warszawa - IDC Poland

Komentarze

Transkrypt

warszawa - IDC Poland
IDC DATACENTERS
TRANSFORMATION
ROADSHOW 2013
WARSZAWA
17 WRZEŚNIA 2013
HOTEL HYATT
17 WRZEŚNIA 2013
Platinum Partners
Silver Partners
Media Partners
17 WRZEŚNIA 2013
Serdecznie witamy na konferencji
IDC IT Security Roadshow 2013
Mamy nadzieję, że ten dzień spędzony razem z partnerami konferencji oraz IDC będzie dla Państwa udany.
Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji organizacyjnych:
1. Ankiety: prosimy o dokładne wypełnienie ankiet, które otrzymaliście Państwo wraz z materiałami
konferencyjnymi. Każda osoba, która odda wypełnioną ankietę na recepcji otrzyma drobny upominek.
2. Identyfikatory: bardzo prosimy o noszenie identyfikatora w widocznym miejscu.
Osoby bez identyfikatora nie zostaną wpuszczone na salę konferencyjną.
3. Telefony komórkowe: prosimy pamiętać o wyłączeniu telefonów komórkowych przed rozpoczęciem wykładów.
4. Lunch: serdecznie zapraszamy na lunch z udziałem prelegentów, który odbędzie się o 13:55.
5. Pytania, dodatkowe informacje, pomoc: prosimy o kontakt na stanowisku recepcyjnym.
Organizatorzy konferencji z chęcią udzielą Państwu dodatkowych informacji.
Zespół ds. konferencji IDC Polska
Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w innych
konferencjach IDC prosimy o kontakt:
IDC Cloud Leadership Forum 2013
26 listopada, 2013
Hotel Hyatt, Warszawa
IDC Big Data and Business Analytics Forum 2014
12 marca, 2014
Informacje oraz rejestracja:
WEB: www.idc-cema.com
E-MAIL: [email protected]
TEL.: 22 548 40 73
17 WRZEŚNIA 2013
AGENDA
08:30 – 09:00 Rejestracja - przerwa kawowa
09:00 – 09:30 Tendencje i strategie w zakresie centrów przetwarzania danych w 2013 r.
Jarosław Smulski, Research Manager, Systems & Infrastructure Solutions, IDC Poland
09:30 – 09:55 Optymalizacja kosztów centrów przetwarzania danych
Krzysztof Bielecki, Data Center Services Solutions Leader for Poland & Baltics, IBM
09:55 – 10:20 Flexible Capacity Service – elastyczna infrastruktura gotowa na nowe wyzwania
Robert Rutkowski, Flexible Capacity Service and Multivendor Services Business Lead, HP Polska
10:20 – 10:45 Zmiany w modelu działania przedsiębiorstw i ich wpływ na operacje IT
Tomasz Pietrzak, Solutions Director, Dell
10:45 – 11:10 W sercu DataCenter
Piotr Sobstyl, Business Development Manager, Intel Technology Poland
11:10 – 11:25 Przerwa kawowa
11:25 – 11:50 Zdalna ochrona danych / dostępność systemów jako usługa
Tamás Jung, Senior Storage Consultant, CA Technologies
11:50 – 12:15 Prezentacja CommVault
Richard Pieters, Regional Director, Inside & OEM Channel Systems Engineering and Technical Enablement, Commvault
12:15 – 12:40 Cloud Infrastructure Management - wirtualizacja to dopiero początek
Krzysztof Waszkiewicz, Senior Systems Engineer, Vmware
12:40 – 13:05 Twoje serce i Twoje serwery – jaki jest związek?
Robert Sepeta, Business Development Manager - Corporate Market - Poland, Kingston Technology Ltd.
13:05 – 13:30 Trendy rozwoju systemów klimatyzacji precyzyjnej
Sławomir Kubiczek, Dyrektor Sprzedaży, APC by Schneider Electric
13:30 – 13:55 Chmura - obniżanie kosztów wdrażania rozwiązań Data Center
Marcin Kaczor, Sales Representative, Seagate Technology
13:55 – 14:50 Lunch
14:50 – 15:10 Prefabrykowane modularne Data Center - case study
Paweł Bondar, BCRS and Data Center Services Sales Leader, IBM Polska
15:10 – 15:30 Praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań chmury obliczeniowej
Maciej Malinowski, Architekt Rozwiązań Wsparcia i Serwisu, Hewlett–Packard Polska
15:30 – 15:50 Jak budować nowoczesne, ultraskalowalne i wysokowydajne sieci nowej generacji w Centrum Przetwarzania Danych
wykorzystując model ‘kup-wtedy-kiedy-potrzebujesz’
Andrzej Jeruzal, Networking Solutions Executive, Dell
15:50 – 16:20 Jak zaprojektować i wdrożyć centrum przetwarzania danych, które obsłuży obecne i przyszłe technologie
Craig Felton, Niezależny konsultant Brytyjskiego Banku Inwestycyjnego
16:20 – 16:50 Program Sunny Day case study
Miłosz Kadziewicz, Dyrektor Departamentu Dostarczania Usług IT, Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16:50 – 17:20 Grafen, jego własności i potencjalne zastosowania
prof. Jacek M. Baranowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski
17:20 – 17:50 Panel dyskusyjny: Dylematy użytkowników - jaką wybrać strategię rozwoju CPD
17:50 – 18:00 Zakończenie konferencji
17 WRZEŚNIA 2013
AGENDA
08:30 – 09:00 Registration and coffee break
09:00 – 09:30 Datacenter Trends and Strategies in 2013
Jarosław Smulski, Research Manager, Systems & Infrastructure Solutions, IDC Poland
09:30 – 09:55 Data Centre Cost Optimization
Krzysztof Bielecki, Data Center Services Solutions Leader for Poland & Baltics, IBM
09:55 – 10:20 Flexible Capacity Service – Flexible Infrastructure Ready for New Challenges
Robert Rutkowski, Flexible Capacity Service and Multivendor Services Business Lead, HP Polska
10:20 – 10:45 Changes in the Way Businesses Operate and How They Impact on IT Operations
Tomasz Pietrzak, Solutions Director, Dell
10:45 – 11:10 In the heart of the DataCenter
Piotr Sobstyl, Business Development Manager, Intel Technology Poland
11:10 – 11:25 Coffee break
11:25 – 11:50 Remote Data Protection/System Availability as a Service
Tamás Jung, Senior Storage Consultant, CA Technologies
11:50 – 12:15 Modern Data and Information Management with Simpana 10
Richard Pieters, Regional Director, Inside & OEM Channel Systems Engineering and Technical Enablement, Commvault
12:15 – 12:40 Cloud Infrastructure Management - beyond virtualization
Krzysztof Waszkiewicz, Senior Systems Engineer, Vmware
12:40 – 13:05 Your heart and your servers - What's the connection?
Robert Sepeta, Business Development Manager - Corporate Market - Poland, Kingston Technology Ltd.
13:05 – 13:30 Trends in the Development of Precision Air-Conditioning Systems
Sławomir Kubiczek, Sales Director, APC by Schneider Electric
13:30 – 13:55 The Cloud – Cutting the Cost of Data Center Solution Implementation
Marcin Kaczor, Sales Representative, Seagate Technology
13:55 – 14:50 Lunch
14:50 – 15:10 Prefabricated Modular Datacentre: A Case Study
Paweł Bondar, BCRS and Data Center Services Sales Leader, IBM Polska
15:10 – 15:30 Practical Aspects of Cloud Solution Implementation
Maciej Malinowski, Architekt Rozwiązań Wsparcia i Serwisu, Hewlett–Packard Polska
15:30 – 15:50 How to build modern, ultra-scalable and high-performance next-generation Data Center networks
using “pay as you grow” model
Andrzej Jeruzal, Networking Solutions Executive, Dell
15:50 – 16:20 Designing and Implementing a Data Center that Will Support Today's and Tomorrow's Technologies
Craig Felton, Independent Consultant for a UK Investment Bank
16:20 – 16:50 “Sunny Day case study” programme.
Miłosz Kadziewicz, Director of IT Services Delivery Department, Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16:50 – 17:20 Graphene, Its Properties and Potential Applications
prof. Jacek M. Baranowski, Faculty of Physics, University of Warsaw
17:20 – 17:50 Panel discussion
17:50 – 18:00 End of the conference
17 WRZEŚNIA 2013
Jarosław Smulski, Research Manager, Systems & Infrastructure Solutions, IDC Poland
Jako analityk IDC Jarosław Smulski od 2002 roku analizuje rozwój polskiego rynku IT, głównie w zakresie sprzętu. Jest
autorem licznych kwartalnych i rocznych raportów dotyczących rynku PC, serwerów, pamięci masowych, jak również
badań b2b, prezentacji, czy artykułów w prasie branżowej i ekonomicznej. W ostatnim okresie wobec wzrostu
skomplikowania technologii IT, skupia się na propagowaniu nowych strategii takich, jak wirtualizacja, Green Data
Center, czy ITIL oraz badaniami wertykalnymi w Polsce. Jarosław Smulski jest absolwentem Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tendencje i strategie w zakresie centrów przetwarzania danych w 2013 r.
Nowe technologie, infrastruktura i modele świadczenia usług wywierają ciągły wpływ na udoskonalanie i stopień
złożoności konstrukcji i obsługi centrów przetwarzania danych. Do nowych tendencji w centrach przetwarzania danych
należą m.in. dyski SSD, konwergencja, chmura, wirtualizacja i Big Data, jak również sprawy bezpieczeństwa – wszystkie
one stwarzają zarówno wyzwania, jak i szanse dla organizacji. Jarosław Smulski przedstawi korzyści, jakie użytkownicy
mogą czerpać z szeregu różnych rozwiązań obecnie dostępnych na rynku.
Jarosław Smulski, Research Manager, Systems & Infrastructure Solutions, IDC Poland
Joined IDC in September 2001. As a hardware analyst working in the Warsaw office, Mr. Smulski is responsible for
investigating the changing dynamics of the Polish PC, server, and storage markets. Prior to IDC, Mr. Smulski worked for
the VoIP and broadband company Zephyr Telecommunications. Mr. Smulski holds a Master's degree in international
relations from Warsaw University and a Master's in law from Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. In addition
to his native Polish, Mr. Smulski also speaks English.
Datacenter Trends and Strategies in 2013
New technologies, infrastructure, and delivery models continue to refine, enhance, and complicate datacenter design
and operation. These include solid-state drives, convergence, cloud, virtualization, and Big Data, as well as security
considerations in datacenters, all of which present both challenges and opportunities for organizations. Mr. Jarosław
Smulski will cover how end users can benefit from the variety of alternatives currently available on the market, while
avoiding the pitfalls that can accompany them.
17 WRZEŚNIA 2013
Krzysztof Bielecki, Data Center Services Solutions Leader for Poland & Baltics, IBM
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży IT związane z infrastrukturą Data Center, zdobyte m.in. w takich
organizacjach jak Legrand, MolexPN, Anixter czy ATM S.A. Uczestniczył w wielu wdrożeniach i modernizacjach
infrastruktury Data Center. W prowadzonych przez siebie projektach i prezentacjach kładzie nacisk na biznesowy aspekt
infrastruktury Data Center. W IBM Polska wspiera działania związane z ofertą IBM w zakresie optymalizacji infrastruktury
pod kątem nakładów oraz jej utrzymania. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych EMBA
w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada certyfikaty z zakresu prowadzenia projektów według metodologii
PRINCE2 oraz technik negocjacji.
Optymalizacja kosztów centrów przetwarzania danych
Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną nowe trendy w optymalizacji Data Center. Prelegent postara się dać
odpowiedź na pytania: Jakie znaczenie mają koszty utrzymania centrum przetwarzania danych? Jak można nimi
zarządzać? Jak zastosowanie nowych, efektywnych energetycznie rozwiązań wpływa na koszty utrzymania Data
Center? Czy i w jaki sposób zmiana podejścia do infrastruktury Data Center wpływa na zwolnienie środków w budżecie
IT? Czy to się opłaca?
Krzysztof Bielecki, Data Center Services Solutions Leader for Poland & Baltics, IBM
He holds more than 15 years of experience in the IT sector related to Data Center infrastructure, gained in such
organizations as Legrand, MolexPN, Anixter or ATM S.A., among others. He has participated in many Data Center
infrastructure deployments and upgrades. In his projects and presentations, he emphasizes the business aspect of Data
Center infrastructure. At IBM Poland, he has supported the activities related to IBM's infrastructure optimization offer in
terms of capital expenditure and maintenance. He graduated from Warsaw University of Technology and EMBA postgraduate studies at the Warsaw University of Technology's Business School. Holder of certificates for the running of
projects according to PRINCE2 methodology and negotiation techniques.
Data Centre Cost Optimization
This presentation will address new trends in Data Center optimization. The speaker will try to answer the following
questions: How important are data centre maintenance costs? How can they be managed? How the application of new,
energy-efficient solutions affects Data Centre maintenance costs? Does a change of approach to Data Center
infrastructure bring savings in the IT budget, and how? Is it worth the money?
17 WRZEŚNIA 2013
Robert Rutkowski, Flexible Capacity Service and Multivendor Services Business Lead, HP Polska
Pracę związaną z IT podjął w 1995 roku. W 2001 roku rozpoczął pracę w HP Polska jako Opiekun Klienta – ASM,
koordynując realizację kontraktów serwisowych u kluczowych klientów. W kolejnych latach, jako Business Development
Manager, zajmował się rozwojem usług zarządzania drukiem – Manage Print Services, a następnie, jako Architekt
Rozwiązań, tworzeniem dedykowanych rozwiązań serwisowych. Od listopada 2012 odpowiada za rozwój usługi Flexible
Capacity Service. Poza pracą koncentruje się na rodzinie i motocyklach Harley Davidson.
Flexible Capacity Service – elastyczna infrastruktura gotowa na nowe wyzwania
Z prezentacji Pana Roberta dowiemy się czy możliwe jest zbudowanie kompletnego elastycznego centrum
przetwarzania danych bez uszczuplania budżetu inwestycyjnego. Zaprezentujemy usługę Flexible Capacity - model
dostarczania infrastruktury IT, bazujący na sprzęcie, oprogramowaniu i wsparciu serwisowym dostępnym w ramach
konwergentnej infrastruktury HP.
Robert Rutkowski, Flexible Capacity Service and Multivendor Services Business Lead, HP Poland
Mr Rutkowski has started his IT career in 1995. In 2001, he became Account Manager – ASM at HP Poland, coordinating
the implementation of servicing contracts with key accounts. In the subsequent years, as Business Development
Manager, he was occupied with the development of Managed Print Services, and later on, as the Solution Architect, with
the development of dedicated servicing solutions. Since November 2012, he has been responsible for the development of
the Flexible Capacity Service. His extra-work activities focus on family and Harley Davidson motorcycles.
Flexible Capacity Service – Flexible Infrastructure Ready for New Challenges
Mr Robert's presentation will acquaint the audience with the notion of FCS, i.e., the HP Flexible Capacity Service that
allows to plan computing power in terms of future demand for hardware and software as part of HP Converged
Infrastructure. We will also explain the idea of flexible datacentre and the model of IT infrastructure delivery and
funding.
17 WRZEŚNIA 2013
Tomasz Pietrzak, Solutions Director, Dell Sp. z o.o.
Jest specjalistą IT z ponad 18-letnim doświadczeniem we wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań informatycznych. Obecnie
kieruje grupą Enterprise Solutions w polskim oddziale Dell. Przed przejściem do Dell w 2013 r. zajmował stanowiska
kierownicze w T-Mobile, Sun Microsystems, Polkomtel i Sii. Tomasz Pietrzak jest absolwentem Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność Fizyka Medyczna) oraz zdobył tytuł Executive MBA na Polskiej Akademii
Nauk.
Zmiany w modelu działania przedsiębiorstw i ich wpływ na operacje IT
Takie czynniki jak lawinowy przyrost przetwarzanych danych, mobilny model pracy czy też migracja części rozwiązań do
chmury, wymuszają na działach IT zmiany w infrastrukturze informatycznej oraz procesach operacyjnych. Stosowane
rozwiązania informatyczne muszą zapewnić elastyczność i szybką adaptację do dynamicznie zmieniającego się
otoczenia, umożliwić efektywne przekształcanie masowo przetwarzanych danych w użyteczne informacje przy
jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczenia informacji.
Tomasz Pietrzak, Solutions Director, Dell Sp. z o.o.
He is an IT professional with over 18 years of experience in implementation, integration and operations of IT solutions.
Currently Tomasz is leading the Enterprise Solutions Group at Dell in Poland. Before joining Dell in 2013, he occupied
management positions at T-Mobile, Sun Microsystems, Polkomtel and Sii. Tomasz Pietrzak holds a Master's Degree in
Medical Physics from the University of Warsaw and Executive MBA Degree from the Polish Academy of Sciences.
Changes in the Way Businesses Operate and How They Impact on IT Operations
Such factors as exponential growth of data, mobile workforce trends, or migration to the Cloud force IT organizations to
transform their IT infrastructure and operating processes. IT solutions they implement have to support flexibility and
quick adaptation to dynamically evolving environment in order to turn the data into useful information while ensuring
information security.
17 WRZEŚNIA 2013
Piotr Sobstyl, Business Development Manager, Intel Technology Poland
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w branży IT. Od ponad ośmiu lat w dziale Enterprise Solutions Group
Intel Corporation odpowiada za rozwój współpracy z polskimi klientami z sektora finasowego i telekomunikacyjnego.
W sercu DataCenter
Prezentacja podsumowuje korzyści ze stosowania produktów i technologii Intel w centrach przetwarzania danych.
Piotr Sobstyl, Business Development Manager, Intel Technology Poland
He has several years of experience working in the IT industry. For more than eight years in the Enterprise Solutions Group,
Intel Corporation, responsible for the development of cooperation with Polish customers from financial and telco sectors.
In the heart of the DataCenter
This presentation summarizes benefits brought by Intel products and technologies to data centers.
17 WRZEŚNIA 2013
Tamas Jung, Senior storage consultant, CA Technologies
Jest głównym konsultantem dostępności danych obsługującym klientów z Węgier i EŚW. Posiada 19-letnie
doświadczenie w branży IT i 12 lat pracy w CA Technologies, zajmując się w CA ARCserve rozwiązaniami w zakresie
dostępności danych. Jego podstawowa specjalizacja w europejskim zespole ds. zarządzania danymi to przywracanie
danych (Disaster Recovery) i zapewnianie dostępności aplikacji (Application Availability). Po sześciu latach spędzonych
w EŚW, Tamas Jung otrzymał również zadanie utworzenia i wspierania bazy partnerów zajmujących się zarządzaniem
danymi w Irlandii. Wniósł znaczny wkład w realizację wielu udanych projektów CA ARCserve w instytucjach finansowych,
firmach doradczych i instytucjach rządowych w Europie.
Zdalna ochrona danych / dostępność systemów jako usługa
Wiele jednostek IT, szczególnie małych, nie dysponuje czasem, zasobami ani wiedzą potrzebnymi do stworzenia trwałej
strategii i planu zachowania ciągłości i przywracania danych po awarii, nie dysponują też zdalnymi urządzeniami. Mają
jednak świadomość, że wszelkie przerwy w działaniu przez dłuższy czas lub utrata danych na znaczną skalę będzie
miała katastrofalne skutki dla ich biznesu. Jednostki IT zlecaj więc usługodawcom zewnętrznym zdalną ochronę danych
oraz zapewnienie dostępności systemów, aplikacji i danych krytycznych dla prowadzonej działalności. Firmy pragną
wykorzystać te usługi jako przedłużenie własnej infrastruktury informatycznej i doceniają możliwość przekształcenia
nakładów inwestycyjnych w koszty operacyjne. Choć dla usługodawców stanowi to znaczną szansę, muszą oni posiadać
solidny zestaw narzędzi, aby zaspokoić różnorodne i wysokie wymagania swoich klientów. Usługodawcy zwykle tworzą
usługi Business Continuity/Disaster Recovery na zwirtualizowanych platformach systemowych, aby mieć potencjał
potrzebny do rozszerzenia swoich usług i powiększania bazy klientów. CA Technologies jest liderem rynku ochrony
danych i posiada dziesiątki tysięcy klientów na całym świecie, jak również rosnący ekosystem usługodawców stosujących
już oprogramowanie CA ARCserve® w swoich centrach przetwarzania danych.
Tamas Jung, Senior storage consultant, CA Technologies
He is a principal data availability consultant serving his clients in Hungary and CEE. He has 19 years' worth experience in
the IT industry with 12 years track record of CA Technologies CA ARCserve Data Availability Solutions. As a member of the
European Data Management team his core competency is Disaster Recovery and Application availability. After six years
spent in CEE Tamas was tasked to set up and support the Data Management partner base in Ireland too. He has been
instrumental to many successful CA ARCserve projects in financial institutions, consulting firms and governmental
institutions in Europe.
Remote Data Protection/System Availability as a Service
Many IT organizations, especially small businesses, don't have the time, resources or knowledge to build a viable
Business Continuity (BC) or Disaster Recovery (DR) strategy and plan, nor do they even have a remote facility to use.
What they do know is that any business disruption for an extended period of time, or significant loss of data will be
catastrophic to the health of their business. So today, IT organizations are turning to Service Providers for offsite data
protection and system availability of business-critical systems, applications and data. Businesses look to leverage these
services as an extension of their own IT infrastructure and appreciate the ability to convert Capital Expenses (CAPEX) to
Operational Expenses (OPEX). While this offers Service Providers with great opportunity, they need a robust set of tools to
meet the varying and demanding requirements of their clients. Service Providers usually build BC/DR services on
virtualized system platforms in order to scale as their services and client-base grow.
CA Technologies is a leader in the data protection market and has tens of thousands of worldwide customers as well as a
growing Service Provider ecosystem already using CA ARCserve® software products in their data centers.
17 WRZEŚNIA 2013
Richard Pieters, Regional Director, Inside & OEM Channel Systems Engineering and Technical Enablement,
Commvault
Working for over 20 years in the IT. Started as Store manager selling Personal computers in 1994, but before that I worked
on automating supermarkets (order systems). In 1998 I moved to a development company as programmer / project
manager detached to the Rabobank and later for Heidelberg in the US. After finishing the projects i moved to Dell where
I worked in different roles, like technical sales, system consultant, trainer and product manager. In the last role I came in
contact with Commvault in 2004 and decided that this was a good company / solution to work with. In 2008 I was hired by
Commvault to work on the OEM relationship. Currently I am the EMEA director for Inside and OEM channel systems
engineers and responsible for technical enablement in EMEA.
Modern Data and Information Management with Simpana 10
17 WRZEŚNIA 2013
Krzysztof Waszkiewicz, Senior Systems Enginner, VMware
Wcześniej menedżer zespołu wsparcia VMware oraz kierownik projektu konsolidacji serwerów x86. Od 15 lat ściśle
związany z rynkiem IT. Pracę zaczął jako administrator HPC we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym.
Ukończył Politechnikę Wrocławską. Posiada certyfikaty MCITP, VCP-Cloud i VCP-Desktop, BCP oraz ITIL Foundation.
Założyciel polskiej grupy VMUG. Entuzjasta i propagator technologii VMware w Polsce.
Cloud Infrastructure Management - wirtualizacja to dopiero początek
Wirtualizacja serwerów x86, którą zapoczątkował VMware stała się standardem i osiągnęła już bardzo zaawansowane
stadium rozwoju. Jej zastosowanie w innych obszarach, takich jak sieci czy pamięci masowe i tym samym powtórzenie jej
sukcesu wydaje się oczywiste. Połączenie tego trendu z inteligentnymi a jednocześnie otwartymi rozwiązaniami
zapewniającymi efektywne zarządzanie, automatyzację, samoobsługę czy rozliczanie pozawala zbudować centrum
danych całkowicie zdefiniowane programowo. To właśnie w Sotfware Defined Datacenter upatruje się kolejnych
optymalizacji, korzyści i szans na budowanie przewagi konkurencyjnej. Sesja będzie jednocześnie przeglądem nowości
w świecie VMware ogłaszanych w 2013r.
Krzysztof Waszkiewicz, Senior Systems Enginner, Vmware
Formerly, Team Manager of VMware Support Team and IT Project Manager for x86 consolidation in BZWBK. For 15 years
he has been strictly connected with professional IT, starting as an administrator in Wroclaw Centre of Networking and
Supercomputing. Graduate of University of Technology in Wrocław. Certified as MCITP, VCP-Cloud & VCP-Desktop, BCP
and ITIL Foundation. Polish VMUG founder. Big fan and local propagator of VMware technologies.
Cloud Infrastructure Management - beyond virtualization
x86 server virtualization introduced by VMware has already become a commodity and mature solution. The expansion
trough the other areas of datacenter, like networking or storage and repeating it's success seems to be the only and
obvious way. Leveraging this opportunity in connection with intelligent and open management solutions providing
advanced optimization, automation, self-service and chargeback opens another door - door to Software Defined
Datacenter. It's SDDC where today's IT teams and managers look for next level of optimization, benefits and
opportunities for building competitive advantage. This session is also an opportunity to see the newest VMware
announcements in 2013 covering SDDC and many more.
17 WRZEŚNIA 2013
Robert Sepeta, Business Development Manager - rynek klientów korporacyjnych w Polsce, Kingston
Odpowiedzialny za tworzenie i rozwój strategii rynkowej i produktów Kingston - pamięci dedykowanych, dysków SSD
oraz szyfrowanych pamięci USB dla klientów korporacyjnych - użytkowników końcowych, integratorów systemów
i partnerów. Dołączył do Kingston w 2007 roku. Od 16 lat związany z branżą IT w Polsce, głównie w dystrybucji: California
Computer Company, RRC, ABC Data. Absolwent studiów MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie - Polish Open
University. Główne obszary zainteresowań - rozwiązania serwerowe oraz cloud computing; technologie bezpieczeństwa
IT; mobilne rozwiązania dla celów biznesowych.
Twoje serce i Twoje serwery – jaki jest związek?
Optymalna konfiguracja serwera pomaga firmom osiągać cele biznesowe i planować skalowalność w celu zaspokojenia
przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Aby rozwiązywać problemy wynikające z ciągłych zmian i złożoności konfiguracji
serwerów w połączeniu z brakiem czasu i zasobów, Kingston oferuje klientom korporacyjnym wsparcie ułatwiające
orientację w najnowszych tendencjach technologicznych. Jeżeli potrzebna jest wiedza specjalistyczna na temat
konfiguracji SSD serwera lub pamięci, nasi eksperci z KingstonConsult dobiorą wydajność, pojemność i moc w idealnych
proporcjach dla danego serwera.
Robert Sepeta, Business Development Manager - Corporate Market - Poland, Kingston
Responsible for creation and development of a total go to market strategy for Kingston System Specific memory, SSD
drives and Secured USB products within Corporate Channel – end users, system integrators and resellers. Joined Kingston
in 2007 year. For last 16 years related to the IT business in Poland, mostly in distribution: California Computer Company,
RRC, ABC Data. Graduated an MBA degree in Wyższa Szkoła Zarządzania in Warsaw - Polish Open University. Focus
area - Server and Cloud technologies; Security technologies; Mobile solutions for business purpose.
Your heart and your servers - What's the connection?
An optimised server configuration helps enterprise clients to achieve business objectives and plan in scalability for future
business requirements. In order to tackle the challenges of today's continuously evolving and complex server
configurations coupled with the lack of time and resources, Kingston offers support to their enterprise clients by helping
them understand the latest technological developments. Whether you need an expert opinion on your server SSD or
memory configurations, our KingstonConsult experts will combine just the right amount of performance, capacity and
power to create your formula for server success.
17 WRZEŚNIA 2013
Sławomir Kubiczek, Dyrektor Sprzedaży, APC by Schneider Electric
Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży rozwiązań chłodnictwa i klimatyzacji precyzyjnej w Schneider
Electric Polska. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie chłodniczo-klimatyzacyjnej Cooltech, początkowo jako
instalator, a później jako przedstawiciel techniczno-handlowy. Po czterech latach przeszedł do firmy Centrum Klima S. A.,
gdzie kierował działem klimatyzacji. W Schneider Electric odpowiedzialny jest za rozwój sprzedaży rozwiązań marki
Schneider Electric, APC oraz Uniflair ze szczególnym uwzględnieniem klimatyzacji precyzyjnej w środowisku IT i przemysłu. Sławomir Kubiczek jest absolwentem Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu energetyki
wiatrowej.
Trendy rozwoju systemów klimatyzacji precyzyjnej
Jako menedżer IT dbający o dobrą kondycję firmowej infrastruktury fizycznej IT musisz myśleć jednocześnie o zagrożeniach sieci, nieustannie zmieniających się technologiach oraz awariach sprzętu IT. Co więcej, brak dostępnych zasobów,
wymagania dotyczące ciągłej zmiany we wdrożeniach sprzętu utrudniają wypełnianie codziennych obowiązków.
Na szczęście firma APC by Schneider Electric™ ma rozwiązanie, które może Ci pomóc: architekturę InfraStruxure™,
która może pełnić rolę drugiego menedżera IT! To proste, elastyczne i zarządzalne rozwiązanie zostało zaprojektowane
jako prosty we wdrożeniu system gwarantujący sprawne zarządzanie i wdrażanie fizycznej architektury IT oraz wymaganą dostępność.
Sławomir Kubiczek, Sales Director, APC by Schneider Electric
Since January 2013 he has been Sales Director for Cooling and Precision Air-Conditioning Solutions at Schneider Electric
Polska. He started his professional career in a cooling and air-conditioning company Cooltech, initially as the installation
technician, and later as technical and sales representative. After 4 years he moved to the company Centrum Klima S.A.,
where he managed the air-conditioning department. At Schneider Electric, he is responsible for the development of sales
of Schneider Electric, APC and Uniflair brand solutions, with particular focus on precision air-conditioning in the IT and
manufacturing environments. Sławomir Kubiczek graduated from Gdansk University of Technology and completed
post-graduate studies in windpower engineering
Trends in the Development of Precision Air-Conditioning Systems
As an IT manager charged to ensure a good condition of your corporate IT physical infrastructure, you have to keep
in mind simultaneously threats to the network, constantly evolving technologies, and IT hardware failures. Moreover,
the lack of resources and the challenges of constantly changing hardware implementations make it even harder to fulfil
your daily duties. Fortunately, APC by Schneider Electric™ has a solution that can help you: InfraStruxure™ architecture
which may act as a second IT manager! This simple, flexible and manageable solution has been designed as an easy-todeploy system ensuring efficient management and implementation of physical IT architecture and the required
availability.
17 WRZEŚNIA 2013
Marcin Kaczor, Sales Representative, Seagate Technology
Odpowiedzialny za sprzedaż dysków wewnętrznych Seagate [segment Desktop, Notebook, Serwer oraz SSD] w Polsce.
Od dwóch lat w firmie Seagate. Wcześniej zebrane doświadczenie na bazie współpracy z takimi firmami jak ABC Data
i Tech Data, w sumie 7 lat doświadczenia w branży IT.
Chmura - obniżanie kosztów wdrażania rozwiązań Data Center
Jak skutecznie obniżać koszty wdrażania rozwiązań Data Center poprzez 4 gwarantowane filary Seagate:
1) Technologie: Większa pojemność, wydajność, niezawodność oraz niższe koszty magazynowania
2) Produkty: Odpowiednie dobranie produktu dla każdego zastosowania.
3) Funkcje: Dobor funkcji i oprogramowania sprzętowego, które umożliwiają klientom więcej niż tylko przechowywanie
danych.
4) Serwis: Odpowiednie wsparcie zarządzania produktem.
Marcin Kaczor, Sales Representative, Seagate Technology
Responsible for the sale of Seagate internal discs [segments Desktop, Notebook, Server and SSD] in Poland. With
Seagate since two years. Previously gained experience in collaboration with such companies as ABC Data and Tech
Data, a total of 7 years' experience in the IT industry.
The Cloud – Cutting the Cost of Data Center Solution Implementation
How to cut the Cost of Data Center Solution Implementation through 4 segments of Seagate unique offer:
1) Technology: Higher capacity, performance, reliability…lower storage costs.
2) Devices: Deliver the right storage device or mix of storage devices for any workload.
3) Features: Invent features and firmware that enable customers to do more than just store.
4) Services & Support: The right support of product management.
17 WRZEŚNIA 2013
Paweł Bondar, BCRS and Data Center Services Sales Leader, IBM
Od 24 lat związany z branżą IT. W IBM Polska od 2002 roku, przez cały ten okres związany z działem usług. Obecnie
odpowiada za sprzedaż usług z zakresu data center oraz zapewnienia ciągłości działania firmy i odtwarzania
działalności po katastrofie. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA w Akademii Koźmińskiego. Ukończył
Strategic Conversations Program w London Business School.
Prefabrykowane modularne Data Center - case study
Prezentacja ma na celu omówienie projektu prefabrykowanego modularnego centrum danych – jednego z największych
i najnowocześniejszych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawione zostaną rozwiązania i technologie
wykorzystane w tym ośrodku, korzyści z ich zastosowania oraz wyzwania stojące przed dostawcą.
Paweł Bondar, BCRS and Data Center Services Sales Leader, IBM
Since 24 years in the IT industry. At IBM Poland since 2002, associated with the services department throughout this
period. Currently, he is responsible for the sale of Data Center, Business Continuity and Disaster Recovery services.
Graduated from the Warsaw University of Technology and MBA program from Kozminski University. Mr Bondar has
accomplished the Strategic Conversations Program, London Business School.
Prefabricated Modular Datacentre: A Case Study
This presentation will discuss a project involving a prefabricated, modular datacentre – one of the biggest and most
modern datacentres in Central and Eastern Europe. Solutions and technologies used in this datacentre will be presented,
as well as the benefits of their application and the challenges facing the vendor.
17 WRZEŚNIA 2013
Maciej Malinowski, Architekt Rozwiązań Wsparcia i Serwisu, Hewlett–Packard Polska
Pracuje w polskiej branży informatycznej od ponad 19 lat. Związany z firmą Hewlett-Packard Polska od 1999 roku.
Wcześniej pracował w ICL Fujitsu, gdzie w latach 1994-1998 był odpowiedzialny za usługi wsparcia oraz usługi
konsultingowe w obszarze infrastruktury informatycznej opartej na Unix i Windows. Absolwent Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest żonaty, ma dwóch synów. Jego pasją jest historia
z okresu II wojny światowej. Czas wolny spędza strzelając z łuku.
Praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań chmury obliczeniowej
Prezentacja przedstawia przykłady wykonanych w Polsce wdrożeń platformy HP Cloud System Matrix. Przedstawiona
jest platforma HP Cloud Matrix, założenia towarzyszące projektom, architektura rozwiązań oraz wnioski płynące
z wykonanych projektów.
Maciej Malinowski, Architekt Rozwiązań Wsparcia i Serwisu, Hewlett–Packard Polska
He has worked in the Polish IT industry for more than 19 years. Associated with Hewlett-Packard Poland since 1999.
Previously he worked at ICL Fujitsu, where in 1994-1998 he was responsible for support and consulting services in the area
of IT infrastructure based on Unix and Windows. He graduated from the Faculty of Mathematics and Computer Science,
Adam Mickiewicz University, Poznan. He is married and has two sons. His passion is the history of World War II. His
private-time occupations include archery.
Practical Aspects of Cloud Solution Implementation
This presentation shows examples of HP Cloud System Matrix platform implementations in Poland, and addresses the HP
Cloud Matrix platform, the assumptions underlying this projects, the solution architecture, and the conclusions drawn
from the completed projects.
17 WRZEŚNIA 2013
Andrzej Jeruzal, Networking Solutions Executive, Dell Sp. z o.o.
Specjalista Rozwiązań Sieciowych pracujący w Dell od czerwca 2011. Od ponad 12-tu lat ściśle związany z zagadnieniem projektowania i funkcjonowania jednych z największych sieci pakietowych w Polsce. Wcześniej 4 lata w Cisco Poland
jako Inżynier Systemowy, a jeszcze wcześniej przez ponad 6 lat jako Konsultant Sieciowy dla Polski oraz dla regionu
Europu Centralnej i Wschodniej w Lucent/Alcatel-Lucent. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych ze specjalizacją: Telekomunikacja. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, jak ma czas J
swoje pozapracowe pasje realizuje przemierzając górskie szlaki, wspinając się w skałach oraz pływając na jachtach
i desce.
Jak budować nowoczesne, ultraskalowalne i wysokowydajne sieci nowej generacji
w Centrum Przetwarzania Danych wykorzystując model 'kup-wtedy-kiedy-potrzebujesz'
Prezentacja ma na celu zobrazowanie nowoczesnego podejścia do projektowania sieci w Centrach Przetwarzania
Danych. Ta ultra-skalowana architektura pozwala Klientom na budowanie sieci w DataCenter w modelu 'kup-wtedykiedy-potrzebujesz', jednocześnie rozwiązując narastający problem adopcji na dużą skalę interfejsów 10GbE i 40GbE.
Architektura w porównaniu do tradycyjnego podejścia – 2 duże i modularne przełączniki w Szkielecie pozwala na
znaczącą obniżkę kosztów związanych z początkowym zakupem sprzętu, jego zajętością w racku oraz pobieranym
przez niego prądem.
Andrzej Jeruzal, Networking Solutions Executive, Dell Sp. z o.o.
He is working for Dell since June 2011. For more then 12 years very closely related to Networking. Before joining Dell
worked for 4 years at Cisco Poland as Systems Engineer and for 6 year in Lucent/Alcatel-Lucent as Networking Consultant
for Europe Central and East Region. MSc graduated in Politechnika Warszawska, Faculty of Electronics and Information
Technologies with specialization: Telecommunication. Happy father of two children if has time J goes for trekking, rock
climbing, sailing or windsurfing
How to build modern, ultra-scalable and high-performance next-generation Data Center networks
using “pay as you grow” model
Presentation will show modern way of building DC networks. This ultra scalable architecture helps Customers extending
its Data Centers with 'pay-as-you-grow' model, helping in the same time to solve problem of large scale 10GbE and
40GbE interfaces adoption. Architecture in comparison to traditional 2 modular switches Core designs allows for
significant saving related to initial purchase (capex), rack space and power consumption (opex).
17 WRZEŚNIA 2013
Craig Felton, Niezależny konsultant Brytyjskiego Banku Inwestycyjnego
Jest specjalistą w dziedzinie Data Centre posiadającym 15-letnie doświadczenie branżowe. W ciągu swojej kariery
zawodowej pracował w rolach zarówno projektowych, jak i operacyjnych, z powodzeniem realizując warte miliony
funtów projekty i wdrażając ponad 11 tys. metrów kwadratowych powierzchni centrów przetwarzania danych. Zajmował
się obsługą operacyjną obiektów o krytycznym znaczeniu dla misji, zapewniając ciągłość obsługi bez nieprzewidzianych
przerw. Posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie licznych specjalności związanych z centrami przetwarzania danych,
takich jak m.in. projektowanie mechaniczne i sprzętowe, projektowanie infrastruktury informatycznej, testowanie i
przeprowadzanie odbioru, wybór lokalizacji, techniki wydajności energetycznej, bezpieczeństwo fizyczne, zakupy
globalne i regionalne, zarządzanie operacyjne.
Jak zaprojektować i wdrożyć centrum przetwarzania danych, które obsłuży obecne
i przyszłe technologie
Większość praktycznych przypadków wskazuje na to, że centra przetwarzania danych budowane są z myślą o obsłudze
organizacji przez 10 do 15 lat, jednak stosowana wewnątrz niego technologia zmienia się co 3-5 lat. Zmiany w
przepisach prawa, które mogą zostać wprowadzone w ciągu cyklu życia centrum przetwarzania danych mogą
oznaczać, że centrum zaspokajające potrzeby dnia dzisiejszego może nie radzić sobie z potrzebami jutra. Czynniki te
stanowią wyzwania dla projektantów i operatorów centrum przetwarzania danych pragnących chronić zainwestowane
środki przez cały czas eksploatacji tego obiektu. Podczas prezentacji omówione zostaną wspomniane wyzwania dla
projektantów oraz sposoby ograniczania ryzyk projektowych dzięki inteligentnej konfiguracji oraz znajomości
przyszłych potrzeb z punktu widzenia technologii i wymogów prawnych.
Craig Felton, Independent Consultant for a UK Investment Bank
He is a data centre professional who has 15 years of experience within the industry. He has worked in both project and
operational focused roles throughout his career, successfully delivering multi-million pound projects and implementing
over 120,000 square feet of data centre space. He has operationally managed mission critical facilities ensuring the
services have been maintained with no unplanned outages. He combines experience and expertise in a number of
specialties related to data centres such as; M&E design, IT infrastructure design, testing and commissioning, site
selection, energy efficiency techniques, physical security, global and regional procurement, operational management,
among others.
Designing and Implementing a Data Center that Will Support Today's and Tomorrow's Technologies
Most business cases state that a Data Center will be built to support the organisation for 10 to 15 years; however the
technology inside will change approximately every three to five years. During the lifecycle of the Data Center, changes to
regulations could mean a Data Center which would be compliant today may not be compliant tomorrow. These factors
present a challenge for data center designers and operators to ensure their capital investment is protected for the
longevity of the facility. This presentation will address these design challenges and discuss how these design risks can be
mitigated by intelligent design and having an understanding of what the future holds from a technology and compliance
perspective.
17 WRZEŚNIA 2013
Miłosz Kadziewicz, Dyrektor Departamentu Dostarczania Usług IT, Crédit Agricole Bank Polska S.A.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze wsparcia informatycznego. Od dziewięciu lat zajmuje się zarządzaniem
IT. Przez 5 lat na stanowisku dyrektora Centrum Przetwarzania Danych, aktualnie dyrektor Departamentu Dostarczania
Uslug IT, odpowiedzialnego za świadczenie usług IT dla spółek Grupy Crédit Agricole w Polsce oraz Partnerów
Biznesowych. Jest współtwórcą nowatorskiego systemu monitorowania usług IT, a także laureatem konkursu Lider
Wsparcia 2008 w kategorii Osobowość Roku. W 2006 roku CPD uzyskało tytuł Lidera Wsparcia w kategorii Organizacja
Roku. Stosowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu organizacją zostało formalnie potwierdzone w 2009 roku
certyfikatem ISO 20000.
Program Sunny Day case study
Konsolidacja na Power7, migracja na nową pamięć masową VMAX, wdrożenie VTL i przeniesienie DRC. Historia
podejścia, doświadczenia i korzyści.
Miłosz Kadziewicz, Director of IT Services Delivery Department, Crédit Agricole Bank Polska S.A.
He has long-standing experience in IT support. Since nine years has been occupied with IT management. Data Centre
Director for five years, currently he leads the IT Services Delivery Department responsible for the provision of IT services
for Crédit Agricole Group companies in Poland and for Business Partners. He has co-authored the IT services monitoring
system, and won the Support Leader 2008 (Lider Wsparcia 2008) competition in the “Personality of the Year” category. In
2006, his Data Centre has been awarded the Support Leader title in the “Organization of the Year” category. The use of
best practices in managing this organization has been formally confirmed in 2009 by ISO 20000 certificate.
“Sunny Day case study” programme
Consolidation on Power7, migration to new storage VMAX, implementation of VTL and DRC moving.
The story of approach, experience and benefits.
17 WRZEŚNIA 2013
prof. Jacek M. Baranowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Ukończył studia, doktoryzował się i habilitował się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył liczne
długoterminowe staże zagraniczne w takich ośrodkach naukowych jak Stanford University, California, St. Andrews
University, Szkocja, Pierre et Marie Curie University w Paryżu oraz Berkley University w Californii. W 1989 roku uzyskał
tytuł naukowy profesora zwyczajnego i został zatrudniony na takim stanowisku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego. Jego dorobek naukowy to przeszło 200 anglojęzycznych prac naukowych cytowanych w literaturze
naukowej blisko 2900 razy, a tzw. indeks Hirsha 28. W swojej karierze naukowej wykształcił 15-tu doktorantów. Jest
obecnie zatrudniony na pełnym etacie profesora w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych oraz na części
etatu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Grafen, jego własności i potencjalne zastosowania
W wystąpieniu przedstawione będą „niezwykłe” własności grafenu, mechaniczne, elektryczne i termiczne, których
wykrycie doprowadziło do Nagrody Nobla w 2010r. Omówione będą obszary możliwych zastosowań grafenu z
uwzględnieniem zastosowań w elektronice. Przedstawione będą również metody otrzymywania grafenu oraz
przedyskutowane trudności stojące przed przyszłymi zastosowaniami grafenu w mikroelektronice.
prof. Jacek M. Baranowski, Faculty of Physics, University of Warsaw
He has obtained his master, doctoral and habilitation degrees at the Faculty of Physics, University of Warsaw. He has
accomplished many long-term international fellowships in such academic centres as Stanford University, California, St.
Andrews University, Scotland, Pierre et Marie Curie University, Paris, and Berkley University, California. In 1989 he has
obtained the highest Polish professorship title of profesor zwyczajny and has been employed in such capacity at the
Faculty of Physics, University of Warsaw. His academic record includes more than 200 English-language scientific works
quoted in scientific literature almost 2900 times, and his h-index is 28. In his academic career, Professor Baranowski has
promoted 15 Ph.Ds. Currently, he is employed full-time as professor at the Institute of Electronic Materials Technology
and part-time at the Faculty of Physics, University of Warsaw.
Graphene, Its Properties and Potential Applications
This presentation will address “amazing” mechanical, electrical and thermal properties of graphene, the discovery of
which has led to Nobel Prize 2010. The areas of potential application of graphene will be discussed, taking into
account the application in electronics. Different methods of graphene production will be presented, and the hurdles
to be overcome if graphene is to be applied in future microelectronics will be discussed.
17 WRZEŚNIA 2013
PLATINUM PARTNERS
IBM jest jednym z najstarszych i największych koncernów informatycznych, którego początki sięgają 1911
roku. To światowy lider w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii
informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe
i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki. Zaawansowane technologie przekłada na wymierne korzyści dla
swoich klientów poprzez profesjonalne rozwiązania i usługi, dostępne na całym świecie. Unikalna wiedza
i umiejętności pracowników IBM pozwoliły m.in. na rozwinięcie szerokiego portfolio usług w zakresie centrów
przetwarzania danych: projektowania, budowy i wyposażenia nowoczesnych, skalowalnych ośrodków
obliczeniowych od podstaw, a także modernizacji istniejących data center. Bazując na najnowszych
technologiach oraz każdorazowo dostosowując zakres oferty do indywidualnych potrzeb klientów IBM
pomaga obniżać koszty eksploatacji centrów danych, zwiększać ich efektywność i elastyczność oraz optymalizować inwestycje.
IBM is one of the oldest and largest IT companies, with track record reaching back to 1911. IBM is a global
leader in creating, developing and manufacturing advanced IT technologies such as computer systems,
software, network systems, storage and microelectronics solutions. Advanced technologies translate into
tangible benefits for IBM’s clients through professional solutions and services available worldwide. The
unique expertise and skills of IBM workers have allowed to develop a broad portfolio of data center services,
such as: designing, building and furnishing modern, scalable data centers from scratch, as well as upgrading
the existing ones. Based on the most recent technologies and with its offer tailored each time to individual
requirements of its clients, IBM helps to reduce data center operating costs, increase efficiency and flexibility,
as well as to optimize the investment.
HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe na świecie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii HP dostarcza
szerokie portfolio produktów, obejmujące drukarki, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną. Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem www.hp.com. Więcej
informacji o HP, w tym łącza do kanałów RSS, można znaleźć pod adresem www.hp.com/hpinfo/newsroom
HP has been creating new technology solutions with significant inputs to human life, business and society.
As the world’s biggest advanced technology corporation, HP delivers a broad portfolio of products,
including printers, personal computers, software, services and IT infrastructure. To learn more about HP,
visit www.hp.com. More information about HP, including links to RSS feeds, is available at
www.hp.com/hpinfo/newsroom
Dell jest globalnym producentem komputerów, który oferuje, rozwiązania End-to-End, innowacyjne produkty
i usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych i firm, w tym laptopy i komputery biurkowe, rozwiązania
z zakresu pamięci masowych, serwery, projektory i drukarki. Dell jest na 38. miejscu „Fortune 500” – listy
największych firm świata. Firmę założył w 1984 r. Michael Dell, kierując się prostym założeniem: dzięki
sprzedaży systemów komputerowych bezpośrednio użytkownikom końcowym można poznać ich potrzeby
i zaoferować najlepsze rozwiązania komputerowe. Siedziba firmy znajduje się w USA, w Austin w stanie
Teksas. Dell jest pionierem sprzedaży internetowej – każdy może skonfigurować komputer w zależności
od swoich potrzeb, od podzespołów wewnętrznych po kolor obudowy, a następnie śledzić postępy produkcji
i dostawy. Podlegająca ciągłym zmianom strategia biznesowa Dell łączy w sobie rewolucyjny model
sprzedaży bezpośredniej z nowymi kanałami dystrybucji, aby dotrzeć do firm i klientów indywidualnych
na całym świecie.
Dell is a global computer manufacturer which offers End to End Solutions provider innovative products and
services for consumers and businesses, including laptop and desktop computers, storage solutions, servers,
projectors and printers. It is at 38th place of “Fortune 500” – list of the largest companies in the world Dell was
founded in 1984 by Michael Dell on a simple concept: by selling computer systems directly to customers it
could understand their needs and provide the most effective computing solutions. Company headquarter is
based in Austin, Texas, USA. The company is a pioneer of Internet sales – anyone can create computer
according to their needs, from internal components to cover colour and track production stage and delivery.
Dell evolving business strategy combines revolutionary direct customer model with new distribution channels,
to reach commercial customers and individual consumers around the world.
17 WRZEŚNIA 2013
SILVER PARTNERS
Intel jest światowym liderem w dziedzinie komputerowych innowacji. Firma projektuje i buduje podstawowe
technologie, które stanowią fundament urządzeń komputerowych współczesnego świata. Działania firmy
koncentrują się na wsparciu producentów komputerów osobistych, infrastruktury serwerowej i ich kanałów
sprzedaży, a także rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości. Firma angażuje się również w projekty
edukacyjne na całym świecie, skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli.
We are the world's largest semiconductor chip maker, based on revenue. We develop advanced integrated
digital technology, primarily integrated circuits, for industries such as computing and communications.
Integrated circuits are semiconductor chips etched with interconnected electronic switches. We also develop
computing platforms, which we define as integrated hardware and software computing technologies that
are designed to provide an optimized solution. Our goal is to be the preeminent computing solutions
company that powers the worldwide digital economy. We are transforming from a company with a primary
focus on the design and manufacture of semiconductor chips for PCs and servers to a computing company
that delivers complete solutions in the form of hardware and software platforms and supporting services. We
were incorporated in California in 1968 and reincorporated in Delaware in 1989.
CA Technologies (NASDAQ: CA) to firma oferująca oprogramowanie i rozwiązania z dziedziny zarządzania
IT, która dysponuje doświadczeniem obejmującym wszystkie środowiska informatyczne - od
mainframe'owych i rozproszonych po wirtualne i chmurowe. CA Technologies zarządza środowiskami IT,
zabezpiecza je oraz umożliwia klientom dostarczanie bardziej elastycznych usług IT. Nowoczesne produkty
i usługi firmy CA Technologies zapewniają informacje i kontrolę, których przedsiębiorstwa i działy IT
potrzebują do bardziej sprawnego działania. Większość firm ze światowej listy Fortune 500 zarządza swoimi
środowiskami IT za pomocą rozwiązań CA Technologies. Więcej informacji można uzyskać na stronie firmy
CA Technologies pod adresem www.ca.com.
CA Technologies (NASDAQ: CA) is an IT management software and solutions company with expertise across
all IT environments – from mainframe and distributed, to virtual and cloud. CA Technologies manages and
secures IT environments and enables customers to deliver more flexible IT services. CA Technologies
innovative products and services provide the insight and control essential for IT organizations to power
business agility. The majority of the Global Fortune 500 relies on CA Technologies to manage evolving IT
ecosystems. For additional information, visit CA Technologies at www.ca.com.
Siedemnaście lat temu, powstała firma CommVault, której misją już od pierwszych dni istnienia było
zagwarantowanie użytkownikom lepszego sposobu na ochronę, zarządzanie i maksymalizację korzyści
biznesowych z gromadzonych danych. Dzisiaj, z ponad 18.500 bazą klientów na całym Świecie, CommVault
pomaga swoim użytkownikom uwolnić się z chaosu dużych zbiorów danych, nadmiernych kosztów i złożoności procesów. Zwracamy się z naszą ofertą do firm, które myślą przyszłościowo i bez obaw chcą dokonać
zmian, by dotrzeć tam, gdzie chcą być za kilka lat. CommVault jest spółką giełdową, zajmującą się
tworzeniem oprogramowania do ochrony i zarządzania danymi, z siedzibą w Oceanport, w stanie New
Jersey. Zdobyliśmy uznanie i reputację dzięki wiodącemu w branży rozwiązań do ochrony danych,
oprogramowaniu Simpana. Nasi klienci wybierają nas, głównie z powodu naszej wyjątkowej filozofii
tworzenia rozwiązań "adresujących przyszłe potrzeby" (Solving Forward (R)) i zdolności dostarczania
kompletnych rozwiązań o niemal nieskończonej skalowalności i dającej wyjątkową kontrolę nad danymi oraz
kosztami. Ponadto, wiele wiodących firm technologicznych na całym Świecie podpisało strategiczne umowy
o partnerstwie z CommVault, w tym Dell, Hitachi Data Systems, Microsoft, NetApp, VMware, Novell, HP,
Oracle i Bull.
Seventeen years ago, CommVault was launched to give companies a better way to protect, manage, and
gain business value from their data. Today, with more than 18,500 customers and counting, CommVault is
liberating companies worldwide from chaos, excessive costs and complexity. We appeal to companies that
are forward thinking, unafraid, and willing to make a change in order to get where they want to be. Officially,
CommVault is a publicly traded data and information management software company headquartered in
Oceanport, New Jersey. We've made our mark with the industry's leading backup product, Simpana software.
Our customers choose us because of our unique Solving Forward(R) philosophy and ability to deliver
complete solutions with infinite scalability and unprecedented control over data and costs. Additionally,
leading technology companies worldwide have formed strategic partnerships with us, including Dell, Hitachi
Data Systems, Microsoft, NetApp, VMware, Novell, HP, Oracle and Bull.
17 WRZEŚNIA 2013
SILVER PARTNERS
Firma VMware Inc., lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, oferuje rozwiązania,
które umożliwiają przedsiębiorstwom odnoszenie sukcesów w Erze Chmur Obliczeniowych. VMware wspiera
swoich klientów w zakresie budowania, dostarczania i wykorzystywana zasobów IT w innowacyjny i dostosowany do ich specyficznych potrzeb sposób. Firma ma ponad 500 000 klientów i 55 000 partnerów, a jej
przychody w 2012 roku wyniosły 4,61 mld USD. VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na
całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vmware.com/pl.
Vmware (NYSE: VMW) is the leader in virtualization and cloud infrastructure solutions that enable businesses
to thrive in the Cloud Era. Customers rely on VMware to help them transform the way they build, deliver and
consume Information Technology resources in a manner that is evolutionary and based on their specific
needs. With 2012 revenues of $4.61 billion, VMware has more than 500,000 customers and 55,000 partners.
The company is headquartered in Silicon Valley with offices throughout the world and can be found online at
www.vmware.com.
Seagate jest światowym liderem w dziedzinie dysków twardych i rozwiązań do przechowywania danych.
Więcej informacji na temat firmy Seagate znajduje się na www.seagate.com
Seagate is a world leader in hard disk drives and storage solutions.
Firma APC by Schneider Electric to światowy lider w zakresie zasilania awaryjnego oraz chłodzenia
precyzyjnego. Dostarcza innowacyjne urządzenia, oprogramowanie i systemy dla użytkowników domowych,
biur, centrów danych oraz fabryk. Wspierana przez siłę, doświadczenie i rozległą sieć działu Critical Power
& Cooling Services koncernu Schneider Electric, firma APC zapewnia rozwiązania doskonale zaprojektowane,
bezbłędnie zainstalowane i utrzymane w dobrym stanie przez cały okres ich użytkowania.
APC by Schneider Electric, a global leader in critical power and cooling services, provides industry leading
product, software and systems for home, office, data center and factory floor applications. Backed by the
strength, experience, and wide network of Schneider Electric’s Critical Power & Cooling Services, APC delivers
well planned, flawlessly installed and maintained solutions throughout their lifecycle. Through its
unparalleled commitment to innovation, APC delivers pioneering, energy efficient solutions for critical
technology and industrial applications.
Kingston, jako wiodący w świecie niezależny producent pamięci, oferuje zestaw produktów i usług, które
zwiększają wydajność, poprawiają charakterystykę energetyczną i pojemności serwerów w celu osiągania
celów biznesowych. Aby poznać sposób, w jaki możemy pomóc w zwiększaniu ogólnej optymalizacji
systemów i osiągnięciu realnego zwrotu z inwestycji, wejdź na www.kingston.com/think.
As the world’s leading independent memory manufacturer, Kingston offers a suite of products and services
designed to improve the performance, power usage and capacity of your servers to achieve your business
goals. To understand how we can help your organisation achieve greater overall system optimisation and real
ROI visit www.kingston.com/think
17 WRZEŚNIA 2013
MEDIA PARTNERS
decyzje-IT.pl to serwis branży IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu. Jego celem jest
kompleksowe wsparcie w wyborze systemów wspomagających zarządzanie (m.in. klasy ERP, CRM, Business
Intelligence, BPM, PLM). Skierowany dla kadry zarządzającej, dyrektorów działów IT, menedżerów, którzy
decydują o rozwoju i wykorzystaniu w swoich organizacjach najnowocześniejszej technologii informatycznej.
Serwis zawiera obszerne Centrum Wiedzy obejmujące ciekawe artykuły, najnowsze informacje branżowe,
raporty, opisy wdrożeń, a także Katalog Dostawców prezentujący firmy i oferowane przez nie rozwiązania
informatyczne. Jako jedyny serwis branży IT oferuje bezpłatny dostęp on-line do analitycznego Narzędzia
TEC, pozwalającego na wielopłaszczyznowe i obiektywne porównywanie aplikacji biznesowych.
decyzje-IT.pl is a vertical portal specialized in IT business solutions. It is dedicated to the management board,
IT department directors and managers, who care for progressive and efficient development of their
organization by using up-to-date IT technology. The target of our portal is to deliver comprehensive support
in selection of IT solutions (i.e. ERP, CRM, Business Intelligence, BPM, PLM). Our Research Center contains
news, articles, white papers and case studies, as well as Vendor Showcase presenting companies and their IT
solutions. decyzje-IT.pl offers exclusive on-line access to TEC Selection Tool, which allows deep analysis and
comparison of business applications.
e-biznes.pl to najstarszy i najdłużej działający polski serwis poświęcony prowadzeniu biznesu w internecie.
e-biznes.pl umożliwia zdobywanie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń, a także pozwala nawiązywać
kontakty biznesowe. Każdego dnia użytkownicy serwisu otrzymują najświeższe wiadomości z obszarów
Internetu i e-biznesu.
Reseller News to miesięcznik, oferujący nową jakość na rynku pism dla branży informatycznej. Naszym celem
jest prezentacja najnowszych trendów rynkowych, analiza sytuacji w poszczególnych segmentach IT i przedstawianie na łamach opinii liczących się graczy. Stanowimy kompendium wiedzy dla przedsiębiorców
zaangażowanych w sprzedaż najnowszych technologii, docieramy do wszystkich graczy rynkowych
(resellerów, dystrybutorów i producentów), czytają nas właściciele firm i kadra kierownicza, pismo jest bezpłatne i dystrybuowane na zasadzie kwalifikowanej dystrybucji indywidualnej do większości firm IT w Polsce.
17 WRZEŚNIA 2013
IDC jest jedną z największych firm zajmujących się badaniem rynku teleinformatycznego oraz twórcą wielu
analiz sektorowych, a także strategicznym doradcą w wielu projektach. Głównym zadaniem firmy jest
dostarczanie analiz na temat przyszłych trendów rozwojowych poszczególnych sektorów rynku. Obecnie dla
IDC pracuje ponad 1000 analityków w 110 krajach. Klientami IDC są czołowe firmy IT, organizacje badawcze
oraz instytucje finansowe.Od ponad 46 lat prezesi, dyrektorzy oraz kierownicy działów informatycznych
polegają na badaniach oraz analizach przygotowywanych przez ekspertów IDC. Dodatkowe informacje:
www.idc.com
International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory services,
and events for the information technology, telecommunications, and consumer technology markets. IDC
helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on
technology purchases and business strategy. More than 1,000 IDC analysts provide global, regional, and
local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries worldwide. For more
than 46 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC
is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. You can learn
more about IDC by visiting www.idc.com.

Podobne dokumenty