Aneks do REGULAMINU KONKURSU „Młody Talent”

Transkrypt

Aneks do REGULAMINU KONKURSU „Młody Talent”
Aneks do REGULAMINU KONKURSU „Młody Talent”
Punkt 1.5. regulaminu zmienia brzmienie na:
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 13 maja 2016
r. do 30 lipca 2016 r.
I tym samym punkt 3.1. ulega zmianie na:
Wyłonienie Zwycięzcy konkursu nastąpi najpóźniej 1 sierpnia 2016 r.
Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian.
Wrocław, dn. 30 czerwca 2016 r.

Podobne dokumenty