PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY LOKALU

Transkrypt

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY LOKALU
Załącznik nr 1 do umowy najmu
zawartej dnia .................................. roku
w ............................................................
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY LOKALU
położonego w budynku przy ul. .................................................................. w ..............................................
Elementy wyposażenia lokalu:
Lp.
elementy wyposażenia
szt.
stan techniczny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stan liczników:
Lp.
rodzaj licznika
stan na dzień ................................
1.
2.
3.
4.
...................................................................
........................................................................
podpis Wynajmującego
podpis Najemcy
www.nieruchomosci-dla-ciebie.pl

Podobne dokumenty