SYLLABUS academic year 2016/17

Transkrypt

SYLLABUS academic year 2016/17
SYLLABUS academic year 2016/17
Faculty of Economics
University of Gdansk
Course title
Business Russian
Name of unit administrating study
Teaching staff
OTHER
Field of study
Economics/MSG**
ECTS code
04.1.EE.FR.793
ECTS credits
5
max.
students
25
Field of specialisation
NONE;
SJO SJO,
Number of hours
Lectures
0
Classes
0
Tutorials
0
Laboratory
Forma aktywności
0
Seminars
Total number of hours:
Teaching form
Teaching methods
Language classes
Year&Type of studies*
2 SS2, 1 SS2,
Semester:
3-4, 1-2,
Type of course:
optional
Language of
instruction:
Russian
Hours with the participation of the academic teacher (including
office hours, exams, others):
Hours without the participation of the academic teacher
(student's self-study, homeworks):
0
0
30
in-class learning
Activating methods in training classes, Discussion, questioning, Collaborating, group activities,
Activating methods in training classes,
Prerequisites (required courses and introductory requirements)
Required courses
Należy posiadać umiejętności w zakresie podstaw gramatyki języka rosyjskiego, leksyki ogólnej,
znajomość języka na poziomie minimum A2
Student powinien mówić, poprawnie pisać i wyrażać swoje myśli na tematy ogólne.
Umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Introductory
requirements
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 - B1
Assessment method, forms and criteria
Assessment method
Course completion (graded)
Assessment criteria
51% - 60% - dst
61% - 70%
- dst+
71% - 80%
- db
81% - 90%
- db+
91% - 100% - bdb
Course objectives
The objective of the course is to complement the implementation of selected learning objectives in terms of knowledge, skills
and social competence as provided for economics and / or international economic relations study programmes.
Learning outcomes
Knowledge
Student powinien poznać leksykę specjalistyczną w zakresie ekonomii, handlu,
marketingu.Powinien nauczyć się wyrażać swoje myśli w zakresie tematyki biznesowej,
porozumieć się z kontrahentem, pracodawcą czy innym urzędem.Powinien nauczyć się
dyskutować na tematy ekonomiczne, napisać list intencyjny, rozmawiać przez telefon na
tematy związane z prowadzeniem biznesu.
Skills
1. Student potrafi praktycznie zastosować poznawaną leksykę specjalistyczną w pracach
pisemnych, konwersacjach na tematy biznesowe, dyskusjach na określone tematy.2.
Potrafi wyrażać swoje myśli i poglądy na zaadane tematy specjalistyczne.3. Potrafi
przeprowadzić rozmowę telefoniczną, napisać pismo służbowe, e-mail, SMS z krótką
informacją dotyczącą kontaktów służbowych.4. Potrafi zastosować praktyczną znajomość
gramatyki i leksyki specjalistycznej do prawidłowego pisania i mówienia.5. Potrafi ze
All rights reserved (c) SJO SJO
1/2
SYLLABUS academic year 2016/17
Faculty of Economics
University of Gdansk
zrozumieniem czytać teksty publicystyczne z dziedziny ekonomii i stosunków
międzynarodowych. Potrafi przekazywać ich treść i wyrazić własny stosunek do
przeczytanych treści.
Attitudes
1. Student potrafi komunikować się w języku rosyjskim w zakresie różnorodnej
tematyki, dotyczącej nie tylko ekonomii i biznesu.2. Potrafi praktycznie
wykorzystać umiejętności z dziedziny gramatyki, składni i wymowy w formułowaniu
komunikacji z inną osobą, również z rosyjskojęzycznym rozmówcą.3. Potrafi praktycznie
wykorzystać swoje umiejętności językowe również na piśmie, uwzglębniając zasady
gramatyki i ortografii.
Course contents
1. Czytanie tekstów specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem leksyki i terminologii handlowej.
2. Prezentacja firmy, jej struktura.
3. Zarządzanie, marketing.
3. Handel, towar, reklama; formy sprzedaży.
4. Elementy polityki gospodarczej
Recommended reading lists
1.Podręczniki:
"Diełowaja riecz" a1, 2a,2b, wyd. Rea, Warszawa
"Biznesmeni mówią po rosyjsku", Poltext, Warszawa
2. Materiały prasowe, bieżące informacje gospodarcze (Internet, prasa, inne środki masowego przekazu)
Contact
,
* SS1- undergraduate studies * SS2 - graduate studies * SDang - doctoral studies
** MSG - International Economic Relations
All rights reserved (c) SJO SJO
2/2