budżet rodziny

Transkrypt

budżet rodziny
Wniosek do Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
o zakończenie objęcia rodziny wsparciem asystenta rodziny
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w……………………………
Proszę o zakończenie objęcia rodziny Pani/Pana* Anna Lekka
zamieszkałego/łej* Końskie ul. Wolna 2/5
wsparciem asystenta rodziny od dnia 13.06.2016 r.
Uzasadnienie
Pani Anna Lekka od dłuższego czasu chętnie współpracuje z asystentem rodziny, podejmuje
świadome, przemyśle działania, które mają na celu poprawę funkcjonowania jej rodziny na co
dzień. Dzieci systematycznie uczęszczają na spotkania z psychologiem wraz z matką. Jedzą
pełnowartościowe posiłki przygotowywane przez matkę, co nie miało miejsca na początku
współpracy. Pani Anna znacznie rozsądniej gospodaruje skromnymi środkami finansowymi, które
posiada, nie bierze już pożyczek z parabanków z dużym oprocentowaniem, co miało miejsce
wcześniej, a spłaty bardzo obciążały budżet rodziny. Aktywnie poszukuje pracy mając nadzieję na
poprawę sytuacji finansowej. Klientka znacznie lepiej sobie radzie w pełnieniu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych. Plan pracy z rodziną został zrealizowany.
Podpis pracownika
socjalnego
Ewelina Saku
Postanawiam zakończyć pracę asystenta rodziny
w ww. rodzinie
Podpis Dyrektora Jan Szczodry
Data 16.06.2016 r.

Podobne dokumenty