaliczenia
Z/O
Mgr Maria Grzeczna
E
Dr n. med. Wojciech Derkowski
E
Dr n. med. Andrzej Kucharski
E
Dr hab. n. med. Marian Gryboś
E
Z/O
Z/O
Mgr Marta Gawlik
Promotorzy
Prof. zwycz. dr hab. n. med. Zbigniew
Rudkowski, dr n. med. Andrzej Kucharski,
mgr Halina Miturska, dr n. hum. Iwona
Grzesiak
30.09.2016 r.