klasa v - Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie

Transkrypt

klasa v - Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie
KLASA V
1. Łuczak A., Murdzek A. – Między nami. Język polski 5. Podręcznik.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2. Łuczak A., Murdzek A. – Między nami. Język polski 5. Zeszyt
ćwiczeń. Gdańskie Wydawnictwo
3. Wojciechowski G. – Dzień dobry historio! Podręcznik do historii
i społeczeństwa dla klas 5. Nowa Era lub stare wydanie
podręcznika : Wojciechowski G. – Historia i społeczeństwo.
Człowiek i jego cywilizacja.
Klasa 5. Nowa Era /Arka
4. Poźnikiewicz R, Wojciechowski G. – Dzień dobry historio! Zeszyt
do ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy 5. Nowa Era
5. Dobrowolska M., Zarzycki E., Karpiński M., Jucewicz M. –
Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (seria: Matematyka z plusem).
NOWE WYDANIE od 2009 roku
6. Wojtan S., Zarzycki P. – Matematyka. Klasa 5 . Zeszyty ćwiczeń 1-3
cz. (Liczby całkowite i ułamki 1-2 cz., Geometria cz.3 ) Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe (seria: Matematyka z plusem) NOWE
WYDANIE od 2009 roku
7. Ślósarczyk J., Kozik R., Szlajfer F. – Tajemnice przyrody.
Podręcznik
dla
klasy V. Nowa Era
8. Golanko J., Moździerz W. – Tajemnice przyrody – zeszyt ćwiczeń
dla klasy 5. Część I , II . Nowa Era
9. Granger C. - Hot Spot 1. Książka ucznia. Podręcznik dla szkoły
podstawowej. Macmillan Polska (kontynuacja z klasy IV).
10. Stannet K. – Hot Spot . Zeszyt ćwiczeń 1. Macmillan Polska
(kontynuacja
z klasy IV)
11. Granger C.- Hot Spot 2. Książka ucznia. Podręcznik dla szkoły
podstawowej. Macmillan Polska.
12. Stannet K. – Hot Spot . Zeszyt ćwiczeń 2. Macmillan Polska
13. Wójcik T. – Muzyczny świat. Podręcznik do nauki muzyki dla klas 4
-6.
Część 1. MAC
14. Białka U. - Technika. Część techniczna. Podręcznik dla szkoły
podstawowej. OPERON – kontynuacja z klasy IV
15. Białka U., Chrabąszcz J. - Technika. Część komunikacyjna. Szkoła
podstawowa. OPERON – kontynuacja z klasy IV
Szpet J., Jackowiak D. – Umiłowani w Jezusie Chrystusie. Wydaw.
Księgarnia św. Wojciecha. Poznań