FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY

Transkrypt

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY
FORUM
EKONOMICZNE
W KRYNICY
Tak opiniotwórcze dzienniki, jak „Le Monde” i „Le Soir” określiły Forum Ekonomiczne w Krynicy mianem Davos Wschodu. Krynica – największe środkowoeuropejskie wydarzenie, stała się ważnym miejscem na mapie politycznej świata,
bodaj jedynym, gdzie w tak licznym gronie Wschód spotyka się z Zachodem.
Rokrocznie w Forum uczestniczy ok. 2 000 gości reprezentujących blisko 60
krajów Europy, Ameryki i Azji, wśród nich wysocy rangą politycy, delegacje
rządowo-parlamentarne, eksperci, szefowie instytucji centralnych, biznesmeni oraz organizacje gospodarcze i pozarządowe. Deptak Krynicy, to – w czasie
Forum – największy salon w Europie. Obrady Forum relacjonuje blisko 400
dziennikarzy, w tym największe polskie i światowe media z blisko 150 redakcji.
W programie Forum znajdzie się m.in. blisko 130 debat, podzielonych na 11
bloków tematycznych:
• Polityka Międzynarodowa i Bezpieczeństwo
• Państwo i Reformy
• Polityka Regionalna a Globalizacja
• UE i jej Sąsiedzi
• Regiony
• Społeczeństwo
• Nauka i Kultura
• Makroekonomia
• Biznes i Zarządzanie
• Paliwa i Energetyka
• Nowa Gospodarka
Pogłębiając debaty, jakie są poruszane na Forum w Krynicy, Instytut
Wschodni organizuje specjalne wydarzenia poświęcone wybranym regionom, z udziałem polityków i ekspertów o uznanej renomie:
• Forum Europa–Rosja
• Forum Europa–Ukraina
• Forum Europa–Azja Centralna
• Forum Energetyczne
• debaty, m.in. Drogi do Krynicy
Konferencjom towarzyszą specjalnie wydane z tej okazji raporty.