zobacz program seminarium

Transkrypt

zobacz program seminarium
Referaty tematyczne złożone do druku:
Andrzej Bandurowski (tenis ziemny)
XVII Kędzierzyńsko-Kozielskie
Seminarium Naukowe
Kazimierz Bodaszewski (lekka atletyka)
Jan Janocha (szachy)
Zbigniew Kubala (koszykówka)
Sławomir Smętek (baseball)
Andrzej Starostka (strzelectwo sportowe)
Jan Stolarek (modelarstwo)
KĘDZIERZYN-KOŹLE. SPORT I REKREACJA
W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ REALIACH
SPOŁECZNYCH
Łukasz Szostak (historia piłki nożnej)
Tadeusz Witko (WOPR)
15 X 2012
***
Patronat naukowy:
Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
Instytut Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu
Impreza towarzysząca:
Wystawa okolicznościowa ze zbiorów TZK
LOKALNE IMPREZY SPORTOWE.
Z ARCHIWUM TZK
wystawa okolicznościowa w holu DK „Koźle”
15 X 2012 r.
Mecenasi TZK
Organizatorzy:
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
Miejsce obrad: Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 10
(Dom Kultury w Koźlu)
Program XVII Seminarium
15 X 2012 r. (poniedziałek)
Otwarcie Seminarium (godz. 9.45 – 10.00)
Tomasz Wantuła – Prezydent Miasta
Wystąpienia Gości
Sesja II
(godz. 12.30 – 14.30)
Artur Matkowski (dr, PWSZ) – Sport jako metafora
współczesnego życia społecznego Polaków
Marek Skrzydlewski, Piotr Nippe – XX lat Miejskiego
Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kędzierzynie-Koźlu
Edward Nycz (moderator)
Sesja I
Andrzej Saczko, Zbigniew Urych –Sport szkolny –
Szkolne Koła Sportowe
Jerzy Pośpiech (prof., PWSZ) – Idea sportu i sportu szkolnego
w Polsce
Ewa Hałambiec, Joanna Styczeń-Lasocka, Tomasz Siciak –
Aktywność sportowa zawodników z niepełnosprawnością
intelektualną zrzeszonych w Olimpiadach Specjalnych PolskaOpolskie
Anna Czerner (mgr, UO) – Liczy się sam udział – społeczne
konteksty masowych imprez sportowych dla amatorów
Adam Laskowski, Józef Szargut – Sporty walki w KędzierzynieKoźlu
Grzegorz Łabaj – Wydarzenia sportowe w Kędzierzynie-Koźlu
w ostatnim dwudziestoleciu
Andrzej Hynek – Sport niekoniecznie zorganizowany
(godz. 10.00 – 12.00)
Kazimierz Pietrzyk – Siatkówka w mieście chemików
Beata Kaczyńska-Pogwizd, Mariolla Motyl – Organizacje
i infrastruktura sportowa w mieście
Zenona Kuś– Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu w ostatnich latach
Zbigniew Tokarski – Rekreacja amatorska w mieście
Dyskusja i zakończenie XVII Seminarium
Przerwa kawowa (12.00 – 12.15)
(ok. godz. 14.45)
Sport to zdrowie
Po zakończeniu Seminarium zapraszamy na poczęstunek
– występ okolicznościowy dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu