lindner konstrukcja modułowa - Lindner

Transkrypt

lindner konstrukcja modułowa - Lindner
P
O
S
T
State of the LindnerAR T / EDITION 03 / 2012
U n l i m i te d p o te nt i a l
LINDNER KONSTRUKCJA
M O D U ŁO WA
O u r v i s i o n i s i n n ovat i o n
LindnerNE W.
Lindner TO P.
LindnerW O R L D.
Lindner Mobile Shredder GmbH
została założona w Niemczech.
Rozbudowane usługi
serwisowe.
Nowi partnerzy.
Nowi klienci.
T H E A R T O F I N N O VAT I V E S H R E D D I N G .
LINDNER-RECYCLINGTECH
GOES AROUND THE WORLD.
Tytuł ten nie został wybrany przypadkowo. W ciągu obu ubiegłych lat nie tylko mocno rozszerzono sieć dystrybucji, lecz także zdobyto dużą liczbę klientów, którzy zaufali inteligentnym i dokładnie dostosowanym
rozwiązaniom pionierów w zakresie rozdrabniania z Kärnten/ Austria.
Z założonej w roku 1948 fabryki maszyn powstało dynamiczne, międzynarodowe przedsiębiorstwo. Centralny punkt
stanowi technika rozdrabniania. Od planowania poprzez rozwój, konstrukcję i produkcję, dystrybucję aż do obszernego
serwisu After-Sales/ wszystko pochodzi z jednej ręki. W szczególności Lindner-Recyclingtech okazał się specjalistą w
zakresie maszyn do rozdrabniania i systemów przetwarzania paliw zastępczych z odpadów z gospodarstw domowych,
odpadów przemysłowych i produkcyjnych.
(z lewej na prawą) Nowy zespół Menadżerów
CEO DI Manuel Lindner, Franz Strasser,
Hans Sagerschnig, Ing. Gerd Tischner
Strategicznie mądrze działać i w odpowiednim momencie dokonywać prawidłowych działań celem optymalnego wzrostu- stanowi najwyższe credo niezależnego i prowadzonego przez właścicieli przedsiębiorstwa rodzinnego. Oznacza
to dla klientów znaczne korzyści, jak elastyczność, dynamika, najwyższa efektywność i świadczenia na najwyższym poziomie o najwyższej jakości. Ponieważ równie ważne jest spełnianie wymagań, jak wysokie zdolności przerobowe, wysoka dyspozycyjność, optymalny output, długotrwałość, bezpieczeństwo, przyjazność w konserwacji, a przede wszystkim możliwie jak najniższe koszty produkcyjne.
Odpowiedzialny za to okazał się nowo uformowany zespół kierowniczy wokół CEO DI Manuela Lindnera. Franz Strasser
(kierownik działu produkcji i techniki), Hans Sagerschnig (kierownik działu administracji handlowej) i inż. Gerd Tischner
(kierownik działu dystrybucji i rynku) zostali wyznaczeni w swoich funkcjach na prokurentów.
Rekordowy obrót dba o wzrost.
Mimo kryzysu gospodarczego i ogólnie trudnych warunków ramowych w branży, rok 2011 okazał się najlepszym rokiem
gospodarczym od momentu założenia firmy. 39,2 milionów Euro wypracował zespół firmy Lindner ze swoimi ponad 200ma współpracownikami. Część z tego została bezpośrednio znów zainwestowana w przyszłościowe projekty w zakresie
produkcji, wykształcenia i dokształcania oraz badania i rozwoju. Równolegle do tego zakończono implementację systemu zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO. Nie tylko patrząc z zadowoleniem w przeszłość, lecz już dziś móc
rozwijać się dla jutra- to LindnerART. Na kolejne dwa lata uruchomiono już dalszy program inwestycyjny w wysokości
ok. 5,1 milionów Euro. Dotyczy to zdobycia rynków oraz zdobycie nowych partnerów i klientów.
Obrót L-RT / Mio. Euro
40
35
30
25
20
15
10
5
0
02
State of the Lindner A R T / EDITION 03 / 2012
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
L I N D N E R J E S T M O B I L N Y.
Nowy członek Grupy
Lindner w Niemczech.
Dyrektor Sprzedaży Gerhard Buhl
Od końca roku 2011 Grupa Lindner jest bogatsza o
jednego członka. Lindner Mobile Shredder GmbH z
siedzibą w Eisenach (Turyngia/ Niemcy) specjalizuje
się w mobilnych rozdrabniaczach dwuwałowych, które
są na miejscu konstruowane, produkowane i dystrybuowane.
gospodarstw domowych, odpadów gabarytowych i odpadów przemysłowych oraz do obróbki wstępnej kłączy,
dłużyc i materiału z biomasy. Mobilne rozdrabniacze będą
do dyspozycji zarówno z napędem Diesla, jak i z napędem
elektrycznym.
Dyrektor Techniczny Leiter Stefan Seiler
Kierownik działu zbytu Gerhard Buhl i kierownik techniczny
Stefan Seiler wnieśli swoje długoletnie doświadczenie oraz
cały swój Know-How branży do nowego przedsiębiorstwa
i chcą upowszechnić wypróbowaną jakość Lindner także
dla mobilnej techniki rozdrabniania dwuwałowego. Jako
najnowszy i aktualny zaprezentuje się „Mobilny pakiet
siłowy“, URRACO 75, po raz pierwszy na targach IFAT 2012.
Lindner spełnia tym samym wielokrotnie wyrażane
życzenie klientów. Ponieważ poprzez mobilne maszyny do rozdrabniania dostępne jest teraz również elastyczne rozwiązanie dotyczące rozdrabniania do redukcji
objętości i do obróbki wstępnej starodrzewu, odpadów z
Kontakt:
Lindner Mobile Shredder GmbH
Industriestraße 1A
D-99820 Hörselberg/Eisenach
T +49 36920 7269 0
E [email protected] I W www.l-ms.de
State of the LindnerAR T / EDITION 03 / 2012
03
POWER P
PERFEKCYJNA
SIEĆ.
Efektywna praca zespołowa między pracownikami, dystrybutorami i w firmach powiązanych stanowi w firmie
Lindner żywą filozofię firmy. Członkowie Grupy Lindner,
jako samowystarczalne przedsiębiorstwa, są elastyczni i
po prostu niezrównani w sieci Lindner. Pielęgnuje się kongenialne partnerstwo z różnymi wyznaczonymi priorytetami i oferuje się klientowi obszerne portfolio produktów
i usług z zakresu techniki rozdrabniania i przetwarzania
paliw zastępczych.
Lindner goes West.
Jesienią w roku 2010 Andreas Schwarz wyprowadził
się, aby w kraju nieograniczonych możliwości
świadczyć swoją pionierską pracę dla Lindner-Recyclingtech. Od tego czasu spółka dystrybucyjna Lindner
America LLC odbija się głośnym echem na zachód od
Atlantyku.
(z lewej na prawą) Harald Hoffmann, Managing Director LINDNER reSource, Andrew Dunn, Plastic Division Sales Manager
Lindner America LLC, Holger Weeber, Export Sales Manager LINDNER reSource, Andreas Schwarz, President
Lindner America LLC.
04
State of the Lindner A R T / EDITION 03 / 2012
Technologia Lindner zachwyciła jedno z największych
przedsiębiorstw gospodarki odpadami na kontynencie
północnoamerykańskim i do tej pory nabyło ono dwa
rozdrabniacze dodatkowe. Także Power Komet i Vega
znalazły swoją drogę za oceanem. Ponadto uniwersalną
maszynę do rozdrabniania zainstalowano w Waste Recovery Solutions w Pensylwanii, dalsza poszła do Indiany. A Plastikrecycler EFS sprowadził maszynę Lindner
do Toronto. Wspólnie z LINDNER reSource, maszyny do
rozdrabniania Lindner znalazły z sukcesem swoje miejsce także w zakresie przetwarzania tworzyw sztucznych.
Wspólne wystąpienie na targach w Orlando przynosi już
owoce. Aby móc jeszcze intensywniej zadbać o rynek i
zaoferować klientowi jeszcze większy serwis, planuje się
własny Showroom.
PLAY
„Profesjonaliści w dziedzinie
tworzyw sztucznych“ działają
dalej tam, gdzie inni przestają.
Harald Hoffmann i jego zespół w Großbottwar są partnerami do kontaktów w
zakresie planowania i realizacji urządzeń do rozdrabniania celem efektywnego
przetwarzania surowców wtórnych, w szczególności w zakresie tworzyw sztucznych i recyclingu. Poprzez tę specjalizację można jeszcze szybciej reagować
na aktualne trendy na rynku i opracować w kompetentny sposób rozwiązania
specyficzne dla danego klienta.
Najmłodszymi Coup der reSource są dwie nowe zainstalowane maszyny Vega L 1100 w
Lohner Kunststoffrecycling GmbH. Przy niezmiennej zdolności przerobowej można było
za pomocą rozdrabniaczy Lindner zredukować moce przyłączowe o 50 procent. Od momentu uruchomienia obniżyły się też w istotny sposób koszty za rozdrabnianie wstępne
odpadów produkcyjnych.
Na podstawie tych pozytywnych doświadczeń z technologią firmy Lindner
i celem podniesienia jej zdolności produkcyjnych uruchomiono w LKR dodatkowo Micromat 2000.
„W zakresie aktualnej modernizacji i rozszerzenia naszego wyposażenia
maszynowego stawiamy na znaną wysoką niezawodność i okres
użytkowania systemów Lindner. Tym samym dysponujemy miarodajnym założeniem dla ciągłego zaopatrywania naszych klientów w Niemczech, w Europie i za oceanem w granulaty
i materiały mielone o wysokiej jakości“, mówi zadowolony dyrektor naczelny firmy Lohner Kunststoffrecycling GmbH, Jan-Hendrik Wilming.
Harald Hoffmann, Managing Director
Włączniki ustawione na „Go“ u
mechatroników firmy Lindner.
Co daje kompleksowe urządzenie bez odpowiedniego sterowania? Nic – dlatego też powiązanie
przedsiębiorstw między Lindner-Recyclingtech a Lindner E-Tech stanowi dla klienta perfekcyjną symbiozę.
Od sporządzania programów poprzez prezentację
graficzną całego urządzenia aż do połączenia z centralnym systemem sterującym bądź komputerowym,
elektronicy dostarczają wszystko z jednej ręki.
Bernhard Unterlerchner, CEO
jest w stanie dokonać bieżącej pomocy technicznej
bezpośrednio na maszynie. Poprzez niezawodność i
profesjonalizm, obrót mógł wzrosnąć z roku 2010 na
2011 o 39 procent. W LET, jak w przypadku wszystkich
przedsiębiorstw Lindner, centrum zainteresowania skupia się na kliencie. W roku 2012 świadczenia związane z
pomocą techniczną i doradztwem zostają dalej rozbudowane i inwestuje się w badania & rozwój.
Inteligentna technika sterowania LET jest elastyczna poprzez swój zbudowany modułowo system szyny danych
i w zależności od potrzeby ma możliwość rozszerzenia.
Również gdy urządzenia pracują, E-Tech pozostaje w kontakcie ze swoimi klientami i poprzez zdalną konserwację
State of the LindnerAR T / EDITION 03 / 2012
05
L indner f ö rdert teamorientierte Z usammenarbeit.
Lindner
Humans
„Lindnerianer” są silną społecznością
„Wartość przedsiębiorstwa nie stanowią budynki i banknoty. Cenni w przedsiębiorstwie są tylko ludzie, którzy
na to pracują i duch, w którym oni to czynią!“ (Heinrich Nordhoff)
Lindner-Recyclingtech jest mocnym i niezawodnym partnerem dla pracowników, klientów, dostawców, partnerów
kooperacyjnych i opinii publicznej. Fairness, lojalność oraz
otwarta i rzetelna komunikacja stanowią podstawę dla
wspólnego sukcesu. Nasze długoletnie stosunki handlowe
są najlepszym dowodem na to, że to utrzymywanie kontaktów ze sobą z dużym szacunkiem także w codziennym
biznesie jest bardzo ożywione.
Teamplayer z pasją i duchem innowacyjności
są zawsze mile widziane!
„Lindnerianer“ stanowią silną wspólnotę z wyznaczonymi celami. Codziennie nowe wyzwania i życzenie aktywnej współpracy w sukcesie przedsiębiorstwa napędzają
ich do najwyższych wydajności. Lindner oferuje ludziom
z najróżniejszych branż interesujące pola do działania.
Często są to zwykle osoby robiące karierę w dziedzinie,
nie związanej z wykształceniem, które u nas rozwijają
swój całkowity potencjał i rozwijają się na kluczowe osoby w przedsiębiorstwie. Dalszy rozwój zawodowy i osobisty pisany jest w firmie Lindner dużą literą. Dla ludzi z
06
State of the Lindner A R T / EDITION 03 / 2012
entuzjazmem i własną inicjatywą są zawsze interesujące
możliwości dalszego kształcenia i kariery.
Kariera z nauką.
Rozpocząć naukę w Lindner-Recyclingtech oznacza stać się
częścią stabilnego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.
W ciągu ubiegłych dziesięciu lat, ponad 90 młodych ludzi ukończyło swoją naukę jako technik metali lub technik
metali i elektrotechnik z różnymi specjalnościami. Uczniowie oczekują w firmie Lindner na ciekawy zakres pracy
w branży ukierunkowanej w przyszłość. Również „nauka
z maturą“ jest w firmie Lindner często wykorzystywaną
szansą.
Uczeń w Lindner E-Tech – w wieku 47 lat.
To jest czysta pasja. Zainteresowanie i gotowość do
wydajności były mocnym motywem dla Herberta Leitnera,
żeby jeszcze raz zabrać się do nauki. Nagroda: Ukończenie
ze znakomitym wynikiem i interesujące miejsce pracy w
Lindner E-Tech jako elektrotechnik zakładowy. Wspaniała
historia zakończona sukcesem. Gratulacje.
Lindner błyszczy
w Azji PołudniowoWschodniej.
Jürgen Militz spogląda wstecz na 25- letnie
doświadczenie w branży w zakresie zajmowania się
rynkami zagranicznymi jako rynkami zbytu i rozbudowy usług na miejscu. W Azji Południowo- Wschodniej
nie tylko sięga on do obszernej sieci, lecz od roku 2011
reprezentuje on również ze swoim przedsiębiorstwem
Recycling Partners Pte. Ltd. w Singapurze.
Dyrektor Sprzedaży Jürgen Militz
Otwarte drzwi dla nowych partnerów dystrybucyjnych.
Lindner dalej rośnie w siłę. Potrzebuje do tego niezawodnych i zaangażowanych partnerów, którzy reprezentują
markę Lindner i chcą dalej rozprowadzać ducha „The
Art of innovative Shredding“. „Wende Recyclingtech
s.c.“ w Polsce lub „MachTech Services Ltd“ w Anglii są to
przedsiębiorstwa sztandarowe dla kooperacji Lindner o
najwyższym sukcesie. Dalsze przedsiębiorstwa, które chcą
pójść za tym przykładem i chcą stać się częścią sieci Lindner, są zawsze mile widziane.
Równocześnie Militz i Lindner znaleźli się i postanowili pójść wspólną drogą w Azji Południowo- Wschodniej.
Również REMONDIS (jedno z największych na całym
świecie przedsiębiorstw gospodarki wodnej i obiegowej) oraz przedsiębiorstwa LM|||Group (Ludden & Mennekes Entsorgungssysteme, SUTCO Recyclingtechnik,
unoTech) są wspólnie na pokładzie w Recycling Partners.
Tymczasem Militz mógł oprócz tego zdobyć Jeffreya Loo,
doświadczonego technika, który pracował już dla znanych
niemieckich przedsiębiorstw, jako Business Development
Manager dla Lindner i Sutco.
Militz i Loo werden wspierani są czynnie przez Lindner
Headquaters Michaela Hofera, eksperta w zakresie realizacji projektów międzynarodowych.
Marketing firmy Lindner w czteropaku.
Lindner nie chce przekonywać tylko jakością swoich produktów, lecz także pozostawić swój „odcisk“. Oznacza to,
że: Lindner to Lindner i nie może równać się ona z żadnym
innym przedsiębiorstwem. Innowacyjne produkty, wielkie
pomysły, nowe rynki, wymagania, partnerzy, klienci, sukcesy godne uwagi –wszystko to należy do pola działania
czteroosobowego zespołu marketingowego pod kierownictwem Petry Feichter. W sposób kreatywny i profesjonalny ta czwórka podchodzi do swoich różnorodnych zadań.
Stawiają oni na konsekwentne ukierunkowanie na klienta i pracują aktywnie ręka w rękę z innymi działami na
długotrwały sukces przedsiębiorstwa.
(z lewej na prawą) Tina Roßmann, Petra Feichter, Stefan Eder,
Marco Ebner
Ing. Michael Hofer
State of the LindnerAR T / EDITION 03 / 2012
07
UNLIMITED POTENTIAL.
OUR VISION IS INNOVATION.
Lindner-Recyclingtech i EBS – Połączeni
ze sobą w sposób nierozłączny
Celem Lindner-Recyclingtech jest, żeby z odpadów znów
stały się surowce wtórne o wysokiej jakości dla przemysłu.
Przetwarzanie przyjaznych dla klimatu paliw zastępczych
z odpadów stanowi jedno z podstawowych kompetencji.
Ciągle więcej przedsiębiorstw jak producenci cementu,
przedsiębiorstwa energetyczne, przemysł stalowy itd. stawia na przyjazną dla środowiska alternatywę w stosunku
do węgla brunatnego i kamiennego lub oleju ciężkiego, a
tym samym również na zredukowaną emisję CO2.
Paliwa zastępcze uzyskane zostają z odpadów
przemysłowych, komunalnych i z odpadów prywatnych.
Poprzez różny skład odpadów wynikają indywidualne
i często najwyższe wymagania w stosunku do techniki
przetwarzania. Dzięki innowacyjnym koncepcjom, syste-
mowi modułowemu Lindner, a w szczególności
wysokiej ekonomiczności i niezawodności, maszyny do rozdrabniania Lindner i urządzenia
kompaktowe EBS Lindner ustalają ciągle nowe
kryteria w branży. Jeżeli rozpatruje się tylko
obecnie eksploatowane rozdrabniacze wtórne
Lindner typu KOMET i POWER KOMET, to
można dojść do obecnie zainstalowanej
wydajności ok. 11 milionów ton na rok
(praca 2-zmianowa, granulat Output <
30mm).
Liczba ta, tak jak Lindner, nadal rośnie- na
całym świecie. Jeszcze wielu klientów, tak
jak Chris Mountain (MidUK Recycling Ltd),
powie: “I can’t understand why every Waste
Company isn’t operating one of these.”
Kompaktowe instalacje Lindnera do RDF-u działają z
powodzeniem na całym świecie
T echnika rozdrabniania L indner .
To, co najlepsze z
odpadów.
„Rozdrabnianie, rozdzielanie i transport odpadów- to
robią maszyny i komponenty urządzeń, które budujemy“, mówi Gerd Tischner, kierownik działu zbytu
i marketingu. Jednakże z odpadów nie uzyskuje się
tylko paliw zastępczych. Duże obszary zastosowania
stanowi również przetwarzanie surowców wtórnych
oraz redukcja objętości. Wiele różnych materiałów
musi zostać rozdrobnionych, zanim poddane zostaną
dalszej obróbce lub zanim zostaną usunięte.
Odpady przemysłowe, z gospodarstw domowych i odpady wielkogabarytowe stanowią tylko część tego, również
tworzywa sztuczne każdego rodzaju, tetrapack, materiały
odpadowe po przerobie makulatury, papier, celulozowe materiały izolacyjne, tekstylia, dywany, guma, opony,
złom elektroniczny, kable czy słoma, zostaną doprowadzone za pomocą rozdrabniaczy jednowałowych Lindner
do prawidłowej wielkości. Każdy materiał stawia inne wymagania rozdrabniaczom. Tak samo, jak klienci dążą do
różnych celów przez rozdrabnianie ich materiału.
Klienci oczekują od firmy Lindner kompetencji i jakości.
Na podstawie naszych wypróbowanych i niezawodnych
technologii rozwijamy się stale dalej, idziemy nowymi drogami i znajdujemy prawidłową koncepcję dla
najróżniejszych stawianych zadań. System modułowy
Lindner i świadczenia technikum Lindner umożliwiają
08
State of the Lindner A R T / EDITION 03 / 2012
dostosowane rozwiązania w zakresie rozdrabniania. Jak
wymagający lub nadzwyczajny może być rozdrabniany
materiał – Lindner służy zawsze swoim klientom pomocą
w razie pytań i testuje w razie potrzeby możliwości wymaganego rozdrabniania.
Wszyscy pracownicy firmy Lindner wesprą Państwa
chętnie swoim długoletnim doświadczeniem przy wyborze technicznie i ekonomicznie prawidłowej techniki
przetwarzania – również wychodząc poza zakres techniki
rozdrabniania. Państwa wymagania stanowią nasze indywidualne zamówienie.
S tate of the L indner A rt.
R educe to the ma x .
S ystem modułowy L indner : N ie ma
gotowej maszyny do rozdrabniania !
Żaden odpad nie jest sobie równy. Każdy materiał jest inny, dlatego też każdy klient ma specyficzne wymagania dotyczące swojej nowej maszyny do rozdrabniania.
Aby sprostać tej różnorodności, Lindner- Recyclingtech stawia na dobrze przemyślany system modułowy. Do 80 procent komponentów stosowanych przez firmę
Lindner stosuje się we wszystkich typach maszyn.
Daje to równocześnie wiele korzyści. Maszyny można
dostosować z największa możliwą elastycznością do indywidualnych wymagań. Długości cyklu produkcyjnego
stają się krótsze, poprzez to skracają się również czasy
dostawy. Nakład na szkolenia w przypadku zastosowania
większej ilości maszyn do rozdrabniania Lindner staje się
mniejszy, równocześnie zwiększa się bezpieczeństwo dla
personelu obsługującego poprzez minimalizację ryzyka
podczas prac konserwacyjnych. Oprócz tego występują
potencjały oszczędnościowe w odniesieniu do kosz-
tów magazynowania części zamiennych w przypadku
użycia większej ilości maszyn do rozdrabniania Lindner.
Pomysłowy system modułowy nie pozostawia otwartych
żadnych życzeń odnośnie specyfikacji. Uniwersalna maszyna do rozdrabniania MICROMAT może przykładowo
zostać wykonana w ok. 120 różnych wariantach. Zadowoleni klienci na całym świecie rozdrabniają materiały
każdego rodzaju za pomocą technologii Lindner z systemem modułowym – a zadowoleni, odnoszący sukces
klienci stanowią najwyższy cel Lindner-Recyclingtech.
State of the LindnerAR T / EDITION 03 / 2012
09
S erwis L indner .
Efektywność z jednej ręki.
Działy „After Sales Service“ i „Części zamienne“ zostały na początku roku 2012 połączone pod osobistym kierownictwem Markusa Schmidl. Poprzez to ma wzrosnąć efektywność i mają być zapewnione szybkie czasy reakcji.
Podczas wykonywania swoich zadań, Schmidl może
budować na mocnym fundamencie: Stała i szybka
dostępność części zamiennych Lindner, duża baza danych technikum Lindner z analizą danych najróżniejszych
kombinacji maszyn i materiałów, inteligentne sterowanie Lindner E-Tech, za pomocą którego poprzez zdalną
konserwację możliwe jest bezpośrednie wsparcie.
Montaż w Polsce
Zespół serwisowy w ilości 15 osób jest do dyspozycji na
całym świecie. W wielu krajach oferowane są również dodatkowo przez naszych partnerów dystrybucyjnych obszerne usługi serwisowe. Wszyscy pracujący technicy serwisowi w firmie Lindner szkoleni są regularnie w zakresie
najnowszych technologii. DI Manuel Lindner, CEO: „Budujemy nie tylko wytrzymałe i niezawodne rozdrabniacze,
technikę transportu i oddzielania, lecz chcemy zajmować
się w sposób optymalny naszymi klientami także podczas
całego cyklu użytkowania maszyn i części urządzeń.“
Montaż w USA
Montaż w Finlandia
10
State of the Lindner A R T / EDITION 03 / 2012
Jakość do ostatniego szczegółu.
Oryginalne części zamienne stają się
opłacalne.
Maszyna do rozdrabniania Lindner
składa się z ok.700 pojedynczych
części. Z nich wyprodukowana zostaje Państwa oryginalna
maszyna Lindner, która oznacza
wytrzymałość, niezawodność i
długotrwałość. Wiele niewidocznych cech jakościowych pojedynczych części dba o to, żeby
Państwa maszyna dotrzymywała
tego, co obiecuje. Żeby maszyny do
rozdrabniania mogły w optymalny sposób
spełniać swoje główne zadanie – jakim jest rozdrabnianie najróżniejszych materiałów, zależy w decydujący
sposób od jakości poszczególnych komponentów- a w
szczególności także od noży.
Często koszty produkcji mają zostać obniżone, przy czym
oszczędza się na najbardziej potrzebnych częściach – na
nożach i pozostałych częściach eksploatacyjnych. Zamiast
noży o wysokiej jakości sięga się często po tani import z
Dalekiego Wschodu. Jednakże rzekoma korzyść okazuje
się często w wyniku „zabójcą maszyny“ i powoduje ogromne koszty.
Niekorzystny skład stali i w niewystarczający sposób
nadzorowane procesy hartowania mogą mieć ciężkie
następstwa, ponieważ noże pękają w ciągu bardzo krótkiego czasu lub poluzowują się całkowicie z uchwytu
noża. Części przemieszczające się luźno w maszynie
powodują następnie uszkodzenie nie tylko systemu
cięcia, w najgorszym wypadku wynikiem tego są drogie
uszkodzenia na maszynie i przestoje maszyny. Dlatego
też Lindner, również w przypadku noży oraz części zamiennych i eksploatacyjnych, stawia na jakość.
Części zamienne i eksploatacyjne o wysokiej
jakości przyczyniają się do długiego
okresu użytkowania maszyn do
rozdrabniania Lindner oraz do
wysokiej zdolności przerobowej
i obniżają koniec końców koszty materiałowe i koszty konserwacji. 100- procentowo oryginalne części – tylko o wysokiej
jakości zapewniają, że pierwotne
właściwości oraz wydajność komponentów maszyn i urządzeń pozostają
utrzymane długoterminowo. Wysoki standard jakości i bezpieczeństwa Lindner oraz
najnowszy stan techniki zapewnione są tylko dzięki oryginalnym częściom.
Partnerzy dystrybucyjni L indner .
Wspólnie
do celu.
Lindner bierze zawsze pod uwagę, żeby wybierać najlepszych partnerów, aby móc zbudować z nimi
długoterminową, pełną zaufania współpracę. Nasi partnerzy dystrybucyjni są ambasadorami marki Lindner.
Wspólnie z nimi osiągamy doskonałe wyniki na wielu rynkach.
Piotr Pantoł, Polska
André Gomes, Portugalia
Arkin Korur, Turcja
Piotr Pantoł (Wende Recyclingtech s.c.) reprezentuje od
ponad 15 lat z wielkim zaangażowaniem i wielkim entuzjazmem markę Lindner w Polsce. Pan Pantoł od początku
zaufał jakości i wydajności produktów Lindner, a Lindner
zaufała Panu Pantoł. Wynik widać jak na dłoni: Zainstalowano z sukcesem ponad 120 maszyn do rozdrabniania i 13
kompaktowych instalacji EBS. Jesteśmy pewni, że żaden
z naszych konkurentów w Polsce nie może wykazać tak
wielu zadowolonych klientów, co zespół Wende-Lindner.
już tam uruchomionych 12 maszyn do rozdrabniania Lindner. MachTech i Lindner są zdecydowane zadowalać w ten
sposób w przyszłości jeszcze wiele dalszych klientów.
projektów. André Gomes, Lindnerianer w firmie G.Höfle
Lda, wkłada dużo energii i pasji w „swoje“ maszyny Lindner i jeszcze wiele przed nim. Od firmy Lindner otrzymuje on każdorazowo wsparcie dla tych działań – wspólnie
stworzymy więcej!
Również Joe Hoyle (MachTech Services Ltd.) jest jednym
z naszych partnerów, którzy odnieśli największy sukces. Tak jak cała „rodzina Lindner“, MachTech sprzedaje
nie tylko maszyny do rozdrabniania, lecz reprezentuje
również standardy jakościowe oraz serwis i innowację firmy Lindner. MID UK Recycling Ltd, pionier w angielskiej
gospodarce odpadami, jest w Anglii jednym z najbardziej
przekonywujących klientów MachTech-Lindner. Zostało
Kari Strandvall (Luminer Oy) odpowiedzialny jest za rynek
fiński. Przetwarzanie odpadów i paliw zastępczych stanowi również jeden z ważniejszych tematów w Finlandii i
Strandvall podchodzi z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem do postawionych przez klientów zadań. W roku
2011 zrealizowano pierwszą instalację kompaktową EBS
w Finlandii, dalsze nastąpią wkrótce. Współpraca LindnerLuminer jest czymś więcej niż tym, żeby robić to samo –
razem oferujemy fachową kompetencję i najlepszy serwis
oraz pomoc techniczną dla naszych fińskich klientów.
Mocny wzrost gospodarczy ostatnich lat, w szczególności
także przemysłu cementowego, wymagał intensywnego
zajmowania się klientami w Turcji. Dlatego też obecność
firmy Lindner w Turcji została wzmocniona nowym partnerem KOAS Ltd. Arkin Korur działa już z sukcesem na rynku i także ma za cel przekonać jeszcze wielu klientów do
technologii Lindner.
W tym miejscu prosimy wyróżnimy również
„najmłodszych“ partnerów firmy Lindner:
W Portugalii z firmą G.Höfle Lda zrealizowano już kilka
Targi 2012 Lindner-Recyclingtech
Targi
Data
Miejsce
IEEE 2012 Cement Conference
REW
VÖEB Jahreshauptversammlung
WasteMET Asia 2012
RWM
Waste-To-Fuels
Ecomondo
ExpoPlast
Poleko
Pollutec
13. – 17. 05. 2012
07. – 10. 06. 2012
15. – 16. 06. 2012
01. – 04. 07. 2012
11. – 13. 09. 2012
16. – 18. 09. 2012
07. – 10. 11. 2012
14. – 15. 11. 2012
20. – 23. 11. 2012
27. – 30. 11. 2012
San Antonio/USA
Istanbul/Türkei
Stegersbach/Österreich
Singapur/Südost Asien
Birmingham/UK
Mystic/USA
Rimini/Italien
Montreal/Kanada
Poznań/Polen
Lyon/Frankreich
State of the LindnerAR T / EDITION 03 / 2012
11
K to docieka , wygrywa .
Technikum Feistritz:
Innowacja dla naszych klientów.
Nieprzerwanie mądrzy ludzie w dziale rozwoju i dziale doświadczalnym Lindner-Recyclingtech pracują
zarówno nad optymalizacją produktów, jak i nad nowymi projektami.
Newsticker
Elastyczność w myśleniu i działaniu w firmie Lindner,
produkty pierwszej jakości i przerastanie wszelkich
oczekiwań- to ciągła dbałość o zadowolonych klientów, jak na przykład:
NEUE PLASTREC AG (Szwajcaria)
CWIKSKIP (Anglia)
MO-BRUK (Polska)
AMBITRENA (Portugalia)
ecosinergie (Italien)
ARC EN CIEL (Francja)
LAKEUDEN Ympäristöhuolto Oy (Finlandia)
ASLAN CIMENTO A.S. (Turcja)
VEXOR (USA)
LAFARGE (Chiny)
SIMBIO (Słowenia)
SITA UK (Anglia)
RECIVALONGO (Portugalia)
ITC (Turcja)
HOLCIM Group Pomoc techniczna Informacja
W kwietniu odbyły się w Lindner-Recyclingtech dwudniowe warsztaty z zakresu techniki rozdrabniania, transportu i oddzielania firmy Lindner z pomocą techniczną
HOLCIM Group. Wszyscy byli pełni entuzjazmu i można
było wymienić wiele interesujących i ważnych fachowych informacji. Perfekcyjna współpraca i dobry nastrój
przyczyniły się do tego, że nie przedyskutowano tylko
State of the Art, lecz również wiele interesujących idei
przyszłościowych.
pomiar prądów w technikum Feistritz.
Ważne narzędzie stanowią tu doświadczenia z
najróżniejszymi materiałami Input w technikum Feistritz/
Drau. Poprzez systematyczną analizę uzyskanych danych
wydobywa się na wierzch nie tylko większość z aktualnych
maszyn i dalej się je stale opracowuje, buduje się na tym
również technologie przyszłościowe. Oprócz tego dzięki
doświadczeniom można docelowo szczegółowo zagłębić
się w indywidualne wymagania klientów i często wspólnie
z klientem skonfigurować można swoją specyficzną idealną
maszynę do rozdrabniania. Poprzez ciągłe badania i rozwój
kształtujemy przyszłość branży i pozycjonujemy siebie jako
lidera w zakresie technologii i jakości.
Badanie różnic w zawartości energii
www.l-rt.com reloaded
Jak spod igły prezentuje się strona internetowa
przedsiębiorstwa Lindner. Dzięki profesjonalnemu wsparciu Webdesignera- econsor GmbH, strona internetowa prezentuje się teraz w przyjaznym dla użytkownika
nowoczesnym wystroju. Aktualne informacje, zdjęcia
i filmy związane z „Lindner-Universum“ znajdziecie
Państwo od zaraz online na stronach www.l-rt.com,
www.lindner-resource.de, www.l-et.at, www.l-rt.us i
www.l-ms.de.
500%
400%
300%
200%
100%
0%
Komet
Power Komet
Silnik synchroniczny
(bez przekładni)
Lindner-Recyclingtech GmbH / Villacher Straße 48 / 9800 Spittal/Drau / Austria / T +43 (0) 4762 – 2742 – 0 / F +43 (0) 4762 – 2742 – 32 / E [email protected] / W www.l-rt.com
Odpowiedzialny za treść: Lindner-Recyclingtech GmbH / Pomysł, Redakcja & Projek: mp.creations.at / Druk: Carinthian Druck
12
State of the Lindner A R T / EDITION 03 / 2012

Podobne dokumenty