Dla zakochanych nadchodzą Walentynki!

Transkrypt

Dla zakochanych nadchodzą Walentynki!
RAZE M
R AZEM
N UMER 8/2015 L UTY 2015
Dla zakochanych nadchodzą
Walentynki!
W AŻNE TEMATY :

Szkoła z Klasą
2.0

Dzień Babci
i Dzień Dziadka

Klub Bajkopisarzy

Książkowa i filmowa lista przebojów

Dzień Bezpiecznego Internetu
W TYM NUMERZE: :
Walentynki swym nastrojem nas porywają I do
świata pełnego miłości zabierają. Wszyscy miłości
pragniemy, Choć nie zawsze to okazujemy.
Kochanie w ten dzień jest wskazane Oraz w różny
sposób miłości okazywanie. Jest to jeden z
piękniejszych dni na Ziemi, Który się gorącymi
uczuciami mieni.
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą.
Jan Twardowski
Kącik ciekawej książki na Walentynki
Zespół Placówek
Oświatowych w
Lipniku w programie
Szkoła z Klasą 2.0
Z Klasą 2.0
2-3
Kolędowanie
4
Nowa bajka Klubu Bajkopisarzy
5
Książkowa i filmowa lista przebojów
Dzień Bezpiecznego Internetu
Lodowisko
Konkurs krajoznawczy
Walentynki
6-7
8
9
10
11
RAZEM
S TR . 2
Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku w programie
Szkoła z Klasą 2.0
Od listopada 2014 r. Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku zaangażowany jest w ogólnopolskim programie Szkoła z Klasą 2.0, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. To niezależna instytucja
edukacyjna, działająca od 1994 roku, poszukująca modeli nauczania i oceniania, które pozwalają uczyć na miarę XXI wieku – skuteczniej, mądrzej
i ciekawiej. Działając w programie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z innymi, wykorzystując mądre i celowe technologie informacyjno –
komunikacyjne (TIK), włączając je do procesu nauczania – uczenia się, co
z kolei rozwija umiejętności współpracy, samodzielnego i krytycznego
myślenia, rozwiązywania problemów, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań oraz czytania ze zrozumieniem i analizy tekstów (nie tylko literackich).
W realizacji programu działają; Dyrektor szkoły – mgr inż. Arkadiusz Skiba, koordynator: mgr
Anna Spytek, nauczyciele: mgr Urszula Kucała, mgr Teresa Bobowska, mgr Iwona Jasek oraz uczniowie gimnazjum.
Lipnik położony jest z dala od ośrodków kulturalnych, a to z kolei sprawia, że szkoła jest dla
młodzieży i mieszkańców Lipnika centrum kulturalnym, w którym odbywa się większość uroczystości
lokalnych i środowiskowych. W związku z tym podejmujemy dodatkowe działania, które umożliwiają
naszym wychowankom rozwijanie nowych umiejętności i realizowanie własnych zainteresowań.
Głównym i najważniejszym wyzwaniem, jakie podjął p. Dyrektor jest wprowadzenie zmian pracy szkoły, udostępnianie możliwości technologicznych, jakimi dysponuje szkoła uczniom, także po zajęciach lekcyjnych. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, przygotowują się do lekcji, rozwijają
swoje pasje. Pozwoli to im uwierzyć we własne możliwości, uczniowie wykażą się większą samodzielnością podczas wykonywania przyjętych przez siebie zadań.
Wypracowaliśmy już SZKOLNY KODEKS 2.0 – uczniowie potrafią mądrze i rozsądnie korzystać z TIK, tworząc gazetę, przygotowując prezentacje multimedialne związane z realizowanymi projektami edukacyjnymi, współpracują z nauczycielami w prowadzeniu blogów. Zostały założone blogi:
nauczycielski „OKO LIPNIKA” oraz uczniowsko – nauczycielski „TWÓJ LOS JEST W TWOICH RĘKACH”. Prowadzenie bloga to dla nas świetna okazja, by mieć swoje edukacyjne miejsce w sieci,
aranżować je po swojemu i wypełniać treścią, która służy nie tylko uczniom z „rodzimej” szkoły, ale
także uczniom i nauczycielom z całej Polski. Uczniowie na blogu opowiadają, jak lubią się uczyć, jak
aktywnie działają, co jest dla nich ważne i ciekawe we współczesnej szkole, ale i traktują blog, jak internetowe portfolio.
W odbytych już akcjach: Czytamy i Odkrywamy blog „OKO LIPNIKA” uhonorowany został
odznakami: LUBIĘ KOMENTOWAĆ - to odznaka dla nas za aktywne odwiedzanie innych blogów na
platformie CEO i zostawianie na nich swoich komentarzy, odznakę AKCJA CZYTAMY – odznaka za
udział w zadaniach związanych z czytaniem. – oraz AKCJA ODKRYWAMY – odznaka za aktywność
w zadaniach związanych z odkrywaniem.
RAZEM
S TR . 3
Pani Teresa Bobowska założyła i prowadzi z uczniami Dyskusyjny Klub Filmowy „Z LIPNIKA
DO HOLLYWOOD”, w ramach którego uczniowie czytają książki, ich recenzje, oglądają filmy i odkrywają różnice pomiędzy sztuką pisarską a twórczością filmową. Korzystają też z zasobów Filmoteki Szkolnej, zainspirowani scenami z obejrzanych filmów, nagrywają własne wykorzystując technologie TIK.
Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych ukazuje się szkolna gazeta „RAZEM”, którą z uczniami redaguje p. Anna Spytek i p. Zofia Hałas, a wydarzenia szkolne skrzętnie zapisywane są na kartach KRONIKI
SZKOLNEJ. Pani Urszula Kucała zapoznaje uczniów i rodziców z nowymi technikami komputerowymi,
które potem wykorzystują w swojej pracy na lekcjach i poza nimi. Uczniowie gimnazjum inspirują do rozwijania zainteresowań dzieci w przedszkolu poprzez różnego rodzaju zabawy z książką, a młodsze pokolenie uczniów rozwija swoje pasje literackie działając w „KLUBIE BAJKOPISARZY”. Nasz kącik medialny w Szkolnej Bibliotece wzbogaca się o prezentacje multimedialne przygotowywane przez uczniów
gimnazjum pod okiem pani Iwony Jasek.
Każdy uczestnik programu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0, który zaliczy wszystkie zadania w określonym terminie otrzyma DYPLOM ukończenia programu. Uwieńczeniem naszej pracy będzie zdobycie dla
naszej szkoły CERTYFIKATU 2.0
Anna Spytek – koordynator programu
S TR . 4
RAZEM
Dzień Babci i Dzień Dziadka w młodszych klasach
Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z piękniejszych dni w roku. W tych dniach
Babcie i Dziadkowi obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.
Dnia 21 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej w Lipniku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby
podziwiać występy swoich wnucząt.
Dla drogich gości przygotowano program artystyczny, poczęstunek oraz własnoręcznie wykonane upominki.
Program, który przygotowali uczniowie zapewnił przybyłych gości o tym, że
ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne, aktorskie, taneczne, a przede
wszystkim, że kochają swoje Babcie i swoich Dziadków i życzą im STO LAT.
BC
Jasełka w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni
Dnia 27 stycznia 2015r. uczniowie klas II i III a SP w Lipniku mieli
okazję odwiedzić Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni.
Dzieci przygotowały dla mieszkańców domu jasełka, śpiewały kolędy
i tańczyły. Miło było patrzeć na uśmiechnięte twarze pensjonariuszy
i słuchać wspólnego śpiewu kolęd.
BC
RAZEM
Str. 5
NOWA BAJKA KLUBU BAJKOPISARZY
Rechotek był miły i miał dobre serce, ale jednocześnie dwie słabości: nie grzeszył odwagą, a do tego
był okropnym chwalipiętą. Czuł się z tym naprawdę źle i zawsze powtarzał, że chciałby mieć choć
jedną zaletę prawdziwego rycerza. Szukał kogoś,
do kogo mógłby zwrócić się z tym problemem
i otrzymać pomoc. Miał wielu przyjaciół, jednak
wiernym towarzyszem na co dzień jak mu się zdawało był żuraw. Stał jak zwykle na jednej nodze
w swoim miejscu żerowania, czatując na rybę.
Pomogę ci Rechotku! W końcu od czego są przyjaciele? - Mam ich wielu
w Bajkowym Lesie. Jest też czarodziej, który na pewno coś na to zaradzi.
Brodząc przez nurt rzeki, pomiędzy zielone sitowia żuraw i Rechotek dotarli wreszcie z biegiem rzeki do czarodzieja. Ten nawet nie musiał czarować, wystarczyła jedna mądra rada. Potrzeba ci Rechotku dużego zapału,
Trzeba umieć pokonywać trudności, bo kto się poddaje, ten nigdy nie zostanie rycerzem. Wiele też zależy od skromności, której nie posiadasz,
a nie jest ona trudna do opanowania.
Jednym gestem dłoni przeniósł czarodziej Rechotka na zamek o wysokich
murach i wielkich oknach. Podarował też czarodziej kod, który był kluczem do otwarcia wielkich, żelaznych drzwi zamku. W niedługim też czasie opanował Kodeks Rycerza, w nim reguły i postanowienia. Przestrzegał
ich solidnie, pomału pokonywał swoje słabości, krok po kroku zwalczał
największą swą wadę – chwalipięty. Na równi z innymi rycerzami prowadził rycerski żywot, a gdy trzeba było – stawał do walki. Skromność i odwaga pozwoliły też Rechotkowi zdobyć serce panny Żabianki, a niedługo
potem natura obdarzyła parę potomkiem. Tak więc bądźcie mili czytelnicy, skromni, bo to wielka zaleta każdego. Odwagę zdobędziecie, pokonując te, nawet najmniejsze przeciwności losu, bo, jak mówi przysłowie „ Los
sprzyja dzielnym”. Nie od razu, ale i wy będziecie kiedyś prawdziwymi
rycerzami swego życia, jak Rechotek.
Bajki piszą: Zuzanna Kowalczyk, Mateusz Kuczaj , Agnieszka Majka, Dorota
Majka, Zuzanna Lenart, Joanna Jasek, Milena Rosiek, Marcelina Nieckula, Sylwia Bieniek, Anna Ciślik i Anna Jasek.
AJ
RAZEM
S TR . 6
Książkowa i filmowa lista prżebojow
Wszystkim uczniom redagujących gazetki szkolne i interesujących się językiem polskim polecam rewelacyjny „PORADNIK MŁODEGO REDAKTORA” E. Stadtmuller.
Książka zawiera porady dla młodych redaktorów gazetek szkolnych
( i nie tylko…) odpowiadające m.in. na pytania:

Jak zacząć?

Co to jest ramówka?

Czym różni się informacja od artykułu czy recenzji?

Dlaczego w gazetach są sylwetki, a nie charakterystyki?
Wszystko to przedstawia młodym czytelnikom Chochlik – wesoły dziennikarski skrzat, który czasem
„pozamienia w gazecie literki i zamiast np. czytać o Mariackiej Wieży możemy się dowiadywać o Wariackiej Wieży ” .
TB
„Ciężar nieważkości ” - nasz Biały Kruk w Szkolnej Bibliotece
„Cel jest wielki, kiedy mu się poświęcasz. Lecz cel staje się niski, kiedy robisz sobie z niego tytuł chwały”.
Antoine de Saint – Exupery
Takie motto, zamieścił na głównej stronie w swojej książki pt. „Ciężar nieważkości ” p. Mirosław Hermaszewski, pilot - kosmonauta. W książce, jak sam autor podkreślił, zamierzył pokazać,
jak ciężka, pełna niebezpiecznych wiraży była jego droga do wymarzonego zawodu pilota. Początkowe niepowodzenia wkrótce zmieniły się w pasję pokonywania trudności i samodoskonalenia się.
Wyraźnie określony cel życia i wytrwałość dały efekty.
Odkrywając „Białe Kruki” w Szkolnej Bibliotece zamieściliśmy ten egzemplarz na pierwszym
miejscu. Obok karty tytułowej lśni srebrzyście wypisana dedykacja samego kosmonauty Mirosława
Hermaszewskiego, który swe życzenia przesłał dla czytelników naszej
Biblioteki. Tą wspaniałą dedykację przesyłamy dalej, jak łańcuszek szczęścia dla wszystkich uczestników
Szkoły z Klasą 2.0, by, jak piloci zaznali smaku „unoszenia się w powietrzu swoich działań”.
AS
S TR . 7
RAZEM
”Oczy uroczne”
Ostatnio ze Szkolnej Filmoteki obejrzeliśmy film pt. ”Oczy uroczne”
w reż. Piotra Szulkina. Naszym zdaniem ten film okazał się nieodpowiedni dla
osób wrażliwych, ponieważ przedstawione tam sceny były bardzo brutalne. Bohater obrazu wydłubał sobie oczy, dlatego, że wierzył iż rzucają one urok przez
który mogą spowodować nagłą śmierć. Osoby, które nie przepadają za horrorami nie są w stanie tego oto filmu obejrzeć. Nawet chłopcy o silnych nerwach jęczeli ze strachu.
KP
Odkrywamy Filmotekę Szkolną
Pierwszym z filmów, które obejrzeliśmy z zasobów Filmoteki Szkolnej dostępnej
w naszej bibliotece to ,,Moja Ulica” M.Latałły.
Film ten opowiada o robotniczej rodzinie Furmańczyków. Ciekawym zabiegiem
jest zastosowanie ujęcia filmowego przypominającego rodzinną fotografię – na
początku i na końcu filmu. Film pokazuje przemiany ekonomiczne i wizualne
Łodzi. Bardzo podobała nam się muzyka. Zainspirowani ekranizacją próbowaliśmy stworzyć krótki film.
OI
S TR . 8
RAZEM
10. 02.2015 r. - Dżień Beżpiecżńego Ińterńetu
Dnia 10 lutego 2015 r. zaplanowaliśmy wspólnie z grupą eTwinning
„JUMIX” oraz Mistrzami Kodowania z Lipnika wydarzenie edukacyjne z okazji
Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klasy III gimnazjum zaproszą najmłodszych uczniów z podstawówki na zajęcia. Będą razem projektować w scratch.
W programie są też i inne atrakcje, dopasowane do wieku i możliwości dzieci
sześcio- i siedmioletnich. Gimnazjaliści sprawnie podzielili się między sobą obowiązkami.
Dziś natomiast inna grupa, tym razem złożona z uczniów klasy I i IIG opracowała plakat dydaktyczny i kilka projektów z ważnymi hasłami.
Umieściliśmy je na wirtualnej tablicy, która mam nadzieję wkrótce przyjmie kolejne wpisy z aktywnościami związanymi z DBI 2015.
MJ
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w całej Europie w pierwszej
połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mająca na celu zwrócenie
uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
S TR . 9
RAZEM
Lodowisko
W dniu 19.01.2015 r. wybraliśmy się na lodowisko do Łukowicy. Naszymi opiekunami
były panie: Teofila Górka i Zofia Hałas. Przygotowanie do wyjścia na lód zajęło nam trochę
czasu. Trzeba było dopasować łyżwy do swojego rozmiaru, co nie każdemu udało się za pierwszym razem. Całe lodowisko było do naszej dyspozycji, każdy jeździł jak umiał, niektórzy lepiej, a niektórzy gorzej. Wszyscy świetnie bawiliśmy się, lecz nie obyło się - jak to na lodowisku bywa - bez upadków. W czasie jazdy na łyżwach towarzyszyła nam energiczna muzyka,
która umilała nam i tak już szybko płynący czas. Niestety po dwugodzinnej zabawie musieliśmy już się zbierać. W trakcie powrotu było dużo śmiechów, ponieważ każdy opowiadał
o swoich wyczynach na lodzie.
MW
Konkurs krajoznawczy
W szkole odbył się konkurs krajoznawczy pt.” Uroki krajobrazu szlakiem…”. Brali w nim
udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Dotarły do nas makiety szlaków turystycznych naszej miejscowości. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w wykonanie prac
przestrzennych. Zostały one zaprezentowane Rodzicom na szkolnym zebraniu, przepięknie
wyglądały. Na zdjęciach przedstawiamy pracę Oliwii Irzyk i Pauliny Burkat oraz Dominiki
Małeckiej.
DM
S TR . 10
RAZEM
Wierszyki na Walentynki
Chcę
Chcę
Chcę
Chcę
żyć i żyć będę
kochać i kochać będę
śmiać się i śmiać się będę
ciebie i ciebie zdobędę!
Kocham twoje ładne oczy
Kocham kolor twych warkoczy
Kocham twoją rączkę białą
Ciebie, miła, kocham całą!
Kocham, kocham ja szalenie!
Kochać, kochać to marzenie.
Kochaj, kochaj Ty mnie też!
Ja Cię kocham, przecież wiesz!
Zadaję Ci pytanie:
Czy kochasz mnie, kochanie?
Jeśli tak, to bardzo się cieszę
I z koszem pocałunków do Ciebie spieszę.
Gdy Cię widzę to się wstydzę.
Gdy słyszę Twój głos, to czerwieni mi się nos.
Więc tą kartką mówię, że Cię bardzo lubię.
Trudno jest żyć w nieszczęściu
Kiedy płacze się i szlocha,
Lecz jeszcze trudniej,
Jest żyć bez kogoś, Kogo się kocha.
S TR . 11
RAZEM
Humor na Walentynki
W Waleńtyńki żrobiońo w ńasżej firmie ańkietę i okażało się, że ńa romańtycżńy wiecżor waleńtyńkowy ńajwięcej osob chciałoby pojsc że
mńą.
- To gratulacje, powińieńes się ciesżyc!
- Nie do końca, w firmie ńie ma ańi jedńej kobiety…
Jas pisże list do Małgosi:
Nie jem sńiadańia, bo myslę o tobie,
Nie jem obiadu, bo myslę o tobie,
Nie jem kolacji, bo myslę o tobie,
Nie spię w ńocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!!
Małżeństwo ńa spacerże po miescie. Żońa wskażuje ńa jedńą ż wystaw:
- Kochańie, widżisż tą sukieńkę? Żakochałam się w ńiej!
- To chodżmy stąd sżybko, bo żacżyńam byc żażdrosńy…
Rożmowa żakochańych:
- Powiedż, że mńie kochasż.
- "że mńie kochasż
RAZEM
N UMER 8/2015
Gazeta RAZEM- Miesięcznik Lokalny.
Czasopismo wydawane w ZPO Lipnik
Wydawca: uczniowie klasy II gimnazjum
Kolegium redakcyjne:
Magdalena Bydłoń (redaktor naczelny)
Maria Rapacz (sekretarz redakcji)
Katarzyna Śmieszek (fotoreporter)
Sylwia Bajer (sekretarz redakcji )
Małgorzata Jasek (fotoreporter)
Oliwia Irzyk (reporter)
Karolina Pawlikowska (reporter)
Adres redakcji: 32-412 Wiśniowa, Lipnik 14
telefon: 12-27-14-092
www.zpo.lipnik.szkolnastrona.pl
Opiekunowie redakcji:
mgr Zofia Hałas
mgr Anna Spytek