ZAPROSZENIE_EINLADUNG

Transkrypt

ZAPROSZENIE_EINLADUNG
ZAPROSZENIE_EINLADUNG
KONFERENCJA_KONFERENZ
Rynek pracodawcy czy rynek pracownika?
Aktualne i długoterminowe tendencje na rynku pracy_
Arbeitsmarkt des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers?
Aktuelle und langfristige Trends am Arbeitsmarkt
Data_Datum:
16 marca 2017, godz. 11.00-15.00_16.März 2017, 11.00 Uhr-15.00 Uhr
Miejsce_Ort:
Hotel DoubleTree by Hilton, ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław
PROGRAM_PROGRAMM*
Iwona Makowiecka, AHK Polska
Rejestracja uczestników (kawa powitalna)
Moderator
10.30 – 11.00
OTWARCIE SPOTKANIA
Iwona Makowiecka, AHK Polska
Registrierung der Gäste (Begrüßungskaffee)
ERÖFFNUNG
Powitanie gości
Christiane Botschen, Zastępca Konsul Generalnej
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
11.00 – 11.10
Grußworte
Christiane Botschen, stellvertretende Generalkonsulin
der Bundesrepublik Deutschland in Breslau
Rozwój demograficzny-aktualne i długoterminowe tendencje
na rynku pracy
Andrzej Kulpa, Prezes Zarządu KS Service sp.z o.o.
11.10 – 11.30
Demografische Entwicklung-aktuelle und langfristige Trends
am Arbeitsmarkt
Andrzej Kulpa, Vorstandsvorsitzender KS Service sp.z o.o.
Zatrudnienie tymczasowe, praca transgraniczna, zatrudnianie
pracowników spoza UE - zmiany, zagrożenia i perspektywy na
przyszłość
Marta Hausmann-Kostka, Andrzej Łobodziński, radcy prawni
kancelarii Olesiński i Wspólnicy sp. k.
11.30 -11.50
Teilzeitarbeit , grenzüberschreitende Arbeit, Beschäftigung
von Drittstaatsangehöriger - Änderungen, Risiken und
Perspektiven für die Zukunft
Marta Hausmann-Kostka, Andrzej Łobodziński, Rechtsanwälte
der Kanzlei Olesiński i Wspólnicy sp. k.
DYSKUSJA PANELOWA I:
11.50 – 12.40
PODIUMSDISKUSSION I:
Herausforderungen des Niederschlesien Arbeitsmarktes
Wyzwania dolnośląskiego rynku pracy
Łukasz Czajkowski, Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu
ARAW;
Lilla Jaroń, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy;
Andrzej Kulpa, Prezes Zarządu KS Service sp. zo.o.;
Andrzej Łobodziński, radca prawny Olesiński i Wspólnicy sp.k.
Artur Sawrycz – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich
Pracodawców-Konfederacja Lewiatan
DYSKUSJA PANELOWA II
Łukasz Czajkowski, Direktor des Business Support Center ARAW;
Lilla Jaroń, Vizedirektor des Niederschlesischen Arbeitsamtes;
Andrzej Kulpa, Vorstandsvorsitzender KS Service sp. z o.o.;
Andrzej Łobodziński, Rechtsanwalt bei Olesiński i Wspólnicy sp.k.
Artur Sawrycz – stellvertretender Vorstandsvorsitzender der
Niederschlesischen Arbeitgeber-Konföderation Lewiatan
12.40 –13.30
Praktycy dla praktyków: Jak być dziś atrakcyjnym
przedsiębiorcą?
Aus der Praxis für die Praxis: Wie werde ich zum attraktiven
Arbeitgeber?
Thomas Hansla, Prezes Zarządu Kämmerer Polska sp. zo.o.;
Adam Holewa, Dyrektor zarządzający ds. technicznych SITECH
Sp. z o.o.;
Paulina Roszczak-Sliwa, Dyrektor HR Objectivity Bespoke
Software Specialists sp. z o.o.
NN,LSSE;
Lunch& get-together
PODIUMSDISKUSSION II
Thomas Hansla, Vorstandsvorsitzender Kämmerer Polska sp.zo.o;
Adam Holewa, Technischer Geschäftsführer
SITECH Sp. z o.o;
Paulina Roszczak-Sliwa, Personaldirektor Objectivity Bespoke
Software Specialists sp. z o.o.
NN,LSSE;
13.30 – 15.00
Lunch& get-together
* Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie (język polski i niemiecki)_ Die Konferenz wird simultan übersetzt (deutsch-polnisch)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu _ Der Veranstalter behält sich das Recht zur Programmänderung vor.
Partnerzy spotkania_Partner des Treffens