nk olympic - Osadkowski SA

Transkrypt

nk olympic - Osadkowski SA
NK OLYMPIC
Zasypuje dorodnym ziarnem
FAO 280
Rejestracja: Francja, Węgry 2010
Hodowla: Syngenta
Polecana na:
• Liczba rzędów w kolbie: 14–16
• Liczba ziaren w rzędzie: 35–40
• MTZ: 320–340 g
• Wysokość roślin: wysokie
• Osadzenie kolb: średniowysokie
PROFIL AGRONOMICZNY
• Wzrost początkowy: średni
• Tolerancja na suszę: dobra
• Stay green: dobry
• Dry-down: bardzo dobre
Kierunek użytkowania: ziarno
Dodatkowe przeznaczenie: bioetanol
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: dent
Typ kolby: flex
Zalety:
•
•
•
•
•
•
rekordowy potencjał plonowania ziarna
bardzo szybkie oddawanie wody w końcowym okresie wegetacji
bardzo dobra zdrowotność całych roślin
nadaje się do opóźnionego zbioru
wysokowydajna odmiana do produkcji etanolu
szczególnie przydatna do uprawy w cieplejszych rejonach Polski
WYNIKI PLONOWANIA:
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU,
plon ziarna, 2012 r.
• Fusarium:
• Głownia guzowata kolb:
• Omacnica prosowianka:
139,9
dt/ha
1.
105,9%
wzorca
3.
• Ziarno: 80–85
• Kiszonka: –
• średnie
127,8
dt/ha
2.
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
WYMAGANIA GLEBOWE
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU,
grupa średnio późna, plon ziarna,
lata 2011–2012
Lp.
stacja
doświadczalna
plon
dt/ha
%
wzorca
102,1%
wzorca
KUKURYDZA
ZDROWOTNOŚĆ
wilgotność,
%
1.
Smolice
154,6 109,8
23,2
2.
Śrem
147,6
104,6
23,8
3.
Głubczyce
135
101,2
26,9
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny 2014
MORFOLOGIA I GENETYKA
2011 r.
2012 r.
21