Kristyna Zelienkova próbuje zapobiec ekstradycji Naila Malyutina

Transkrypt

Kristyna Zelienkova próbuje zapobiec ekstradycji Naila Malyutina
Fundacja Otwarty Dialog
Al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa
T: +48 22 307 11 22
Kristyna Zelienkova próbuje zapobiec
ekstradycji Naila Malyutina
Czeska europarlamentarzystka w listach do austriackich władz apeluje o ponowne zbadanie
sprawyNaila Malyutina, co może zatrzymać proces ekstradycji prześladowanego biznesmena.
Swoimi obawami co do jego losu po ewentualnej wysyłce do Rosji podzieliła się z austriackim
ministrem sprawiedliwości Wolfgangiem Brandstetterem, szefową MSW Austrii Johanną MiklLeitner, ministrem spraw zagranicznych Sebastianem Kurzem oraz ombudsmanami Gertrude
Brinek, Peterem Fichenbauerem i Güntherem Kräuterem.
Jako członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Kristyna Zelienkova zwraca uwagę
na pilną sprawę Malyutina, rezydenta Austrii, rosyjskiego biznesmena. W 2008 roku ujawnił on
oszustwo na dużą skalę (ok. 250 mln USD), w które zaangażowani byli bliscy współpracownicy
Dmitriya Medvedeva. Tak jak wcześniej Magnitski, tak teraz Malytutin stał się ofiarą kampanii
prześladowań wszczętej przez rosyjskie służby.
Jak podkreśla Zelienkova, sprawę Malyutina w Rosji prowadzą Nikolay Budilo, śledczy o
wątpliwej sławie, i Victor Voronin, wiceszef Służby Bezpieczeństwa Ekonomicznego FSB. Jak
raportuje międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie, obaj znajdują się na tzw. "Liście
Magnitskiego", byli także zaangażowani w szereg politycznie motywowanych spraw.
W świetle powyższego i w związku z poważnym zagrożeniem tortur i niewłaściwych warunków
zatrzymania oraz niesprawiedliwego procesu, które z pewnością Malyutin doświadczy w Rosji,
czeska polityk wzywa do zatrzymania jego ekstradycji. Jej zdaniem austriackie władze
wykonawcze i sądownicze powinny ponownie zbadać sprawę i jej szerszy polityczny kontekst.
Zobacz:
1.
2.
3.
4.
List Kristyny Zelienkovej do ministra Wolfganga Brandstettera;
List Kristyny Zelienkovej do minister Johanny Mikl- Leitner;
List Kristyny Zelienkovej do ministra Sebastiana Kurza;
List Kristyny Zelienkovej do austriackich ombudsmanów.
Czytaj także:
Raport: Sprawa Naila Malyutina
"Malytuin, tak jak Magnicki, stał się ofiarą politycznego prześladowania ze strony Rosji" –
Tunne Kelam
Jaromír Štětina apeluje do austriackiego ministra sprawiedliwości o dokładne przyjrzenie
się sprawie N. Malyutina
facebook.com/OpenDialogFoundation | [email protected] | www.odfoundation.eu