Deklaracja właściwości użytkowych 1/L/2013 1. Niepowtarzalny kod

Transkrypt

Deklaracja właściwości użytkowych 1/L/2013 1. Niepowtarzalny kod
Deklaracja właściwości użytkowych
1/L/2013
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Drzwi zewnętrzne system Lestol
2.
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego,
Patrz karta gwarancyjna (pod kodem kreskowym)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie.
Drzwi zewnętrzne
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta.
F.P.U.H. Lestol
Leśniowski Zdzisław
39-315 Ruda 78a
5. Upoważniony przedstawiciel. Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
System 3
7. Zharmonizowana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Jednostka notyfikowana
Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski: Laboratorium okuć i ślusarki
budowlanej akredytowane przez polskie Centrum Akredytacji.
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. (notyfikacja nr 2185)
9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Przepuszczalność powietrza:
klasa 4
EN 14351-1:2006+A1:2010
Wodoszczelność:
klasa2B
EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na obciążenie wiatrem:
klasa C3
EN 14351-1:2006+A1:2010
Siły operacyjne:
Wysokość i szerokość:
NPD
nie mniej ni¿ 2000 x 900
EN 14351-1:2006+A1:2010
EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na uderzenie:
klasa 3
EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne :
bez zastrzeżeń
EN 14351-1:2006+A1:2010
Izolacyjność akustyczna:
NPD
EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalność cieplna:
1,3 W/(m2xK)
EN 14351-1:2006+A1:2010
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.
11. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt 4.
Producent
Zdzisław Leśniowski
Ruda dnia 01.07.2013