zobacz - Wydział Ekonomiczno

Transkrypt

zobacz - Wydział Ekonomiczno
Tytuł
MIEJSKIE PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE
Cel
JAK UNOWOCZEŚNIĆ I UATRAKCYJNIĆ ZWIEDZANIE WSPÓŁCZESNCH MIAST
Prowadzący
mgr Piotr Rzeńca – koordynator ([email protected])
Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
Program
Terminy spotkań
1. Miasto jako przestrzeń turystyczna. Specyfika miejskich atrakcji turystycznych.
2. Współczesne miasto i jego przemiany. Nowoczesna architektura i budownictwo. Pojęcia:
smart city, green city, woonerf, strefa wielkomiejska etc.
3. Nowoczesne źródła informacji o przestrzeni miejskiej (m.in. wykorzystanie ICT, systemów
informacji przestrzennej w warsztacie przewodnika miejskiego, QR code jako „pośrednik” do
informacji o mieście).
4. Łódź - Geografia turystyczna miasta i obszaru metropolitalnego. Topografia miasta i strefy
podmiejskiej. Plany rozwoju Łodzi. Rewitalizacja obszarowa. Suburbia. Nowe Centrum
Miasta.
5. Problemy i osiągnięcia ekologiczne Łodzi.
6. Zajęcia praktyczne - Dzielnice łódzkie. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek w
mieście.
25 godzin dydaktycznych (5x5 godz.) + 5 godz. warsztatów terenowych
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
tel. +48 42 635 51 18
fax +48 42 635 40 25
[email protected]
www.eksoc.uni.lodz.pl

Podobne dokumenty