SpiS treœci

Transkrypt

SpiS treœci
Spis treœci
Od wydawcy
Stanisław Zagórski – Lepszy niż pustka za ścianą ...............................................................................7
Wstęp
Janusz Tazbir – Sąsiedztwo dobre i – złe ......................................................................................................9
I. CZYM JEST SąSIEDZTWO?
Kazimierz Brakoniecki
Polska w Europie. Wynurzenia pragmatycznego Europolaka .........................21
Leszek K. Gilejko
Sąsiedztwo – uwarunkowania społeczne i nowe wyzwania ................................31
Andrzej Sadowski
Transgranicze polsko-białoruskie w warunkach Unii Europejskiej .........49
Kazimierz Krzysztofek
„My” i „Obcy”, czyli jak przełożyć idiomy
na dyskurs międzykulturowy .................................................................................................................65
Jerzy Nikitorowicz
Ku kreowaniu tożsamości międzykulturowej w ustawicznym dialogu
z naszymi sąsiadami we wspólnej Europie .............................................................................79
Andrzej Strumiłło
Razem, a nie obok siebie .......................................................................................................................95
Jerzy Sikora
Sąsiedzi Czesława Miłosza ....................................................................................................................105
Joanna Tomalska
Sztuka u sąsiadów i sztuka sąsiadowania ..............................................................................113
II. KIM SĄ DLA NAS NASI SĄSIEDZI?
Włodzimierz Pawluczuk
Białoruska idea ....................................................................................................................................................123
Ryszard Radzik
Nieznany sąsiad .................................................................................................................................................139
Sokrat Janowicz
Pan kontra cham .................................................................................................................................................159
Adam Dobroński
W historycznym splocie, czyli o relacjach polsko-litewskich ............................165
--
Wojciech Giełżyński
Bezkresne kresy, czyli: Polak – Rusin dwa bratanki? ........................................................177
Stanisław Siekierski
Dramaty polsko-ukraińskie w prozie polskiej XX wieku ........... .................................191
Wojciech Wrzesiński
Niemcy – Polska: 1918–1944–2000 ....................................................................................................205
Dorota Simonides
Jak Polacy postrzegają Niemców? .......................................................................................................223
Hanna Gosk
Tożsamościotwórcze aspekty dialogu z Obcym. Literacka wersja
polsko-niemieckiego sąsiedztwa w polskiej prozie XX wieku ................................239
Karol Włodzimierz Pessel
Sąsiedzi z nieistniejącej strony. Szkic z historii kultury ...................................................251
III. SĄSIEDZI WŚRÓD NAS?
Stanisław Obirek
Powinowactwo z wyboru – Żydzi w kulturze polskiej ..........................................271
Kazimierz Trzęsicki
Sąsiedzi, których już nie ma: Chaim Zelig Słonimski ............................................289
Anna Wyka
Sąsiedztwo jako zadanie ...........................................................................................................................309
Piotr Kowalski
Sąsiedzi: emocje i ciekawość. Staropolska kronika Żywca ...............................347
Magdalena Sztandara
Fotograficzne opowieści o Łemkach .........................................................................................365
Janusz Goćkowski, Anna Woźniak
Dwaj sąsiedzi – dwie ekspansje ......................................................................................................387
Katarzyna Łeńska-Bąk
Cyganie na cmentarzu. Kulturowy dystans i modernizacja .............................409
Józef Borzyszkowski
Kaszubi – Polacy – Łużyczanie .......................................................................................................423
Cezary Obracht-Prondzyński
Polska jako kraj wielosąsiedzki ..............................................................................................................435
Aneks
Laureaci Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera ...........................447
Regulamin XVIII edycji ..........................................................................................................................459
--